U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Kooi

Generatie I

Ia  Jan Gerrits Kooiker.
Gehuwd 1717 in Noordlaren met Lubbigje Roelofs.
Huwelijk: Jan Gerrits uit het Laar (in Bentheim) en Lubbiggijn Roelofs van Steenbarge (mogelijk Steenbergen bij Roden).
Het is niet duidelijk op welke datum dit huwelijk is gesloten. Het voorgaande huwelijk is afgekondigd op 1 maart en het daaropvolgende huwelijk op 26 september 1717.
Bij de dopen van de kinderen wordt vervolgens als vader vermeld Jan Kooiker en bij dochter Geesje ook de moeder Lubbe. Er is ook een Jan Jansen Kooiker in Glimmen, die vermoedelijk iemand anders is en waarvan in dezelfde periode kinderen worden gedoopt, o.a. in februari 1717.
Zoon Roelof heeft o.a. een zoon Jan met doopnaam Jan Gerrits en een dochter Lubbegien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Jans Kooi (zie IIa), geboren 1718 in Glimmen, gedoopt Noordlaren februari 1718, overleden 1800 in Eelde (tussen 1798 en 1804).
2. Geesjen Jans Kooiker, geboren 1721 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 19-10-1721.
 

Generatie II

IIa  Roelof Jans Kooi, geboren 1718 in Glimmen, gedoopt Noordlaren februari 1718, overleden 1800 in Eelde (tussen 1798 en 1804), zoon van Jan Gerrits Kooiker (zie Ia) en Lubbigje Roelofs.
Gehuwd met Kleena Berends, geboren 1730 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 6-8-1730, overleden 17-12-1807 in Eelde, dochter van Berend Jans en Geesien Jans.
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het trouwboek van Noordlaren in de periode 1743-1761.
Kleena Berends is bij overlijden 85 jaar, 3 kinderen. Bij overlijden van Geessien Roelfs wordt als moeder vermeld Kleena Berends, bij overlijden van Jan Roelfs Kooi als moeder Klena Jans.
Naamsaanneming Eelde 1812 Jan Roelfs Kooij op 82, zus Lubbegien Roelfs 64 jaar in Noordlaren en Geessien Roelfs 61 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lubbegien Roelfs Kooi (zie IIIa), geboren 1751 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 4-4-1751, overleden 2-1-1828 in Noordlaren, Haren.
2. Geessien Roelfs Kooi (zie IIIb), geboren 1754 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 24-12-1752, overleden 30-5-1839 in Eelde.
3. Jan Roelfs Kooi, geboren 1756 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 25-1-1756, overleden 4-3-1842 in Eelde. Doopnaam Jan Gerrits.
 

Generatie III

IIIa  Lubbegien Roelfs Kooi, geboren 1751 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 4-4-1751, overleden 2-1-1828 in Noordlaren, Haren, dochter van Roelof Jans Kooi (zie IIa) en Kleena Berends.
Gehuwd 24-4-1774 in Eelde (afkondiging) met Klaas Hendriks, geboren 1747 in Noordlaren, gedoopt 8-1-1747, zoon van Hindrik Clasen en Harmtien Jansen.
Huwelijksafkondiging: Claas Hendriks van Noordlaren en Lubbertje Roelefs van Glimmen.
Meer kinderen geboren in Noordlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klena Klaassens (zie IVa), geboren 1776 in Noordlaren, gedoopt 6-10-1776, overleden 9-3-1834 in Peize.
2. Harmpien Klaassens, geboren 1778 in Noordlaren, gedoopt 22-11-1778, overleden 9-4-1819 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 12-5-1805 in Noordlaren met Geert Sants, geboren 14-5-1779 in Schipborg, gedoopt Anloo 24-5-1779, overleden 22-10-1839 in Zuidlaren, zoon van Jan Geerts Sands en Roelfien Harms Mellens, zie genealogie Bazuin2.
Huwelijk: Geert Sans van Schipborg en Harmtien Klasens van Noordlaren.
Harmpien bij overlijden 41 jaar, geen ouders vermeld. Aanname dat deze Geert Sants een zoon is van Jan Geerts en Roelfien Harms Mellens en in 1839 in Zuidlaren is overleden, 60 jaar, landbouwer, geen ouders of echtgenote vermeld.
 
IIIb  Geessien Roelfs Kooi, geboren 1754 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 24-12-1752, overleden 30-5-1839 in Eelde, dochter van Roelof Jans Kooi (zie IIa) en Kleena Berends.
Gehuwd 11-4-1778 in Eelde met Jan Wichers, geboren 1739 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 15-11-1739, overleden 20-12-1818 in Eelde, zoon van Wiecher Janssen en Hillegje Janssen, zie genealogie Wichers.
Huwelijk: Jan Wiechers en Geesje Roelofs.
Jan Wichers (ook Wigchers of Wiggers) in 1812 op 28, geen kinderen vermeld. In 1807 als boer met 2 inwonende kinderen. Bij overlijden in 1818 op 28 nalatende zoon Wicher en dochter Roelfien. Het huis is in 1807 eigendom van Albert Harms Groenwold, in 1832 van diens zoon Remmelt Groenwold en is gelegen aan de Hoofdweg westzijde tussen de Kosterijweg en De Drift. In het Haardstedenregister van 1794 en 1804 staat Jan Wichers met 2 paarden. Het pand nummer 28 bestaat uit twee huizen onder een dak. De andere helft van het huis heeft in deze periode wisselende bewoners.
In 1784 wordt Jan Wichers vermeld met 2 paarden bij de Hooiweg in Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegje Jans, geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-7-1778.
2. Roelof Jans, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 9-7-1780.
3. Wicher Jans Wichers, geboren 30-4-1783 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-5-1783, overleden 19-4-1870 in Eelde, zie genealogie Wichers.
4. Hillegien Jans, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 15-1-1792.
5. Roelfien Jans Wichers, geboren 1795 in Eelde, gedoopt 11-1-1795, overleden 27-7-1855 in Eelde. In 1850 in huis 82.
 

Generatie IV

IVa  Klena Klaassens, geboren 1776 in Noordlaren, gedoopt 6-10-1776, overleden 9-3-1834 in Peize, dochter van Klaas Hendriks en Lubbegien Roelfs Kooi (zie IIIa).
Bij overlijden d.v. Klaas Hindriks en Jobina Roelefs, geboren Noordlaren 1-3-1774.
Gehuwd 2-5-1799 in Noordlaren met Jan Kramer, geboren 17-11-1762 in Vries, gedoopt 28-11-1762, overleden 10-9-1839 in Paterswolde, zoon van Harm Kramer en Bouchien Heins, zie genealogie Kramer.
Huwelijk: Jan Kramer en Klena Klasens, na voorgaande afkondiging te Noordlaren, Vries en Haren. Huwelijkafkondiging in Vries 8-4-1799: Jan Kramer, van Vries en Kleena Klaassens, van Noortlaren, attestatie ontvangen.
Naamaanneming Eelde 1812 op 47, kinderen Harm 11, Klaas 9, Gerardus 4. In 1807 smid, 2, inwonende kinderen. Huis eigendom van Martinus van Steenwijk, tapper.
In 1820 neemt Jan Kramer een hypotheek op huis 47 en is dus eigenaar. De ligging wordt omschreven als grenzend ten oosten aan de straat, ten zuiden aan W. Tonckens, ten westen aan Gerrit Harmannus Krassens (is nr. 51) en ten noorden aan de nieuwe straat. Het huis is dus gelegen op de hoek van de Hoofdweg en de Westerhorn naast het oud gemeentehuis en is voor 1832 verdwenen. Op de overzichtskaart van het kadaster getekend 1818 is dit huis aangegeven.
Het huis met smederij is op 12-9-1823 door brand verwoest, zoals blijkt uit een krantenbericht in de Provinciale Drentse en Asser Courant van de daaropvolgende dag, geciteerd in Kontakt maart 2004 (het orgaan van de Historische Vereniging Ol Eel).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Kramer, geboren 12-2-1801 in Yde, gedoopt Vries 14-6-1801, overleden 9-4-1863 in Paterswolde.
Gehuwd 21-11-1840 in Eelde met Klaasje Geerts Enting, geboren 23-5-1810 in Zuidlaren, overleden 14-6-1872 in Eelde, dochter van Geert Lamberts Enting en Jacobjen Klaassens Hoving.
2. Klaas Kramer, geboren 1803 in Yde, gedoopt Vries 13-2-1803.
3. Klaas Kramer, geboren 9-2-1804 in Yde, gedoopt Vries 19-2-1804, overleden 19-11-1833 in 's Hertogenbosch. Overlijdensakte in Eelde, elders overleden, Nicolaas Kramer, z.v. Jan Kramer en Klara Klaasens.
Klaas Kramer was met nog ongeveer 30 Eeldenaren lid van de Drentse Mobiele Schutterij, die na de Belgische Opstand in het zuiden werd gelegerd.
4. Gerhardus Kramer, geboren 1807 in Eelde, gedoopt 30-8-1807, overleden 6-3-1837 in Paterswolde.
5. Lubbina Kramer, geboren 1810 in Eelde, gedoopt 25-3-1810.
6. Bougien Kramer, geboren 11-10-1811 in Eelde, gedoopt 27-10-1811, overleden 16-6-1812 in Eelde.
7. NN Kramer, geboren 30-1-1814 in Eelde, overleden 30-1-1814 in Eelde. Levenloos kind.
8. Bouchien Kramer, geboren 29-1-1815 in Eelde, overleden 10-12-1897 in Assen.
9. Hindrik Jans Kramer, geboren 20-11-1816 in Eelde, overleden 12-1-1817 in Eelde.
10. Hindrik Kramer, geboren 9-6-1821 in Eelde, overleden 1-3-1889 in Vlagtwedde.
 

Index
Genealogie Kooi