U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Winde

Generatie I

Ia  Jan van Winde.
Al in 1654 is er in Paterswolde een Jan Jansen van Winde, dan mogelijk nog eigenaar, eveneens in 1670 (extract van grondschatting bij het register van nieuwe huizen 1750). Ook in 1691 is er een Jan van Wijnde, dit zal de zoon of kleinzoon zijn van de Jan Jansen van Winde in 1654.
In 1725 vragen de mombers over de minderjarige kinderen van Jan Winde tot Paterwolde alsmede de mombaren over Pieter Jansen die innocent is, aan de Etstoel toestemming om goederen te mogen verkopen, omdat de opbrengst daaruit niet genoeg is om het kostgeld van de kinderen te betalen. Hieruit is af te leiden dat Jan van Winde toen al is overleden en dat Pieter Jansen mogelijk een meerderjarige zoon is.
Jan van Winde wordt in 1743 ook genoemd als voorganger van Arent Jans op de Tjassens plaats (bij Brinkhoven).
Kinderen:
1. Annegje Janssens (zie IIa).
2. Willem Jansen Winde (zie IIb), overleden 1763 in Peize.
3. Pieter Jansen Winde, overleden 1742 in Eelde. In 1742 geven Willem Janszen Winde en Coop Jans tot Peize de nalatenschap aan van wijlen Peter Janssen Winde tot Eelde, begroot op 300 gld.
4. Zwaantien Jans (zie IIc), overleden 1789 in Peize, begraven 23-11-1789.
 

Generatie II

IIa  Annegje Janssens, dochter van Jan van Winde (zie Ia).
Gehuwd met Hendrik Beerling, zoon van NN Beerling, zie genealogie Beerling, eerder getrouwd met Aaltien Jansen.
Doop Jan Winde, z.v. Hendriek Beerlinck en Annegje Wassen, doop Grietje, dochter van Hendrick Bierlang en NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Winde Beerling, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 11-6-1724, zie genealogie Beerling.
2. Roelof Beerling, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 22-7-1725, zie genealogie Beerling.
3. Grietje Beerling, geboren 1727 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-7-1727.
4. Willem Hendriks Beerling, geboren 1730 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 30-4-1730, overleden in Eelde, zie genealogie Beerling.
5. Evert Beerling, geboren 1732 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-10-1732, overleden 1768 in Eelde (in 1769 of eerder), zie genealogie Beerling.
6. Aaldert Beerling, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 13-5-1742, zie genealogie Beerling.
 
IIb  Willem Jansen Winde, overleden 1763 in Peize, zoon van Jan van Winde (zie Ia).
Willem Jansen Winde is in 1750 meier van Margien Berents, wed. Woldringe (Zuideind), in Nieuwe Landerijen en Huizen Eelde 1750.
In 1742 en 1754 wordt Willem Jansen Winde vermeld in het Haardstedenregister van Peize op verschillende plaatsen.

Aangifte 40ste penning: In 1755 verkoopt Willem Jans Winde, wonende te Peize, een akker op de Eelder es. In 1759 koopt schatbeurder A.C. Olthof (van Eelde) een akker en een keuterie van Willem Winde van Peize en Pieter Eleveld, die in 1758 waren aangekocht (mogelijk betreft het verschillende aankopen).

In 1763 maakt Jan Martinus Rasterhof van Vries namens zijn vrouw Rixe Willems en als hoofdmomber over het zoontje van Grietje Willems, ieder voor een derde deel geregtigd in de erfenis van Willem Jans Winde, bezwaar tegen een schenking die wijlen Willem Jansen heeft gedaan op 23-11-1761 aan het minderjarig zoontje Willem van de verweerder Hindrik Huiberts te Peize. Er wordt een schikking overeengekomen waarbij Hindrik Huiberts 30 gld uitbetaalt.

Gehuwd (1) met Henderickien Alberts.
Op 23-11-1723 verleent de Etstoel toestemming voor een contract van een-kindschap tussen de kinderen van Willem Jans en Henderickien Alberts en de kinderen die geboren zullen worden uit het huwelijk van Willem Jans van der Winde en Geertien Harms.
Aanname dat de hier vermelde kinderen zijn geboren uit het eerste huwelijk. Er zijn geen kinderen vermeld in het doopboek van Eelde, dat ongeveer begint in 1723.

Gehuwd (2) 1723 met Geertien Harms, overleden 1755 in Peize, begraven 19-12-1755.
Op 19-12-1755 wordt de vrouw van Willem Winde, Geertien begraven. Op 21-12-1755 betaalt Willem Winde voor het laken over zijn vrouw.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietien Willems (zie IIIa).
2. Rixte Willems (zie IIIb).
3. Annegien Willems (zie IIIc), overleden 1775 in Peize, begraven 2-5-1775.
 
IIc  Zwaantien Jans, overleden 1789 in Peize, begraven 23-11-1789, dochter van Jan van Winde (zie Ia).
Gehuwd 6-7-1734 in Peize met Koop Jans, geboren 1713 in Peize, overleden 1801 in Peize, begraven 14-12-1801, zoon van Jan Koops en Marchien Barelds.
Huwelijk: Koop Jans en Swantijn Jans, in het bekken 2 gld. 16 st.
Coob Jansen snijder wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742, daarna als kleermaker. Volgens het register Nieuwe Huizen wonen in het huis Jan Coobs en Coob Jansen.
Op 23-11-1789 wordt Zwaantien Jans begraven. Koop Jans betaalt voor het laken over zijn vrouw. Op 14-12-1801 wordt Kop Snider begraven. Zijn erfgenamen betalen voor het laken.
Coobe Jans is in 1797 86 jaar, oud-kleermaker. Bij hem woont dan zoon Bareld Coobs, die hier ook woont in 1812, dan nr. 108.
Bij overlijden van dochter Margien als ouders Koop Jans Snijder en Zwaantien Jans, bij het overlijden van zoon Bareld, zoon van Koop Jans en Zwaantien Roelofs.
Zwaantien Jans is mogelijk een dochter van Jan van Winde uit Paterswolde: Op 4-12-1742 geven Willem Jansen Winde en Coop Jans te Peize de erfenis aan van wijlen Peter Jans Winde te Eelde.
In 1802 verkopen Jan Coobs, Coobe Geerts Cregel namens zijn moeder, Steven Jacobs namens zijn echtgenote Annigje Coobs en consorten als erfgenamen van Coobe Jans het huis aan Bareld Coobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Koops Snijder (zie IIId), geboren 13-4-1730 in Peize, overleden 16-9-1817 in Peize.
2. Jan Koops (zie IIIe), geboren 1736 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven begin augustus 1808.
3. Bareld Koops (zie IIIf), geboren 19-5-1745 in Peize, overleden 25-11-1826 in Peize.
4. Jantien Koops (zie IIIg).
5. Grietien Koops (zie IIIh), overleden 1804 in Peize, begraven 31-12-1804.
6. Annechien Koops (zie IIIi), overleden 1794 in Peize, begraven 23-9-1794.
 

Generatie III

IIIa  Grietien Willems, dochter van Willem Jansen Winde (zie IIb) en Henderickien Alberts.
Gehuwd met Lambert Ottens, geboren 1732 in Zulte, gedoopt Roden 27-4-1732, overleden 24-11-1807 in Roden, zoon van Otto Jans en Jantien Jans, hertrouwd 16-11-1760 in Eelde met Grietje Cornelis, geboren 1732 in Eelde, Westerhorn, 23-3-1732, overleden 12-10-1810 in Roden, De Zulte, dochter van Cornelis Jans en Aaltje Alberts, zie genealogie ~Cornelis Jans.
Op 31-11-1760 worden in Roden mombers aangesteld over zoon Otte, 5 jaar, omdat Lambert Ottens, weduwnaar van Grietien Willems gaat hertrouwen met Grietje Cornelis van Eelde. Hoofdmomber is Jan Martinus van Vries, medemombers zijn Willem Jans Winde van Peize, Jan Jans van Norg en Harm Jans van de Zulte. Jan Martinus ondertekent als Jan Martins Rasroff, althans zo heeft de schulte deze naam overgeschreven.
In 1756 verkopen in Eelde Jan Mart. Rom..brofs? te Vries, voor zijn vrouw Rixt Willems, Hindrik Huibers voor zijn vrouw Annegien Willems te Peize en Otte Lambert Ottens voor zijn vrouw Grietje Willems uit Sulte een akker.
Otthe Lamberts van Roden verkoopt in 1786 zijn derde deel van een akker aan Jan Huberts te Peize, die hij heeft gerfd van zijn grootvader Willem Jans. De andere 2 delen behoren aan Jan Huberts en aan Rixe Willems te Vries. Wellicht is in 1756 in plaats van Otte Lambert Ottens bedoeld Lambert Ottens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Otte Lamberts Ottens, geboren 1756 in Roden, gedoopt 22-2-1756.
 
IIIb  Rixte Willems, dochter van Willem Jansen Winde (zie IIb) en Henderickien Alberts.
Gehuwd met Jan Martinus Rasterhof.
Rixte bij het overlijden van dochter Martha als Hendrika.
In 1757 lenen Jan Martinus Rastroff, kleermaker en zijn echtgenote Rixe Willems te Vries 300 gld. van Jantje Oosting en nog 200 gld. van de kinderen van Reinder Oosting.
Aangifte 40ste penning, vrijwillige verkopen, Vries 1795: Rixe Willems verkoopt aan diverse personen enkele losse landerijen voor 172 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Jans Rasterhof, geboren 1751 in Vries, gedoopt 17-1-1751, overleden 4-5-1813 in Groningen. Op 14 december 1781 wordt Willem Jans Rasterhof, afkomstig van Vries en ongeveer 29 jaar oud, door de Etstoel van Drenthe veroordeeld wegens het stelen op 2 mei 1781, zijnde een bededag, van 2 Vriesche schapen en 5 lammeren van kapitein Trip van de Braak te Paterswolde. Hij is door verschillende personen gezien toen hij de schapen en lammeren via de Drentse Laan en de A-poort naar de stad Groningen voerde, waar ze enkele dagen later zijn ontdekt even buiten de Steentilpoort.
De straf is geseling en 10 jaren opsluiting in het provinciale tuchthuis van Groningen, gevolgd door levenslange verbanning.

In 1785 verzoekt Annegien Jans te Eelde, vrouw van de gedetineerde Willem Jans Rasterhof, opgesloten in het tuchthuis te Groningen, om vrijlating van haar man wegens goed gedrag. Hij wordt vrijgelaten, maar de levenslange verbanning uit Drenthe blijft van kracht.

Gehuwd (1) 30-4-1775 in Eelde met Annegje Jans.
Huwelijk: Willem Jans van Vries en Annegje Janssen.
Gehuwd (2) 25-6-1786 in Noordbroek met Anna Harms.
Huwelijk: Willem Jans van Vries in het Landschap Drenth en Anna Harms van Noordbroek. Kinderen gedoopt in Groningen.
Willem bij overlijden als Willem Jans Rasserhof.
2. Hindrikje Jans Rasterhof, geboren 1754 in Vries, gedoopt 27-10-1754.
3. Nicolaas Jans Rasterhof, geboren 1756 in Vries, gedoopt 22-8-1756, overleden 19-12-1836 in Uithuizen.
Gehuwd 3-6-1787 in Uithuizen met Ellechien Ramaker, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 20-10-1741, overleden 3-9-1824 in Uithuizen, dochter van Gerardus Ramaker en Brechtje Eikens.
Huwelijk: Nikolaus Rasterhof van Vries en Elliggien Raemmakers van Groningen.
Zoon Jan, geboren in 1787 in Uithuizen, trouwt in 1813 in Kantens en in 1818 in Warffum, respectievelijk als schoenmakersknecht en schoenmaker. Zijn vader Nicolaas of Klaas Jans Rasterhof is hovenier.
4. Jan Jans Rasterhof, geboren 1759 in Vries, gedoopt 25-2-1759, overleden 21-7-1842 in Groningen.
Gehuwd 9-4-1793 in Groningen met Geertien Alberts, geboren 29-12-1757 in Stedum, gedoopt 1-1-1758, overleden 11-8-1826 in Groningen, dochter van Albert Cornelis en Engeltje Jans.
Huwelijk: Jan Janssen van Vries in het Landschap Drenthe en Geertje Alberts van Stedum pro qua Albert Geerts als vader. Bij overlijden van Geertien zijn als ouders vermeld Albert Kornelis en Engeltien Jans.
5. Martha Jans Rasterhof, geboren 1763 in Vries, gedoopt 4-11-1763, overleden 20-3-1824 in Annen, Anloo.
Gehuwd 10-5-1801 in Anloo met Tonnis Jacobs Strating, geboren 1775 in Annen, gedoopt Anloo 19-11-1775, overleden 24-5-1830 in Annen, Anloo, zoon van Jacob Alberts en Jantje Tonnis.
Huwelijk: Tonnis Jakobs en Martha Jans.
 
IIIc  Annegien Willems, overleden 1775 in Peize, begraven 2-5-1775, dochter van Willem Jansen Winde (zie IIb) en Henderickien Alberts.
Gehuwd 27-7-1751 in Peize met Hindrik Huiberts, geboren in Peize, overleden 1778 in Peize, begraven 25-9-1778, zoon van Jan Harm Huiberts en Fennechien Joosten.
In 1757 geeft Hendrik Huberts aan dat hij voor 430 gld. een keuterie van de Heer van Peize heeft gekocht
In 1766 geeft Hindrik Huberts aan dat zijn zoon van Willem Jansen een mat hooiland heeft gekregen en betaalt daarvoor de 30ste penning over 60 gld.
Op 2-5-1775 wordt Annegien Willems, de vrouw van Hinderk Huibers begraven.
Op 25-9-1778 wordt Hinderk Huberts begraven. Jan Huberts betaalt voor het laken over zijn vader.
Op 1-10-1778 worden in Peize mombers aangesteld vanwege het overlijden van Hindrik Huiberts, weduwnaar van Annegijn Willems, nalatende drie kinderen, Jan, Willem en Fennegijn. Jan is al meerderjarig. De mombers zijn Joest Huiberts, Jacob Gerrits van Foxwolde, Coobe Jans en Willem Jans van Eelde.
Bij de goederen zijn een huis bij de kerk te Peize en diverse landerijen, waaronder een mat hooiland dat de pupil Willem alleen heeft gekregen van Willem Jans Niewbour volgens een giftbrief. Er is ook een schuld van 1000 gld. aan de weduwnaar van Fennegijn Joestens. Mogelijk is zij hertrouwd.
In 1788 zijn er doodskosten wegens Willem Huiberts, opbrengsten uit de verkoop van zijn lijfsgoederen en betaling van de collaterale successie. Na deze rekening in 1789 volgt een verbeterde rekening, tevens eindrekening in 1792, Fennegien is nu meerderjarig.
Aangifte Collaterale Successie:
In 1788 wordt de erfenis aangegeven van Willem Huiberts, innocente zoon van wijlen Hinderik Huiberts en op 10-4-1788 te Peize overleden. Hij bezat 1/3 van de vastigheden. Joest Huiberts van Peize is hoofdmomber over Willem en Fennegijn Huiberts, (minderjarige) dochter van Hinderik Huiberts, die 619 gld. erft. Jan Claas Cruims van Peize is hoofdmomber over de kinderen Annegijn, Roelfje en Hinderik, kinderen van wijlen Jan Huiberts en Margijn Harms. Zij erven de andere helft van hun oom Willem Huiberts, ook 619 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Harm Huberts (zie IVa), geboren 1751 in Peize, gedoopt Roderwolde 19-9-1751, overleden 1786 in Peize, begraven 30-12-1786.
2. Fennechien Hendriks Huberts (zie IVb), geboren 1765 in Peize (in 1767 of eerder), overleden 1800 in Peize, begraven 29-9-1800.
3. Willem Huberts, overleden 10-4-1788 in Peize, begraven 23-4-1788. Op 23-4-1788 wordt Willem Huibers begraven. Op 6-7-1788 betaalt Joest Huibers als hoofdmomber over de nagelaten kinderen van H. Huibers voor het laken over Willem Huibers. Begin 1789 geven Joest Hubers en Cruims de erfenis aan van Willem Hubers, begroot op 1239 gld.
4. Lambert Huberts, geboren 1772 in Peize, gedoopt 30-8-1772.
 
IIId  Margien Koops Snijder, geboren 13-4-1730 in Peize, overleden 16-9-1817 in Peize, dochter van Koop Jans en Zwaantien Jans (zie IIc).
Bij overlijden wonend bij (haar schoonzoon) Jan Klazens Sinkgraven.
Gehuwd 2-1770 in Peize met Geert Jans Kregel, geboren 1739 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 31-10-1803, zoon van Jan Lugies Kregel en Marchien Fridsigers.
Huwelijk: Geert Jans en Margien Cobs.
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Geert Jans Cregel, arbeider, 58 jaar, met 1 kind, zoon Jan 15 jaar. In 1804 op een andere plaats weduwe Geert Jans Cregel.
Op 31-10-1803 wordt Geert Jans Kregel begraven. Op 20-12-1803 betaalt zijn weduwe voor het beste laken. Boven de begraafdag staat "Nov", maar het lijkt erop dat de boekhouder zich heeft vergist, omdat daarna december wordt gebruikt, wat eerder november is, gezien de daarop aansluitende dag 19-11-1803 op de volgende pagina.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Geerts Kregel (zie IVc), geboren 1771 in Peize, gedoopt 9-6-1771, overleden 18-7-1838 in Peize.
2. Marchien Geerts Kregel (zie IVd), geboren 1774 in Peize, gedoopt 20-3-1774, overleden 25-8-1815 in Peize.
3. Zwaantien Geerts Kregel (zie IVe), geboren 23-2-1777 in Peize, gedoopt 2-3-1777, overleden 24-12-1852 in Peize.
4. Jan Geerts Kregel (zie IVf), geboren 1780 in Peize, gedoopt 29-10-1780, overleden 10-12-1817 in Peize.
5. Jantien Geerts Kregel, geboren 1782 in Peize, gedoopt 1-1-1783, overleden 14-11-1816 in Peize.
Gehuwd 26-6-1813 in Eelde met Hindrik Berends Biemold, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 28-8-1791, overleden 6-9-1855 in Eelde, zoon van Berend Hendriks Kuiper en Grietien Wilkes, zie genealogie Biemold, hertrouwd 3-2-1822 in Hoogeveen met Beertien Remkes, geboren 4-10-1789 in Hoogeveen, overleden 16-3-1866 in Hoogeveen, dochter van Remke Jans en Geesje Willems.
 
IIIe  Jan Koops, geboren 1736 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven begin augustus 1808, zoon van Koop Jans en Zwaantien Jans (zie IIc).
Gehuwd 12-9-1762 in Peize met Hinderkien Hindriks Schuring, geboren 1740 in Peize, overleden 4-1-1819 in Peize, dochter van Hindrik Arents Schuurman en Jantien Jans.
Huwelijk: Jan Koops en Hijndrikin Hijndriks.
Jan Coops is in 1797 arbeider, gehuwd, 61 jaar.
Begin augustus 1808 wordt Jan Coobs begraven (de dag is verbeterd, de volgende inschrijving is van 6-8-1808).
Op 18-8-1808 betaalt Geert Jans Coobs voor het laken over zijn vader.
Hinderkien bij overlijden als Hinderkien Hindriks Schuring, dochter van Hindrik Arents Schuring en Jantien Jans, geboren te Peize op 1-1-1740, nalatende zeven kinderen, Kope, Hindrik, Jan, Arend, Geert, Jantje en Zwaantje, allen meerderjarig. Aangifte door de zoons Kope Jans Koops, 56 jaar en Hindrik Koops, 51 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Jans Koops (zie IVg), geboren 26-12-1762 in Peize, overleden 4-6-1837 in Peize.
2. Jantien Jans Koops (zie IVh), geboren 30-3-1765 in Peize, overleden 31-3-1845 in Peize.
3. Hindrik Jans Koops (zie IVi), geboren 14-6-1767 in Peize, overleden 19-3-1846 in Peize.
4. Jan Jans Koops (zie IVj), geboren 17-12-1769 in Peize, overleden 1-9-1839 in Peize.
5. Arend Jans Koops (zie IVk), geboren 1772 in Peize, gedoopt 28-6-1772, overleden 27-7-1836 in Peize.
6. Willem Jans Koops, geboren 1775 in Peize, gedoopt 17-4-1775, overleden 1810 in Peize, begraven 18-10-1810. Op 18-10-1810 wordt Willem Koops begraven. Op 19-10-1810 betaalt de weduwe van Jan Koops voor het laken over haar zoon Willem Koops.
7. Geert Jans Koops (zie IVl), geboren 12-12-1777 in Peize, gedoopt 14-12-1777, overleden 20-3-1853 in Peize.
8. Zwaantje Jans Koops (zie IVm), geboren 21-9-1783 in Peize, gedoopt 21-9-1783, overleden 12-7-1860 in Peize.
 
IIIf  Bareld Koops, geboren 19-5-1745 in Peize, overleden 25-11-1826 in Peize, zoon van Koop Jans en Zwaantien Jans (zie IIc).
Gehuwd 18-5-1777 in Peize met Roelofje Jacobs, overleden 1809 in Peize, begraven 13-3-1809, dochter van Jacob Willems en Margien Stevens.
Huwelijk: Barelt Koops en Roelfijn Jakops.
Bareld Koops in 1812 op nr. 108 met schoonzoon Johannes Sinkgraven, in 1807 boer, in 1797 voerman, 51 jaar, gehuwd met 5 kinderen met zijn vader Coobe Jans, 86 jaar, oud-kleermaker.
Op 13-3- 1809 wordt Roeloffien Jakops begraven. Op 19-12-1809 betaalt Bareld Koops voor het laken over zijn vrouw. Omdat zij bij de begrafenis onder eigen naam wordt vermeld, is ze vermoedelijk een bekende Peizenaarse, mogelijk dochter van Jacob Willems en Margien Stevens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Barelds Koops (zie IVn), geboren 2-3-1778 in Peize, gedoopt 8-3-1778, overleden 21-12-1829 in Peize.
2. Jacob Barelds Koops, geboren 1780 in Peize, gedoopt 24-9-1780, overleden 21-3-1847 in Peize. Jacob bij tweede huwelijk genoemd: "ook Sinkgraven", mogelijk vanwege zijn zuster Margien die met een Sinkgraven is getrouwd.
Jacob Barelds woont in 1807 in het huis van Hindrik Lutgers aan de Kerkstraat in Peize.

Gehuwd (1) 20-6-1805 in Peize met Tjiske Jans, geboren 1762 in Oosterwolde, overleden 14-11-1824 in Peize, dochter van Jan Jellens en Afien Jans.
Huwelijk: Jakop Barelts, naam van de bruid niet vermeld.
Gehuwd (2) 18-5-1825 in Peize met Sitske Joukes Klaver, geboren 1-11-1798 in Ezinge, overleden 1-4-1859 in Peize, dochter van Jouke Simons Klaver en Lolkje Louwes.
3. Jan Barelds Koops, geboren 1783 in Peize, gedoopt 5-10-1783, overleden 25-10-1838 in Peize.
Gehuwd 19-5-1814 in Roden met Willemtien Willems Havinga, geboren 24-1-1789 in Peest, gedoopt Norg 25-1-1789, overleden 16-9-1868 in Peize, dochter van Willem Jans en Hilligje Boelens.
Willemtien bij overlijden als Willemtien Boelens.
4. Margien Barelds Koops (zie IVo), geboren 22-11-1786 in Peize, gedoopt 26-11-1786, overleden 18-2-1845 in Peize.
5. Zwaantien Barelds Koops, geboren 4-10-1792 in Peize, gedoopt 7-10-1792, overleden 12-12-1855 in Roden.
Gehuwd 9-5-1818 in Roden met Hindrik Hindriks Holtman, geboren 1796 in Roden, gedoopt 5-4-1796, overleden 13-9-1870 in Roden, zoon van Hindrik Klaassen Holtman en Aaltien Willems, hertrouwd 15-10-1857 in Roden met Margien Jans Siegers, geboren 11-2-1820 in Roden, overleden 19-12-1889 in Norg, dochter van Jan Ubels Siegers en Tjaukien Alberts Polling, zie genealogie ~Roelof Menssens.
 
IIIg  Jantien Koops, dochter van Koop Jans en Zwaantien Jans (zie IIc).
Gehuwd 10-5-1772 in Peize met Geert Jacobs Dekker, geboren 1737 in Peize, overleden 1808 in Peize, 6-8-1808, zoon van Jacob Willems en Margien Stevens, hertrouwd 11-5-1783 in Peize met Jantje Thijs, geboren 1744 in Steenbergen, gedoopt Roden 23-2-1744, overleden 1808 in Peize, begraven 16-5-1808, dochter van Thijs Stevens en Jantien Willems.
Huwelijk: Geert Jacobs en Jantijn Coops.
Op 19-4-1783 worden in Peize mombers aangesteld wegens hertrouwen van Geert Jacobs, weduwnaar van Jantijn Coobs met Jantje Ties. De kinderen zijn Margijn 9, Coob 7 en Jacob 3. De mombers zijn Jan Coobs, Baarelt Coobs, Steven Fridschers en Steven Jacobs. Er is een schuld wegens huishuur.
N.B. Steven Fridsigers is een zoon van Fridsiger Berends en Jantien Stevens, de laatste een zuster van moeder Margien Stevens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Geerts Dekker (zie IVp), geboren 1774 in Peize, gedoopt 6-11-1774, overleden 27-3-1855 in Peize.
2. Koop Geerts Dekker (zie IVq), geboren 17-1-1777 in Peize, gedoopt 19-1-1777, overleden 1808 in Peize, begraven 31-12-1808.
3. Jacob Geerts, geboren 1780 in Peize, gedoopt 15-5-1780, overleden 1801 in Peize, begraven 19-12-1801. Op 19-12-1801 wordt Jacop Geerts begraven. De erfgenamen van Jakop Geerts betalen voor het laken over hun broer.
 
IIIh  Grietien Koops, overleden 1804 in Peize, begraven 31-12-1804, dochter van Koop Jans en Zwaantien Jans (zie IIc).
Gehuwd 3-6-1759 in Peize met Roelof Jans Doens, geboren 1728 in Peize, overleden 1799 in Peize, begraven 10-7-1799, zoon van Jan Doedens en Aaltien Roelofs.
Huwelijk: Roelf Jans en Grietijn Coops.
Aanname dat Grietien Koops een dochter is van Koop Jans en Zwaantien Jans vanwege de namen van de zoons Koop en Bareld.
Gewapende Burgermacht 1797 Peize: Roelof Doens, 69 jaar, gehuwd, bessembinder met (zoon) Barelt Roelfs, 23 jaar, gehuwd, bessembinder met een kind. In 1807 woont zoon Bareld Roelofs, arbeider met 3 kinderen mogelijk op dezelfde plaats, een diaconiehuis. Roelof Doens betaalde echter wel huur voor het huis, het lange huis genaamd (informatie Henk Doedens). In 1812 is het huis leeg (nummer 32). Dit lijkt niet het lange huis naast de kerk te zijn (Kerkstraat 4) zoals Henk Doedens eerder schreef, maar een huis aan de noordzijde van de Zuurseweg in de bocht met de Molenweg, gezien de nummering.
Op 10-7-1799 wordt Roelf Doens begraven. Zijn weduwe betaalt hierna huur van het hoppeland. Zoon Bareld Roelofs betaalt vervolgens de huishuur van het noordeinde van het lange huis (aanvankelijk woonde Roelof Doens in het zuidoostelijke deel).
In 1804 verkoopt Grietje Coobs, weduwe van Roelof Doens aan haar zoon Barelt Roelofs hoppeland ten zuiden van haar ouderlijk huis.
Op 31-12-1804 wordt de weduwe van Roelf Doens, Grientien Koops begraven. De kinderen van Roelf Doens betalen voor het laken over hun moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doede Roelofs Does (zie IVr), geboren 27-1-1760 in Peize, overleden 22-8-1821 in Roden, Zulte.
2. Zwaantje Roelofs (zie IVs), geboren 1761 in Peize, overleden 18-1-1827 in Groningen.
3. Aaltien Roelfs Doedens (zie IVt), geboren 1768 in Peize, overleden 5-7-1815 in Groningen.
4. Koop Roelofs Doens, geboren 1771 in Peize, gedoopt 20-10-1771.
5. Bareld Roelofs Doens (zie IVu), geboren 1774 in Peize, gedoopt 26-12-1774, overleden 1808 in Peize, begraven 25-4-1808.
6. Geesien Roelofs Doens, geboren 15-5-1777 in Peize, gedoopt 18-5-1777.
Gehuwd 21-4-1805 in Groningen met Jan van Dijk.
Huwelijk: Jan van Dijk van Haarlanderveen en Geesje Roelfs van Peize, pro qua Jan Eedens als swager, gecopuleerd op 't raadhuis. In de kantlijn: ingevolge apostiele van Burgemeesteren ende raad in dato 4 apri 1805 de bruidegom van de acte van indemniteit gelibereerd.
 
IIIi  Annechien Koops, overleden 1794 in Peize, begraven 23-9-1794, dochter van Koop Jans en Zwaantien Jans (zie IIc).
Gehuwd 19-5-1776 in Peize met Steven Jacobs Wever, geboren 16-5-1751 in Peize, overleden 9-5-1835 in Peize, zoon van Jacob Willems en Margien Stevens.
Huwelijk: Stieven Jacobs en Annegin Koobs.
Steven Jacobs wordt bij de Gewapende Burgermacht Peize 1797 vermeld als wever, 48 jaar met zoons Jacob 22 en Coobe 18 jaar.
Op 9-8-1790 wordt een kind van Steven Jacobs begraven.
Op 23-4-1794 wordt de vrouw van Steeven Jaapks begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jakob Stevens Wever, geboren 22-2-1777 in Peize, gedoopt 23-2-1777, overleden 26-11-1838 in Peize.
2. Zwaantien Stevens Wever, geboren 4-5-1779 in Peize, gedoopt 9-5-1779.
3. Koop Stevens Wever (zie IVv), geboren 15-8-1781 in Peize, gedoopt 19-8-1781, overleden 21-5-1848 in Peize.
4. Marchien Stevens Wever, geboren 10-2-1785 in Peize, gedoopt 20-2-1785, overleden 17-2-1853 in Eelde.
Gehuwd 9-9-1819 in Eelde met Kornelis Lammerts Dussel, geboren 2-8-1788 in Eelde, gedoopt 10-8-1788, overleden 6-11-1859 in Eelde, zoon van Lammert Gerrits Dussel en Annegje Kornelis Rutgers, zie genealogie Dussel.
5. Willem Stevens Wever, geboren 17-2-1788 in Peize, gedoopt 24-2-1788 (tweeling).
6. Zwaantje Stevens Wever, geboren 17-2-1788 in Peize, gedoopt 24-2-1788 (tweeling), overleden 10-11-1840 in Peize.
Gehuwd 25-8-1821 in Peize met Jan Harm Raben, geboren 22-11-1794 in Thesingveld, gedoopt Veldhausen, Bentheim 23-11-1794, overleden 31-12-1877 in Peize, zoon van Warse Raben en Triene Snieders.
Bij overlijden van Jan Harm Raben als geboorteplaats Veldhuizen, Duitsland. Thesingfeld ligt ten zuiden en Veldhausen ten noordoosten van Neuenhaus, Bentheim. Zie Ortsfamilien-Datenbank Veldhausen.
7. Willem Stevens Wever, geboren 25-3-1791 in Peize, gedoopt 3-4-1791.
 

Generatie IV

IVa  Jan Harm Huberts, geboren 1751 in Peize, gedoopt Roderwolde 19-9-1751, overleden 1786 in Peize, begraven 30-12-1786, zoon van Hindrik Huiberts en Annegien Willems (zie IIIc).
Doopnaam Jan Harm.
Gehuwd 7-11-1779 in Peize met Margien Harms, overleden 6-4-1810 in Peize, begraven 12-4-1810, dochter van Harm Klaasen en Roelfien Baving, zie genealogie Alting (1), hertrouwd 2-12-1787 in Peize met Albert Jacobs Polling, geboren 1758 in Tynaarlo, gedoopt Vries 16-4-1758, overleden 21-11-1811 in Peize, zoon van Jacob Alberts Polling en Grietjen Harms.
Huwelijk: Jan Huibers en Margin Harms. Huwelijksafkondiging in Eelde 24-10-1779: Jan Huberts en Marigje Harms, beide van Peize.
Jan Huberts wordt in 1784 vermeld als schoenmaker, waar eerder zijn vader Hendrik Huiberts schoenmaker was.
Op 30-12-1786 wordt Jan Huibers begraven, zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 3-11-1787 worden in Peize mombers aangesteld omdat Margijn Harms, weduwe van Jan Huberts gaat hertrouwen met Albert Jacobs. De kinderen zijn Annigje 7, Roelfje 5 en Hindrik 3. Hoofdmomber is Jan Clasen Cruims, medemombers zijn Jacob Gerrits, Harm Wolthers en Harm Jans Freriks.
Bij de goederen zijn een huis achter de kerk te Peize mandelig met de oom en moei van de pupillen Willem en Fennegijn Huiberts (die zelf nog minderjarig zijn) en o.a. grasland mandelig met Joest Wessels. Er is een lange lijst uitstaande rekeningen w.s. voor schoenen en schoenlappen.
De kinderen van wijlen Jan Huiberts en Margijn Harms, Annegijn, Roelfje en Hindrik, erven in 1788 voor de helft van hun oom Willem Huiberts. Jan Claas Cruims is hoofdmomber.
In 1807 is de eindrekening over de meerderjarige dochter Annigje ten overstaan van de medemombers? Jan Kruims, Harm Jans en Jan Wolthers.
Op 30-10-1809 is de eindrekening over de meerderjarige kinderen Roelfien en Hindrik. De medemombers zijn ten dele overleden en ten dele wegens indispositie absent.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Huberts, geboren 1780 in Peize, gedoopt 10-9-1780, overleden 8-3-1856 in Roden.
Gehuwd 10-5-1807 in Roden met Harm Hindriks Knot, geboren 3-7-1778 in Roden, gedoopt 5-7-1778, overleden 5-12-1861 in Roden, zoon van Hindrik Cornelis en Roelofjen Harms.
Huwelijk: Harm Hinderks van Roden en Annechien Jans van Peize.
2. Roelfje Huberts, geboren 1782 in Peize, gedoopt 10-11-1782, overleden 10-9-1833 in Smilde.
Gehuwd 7-5-1809 in Roden met Lambert Koops Boer, geboren 1782 in Ravenbosch, Kolderveen, overleden 17-4-1858 in Smilde, zoon van Koop Hendriks Boer en Femmigje Lammerts, hertrouwd 14-4-1840 in Smilde met Hillechien Gerrits Sterken, geboren 5-4-1795 in Nieuw-Leusen, overleden 15-6-1865 in Kloosterveen, Smilde, dochter van Gerrit Sterken en Hebeltje Muskee.
Huwelijk: Lammert Koops van Kolderveen en Roelfien Jans van Peize.
In 1822 in Smilde als Lambert Koops Boer en Roelofje Jans Hubers. Kinderen ook als Huberts Koops of Huberts Boer.
3. Hindrik Huberts (zie Va), geboren 31-10-1784 in Peize, gedoopt 31-10-1784, overleden 4-3-1842 in Peize.
 
IVb  Fennechien Hendriks Huberts, geboren 1765 in Peize (in 1767 of eerder), overleden 1800 in Peize, begraven 29-9-1800, dochter van Hindrik Huiberts en Annegien Willems (zie IIIc).
Gehuwd 12-5-1793 in Peize met Willem Luinge, geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize, zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters, zie genealogie Alting (1), hertrouwd 16-5-1802 in Peize met Grietje Jans Wilkens, geboren 14-5-1770 in Peize, overleden 3-12-1844 in Peize, dochter van Jan Pieters en Oegien Luinge.
Huwelijk: Willem Luinge en Fennegijn Huibers.
Op 29-9-1800 wordt de vrouw van Willem Luinge, Fennigien Huibers begraven. Willem Luinge betaalt voor het laken.
Momberaanstelling 1-4-1802 in Peize over de kinderen Jan 9, Annigje 7 en Anna 5 met als hoofdmomber Jan Huiberts en als medemombers Jan Claasen Cruims, Roelof Luinge en Harm Wolthers.
De moeder van Jan Klazen Kruims, Hendrikje Jans Huiberts is waarschijnlijk een zuster van Hendrik Huiberts. In 1809 wordt Lambert Martinus (Venema) hoofdmomber als neef van de pupillen van moederszijde (is achterneef) en wordt Aldert Luinge medemomber i.p.v. Roelof Luinge, als neef van vaderszijde (hij is een neef van Willem Luinge).
Op 5-10-1810 worden twee kinderen van Willem Luinge begraven en op 11-10-1810 de beide jongste kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 1794 in Peize, gedoopt 23-2-1794, overleden 1810 in Peize, begraven 5-10-1810.
2. Annechien Luinge, geboren 1796 in Peize, gedoopt 14-2-1796, overleden 17-5-1875 in Peize, zie genealogie Alting (1).
3. Anna Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 29-10-1797, overleden 1810 in Peize, begraven 5-10-1810.
 
IVc  Koop Geerts Kregel, geboren 1771 in Peize, gedoopt 9-6-1771, overleden 18-7-1838 in Peize, zoon van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder (zie IIId).
Gehuwd 4-6-1797 in Peize met Roelina Geerts Jonkman, geboren 10-5-1776 in Peize, gedoopt 12-5-1776, overleden 13-3-1843 in Peize, dochter van Geert Jans Jonkman en Grietien Jans Timmer, zie genealogie Jongman.
Huwelijk: Koop Geers en Elina Geers.
Op 5-6-1802, op 30-10-1803 en op 10-11-1803 worden kinderen van Koop Geerts begraven. Dit kunnen ook kinderen zijn van Koop Geerts Dekker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Koops Kregel, geboren 1798 in Peize, gedoopt 4-3-1798.
2. Jan Koops Kregel, geboren 1800 in Peize, gedoopt 2-2-1800.
3. Martinus Koops Kregel (zie Vb), geboren 1802 in Peize, gedoopt 22-8-1802, overleden 7-2-1869 in Peize.
4. Grietien Koops Kregel, geboren 1804 in Peize, gedoopt 28-10-1804, overleden 3-6-1840 in Peize.
5. Geert Koops Kregel, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 12-6-1883 in Peize.
6. Margien Koops Kregel, geboren 11-3-1810 in Peize, gedoopt 18-3-1810, overleden 1-9-1861 in Peize.
7. Jan Koops Kregel, geboren 11-11-1811 in Peize, gedoopt 24-11-1811, overleden 17-1-1869 in Rolde.
Gehuwd 12-12-1835 in Rolde met Elsje Boes, geboren 16-10-1813 in Borger, overleden 14-12-1868 in Rolde, dochter van Roelof Boes en Aaltien Krabben.
8. Hindrik Koops Kregel, geboren 20-4-1815 in Peize, overleden 13-4-1817 in Peize.
9. Jantien Koops Kregel, geboren 16-3-1817 in Peize, overleden 30-1-1905 in Peize.
 
IVd  Marchien Geerts Kregel, geboren 1774 in Peize, gedoopt 20-3-1774, overleden 25-8-1815 in Peize, dochter van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder (zie IIId).
Gehuwd 7-4-1799 in Peize met Reinder Jans Bezembinder, geboren 1761 in Yde, gedoopt Vries 26-12-1761, overleden 7-3-1845 in Vries, zoon van Jan Reinders en Wemeltje Hindriks Hardenberg, hertrouwd 10-7-1819 in Peize met Geertruid Hendriks Barkhuis, geboren 1771 in Peize, gedoopt 24-3-1771, overleden 16-3-1858 in Vries, dochter van Hindrik Christiaans Barkhuis en Bareltien Arends Talens.
Huwelijk: Reijder Jans en Margien Geers.
Op 9-11-1803 wordt een kind van Reinder Jans begraven. Op 9-1-1808 wordt nog een kind van Reinder Jans begraven.
Marchien Geerts Kregel overleden in huis nr. 55, aangevers Reinder Jans Bezembinder en Jan Hindriks Biemolt. Reinder Jans Bezembinder woont in 1825 in huis nr. 54.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Reinders Bezembinder, geboren 1799 in Peize, gedoopt 14-7-1799.
2. Margien Reinders Bezembinder (zie Vc), geboren 1802 in Peize, gedoopt 28-3-1802, overleden 9-8-1858 in Peize.
3. Jan Reinders Bezembinder (zie Vd), geboren 1804 in Peize, gedoopt 23-12-1804, overleden 24-12-1837 in Vries.
4. Geert Reinders Bezembinder, geboren 1807 in Peize, gedoopt 3-5-1807.
5. Willemtjen Reinders Bezembinder, geboren 1809 in Peize, gedoopt 9-12-1809, overleden 28-3-1879 in Vries.
6. Geert Reinders Bezembinder, geboren 14-3-1815 in Peize, overleden 11-9-1816 in Peize.
 
IVe  Zwaantien Geerts Kregel, geboren 23-2-1777 in Peize, gedoopt 2-3-1777, overleden 24-12-1852 in Peize, dochter van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder (zie IIId).
Gehuwd 3-12-1809 in Leegkerk met Jan Klazens Sinkgraven, geboren 16-11-1784 in Nijeholtpade, gedoopt 21-11-1784, overleden 21-12-1868 in Peize, zoon van Klaas Jans Sinkgraven en Geertje Hanses.
Huwelijk: 1809 Den 3 December zijn na voorgaande onverhinderde kerkkondigingen te Leegkerk gecopuleerd Jan Klaassen van Nijeholtpade en Swaantje Geerts van Peize. Op allegroningers.nl staat het huwelijk vermeld als registratie, dus als ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas Sinkgraven (zie Ve), geboren 10-2-1811 in Foxwolde, gedoopt Roden 17-2-1811, overleden 3-8-1844 in Peize.
2. Geert Sinkgraven, geboren 10-6-1814 in Peize, overleden 24-10-1873 in Peize.
3. Gerard Sinkgraven, geboren 17-7-1818 in Peize, overleden 14-10-1892 in Peize.
 
IVf  Jan Geerts Kregel, geboren 1780 in Peize, gedoopt 29-10-1780, overleden 10-12-1817 in Peize, zoon van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder (zie IIId).
Jan Geerts Kregel woont bij overlijden in een huis met nummer 0, dus een nieuw, nog ongenummerd huis. De aangifte wordt gedaan door broer Koop en nabuur Reinder Tjebbels Suurd, die vermoeelijk woont in huis 56.
Gehuwd 27-5-1810 in Peize met Marchien Luigies Kregel, geboren 13-11-1788 in Peize, gedoopt 23-11-1788, overleden 22-3-1834 in Peize, dochter van Luichien Jans Kregel en Trijntje Roelofs, zie genealogie Van Bergen, hertrouwd 15-7-1822 in Peize met Bareld Jans Talens, geboren 1781 in Peize, gedoopt 7-1-1781, overleden 2-1-1840 in Peize, zoon van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts.
Huwelijk: Jan Geers en Marchien Lugies.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Jans Kregel (zie Vf), geboren 1811 in Peize, gedoopt 1-6-1811, overleden 23-1-1900 in Lieveren, Roden.
2. Trientien Jans Kregel, geboren 11-9-1813 in Peize, overleden 6-5-1876 in Groningen.
Gehuwd 20-2-1831 in Groningen met Pieter Pieters Nienhuis, geboren 18-1-1795 in Groningen, gedoopt 18-1-1795, overleden 6-6-1874 in Groningen, zoon van Pieter Jans Nienhuis en Jantje Roelfs, eerder getrouwd 2-4-1820 in Groningen met Maria Elisabeth Laarman, geboren 18-2-1799 in Groningen, overleden 28-11-1829 in Groningen, dochter van Johan Friederich Laarman en Hillegien Jans.
 
IVg  Koop Jans Koops, geboren 26-12-1762 in Peize, overleden 4-6-1837 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 17-5-1789 in Peize met Grietje Aukes, geboren 1761, overleden 17-9-1842 in Peize, dochter van Auke Bates en Trijntje Abrahams.
Huwelijk: K. Jans en Gr. Aukes.
Op 28-8-1804 wordt een kind van Coop Jans begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Koops, geboren 12-12-1790 in Peize, gedoopt 19-12-1790, overleden 1791 in Peize, begraven 23-4-1791. Op 23-4-1791 wordt een kind van Koebe Jans begraven.
2. Trijntien Koops, geboren 8-3-1792 in Peize, gedoopt 18-3-1792, overleden 1809 in Peize, begraven 3-2-1809. Op 3-2-1809 wordt Trientien Coops, dochter van Koop Jans begraven. Op 21-12-1809 betaalt Koop Jansen voor het laken over zijn dochter.
3. Jan Koops, geboren 1795 in Peize, gedoopt 15-2-1795, overleden 26-2-1881 in Westervelde, Norg.
Gehuwd 8-5-1830 in Norg met Aaltje Olthof, geboren 6-12-1807 in Langelo, gedoopt Norg 13-12-1807, overleden 15-1-1890 in Westervelde, Norg, dochter van Berend Jannes Olthof en Henderkien Everts.
4. Auke Koops, geboren 14-10-1798 in Peize, gedoopt 14-10-1798, overleden 26-3-1881 in Peize.
Gehuwd 17-5-1827 in Peize met Janna Alberts Bakker, geboren 23-1-1800 in Peize, gedoopt 2-2-1800, overleden 13-11-1882 in Peize, dochter van Albert Hindriks Bakker en Jantien Wilkens.
5. Hindrik Koops, geboren 1802 in Peize, gedoopt 24-1-1802, overleden 27-11-1874 in Peize.
Gehuwd (1) 3-6-1829 in Peize met Wiepke Popkes de Jonge, geboren 6-12-1797 in Grootegast, overleden 30-12-1847 in Peize, dochter van Popke Jans de Jonge en Geeske Jans.
Gehuwd (2) 13-5-1853 in Peize met Hindrikje Eilander, geboren 1811 in Peize, gedoopt 3-11-1811, overleden 22-12-1867 in Peize, dochter van Albert Jans Eilander en Geessien Hindriks Alberts, zie genealogie Staats.
6. Bote Koops, geboren 5-11-1805 in Peize, gedoopt 17-11-1805, overleden 5-6-1884 in Foxwolde, Roden.
7. Trijntien Koops, geboren 6-1-1812 in Peize, overleden 12-2-1887 in Foxwolde, Roden.
Gehuwd 28-2-1840 in Smilde met Simen ter Stege, geboren 25-12-1809 in Smilde, overleden 16-7-1858 in Smilde, zoon van Hendrik ter Stege en Anna Arends van der Veen.
 
IVh  Jantien Jans Koops, geboren 30-3-1765 in Peize, overleden 31-3-1845 in Peize, dochter van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd (1) 11-5-1794 in Peize met Jan Harms Hagenauw, geboren 1755, overleden 22-11-1811 in Peize, zoon van Harm Jans en Jantien Hindriks.
Huwelijk: Jan Harms en Jantien Jans.
Jan Harms is in 1797 wever, 45 jaar, gehuwd met 2 kinderen, in 1807 met 4 inwonende kinderen, in 1813 op nr. 109, Jantje, weduwe van Jan Harms Hagenouw.
Op 20-9-1802 wordt een kind van Jan Harms begraven. Op 13-8-1804 wordt nog een kind van Jan Harms begraven.

Gehuwd (2) 20-4-1820 in Peize met Jacob Barelds Dekker, geboren 22-12-1768 in Peize, overleden 10-4-1853 in Peize, zoon van Bareld Derks Dekker en Marchien Jacobs, eerder getrouwd 4-6-1797 in Peize met Egbertien Roelofs, geboren 1774 in Peize, gedoopt 4-9-1774, overleden 1-10-1819 in Peize, dochter van Roelof Fridsigers en Jantien Willems.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harm Jans Hagenauw, geboren 21-2-1795 in Peize, gedoopt 1-3-1795, overleden 16-3-1871 in Peize. Wever.
Gehuwd 8-5-1819 in Peize met Jantien Willems Arkies, geboren 1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 3-3-1874 in Peize, dochter van Willem Willems Arkies en Hindrikjen Everts.
2. Hinderkien Jans Hagenauw, geboren 1797 in Peize, gedoopt 9-4-1797, overleden 11-8-1857 in Peize.
Gehuwd 17-5-1823 in Peize met Reinder Jans Koops, geboren 1795 in Peize, gedoopt 1-2-1795, overleden 15-6-1853 in Peize, zoon van Jan Jans Koops (zie IVj) en Albertien Reinders.
3. Jan Jans Hagenauw, geboren 1799 in Peize, gedoopt 13-1-1799.
4. Hindrik Jans Hagenauw, geboren 1-4-1801 in Peize, gedoopt 12-4-1801, overleden 9-4-1839 in Peize. Wever.
Gehuwd 7-7-1821 in Peize met Trientje Koops Dekker, geboren 1803 in Peize, gedoopt 23-10-1803, overleden 21-9-1853 in Peize, dochter van Koop Geerts Dekker (zie IVq) en Dekien Fridsigers Tuinman, hertrouwd 4-8-1849 in Peize met Geert Ensing, geboren 19-5-1825 in Peize, overleden 21-2-1856 in Peize, zoon van Wigger Geerts Ensing en Aafjen Frederiks Nieman, zie genealogie Ensing.
5. Jantien Jans Hagenauw, geboren 1803 in Peize, gedoopt 18-12-1803.
6. Jan Jans Hagenauw, geboren 1806 in Peize, gedoopt 12-4-1806, overleden 2-12-1811 in Peize.
7. Berend Jans Hagenauw, geboren 11-8-1810 in Peize, gedoopt 26-8-1810, overleden 21-4-1872 in Peize.
Gehuwd 9-11-1835 in Peize met Wubbegien Gerards Kosters, geboren 1806 in Peize, gedoopt 16-3-1806, overleden 25-8-1860 in Peize, dochter van Gerard Arends Kosters en Ameltien Cornelis, zie genealogie Schuring.
 
IVi  Hindrik Jans Koops, geboren 14-6-1767 in Peize, overleden 19-3-1846 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd (1) 28-5-1797 in Peize met Geertien Berends Schuurman, geboren 1772 in Peize, gedoopt 12-4-1772, overleden 23-10-1812 in Peizerwold, Peize, dochter van Berend Hindriks Schuurman en Jantien Alberts.
Huwelijk: Hindrik Jans en Geertin Berens.
Geertien Berends bij overlijden 41 jaar, d.v. Berend Hindriks.
Op 27-12-1799 wordt een kind van Hinderk Koops begraven, onduidelijk is wie, aangezien dochter Jantien niet in aanmerking komt. Mogelijk heeft de boekhouder zich vergist en moet de datum zijn 27-11-1799, in welk geval het een voor de doop overleden tweelingbroer of -zus van Jantien zou kunnen zijn.

Gehuwd (2) 3-5-1815 in Eelde met Ameltien Cornelis, geboren 19-7-1767 in Peize, overleden 6-4-1837 in Peize, dochter van Cornelis Berents en Jantien Ottens, zie genealogie Schuring, eerder getrouwd 19-6-1791 in Peize met Gerard Arends Kosters, geboren 1760 in Peize, overleden 1811 in Peize, begraven 7-6-1811, zoon van Arend Kosters en Annegien Ottens.
Huwelijk: Hindrik Coops en Ameltien Kornelius, weduwe van Gerard Kosters.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hindriks Koops, geboren 2-3-1798 in Peize, gedoopt 4-3-1798, overleden 18-4-1877 in Peize.
Gehuwd 20-9-1818 in Peize met Harmtien Jans Venekamp, geboren 17-12-1791 in Peize, gedoopt 20-2-1791, overleden 22-7-1865 in Peize, dochter van Jan Thunnis Venekamp en Engelina Jans Lefferts, zie genealogie Leffers.
2. Jantien Hindriks Koops (zie Vg), geboren 1799 in Peize, gedoopt 1-12-1799, overleden 28-8-1884 in Peize.
3. Berend Hindriks Koops, geboren 1802 in Peize, gedoopt 21-11-1802, overleden 11-5-1842 in Peize.
Gehuwd 15-5-1830 in Peize met Jantje Iwes Oosterhuis, geboren 4-5-1806 in Tolbert, Leek, overleden 26-2-1849 in Peize, dochter van Iwe Pieters Oosterhuis en Grietje Harings, hertrouwd 10-4-1848 in Peize met Derk Jannes Talens, geboren 8-11-1810 in Peize, gedoopt 8-12-1810, overleden 17-9-1869 in Vries, zoon van Jannes Jans Talens en Everdina Wullinge.
4. Hindrik Hindriks Koops, geboren 1805 in Peize, gedoopt 7-4-1805, overleden 24-10-1811 in Peize.
5. Hendrikje Hindriks Koops, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-11-1807.
6. Geertien Hindriks Koops, geboren 23-10-1812 in Peizerwold, Peize, overleden 12-7-1813 in Peize. Geertien Coops volgens drenlias bij overlijden 3 jaar. In de akte staat "Drieierdendeels Jaars" waarbij de "v" blijkbaar is weggevallen.
 
IVj  Jan Jans Koops, geboren 17-12-1769 in Peize, overleden 1-9-1839 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Jan Jans Koops is in 1807 tapper op de Peizerpol, gelegen iets zuidelijker dan de tegenwoordige subkern van Peize.
Gehuwd (1) 14-5-1792 in Peize met Albertien Reinders, geboren 1767 in Roden, gedoopt 30-8-1767, overleden 11-4-1831 in Peize, dochter van Reinder Hindriks en Albertien Jacobs.
Huwelijk: Jan Koops en Albertijn Reiders.
Albertien bij overlijden als Albertien Reinders Kuiper, dochter van Reinder Kuiper en Albertien Alberts, geboren 15-8-1766.
Op 8-5-1800 wordt een kind van Jan Koops en Albertien Reinders begraven.

Gehuwd (2) 2-6-1832 in Peize met Geesje Jans Talens, geboren 1774 in Peize, gedoopt 13-2-1774, overleden 25-5-1861 in Peize, dochter van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts, eerder getrouwd 15-5-1796 in Leegkerk met Hein Gerrits, overleden 1809 in Peize, begraven 6-3-1809, eerder getrouwd 3-12-1809 in Peize met Jannes Lammerts Snijder, geboren 8-2-1766 in Peize, overleden 8-6-1829 in Peize, zoon van Lambert Jannes en Grietje Engberts.
Jan Jans Koops weduwnaar van Albertien Reinders Kuiper, Geesje Jans Talens weduwe van Jannes Lammerts Snijder.
Geesje bij overlijden als Geesje Arends.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hinderkien Jans Koops, geboren 31-8-1792 in Peize, gedoopt 2-9-1792, overleden 1-3-1862 in Paterswolde.
Gehuwd 13-5-1820 in Peize met Lammert Jans Bouwkamp, geboren 9-1-1791 in Peize, gedoopt 16-1-1791, overleden 4-8-1857 in Peize, zoon van Jan Hendriks Bouwkamp en Grietien Sikkens, zie genealogie Bouwkamp.
2. Reinder Jans Koops, geboren 1795 in Peize, gedoopt 1-2-1795, overleden 15-6-1853 in Peize.
Gehuwd 17-5-1823 in Peize met Hinderkien Jans Hagenauw, geboren 1797 in Peize, gedoopt 9-4-1797, overleden 11-8-1857 in Peize, dochter van Jan Harms Hagenauw en Jantien Jans Koops (zie IVh).
3. Jan Koops Pol, geboren 1797 in Peize, gedoopt 26-2-1797, overleden 3-2-1876 in Emmen.
Gehuwd 21-11-1818 in Norg met Janna Stevens, geboren 19-11-1797 in Assen, gedoopt 26-11-1797, overleden 22-11-1854 in Schoonoord, Sleen, dochter van Willem Harms Stevens en Wibbegjen Alberts.
Vanaf 1829 wordt de naam Jan Koops Pol gebruikt, zie ook http://home.hetnet.nl/~a49harry/pol.html.
4. Albert Jans Koops, geboren 1799 in Peize, gedoopt 25-3-1799, overleden 1799 in Peize, begraven 6-4-1799. Op 6-4-1799 wordt een kind van Jan Koops en Albertien Reij(n)ders begraven.
5. Albertien Jans Koops, geboren 1801 in Peize, gedoopt 14-6-1801, overleden 10-6-1847 in Peize.
Gehuwd 23-6-1821 in Peize met Jan Sikkens Bouwkamp, geboren 1794 in Peize, gedoopt 12-10-1794, overleden 25-11-1871 in Peize, zoon van Jan Hendriks Bouwkamp en Grietien Sikkens, zie genealogie Bouwkamp.
6. Hindrik Jans Koops, geboren 1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804, overleden 5-9-1862 in Peize.
Gehuwd 3-6-1829 in Peize met Harmtien Jacobs Everts, geboren 15-12-1805 in Peize, gedoopt 15-12-1805, overleden 12-9-1870 in Taarlo, Vries, dochter van Jacob Everts en Jantien Hermannus Pothof.
7. Jacob Jans Koops, geboren 1808 in Peize, gedoopt 15-5-1808, overleden 5-6-1860 in Peize.
Gehuwd 4-12-1834 in Peize met Willemtien Willems Brink, geboren 4-11-1811 in Peize, gedoopt 17-11-1811, overleden 4-2-1849 in Peize, dochter van Willem Jans Brink en Wibbegien Jans Oosting.
 
IVk  Arend Jans Koops, geboren 1772 in Peize, gedoopt 28-6-1772, overleden 27-7-1836 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 14-1-1798 in Peize met Aaltien Geerts Huizinga, geboren 15-4-1774 in Roderwolde, gedoopt 1774 (geen datum), overleden 6-5-1848 in Peize, dochter van Geert Mennes Huizinga en Hinderkien Jans.
Huwelijk: Arent Jans en Aaltin Geers.
In 1815 zoon Hindrik geboren in Eelde, Oosterbroek.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henderkien Arends Koops, geboren 1798 in Peize, gedoopt 25-3-1798, overleden 22-8-1882 in Winde, Vries.
Gehuwd 19-5-1819 in Vries met Hendrik Wilkens, geboren 19-12-1789 in Vries, overleden 13-1-1861 in Winde, Vries, zoon van Pieter Wilkens en Geessien Hendriks.
2. Aaltien Arends Koops, geboren 1800 in Peize, gedoopt 31-8-1800, overleden 14-12-1829 in Peize.
Gehuwd 7-5-1825 in Peize met Derk Bloembergen, geboren 30-11-1797 in Amersfoort, overleden 14-11-1854 in Peize, zoon van Dirk Blombergen en Johanna van der Linden, hertrouwd 5-11-1830 in Peize met Hinderica Arends Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 9-3-1806, overleden 21-11-1875 in Peize, dochter van Arend Jans Koops (zie IVk) en Aaltien Geerts Huizinga.
3. Jan Arends Koops, geboren 1803 in Peize, gedoopt 22-5-1803, overleden 13-6-1869 in Peize.
Gehuwd (1) 28-11-1835 in Peize met Willemtien Engberts Arkies, geboren 31-10-1815 in Peize, overleden 24-2-1840 in Peize, dochter van Engbert Willems Arkies en Marchien Geerts Dekker (zie IVp).
Gehuwd (2) 5-3-1842 in Peize met Hillechien Harms Tuinman, geboren 1807 in Peize, gedoopt 15-11-1807, overleden 11-12-1845 in Peize, dochter van Harm Geerts Tuinman en Janna Berends Schuurman, zie genealogie Tuinman.
4. Hinderica Arends Koops (zie Vh), geboren 1806 in Peize, gedoopt 9-3-1806, overleden 21-11-1875 in Peize.
5. Geert Arends Koops, geboren 1809 in Peize, gedoopt 26-3-1809.
6. Willem Arends Koops, geboren 7-2-1811 in Peize, gedoopt 23-2-1811, overleden 19-5-1893 in Roden.
Gehuwd 30-12-1835 in Roden met Anje Roelofs Brink, geboren 19-2-1814 in Zulte, Roden, overleden 28-10-1859 in Eelde, dochter van Roelof Jans Brink en Aukje Feijes Cazemier.
7. Zwaantje Arends Koops, geboren 17-1-1821 in Peize, overleden 26-1-1823 in Peize.
 
IVl  Geert Jans Koops, geboren 12-12-1777 in Peize, gedoopt 14-12-1777, overleden 20-3-1853 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 22-10-1805 in Peize met Kornelisje Conraads van Bergen, geboren 10-10-1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-11-1778, overleden 11-12-1840 in Peize, dochter van Conraad Philippus en Marigje Alberts, zie genealogie Van Bergen.
Huwelijk: Geert Jans en Knelsien Konraats.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 12-1-1806, overleden 12-12-1886 in Lieveren, Roden.
Gehuwd 8-5-1829 in Roden met Roelf Jans Arends, geboren 30-3-1790 in Lieveren, gedoopt Roden 11-4-1790, overleden 4-12-1860 in Lieveren, Roden, zoon van Jan Jans Arends en Geessien Jacobs, zie genealogie Bazuin2.
2. Marchien Koops, geboren 20-6-1810 in Peize, gedoopt 22-7-1810, overleden 7-2-1873 in Yde, Vries.
Gehuwd (1) 3-11-1836 in Peize met Harm Jans Biemold, geboren 28-3-1807 in Peize, gedoopt 12-4-1807, overleden 8-5-1841 in Peize, zoon van Jan Hendriks Biemold en Grietje Harms Holtkamp, zie genealogie Biemold.
Gehuwd (2) 25-4-1845 in Vries met Gerrit Egberts Gerrits, geboren 6-11-1805 in Vries, overleden 16-4-1874 in Yde, Vries, zoon van Egbert Gerrits en Geertien Luichies Popken, zie genealogie Dussel.
3. Jantien Koops, geboren 4-3-1813 in Peize, overleden 20-1-1892 in Peize.
4. Trientien Koops, geboren 21-1-1816 in Peize, overleden 28-9-1849 in Hoogersmilde, Smilde.
5. Jan Koops, geboren 1-3-1819 in Peize, overleden 16-11-1835 in Peize.
 
IVm  Zwaantje Jans Koops, geboren 21-9-1783 in Peize, gedoopt 21-9-1783, overleden 12-7-1860 in Peize, dochter van Jan Koops (zie IIIe) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 9-5-1802 in Peize met Aldert Jans Alderts, geboren 13-5-1779 in Peize, gedoopt 16-5-1779, overleden 28-10-1834 in Peize, zoon van Jan Alderts en Geessien Engberts.
Huwelijk: In de bekken geweest doe Engbert Willems en Aldert Jans zijn getroudt (met hun respectievelijke bruiden) 3 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesien Alderts Alderts, geboren 15-3-1804 in Peize, gedoopt 25-3-1804, overleden 13-6-1838 in Peize.
Gehuwd 30-5-1827 in Peize met Jan Ottens, geboren 4-12-1801 in Peize, gedoopt 5-12-1801, overleden 9-12-1875 in Peize, zoon van Otte Cornelis Ottens en Trientje Hindriks Kosters, zie genealogie Ottens.
2. Henderkien Alderts Alderts (zie Vi), geboren 16-1-1807 in Peize, gedoopt 25-1-1807, overleden 16-12-1855 in Peize.
3. Annigjen Alderts Alderts, geboren 10-1-1810 in Peize, gedoopt 21-1-1810, overleden 18-1-1887 in Peize.
Gehuwd 21-5-1831 in Peize met Albert Gerards Arkies, geboren 7-10-1805 in Peize, gedoopt 13-10-1805, overleden 24-2-1884 in Peize, zoon van Gerard Willems Arkies en Lammegien Jans Staal.
4. Jan Alderts Alderts, geboren 28-12-1811 in Peize, gedoopt 29-12-1811, overleden 8-3-1889 in Peize. Doopnaam Jan Alderts.
Gehuwd 13-12-1831 in Hoogkerk met Geertje Reintjes Woltil, geboren 15-12-1806 in Hoogkerk, overleden 18-3-1883 in Peize, dochter van Rijntje Klaassens Woltil en Grietje Lammerts Bos.
5. Jan Koops Alderts, geboren 6-3-1815 in Peize, overleden 28-3-1841 in Peize.
Gehuwd 3-9-1835 in Peize met Johanna Tietema, geboren 3-7-1814 in Peize, overleden 6-10-1899 in Peize, dochter van Bernardus Tietema en Hinderkien Jannes, zie genealogie ~Jacob Harms, hertrouwd 8-10-1842 in Peize met Jan Kruims, geboren 29-3-1817 in Peize, overleden 12-9-1892 in Peize, zoon van Reinder Kruims en Aaltien Arends Buning, zie genealogie Buning.
6. Grietje Alderts, geboren 9-2-1819 in Peize, overleden 12-2-1849 in Roden.
7. Jantien Alderts, geboren 16-7-1822 in Peize, overleden 18-2-1898 in Peize.
8. Willem Alderts, geboren 21-6-1826 in Peize, overleden 4-7-1826 in Peize.
 
IVn  Koop Barelds Koops, geboren 2-3-1778 in Peize, gedoopt 8-3-1778, overleden 21-12-1829 in Peize, zoon van Bareld Koops (zie IIIf) en Roelofje Jacobs.
Gehuwd 9-6-1805 in Peize met Annegien Abels Oetzes, geboren 10-4-1782 in Roderwolde, gedoopt 24-4-1782, overleden 2-7-1834 in Peize, dochter van Abel Oetzes en Hinderkien Jans.
Huwelijk: Koop Barelts en Annigien Abels. Huwelijksafkondiging Roderwolde 16-5-1805: Koop Barels van Peize en Annegien Abels van Roderwolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Koops, geboren 1805 in Peize, gedoopt 22-9-1805, overleden 30-8-1846 in Rijswijk (N.B.).
Gehuwd 24-5-1833 in Rijswijk (N.B.) met Geertruij Rutten, geboren 15-10-1809 in Rijswijk, dochter van Jenneke Rutten.
2. Hinderkien Koops, geboren 23-5-1810 in Foxwolde, gedoopt Roden 17-6-1810 , overleden 10-12-1814 in Peizerwold, Peize.
3. Roelfien Koops, geboren 10-6-1814 in Peizerwold, Peize, overleden 6-12-1834 in Roderwolde, Roden.
4. Abel Koops, geboren 8-10-1817 in Peize, overleden 2-10-1849 in Peize.
5. Hinderkien Koops, geboren 13-8-1821 in Peize, overleden 1-12-1911 in Roderwolde, Roden.
6. Jantien Koops, geboren 19-2-1826 in Peize, overleden 25-7-1880 in Peize.
 
IVo  Margien Barelds Koops, geboren 22-11-1786 in Peize, gedoopt 26-11-1786, overleden 18-2-1845 in Peize, dochter van Bareld Koops (zie IIIf) en Roelofje Jacobs.
Gehuwd 26-11-1811 in Eelde met Johannes Klazens Sinkgraven, geboren 30-8-1782 in Nijeholtpade, gedoopt 1-9-1782, overleden 27-4-1855 in Peize, zoon van Klaas Jans Sinkgraven en Geertje Hanses.
Bij huwelijk als Hans Klasens en Margien Barelds.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Sinkgraven, geboren 25-8-1814 in Peize, overleden 9-5-1852 in Eelde.
2. Bareltien Sinkgraven, geboren 4-10-1816 in Peize, overleden 1-6-1878 in Roden.
Gehuwd (1) 19-5-1838 in Peize met Harmen Staal, geboren 24-9-1799 in Amsterdam, gedoopt 12-1-1800.
Harmen Staal is vondeling.
Gehuwd (2) 23-4-1853 in Roden met Willem Hindriks Holtman, geboren 1794 in Roden, gedoopt 2-3-1794, overleden 29-3-1859 in Roden, zoon van Hindrik Klaassen Holtman en Aaltien Willems, eerder getrouwd 4-5-1822 in Roden met Grietje Harms Kroon, geboren 11-11-1798 in Roden, gedoopt 25-11-1798, overleden 9-11-1851 in Roden, dochter van Harm Lamberts Kroon en Jantje Cornelis.
Gehuwd (3) 5-1-1861 in Roden met Johannes Colman, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 9-2-1805, overleden 2-1-1878 in Roden, zoon van Mattheus Colman en Maria Daniels.
3. Klazina Sinkgraven, geboren 4-11-1819 in Peize, overleden 21-5-1886 in Peize.
4. Zwaantien Sinkgraven, geboren 27-8-1823 in Peize, overleden 2-2-1859 in Peize.
5. Klaas Sinkgraven, geboren 24-12-1826 in Peize, overleden 13-4-1894 in Peize.
6. Bareld Sinkgraven, geboren 6-2-1830 in Peize, overleden 25-10-1897 in Alteveer, Roden.
7. Johanna Sinkgraven, geboren 28-12-1833 in Peize, overleden 10-7-1853 in Peize.
 
IVp  Marchien Geerts Dekker, geboren 1774 in Peize, gedoopt 6-11-1774, overleden 27-3-1855 in Peize, dochter van Geert Jacobs Dekker en Jantien Koops (zie IIIg).
Gehuwd 9-5-1802 in Peize met Engbert Willems Arkies, geboren 26-4-1766 in Peize, overleden 4-2-1835 in Peize, zoon van Willem Engberts Arkies en Jantien Berends.
Huwelijk: In de bekken geweest doe Engbert Willems en Aldert Jans zijn getroudt (met hun respectievelijke bruiden) 3 gld.
Marchien wordt bij de geboorte en het overlijden van haar kinderen meestal vermeld als Marchien Geerts Dekker, bij overlijden als dochter van Geert Hindriks en Hinderkien Jans, geboren 15-9-1776. Echter de Marchien geboren op deze datum komt voor als Marchien Geerts Timmer, overleden 3-10-1843.
In 1803 verkopen Coobe Geerts en Engbert Willems namens zijn echtgenote Margien Geerts een stuk land.
Bij het overlijden van Geert Jacobs Dekker betaalt Engbert Willems voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Engberts Arkies, geboren 8-3-1803 in Peize, gedoopt 20-3-1803, overleden 4-4-1817 in Peize.
2. Geert Engberts Arkies, geboren 1805 in Peize, gedoopt 25-8-1805.
3. Willemtje Engberts Arkies, geboren 1808 in Peize, gedoopt 12-6-1808, overleden 11-5-1814 in Peize. Op 11-5-1814 is overleden Wilhelmina, 1 jaar. Er is geen geboorteakte gevonden omstreeks 1813, aanname dat het de in 1808 geboren Willemtje betreft.
4. Janna Engberts Arkies, geboren 24-4-1810 in Peize, gedoopt 28-4-1810, overleden 3-6-1885 in Peize.
5. Willemtien Engberts Arkies, geboren 31-10-1815 in Peize, overleden 24-2-1840 in Peize.
Gehuwd 28-11-1835 in Peize met Jan Arends Koops, geboren 1803 in Peize, gedoopt 22-5-1803, overleden 13-6-1869 in Peize, zoon van Arend Jans Koops (zie IVk) en Aaltien Geerts Huizinga, hertrouwd 5-3-1842 in Peize met Hillechien Harms Tuinman, geboren 1807 in Peize, gedoopt 15-11-1807, overleden 11-12-1845 in Peize, dochter van Harm Geerts Tuinman en Janna Berends Schuurman, zie genealogie Tuinman.
 
IVq  Koop Geerts Dekker, geboren 17-1-1777 in Peize, gedoopt 19-1-1777, overleden 1808 in Peize, begraven 31-12-1808, zoon van Geert Jacobs Dekker en Jantien Koops (zie IIIg).
Gehuwd 10-5-1801 in Peize met Dekien Fridsigers Tuinman, geboren 10-1-1778 in Peize, gedoopt 11-1-1778, overleden 5-10-1851 in Peize, dochter van Fridsiger Jans Tuinman en Trientien Jenes, hertrouwd 7-5-1825 in Peize met Roelof Stevens Brink, geboren 1774 in Peize, gedoopt 4-9-1774, overleden 28-9-1841 in Peize, zoon van Steven Thijs Brink en Albertien Roelfs.
Huwelijk: Kop Geerts en Deek Fridderks.
Haardstedenregister Peize 1804: Cobe Geerts, keuter, in 1807 Koop Geerts, dekker, 2 kinderen.
Op 5-6-1802, op 30-10-1803 en op 10-11-1803 worden kinderen van Koop Geerts begraven. Dit kunnen ook kinderen zijn van Koop Geerts Kregel. Op 31-12-1808 wordt Coop Geerts begraven.
Dekien Fridsiger is weduwe bij de doop van haar zoon Koop.
Bij de naamsaanneming 1813 Diekje, weduwe Koop Geerts Koops.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Koops Dekker, geboren 1802 in Peize, gedoopt 11-4-1802.
2. Trientje Koops Dekker, geboren 1803 in Peize, gedoopt 23-10-1803, overleden 21-9-1853 in Peize.
Gehuwd (1) 7-7-1821 in Peize met Hindrik Jans Hagenauw, geboren 1-4-1801 in Peize, gedoopt 12-4-1801, overleden 9-4-1839 in Peize, zoon van Jan Harms Hagenauw en Jantien Jans Koops (zie IVh).
Gehuwd (2) 4-8-1849 in Peize met Geert Ensing, geboren 19-5-1825 in Peize, overleden 21-2-1856 in Peize, zoon van Wigger Geerts Ensing en Aafjen Frederiks Nieman, zie genealogie Ensing.
3. Jantien Koops Dekker, geboren 1805 in Peize, gedoopt 4-8-1805, overleden 28-12-1864 in Peize.
4. Fridsiger Koops Dekker, geboren 1807 in Peize, gedoopt 4-11-1807, overleden 13-11-1830 in Peize. Soldaat.
5. Koop Koops Dekker, geboren 1809 in Peize, gedoopt 16-9-1809, overleden 10-3-1839 in Peize.
 
IVr  Doede Roelofs Does, geboren 27-1-1760 in Peize, overleden 22-8-1821 in Roden, Zulte, zoon van Roelof Jans Doens en Grietien Koops (zie IIIh).
Gehuwd 4-5-1788 in Norg met Jebbegien Luitjes Koning, geboren 1751 in Oosterwolde, Buttinga, gedoopt 24-3-1751, overleden 14-1-1842 in Peize, dochter van Luitje Jacobs Koning en Geertje Hendriks.
Huwelijk: Doede Roelfs, van Een en Jebbechje Lutis, te Westervelde, vertrokken naar Lieveren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Doedes te Veld, geboren 28-1-1791 in Lieveren, Roden, overleden 25-10-1862 in Roden.
Gehuwd 24-12-1814 in Roden met Hindrikje Harms Hummel, geboren 17-10-1790 in Leek, overleden 1-11-1862 in Roden.
 
IVs  Zwaantje Roelofs, geboren 1761 in Peize, overleden 18-1-1827 in Groningen, dochter van Roelof Jans Doens en Grietien Koops (zie IIIh).
Gehuwd 5-11-1797 in Groningen met Jan Klaassens de Raad, geboren 1756 in Sappemeer, gedoopt 10-10-1756, overleden 27-10-1826 in Groningen, zoon van Klaas Andries en Grietje Alberts, eerder getrouwd 9-12-1784 in Groningen met Willemtje Doedens, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 16-8-1761, overleden 1795 in Groningen (tussen 1793 en 1797), dochter van Jacob Jans Doedens en Albertje Edens, zie genealogie Edens.
Huwelijk: Jan Claaasens Raad van Sappemeer en Zwaantje Roelfs van Peise, p.q. Reinoldus Jacobs met bel. te Peise.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klasina Jans de Raad, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 25-2-1798, overleden 20-10-1829 in Groningen. Bij overlijden als moeder Geessien Roelfs Dons.
2. Wija Jans de Raad, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 21-8-1801, overleden 15-11-1821 in Groningen.
3. Roelof Jans de Raad, geboren 1804 in Groningen, gedoopt 10-10-1804, overleden 22-1-1827 in Coevorden. Flankeur.
 
IVt  Aaltien Roelfs Doedens, geboren 1768 in Peize, overleden 5-7-1815 in Groningen, dochter van Roelof Jans Doens en Grietien Koops (zie IIIh).
Gehuwd 16-12-1792 in Eelde met Jan Dooijs Doedens, geboren 1758 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 8-10-1758, overleden 6-3-1830 in Groningen, zoon van Jacob Jans Doedens en Albertje Edens, zie genealogie Edens.
Huwelijk: Jan Jacops Doens en Altijn Roelfs.
Huwelijksafkondiging Eelde 16-12-1792: Jan Jacobs Doedens en Aaltien Roelfs Doedens.
Aaltien Roelfs bij overlijden 47 jaar, geboren te Peize, echtgenote van Jan Jacobs.
Jan Jacobs Doedens bij overlijden 72 jaar, geboren in Eelde, weduwnaar van Aaltje Roels Doedens, geen ouders vermeld.
Bij de doop van dochter Alberdina als ouders Jan Eedens en Aaltjen Roelfs, bij Jacob als doopnaam Jacob Doedens, z.v. Jan Jacobs Edens en Aaltien Roelfs, bij de overige kinderen als ouders Jan Jacobs en Aaltje/Aaltien Roelfs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertje Jans, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 15-9-1793.
2. Grietje Jans, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 25-9-1796.
3. Alberdina Jans Eedens, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 5-5-1799, overleden 19-2-1858 in Groningen.
Gehuwd 28-8-1834 in Groningen met Gerardus Jacobus Palmans, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 17-1-1803 (RK), overleden 1-4-1869 in Groningen, zoon van Johannes Palmans en Anna Erfens.
4. Geesien Jans Eedens, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 28-11-1802, overleden 20-4-1873 in Groningen. Gehuwd Groningen 12-6-1842 met Willem Bubenhagen, weduwnaar van Anna Folders en Berendina Bierling.
5. Jacob Doedens, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 27-1-1805. Doopnaam Jacob Doedens.
6. Albert Jans, geboren 1809 in Groningen, gedoopt 11-6-1809.
 
IVu  Bareld Roelofs Doens, geboren 1774 in Peize, gedoopt 26-12-1774, overleden 1808 in Peize, begraven 25-4-1808, zoon van Roelof Jans Doens en Grietien Koops (zie IIIh).
Gehuwd 28-5-1797 in Peize met Trientien Jans, overleden 1809 in Peize, begraven 19-10-1809.
Huwelijk: Baarelt Roelfs en Trintin Jans.
Op 25-4-1808 wordt Barelt Roelfs begraven. Op 19-10-1809 wordt Trintien Jans begraven, aanname dat het deze Trientien Jans betreft.
Zie ook Henk Doedens (http://home.hetnet.nl/~jasmijn1934/): Na 1809 worden de vier kinderen opgevoed door hun oom Doe Roelofs te Lieveren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Barelds Doens, geboren 1797 in Peize, gedoopt 19-11-1797, overleden 2-8-1859 in Roderwolde, Roden.
Gehuwd 11-9-1820 in Roden met Roelf Pieters Ipema, geboren 13-11-1791 in Roderwolde, overleden 29-3-1864 in Roderwolde, Roden, zoon van Pieter Geerts Ipema en Aaltje Okkes, zie genealogie ~Okke Geerts.
2. Geertien Barelds Doens, geboren 1799 in Peize, gedoopt 29-9-1799, overleden 1799 in Peize, begraven 14-10-1799. Op 14-10-1799 wordt een kind van Barelt Roelfs en Trientien Jans begraven.
3. Jan Barelds Doedens, geboren 1801 in Peize, gedoopt 12-7-1801, overleden 30-9-1852 in Peize.
Gehuwd 30-8-1838 in Peize met Jantien Koops Wever, geboren 27-12-1813 in Bunne, Vries, overleden 22-3-1882 in Peize, dochter van Koop Stevens Wever (zie IVv) en Jantien Willems Arkies, hertrouwd 11-5-1858 in Roden met Pieter Berends Tonnis, geboren 1804 in Roderwolde, gedoopt 1-12-1804, overleden 6-7-1880 in Peize, zoon van Berend Jans Tonnis en Reintje Thekes, zie genealogie Holthuis.
4. Geertien Barelds Doens, geboren 1804 in Peize, gedoopt 25-3-1804, overleden 4-2-1876 in Leutingewolde, Roden.
Gehuwd 9-5-1835 in Roden met Teunis Sakes Berghuis, geboren 10-11-1804 in Roden, gedoopt 18-11-1804, overleden 13-8-1867 in Roden, zoon van Sake Idskes en Geessien Teunis.
5. Roelf Barelds Doens, geboren 1807 in Peize, gedoopt 23-8-1807, overleden 27-12-1812 in Peize.
 
IVv  Koop Stevens Wever, geboren 15-8-1781 in Peize, gedoopt 19-8-1781, overleden 21-5-1848 in Peize, zoon van Steven Jacobs Wever en Annechien Koops (zie IIIi).
Gehuwd 10-5-1807 in Peize met Jantien Willems Arkies, geboren 1776 in Peize, gedoopt 4-2-1776, overleden 14-1-1845 in Peize, dochter van Willem Engberts Arkies en Jantien Berends.
Huwelijk: Coop Stevens en Jantin Willems.
Koop Stevens Wever treedt in 1817 op als mede-aangever van het overlijden van Hindrik Jans Schuurman als nabuur en woont dan in Peizerwold. In 1825 woont hij in huis 8 en in 1832 is hij eigenaar van huis 8a, gelegen aan De Pol oostzijde, halverwege tussen de Zuurseweg en de Achterweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Koops Wever, geboren 1808 in Peize, gedoopt 7-2-1808.
2. Steven Koops Wever, geboren 1810 in Peize, gedoopt 1-12-1810, overleden 25-7-1874 in Zuidvelde, Norg.
Gehuwd 16-2-1839 in Norg met Grietien Schans, geboren 7-2-1819 in Zeijen, Vries, overleden 28-1-1889 in Zuidvelde, Norg, dochter van Albert Schans en Roelofien Kruims.
3. Jantien Koops Wever, geboren 27-12-1813 in Bunne, Vries, overleden 22-3-1882 in Peize.
Gehuwd (1) 30-8-1838 in Peize met Jan Barelds Doedens, geboren 1801 in Peize, gedoopt 12-7-1801, overleden 30-9-1852 in Peize, zoon van Bareld Roelofs Doens (zie IVu) en Trientien Jans.
Gehuwd (2) 11-5-1858 in Roden met Pieter Berends Tonnis, geboren 1804 in Roderwolde, gedoopt 1-12-1804, overleden 6-7-1880 in Peize, zoon van Berend Jans Tonnis en Reintje Thekes, zie genealogie Holthuis, eerder getrouwd 19-5-1839 in Leek met Eltje Iles Beekhuis, geboren 22-11-1808 in Midwolde, gedoopt Midwolde/Leek 18-12-1808, overleden 25-9-1856 in Roderwolde, Roden, dochter van Ile Freerks Beekhuis en Fenje Alberts Melis.
4. Annegien Koops Wever, geboren 5-7-1820 in Peize, overleden 26-3-1902 in Peize.
 

Generatie V

Va  Hindrik Huberts, geboren 31-10-1784 in Peize, gedoopt 31-10-1784, overleden 4-3-1842 in Peize, zoon van Jan Harm Huberts (zie IVa) en Margien Harms.
Gehuwd 29-12-1811 in Eelde met Tetje Hindriks Dinkla, geboren 4-12-1785 in Midwolde (Leek), gedoopt 7-12-1785, overleden 28-1-1871 in Peize, dochter van Hindrik Kaspers Denkella en Elisabeth Everdina Arnoldus Birze.
Tetje meestal als Dinkla, bij overlijden als Denkela.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Everdina Huberts, geboren 10-12-1812 in Peize, overleden 25-7-1895 in Westervelde.
Gehuwd (1) 12-5-1832 in Norg met Johannes Adrianus Wieland, geboren 23-4-1803 in Westervelde, Norg, overleden 26-1-1852 in Veenhuizen, Norg, zoon van Hermannus Lunsing Wieland en Annechien Gerrits Mulder.
Gehuwd (2) 20-8-1859 in Norg met Jan Oosting, geboren 14-8-1802 in Norg, overleden 30-3-1869 in Norg, zoon van Dries Jans Oosting en Geertje Hendriks, eerder getrouwd 17-11-1827 in Rolde met Grietje Jansen, geboren 11-1-1790 in Rolde, overleden 22-3-1857 in Norg, dochter van Jan Jansen en Grietje Jans Hilbrands.
2. Marchien Huberts, geboren 9-3-1814 in Peize, overleden 29-1-1879 in Paterswolde.
Gehuwd 16-9-1834 in Eelde met Gerrit Alberts Bennink, geboren 20-9-1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-9-1810, overleden 9-11-1897 in Paterswolde, zoon van Albert Jans Bennink en Roelfien Gerrits Dalhof, zie genealogie Bennink.
3. Jan Huberts, geboren 26-3-1818 in Peize, overleden 28-3-1818 in Peize.
4. Hinderika Huberts, geboren 24-3-1819 in Peize, overleden 29-11-1885 in Wapse, Diever.
5. Jantien Huberts, geboren 11-7-1821 in Peize, overleden 12-11-1889 in Hemmen, Haren.
6. Hindrik Huberts, geboren 13-7-1823 in Peize, overleden 26-10-1891 in Kerkenbosch, Zuidwolde (Dr).
7. Annegien Huberts, geboren 21-9-1825 in Peize, overleden 17-4-1881 in Zuidlaren.
8. Arendina Huberts, geboren 22-11-1827 in Peize, overleden 29-1-1881 in Diever.
9. Roelefje Huberts, geboren 8-8-1830 in Peize, overleden 23-9-1830 in Peize.
 
Vb  Martinus Koops Kregel, geboren 1802 in Peize, gedoopt 22-8-1802, overleden 7-2-1869 in Peize, zoon van Koop Geerts Kregel (zie IVc) en Roelina Geerts Jonkman.
Gehuwd 21-3-1830 in Vries met Aaltien Jans Pieters, geboren 1807 in Winde, gedoopt Vries 8-2-1807, overleden 24-11-1847 in Peize, dochter van Jan Jans Pieters en Willemina Egberts Groothuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Kregel, geboren 17-4-1840 in Peize, overleden 11-3-1918 in Eelde.
 
Vc  Margien Reinders Bezembinder, geboren 1802 in Peize, gedoopt 28-3-1802, overleden 9-8-1858 in Peize, dochter van Reinder Jans Bezembinder en Marchien Geerts Kregel (zie IVd).
Kinderen:
1. Geert Bezembinder, geboren 24-1-1825 in Peize, overleden 20-2-1882 in Assen.
2. Magaretha Bezembinder, geboren 18-3-1833 in Peize, overleden 3-6-1833 in Peize.
3. Magaretha Bezembinder, geboren 23-6-1838 in Peize, overleden 20-1-1924 in Winsum.
 
Vd  Jan Reinders Bezembinder, geboren 1804 in Peize, gedoopt 23-12-1804, overleden 24-12-1837 in Vries, zoon van Reinder Jans Bezembinder en Marchien Geerts Kregel (zie IVd).
Gehuwd met Willemtien Jans, geboren 4-5-1806 in Vries, overleden 27-1-1835 in Vries, dochter van Maria Jans Reinders.
Zoon Hendrik geboren 27-9-1834, erkend bij de geboorteaangifte door Jan Reinders Bezembinder op 29-9-1834.
Jan Reinders Bezembinder en Willemtien Jans zijn neef en nicht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jans Bezembinder, geboren 27-9-1834 in Vries, overleden 2-10-1834 in Vries.
 
Ve  Klaas Sinkgraven, geboren 10-2-1811 in Foxwolde, gedoopt Roden 17-2-1811, overleden 3-8-1844 in Peize, zoon van Jan Klazens Sinkgraven en Zwaantien Geerts Kregel (zie IVe).
Gehuwd 9-5-1835 in Peize met Jantien Egberts Gerrits, geboren 1809 in Eelde, gedoopt 30-7-1809, overleden 25-5-1844 in Peize, dochter van Egbert Gerrits en Geertien Luichies Popken, zie genealogie Dussel.
Meer kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Sinkgraven, geboren 22-1-1840 in Peize, overleden 26-12-1910 in Vries.
 
Vf  Margien Jans Kregel, geboren 1811 in Peize, gedoopt 1-6-1811, overleden 23-1-1900 in Lieveren, Roden, dochter van Jan Geerts Kregel (zie IVf) en Marchien Luigies Kregel.
Gehuwd (1) 28-4-1838 in Roden met Jan Karst Wiering, geboren 26-3-1790 in Lieveren, Roden, overleden 21-2-1843 in Lieveren, Roden, zoon van Roelf Jans Wiering en Wubbechien Reinders Suurd.
Gehuwd (2) 11-10-1845 in Roden met Jacob Poeder, geboren 6-2-1814 in Haulerwijk, overleden 3-11-1876 in Lieveren, Roden, zoon van Johannes Willems Poeder en Femke Jans Kok.
Kinderen:
1. Bareld Jans Kregel, geboren 29-9-1832 in Peize, overleden 8-1-1833 in Peize.
 
Vg  Jantien Hindriks Koops, geboren 1799 in Peize, gedoopt 1-12-1799, overleden 28-8-1884 in Peize, dochter van Hindrik Jans Koops (zie IVi) en Geertien Berends Schuurman.
Gehuwd 18-5-1822 in Peize met Klaas Martinus Venema, geboren 1783 in Peize, gedoopt 23-11-1783, overleden 26-4-1859 in Peize, zoon van Martinus Lammerts en Fennechien Klazens Kruims.
Klaas Venema bij huwelijk als Klaas Martinus Martens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Venema, geboren 30-10-1841 in Peize, overleden 11-1-1920 in Peize. Bij de geboorte als Vennema.
 
Vh  Hinderica Arends Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 9-3-1806, overleden 21-11-1875 in Peize, dochter van Arend Jans Koops (zie IVk) en Aaltien Geerts Huizinga.
Gehuwd 5-11-1830 in Peize met Derk Bloembergen, geboren 30-11-1797 in Amersfoort, overleden 14-11-1854 in Peize, zoon van Dirk Blombergen en Johanna van der Linden, eerder getrouwd 7-5-1825 in Peize met Aaltien Arends Koops, geboren 1800 in Peize, gedoopt 31-8-1800, overleden 14-12-1829 in Peize, dochter van Arend Jans Koops (zie IVk) en Aaltien Geerts Huizinga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Bloembergen, geboren 4-3-1846 in Peize, overleden 20-9-1912 in Peize.
 
Vi  Henderkien Alderts Alderts, geboren 16-1-1807 in Peize, gedoopt 25-1-1807, overleden 16-12-1855 in Peize, dochter van Aldert Jans Alderts en Zwaantje Jans Koops (zie IVm).
Gehuwd 8-5-1837 in Peize met Jan Engberts Stroetinga, geboren 21-3-1808 in Peize, gedoopt 27-3-1808, overleden 14-9-1876 in Peize, zoon van Engbert Jans Stroetinga en Jeichien Martens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichien Stroetinga, geboren 1840 in Peize, overleden 18-1-1923 in Peize.
2. Engbert Stroetinga, geboren 15-4-1849 in Peize, overleden 15-6-1905 in Peize.
 

Index
Genealogie Winde