U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Reinders

Generatie I

Ia  Roelef ?.
Aanname dat Hindrik, Reinder en Trijntje broers en zus zijn, omdat de kinderen van Trijntje en Reinder erven van Hindrik Roelefs.
Kinderen:
1. Trijntje Roelefs (zie IIa).
2. Reinder Roelefs (zie IIb).
3. Hindrik Roelefs, overleden 1754 in Eelde.
Gehuwd 18-5-1738 in Eelde met Geesje Berents, geboren in Norg?, dochter van Berent ?.
Huwelijk in Eelde: Hendrik Roelofs en Geesje Berents, van Norg.
Hindrik Roelefs koopt in 1742 huis 11 van Jan Hartlief. In 1755 verkopen de erfgenamen van Hendrik Roelofs en Geesje Berents het huis. Daarvoor in 1754 heeft Jannes Hindriks Smit als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Reinder Roelefs de erfenis aangegeven van Hendrik Roelofs, oom van de pupillen. Hij is daarna ook hoofdmomber over de kinderen van Filip Conraads, mogelijk in de plaats van Reinder Roelefs. In tegenspraak hiermee is dat Reinder Roelefs in 1764 nog wordt vermeld in het Haardstedenregister. Een oplossing kan zijn dat dit in werkelijkheid zijn zoon Roelef Reinders is.
Erfgenamen van Geesje zijn de minderjarige kinderen van Roelef Stevens en wijlen Margje Berents met als hoofdmomber Jan Stevens van Langelo, Berent Geerts en zijn zuster Margje Geerts, Roelf Jans, Berent Luugjes en Berent Roelefs.
Erfgenamen van Hindrik Roelefs zijn de kinderen van Filip Conraads en Reinder Roelefs met Jannes Hindriks Smit als hoofdmomber.
In de Etstoel beslissing waarbij toestemming wordt gegeven tot de verkoop, is er sprake van dat de minderjarige kinderen van Roelef Stevens en Marregien Berents voor 1/8 deel erven van Hindrik Roelofs en de kinderen van Filip Conraads en Reinder Roelefs voor 4/9 deel van Geesje Berents. De overige erfgenamen (niet genoemd) zijn meerderjarig. Waarschijnlijk zijn de namen van Hindrik Roelofs en Geesje Berents hier verwisseld.
Margje Geerts is mogelijk dezelfde als Margien, dienstmaagd van Jan Cremer, die in 1755 nog aangifte doet van de 40ste penning voor haar en verdere erfgenamen van haar vader Hendrik Roelofs, die in 1754 een stuk hooiland heeft gekocht. Dit moet w.s. zijn oom, want anders zou zij de enige erfgenaam zijn en bovendien kort daarna moeten zijn overleden.
Op 6-11-1754 doet Florris Stevens van Rolde als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Marchien Berents aangifte van de erfenis van de moei van de kinderen Geesien Berents tot Eelde verstorven en op de pupillen vervallen (welke erfenis) bevorens door de man Hendrik Roelofs in lijftucht was bezeten., begroot op 500 gld. en daarvan de 30ste penning betaald. Hierop volgt de aangifte door Jannes Hindriks Smit tot Eelde als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Reiner ... (stippeltjes ingevuld) tot Eelde als erfgenaam van naastvoors. (genoemde) Hendrik Roelofs, oom van de pupillen, de erfenis begroot op 500 gld. en daarvan de 30ste penning betaald.
 

Generatie II

IIa  Trijntje Roelefs, dochter van Roelef ? (zie Ia).
Gehuwd 12-12-1730 in Groningen met Philippus Conraads, geboren 1704 in Groningen, gedoopt 16-11-1704, zoon van Conraad Philippus en Ilben Arents, zie genealogie Van Bergen.
Huwelijk: Philippus Conraats van Groningen en Trijntjen Roelefs van Eelde, p.q. Reinder Roelefs als broeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Philippus, geboren 1731 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 15-8-1731, zie genealogie Van Bergen.
2. Zwaantje Philippus, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt Eelde 24-10-1734.
3. Swaantje Philippus, geboren 1738 in Eelde, gedoopt 21-11-1738.
Gehuwd 17-5-1761 in Noordlaren met Jan Geerts Eleveld, geboren 1730 in Eleveld, gedoopt Rolde, 26-2-1730, zoon van Geert Geerts en Hindrikje Clasen.
Huwelijk: Jan Geerts van Eleveld en Zwaantje Philips van Eelde. Kinderen gedoopt in Groningen. De naam Eleveld wordt soms als familienaam gebruikt.
4. Conraad Philippus, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 2-12-1742, zie genealogie Van Bergen.
 
IIb  Reinder Roelefs, zoon van Roelef ? (zie Ia).
Gehuwd met Annegje Janssens, geboren in Zuidlaren?.
Doop Geesje, d.v. Reinder Roelefs en Anna, van Zuidlaren.
Op 22-10-1741 wordt nog een kind gedoopt (naam niet vermeld).
Haardstedenregister Eelde 1744: Reinder Roelfs, keuter, meier van het huis Ther Borg. Hij heeft 2 paarden en "ment daarmee voor geld". Hij wordt ondersteund door de diakonie, zijnde gebrekkig en heeft vrijstelling van het Haardstedengeld. In het boek Huizen van Stand, bij Ter Borgh: "(de diakonie van de hervormde kerk in Eelde huurde van 1755 tot 1759 deze keuterij van Willinge ten gunste van een zekere Reinder Roelofs, Archief Willinge, inv. nr. 8)".
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Reinders (zie IIIa), geboren 1730 in Eelde, gedoopt 22-3-1730.
2. Roelef Reinders (zie IIIb), geboren 1735 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 10-4-1735, overleden 1790 in Eelde (tussen 1786 en 1794).
3. Marigje Reinders (zie IIIc), geboren 1738 in Eelde, gedoopt 2-2-1738, overleden 23-1-1820 in Eelderwolde.
4. Jan Reinders, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 16-12-1742.
5. Hendrik Reinders (zie IIId), geboren 1747 in Eelde, gedoopt 5-3-1747, overleden 18-3-1819 in Grolloo, Rolde.
 

Generatie III

IIIa  Geesje Reinders, geboren 1730 in Eelde, gedoopt 22-3-1730, dochter van Reinder Roelefs (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd 4-5-1760 in Eelde met Evert Jans, zoon van Jan Evers en Roelefje Gerrits, zie genealogie ~Jan Evers.
Huwelijk: Evert Jans en Geesje Reinders. Aanname dat Evert een zoon is van Jan Evers en Geesje een dochter van Reinder Roelefs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Everts van der Schaaf, geboren 1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1762, overleden 20-4-1825 in Leek.
Gehuwd (1) 17-8-1788 in Niekerk, Oldekerk, Faan (afkondiging) met Boukje Fokkes, geboren in Doezum?.
Huwelijksafkondiging Niekerk, Oldekerk, Faan: Jan Evers van Paterwolde en Boukje Fokkes van Dousum. Ook afkondiging in Tolbert: Jan Everts van Paterwolde en Boukjen Fokkes van Doesum, met attestatie vertrokken.
In Middelstum wordt in 1790 dochter Geesijn gedoopt.
Vervolgens in Midwolde de kinderen Aukje, Margjen en Foppe.

Gehuwd (2) 17-10-1802 in Midwolde, Leek (afkondiging) met Aaltje Wietses, geboren 1767 in Midwolde (Leek), gedoopt 23-8-1767, overleden 28-9-1841 in Leek, dochter van Wietze Bouwes en Aafke Meints, eerder getrouwd 13-1-1788 in Midwolde (Leek, afkondiging) met Jouke Simons, overleden 1794 in Leek, begraven Midwolde 14-2-1794.
Huwelijk: Jan Everts en Aaltjen Wijtses van Leek, den 17, 24 en 31 okt. geproclameert en vervolgens getrout.
Aaltje Wietses is bij overlijden 75 jaar, geen ouders vermeld.
In Leek worden geboren: Wijtske, Joukje, Sijmen. Jan Everts van der Schaaf is in 1812 51 jaar en timmerrman.
 
IIIb  Roelef Reinders, geboren 1735 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 10-4-1735, overleden 1790 in Eelde (tussen 1786 en 1794), zoon van Reinder Roelefs (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd 13-3-1759 in Eelde met Leentje Douwes, geboren 1738, overleden 27-4-1808 in Paterswolde.
Huwelijk: Roelef Reinders en Leentje Douwes.
Op 6-5-1772 wordt een kind gedoopt zonder naamsvermelding. Doop Helena: d.v. Reinder Roelefs en Helena Douwes. Roelef Reinders van Eelde is in 1786 nog medemomber over de kinderen van zijn broer Hendrik.
Weduwe Roelf Reinders woont in 1794 in het diakoniehuis in Paterswolde. Leentje Douwes is bij overlijden 70 jaar met 3 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reinder Roelefs, geboren 1760 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 5-4-1760.
Gehuwd 7-11-1790 in Wierum/Dorkwerd met Trientje Abels.
Huwelijk: Reinder Roelfs van Eelde en Trientje Abels van Woltersum. Niet meer gegevens gevonden.
2. Geertruid Roelefs, geboren 1764 in Eelde, gedoopt 19-2-1764.
3. Annegje Roelefs, geboren 1767 in Eelde, gedoopt 21-2-1767.
4. Douwe Roelefs, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 12-11-1775.
5. Helena Roelefs, geboren 1777 in Eelde, gedoopt 22-6-1777, overleden 26-8-1847 in Noorderhoogebrug, Bedum.
Gehuwd (1) 19-3-1809 in Zuidwolde met Jan Berends van der Harde, geboren 1769 in Harkstede, overleden 19-6-1814 in Zuidwolde, Bedum, eerder getrouwd 3-6-1797 in Zuidwolde (Groningen) met Eijbeltje Ewolds, geboren 1766 in Wittewierum, gedoopt 4-5-1766, overleden 25-12-1807 in Noorderhoogebrug, Zuidwolde, dochter van Ewold Geerts en Jantjen Popkes.
Huwelijk: Jan Berends van Harkstede en Helena Roelfs van Eelde, na vertoonde attestatie des gerechts dat Jan Berends als weduwnaar van Ebeltje Ewolts zijn kind met voormond en voogden heeft verzorgd.
Jan Berents van der Harde bij overlijden 45 jaar, geen ouders vermeld.

Gehuwd (2) 28-9-1827 in Bedum met Johannes Eltes Hartsema, geboren 1772 in Harsens, gedoopt Adorp 23-8-1772, overleden 7-8-1843 in Noorderhoogebrug, Bedum, zoon van Elte Jannes Hartsema en Anje Jans, eerder getrouwd 7-4-1805 in Zuidwolde met Sieben Egberts Hoeksema, geboren 1752 in Zuidwolde, gedoopt 22-3-1752, overleden 3-11-1826 in Noorderhoogebrug, Bedum , dochter van Egbert Fokkes Hoeksema en Anje Olcherts.
Huwelijk: Johannes Eltes Hoeksema weduwnaar van Sieben Egberts Hoeksema. Van bruid en bruidegom (ouders en) grootouders vermeld.
 
IIIc  Marigje Reinders, geboren 1738 in Eelde, gedoopt 2-2-1738, overleden 23-1-1820 in Eelderwolde, dochter van Reinder Roelefs (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd 8-5-1763 in Eelde met Jan Hendriks Steenbergen, geboren 1725 in Peize, overleden 1800 in Eelderwolde (tussen 1798 en 1804), zoon van Hindrik Steenbergen en Anje Lucas, zie genealogie Steenbergen.
Huwelijk: Jan Hendriks, van Peize en Marigje Reinders.
Doop Hendrik: z.v. Jan Hendriks en Mariegje Reinders.
Doop Annegien: Annegje, d.v. Jan Steenbergen en Marigje Reinders.
Jan Steenbergen woont in 1774, 1784 en 1794 op de (Oude) Elsborg in Eelderwolde. In 1797 Jan Steenbergen, 73 jaar, in 1804 wed. Jan Steenbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Jans Steenbergen, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-11-1764, overleden 22-8-1838 in Eelde, zie genealogie Steenbergen.
2. Annegien Jans Steenbergen, geboren 1776 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 11-2-1776, overleden 12-9-1838 in Eelderwolde, zie genealogie Steenbergen.
 
IIId  Hendrik Reinders, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 5-3-1747, overleden 18-3-1819 in Grolloo, Rolde, zoon van Reinder Roelefs (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd (1) 26-4-1778 in Eelde met Jantje Jacobs, geboren 1749 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 11-10-1749, dochter van Jacob Harms en Geesje Jannes, zie genealogie ~Jacob Harms.
Huwelijk: Hendrik Reinders en Jantje Jacobs.
In 1786 bij het huwelijk van Hendrik Reinders met Annegien Harms worden mombers aangesteld over de kinderen Jacob, 6 en Annegijn, 2. Hoofdmomber is Jacob Hoeks tot Peize (getrouwd met zus Hendrikje Jacobs, die ondertussen al is overleden), medemombers zijn Jan Smeenge van Yde (getrouwd met Maria Jacobs), Roelf Reinders van Eelde en Jan Steenbergen van Eelderwolde (getrouwd met Marigje Reinders, ondertekent als Jan Hinderks). Jannes Jacobs is mogelijk overgeslagen vanwege zijn faillissement.
Hindrik Reinders bij overlijden geboren te Eelde 8-9-1743, z.v. Reinder Roelfs en Anniggien Jans.

Gehuwd (2) 3-12-1786 in Eelde met Annegien Harms, overleden 11-4-1805 in Glimmen, Haren.
Huwelijk: Hendrik Reinders en Annegien Harms.
Er worden mombers aangesteld over het zoontje van Annechien Harms, Berend 5 jaar. Hoofdmomber is Berend Broekman (ondertekent als Berend Harms), medemombers zijn Harm Hulsebos (ondertekent als Harm Derks), Pieter Jans de kleine (bij de ondertekening staat Pieter Jannes) en Lucas Jans van Eelde.
Annegien Harms volgens de huwelijksakte van zoon Harm overleden te Glimmen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Annegje Hendriks, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 11-6-1780.
2. Jacob Hendriks Reinders, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 30-9-1781, overleden 27-4-1847 in Eelde.
Gehuwd (1) 18-3-1821 in Eelde met Jantien Roelofs, geboren 1781 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 2-6-1781, overleden 25-3-1831 in Paterswolde, dochter van Zwaantje Roelfs Drewes, zie genealogie Drewes, eerder getrouwd 23-5-1802 in Eelde met Harmen Staats, geboren 1773 in Eelde, gedoopt 4-4-1773, overleden 5-3-1818 in Paterswolde, zoon van Jan Harmen Staats en Jantje Willems, zie genealogie Staats.
Gehuwd (2) 21-2-1840 in Eelde met Fennegien Luichies Kregel, geboren 1796 in Peize, gedoopt 4-12-1796, overleden 20-2-1870 in Eelde, dochter van Luichien Jans Kregel en Trijntje Roelofs, zie genealogie Van Bergen.
3. Annegien Hendriks, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 24-4-1785.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Annegien Hendriks Reinders (zie IVa), geboren 1787 in Eelde, gedoopt 9-9-1787, overleden 29-4-1832 in Grolloo, Rolde.
5. Harm Hendriks Reinders, geboren 1790 in Eelde, gedoopt 21-2-1790, overleden 22-8-1831 in Euvelgunne, Noorddijk. Harm Reinders woont in 1814 in Glimmen.
Gehuwd 10-7-1829 in Noorddijk met Geertruid Jans Smeenge, geboren 1795 in Helpman, gedoopt Groningen 1-3-1795, overleden 11-7-1849 in Groningen, dochter van Jan Jacobs Smeenge en Jantien Jans, zie genealogie Smeenge2, hertrouwd 18-5-1833 in Noorddijk met Roelf Jans, geboren 16-4-1791 in Groningen, overleden 15-10-1876 in Groningen, zoon van Jan Roelfs en Gepke Tjassen.
 

Generatie IV

IVa  Annegien Hendriks Reinders, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 9-9-1787, overleden 29-4-1832 in Grolloo, Rolde, dochter van Hendrik Reinders (zie IIId) en Annegien Harms.
Gehuwd 6-5-1817 in Rolde met Bauke Tonnis Kleinenberg, geboren 1767 in Donkerbroek, overleden 22-1-1843 in Grolloo, Rolde, zoon van Teunis Douwes Kleyenburg en Aafke Hendriks, eerder getrouwd 5-5-1793 in Norg met Grietje Hendriks Eleveld, geboren 1761 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 25-7-1761, overleden 13-5-1814 in Grolloo, Rolde, dochter van Hendrik Arends en Hendrikje Hansen, zie genealogie ~Roelofs.
Bij huwelijk als Bouke Teunis en Annigje Hendriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Kleinenberg, geboren 7-9-1818 in Grolloo, Rolde, overleden 12-7-1849 in Haar, Sleen. In de geboorteakte als Grijtje, d.v. Bouwke Teunis, schaapherder en Annigje Hendriks.
2. Annigje Bouwke, geboren 1-8-1821 in Grolloo, Rolde, overleden 25-11-1877 in Zwiggelte, Westerbork.
3. Roelof Tonnis, geboren 20-7-1824 in Grolloo, Rolde, overleden 26-2-1881 in Nieuw-Buinen, Borger.
4. Trijntje Kleinenberg, geboren 2-6-1827 in Grolloo, Rolde, overleden 5-9-1884 in Bruntinge, Westerbork. Bij de geboorte als Trijntje Teunis, d.v. Bauke Teunis, schaapherder en Annechien Hendriks.
 

Index
Genealogie Reinders