U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Kelder

Generatie I

Ia  Evert Geerts Kelder, geboren 1722 in Gasselte, gedoopt 25-10-1722, overleden 1781 in Peize, begraven 6-9-1781, zoon van Geert Everts en Jantien Lavinge.
Gehuwd 19-5-1748 in Roderwolde met Eltje Hoijtjes.
Huwelijk: Evert Geerts van Oenkerk en Eltje Haatjes.
Aanname dat Evert Geerts de in 1722 in Gasselte geboren zoon van Geert Evers en Jantien Lavinge is, omdat Evert Geerts Kelder van Peize in 1776 hoofdmomber is over de kinderen van Harm Geerts Cuiper en Hendrikje Aling te Gasselte (toestemming eenkindscontract wegens hertrouwen van de moeder met Jacob Jans van Assen). In Bonnen, Gieten woont een iets oudere Harm Geerts Kuiper, getrouwd met Aaltje Jans en kinderen gedoopt vanaf 1733.
Op 6-9-1781 wordt Evert Kelder begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Everts Kelder, geboren 21-2-1750 in Roderwolde, gedoopt 22-2-1750, overleden 27-9-1820 in Eelde.
Gehuwd 12-1770 in Peize met Trientje Jans Olthof, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 18-8-1745, overleden 2-12-1807 in Eelde, dochter van Jan Cornelis Olthof en Catarina Janssens, zie genealogie Olthof.
Huwelijk: Geer Eevers Kelder en Trintijn Jans Olthof.
Huwelijksafkondiging Eelde 2-12-1770: Geert Eduard Kelder, van Peize en Trijntje Janssen.
In 1807 en 1812 genoemd Geert Everts Kelder. Bij de naamsaanneming Eelde 1812 wonend op 19, geen kinderen. In 1807 woont hier alleen Geert Everts Kelder, geen inwonende kinderen, tevens eigenaar, in 1812 samen met Jan Roelofs Steringa. Geertruid, de zus van Trientje en haar man Hilbrant Steringa zijn hier 1774 hoofdbewoner en hun zoon Jan Roelofs Steringa is dat na Geert Everts Kelder, tevens eigenaar in 1832.
Memorie van Successie van Trijntje Olthof, aangifte door G.E. Kelder, echtgenoot: Naast hem zijn erfgenamen de zusters kinderen Jan Roelofs Steringa en Catharina Steringa. G.E. Kelder krijgt de volle eigendom van de aanwinsten en de tilbare goederen met de lijftucht van de erfachtige vaste goederen. Bij de aangewonnen vaste goederen is o.a. de helft van een huis met nummer 19, zwettende ten oosten aan de Lange Stege (de Lange Steeg die vanaf de huidige hoek Esweg/Korenbloemweg naar het zuiden loopt), ten zuiden aan de stege, ten westen aan de weg (de huidige Hoofdweg) en ten noorden aan Andries Harms (Rutgers, in 1807 eigenaar van huis 20 op de zuidelijke hoek met de Esweg).
Bij zijn overlijden laat Geert Everts Kelder al zijn goederen na aan zijn neef en nicht Jan Roelfs Steringa en Catharina Steringa.
2. Haatje Everts Kelder, geboren 1753 in Roderwolde, gedoopt 25-2-1753, overleden 1769 in Peize, begraven maart 1769. In maart 1769 wordt een zoon van Evert Kelder begraven. Evert Kelder betaalt voor het beste laken over zijn zoon.
 

Index
Genealogie Kelder