U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Nijdam

Generatie I

Ia  Sijtze Gerbens Nijdam, geboren 1665 in Grouw, gedoopt 12-4-1665, zoon van Gerben Willems Nijdam en Trijntje Sijtzes.
Zie ook de website van de Nijdamstra Stichting (bij genealogie Nijdam/Wynia) en Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries (Sytske Barkhuis).
Volgens de eerste: "Voor zijn huwelijk was Sytze Gerben (ook wel Sies Gerben) boer in de Bird, na zijn huwelijk woonde hij korte tijd te Idaard en van 1705-1720 was hij verveender bij Goingahuizen, welke veenpetten thans een natuurreservaat vormen. Daarna oefende hij te de Wylgen het verveendersbedrijf uit. Volgens het reeelcohier moet Sytze Gerbens voor 1729 overleden zijn. Op 14.4.1692 was Sytze Gerbens, wonende te de Bird, 100 car.gls.schuldig aan Willem Bolleman te Grouw. (Bron: Ida.deel R.6, fol.355). Op 9.12.1719 was hij, wonende te Goingahuizen, 60 car.gls. schuldig aan Jetze Hayes te Boornbergum. (Bron: Smal.land X.9). In het jaar 1721 wordt Sytze Gerbens, wonende in de Wylgen, oud 57 jaar, genoemd als getuige in een civiele sententie van het Hof van Friesland. Sytze Gerbens voerde ook een eigen Handmerk, waarmee hij aktes tekende.(symbool blz. 123 deel 2)."

Gehuwd 17-2-1704 in Aegum (Idaard, Aegum, Friens) met Minke Beernts, geboren 1669 in Grouw.
Huwelijk: Sijdts Gerbens en Meyncke Beerns, beide van Idaard.
Eerder was op 4-6-1699 in Boornberum de eerste proclamatie van het huwelijk van Syds Gerbens en Meyn Beernts, beide van Goëngahuizen. (www.tresoar.nl:) "Bij de tweede proclamatie op 11-6-1699 is de voortgang door de dorpsrechter verhinderd op last van Griet Sjoerds".
Op 21-8-1712 wordt Minke Beerns, huisvr. van Sijds Nijdam lidmaat van de kerk in Boornbergum met attestatie van Grouw. Zij wordt ook vermeld in de lidmatenlijst van 22-4-1725.
Bij de doop van zoon Gerben in 1707 in Grouw wordt de naam van de vader vermeld als Sijds Gerbens Nijdam.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Sytzes Nijdam (zie IIa), geboren 1711 in Goingahuizen, gedoopt Grouw 29-3-1711, overleden in Eelderwolde, Elsborg.
 

Generatie II

IIa  Berend Sytzes Nijdam, geboren 1711 in Goingahuizen, gedoopt Grouw 29-3-1711, overleden in Eelderwolde, Elsborg, zoon van Sijtze Gerbens Nijdam (zie Ia) en Minke Beernts.
Gehuwd 1-3-1733 in Boornbergum met Aalke Andries, geboren 1712 in Smalle Ee, dochter van Andries Gjalts.
Huwelijk: Berents Sijdses van De Wilgen en Aalke Anders van Smalle Ee.
Berend Sijses wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde in 1774, 1784 en 1794. Hij woonde op de Nieuwe Elsborg (Eelderwolde).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sytze Berends Nijdam (zie IIIa), geboren 1734 in De Wilgen, gedoopt Boornbergum/Korte Hemmen 5-2-1734.
2. Antje Berends Nijdam, geboren 4-12-1735 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 25-12-1735.
3. Andries Berends Nijdam (zie IIIb), geboren 1737 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 24-11-1737, overleden 29-3-1808 in Haren, Hoornschedijk.
4. Wopke Berends Nijdam, geboren 1740 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 10-4-1740.
5. Antje Berends Nijdam, geboren 1742 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 3-6-1742.
6. Antje Berends Nijdam (zie IIIc), geboren 1744 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 28-9-1744.
7. Gjalt Berends Nijdam (zie IIId), geboren 1746 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 18-12-1746, overleden 27-2-1826 in Haren, Hoornschedijk.
8. Wopke Berends Nijdam, geboren 1749 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 10-8-1749, overleden 16-2-1836 in Haren, Hoornschedijk. Wopke Berends is in 1807 tapper in Eelderwolde op de Nieuwe Elsborg met daarnaast een boerenbedrijf en 2 inwonende werkbodes. In 1829 veenbaas aan de Hoornschedijk op nummer 13, 80 jaar, ongehuwd. Bij hem inwonend zijn Jantien Ensing, 66 jaar, geboren Eelde, en als werkbodes Harm Nijland, 23 jaar, geboren Hoornschedijk en Margien Hilbrands, 21 jaar, geboren Eelde.
9. Minke Berends Nijdam (zie IIIe), geboren 1752 in Haren, gedoopt 9-4-1752, overleden 7-7-1808 in Eelderwolde.
 

Generatie III

IIIa  Sytze Berends Nijdam, geboren 1734 in De Wilgen, gedoopt Boornbergum/Korte Hemmen 5-2-1734, zoon van Berend Sytzes Nijdam (zie IIa) en Aalke Andries.
Gehuwd 21-3-1756 in Haren met Trijntje Roelfs Kuipers, geboren 1731.
Huwelijk: Sijtse Berents van Ureterp en Trijntje Roelefs van Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alberdiena Sietses Nijdam (zie IVa), geboren 2-8-1763 in Haren, gedoopt 11-9-1763, overleden 24-8-1851 in Paterswolde.
2. Roelf Sietses Nijdam (zie IVb), geboren 1770 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 16-11-1770, overleden 10-8-1836 in Haren, Hoornschedijk.
 
IIIb  Andries Berends Nijdam, geboren 1737 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 24-11-1737, overleden 29-3-1808 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Berend Sytzes Nijdam (zie IIa) en Aalke Andries.
Gehuwd (1) 20-5-1757 in Haren met Grietje Pieters, geboren in Surhuizum?.
Grietje Pieters, van Surhuizum.
Gehuwd (2) 1-1-1788 in Haren met Jantien Jans, geboren 1758 in Haren, gedoopt 12-11-1758, dochter van Jan Alberts en Aaltien Roelofs.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Berend Andries Nijdam (zie IVc), geboren 1760 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 6-10-1760, overleden 5-1-1818 in Haren, Hoornschedijk.
2. Lijsabeth Andries Nijdam, geboren 1763 in Eelderwolde, Elsborg, gedoopt Eelde 30-1-1763 .
3. Pieter Andries Nijdam, geboren 1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 26-12-1765.
4. Alkien Andries Nijdam (zie IVd), geboren 26-1-1770 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 11-2-1770, overleden 9-4-1837 in Haren.
5. Minke Andries Nijdam, geboren 1773 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 28-2-1773.
6. Peter Andries Nijdam, geboren 1777 in Haren, gedoopt 24-8-1777.
7. Trientje Andries Nijdam, geboren 1779 in Haren, gedoopt 23-5-1779.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
8. Aaltien Andries Nijdam, geboren 1790 in Haren, gedoopt 21-2-1790.
9. Aaltien Andries Nijdam, geboren 1791 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 21-8-1791.
10. Janna Andries Nijdam, geboren 1793 in Haren, gedoopt 27-10-1793, overleden 16-12-1858 in Haren.
Gehuwd 21-2-1819 in Haren met Geert Oosting, geboren 1785 in Noord-Sleen, gedoopt Sleen 17-3-1785, overleden 6-2-1839 in Paterswolde, Eelde, zoon van Hendrik Jansen Berends en Annechien Geerts Oosting.
11. Albert Andries Nijdam (zie IVe), geboren 1795 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 18-10-1795, overleden 24-11-1846 in Paterswolde.
12. Wopke Andries Nijdam, geboren 1798 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 18-2-1798, overleden 27-4-1868 in Haren. Veenbaas.
Gehuwd 9-5-1824 in Haren met Niessien Kooiman, geboren 1795 in Haren, gedoopt 6-9-1795, overleden 1-1-1881 in Haren, dochter van Willem Hindriks Kooiman en Aaltje Harms.
13. Roelf Andries Nijdam (zie IVf), geboren 1799 in Haren, gedoopt 29-12-1799, overleden 25-12-1869 in Haren, Hoornschedijk.
14. Jan Andries Nijdam, geboren 1802 in Haren, gedoopt 19-12-1802.
 
IIIc  Antje Berends Nijdam, geboren 1744 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 28-9-1744, dochter van Berend Sytzes Nijdam (zie IIa) en Aalke Andries.
Gehuwd 10-7-1763 in Haren met Arend Geerts, geboren 1735 in Farmsum, gedoopt 23-10-1735, zoon van Geert Arends en Antje Jans.
Huwelijk: Arent Geers van Farmsum en Antje Berents van Ureterp.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Arends Nijdam (zie IVg), geboren 1764 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 10-11-1764, overleden 30-6-1828 in Haren, Hoornschedijk.
2. Geert Arends Nijdam (zie IVh), geboren 1767 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 6-12-1767 , overleden 4-5-1834 in Paterswolde.
3. Aalke Arends, geboren 1769 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 20-8-1769.
4. Antjen Arends, geboren 1779 in Haren, gedoopt 28-2-1779.
5. Antje Arends, geboren 1781 in Haren, gedoopt 6-5-1781.
 
IIId  Gjalt Berends Nijdam, geboren 1746 in Ureterp, gedoopt Ureterp/Siegerswoude 18-12-1746, overleden 27-2-1826 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Berend Sytzes Nijdam (zie IIa) en Aalke Andries.
Gehuwd (1) 18-4-1773 in Eelde met Annegje (Antje) Alles, overleden 3-3-1809 in Hoornschedijk, dochter van Alle Oijtjes en Jeltje Andries.
Huwelijksafkondiging: Giald Berends, van Ureterp en Annegje Aalders, van Hoornsche Dijk.
Gehuwd (2) 15-9-1816 in Haren met Fennechien Geerts, geboren 1756 in Haren, gedoopt 9-5-1756, overleden 11-1826 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Geert Jansen en Aaltje Reinders, eerder getrouwd 6-5-1781 in Haren met Geert Jacobs Smeenge, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 17-12-1747, zoon van Jacob Pieters en Geertruid Geerts Smeenge, zie genealogie Smeenge2.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Berend Gjalts Nijdam, geboren 1774 in Haren, gedoopt 13-3-1774.
2. Alle Gjalts Nijdam, geboren 1776 in Haren, gedoopt 24-1-1776.
3. Jeltien Gjalts Nijdam, geboren 1778 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 29-4-1778.
4. Andries Gjalts Nijdam (zie IVi), geboren 1780 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 17-12-1780, overleden 30-8-1829 in Haren, Hoornschedijk.
 
IIIe  Minke Berends Nijdam, geboren 1752 in Haren, gedoopt 9-4-1752, overleden 7-7-1808 in Eelderwolde, dochter van Berend Sytzes Nijdam (zie IIa) en Aalke Andries.
Bij overlijden 57 jaar, 1 kind, in 1797 als weduwe Roelf Jans Kuiper bij haar broer Wopke Berends op de Nieuwe Elsborg.
Gehuwd 18-10-1778 in Eelde met Roelef Jans Kuiper, geboren in Haren?.
Huwelijk: Roelef Jans, van Haren en Mijnke Berents.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelofs Kuiper, geboren 1779 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 11-4-1779.
2. Jan Roelofs Kuiper, geboren 1780 in Haren, gedoopt 20-2-1780.
3. Jan Roelofs Kuiper, geboren 1781 in Haren, gedoopt 6-5-1781.
 

Generatie IV

IVa  Alberdiena Sietses Nijdam, geboren 2-8-1763 in Haren, gedoopt 11-9-1763, overleden 24-8-1851 in Paterswolde, dochter van Sytze Berends Nijdam (zie IIIa) en Trijntje Roelfs Kuipers.
Gehuwd 22-3-1787 in Haren met Berend Arends Nijdam (zie IVg), geboren 1764 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 10-11-1764, overleden 30-6-1828 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Arend Geerts en Antje Berends Nijdam (zie IIIc).
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Berend Arends Nijdam (zie IVg).
 
IVb  Roelf Sietses Nijdam, geboren 1770 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 16-11-1770, overleden 10-8-1836 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Sytze Berends Nijdam (zie IIIa) en Trijntje Roelfs Kuipers.
Gehuwd 27-3-1796 in Haren met Agniete Hendriks Nagelder, geboren 1774 in Haren, gedoopt 17-4-1774, overleden 28-8-1846 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Hendrik Koops Nagelder en Harmpjen Reinders.
Bij het overlijden van Agniete Nagelder wordt vermeld dat haar ouders waren: Hindrik Koops Nagelder, kleermaker en Harmtien Reiners Oosterveld, beide laatst gewoond te Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sietze Roelfs Nijdam, geboren 1797 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 26-8-1797, overleden 9-2-1876 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 3-4-1825 in Haren met Jantje Derks Siegers, geboren 1803 in Leek, gedoopt Midwolde 27-2-1803, overleden 13-7-1865 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Derk Hendriks Siegers en Trijntje Jans Smalbroek.
2. Harmtien Roelfs Nijdam (zie Va), geboren 1799 in Haren, gedoopt 29-9-1799, overleden 30-11-1868 in Haren, Hoornschedijk.
3. Hindrik Roelfs Nijdam, geboren 1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-10-1802, overleden 18-12-1863 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 7-5-1836 in Haren met Anna Maria Duree, geboren 4-8-1813 in Haren, Hoornschedijk, overleden 13-3-1886 in Haren, Den Hoorn, dochter van Petrus Josephus Duree en Anna Margaretha Wilkens.
4. Geessien Roelfs Nijdam, geboren 1810 in Haren, gedoopt 18-3-1810.
Gehuwd 19-4-1834 in Eelde met Harm Geerts Nijdam, geboren 1809 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 29-8-1809, overleden 5-11-1863 in Paterswolde, zoon van Geert Arends Nijdam (zie IVh) en Aaltje Ates Pamma.
 
IVc  Berend Andries Nijdam, geboren 1760 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 6-10-1760, overleden 5-1-1818 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Andries Berends Nijdam (zie IIIb) en Grietje Pieters.
Veenbaas.
Gehuwd 27-4-1783 in Haren met Geessien Hendriks Nagelder, geboren 1759 in Eext, gedoopt Anloo 2-12-1759, overleden 6-11-1820 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Hendrik Koops Nagelder en Harmpjen Reinders.
Eerder is op grond van digitale bronbewerkingen van de Harener Historische Commissie (digitale bronbewerking 10 'Gezinshoofdenregister van mannelijke inwoners geboren tot 1791 (1812)' geconcludeerd dat Geessien Hendriks Nagelder geboren zou zijn in 1767 in Smilde. Echter de akte van de Burgerlijke Stand 1820 vermeldt dat Geesje Hendriks bij overlijden 62 jaar is (niet 53), zonder vermelding van de geboorteplaats. Waarschijnlijker is dat Geessien Hendriks Nagelder identiek is met Geesje Hindriks, geboren te Eext, gedoopt te Anloo 2-12-1759.
Haar vader was volgens de aangevers kleermaker en overleden in Smilde, haar moeder in Haren. Volgens de overlijdensakte van haar zuster Agniete in 1846 hebben beide ouders laatst gewoond in Haren.
Hendrik Koops is mogelijk na het overlijden van zijn vrouw vertrokken naar Smilde (Kloosterveen), al is het niet geheel zeker dat het om dezelfde persoon gaat:
Op 15-10-1809 (wijnmaand) trouwen in Kloosterveen Hendrik Koops, weduwnaar, van Gieten, weduwnaar en Gesina Eppinga, weduwe, van Kollum. Zij overlijdt in 1820 in Smilde als weduwe van Yke Jans. Zij laat drie kinderen na, allen wonende te Smilde. De naam van Hendrik Koops wordt niet genoemd.
Bij de bijlagen bij het tweede huwelijk van zoon Koop Nagelder(s) in 1825 in Odoorn (akte 8) is een extract van de gemeente Smilde gevoegd uit het Register der Begravenen van de Diakonie van de Hervormde Gemeente te Smilde, waaruit blijkt dat Hendrik Koops begraven is te Smilde op 29 november 1809.
Ook is een bijlage gevoegd van een akte, opgemaakt in 1825 door notaris Jacob Keiser te Groningen, waarin Hendrik Niedam, Andries Niedam (zij tekenen als Nijdam), Harm van der Veen en Willem Willems, allen landbouwers, wonende aan de Hoormschedijk onder de gemeente Haren, verklaren zich goed te kunnen herinneren dat Harmpje Reinders omstreeks 20 jaar daarvoor te Haren is overleden en begraven. Ook Koop Nagelder is zelf bij het opmaken van deze verklaring aanwezig.
Dat zij een dergelijke verklaring niet afgeven voor Hendrik Koops, bevestigt dat hij elders heeft gewoond en is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Berends Nijdam (zie Vb), geboren 1784 in Haren, gedoopt 31-3-1784, overleden 1811 in Haren, Hoornschedijk.
2. Hindrik Berends Nijdam, geboren 1786 in Haren, gedoopt 26-2-1786, overleden 18-12-1864 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd (1) met Aaltje Jans Kuipers, geboren 1787 in Haren, overleden 19-5-1820 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Jan Jans Kuipers en Geertje Martens Venema.
Gehuwd (2) 17-11-1821 in Haren met Geertruid Hendriks Timmer, geboren 1795 in Bunne, gedoopt Vries 26-12-1795, overleden 16-2-1837 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Hendrik Geerts Timmer en Hillechien Hendriks Draaijer, eerder getrouwd 21-10-1815 in Rolde met Popke Popkes, geboren 14-3-1787 in Rolde, gedoopt 18-3-1787, overleden 31-7-1819 in Rolde, zoon van Martinus Popkes en Hendrikje Jans Elties.
3. Harmtien Berends Nijdam, geboren 1788 in Haren, gedoopt 15-6-1788.
4. Harmtien Berends Nijdam, geboren 1790 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 29-8-1790, overleden 1-1-1873 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 30-10-1810 in Haren met Hindrik van der Veen, geboren 1789 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 25-1-1789, overleden 13-1-1877 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Harm Hindriks van der Veen en Jantje Hindriks, zie genealogie Van der Veen.
Huwelijk: Hindrik Harms en Harmtje Berends, beide van de Hoornschedijk
5. Trientje Berends Nijdam (zie Vc), geboren 1793 in Haren, gedoopt 23-6-1793, overleden 18-10-1877 in Haren, Hoornschedijk.
6. Andries Berends Nijdam (zie Vd), geboren 1796 in Haren, gedoopt 31-1-1796, overleden 13-3-1869 in Haren, Hoornschedijk.
7. Reinder Berends Nijdam (zie Ve), geboren 2-9-1798 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 9-9-1798, overleden 1-5-1882 in Eelde.
8. Minke Berends Nijdam (zie Vf), geboren 1801 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 21-6-1801, overleden 22-11-1879 in Paterswolde.
9. Jan Berends Nijdam, geboren 1804 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 10-3-1804, overleden 3-12-1874 in Bunne, Vries.
Gehuwd 19-11-1827 in Haren met Geertien Hendriks Timmer, geboren 18-12-1803 in Winde, gedoopt Vries 26-12-1803, overleden 2-10-1878 in Bunne, Vries, dochter van Hendrik Geerts Timmer en Hillechien Hendriks Draaijer.
 
IVd  Alkien Andries Nijdam, geboren 26-1-1770 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 11-2-1770, overleden 9-4-1837 in Haren, dochter van Andries Berends Nijdam (zie IIIb) en Grietje Pieters.
Gehuwd 31-3-1793 in Haren met Wobke Jansen, geboren 1772 in Westerbroek, gedoopt 16-2-1772, overleden 22-5-1845 in Haren, zoon van Jannes Jiskes en Trijntje Rinders.
Alleen tijdens de geboorte van zoon Pieter wonend in Eelderwolde, niet in 1807 en niet in 1812.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Andries Jansen, geboren 1794 in Haren, gedoopt 15-6-1764.
2. Andries Jansen, geboren 1795 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 1-11-1795, overleden 20-6-1863 in Haren.
3. Jannes Jansen (zie Vg), geboren 1797 in Haren, gedoopt 10-12-1797, overleden 9-7-1863 in Groningen.
4. Berend Jansen, geboren 1800 in Haren, gedoopt 14-9-1800.
5. Trientje Jansen, geboren 1803 in Haren, gedoopt 25-9-1803, overleden 25-4-1877 in Haren.
6. Berend Jansen, geboren 23-12-1806 in Haren, gedoopt 4-1-1807, overleden 24-11-1860 in Haren.
7. Pieter Jansen, geboren 1809 in Eelderwolde, Elsborg, gedoopt Eelde 26-11-1809, overleden 15-9-1812 in Haren, Hoornschedijk.
 
IVe  Albert Andries Nijdam, geboren 1795 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 18-10-1795, overleden 24-11-1846 in Paterswolde, zoon van Andries Berends Nijdam (zie IIIb) en Jantien Jans.
Gehuwd 20-10-1816 in Haren met Menke Gosses van der Veen, geboren 2-2-1792 in Haren, gedoopt 5-2-1792, overleden 19-8-1834 in Paterswolde, dochter van Gosse Hindriks van der Veen en Tjitske Roelofs Huizinga, zie genealogie Van der Veen.
Bij het huwelijk van dochter Jantien is als geboorteplaats of woonplaats? vermeld Paterswolde. Zij is vermoedelijk geboren in Haren. Vanaf 1819 zijn wel kinderen geboren in Paterswolde.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Nijdam, geboren 12-6-1817 in Haren, overleden 5-7-1850 in Paterswolde.
Gehuwd 2-11-1839 in Haren met Arend Berends Nijdam, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-12-1806, overleden 22-4-1846 in Paterswolde, zoon van Berend Arends Nijdam (zie IVg) en Alberdiena Sietses Nijdam (zie IVa).
 
IVf  Roelf Andries Nijdam, geboren 1799 in Haren, gedoopt 29-12-1799, overleden 25-12-1869 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Andries Berends Nijdam (zie IIIb) en Jantien Jans.
Bakker.
Gehuwd (1) 18-5-1826 in Grootegast met Grietje Geerts van Dellen, geboren 1806 in Zuidwolde?, overleden 17-2-1830 in Grootegast, dochter van Geert Jans van Dellen en Grietje Daniels Rijkens.
Gehuwd (2) 30-6-1832 in Hoogezand met Berendje Tor, geboren 1808 in Nieuwe Compagnie, Hoogezand, overleden 1-11-1859 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Harm Jans Tor en Hinderika Hindriks.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Harm Nijdam, geboren 28-8-1838 in Haren, overleden 15-3-1878 in Paterswolde.
 
IVg  Berend Arends Nijdam, geboren 1764 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 10-11-1764, overleden 30-6-1828 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Arend Geerts en Antje Berends Nijdam (zie IIIc).
Naamsaanneming 1812 op 117: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7. In 1807 3 inwonende kinderen.
Gehuwd 22-3-1787 in Haren met Alberdiena Sietses Nijdam (zie IVa), geboren 2-8-1763 in Haren, gedoopt 11-9-1763, overleden 24-8-1851 in Paterswolde, dochter van Sytze Berends Nijdam (zie IIIa) en Trijntje Roelfs Kuipers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antje Berends Nijdam, geboren 1791 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-1-1871 in Haren.
Gehuwd 8-6-1825 in Eelde met Roelf Egberts Siegers, geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-3-1794, overleden 4-9-1826 in Paterswolde, zoon van Egbert Lucas Siegers en Derkje Geerts Vorenkamp, zie genealogie Siegers2.
Roelf Egberts Siegers bij overlijden wonend op nr. 93.
2. Trientje Berends Nijdam, geboren 21-10-1796 in Haren, overleden 28-11-1828 in Eelderwolde.
Gehuwd 1-9-1826 in Eelde met Jan Hendriks Rutgers, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 1-5-1774, overleden 27-11-1838 in Eelde, zoon van Hindrik Harms Rutgers en Hinderika Jans Bouwman, zie genealogie Rutgers, eerder getrouwd 21-6-1801 in Groningen met Anna Mechelina Beerling, geboren 12-3-1763 in Eelderwolde, overleden 29-12-1823 in Eelderwolde, dochter van Albert Beerling en Elisabeth Hilbrants, zie genealogie Beerling.
3. Arend Berends Nijdam, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-12-1806, overleden 22-4-1846 in Paterswolde.
Gehuwd 2-11-1839 in Haren met Jantien Nijdam, geboren 12-6-1817 in Haren, overleden 5-7-1850 in Paterswolde, dochter van Albert Andries Nijdam (zie IVe) en Menke Gosses van der Veen.
 
IVh  Geert Arends Nijdam, geboren 1767 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 6-12-1767 , overleden 4-5-1834 in Paterswolde, zoon van Arend Geerts en Antje Berends Nijdam (zie IIIc).
Arend Geerts is in 1797 arbeider bij Hulshof (De Braak).
Naamsaanneming 1812 op 117, kinderen Arent 16, Ate 13, Jan 9, Harm 2, Antje 6. In 1807 in het huis ernaast, 4 kinderen, beroep pakkendrager, arbeider en koopman.
Arend en Ate Geerts Nijdam kopen 22-6-1829 de schipperij etc. met huis nr. 131 voor 2000 gld. van Jonkheer Jan Ernst Willem van Gesseler te Groningen.
In 1832 zijn Arend Geerts Nijdam en cons. eigenaar van een huis aan de Brinkhovenlaan bij de Eelder Schipsloot met een gracht aan drie zijden van het huis. In 1850 woont Ate Nijdam hier nog als schipper en is Arend Nijdam broodbakker in huis 137 (hoek Hoofdweg, Vennerstraat noordzijde).

Gehuwd 23-3-1794 in Haren met Aaltje Ates Pamma, geboren 12-9-1770 in Scharmer, overleden 16-9-1844 in Paterswolde, dochter van Ate Harms Pamma en Antje Meints.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Geerts Nijdam (zie Vh), geboren 4-1-1796 in Paterswolde, bij de Braak, gedoopt Eelde 10-1-1796, overleden 4-1-1878 in Paterswolde.
2. Ate Geerts Nijdam, geboren 3-5-1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-6-1798, overleden 29-4-1888 in Eelde.
Gehuwd 9-4-1825 in Eelde met Fenna Abels, geboren 16-7-1804 in Eelde, gedoopt 27-7-1804, overleden 15-9-1866 in Paterswolde, dochter van Abel Roelofs Abels en Jantje Hartlief, zie genealogie Abels.
3. Jan Geerts Nijdam (zie Vi), geboren 5-1-1803 in Paterswolde, overleden 3-9-1853 in Paterswolde.
4. Antje Geerts Nijdam, geboren 20-3-1806 in Haren, overleden 20-8-1881 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 15-5-1836 in Assen met Harm Strabbing, geboren 23-2-1802 in Groningen, gedoopt 5-3-1802, overleden 22-10-1882 in Kloosterveen, Assen, zoon van Hendrik Strabbing en Aaltien Harms Smit, eerder getrouwd 12-5-1827 in Assen met Saartie Fritsers, geboren 1797 in Windeweer, gedoopt 9-7-1797, overleden 24-12-1827 in Smilde, dochter van Nanne Fritsers en Henderkien Geerts Maathuis.
Harm Strabbing is zaagmolenaar evenals zijn vader.
5. Harm Geerts Nijdam, geboren 1809 in Haren, Hoornschedijk, gedoopt 29-8-1809, overleden 5-11-1863 in Paterswolde.
Gehuwd 19-4-1834 in Eelde met Geessien Roelfs Nijdam, geboren 1810 in Haren, gedoopt 18-3-1810, dochter van Roelf Sietses Nijdam (zie IVb) en Agniete Hendriks Nagelder.
 
IVi  Andries Gjalts Nijdam, geboren 1780 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 17-12-1780, overleden 30-8-1829 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Gjalt Berends Nijdam (zie IIId) en Annegje (Antje) Alles.
Gehuwd (1) 1-6-1809 in Haren met Annegien Harms Snoek, geboren 1783 in Vries, gedoopt 21-9-1783, overleden 2-11-1813 in Haren, dochter van Harm Everts Snoek en Roelofje Jans Koops, zie genealogie Snoek.
Gehuwd (2) 15-5-1814 in Haren met Geertje Martens Venema, geboren 1766 in Midwolde (Leek), gedoopt 1-6-1766, overleden 21-9-1827 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Marten Jans en Hiltje Harms, eerder getrouwd met Jan Jans Kuipers.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelfien Andries Nijdam, geboren 12-6-1812 in Haren, overleden 5-5-1900 in Eelde.
Gehuwd (1) 30-5-1835 in Eelde met Jan Meulman, geboren 1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-10-1810, overleden 15-9-1857 in Eelde, zoon van Willem Jans Meulman en Aaltien Jans Hartlief, zie genealogie Meulman.
Gehuwd (2) 20-11-1858 in Eelde met Jan Hartlief Meulman, geboren 11-2-1820 in Eelde, overleden 4-4-1904 in Eelde, zoon van Willem Jans Meulman en Aaltien Jans Hartlief, zie genealogie Meulman.
 

Generatie V

Va  Harmtien Roelfs Nijdam, geboren 1799 in Haren, gedoopt 29-9-1799, overleden 30-11-1868 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Roelf Sietses Nijdam (zie IVb) en Agniete Hendriks Nagelder.
Gehuwd 20-4-1822 in Haren met Jannes Jansen (zie Vg), geboren 1797 in Haren, gedoopt 10-12-1797, overleden 9-7-1863 in Groningen, zoon van Wobke Jansen en Alkien Andries Nijdam (zie IVd).
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Jannes Jansen (zie Vg).
 
Vb  Grietje Berends Nijdam, geboren 1784 in Haren, gedoopt 31-3-1784, overleden 1811 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Berend Andries Nijdam (zie IVc) en Geessien Hendriks Nagelder.
Gehuwd met Melle Hindriks de Vries, geboren 1777 in Westerbroek, overleden 14-9-1827 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Hindrik Engberts de Vries en Rendeltje Melles.
Grietje Berends overleden bij de geboorte van zoon Grietinus.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietinus de Vries, geboren 27-1-1811 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 10-2-1811, overleden 22-1-1875 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 21-12-1839 in Haren met Geesje Swaving, geboren 1816 in Haren, Hoornschedijk, overleden 7-3-1869 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Geert Swaving en Klaassien Klaassens.
 
Vc  Trientje Berends Nijdam, geboren 1793 in Haren, gedoopt 23-6-1793, overleden 18-10-1877 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Berend Andries Nijdam (zie IVc) en Geessien Hendriks Nagelder.
Gehuwd 13-4-1817 in Haren met Derk van der Veen, geboren 1791 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 1-5-1791, overleden 29-5-1834 in Hoornschedijk, Haren, zoon van Harm Hindriks van der Veen en Jantje Hindriks, zie genealogie Van der Veen.
Derk van der Veen woont in 1830 met zijn gezin en met zijn ouders Harm van der Veen en Jantje Hindriks op Hoornschedijk nummer 6, bij overlijden in 1834 op E 16 als landbouwer, 43 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend van der Veen, geboren 1821 in Hoornschedijk, Haren, overleden 21-1-1911 in Haren.
2. Jantien van der Veen, geboren 1823 in Hoornschedijk, Haren, overleden 20-10-1906 in Hoogkerk.
3. Hindrik van der Veen, geboren 1827 in Hoornschedijk, Haren, overleden 12-7-1850 in Haren, wonend te Eelde.
4. Geesien van der Veen, geboren 2-11-1829 in Hoornschedijk, Haren, overleden 8-1-1914 in Paterswolde.
5. Harm van der Veen, geboren 1829 in Haren, Hoornschedijk, overleden 31-5-1834 in Haren, Hoornschedijk.
6. Geert van der Veen, geboren 10-8-1832 in Haren, Hoornschedijk, overleden 9-12-1924 in Paterswolde.
 
Vd  Andries Berends Nijdam, geboren 1796 in Haren, gedoopt 31-1-1796, overleden 13-3-1869 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Berend Andries Nijdam (zie IVc) en Geessien Hendriks Nagelder.
Gehuwd (1) 17-6-1820 in Haren met Annechien Harms Bonder, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-3-1798, overleden 1-11-1825 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Harm Alberts Bonder en Marchien Hindriks Nijboer, zie genealogie Bonder.
Meer kinderen geboren. Annechien bij overlijden wonend op nummer E21.
Gehuwd (2) 7-6-1827 in Haren met Wilmina Harms Bonder, geboren 1809 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-10-1809, overleden 30-6-1867 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Harm Alberts Bonder en Marchien Hindriks Nijboer, zie genealogie Bonder.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geessien Andries Nijdam, geboren 7-8-1821 in Haren, overleden 9-6-1888 in Eelde. Bij overlijden is als geboortedatum vermeld 2-3-1822, aangifte door naburen. Bij beide huwelijken wordt in de huwelijkse bijlagen als geboortedatum genoemd 7-8-1821.
 
Ve  Reinder Berends Nijdam, geboren 2-9-1798 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 9-9-1798, overleden 1-5-1882 in Eelde, zoon van Berend Andries Nijdam (zie IVc) en Geessien Hendriks Nagelder.
Gehuwd 25-4-1824 in Eelde met Geertruid Harms Bonder, geboren 24-5-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 29-5-1803, overleden 15-7-1866 in Eelderwolde, dochter van Harm Alberts Bonder en Marchien Hindriks Nijboer, zie genealogie Bonder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Nijdam, geboren 14-11-1838 in Haren, overleden 26-8-1911 in Eelderwolde.
2. Geessien Nijdam, geboren 19-10-1841 in Haren, overleden 12-12-1899 in Eelde.
 
Vf  Minke Berends Nijdam, geboren 1801 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 21-6-1801, overleden 22-11-1879 in Paterswolde, dochter van Berend Andries Nijdam (zie IVc) en Geessien Hendriks Nagelder.
In aktes van Haren tot 1827 wordt haar voornaam geschreven als Minke, in Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen meestal als Menke.
Haar vader Berend Andries Nijdam, overleden 5-6-1818, woonde aan de Hoornschedijk en had als beroep veenbaas. Haar moeder overleed 6-11-1820.

Gehuwd 29-7-1821 in Haren met Roelf Arends, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-12-1798, overleden 5-4-1885 in Paterswolde, zoon van Arend Jans Arends en Wibbegien Roelfs Siegers, zie genealogie Arends.
In de aktes van Haren wordt geschreven Minke Nijdam, in de aktes van Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen wordt meestal Menke Nijdam geschreven. Eerst wonend aan de Hoornschedijk, Haren (in 1826 op E20), rond 1827 verhuisd naar Paterswolde, waarschijnlijk wonend aan de Hooiweg in Paterswolde ten noordwesten van De Braak, zie Kadastrale kaart 1832 van Eelde.
Getuigen bij het huwelijk zijn voor de bruidegom broer Jan Arends te Paterwolde en oom Jan Geerts Boer, 39 jr. (halfbroer van moeder Wibbegien Roelfs Siegers).
Getuigen voor de bruid zijn broers Hendrik Berends Nijdam, 35 jr., landbouwer aan de Horenschedijk en Andries Berends Nijdam, 25 jr., veenbaas, ook aan de Horenschedijk.
Als (laatste) beroep van Roelf Arends is in het bevolkingsregister van Eelde 1876-1920 vermeld visscher.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Arends, geboren 24-11-1821 in Haren, Horenschedijk, overleden 31-3-1896 in Vries.
2. Berend Arends, geboren 19-9-1823 in Haren, Hoornschedijk, overleden 29-5-1824 in Haren, Hoornschedijk.
3. Geessien Arends, geboren 22-7-1826 in Haren, Hoornschedijk, overleden 10-8-1881 in Peize.
4. Berend Arends, geboren 28-11-1828 in Paterswolde, overleden 18-9-1894 in Eelde.
5. Wibbechien Arends, geboren 31-7-1832 in Paterswolde, overleden 7-12-1832 in Paterswolde.
6. Hindrik Arends, geboren 7-4-1834 in Paterswolde, overleden 28-7-1891 in Eelde.
7. Wubbechien Arends, geboren 23-5-1838 in Paterswolde, overleden 10-12-1925 in Leens.
8. Harmtien Arends, geboren 6-10-1842 in Paterswolde, overleden 1915 in Missaukee, Michigan.
 
Vg  Jannes Jansen, geboren 1797 in Haren, gedoopt 10-12-1797, overleden 9-7-1863 in Groningen, zoon van Wobke Jansen en Alkien Andries Nijdam (zie IVd).
Gehuwd 20-4-1822 in Haren met Harmtien Roelfs Nijdam (zie Va), geboren 1799 in Haren, gedoopt 29-9-1799, overleden 30-11-1868 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Roelf Sietses Nijdam (zie IVb) en Agniete Hendriks Nagelder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alke Jansen, geboren 1823 in Hoornschedijk, Haren, overleden 7-11-1893 in Haren, Hoornschedijk.
 
Vh  Arend Geerts Nijdam, geboren 4-1-1796 in Paterswolde, bij de Braak, gedoopt Eelde 10-1-1796, overleden 4-1-1878 in Paterswolde, zoon van Geert Arends Nijdam (zie IVh) en Aaltje Ates Pamma.
Gehuwd 19-11-1823 in Eelde met Elisabeth Abels, geboren 14-8-1802 in Eelde, gedoopt 22-8-1802, overleden 25-6-1884 in Zuidlaren, dochter van Abel Roelofs Abels en Jantje Hartlief, zie genealogie Abels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends Nijdam, geboren 9-4-1824 in Paterswolde, overleden 19-11-1897 in Paterswolde.
 
Vi  Jan Geerts Nijdam, geboren 5-1-1803 in Paterswolde, overleden 3-9-1853 in Paterswolde, zoon van Geert Arends Nijdam (zie IVh) en Aaltje Ates Pamma.
Niet in het doopboek van Eelde. Beurtschipper.
Gehuwd 8-5-1830 in Eelde met Egbertien Beerling, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 13-11-1803, overleden 10-8-1853 in Paterswolde, dochter van Hendrik Willems Beerling en Marchien Derks Arends, zie genealogie Beerling.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Nijdam, geboren 4-9-1830 in Paterswolde, overleden 9-3-1881 in Eelde.
 

Index
Genealogie Nijdam