U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Groenwold

Generatie I

Ia  Harm Peters, zoon van Pieter Harmens en Grietien Meijers.
Harm Pijters of Peters wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1691-1694 vermeld met 3 of 4 paarden en als herbergier. Het huis is gelegen in Paterswolde-Noord ten zuiden van Noordwijk en dicht bij de Paterswolder Schipsloot.
Een uitvoerige beschrijving met bronteksten wordt gegeven in Het Geslacht Groenwold, 1650-1894 door Arie Brouwer, Zeist 1994 en aanwezig in de Genealogiekast van de Groninger Archieven. De informatie in dit boek is hier nog niet verwerkt.
Zoon Harm Harms Groenwold wordt ook vaak Harm Peters genoemd.
Trijntje Harmens wordt genoemd als zuster van Pieter en Harm Harmens in een schuldverklaring van Hindrik Hartlief in 1754, mogelijk vanwege de nalatenschap van hun moeis (tantes) Jantien en Grietien Abels. Zuster Grietien Harms was in 1752 uitgekocht door Harmen Peters.
In 1776 is er een afkoopbrief van Margaretha Harms, weduwe van Jannes Roelfs te Haren voor haar en haar zoon(s) en schoonzoon(s) van broeder Harm Harms Groenewolt en Froukje Beerlingh vererft van hun broeder Pieter Harms, Abel Harms alsmede zuster juffr. Catharijna Harms, wed. Hr. Lt. Crous. Zij wordt vertegenwoordigd door haar zoon Jan Jannes, huisman te Eelde.

Gehuwd met Annechien? Abels, dochter van Abel Hartlief, zie genealogie Hartlief3.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Harms Groenwold (zie IIa), overleden 1781 in Paterswolde.
2. Pieter Harms Groenwold, overleden 1773 in Paterswolde. In 1773 betaalt Harm Harms Groenewoud de 30ste penning van 7500 gld. waarop hij de nalatenschap van zijn broer Pieter Harms Groenewoud heeft begroot.
3. Trijntje Harmens Groenwold.
Gehuwd 1-12-1758 in Groningen met Reenhardus Crous, overleden 1762 in ? (ong. 1762).
Huwelijk: Reinhardus Croes, van Groningen, lieutenant ten dienste van den Staat der Vereenigde Neederlanden en Catharina Harms Groenewold van Paterwolde onder Eelde, pro qua Harm Harms Groenewold als broeder. Getrouwd 1-12-1758 ds. Folckers. Met belastinge tot Eelde.
Huwelijksafkondiging Eelde 5-11-1758: Reenhardus Crous en Catharina Harms Gronewold.
Omstreeks 1760 verpacht mevr. Nijsingh haar plaats op de Schelfhorst gelegen en door Jan Willems meijerwijze bewoond aan de Heer R. Crous, luitenant ten dienste van de Staat en juffr. T. Harmens Groenewolt.
Weduwe luitenant Crous wordt in 1764 vermeld bij huis 60, waarvan later de weduwe Groenwold (Frouwke Beerling) voor de helft eigenares is.
4. Grietien Harmens (zie IIb).
5. Abel Harms Groenwold.
Gehuwd 27-4-1734 in Groningen met Helena van Coevorden, geboren 1703 in Groningen, gedoopt 27-3-1703, overleden 1738 in Groningen, dochter van Jan Jans van Coevorden en Annigjen Jurjens, eerder getrouwd 7-12-1728 in Groningen met Bastiaan Hillebrands, overleden 1731 in Groningen.
Huwelijk: Abel Harmens Groenewoldt van Paterwolde en Helena van Coevorden, wed. van Bastiaan Hillebrandts, pro qua Jacob Mindels als swager.
Breukdodenboek Groningen 3-1-1738: Helena van Coevorden, huisvr. van Abel Groenewold in Poelestraat.
 

Generatie II

IIa  Harm Harms Groenwold, overleden 1781 in Paterswolde, zoon van Harm Peters (zie Ia) en Annechien? Abels.
Gehuwd 28-3-1773 in Eelde met Frouwke Beerling, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 10-4-1739, overleden 1798 in Paterswolde?, dochter van Albert Beerling en Elisabeth Hilbrants, zie genealogie Beerling.
P.J.C. Elema vermeldt in Gens Nostra 58, p. 513 het huwelijkscontract van 12-3-1773 (in bezit van A. Brouwer te Ermelo, auteur van Het Geslacht Groenwold 1650-1994) tussen Harm Harms Groenwoldt en Froukien Beerling. Aan de zijde van de bruidegom treden op Catharina Harms wed. Crous, Steven Roelfs, nabuir van Albert Beerlingh bij afwezigheid van Margaretha Harms, aan de zijde van de bruid Albert Beerlingh, Geert Wijbes en Elijsebet Beerlingh, Jacobijn Beerlingh, Derk Bakker en Ebeldina Jacoba Beerlingh, Cornelis Beerlingh, Maria Beerlingh, Jacoba Henderijka Beerlingh, Rolijna Berents (bedoeld zal zijn Beerlingh), Roelff Beerlingh oom, H. Hilbrants oom, Otto Hekema oom, Sebijna Oorwijn weduwe Hilbrants (Gebbina Oortwijn), L. Hilbrants, Frederika van Bruggen volle nichten.
Harm Harms (Groenwold) wordt vaak vermeld als Harm Peters of als Broer (Pieter Harms en Broer).
Bij de dopen van zijn kinderen:
Peter Harms, 1775, z.v. Harmen Peters; Albert, 1776, z.v. Herman Peters Peters Groenewold; Albert Groenewold, 1778, z.v. Harmen Harmens.
Genoemd in het boek Een nieuwe kijk op het oude Eelde, waarin wordt geciteerd uit brieven van Gerhard Altingh, bewoner van Vennebroek, op p. 36:"...doopfeest van het kind van Bruer, thans genoemd Harm Groenwolt en Vrouwke, alwaar wij deftig onthaalt wierden, want Bruer laat zich de aap uit de mouw kijken..."; op p. 81:"Uit brief Alting voorjaar 1773: ...(smokkelzaak)...Bruer, van wie de waren quasi gekogt waren ... zodat de jonge vrouw op de 10e dag van haar Trouwen dit ongeluk heeft moeten ondergaan..."
Overlijden: in mei 1781 wordt Harm H. Groenewold vermeld bij een verkoping, in november 1781 wed. Groenewold.
In 1796 wordt bij transacties de naam vrouw Groenwold of weduwe Groenwold vermeld, in 1799 verkopen P. en A. Groenewold een huis in Eelde aan Frans Roelofs. In 1797 wed. Groenewolt, 56 jaar, in 1798 Albert Groenewold op dan nummer 111.
De familienaam wordt voor 1812 meestal geschreven als Groenewold, daarna als Groenwold.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Harms Groenwold (zie IIIa), geboren 1775 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-5-1775, overleden 12-4-1808 in Eelde.
2. Albert Harms Groenwold, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-9-1776.
3. Albert Harms Groenwold (zie IIIb), geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1778, overleden 16-1-1824 in Paterswolde.
 
IIb  Grietien Harmens, dochter van Harm Peters (zie Ia) en Annechien? Abels.
Gehuwd 1723 in Eelde? (of eerder) met Jannes Roelofs, zoon van Roelof Coops en NN Beerling, zie genealogie ~Roelofs.
Aangenomen als lidmaten in Haren, maart 1723: Johannes Roelefs en Grietje Harms Ehel. van Paterwolde uijt Eelder ca(r)spel.
In 1752 koopt Harmen Peters van zijn zuster Grietien Harms, getrouwt geweest aan Jannis Roelofs tot Haren haar zevende deel van de erfenis van hun beider moeis (tantes) Jantien en Grietien Abels (aangifte 40ste penning).
In 1776 is er een afkoopbrief van Margaretha Harms, weduwe van Jannes Roelfs te Haren voor haar, zoon(s) en schoonzoon(s) van broeder Harm Harms Groenewolt en Froukje Beerlingh vererft van hun broeder Pieter Harms, Abel Harms alsmede zuster juffr. Catharijna Harms, wed. Hr. Lt. Crous. Zij wordt vertegenwoordigd door haar zoon Jan Jannes, huisman te Eelde.
Bij de verkoop van een stuk land in 1754 door de erfgenamen van Evert Beerling worden genoemd o.a. Jan Jannes te Eelde voor zichzelf, zijn broer Roelf Jannes en zusters Annegien en Grietje Jannes, Jan Jannes ook als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Arent Roelofs en Maria Hendriks, verder Roelof Arents voor zichzelf en voor zijn broer Hendrik Arents.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Jannes, geboren 1723 in Haren, gedoopt 23-7-1723. Doop: Roeleff, z.v. Jan Roeleffs en Grietje Harms.
2. Roelof Jannes, geboren 1724 in Haren, gedoopt 31-12-1724. Doop: Roeleff, z.v. Johannes Roeleffs en Grietjen Harms.
3. Jan Jannes, geboren 1728 in Haren, gedoopt 1-1-1728, overleden 1780 in Eelde (tussen 1776 en 1784), zie genealogie ~Roelofs.
4. Lammert Jannes, geboren 1730 in Haren, gedoopt Groningen 12-11-1730. Doop: Lammert, s.v. Jannes Roelefs en Margrietjen Harms tot Haaren wegens absentie van ds. Fledderis na 't Hoogezant om te prediken.
5. Annegje Jannes, geboren 1733 in Haren, gedoopt 13-9-1733, overleden 17-9-1808 in Paterswolde, zie genealogie ~Roelofs.
6. Grietje Jannes, geboren 1737 in Haren, overleden 21-12-1812 in Haren, zie genealogie ~Roelofs.
 

Generatie III

IIIa  Pieter Harms Groenwold, geboren 1775 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-5-1775, overleden 12-4-1808 in Eelde, zoon van Harm Harms Groenwold (zie IIa) en Frouwke Beerling.
Gehuwd 13-5-1798 in Eelde met Jantien Andries Rutgers, geboren 3-5-1781 in Eelde, gedoopt 6-5-1781, overleden 19-2-1830 in Eelde, dochter van Andries Harms Rutgers en Annigje Alberts Olthof, zie genealogie Rutgers, hertrouwd 3-5-1810 in Eelde met Harm Oltkamp, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 31-3-1771, overleden 1-3-1845 in Eelde, zoon van Sipke Oltkamp en Trientje Houwing.
Huwelijk: Pieter Harms Groenwold en Jantien Andries.
Pieter Harms Groenwold bij overlijden 33 jaar, 2 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Froukien Groenwold (zie IVa), geboren 31-3-1799 in Eelde, gedoopt 7-4-1799, overleden 15-11-1847 in Eelde.
2. Andries Groenwold (zie IVb), geboren 30-4-1801 in Eelde, gedoopt 10-5-1801, overleden 30-9-1826 in Eelde.
 
IIIb  Albert Harms Groenwold, geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1778, overleden 16-1-1824 in Paterswolde, zoon van Harm Harms Groenwold (zie IIa) en Frouwke Beerling.
Bij overlijden wonend op nr. 119, als geboortedatum is vermeld 29-12-1779,
als echtgenote vermeldt genlias dan Aaltien Beerling. Dit is w.s een verwisseling met de naam van de moeder, Frouwke Beerling. In de akte staat Aaltien Hilbrants.

Gehuwd (1) 6-5-1798 in Eelde met Margareta Meulman, geboren 1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 12-2-1772, overleden 30-10-1820 in Eelde, dochter van Remmelt Meulman en Annegje Jannes, zie genealogie Meulman.
In maart 1809 verzoeken Willem Remmelts Meulman en Roelof Beerling als naaste bloedverwanten van Albert Harms Groenewold en Margareta Remmelts Meulman om over hen en hun kinderen curatoren aan te stellen vanwege het onmatig gebruik van sterke drank en verkwisting waaraan het echtpaar zich schuldig maakt en uit zorg voor de kinderen. Dit wordt toegestaan en Willem Remmelts Meulman en Roelof Beerling worden benoemd als administratieve curatoren met Kornelis Geerts (ter Borgh) en Jan Meulman als toeziende voogden. Er wordt een inventaris opgemaakt met een groot aantal huizen, die in 1832 ook meest in bezit zijn van hun zoon Remmelt Groenwold.
Naamsaanneming 1812: Deze wordt gedaan door Willem Meulman, wonende te Paterswolde. Behalve zijn eigen kinderen geeft hij op als hoofdcurator zijn zwager Albert Groenwold, ongeveer 32 jaar en diens zoon Remmelt, 9 jaar, beiden wonend in Eelde. En tenslotte zijn zuster Margaretha, 40 jaar, wonend in Eelde.
Volgens de overlijdensakte is Margareta Meulman geboren 8-2-1771. Margareta Meulman is overleden in huis 28, aangifte door curator Hermannus Hilbrants, logementhouder.

Gehuwd (2) 21-6-1823 in Eelde met Aaltien Hilbrants, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 29-7-1792, overleden 9-8-1869 in Borger, dochter van Cornelis Hilbrants en Marchien Berends Bekkering, zie genealogie Hilbrants, hertrouwd 19-4-1825 in Borger met Roelof Jacobs Oosting, geboren 1776 in Borger, gedoopt 12-5-1776, overleden 14-10-1865 in Borger, zoon van Hendrik Jacobs en Jantien Roelofs Oosting.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harmen Groenwold, geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-2-1800, overleden 26-2-1809 in Paterswolde.
2. Remmelt Groenwold, geboren 11-1-1804 in Paterswolde, gedoopt 15-1-1804, overleden 30-1-1870 in Eelde, wonend te Bonnerveen, Gieten. Remmelt Groenwold bezit veel land bij Schelfhorst en in Paterswolde-Noord en enkele huizen in Eelde.
Overleden (tijdens bezoek?) aan "verre neef, kastelein Hilbrants". Gegevens uit Waardeel 1993, p. 141 (Meijering). Dit zal zijn Hilbrant Hilbrants, getrouwd met Froukien Groenwold, die evenals Remmelt Groenwold een kleinkind is van Harm Harms Groenwold en Frouwke Beerling.

Gehuwd 9-6-1825 in Gieten met Jantje Harms Meijering, geboren 13-3-1804 in Bonnerveen, gedoopt Gieten 18-3-1804, overleden 17-6-1870 in Bonnerveen, Gieten, dochter van Harm Willems Meijering en Jantien Banting.
 

Generatie IV

IVa  Froukien Groenwold, geboren 31-3-1799 in Eelde, gedoopt 7-4-1799, overleden 15-11-1847 in Eelde, dochter van Pieter Harms Groenwold (zie IIIa) en Jantien Andries Rutgers.
Gehuwd 28-12-1816 in Eelde met Hilbrant Hilbrants, geboren 28-12-1789 in Eelde, gedoopt 3-1-1790, overleden 31-10-1852 in Eelde, zoon van Hermannus Hilbrants en Jeigjen Luinge, zie genealogie Hilbrants.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmannus Hilbrants, geboren 13-6-1817 in Eelde, overleden 14-3-1894 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd (1) 18-8-1838 in Eelde met Grietje Hoenderken, geboren 20-6-1821 in Haren, Hoornschedijk, overleden 24-4-1856 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Reinder Cluiving Hoenderken en Janna van Bon, zie genealogie Kluiving.
Gehuwd (2) 16-5-1857 in Eelde met Hinderkien Rutgers, geboren 2-7-1832 in Paterswolde, overleden 22-1-1906 in Paterswolde, dochter van Willem Jans Rutgers en Trientien Beerda.
2. Pieter Harms Hilbrants, geboren 10-9-1818 in Eelde, overleden 5-2-1868 in Eelde.
 
IVb  Andries Groenwold, geboren 30-4-1801 in Eelde, gedoopt 10-5-1801, overleden 30-9-1826 in Eelde, zoon van Pieter Harms Groenwold (zie IIIa) en Jantien Andries Rutgers.
Gehuwd 24-6-1823 in Eelde met Trientje Rinici Meulman, geboren 1801 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 19-7-1801, overleden 4-7-1827 in Eelde, dochter van Willem Remmelts Meulman en Trientje Rinici van Theken, zie genealogie Meulman.
Zoon Harm Oltkamp is vernoemd naar de stiefvader van Andries Groenwold.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Oltkamp Groenwold, geboren 13-9-1823 in Eelde, overleden 3-3-1858 in Eelde.
 

Index
Genealogie Groenwold