U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Hartlief3

Generatie I

Ia  Abel Hartlief.
Kinderen:
1. Jan Hartlief (zie IIa).
2. Annechien? Abels (zie IIb).
3. Grietien Abels Hartlief, overleden 2-1752 in Eelde.
Gehuwd met Jan Huberts, zoon van Hubert NN.
Op 26-6-1725 worden Jacob Sijgers, Wolter Huiberts en Grietien Abels Hartlief als boedelhoudster en voogdes over haar minderjarige kinderen bij wijlen Jan Huibers aangeklaagd voor de Etstoel vanwege een stuk veen dat zij hebben afgegraven in het Spierveen en waardoor de drift en menweg naar de hooilanden van de aanklagers zou zijn belemmerd. Er wordt een commissie ingesteld om de zaak nader te onderzoeken.

Harm Peters (Groenwold) geeft in 1752 de erfenissen aan van zijn moeis (tantes) Jantien Abels en Grietien Abels tot Eelde, de laatste verstorven in het eerste van februari 1752. Er zijn dus geen overlevende kinderen.
4. Jantien Abels, overleden 1752 in Eelde.
 

Generatie II

IIa  Jan Hartlief, zoon van Abel Hartlief (zie Ia).
Kinderen:
1. Catarina Janssens (zie IIIa), overleden 1781 in Eelde (of eerder).
2. Abel Jans Hartlief, overleden 1783 in Eelde (tussen 1781 en 1784). In 1784 doet Engelje Hartlief aangifte van de erfenis van haar broeder Ebel Hartlief, maar het overlijden kan eerder zijn. In 1781 verkopen Abel en Engel Hartlief nog verschillende stukken land.
3. Engeltien Hartlief.
 
IIb  Annechien? Abels, dochter van Abel Hartlief (zie Ia).
Aanname dat de moeder van Grietien Harmens Annechien heet vanwege de namen van haar dochters Grietje en Annechien en omdat er al een zuster Grietien is.
Gehuwd met Harm Peters, zoon van Pieter Harmens en Grietien Meijers, zie genealogie Groenwold.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Harms Groenwold, overleden 1781 in Paterswolde, zie genealogie Groenwold.
2. Pieter Harms Groenwold, overleden 1773 in Paterswolde. In 1773 betaalt Harm Harms Groenewoud de 30ste penning van 7500 gld. waarop hij de nalatenschap van zijn broer Pieter Harms Groenewoud heeft begroot.
3. Trijntje Harmens Groenwold.
Gehuwd 1-12-1758 in Groningen met Reenhardus Crous, overleden 1762 in ? (ong. 1762).
Huwelijk: Reinhardus Croes, van Groningen, lieutenant ten dienste van den Staat der Vereenigde Neederlanden en Catharina Harms Groenewold van Paterwolde onder Eelde, pro qua Harm Harms Groenewold als broeder. Getrouwd 1-12-1758 ds. Folckers. Met belastinge tot Eelde.
Huwelijksafkondiging Eelde 5-11-1758: Reenhardus Crous en Catharina Harms Gronewold.
Omstreeks 1760 verpacht mevr. Nijsingh haar plaats op de Schelfhorst gelegen en door Jan Willems meijerwijze bewoond aan de Heer R. Crous, luitenant ten dienste van de Staat en juffr. T. Harmens Groenewolt.
Weduwe luitenant Crous wordt in 1764 vermeld bij huis 60, waarvan later de weduwe Groenwold (Frouwke Beerling) voor de helft eigenares is.
4. Grietien Harmens, zie genealogie Groenwold.
5. Abel Harms Groenwold.
Gehuwd 27-4-1734 in Groningen met Helena van Coevorden, geboren 1703 in Groningen, gedoopt 27-3-1703, overleden 1738 in Groningen, dochter van Jan Jans van Coevorden en Annigjen Jurjens, eerder getrouwd 7-12-1728 in Groningen met Bastiaan Hillebrands, overleden 1731 in Groningen.
Huwelijk: Abel Harmens Groenewoldt van Paterwolde en Helena van Coevorden, wed. van Bastiaan Hillebrandts, pro qua Jacob Mindels als swager.
Breukdodenboek Groningen 3-1-1738: Helena van Coevorden, huisvr. van Abel Groenewold in Poelestraat.
 

Generatie III

IIIa  Catarina Janssens, overleden 1781 in Eelde (of eerder), dochter van Jan Hartlief (zie IIa).
Gehuwd (1) 5-5-1743 in Eelde met Jan Cornelis Olthof, overleden 1750 in Eelde (tussen 1750 en 1754), zoon van Cornelis Alberts Olthof, zie genealogie Olthof.
Huwelijk: Jan Cornelis en Catarina Janssens.
A.C. Olthof is hoofdmomber over de kinderen van Jan Olthof en Catarina Janssens. Op 10-10-1770 wordt de rekening opgemaakt in verband met het huwelijk van de oudste pupil, Trijntje Olthof met Geert Everts (Kelder) van Peize. Hierbij worden vermeld als ouders wijlen Jan Olthof en Catrina Janssen, aan Roelof Geerts hertrouwd.
Medemombers zijn H. Harms (Harmen Groenewold), Jan Roelofs (Wolters) en Abel Jansen Hartlief.
In 1744 woont Jan Cornelis in een kamertien van Cornelis Hilbrants. Weduwe Jan Olthof wordt in 1754 vermeld voor Brouwer Hilbrants, in 1764 en 1774 Roelef Geerts. Dit zal het ouderlijk huis zijn van Jan Cornelis, dat in 1749 blijkbaar aan hem is toegevallen, zie bij vader Cornelis Alberts Olthof. Een andere Jan Cornelis en later weduwe Jan Cornelis wonen aan de Westerhorn.
In 1772 wordt weer de momberrekening opgemaakt in verband met het huwelijk van de jongste dochter Geertruid Olthof met Hilbrant Steringa. Medemombers zijn Jan Roelefs Wolthers, H. Harms (Groenewold) en Abel Jansen Hartelief.
Doop Trintjen: d.v. Jan Olthof en Katarina Jansens.
Doop Trientje: d.v. Jan Cornelis jr. en Caatje Abels.
Doop Cnellis: z.v. Jan Cnellis en Catarina Janssens.
Doop Geertruid: d.v. Jan Cornelis jr. en Catarina Janssen.
Uit deze namen en de namen van de medemombers kan worden vermoed dat de vader van Catarina Jan Hartlief (Abels) heet. Medemomber Harm Harms Groenwold heeft twee tantes met patroniem Abels en is mogelijk een neef van Catharina.
In 1781 verkopen Geert Kelder en Hilbrant Steringa namens hun echtgenotes als erfgenamen van Catharina Hartelief het huis in een publieke verkoping.

Gehuwd (2) 27-10-1754 in Eelde met Roelof Geerts, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 24-5-1728, zoon van Jan Geerts.
Huwelijk: Roelof Geert Jans, van Eelderwolde en Catarina Janssen.
Aanname dat hij de in 1728 gedoopte Roelef Geerts, zoon van Jan Geerts is, geen moeder vermeld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Trintjen Jans Olthof, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 20-10-1743.
2. Trientje Jans Olthof, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 18-8-1745, overleden 2-12-1807 in Eelde. Bij overlijden als Trijntien Olthof, 62 en een half jaar.
Gehuwd 12-1770 in Peize met Geert Everts Kelder, geboren 21-2-1750 in Roderwolde, gedoopt 22-2-1750, overleden 27-9-1820 in Eelde, zoon van Evert Geerts Kelder en Eltje Hoijtjes, zie genealogie Kelder.
Huwelijk: Geer Eevers Kelder en Trintijn Jans Olthof.
Huwelijksafkondiging Eelde 2-12-1770: Geert Eduard Kelder, van Peize en Trijntje Janssen.
In 1807 en 1812 genoemd Geert Everts Kelder. Bij de naamsaanneming Eelde 1812 wonend op 19, geen kinderen. In 1807 woont hier alleen Geert Everts Kelder, geen inwonende kinderen, tevens eigenaar, in 1812 samen met Jan Roelofs Steringa. Geertruid, de zus van Trientje en haar man Hilbrant Steringa zijn hier 1774 hoofdbewoner en hun zoon Jan Roelofs Steringa is dat na Geert Everts Kelder, tevens eigenaar in 1832.
Memorie van Successie van Trijntje Olthof, aangifte door G.E. Kelder, echtgenoot: Naast hem zijn erfgenamen de zusters kinderen Jan Roelofs Steringa en Catharina Steringa. G.E. Kelder krijgt de volle eigendom van de aanwinsten en de tilbare goederen met de lijftucht van de erfachtige vaste goederen. Bij de aangewonnen vaste goederen is o.a. de helft van een huis met nummer 19, zwettende ten oosten aan de Lange Stege (de Lange Steeg die vanaf de huidige hoek Esweg/Korenbloemweg naar het zuiden loopt), ten zuiden aan de stege, ten westen aan de weg (de huidige Hoofdweg) en ten noorden aan Andries Harms (Rutgers, in 1807 eigenaar van huis 20 op de zuidelijke hoek met de Esweg).
Bij zijn overlijden laat Geert Everts Kelder al zijn goederen na aan zijn neef en nicht Jan Roelfs Steringa en Catharina Steringa.
3. Cnellis Jans Olthof, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 27-8-1747.
4. Geertruid Jans Olthof, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 22-12-1749, zie genealogie Olthof.
 

Index
Genealogie Hartlief3