U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Edens

Generatie I

Ia  Reinoldus Edens.
Reinoldus Edens wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 vermeld als meier van Floris Cluiving, met remis, in 1754 vermeld na schoolmeester Steringa met nering en in 1764 in het Zuideinde.
Na in 1754 een huis aan de Kosterijweg te hebben gekocht verkoopt hij dit alweer in 1756 en koopt dan een huis aan de Molenweg zuidzijde.

Gehuwd 14-3-1719 in Groningen met Willemtje Eitens, geboren 1699 in Beerta, gedoopt 14-5-1699, dochter van Aijto Hermans en Bontje Reens.
Huwelijk: Reinoldus Eedens van Groningen en Willemtje Aijtes van Bellingwolde, pro qua Harm Aijtes als broeder.
Doop Bougien, d.v. Reinoldus Edens en Jantjen Aijtens.
Reinoldus Edens van Groningen wordt in 1715 aangenomen als lidmaat in Bierum en vertrekt later weer naar Groningen.
Doop Willemtje: Beerta 14-5-1699, Willemtje, d.v. Aijto Hermans en Bontje Reens.
Lidmaten Bellingwolde 11-07-1699 met attestatie:
...
135 Aite Harms van de Beerta
136 Bontje Reents zijn h.v. van de Beerta
Doop broer Harm: Bellingwolde 15-2-1700, Harm, z.v. Aite Harms en Bontje Reints.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertje Edens (zie IIa).
2. Hindrik Edens, geboren 1719 in Groningen, gedoopt 26-9-1719.
3. Catharina Edens (zie IIb), geboren 1723 in Groningen, gedoopt 24-10-1723, overleden 1792 in Groningen.
4. Bougien Edens, geboren 1727 in Groningen, gedoopt 4-11-1727.
5. Eite Edens (zie IIc), geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-7-1738, overleden 19-10-1820 in Groningen.
 

Generatie II

IIa  Albertje Edens, dochter van Reinoldus Edens (zie Ia) en Willemtje Eitens.
Gehuwd 16-3-1755 in Eelde met Jacob Jans Doedens, geboren in Peize, overleden 1784 in Eelde, zoon van Jan Doedens en Grietje Jacobs, hertrouwd 12-3-1780 in Eelde met Geesje Eitens, geboren 1735 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 17-7-1735, dochter van Eite Jansen en Hillegje Roelefs.
Huwelijk: Jacob Jans, van Peize en Albertje Edens.
In het Haardstedenregister van Eelde 1764 en 1774 wordt Jacob Doedens vermeld met 2 paarden. Het huis is gelegen aan de Molenweg zuidzijde.
Bij de dopen van de kinderen soms als Jacob Jans, bij Eijte als Jacob Edens.
Op 19-2-1780 worden mombers aangesteld vanwege het hertrouwen van Jacob Doedens, weduwnaar van Albertje Edens, met Geesje Edens, weduwe van Jannes Hilkes (bij huwelijk op 27-5-1768 als Johannes IJlkes Hoving, van Nijbe...oord). Kinderen Reinoldus 25, Jan 22, Willemtje 19, Doede 16, Grietjen 12 en Eite 9.
Hoofdmomber is Monsr. Eite Edens tot Groningen, medemombers zijn de Coopman Gerrit van Uffelte van Paterswolde en Roelf en Hendrik Doedens van Peize.
Bij de bezittingen zijn een huis en hof mandelig met de overige erfgenamen van Reinoldus Edens.
In 1781 verkopen de erfgenamen van Reinoldus Eedens een huis en hof aan Jan Ebels voor 1385 gld. Jacob Doedens woont daarna in het huis van Jan Fransen (Bekkering), vermeld bij de verkoop in 1785.
Op 10-12-1784 is er een betaling van de weduwe van Jacob Doedens in de curatorrekening van Jan Kluiving.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reinoldus Edens Doedens (zie IIIa), geboren 1755 in Eelde, gedoopt 29-6-1755, overleden 1811 in Groningen.
2. Jan Dooijs Doedens (zie IIIb), geboren 1758 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 8-10-1758, overleden 6-3-1830 in Groningen.
3. Willemtje Doedens (zie IIIc), geboren 1761 in Eelde, gedoopt 16-8-1761, overleden 1795 in Groningen (tussen 1793 en 1797).
4. Douwe Doedens, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 24-2-1765. Ook Doede.
5. Grietje Doedens, geboren 1767 in Eelde, gedoopt 8-3-1767.
Gehuwd 23-11-1790 in Groningen met Albertus van Hessele.
Huwelijk: Albertus van Hessele, soldaat in de Compagnie Guardes van Zijne Hoogheid alhier, van Groningen en Grietje Jacobs van Eelde, p.q. Eite Edens als volle oom.
6. Eijte Doedens, geboren 1771 in Eelde, gedoopt 9-6-1771.
 
IIb  Catharina Edens, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 24-10-1723, overleden 1792 in Groningen, dochter van Reinoldus Edens (zie Ia) en Willemtje Eitens.
Gehuwd met Gerrit van Uffel, geboren 1707 in Nijensleek, gedoopt Vleddder 3-4-1707, overleden 1782 in Paterswolde (tussen 1780 en 1784), zie genealogie Van Uffel.
Gerrit van Uffel is vermoedelijk identiek met Garrit, gedoopt 3-4-1707 te Vleddder, z.v. Stoffer Garrits van Neuwenslijck (Nijensleek). Op 30-1-1707 trouwen in Vledder Stoffer Garrits, J.G. van Neuwenslijk en Femmichijen Geerts, J.d. van Neuwenslijck. De laatste woont vermoedelijk in 1744 als Vennegien Gerrids in Eelde met Reinoldus Edens in hetzelfde huis als meiers van Florris Cluiving, arm en remis van t Capitaal.
Gerrit van Uffelte te Paterswolde is in 1780 medemomber over de kinderen van Jacob Doedens en Albertje Edens. Jacob Doedens treedt in 1776 op als volmacht van Catharina Edens wanneer zij huis 43 verkoopt aan Hendrik Donkens. Gerrit van Uffelte is dan blijkbaar nog in leven.
In 1784 wordt de weduwe van de koopman van Uffel vermeld bij Paterswolde.
Groningen verhuur van lijklakens 11-7-1792: Catharina Eedens, weduwe van Gerrit van Ufvel in Viskerstraat.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Christoffer van Uffel, overleden 1802 in Maagdenburg?, zie genealogie Van Uffel.
 
IIc  Eite Edens, geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-7-1738, overleden 19-10-1820 in Groningen, zoon van Reinoldus Edens (zie Ia) en Willemtje Eitens.
Gehuwd 27-5-1773 in Groningen met Marrigje IJsbrands, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 26-3-1742, overleden 1-8-1811 in Groningen, dochter van Isebrand Jans en Annigjen Stoffers, eerder getrouwd 20-5-1768 in Groningen met Tole Jans.
Huwelijk: Eite Edens, van Eelde en Marrigje IJsbrands, weduwe Tole Jans, van Groningen.
Groningen aangegeven lijken 1-8-1811: Margien Isebrands, vrouw van Eite Edens, oud 68 jaar, gewoond in Boteringestraat, nalatende 2 kinderen.
Eite Edens bij overlijden als Ede Edens, 87 jaar, geboren te Eelde, z.v. Ede Jans en Jantje Harms, weduwnaar van Marchien Izebrands Tor.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Catharina Eedens, geboren 1774 in Groningen, gedoopt 13-3-1774, overleden 25-7-1844 in Groningen.
Gehuwd 21-5-1794 in Groningen met Geert Andries Alting, geboren 1761 in Middelstum, gedoopt 18-10-1761, overleden 20-4-1845 in Groningen, zoon van Andries Heines Alting en Hilje Geerts Vegter.
Huwelijk: Geert Alting van Middelstum en Wilhelmina Catharina Edens van Groningen, p.q. Eite Edens als vader.
2. Annigje Edens, geboren 1779 in Groningen, gedoopt 12-9-1779.
 

Generatie III

IIIa  Reinoldus Edens Doedens, geboren 1755 in Eelde, gedoopt 29-6-1755, overleden 1811 in Groningen, zoon van Jacob Jans Doedens en Albertje Edens (zie IIa).
Reinold Jacobs van Eelde wordt in 1788 lidmaat van Haren en vertrekt daarna naar Groningen. Als geboortejaar is daarbij vermeld 1763.
Gehuwd (1) 25-11-1794 in Groningen met Sjoukje Bennes, overleden 19-2-1806 in Groningen, dochter van Benne Pieters.
Huwelijk: Reinoldus Jacobs van Eelde en Sjoukje Bennes van Buitenpost, p. q. Benne Pieters als vader.
Aangegeven lijken Groningen: Sjoukin Bonnes, 49 jaar, overleden 19-2-1806, nalatende haar man Reinold Eedens, geen kinderen.

Gehuwd (2) 17-5-1807 in Groningen met Hinderkien Jans, geboren 1772 in Westerbroek, gedoopt 16-2-1772, overleden 5-11-1839 in Groningen, dochter van Jan Lubbers en Alke Jans, hertrouwd 30-6-1811 in Groningen met Gerrit van Zanten, geboren 13-4-1781 in 't Zand, overleden 15-5-1852 in Groningen, zoon van Aaltje Eltjes.
Huwelijk: Reinoldus Jacobs van Eelde en Hindrikje Jans van Westerbroek, p.q. Jan Lubbers als vader.
Hindrikje Jans bij hertrouwen weduwe van Reinaldus Jacob Edens.
Op 1-10-1811 overlijdt in Groningen het eenjarige dochterje Alkedina. Hinderkien Jans is dan al hertrouwd met Gerrit van Zanten.
Bij de dopen van de kinderen als Arnoldus Jacobs (Eden), wonend buiten de A-poort. Deze naam wordt ook gebruikt bij het huwelijk van zoon Jacob, waarbij het beroep van de vader wordt opgegeven als winkelier.
Er is nog een Arnoldus Edens, moesker, wonend buiten de Boteringepoort, getrouwd met Geertruid Hindriks en kinderen gedoopt van 1788 tot 1807 (Hindrik, Geesje, Jurjen, Aderjaan, Geesien, Jan en Edo).
Huwelijk Groningen 29-4-1785: Arnoldus Edes van de Scheemda en Geertruid Hindriks van Groningen, p.q. Hindrik Claassen als vader.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Jacob Arnoldus Edens, geboren 1808 in Groningen, gedoopt 13-4-1808, overleden 25-5-1848 in Noordhorn.
Gehuwd (1) 9-6-1833 in Groningen met Akke Doedes Koopmans, geboren 1807 in Flansum bij Rauwerd, Friesland, overleden 4-3-1836 in Groningen, dochter van Doeke Franses Koopmans en Sjoukjen Herres Tietsma.
Gehuwd (2) 13-10-1836 in Groningen met Aaltje Jans Uitvlugt, geboren 17-3-1808 in Hoogezand, overleden 6-10-1859 in Noordhorn, dochter van Jan Hindriks Uitvlugt en Grietje Kornelis Luining.
2. Alkedina Reinoldus Edens, geboren 1810 in Groningen, gedoopt 22-7-1810, overleden 1-10-1811 in Groningen.
 
IIIb  Jan Dooijs Doedens, geboren 1758 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 8-10-1758, overleden 6-3-1830 in Groningen, zoon van Jacob Jans Doedens en Albertje Edens (zie IIa).
Gehuwd 16-12-1792 in Eelde met Aaltien Roelfs Doedens, geboren 1768 in Peize, overleden 5-7-1815 in Groningen, dochter van Roelof Jans Doens en Grietien Koops, zie genealogie Winde.
Huwelijk: Jan Jacops Doens en Altijn Roelfs.
Huwelijksafkondiging Eelde 16-12-1792: Jan Jacobs Doedens en Aaltien Roelfs Doedens.
Aaltien Roelfs bij overlijden 47 jaar, geboren te Peize, echtgenote van Jan Jacobs.
Jan Jacobs Doedens bij overlijden 72 jaar, geboren in Eelde, weduwnaar van Aaltje Roels Doedens, geen ouders vermeld.
Bij de doop van dochter Alberdina als ouders Jan Eedens en Aaltjen Roelfs, bij Jacob als doopnaam Jacob Doedens, z.v. Jan Jacobs Edens en Aaltien Roelfs, bij de overige kinderen als ouders Jan Jacobs en Aaltje/Aaltien Roelfs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertje Jans, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 15-9-1793.
2. Grietje Jans, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 25-9-1796.
3. Alberdina Jans Eedens, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 5-5-1799, overleden 19-2-1858 in Groningen.
Gehuwd 28-8-1834 in Groningen met Gerardus Jacobus Palmans, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 17-1-1803 (RK), overleden 1-4-1869 in Groningen, zoon van Johannes Palmans en Anna Erfens.
4. Geesien Jans Eedens, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 28-11-1802, overleden 20-4-1873 in Groningen. Gehuwd Groningen 12-6-1842 met Willem Bubenhagen, weduwnaar van Anna Folders en Berendina Bierling.
5. Jacob Doedens, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 27-1-1805. Doopnaam Jacob Doedens.
6. Albert Jans, geboren 1809 in Groningen, gedoopt 11-6-1809.
 
IIIc  Willemtje Doedens, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 16-8-1761, overleden 1795 in Groningen (tussen 1793 en 1797), dochter van Jacob Jans Doedens en Albertje Edens (zie IIa).
Gehuwd 9-12-1784 in Groningen met Jan Klaassens de Raad, geboren 1756 in Sappemeer, gedoopt 10-10-1756, overleden 27-10-1826 in Groningen, zoon van Klaas Andries en Grietje Alberts, hertrouwd 5-11-1797 in Groningen met Zwaantje Roelofs, geboren 1761 in Peize, overleden 18-1-1827 in Groningen, dochter van Roelof Jans Doens en Grietien Koops, zie genealogie Winde.
Huwelijk: Jan Claaasens Raat van Sappemeer en Willemtje Jacobs van Eelde, p.q. Eite Edens als oom.
Uit de Parenteel van Jan Raedt: huwelijk Jan Klaassens de Raad met Willemtje Jacobs van Eelde, getuige oom Eite Edens. Bij hertrouwen van Jan met Zwaantje Roelofs uit Peize (ondertrouw Groningen 21-10-1797, bel. naar Peise) is Reinoldus Jacobs getuige (dus waarschijnlijk de broer van Willemtje).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Jans de Raad, geboren 1785 in Groningen, gedoopt 28-9-1785, overleden 13-3-1857 in Groningen.
Gehuwd 17-5-1812 in Leeuwarden met Pieter van der Vlis, geboren 1778 in Utrecht?, overleden 6-10-1828 in Vleuten, Utrecht, zoon van Hendrik van der Vlis en Johanna Gilbers.
Huwelijk: Petrus Paulus van der Vlis, baardscheerder en Grietje Raadt, beide van Leeuwarden.
Kinderen geboren in Leeuwarden en in Groningen.
2. Alberdina Jans de Raad, geboren 1788 in Groningen, gedoopt 21-5-1788, overleden 5-3-1848 in Leeuwarden.
Gehuwd 24-9-1809 in Leeuwarden met Sytze Greidanus, geboren 15-11-1781 in Leeuwarden, gedoopt 7-12-1781, overleden 27-2-1849 in Leeuwarden, zoon van Taeke Cornelis Greidanus en Gertie Baukes.
Huwelijk: Sytze Gredanus en Albertina de Raad, beide van Leeuwarden. Zie ook Stamboom Woudsma.
3. Clasina Jans de Raad, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 20-4-1791.
4. Jacoba Jans de Raad, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 4-8-1793.
 

Index
Genealogie Edens