U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Siegers1

Generatie I

Ia  Jacob Sighers.
Jacob Sijgers komt in Haardstedenregister van Eelde 1691-1694 voor met 2 paarden, ongeveer waar later ook zijn zoon en gelijknamige kleinzoon wonen.
Harm Sijgers wordt 1744 ook vermeld met 2 paarden. In 1752 geeft Jacob Alberts, zoon van wijlen Lutgertien Jacobs bij Albert Roelofs tot Eelde (is Jacob Sighers Alberts, later Jacob Sijgers genoemd), voor hem en consorten de erfenis aan van zijn oom Harmen Sijgers van 400 Car. Gld. Dit betreft een vierde portie, waarmee waarschijnlijk wordt bedoeld dat Harmen en Lutgertien elk een kwart bezaten van het ouderlijk huis, geërfd van hun vader. Hun moeder is dan waarschijnlijk nog in leven, want in 1754 wordt weduwe Jacob Sijgers vermeld (naam niet bekend), dit is de grootmoeder van de Jacob Sijgers die vanaf 1764 wordt vermeld.
Kinderen:
1. Lutgertje Jacobs Sighers (zie IIa), overleden 1750 in Eelde? (voor 1752).
2. Harmen Sighers, overleden 1752 in Eelde.
 

Generatie II

IIa  Lutgertje Jacobs Sighers, overleden 1750 in Eelde? (voor 1752), dochter van Jacob Sighers (zie Ia).
Gehuwd met Albert Roelefs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Sighers, geboren 1727 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 21-9-1727. Als vader van Jacob Sighers in 1727 is in het doopboek vermeld Roelef Alberts, maar dit is blijkbaar een fout.
2. Jacob Sighers (zie IIIa), geboren 1729 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 1-4-1729.
3. Roelef Alberts, geboren 1729 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 1-4-1729.
4. Roelf Alberts Boer (zie IIIb), geboren 1733 in Paterswolde, Lenferding, gedoopt Eelde ?-1733, overleden 1800 in Paterswolde (tussen 1798 en 1804).
5. Jan Alberts Eleveld (zie IIIc), geboren 1738 in Paterswolde, Lenferdingh, gedoopt Eelde 5-1-1738, overleden 1780 in Haren (voor 1782).
6. Roelefje Alberts, geboren 1743 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 15-4-1743.
 

Generatie III

IIIa  Jacob Sighers, geboren 1729 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 1-4-1729, zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers (zie IIa).
Doopnaam Jacob Sighers.
Gehuwd 1-5-1757 in Eelde met Frouwke Arends, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 1-1-1731, overleden 23-11-1821 in Eelde, dochter van Arent Roelofs en Maria Hendriks, zie genealogie ~Roelofs.
Huwelijk: Jacob Sighers en Vrouwkje Arends.
Naamsaanneming 1812: Frouke Arends, wed. Jacob Siegers, zoon Albert ong. 50.
In 1762 zijn Jacob Sijgers en cons. de noorderbuur van huis 78 (verkoop van het huis aan Jan Vleugel). Dit kan zijn een strook grond tussen huis 78 en 79 die later bij huis 78 hoort of wellicht is er een relatie met Jan Alberts (niet de jongere broer) op 79.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lutje Jacobs Siegers, geboren 1758 in Eelde, gedoopt 27-3-1758.
2. Arend Jacobs Siegers (zie IVa), geboren 1760 in Eelde, gedoopt 20-1-1760, overleden 1784 in Eelde.
3. Albert Jacobs Siegers, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 8-5-1763, overleden 4-7-1835 in Eelde.
Gehuwd 13-9-1813 in Eelde met Geertien Berends, geboren 1766 in Leutingewolde, gedoopt Roden 28-9-1766, overleden 15-1-1815 in Eelde, dochter van Berend Jans en Jantien Knellies, eerder getrouwd 1790 in Eelde met Jan Hindriks, geboren 1764 in Roden, gedoopt 22-1-1764, overleden 1804 in Eelde, zoon van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts, eerder getrouwd 17-2-1805 in Eelde met Roelof Conraads van Bergen, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-5-1782, overleden 10-9-1809 in Eelde, zoon van Conraad Philippus en Marigje Alberts, zie genealogie Van Bergen.
Huwelijk: Geertien Berends weduwe van Roelof Conraads van Bergen.
Bij overlijden van Geertien Berends worden als ouders vermeld Berend Jans en Jantien Knellies, landbouwers, overleden te Lukkewolde, gemeente Rhoden.
4. Maria Jacobs Siegers (zie IVb), geboren 1766 in Eelde, gedoopt 1-6-1766, overleden 20-12-1807 in Eelde.
 
IIIb  Roelf Alberts Boer, geboren 1733 in Paterswolde, Lenferding, gedoopt Eelde ?-1733, overleden 1800 in Paterswolde (tussen 1798 en 1804), zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers (zie IIa).
In 1798 68 jaar, 4 kinderen.
Naamsaanneming 1812 (op 102): wed. Roelf Alberts Boer (geen kinderen genoemd). Mogelijk is de naam Boer afkomstig van haar vader. Haar moeder wordt in 1797 weduwe Jan Boer genoemd. In 1807 behoort de boerderij waar Hendrikje Jans woont haar voor een vierde deel en de gebroeders Pieter en Albert Harms Groenwold voor drievierde deel. In 1832 is Remmelt Groenwold de eigenaar.

Gehuwd 6-5-1764 in Eelde met Hendrikje Jans, geboren 22-2-1740 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-2-1740, overleden 8-1-1821 in Paterswolde, dochter van Jan Roelefs Willems en Grietje Roelefs, zie genealogie Boer1.
Huwelijksafkondiging in Groningen 21-4-1764 Roelef Alberts, van Eelde en Hindrikje Jans, van Paterwolde, pro qua Jan Willems als vader. Huwelijksafkondiging in Eelde 6-5-1764 Roelef Alberts en Hendrikje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelfs Boer, geboren 1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 24-3-1765, overleden 13-1-1854 in Eelde, zie genealogie Boer1.
2. Lutgertien Roelfs Boer, geboren 1768 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 7-8-1768, overleden 29-9-1812 in Eelde, zie genealogie Boer1.
3. Albert Roelfs Boer, geboren 8-9-1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 13-9-1772, overleden 28-3-1837 in Paterswolde, zie genealogie Boer1.
4. Grietien Roelfs Boer, geboren 1778 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 4-10-1778, overleden 14-4-1814 in Eelderwolde, zie genealogie Boer1.
 
IIIc  Jan Alberts Eleveld, geboren 1738 in Paterswolde, Lenferdingh, gedoopt Eelde 5-1-1738, overleden 1780 in Haren (voor 1782), zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers (zie IIa).
Gehuwd 11-5-1763 in Groningen met Eltien Jans Bazuin, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 3-2-1743, dochter van Jan Bazuin en Aaltje Lucas, zie genealogie Bazuin2, hertrouwd 22-10-1782 in Groningen met Louwe Uges, geboren 1747 in Haren, gedoopt 7-5-1747, overleden 28-12-1807 in Haren, zoon van Uge Louwes en Geertien Hindriks, zie genealogie Uges.
Huwelijk: Jan Alberts, van Eelde en Eltje Jans Basuin, van de Horenschedijk, p.q. Jan Basuin als vader.
Aanname dat deze Jan Alberts getrouwd is met Eltien Jans. In 1782 is Roelf Alberts van Paterswolde sibbevoogd, zie hieronder. Mogelijk dezelfde als Jan Alberts, in 1763 borg voor Jacob Alberts Sigers (ingeschreven Eelde 1766) met goederen in Gorecht en in Drenthe.
De vrouw van Jan Alberts op de Hoornschedijk is in 1780 mede-erfgenaam van Eite Lucas. Bij de verkoop van het huis treedt Bartelt Jans op als volmacht van Eltien Hendriks. Het patroniem Hendriks is waarschijnlijk een vergissing. Aanname dat het deze Eltien Jans betreft, omdat zij een moeder heeft Aaltje Lucas en haar vader Jan Basun bij zijn tweede huwelijk trouwt met Hendrikje Derks van Hoornschedijk en dus mogelijk gaat wonen aan de Hoornschedijk of daar al woont.
In 1782 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Alberts Elevelt en zijn vrouw Eltien Jans Basuin (Groninger Archieven, Gerecht van Selwerd en Sappemeer). De bezittingen, waaronder een behuizing met recht van beklemming op 22 grazen land, nog wat land op de Eelder es en een tegoed bij Jacob Sijgers bedragen 1623 gld., de schulden 487 gld. Er is o.a. geld schuldig aan Barteld Jans (getrouwd met halfzuster Derkien Jans Bazuin), Andries Berents (Rutgers), wed. Harm Groenwold, Roelf Weman en de schulte van Eelde wegens boelpenningen.
Informatie Geert Kamphuis: Groninger Archieven 730-1495, f. 62, 27-9-1782. Heeft Barteld Jans op de HorenseDijk onder Helpman aangeswooren als Princip. Voormond over de vier minderjaarige kinderen van wijlen Jan Alberts Elevelt en Eltjen Jans Basuin in egte verwekt. Heeft Roelf Alberts te Paterswolde domicilium citandi stellende bij Barteld Jans op de Horensedijk onder Helpman aangesworen als sibbe voogd adidem. Heeft Leendert Heddes onder Helpman aangeswooren als vreemde voogd adidem. Ter instantie van de aangestelde voorstanderen over de vier minderjarige kinderen van Jan Alberts Elevelt en Eltjen Jans Basuin worden deselve geauctoriseert met der pupillen moeder scheiding en afkoop te maaken wegens der pupillen vaderlijke nalatenschap.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Jans, geboren 1764 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 11-6-1764.
2. Jan Jans, geboren 1765 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 25-8-1765.
3. Lutgertien Jans Eleveld (zie IVc), geboren 12-4-1768 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 6-11-1768, overleden 10-5-1835 in Paterswolde.
4. Albert Jans van Dijken (zie IVd), geboren 1771 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 5-5-1771, overleden 20-12-1827 in Haren.
5. Jan Basuin Jans van Dijken (zie IVe), geboren 1773 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 19-12-1773, overleden 16-9-1827 in Hoogezand.
6. Aaltjen Jans, geboren 1776 in Haren, gedoopt 7-7-1776.
7. Roelfien Jans, geboren 1779 in Haren, gedoopt 24-1-1779.
8. Jantje Jans van Dijken, geboren 1781 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-10-1781, overleden 11-10-1827 in Haren. Doop in Groningen: Jantien, d.v. Jan Albert en Elsien Jans, Hoornse Dijk, vader overleden (met dank aan Evert van Dijken).
Bij overlijden als Jantje Jans van Dijken, 46 jaar, geboren Hoornschedijk, Haren, dochter van Jan Jans en Eltien.
 

Generatie IV

IVa  Arend Jacobs Siegers, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 20-1-1760, overleden 1784 in Eelde, zoon van Jacob Sighers (zie IIIa) en Frouwke Arends.
Gehuwd 12-10-1783 in Eelde met Marchien Berends Bekkering, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 28-9-1760, overleden 26-12-1834 in Eelde, dochter van Berend Derks Bekkering en Adriana van Beveren, zie genealogie Bekkering3, hertrouwd 9-6-1786 in Eelde met Cornelis Hilbrants, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 5-5-1748, overleden 20-2-1842 in Eelde, zoon van Hilbrant Hilbrants en Aaltje Pothof, zie genealogie Hilbrants.
Huwelijk: Arend Jacobs en Margjen Berends. Arend Jacobs overleden voor de geboorte van dochter Adriana.
In 1786 worden mombers aangesteld over Adriana wanneer haar moeder Margien Berends hertrouwt met Cornelis Hilbrants. Adriana bezit geen goederen met haar moeder, omdat zij nog niet was geboren toen haar vader overleed. Margien Berends bezit alleen tilbare goederen. Mombers zijn Jacob Alberts Sijgers, Roelof Arents, Derk Berends en Haijko Berends. De laatste twee zijn broers van Margien Berends. Eerstgenoemde is de vader van Arend Jacobs Siegers. Roelof Arents zou dan een broer zijn van Frouwke Arends. Hiervoor komt Roelof Arents in aanmerking, zoon van Arent Roelefs en Maria Hendriks, die dan identiek zijn met Arend van 't Hoen en Marie Roelefs. Voor Roelof Arents zie genealogie Bekkering1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adriana Arends Siegers (zie Va), geboren 1784 in Eelde, gedoopt 15-8-1784, overleden 4-10-1808 in Eelde.
 
IVb  Maria Jacobs Siegers, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 1-6-1766, overleden 20-12-1807 in Eelde, dochter van Jacob Sighers (zie IIIa) en Frouwke Arends.
Gehuwd 17-4-1791 in Eelde met Gerrit Harms Snijder, geboren 3-2-1755 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 9-2-1755, overleden 1-3-1824 in Eelde, zoon van Harm Geerts Snijder en Jantje Gerrits, zie genealogie Snijder1.
Huwelijk: Gerrit Harms en Maria Jacobs.
Naamaanneming 1812 (op 53): kinderen Jacob Zijgers 16, Jantien 18, Froukien 14, Anna 7.
Gerrit Harms Snijder bij overlijden geboren 3-2-1755, z.v. Harm Gerrits en Jantien Jans.
Maria Jacobs bij overlijden 41 jaar, 4 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Gerrits Snijder, geboren 23-12-1793 in Eelde, gedoopt 26-12-1793, overleden 30-1-1868 in Eelde, zie genealogie Snijder1.
2. Jacob Siegers Snijder, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 14-2-1796, overleden 10-7-1855 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd (1) 2-8-1824 in Eelde met Harmtien Lammerts Ebbinge, geboren 30-12-1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-12-1786, overleden 1-6-1833 in Eelde, dochter van Lammert Doewes Ebbinge en Roelfien Lammerts Pleiter, zie genealogie Ebbinge.
Gehuwd (2) 30-4-1842 in Anloo met Harmtien Jans Ebbinge, geboren 1800 in Peize, gedoopt 23-2-1800, overleden 26-9-1856 in Tynaarlo, Vries, dochter van Jannes Doewes Ebbinge en Willemtien Barelds Dekker, zie genealogie Ebbinge, eerder getrouwd 20-5-1825 in Vries met Jannes Walraven Nessing, geboren 28-12-1793 in Vries, gedoopt 19-1-1794, overleden 22-7-1840 in Schipborg, Anloo, zoon van Walraven Nessing en Jantien Jannes.
3. Froukien Gerrits Snijder, geboren 28-10-1798 in Eelde, gedoopt 27-1-1799, overleden 20-2-1855 in Paterswolde.
Gehuwd 2-8-1824 in Eelde met Lubbert Jans Lubbers, geboren 1795 in Groningen, gedoopt 25-10-1795, overleden 29-9-1839 in Eelde, zoon van Jannes Lubbers en Martjen Berends, zie genealogie Lubbers.
4. Anna Gerrits Snijder, geboren 30-4-1806 in Eelde, gedoopt 4-5-1806, overleden 14-8-1879 in Eelde, zie genealogie Snijder1.
 
IVc  Lutgertien Jans Eleveld, geboren 12-4-1768 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 6-11-1768, overleden 10-5-1835 in Paterswolde, dochter van Jan Alberts Eleveld (zie IIIc) en Eltien Jans Bazuin.
Gehuwd 12-5-1797 in Haren met Jacob Jacobs Koops, geboren 1766 in Onnen, gedoopt Haren 12-10-1766, overleden 14-4-1835 in Paterswolde, zoon van Jacob Jacobs en Hillechien Jans, zie genealogie Koops2.
Huwelijk: Jacob Jacobs van Onnen en Lutgertien Jans van H(oornse) Dijk.
Bij het afsluiten van een geldlening in 1806 wordt Jacob Jacobs vermeld als schipper, vermoedelijk bij de Paterswolder Schipsloot.
Naamsaannneming Eelde 1812 op 143 (Vennerstraat in Paterswolde), kinderen Jan 8, Jakob 4, Hillegien 14, Eltien 12, Hinderkien 10.
Lutgertien bij overlijden als Lutgertien Jans van Dijken, overigens als Lutgertien Jans of Lutgertien Eleveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegien Jacobs Koops, geboren 1798 in Onnen, gedoopt Haren 4-4-1798, overleden 15-9-1851 in Groningen.
Gehuwd 26-5-1827 in Noorddijk met Tonnis Geerts Streurman, geboren 1802 in Harkstede, gedoopt 12-12-1802, overleden 24-7-1869 in Slochteren, zoon van Geert Teunis Streurman en Bouwke Hindriks, hertrouwd 4-6-1854 in Groningen met Pietertje Harms Orsel, geboren 1806 in Groningen, gedoopt 26-3-1806, dochter van Harm Pieters Orsel en Klasien Hindriks Severwijn.
2. Eltien Jacobs Koops, geboren 18-12-1799 in Haren, gedoopt 25-12-1799, overleden 15-4-1826 in Paterswolde.
3. Hinderkien Jacobs Koops, geboren 1802 in Onnen, gedoopt Haren 11-3-1802, overleden 9-10-1815 in Paterswolde. Bij overlijden met familienaam Coops.
4. Jan Jacobs Koops, geboren 14-1-1804 in Groningen, buiten de A-poort, gedoopt 26-2-1804, overleden 19-12-1839 in Paterswolde.
5. Jacob Jacobs Koops, geboren 1809 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-2-1809 (tweeling), overleden 26-5-1875 in Haren. Bij overlijden als Jakob Koops, 66 jaar, ongehuwd, geboren te Eelde, ouders onbekend.
6. Aaltien Jacobs Koops, geboren 1809 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-2-1809 (tweeling), overleden 5-3-1809 in Eelde.
7. Aaltien Jacobs Koops, geboren 27-9-1812 in Eelde, overleden 28-3-1830 in Paterswolde.
 
IVd  Albert Jans van Dijken, geboren 1771 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 5-5-1771, overleden 20-12-1827 in Haren, zoon van Jan Alberts Eleveld (zie IIIc) en Eltien Jans Bazuin.
Gehuwd 1801 in Noorddijk met Aaltje Derks, geboren 1773 in Harkstede, gedoopt 19-12-1773, overleden 5-11-1840 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Derk Ennes en Luike Hindriks.
Huwelijk: Albert Jans van de Horense dijk en Aaltie Derks van de Harkstede. Het trouwboek van Noorddijk vermeldt in deze periode alleen de huwelijken per jaar. Het betreft hier het laatste van 4 huwelijken in dat jaar.
Meer kinderen geboren in Haren.
Bevolkingslijst Haren 1814 Alberts Jans, landbouwer in Helpman, geboren 5-5-1771, bij overlijden 55 jaar.
Bij de slechts 8 bewaard gebleven inschrijvingen van naamsaanneming in Haren, 1826 is Albert Jans van Dijken aan de Hoornschedijk, zoons Derk 19, Jan 16, Harm 11, Hindrik 10 en de dochters Eltje 24 en Luike 8.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eltijn Alberts van Dijken, geboren 1802 in Harkstede, gedoopt 9-5-1802, overleden 22-12-1879 in Den Hoorn, Haren. Bij overlijden als geboorteplaats Den Hoorn, Haren.
Gehuwd 22-7-1837 in Haren met Hindrik Jans Sluiter, geboren 4-2-1807 in Hoogezand, gedoopt 15-2-1807, overleden 7-3-1881 in Den Hoorn, Haren, dochter van Jan Geerts Sluiter en Tibigje Jans Kooi.
2. Derk Alberts van Dijken, geboren 2-10-1806 in Engelbert, gedoopt 25-10-1806.
3. Jan Alberts van Dijken, geboren 1810 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 11-2-1810, overleden 11-12-1863 in Engelbert, Noorddijk.
 
IVe  Jan Basuin Jans van Dijken, geboren 1773 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 19-12-1773, overleden 16-9-1827 in Hoogezand, zoon van Jan Alberts Eleveld (zie IIIc) en Eltien Jans Bazuin.
Doopnaam Jan Basuin. Gegevens gedeeltelijk van Evert van Dijken.
Gehuwd 6-1-1806 in Engelbert met Aaltje Doedes Rensema, geboren 5-4-1764 in Engelbert, gedoopt 8-4-1764, overleden 1-6-1839 in Wildervank, dochter van Doede Ennes Rensema en Bouke Pieters, eerder getrouwd 26-12-1785 in Engelbert met Arent Jans Kort, geboren 1755 in Zuidlaren, gedoopt 6-4-1755, zoon van Jan Arents en Lammigje Lucas.
Huwelijk: Jan Jans en Aaltje Doedes, weduwe van Arend Jans.
Aaltje Doedes eerder getrouwd met Arent Jans Kort met zoon Doede, geboren 10-10-1786, gedoopt Engelbert 22-10-1786. In 1805 wordt hun inventaris opgemaakt (Groninger Archieven 730-1876 Gerecht van Selwerd en Sappemeer, voogdijzaken).
Het doopboek vermeldt kinderen van Jan Jans en Aaltje Doedes, hierbij zijn ook de geboortedata vermeld. Zoon Barteld is mogelijk vernoemd naar de oom en pleegvader? van Jan, Barteld Jans, getrouwd met Derkien Jans Bazuin.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Jans van Dijken, geboren 19-11-1807 in Engelbert, gedoopt 31-1-1808.
2. Barteld Jans van Dijken, geboren 23-5-1810 in Engelbert, gedoopt 3-6-1810.
 

Generatie V

Va  Adriana Arends Siegers, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 15-8-1784, overleden 4-10-1808 in Eelde, dochter van Arend Jacobs Siegers (zie IVa) en Marchien Berends Bekkering.
Gehuwd 23-9-1804 in Eelde met Harte Jacobs Hartlief, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 29-7-1781, overleden 31-3-1836 in Eelde, zoon van Jacob Hartlief en Jantje Hillebrants, zie genealogie Hartlief1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Hartlief, geboren 1805 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 20-1-1805, overleden 8-12-1807 in Eelde.
2. Arend Hartlief, geboren 9-5-1806 in Eelde, gedoopt 18-5-1806, overleden 29-4-1875 in Eelde. In 1850 op nummer 11, als opvolger van zijn grootvader Jacob Hartlief.
Gehuwd 27-12-1828 in Eelde met Roelfje Jacobs Koekoek, geboren 18-6-1806 in Hoogkerk, gedoopt 22-6-1806, overleden 29-11-1887 in Eelde, dochter van Jacob Hindriks Koekoek en Zwaantje Fransen Diertens.
 

Index
Genealogie Siegers1