U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Jongman

Generatie I

Ia  Jan Geerts Jongman.
De naam Jongman komt in het doopboek en bij de Burgerlijke Stand van Peize ook vaak voor als Jonkman, bij de Burgerlijke Stand in Eelde meestal als Jongman.
Gehuwd (1) 23-4-1741 in Eelde met Rolina Janssen.
Huwelijk: Jan Geerts en Rolina Janssen.
Zoon Geert uit het eerste huwelijk: doopnaam Geert Janssens, z.v. Jan Geerts en Rolijna Janssens. Aanname dat deze dezelfde is als Geert Jans Jonkman uit Peize met een dochter Rolina en met een dochter Klazina, die mogelijk een nicht is van Roelef Jongman (haar echtgenoot Jan Arends is als neef getuige bij het overlijden van Roelef Jongman). Dit verklaart ook dat de eerste zoon van Jan Jongman en Aaltien Hendriks de naam Hendrik heeft gekregen.

Gehuwd (2) 19-4-1750 in Eelde met Aaltien Hendriks Beerling, dochter van Hendrik Beerling en Aaltien Jansen, zie genealogie Beerling.
Huwelijk: Jan Geerts en Aaltje Hendriks.
Eerste dochter Aaltje d.v. Jan Geerts en Aaltje Hendriks.
In het doopboek kinderen van Jan Jonkman en Aaltje Beerling of Hendriks (door elkaar).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geert Jans Jonkman (zie IIa), geboren 1744 in Eelde, gedoopt 8-8-1744, overleden 1806 in Peize, begraven 13-1-1806.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Aaltje Jans Jongman, geboren 1751 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 31-1-1751.
3. Jantje Jans Jongman, geboren 1754 in Eelde, Zuideind, gedoopt 12-1-1754.
4. Aaltje Jans Jongman (zie IIb), geboren 1755 in Eelde, Zuideind, gedoopt 6-4-1755, overleden 1-1-1825 in Paterswolde.
5. Hendrik Jans Jongman, geboren 1757 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-5-1757 .
6. Willem Jans Jongman, geboren 1758 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 31-12-1758.
7. Roelef Jans Jongman, geboren 1761 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 11-1-1761, overleden 1-9-1830 in Eelde. Bij overlijden wonend in huis 19, ten huize van Jan Roelfs Steringa, waar hij dus boerenknecht was, geboren 05-04-1770 met als ouders Jan Jongman en Aaltien Jans, aangifte door zijn neven Geert Arends, 53 jaar en Jan Arends, 50 jaar, waarschijnlijk aangetrouwde neven. Geert Jans Jonkman uit Peize, vader van Klazina Jonkman zou dan een broer zijn van Roelf en Aaltien Jongman.
Bij het overlijden van Aaltje Jans Jongman in 1825 is medeaangever broer Roelf Jongman, boereknecht, 62 jaar, dus geboren ong. 1763.
 

Generatie II

IIa  Geert Jans Jonkman, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 8-8-1744, overleden 1806 in Peize, begraven 13-1-1806, zoon van Jan Geerts Jongman (zie Ia) en Rolina Janssen.
Geert Jans Jongman woont in 1784 in Peize, ondersteund door de diaconie van Eelde.
Gewapende Burgermacht Peize 1797 Geert Jongman, arbeider, 55 jaar, gehuwd met 2 kinderen.
Naamsaanneming 1813 Jan Geerts Jonkman met weduwe Geert Jans Jonkman, Jantje.

Gehuwd (1) 14-5-1775 in Peize met Grietien Jans Timmer, dochter van Jan Timmer en Marchien Geerts.
Huwelijk: Geert Jonkman en Greetin Jans.
Huwelijksafkondiging in Roden: Geert Jans van Eelde en Grietien Jans van Peijse, attestatie 7-5-1775 om te Peijse te trouwen.
Op 21-4-1788 worden in Peize mombers aangesteld omdat Geerd Jans, weduwnaar van Grietje Jans Timmer staat te hertrouwen met Jantijn Claasen. De kinderen zijn Roelijna 13, Margijn 11 en Jan 10 jaar. De mombers zijn Derk Jans, Geerd Hinderiks en Reint Tekes. Er wordt geen inventaris opgemaakt en ook is er geen ondertekening. Geert Jans en Jantijn Clasen beloven de kinderen te zullen onderhouden.
Reint Tekes is waarschijnlijk Reint Tekes Beerda van de Hoornsedijk, Haren, die in augustus 1788 trouwt met Aaltje Jans Jongman, halfzuster van Geert Jans Jonkman.

Gehuwd (2) 25-5-1789 in Peize met Jantien Klaasens, geboren 19-10-1755 in Peize, overleden 25-4-1839 in Peize, dochter van Klaas Alberts en Margien Jans.
Huwelijk: G. Jonkman en Jantien Klasens.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelina Geerts Jonkman (zie IIIa), geboren 10-5-1776 in Peize, gedoopt 12-5-1776, overleden 13-3-1843 in Peize.
2. Marchien Geerts Jonkman (zie IIIb), geboren 3-4-1778 in Peize, gedoopt 5-4-1778, overleden 28-8-1866 in Donderen, Vries.
3. Jan Geerts Jonkman (zie IIIc), geboren 18-10-1779 in Peize, gedoopt 24-10-1779, overleden 25-11-1837 in Donderen, Vries.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Margaretha Geerts Jonkman (zie IIId), geboren 7-4-1790 in Peize, gedoopt 11-4-1790, overleden 10-4-1840 in Peize.
5. Hinderkien Geerts Jonkman, geboren 16-9-1792 in Peize, gedoopt 30-9-1792.
6. Klazina Geerts Jongman (zie IIIe), geboren 3-1-1796 in Peize, gedoopt 10-1-1796, overleden 15-10-1872 in Paterswolde.
 
IIb  Aaltje Jans Jongman, geboren 1755 in Eelde, Zuideind, gedoopt 6-4-1755, overleden 1-1-1825 in Paterswolde, dochter van Jan Geerts Jongman (zie Ia) en Aaltien Hendriks Beerling.
Overleden op nummer 113, getuigen broeder Roelf Jongman en schoonzoon Geert Jans Arends. Zij woonde in 1812 op nummer 118 evenals haar tweede echtgenoot. Niet vermeld is dat zij ook getrouwd was met Sijtze Johannes Veenema, al treedt de laatste bij het huwelijk van dochter Aaltien in 1817 op als stedevader.
Gehuwd (1) 24-8-1788 in Haren met Reint Tekes Beerda, zie genealogie Beerda, eerder getrouwd met Trientien Roelfs, overleden in Hoornschedijk?, dochter van Roelof Koenes Huizinga en Ida Fekkes.
Huwelijk: Reine Tekes, wedn. van Trientien Roelfs en Aaltien Jans, van Paterwolde. Bij de dopen van de kinderen als Rein(e).
In 1809 worden in Paterswolde mombers aangesteld over dochter Aaltien Reints, wanneeer Aaltien Jans als weduwe Reint Thekes gaat hertrouwen met Zijtse Johannes. Hoofdmomber wordt Gosse Hindriks te Paterwolde, aangehuwde oom van de pupil van vaderszijde (getrouwd met Tjitske Roelofs Huizinga, dochter van Roelof Koenes en Ida ?) en medemomber Harm Hindriks van Haren bij gebreke van verdere verwanten van vaderszijde, vermoedelijk Gosse en Harm van der Veen. De zonen van Reint Tekes uit zijn eerste huwelijk kwamen blijkbaar niet in aanmerking. Van moederszijde zijn als medemombers benoemd Roelof Jans (Jongman) van Eelde, volle oom en Willem Hindriks Beerling te Eelde, volle neef, de laatste is echter eerder een (halve) oom, tenzij Hindrik Willems Beerling is bedoeld.

Gehuwd (2) 1809 in Haren? met Sijtze Johannes Veenema, geboren 1755 in Haren, gedoopt 16-2-1755, overleden 14-4-1821 in Hoornschedijk, Haren, zoon van Johannes Zijtses en Grietje Jans, zie genealogie Veenema, eerder getrouwd 12-9-1773 in Haren met Dieuwke Jelles, geboren 1750, overleden 10-9-1807 in Paterwolde.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Reints Beerda, geboren 1791 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 13-3-1791.
2. Aaltien Beerda, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 15-5-1796, overleden 10-3-1858 in Paterswolde.
Gehuwd (1) 8-6-1817 in Eelde met Geert Jans Arends, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-4-1776, overleden 2-5-1849 in Paterswolde, zoon van Jan Arents en Geertje Geerts, zie genealogie Arends, eerder getrouwd 4-5-1800 in Eelde met Fennechien Wiebes, geboren 1778, overleden 27-4-1808 in Paterswolde, dochter van Wiebe Tjerks en Jantien Jans, zie genealogie ~Wiebe Tjerks, eerder getrouwd 26-11-1809 in Eelde met Siepke Johannes Fludhuis, geboren 1773 in Beerta, gedoopt 26-9-1773, overleden 20-2-1816 in Paterswolde, dochter van Johannes Hinricus Vlothuizen en Geertien Boeles.
Huwelijk: Geert Jans Arents, z.v. Jan Arents en Geertien Geerts Boer, wedn. van Siepke Johannes Fludhuis en Aaltje Reints, d.v. Reint Feikens en Aaltien Jans Jonkman, stedevader Sietse J. Venema.
Aaltje Beerda hertrouwt met Roelof Stel, wonend op de Schelfhorst (zie kadastrale kaart 1832), huwelijkscontract bij notaris A. Homan te Vries, inv. 0114.75, aktenr. 38. In de navolgende akte 40 (10-4-1858) worden een aantal goederen verkocht.
Na het overlijden van Aaltien in 1858 worden een aantal goederen verkocht. In de verkoopakte (notaris A. Homan te Vries, 10-4-1858) worden erfgenamen vermeld van zowel Geert Jans Arends als Aaltien Beerda.

Gehuwd (2) 17-5-1851 in Eelde met Roelof Hindriks Stel, geboren 1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-1-1797, overleden 4-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1, eerder getrouwd 1-5-1819 in Eelde met Annegien Meulman, geboren 1798 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 29-7-1798, overleden 18-5-1850 in Paterswolde, dochter van Willem Remmelts Meulman en Trientje Rinici van Theken, zie genealogie Meulman.
 

Generatie III

IIIa  Roelina Geerts Jonkman, geboren 10-5-1776 in Peize, gedoopt 12-5-1776, overleden 13-3-1843 in Peize, dochter van Geert Jans Jonkman (zie IIa) en Grietien Jans Timmer.
Gehuwd 4-6-1797 in Peize met Koop Geerts Kregel, geboren 1771 in Peize, gedoopt 9-6-1771, overleden 18-7-1838 in Peize, zoon van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder, zie genealogie Winde.
Huwelijk: Koop Geers en Elina Geers.
Op 5-6-1802, op 30-10-1803 en op 10-11-1803 worden kinderen van Koop Geerts begraven. Dit kunnen ook kinderen zijn van Koop Geerts Dekker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Koops Kregel, geboren 1798 in Peize, gedoopt 4-3-1798.
2. Jan Koops Kregel, geboren 1800 in Peize, gedoopt 2-2-1800.
3. Martinus Koops Kregel, geboren 1802 in Peize, gedoopt 22-8-1802, overleden 7-2-1869 in Peize, zie genealogie Winde.
4. Grietien Koops Kregel, geboren 1804 in Peize, gedoopt 28-10-1804, overleden 3-6-1840 in Peize.
5. Geert Koops Kregel, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 12-6-1883 in Peize.
6. Margien Koops Kregel, geboren 11-3-1810 in Peize, gedoopt 18-3-1810, overleden 1-9-1861 in Peize.
7. Jan Koops Kregel, geboren 11-11-1811 in Peize, gedoopt 24-11-1811, overleden 17-1-1869 in Rolde.
Gehuwd 12-12-1835 in Rolde met Elsje Boes, geboren 16-10-1813 in Borger, overleden 14-12-1868 in Rolde, dochter van Roelof Boes en Aaltien Krabben.
8. Hindrik Koops Kregel, geboren 20-4-1815 in Peize, overleden 13-4-1817 in Peize.
9. Jantien Koops Kregel, geboren 16-3-1817 in Peize, overleden 30-1-1905 in Peize.
 
IIIb  Marchien Geerts Jonkman, geboren 3-4-1778 in Peize, gedoopt 5-4-1778, overleden 28-8-1866 in Donderen, Vries, dochter van Geert Jans Jonkman (zie IIa) en Grietien Jans Timmer.
Gehuwd 12-5-1805 in Peize met Albert Geerts de Haan, geboren 7-12-1777 in Vries, gedoopt 14-12-1777, overleden 14-9-1848 in Donderen, Vries, zoon van Geert Alberts en Geertruid Klazens.
Huwelijk: Albert Geerts en Margien Geerts.
Albert de Haan bij overlijden geboren 1775 Vries, z.v. Geert de Haan en Geertruid NN, e.v. Marchien Geerts Jonkman. Marchien bij overlijden als Margien Jans, geboren Peize 3-4-1778, d.v. Geert Jans en Grietien Jans, weduwe van Albert de Haan.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruid de Haan, geboren 1805 in Donderen, gedoopt Vries 10-11-1805, overleden 24-2-1874 in Vries.
 
IIIc  Jan Geerts Jonkman, geboren 18-10-1779 in Peize, gedoopt 24-10-1779, overleden 25-11-1837 in Donderen, Vries, zoon van Geert Jans Jonkman (zie IIa) en Grietien Jans Timmer.
Gehuwd 17-6-1807 in Peize met Jantien Geerts Noorda, geboren 1-4-1777 in Donderen, gedoopt Vries 6-4-1777, overleden 19-7-1833 in Peize, dochter van Geert Harms en Aaltien Hindriks.
Huwelijk: Jan Geers en Jantin Jans.
Op 2-5-1808 wordt in Peize de moeder van Jan Geerts Jonkman begraven, blijkbaar is bedoeld zijn schoonmoeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Jonkman, geboren 1811 in Peize, gedoopt 25-5-1811, overleden 17-1-1881 in Norg.
Gehuwd 8-5-1838 in Norg met Roelina Kramer, geboren 2-4-1816 in Norg, overleden 29-8-1857 in Norg, dochter van Adolf Kramer en Roelfje Assies.
Bij huwelijk: grootouders vermeld.
 
IIId  Margaretha Geerts Jonkman, geboren 7-4-1790 in Peize, gedoopt 11-4-1790, overleden 10-4-1840 in Peize, dochter van Geert Jans Jonkman (zie IIa) en Jantien Klaasens.
Doopnaam Margrietien.
Gehuwd 28-7-1816 in Eelde met Arend Ottens Kosters, geboren 5-5-1789 in Peize, gedoopt 10-5-1789, overleden 1-3-1855 in Peize, zoon van Otto Arends Kosters en Jantien Geerts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Otte Kosters, geboren 31-10-1818 in Peize, overleden 12-2-1889 in Peize.
 
IIIe  Klazina Geerts Jongman, geboren 3-1-1796 in Peize, gedoopt 10-1-1796, overleden 15-10-1872 in Paterswolde, dochter van Geert Jans Jonkman (zie IIa) en Jantien Klaasens.
Gehuwd (1) 14-5-1815 in Eelde met Jan Jans Arends, geboren 1779 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-4-1779, overleden 23-2-1834 in Paterswolde, zoon van Jan Arents en Geertje Geerts, zie genealogie Arends.
Jan Jans Arends woont tot 1830 aan de Brinkhovenlaan, daarna eerst aan de Hooiweg en daarna op Schelfhorst.
Gehuwd (2) 18-2-1835 in Eelde met Klaas Jans Klaasens, geboren 1-1-1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804, overleden 28-2-1867 in Paterswolde, zoon van Jan Klazens en Hillegien Reinders de Ruiter.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertien Arends, geboren 25-8-1816 in Paterswolde, overleden 11-12-1882 in Peize. Geertien Arends ook vaak als Geertien Arents.
2. Geert Arends, geboren 6-2-1819 in Paterswolde, overleden 3-1-1823 in Paterswolde.
3. Jantien Arends, geboren 22-4-1821 in Paterswolde, overleden 25-10-1870 in Eelde.
4. Hinderkien Arends, geboren 11-9-1823 in Paterswolde, overleden 25-1-1901 in Groningen, wonende te Peize.
5. Geert Arends, geboren 26-9-1825 in Paterswolde, overleden 26-7-1873 in Groningen. Bij de geboorte van dochter Ida pelmolenaarsknecht.
6. Jan Arends, geboren 25-1-1828 in Paterswolde, overleden 1-11-1860 in Paterswolde.
7. Marchien Arends, geboren 4-3-1830 in Paterswolde, overleden 13-11-1857 in Paterswolde.
8. Geessien Arends, geboren 22-1-1833 in Paterswolde, overleden 24-4-1872 in Paterswolde.
 

Index
Genealogie Jongman