U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Staats

Generatie I

Ia  Jan Harmen Staats.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744, Jan Staats, wever. Het huis is gelegen op de hoek van de Kosterijweg oostzijde en de Westerhorn. In 1807 woont hier nog zijn kleinzoon Jan Harms Staats. Jan Staats bezit in 1744 bovendien het huis naast de school.
Kinderen:
1. Harmen Jans Staats (zie IIa), overleden 1770 in Eelde (tussen 1764 en 1774).
 

Generatie II

IIa  Harmen Jans Staats, overleden 1770 in Eelde (tussen 1764 en 1774), zoon van Jan Harmen Staats (zie Ia).
Gehuwd 23-5-1745 in Eelde met Marigje Jans, geboren 1726 in Westerbroek, gedoopt 31-3-1726, overleden 1779 in Peize, begraven 1-10-1779, dochter van Jan Harms en Talligien Alberts.
Huwelijk: Harmen Jansens en Marigje Jansens, van Westerbroek.
Marigje gedoopt als Martien, ouders de schoolmeester Jan Harms en Talligien Alberts.
In het Haardstedenregister van Eelde 1754 als Harmen Staats, wever met 2 paarden, in 1764 wed. Harm Staats.
Doop Jan Harmen: z.v. Harmen Jans en Marigje Janssens.
Doop Tallegje: d.v. Harmen Janssens en Marigje Janssens.
Doop Hendrik: z.v. Harmen Staats Wever en NN.
In oktober 1779 wordt in Peize Margin Staats begraven. Op 20-12-1779 betaalt Jan Albers aan de diaconie van Peize voor het gebruik van het beste laken dat over het lijk van zijn schoonmoeder Margin Jans is geweest.
Op 21-10-1779 worden in Eelde mombers aangesteld wegens het overlijden van Marghien Jans, weduwe van Harm Staats, over hun minderjarige zoon Jan Harm Staats, 22 jaar. Dit moet zijn Jan, z.v. Jan Staats en NN, gedoopt 9-1-1757.
Dit is de tweede Jan Harm in het gezin, want de inventaris wordt opgemaakt door (de meerderjarige kinderen) Jan Harm Staats, Hendrik Staats en Thallegien Staats, vertegenwoordigd door haar echtgenoot Jan Alberts. Bij de inventaris is een huis en hof bewoond door Evert Jans.
Mombers zijn Andries Harms Rotgers, Jan Arents van Paterwolde, Jan Meinders van Haren en Jan Egberts van de Dilligh (De Dilgt). De eerste twee zijn waarschijnlijk niet verwant.
Ook in 1779 vragen de mombers over het minderjarige kind van wijlen Harm Staats en vrouw Margien Jans toestemming van de Etstoel om de ouderlijke vaste goederen te mogen verkopen, waarvan de pupil een vierde bezit en de twee broers en zuster het overige deel.
Jan Harm Staats koopt vervolgens in hetzelfde jaar het huis van de erfgenamen van Margien Jans, weduwe van Harm Staats.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Harmen Staats (zie IIIa), geboren 1746 in Eelde, gedoopt 20-3-1746, overleden 20-8-1809 in Eelde.
2. Tallegje Staats, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 25-2-1748.
3. Hendrik Staats, geboren 1752 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 10-12-1752, overleden 1807 in Peize, begraven 7-12-1807.
Gehuwd 11-5-1788 in Peize met Zwaantje Lugies, geboren 7-2-1762 in Peize, overleden 2-3-1820 in Peize, dochter van Luigien Martens en Jantien Lamberts, zie genealogie Horst (Peize), hertrouwd 5-2-1809 in Peize met Jan Geerts Timmer, geboren 14-7-1778 in Peize, overleden 9-11-1836 in Peize, zoon van Geert Hindriks Timmer en Hinderkien Jans Timmer.
Huwelijk: Hinderk Staats en Zwaantin Luigis.
De eindrekening van de hoofdmomber over Zwaantje Lugies vermeldt dat zij in 1788 is getrouwd met Hindrik Staats.
Hendrik Staats wordt in 1781 geen momber over de kinderen van zijn broer Jan Harm Staats, omdat hij zeer ziek is. Hij verkoopt in 1789 verschillende landerijen en woont in 1797 nog in Peize als arbeider, 37 jaar, gehuwd zonder kinderen, blijkbaar een te jonge leeftijd.
Hij woont in het huis waar eerder Lugien Martens woonde en is in 1807 ook eigenaar.
Hindrik Staats wordt begraven op 7-12-1807. Zijn weduwe betaalt voor het laken en schenkt 5 gld. aan de diaconie volgens testament van haar overleden man.
In 1812 woont in het huis Jan Timmer, getrouwd met Zwaantje Lugies, die in 1832 eigenaar is.
4. Tallegje Staats (zie IIIb), geboren 1754 in Eelde, gedoopt 15-2-1754, overleden 29-6-1830 in Peize.
5. Jan Harms Staats, geboren 1757 in Eelde, gedoopt 9-1-1757, overleden 21-6-1829 in Groningen. In 1781 rest er nog een schuld van zijn oudere broer Jan Harm Staats (momberaanstelling).
Bij overlijden als Jan Staat, 79 jaar, geboren te Eelde, weduwnaar van Jantje Harms, geen ouders vermeld.

Gehuwd met Jantje Harms.
6. Hilligje Staats, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 27-7-1760.
7. Zwaantje Staats, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 27-7-1760.
 

Generatie III

IIIa  Jan Harmen Staats, geboren 1746 in Eelde, gedoopt 20-3-1746, overleden 20-8-1809 in Eelde, zoon van Harmen Jans Staats (zie IIa) en Marigje Jans.
Gehuwd (1) 26-4-1772 in Eelde met Jantje Willems, geboren in Peize, dochter van Willem Jansen en Lammechien Hindriks.
Huwelijk: Jan Harmen Harms en Jantje Willems, van Peize.
Doop Willem: z.v. Harmen Staats Wever en NN, bij de kerk te Eelde. De naam Harmen moet blijkbaar zijn Jan Harmen. De vader van Jan Harmen Staats is voor 1774 overleden en zijn weduwe woont in 1774 nog in het huis bij de Westerhorn.
Op 29-4-1781 worden mombers aangesteld vanwege het hertrouwen van Jan Harms Staats, weduwnaar van Jantien Willems te Eelde met Hindrikje Jans, jongedochter te Eelde. Kinderen Harm 8 en Willem 5. Hoofdmomber is Harm Gerrijts te Peize, medemombers zijn Steven Jans en Jan Alberts te Peize. In plaats van de broer van de bruidegom Hindrik Harms, die zeer ziek is, wordt benoemd meester Harm Geerts te Eelde. Bij de inventaris hoort een huis en hof en o.a. een weefsel met toebehoren, maar geen landerijen. Er is een schuld van fl. 200 aan de mombaren over broeder Jan Harms Staat (zelfde naam, zie aldaar).

Gehuwd (2) 6-5-1781 in Eelde met Hendrikje Jans.
Huwelijk: Jan Harm en Hendrikje Jans.
Bij de overeenkomst met de mombers van de kinderen van Jan Harmen Staats en Jantje Willems over de verzorging van de kinderen wordt Hindrikje Jans bijgestaan ("gesterkt") door haar zwager(?) Hindrik Alberts van Rolde.
Jan Harms Staat is bij overlijden 60 jaar met een kind.
In 1809 verkopen Henderkje Rommerts, weduwe van Jan Harms Staats en Harm Jans Staats het huis nr. 51 aan Derk Sebes.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harmen Staats (zie IVa), geboren 1773 in Eelde, gedoopt 4-4-1773, overleden 5-3-1818 in Paterswolde.
2. Willem Staats, geboren 1776 in Eelde, bij de kerk, gedoopt 28-1-1776.
 
IIIb  Tallegje Staats, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 15-2-1754, overleden 29-6-1830 in Peize, dochter van Harmen Jans Staats (zie IIa) en Marigje Jans.
Gehuwd 12-5-1776 in Peize met Jan Alberts Eilander, geboren 20-9-1739 in Peize, overleden 27-2-1823 in Peize, zoon van Albert Jans en Hinderkien Jans.
Huwelijk: Jan Alberts en Tallegin Harms Staats.
Jan Alberts en Talligje Harms kopen in 1789 een huis en hof in Peize van o.a. Barelt Roelfs en Eite Roelfs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Jans Eilander (zie IVb), geboren 23-6-1777 in Peize, gedoopt 29-6-1777, overleden 4-3-1855 in Peize.
 

Generatie IV

IVa  Harmen Staats, geboren 1773 in Eelde, gedoopt 4-4-1773, overleden 5-3-1818 in Paterswolde, zoon van Jan Harmen Staats (zie IIIa) en Jantje Willems.
In 1797 als knecht bij Jan Hartlief Willems Hartlief, in 1798 bij Lambert Roelofs Bekkering.
Gehuwd 23-5-1802 in Eelde met Jantien Roelofs, geboren 1781 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 2-6-1781, overleden 25-3-1831 in Paterswolde, dochter van Zwaantje Roelfs Drewes, zie genealogie Drewes, hertrouwd 18-3-1821 in Eelde met Jacob Hendriks Reinders, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 30-9-1781, overleden 27-4-1847 in Eelde, zoon van Hendrik Reinders en Jantje Jacobs, zie genealogie Reinders.
Huwelijk: Harm Jans en Jantien Roelofs, van Glimmen. Bij hertrouwen Jantien Roelfs met Jacob Reinders, dochter van NN en Zwaantje Roelfs, wed. Harm Jans Staat.
In het Haardstedenregister 1804 Harmen Staats na wed. Jacob Siegers, maar voor Jan Moleman, dus waarschijnlijk wonend in huis nummer 60, eventueel nummer 61 (volgens de nummering van 1812). Niet vermeld bij de naamsaanneming in 1812.
Bij het overlijden van zoon Willem in 1815 wonend op 142, als moeder is vermeld Jantien Hindriks. Aangever is vader Harm Jans Staats met de verwachte leeftijd.
Bij het overlijden van Harm Jans Staat in 1818 als ouders Jan Harms Staats en Jantien Hindriks, nalatende een vrouw en 5 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Staats, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 17-7-1803, overleden 22-12-1846 in Paterswolde. Bij overlijden: z.v. Harm Staats en Jantien Pieters, geboren Haren 1-8-1793. Aannemend, dat het laatste fout is.
Gehuwd (1) 9-11-1839 in Eelde met Egbertien Boering, geboren 2-5-1814 in Norg, overleden 19-7-1840 in Eelde, dochter van Hendrik Geerts Boering en Martien Tonnis, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Gehuwd (2) 4-5-1844 in Eelde met Aaltien Bakker, geboren 1817 in Helpman, Haren, overleden 3-7-1899 in Harkstede, Slochteren, dochter van Jacob Bakker en Helena Eemsing, zie genealogie Bakker2, eerder getrouwd 30-1-1841 in Haren met Jan Boer, geboren 1809 in Zwiggelte, gedoopt Beilen 10-9-1809, overleden 17-2-1842 in Noordlaren, Haren, zoon van Jan Jans Boer en Zwaantje Derks, hertrouwd 9-3-1850 in Slochteren met Johann Peter Rehwinkel, geboren 31-5-1809 in Mark, Emsland, Duitsland, overleden 7-1-1878 in Scharmer, Slochteren, zoon van Johann Heinrich Rehwinkel en Trijntje Suur.
Jan Staats weduwnaar van Egbertien Boering, Aaltien Bakker weduwe van Jan Boer.
2. Zwaantien Staats (zie Va), geboren 1806 in Eelde, gedoopt 5-1-1806, overleden 15-2-1891 in Midlaren, Zuidlaren.
3. Jantien Staats, geboren 15-4-1809 in Paterswolde, gedoopt 23-4-1809, overleden 19-3-1874 in Paterswolde.
Gehuwd 26-5-1838 in Eelde met Kornelis Harms Rutgers, geboren 2-4-1816 in Eelde, overleden 2-12-1899 in Paterswolde, zoon van Harm Kornelis Rutgers en Niesien Jans Drewes, zie genealogie Rutgers.
4. Egbertien Staats, geboren 6-10-1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-10-1811, overleden 22-10-1891 in Loonerveld, Assen.
Gehuwd 6-5-1837 in Eelde met Geert Boering, geboren 1806 in Norg, gedoopt 13-4-1806, overleden 13-11-1866 in Assen, zoon van Hendrik Geerts Boering en Martien Tonnis, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
5. Willem Staats, geboren 10-1814 in Paterswolde, overleden 5-1-1815 in Paterswolde.
6. Willem Staats, geboren 30-12-1815 in Eelde, overleden 31-1-1847 in Eelde.
 
IVb  Albert Jans Eilander, geboren 23-6-1777 in Peize, gedoopt 29-6-1777, overleden 4-3-1855 in Peize, zoon van Jan Alberts Eilander en Tallegje Staats (zie IIIb).
Gehuwd 11-5-1806 in Peize met Geessien Hindriks Alberts, geboren 1779 in Winde, gedoopt Vries 7-11-1779, overleden 31-3-1819 in Peize, dochter van Hendrik Alberts en Jantje Harms Struik, zie genealogie ~Albert Jans.
Huwelijk: Albert Jans en Gesijn Hijnderks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Eilander, geboren 14-3-1807 in Peize, gedoopt 22-3-1807, overleden 18-2-1871 in Peize.
2. Hindrik Eilander, geboren 10-5-1809 in Peize, gedoopt 14-5-1809, overleden 3-11-1894 in Peize.
Gehuwd 17-5-1834 in Peize met Lammegien Engberts, geboren 7-10-1804 in Peize, gedoopt 7-10-1804, overleden 30-12-1868 in Peize, dochter van Willem Engberts en Gebbegien Aukes.
3. Hindrikje Eilander, geboren 1811 in Peize, gedoopt 3-11-1811, overleden 22-12-1867 in Peize.
4. Harm Eilander, geboren 14-3-1814 in Peize, overleden 2-6-1885 in Peize.
5. Jantien Eilander, geboren 5-10-1817 in Peize, overleden 4-8-1880 in Peize.
 

Generatie V

Va  Zwaantien Staats, geboren 1806 in Eelde, gedoopt 5-1-1806, overleden 15-2-1891 in Midlaren, Zuidlaren, dochter van Harmen Staats (zie IVa) en Jantien Roelofs.
Gehuwd 8-2-1834 in Eelde met Hindrik Stoffers, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 17-3-1805, overleden 15-1-1889 in Midlaren, Zuidlaren, zoon van Willem Stoffers en Annegien Klasens, zie genealogie Stoffers.
Bij huwelijk echting van de kinderen Hindrik en Harm.
Zwaantje Staats bij overlijden als Zwaantje Staat, weduwe van Hendrik Stoffers.
In 1850 wonend in Eelde op nummer 75g.
In het bevolkingsregister van Zuidlaren van 1860-1880 staan Hendrik Willems Stoffers en Zwaantien Staats vermeld resp. als arbeider en zonder beroep, in 1872 overgekomen van Eelde. Hun laatste jaren slijten zij in het (armen)werkhuis te Midlaren.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Stoffers, geboren 27-10-1828 in Paterswolde, overleden 9-4-1860 in Groningen. Bij huwelijk als Hendrik Staats, gewettigde zoon van Hindrik Stoffers en Zwaantien Staats.
 

Index
Genealogie Staats