U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Takens

Generatie I

Ia  Take Folkerts, overleden 1777 in Eelde (tussen 1774 en 1778).
Gehuwd met Engeltje Aalderts, dochter van Aaldert NN.
Take Folckers (geschreven als Fake) treedt in 1733 hoofdmomber over de dochter van Jacob Peters en Willemina Aalders (geschreven als Alberts) wanneer een verzoek aan de Etstoel wordt gericht om toestemming te krijgen voor een akte van eenkindschap.
Take Folkers is in 1772 de enige nog in leven zijnde medemomber over de kinderen van Berend Kuiling en Grietje Pieters. Hij wordt in het Haardstedenregister van Eelde alleen vermeld in 1744, met 2 paarden, in een huis tegenover de kerk. Hij zal daarna ingewoond hebben bij zijn dochter Aaltje, hoewel hij wel eigenaar is van dat huis, zie hierna.
In 1774 verklaart Take Folkerts 312 gld. schuldig te zijn aan zijn zoon Willem Takes in Haren. Hieronder valt 150 gld kapitaal met 100 gld. rente en 35 gld. verschoten penningen aan Annechien Jans, weduwe van Folkert Takes te Groningen, door de crediteur opgeschoten en nog 27 gld.
Aangifte 40ste penning december 1778: schulte P. Ketel draagt de 40ste penning af van 531 gld. waarvoor de Heer Assessor F. O. Baron van Dornberg Heijden een keuterij van Take Folkerts erfgenamen in opslag (openbare verkoping) heeft aangekocht.
In 1783 verkoopt deze het huis weer aan Roelf Geerts voor 852 gld. De weduwe van Roelf Geerts, Maria Kornelis Westerbrink, zie genealogie ~Cornelis Jans, woont in 1812 met haar neef Kornelis Geerts Pluis in het huis. Laatstgenoemde is in 1832 eigenaar. Het huis is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, halverwege tussen Brouwersteeg en Wieldraaiersteeg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Folkert Takens (zie IIa), overleden 1773 in Groningen.
2. Aaltje Takes (zie IIb).
3. Aaldert Takens (zie IIc), geboren 1724 in Eelde, gedoopt 25-6-1724.
4. Willem Takens (zie IId), geboren 1727 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 20-12-1727.
5. Pieter Takens (zie IIe), geboren 1732 in Paterswolde, gedoopt 6-4-1732, overleden 30-9-1811 in Groningen.
6. Jantje Takes, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-5-1734.
7. Jan Aaldert Takes, geboren 1737 in Eelde, gedoopt 21-7-1737.
8. Jannes Takens (zie IIf), geboren 1737 in Eelde, gedoopt 21-7-1737.
 

Generatie II

IIa  Folkert Takens, overleden 1773 in Groningen, zoon van Take Folkerts (zie Ia) en Engeltje Aalderts.
Gehuwd 8-6-1752 in Haren met Annechien Jans, geboren in Haren?, overleden 30-6-1781 in Groningen.
Huwelijk in Haren: Folkert Takens van Eelde en Annechijn Janssens van Haren. Afkondiging in Eelde 4-6-1752: Folkert Takes en Annegje Janssen, van Haren.
Bij de dopen van de kinderen eerst wonend aan het Zuiderdiep, vanaf 1758 in de Peperstraat.
Beroep postrijder.
Breukdodenboek Griningen 1-9-1773: Folkert Taakens, man van Annigje Jans, in de Peperstraat.
Register van verhuur van lijklakens Groningen 30 juni 1781: Annigjen Jans, wed. van Folkert Takens in Peperstr.
Aangifteboek overledenen met minderjarige kinderen: Ovl. 30-6-1781: Wed. van Folkert Takens in Peperstraet nalatende minderjarige kinderen. Naaste Vrinden zijn Aldert Takens in de Bloemstraat en Klaas Jans in de Kalkwijk. Bijgeschreven: de jongste pupil is overleden ende andere hebben venia actatis geobtineert.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Takens (zie IIIa), geboren 1753 in Groningen, gedoopt 30-3-1753.
2. Engelina Takens, geboren 1755 in Groningen, gedoopt 26-9-1755, overleden 1782 in Groningen.
Gehuwd 9-5-1777 in Groningen met Jan Backer.
Huwelijk: Jan Backer van Groningen en Engelina Takens van Groningen, p.q. Aldert Takens als oom. Aanname dat het deze Engelina betreft.
Register verhuur van lijklakens Groningen 23-4-1782: Engelina Takens, vrouw van Jan Backer an't Botterdiep.
3. Take Takens (zie IIIb), geboren 1758 in Groningen, gedoopt 24-2-1758, overleden 29-1-1817 in Groningen.
4. Jantje Takens, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 14-11-1760, overleden 14-11-1849 in Groningen.
Gehuwd 1-8-1782 in Groningen met Harmannus van Slogteren, geboren 1744 in Leeuwarden, overleden 31-8-1827 in Groningen, zoon van Pieter Jans van Slogteren en Marijke Geerts.
Huwelijk: Harmannus van Slogteren, van Leuwaarden en Jantjen Takens van Groningen, p.q. Aldert Takens als oom.
5. Annechien Takens, geboren 1764 in Groningen, gedoopt 22-7-1763, overleden 6-3-1827 in Groningen.
Gehuwd 5-4-1810 in Groningen met Eeke Raammaker, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 22-2-1747, overleden 1-4-1823 in Groningen, zoon van Gerardus Raammaker en Bregje Eekes, eerder getrouwd 8-5-1771 in Groningen met Annigje Feringa, geboren 1739 in Zoutkamp, gedoopt Vierhuizen 22-1-1736, dochter van Tijmen Ekkes (of Egges) en Pietertje Pieters.
Huwelijk: Eeke Ramaker van Groningen en Annegien Takens van Groningen.
6. Niesje Takens, geboren 1766 in Groningen, gedoopt 7-5-1766.
7. Folkert Takens, geboren 1769 in Groningen, gedoopt 1-11-1769, overleden 1781 in Groningen. Register verhuur van lijklakens Groningen: 12-10-1781: Folkert Taakens, zoontje van Folkert Taakens en Annigjen Jans in Peperstraat.
 
IIb  Aaltje Takes, dochter van Take Folkerts (zie Ia) en Engeltje Aalderts.
Aanname dat Aaltje Takes ook de dochter is van Engeltje Aalderts.
Gehuwd 13-5-1753 in Eelde met Geert Roelefs, zoon van Roelef Jansen en Hinderkien Geerts, zie genealogie ~Roelef Jansen.
Huwelijk: Geert Roelefs en Aaltje Takes.
Doop dochter Hendrikje, d.v. Roelef Jans Geert en Aaltje Takes. Hinderkien heeft een dochter Aaltje.
In 1754 neemt Geert Roelefs een lening over die door zijn schoonvader Take Folkers was aangegaan met Jan Willems op de Schelfhorst en inmiddels afbetaald op 100 gld. na.
Het huis, nr. 68 in 1812, gelegen aan de Hoofdweg tussen Brouwersteeg en Wieldraaiersteeg, waar Geert Roelefs wordt vermeld in 1754 en 1764, is eigendom van Take Folkerts. Hij wordt in 1766 vermeld als noorderbuur wanneer huis 67 wordt verkocht. In 1774 wordt weduwe Geert Roelefs vermeld. Na het overlijden van Take Folkerts verkopen de erfgenamen het huis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Geerts Takens (zie IIIc), geboren 1755 in Eelde, gedoopt 15-6-1755, overleden 20-12-1836 in Eelde.
 
IIc  Aaldert Takens, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 25-6-1724, zoon van Take Folkerts (zie Ia) en Engeltje Aalderts.
Gehuwd (1) 20-5-1749 in Groningen met Anna Jans.
Huwelijk: Aldert Takens van Eelde en Anna Jansen van Veendam, p.q. Monsr. Everhardus Hemmes als daar toe verzocht.
Bij de dopen als ouders A(i)ldert Takens en Anna Jans(en).

Gehuwd (2) 2-6-1772 in Groningen met Grietje Lucas, geboren 1743 in Veendam, gedoopt 28-07-1743, dochter van Lucas Hindriks en Jacobjen Hindriks.
Huwelijk: Aldert Taakens van Eelde in het Landschap Drenthe en Grietjen Lukas van Veendam, p.q. Friderik Bart als daar toe verzocht.
Aldert Takens treed op namens Roelfje Lucas van Veendam bij haar huwelijk in Groningen op 4-6-1767 met Pieter Eekholt van Groningen (geen relatie vermeld).
In 1733 werd in Veendam ook een Grietje Lucas van hetzelfde echtpaar gedoopt. Aanname dat zij voor de doop van de tweede Grietje Lucas is overleden (met dank aan Remko Oosterveld).
Verhuur van lijklakens Groningen 19-2-1776: Grietien Lukas, vrouw van Aldert Taakens, heeft gewoond in de Bloemstraat.

Gehuwd (3) 3-12-1778 in Groningen met Aaltje Hindriks, geboren 1737 in Buindermoeras, gedoopt Borger 6-1-1737, dochter van Hindrik Jansen en Lutgert NN, hertrouwd 27-1-1785 in Groningen met Hinderikus Wiggers.
Huwelijk: Aldert Takens van Eelde in Drenthe en Aaltje Hindriks van Borger, beide in Drenthe, p.q. Hindrik Jans als daar toe verzocht.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Takens, geboren 1750 in Groningen, gedoopt 20-3-1750.
2. Engelina Takens, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 25-2-1752.
3. Engelina Takens, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 16-7-1756.
Gehuwd 26-8-1784 in Groningen met Augustinus Rijkens.
Huwelijk: Augustinus Rijkens van Groningen en Lina Taakens van Groningen, p.q. Jan Bakker als neev (getrouwd met nicht Engelina Takens, waarvoor Aldert Takens als oom compareerde bij haar huwelijk).
In 1791 wordt dochter Anna gedoopt, die bij haar huwelijk de naam Groeneveld gebruikt. In 1793 wordt zoon Augustinus gedoopt.
Augustinus Rijkens is mogelijk de op 19-4-1765 in Groningen gedoopte zoon van Gerhardus Rijkens en Grietje Pieters. Hij trouwt in 1815 in Midwolda ook met de naam Groeneveld met Harmke Jakobs Veenhuis. Hij is dan tuinman.
In 1795 wordt Gerhardus gedoopt, z.v. Augustinus Rijkens en Harmanna Niemans.
Op 15-6-1800 trouwt in Groningen Augustinus Rijkens met Eijlje Arents van Obergum (op 4-5-1766 in Obergum gedoopt als d.v. Arent Roelfs en Trijntie Thomans).
4. Annigje Takens, geboren 1759 in Groningen, gedoopt 14-8-1759.
Gehuwd 30-6-1785 in Groningen met Johannes Minde, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 2-2-1763, overleden 14-4-1817 in Groningen, zoon van Karel Minde en Antje Geerts, hertrouwd 27-5-1798 in Groningen met Jantien Jans, geboren 1771 in Groningen, overleden 29-10-1850 in Groningen.
Huwelijk: Johannes Minde van Groningen en Annigjen Taakens van Groningen, p.q. Augustinus Rijkens als swager.
Johannes bij hertrouwen als Jan Mende, in de Burgerlijke Stand als Jan Mindé.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Jakstjen Takens, geboren 1773 in Groningen, gedoopt 18-4-1773.
Kinderen uit het derde huwelijk:
6. Lutgerdina Takens, geboren 1780 in Groningen, gedoopt 7-3-1780, overleden 8-11-1821 in Groningen. Bij overlijden als Dina.
 
IId  Willem Takens, geboren 1727 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 20-12-1727, zoon van Take Folkerts (zie Ia) en Engeltje Aalderts.
Gehuwd 19-5-1754 in Haren met Leentje Hindriks, geboren 1730 in Groningen, gedoopt 17-12-1730 (tweeling), overleden 29-6-1812 in Haren, dochter van Hindrik Fokkens en Aaltje Peters Nienhuis.
Huwelijk in Haren: Willem Taken, van Eelde en Lientje Hindriks, van Groningen.
Aangenomen als lidmaat in Haren mei 1753: Leena Hindriks tot Haren.
Aangifte overlijden van Leentje Hendriks, weduwe Willem Takens door zoon Taco Willem Takens. Zij is dan 81 jaar, geboren te Groningen, dochter van wijlen Hendrick Fokkens en Aaltien Peters Nienhuis, nalatende vier kinderen, Engelina Takens gehuwd met Willem Eising, Tako Willem, Peter en Folkert Takens, alle meerderjarig en zes kindskinderen, geboren uit Hendrik Takens en Johanna Hendriks beiden overleden met namen Leentje 26, Swaantje 24, Willem 22, Hendrik 20, Tako 18 en Aaltien Takens 15 jaar, over de minderjarigen van welken voogden zijn Tako Willem Takens, Willem Eising en Roelof Koops, getuigen Willem Eising, schoonzoon en Jan Pathuis, nabuur.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Willems Takens (zie IIId), geboren 1755 in Haren, gedoopt 13-4-1755, overleden 27-9-1801 in Haren.
2. Take Takens, geboren 1759 in Haren, gedoopt 1-4-1759.
3. Engelina Takens, geboren 1761 in Haren, gedoopt 12-4-1761.
4. Engelina Willems Takens (zie IIIe), geboren 1762 in Haren, gedoopt 5-9-1762, overleden 10-3-1850 in Onnen, Haren.
5. Tako Takens, geboren 1765 in Haren, gedoopt 17-2-1765, overleden 16-9-1837 in Groningen. Volgens allegroningers.nl en Genlias dochter Talje, dit moet zijn zoon, vermoedelijk moet de naam worden gelezen als Take.
Tako Takens is bij overlijden 72 jaar. In Haren wordt hij ook Tako Willem Takens genoemd (dubbele voornaam), o.a. als aangever van het overlijden van zijn moeder Leentje Hindriks.
6. Pieter Takens, geboren 1767 in Haren, gedoopt 1-11-1767.
7. Aaltje Takens, geboren 1769 in Haren, gedoopt 19-2-1769.
8. Peter Takens, geboren 1770 in Haren, gedoopt 1-4-1770, overleden 3-8-1842 in Annen, Anloo.
Gehuwd 10-4-1828 in Haren met Geessijn Pastoor, geboren 1794 in Annen, gedoopt Anloo 9-2-1794, overleden 2-4-1869 in Hemmen, Haren, dochter van Jan Jans Pastoor en Jantien Hindriks.
9. Folkert Takens (zie IIIf), geboren 1773 in Haren, gedoopt 18-4-1773, overleden 24-5-1819 in Onnen, Haren.
 
IIe  Pieter Takens, geboren 1732 in Paterswolde, gedoopt 6-4-1732, overleden 30-9-1811 in Groningen, zoon van Take Folkerts (zie Ia) en Engeltje Aalderts.
Moesker, wonende eerst buiten de Herepoort, vanaf 1765 buiten de Oosterpoort.
Gehuwd (1) 26-5-1759 in Groningen (afkondiging) met Aaltien Roelofs, overleden 1785 in Groningen (voor 1790), dochter van Roelef Barelts en Jantien NN.
Huwelijksafkondiging: Pieter Takens van Eelde, met att. van Haren 25-5-1759 en Aaltje Roelfs van Peise, getrouwd in de Martinikerk (geen datum).
Roelf Pieters en Taake Pieters worden in 1790 genoemd bij de erfgenamen van Barelt Roelfs in Peize. De kinderen van Aaltien Roelofs te Groningen verkopen met vermoedelijk hun ooms in 1789 een huis te Peize (aangifte Collaterale Successie en Vrijwillige Verkopen).

Gehuwd (2) 21-5-1767 in Groningen met Aaltien Jacobs.
Huwelijk: Pieter Takens van Eelde en Aaeltje Jacobs van Veendam, p.q. Johannes Dam.
Gehuwd (3) 21-5-1779 in Groningen met Roelfien Klaassens, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 5-7-1741, dochter van Klaas Harmens en Jantien Meertens.
Huwelijk: Pieter Takens van Eelde en Roelfje Claessen van Groningen, p.q. Meerten Hindriks als halfbroeder.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Engelina Pieters Takens, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 28-9-1760.
2. Roelf Pieters Takens (zie IIIg), geboren 1762 in Groningen, gedoopt 20-8-1762, overleden 16-5-1809 in Obergum.
3. Taake Pieters Takens (zie IIIh), geboren 1765 in Groningen, gedoopt 18-9-1765, overleden 19-11-1843 in Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Wijtske Pieters Takens, geboren 1768 in Groningen, gedoopt 17-2-1768.
5. Engelina Pieters Takens (zie IIIi), geboren 1770 in Groningen, gedoopt 9-12-1770, overleden 21-9-1829 in Groningen.
6. Niesjen Pieters Takens, geboren 1773 in Groningen, gedoopt 17-12-1773.
Gehuwd 24-1-1802 in Groningen met Jan Harms Hulst.
Huwelijk: Jan Harms Hulst van Groningen en Niesje Pieters Takens, p.q. Pieter Takens als vader.
7. Jacobjen Takens, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 24-5-1776.
8. Japigjen Pieters Takens, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 12-10-1777.
Kinderen uit het derde huwelijk:
9. Klaas Pieters Takens, geboren 1780 in Groningen, gedoopt 9-3-1780.
10. Jantje Pieters Takens, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 7-9-1781.
11. Klaas Pieters Takens, geboren 1784 in Groningen, gedoopt 9-7-1784.
 
IIf  Jannes Takens, geboren 1737 in Eelde, gedoopt 21-7-1737, zoon van Take Folkerts (zie Ia) en Engeltje Aalderts.
Gehuwd (1) 15-5-1769 in Haren met Trientje Jans Woldring, geboren 1737 in Haren, gedoopt 31-3-1737, dochter van Jan Jans Woldring en Roerdina Takens.
Huwelijk: Jannes Takes van Eelde en Trientje Jans. In 1779 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Takens en Trijntie Jans (Groninger Archieven 730-1083, Gerecht van Selwerd en Sappemeer, voogdijzaken).
Gehuwd (2) 6-6-1779 in Haren met Gepke Hindriks.
Gepke Hindriks mogelijk Gebbegien, gedoopt Kropswolde 20-5-1751 als dochter van Hindrik Alberts en Wemeltien. Bij het overlijden van dochter Engel word als moeder vermeld Gebke Alberts.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Take Takens, geboren 1770 in Haren, gedoopt 15-4-1770.
2. Dina Takens (zie IIIj), geboren 1771 in Haren, gedoopt 14-10-1771, overleden 25-12-1850 in Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Engel Takens, geboren 1780 in Haren, gedoopt 24-12-1780, overleden 31-8-1821 in Annen, Anloo. Bij overlijden als Engel Jans, d.v. Jans Takens en Gebke Alberts, geboren Haren 10-12-1782.
Gehuwd 7-5-1807 in Anloo met Jan Speulman, geboren 1778 in Eursinge, gedoopt Beilen 12-4-1778, overleden 31-12-1838 in Annen, zoon van Roelof Jans en Geertruid Aalders, hertrouwd 3-5-1822 in Anloo met Marijke Jans Woppenkamp, geboren 1776 in Anloo, gedoopt 28-7-1776, overleden 17-5-1857 in Annen, Anloo, dochter van Jan Woppenkamp en Metje Pieters.
Huwelijk: Jan Roelfs van Beilen en Engelina Janses van Haren.
Jan Speulman is 40 jaar bij de geboorte van dochter Roelfien in 1818. Bij de huwelijken van de kinderen soms als Jan Roelofs Speulman. Bij overlijden wordt alleen de naam Jan Roelofs Speulman vermeld, arbeider, zonder gegevens over geboorte, ouders of echtgenote.
Bij hertrouwen wordt vermeld dat hij weduwnaar is van Engel Jans. De naam Speulman is vermoedelijk afkomstig van zijn stiefvader Hindrik Harms Speulman.
4. Hindrik Takens, geboren 1784 in Haren, gedoopt 14-3-1784.
5. Folkert Takens, geboren 1789 in Haren, gedoopt 20-5-1789, overleden 19-7-1845 in Veenhuizen, Norg.
Gehuwd 10-5-1823 in Haren met Geertjen Warmolds Been, geboren 29-11-1798 in Roden, gedoopt 2-12-1798, overleden 19-3-1875 in Roden, dochter van Warmolt Roelofs Been en Hinderkien Tonnis.
6. Aaldert Takens, geboren 1790 in Haren, gedoopt 18-7-1790, overleden 28-12-1812 in Onnen, Haren.
Gehuwd 14-4-1811 in Haren met Geessien Roelfs Homan, geboren 1785 in Kielsterkanaal, overleden 9-11-1848 in Haren, dochter van Roelf Geerts Homan en Egbertien Geerts, hertrouwd 11-6-1815 in Haren met Hindrik Hindriks Nijboer, geboren 1781 in Haren, gedoopt 24-6-1781, overleden 11-2-1845 in Haren, zoon van Hindrik Roelfs Nijboer en Willemtien Hindriks.
Huwelijk: Aldert Jans van Haren en Geesje Roelefs van Annerveen.
Aldert Takens is bij overlijden 22 jaar, echtgenoot van Geesjen Roelofs, geen ouders vermeld. Geesjen Roelofs is bij hertrouwen weduwe van Aldert Takens.
7. Take Takens, geboren 1795 in Haren, gedoopt 22-3-1795, overleden 22-1-1874 in Haren.
Gehuwd 3-5-1818 in Haren met Alberdina Gerrits Vrieling, geboren 1797 in Onnen, gedoopt Haren 22-1-1797, overleden 1-1-1846 in Haren, dochter van Gerrit Jans Vrieling en Grietje Geerts, zie genealogie Frieling.
 

Generatie III

IIIa  Jan Takens, geboren 1753 in Groningen, gedoopt 30-3-1753, zoon van Folkert Takens (zie IIa) en Annechien Jans.
Gehuwd (1) 17-11-1785 in Groningen met Annigjen Wieringa, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 11-4-1756, overleden 1790 in Groningen, dochter van Geert Wieringa en Geertjen Riewerts.
Huwelijk: Jan Takens van Groningen en Annigjen Wieringa van Groningen, p.q. Geert Wieringa als vader.
Register verhuur van lijklakens Groningen 11-12-1790: Annegien Wieringa, vrouw van Jan Takens in Oude Eb. straat.

Gehuwd (2) 29-11-1793 in Groningen met Eeffien Klamer, dochter van Jan Klamer en Margaretha Roebers, hertrouwd 2-11-1800 in Groningen met Jan Kronenberg, geboren 1772 in Akkerwoude, Dantumadeel, overleden 27-8-1814 in Groningen, zoon van Jan Kronenberg en Uilkje Klasens.
Huwelijk: Jan Takens van Groningen en Eeffijn Kramer van Groningen, p.q. Jan Kramer als vader. Dit moet zijn Klamer.
Bij hertrouwen van Eeffien Klamer met Jan Kronenberg treedt op haar broer Theodorus Klamer. Jan Kronenberg is bij overlijden weduwnaar van Efien Klamer.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertje Takens, geboren 1787 in Groningen, gedoopt 24-8-1787, overleden 15-2-1861 in Groningen.
Gehuwd 1-11-1807 in Groningen met Evert Meijer, geboren 1783 in Groningen, gedoopt 15-5-1783, overleden 27-1-1856 in Groningen, zoon van Conradus Meijer en Grietje Jansen.
Huwelijk: Evert Meijer van Groningen en Geertje Takens van Groningen, p.q. Take Takens als oom en voormond.
2. Folkert Takens, geboren 1790 in Groningen, gedoopt 9-12-1790.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Folkert Takens, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 15-1-1797.
 
IIIb  Take Takens, geboren 1758 in Groningen, gedoopt 24-2-1758, overleden 29-1-1817 in Groningen, zoon van Folkert Takens (zie IIa) en Annechien Jans.
Kistemaker/schrijnwerker.
Gehuwd (1) 13-7-1784 in Groningen met Anna Ellens, geboren 1756 in Amsterdam, gedoopt 26-9-1756, overleden 4-7-1808 in Groningen, dochter van Elle Ellens en Grietje Schevikshoven.
Huwelijk: Taake Taakens van Groningen en Anna Ellens van Amsterdam, p.q. Paulus Ellens als oom.
Anna heeft een zuster Geijsbartha. Vader Elle en oom Pauel zijn geboren in Groningen, gedoopt resp. in 1723 en 1732, ouders Johannes Ellens en Annichjen Takens, die ook getuigen zijn bij de doop van Anna Ellens.
Take Takens is bij overlijden echtgenoot van Antje Walters.
Aangegeven lijken Groningen 4-7-1808: Anna Ellens, vrouw van Take Takens, 51 jaar, gewoond aan het Schuitendiep, nalatende 4 kinderen uit 1 huwelijk.

Gehuwd (2) 1-7-1810 in Groningen met Johanna Walters, geboren 1757 in Schenkenschans, overleden 6-7-1849 in Winsum, dochter van Christophel Walters en Geertruida Driessen, eerder getrouwd met Antonij van der Horst, geboren 1758, overleden 6-9-1807 in Groningen.
Huwelijk: Take Takens van Groningen en Antje Walters, wed. Antoni van der Horst, van Groningen.
Vermoedelijk is Antje Walters identiek aan Johanna Walters zoals zij genoemd wordt bij het overlijden van Antonij van der Horst (aangegeven lijken Groningen 6-9-1807: Antonij van der Horst, man van Johanna Walters, 49 jaar, gewoond bij Stientel Boog aan Diep (Steentilboog, nu Steentilbrug), nalatende 1 kind.
Dat kind is dan Johannes Everts van der Horst, geboren 1788 in Rotterdam, die in 1818 in Winsum trouwt met Grietje Simons Pool. De beroepen van Antonij en Johanna zijn resp. hovenier en naaister.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Takens, geboren 1785 in Groningen, gedoopt 1-5-1785, overleden 8-2-1865 in Haren.
Gehuwd 23-5-1813 in Haren met Geert Smeenge, geboren 1787 in Haren, gedoopt 25-11-1787, overleden 8-3-1866 in Haren, zoon van Geert Jacobs Smeenge en Fennechien Geerts, zie genealogie Smeenge2.
2. Annigje Takens, geboren 1787 in Groningen, gedoopt 7-1-1787.
3. Folkert Takens, geboren 1788 in Groningen, gedoopt 13-8-1788, overleden 23-12-1826 in Groningen.
Gehuwd 3-6-1810 in Groningen met Roelfje van der Poel, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 7-2-1777, overleden 15-7-1833 in Groningen, dochter van Johannes van der Poel en Helena van Oosten.
Huwelijk: Folkert Takens van Groningen en Roelfje van der Poel van Groningen.
4. Gijsbarta Takens, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 6-5-1791.
5. Annegien Takens, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 15-11-1793, overleden 15-4-1860 in Groningen.
Gehuwd 30-1-1823 in Groningen met Pieter Reinman, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 24-11-1802 , overleden 15-4-1845 in Veenhuizen, Norg, zoon van Hendrik Reinman en Jantje van Dijk.
Pieter Reinman is wolkammer, bij overlijden als Pieter Reineman, kolonist.
6. Elle Takens, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 9-9-1796.
7. Jantien Takens, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 1-2-1799.
Gehuwd 5-3-1822 in Groningen met Berend Stevens Kat, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 27-11-1796, zoon van Steven Hindriks Kat en Margjen Berends Flik.
 
IIIc  Hinderkien Geerts Takens, geboren 1755 in Eelde, gedoopt 15-6-1755, overleden 20-12-1836 in Eelde, dochter van Geert Roelefs en Aaltje Takes (zie IIb).
Gehuwd 1-6-1783 in Eelde met Garbrant Pieters Oosterveld, geboren 1754 in Zuidwolde (Groningen), gedoopt 27-1-1754, overleden 22-4-1808 in Eelde, zoon van Pieter Garbrants en Anje Harms.
Huwelijk: Garbrant Pieters, van Suidwolde en Hinderkien Geerts. Bij overlijden Garbrand Pieters, 56 jaar, 3 kinderen.
Garbrant Pieters verkoopt in 1786 zijn huis, gelegen aan de Hooiweg in Eelde, iets ten zuiden van de Helmerdijk, aan Jan Hassels.
Naamsaanneming 1812: Hindrikje Geerts, wed. Garbrant Pieters neemt de naam Takens aan. Kinderen: Pieter 17 (woont in Donderen) en Aaltien 22.
Bij overlijden dochter Aaltje: d.v. Garbrand Oosterveld Takens en Hinderkien Takens.
N.B. Eerder is ten onrechte gedacht dat Garbrant Pieters een zoon is van Pieter Garbrants en Grietje Jacobs te Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Garbrands Takens, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 14-3-1784.
2. Geert Garbrands Takens, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 9-10-1785, overleden 7-4-1808 in Eelde.
3. Aaltien Garbrands Takens, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 23-1-1791, overleden 29-4-1864 in Eelde.
Gehuwd 11-2-1821 in Eelde met Arend Lammerts Bekkering, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 21-8-1785, overleden 21-3-1856 in Eelde, zoon van Lammert Roelfs Bekkering en Aaltien Hendriks Vorenkamp, zie genealogie Bekkering1.
4. Pieter Garbrands Takens, geboren 18-2-1795 in Eelde, gedoopt 1-3-1795, overleden 1-11-1880 in Donderen, Vries.
Gehuwd (1) 11-5-1822 in Vries met Henderika Tonnis Rebbers, geboren 20-6-1800 in Witten, gedoopt Assen 22-6-1800, overleden 19-10-1854 in Donderen, Vries, dochter van Tonnis Willems Rebbers en Hillechien Geerts.
Gehuwd (2) 26-6-1862 in Vries met Margaretha Ruiter, geboren 6-12-1800 in Appingedam, gedoopt 10-12-1800, overleden 19-11-1870 in Donderen, Vries, dochter van Hendrik Ruiter en Margaretha Cornelis.
 
IIId  Hindrik Willems Takens, geboren 1755 in Haren, gedoopt 13-4-1755, overleden 27-9-1801 in Haren, zoon van Willem Takens (zie IId) en Leentje Hindriks.
Gehuwd 6-2-1785 in Haren met Johanna Hindriks, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 22-2-1761, overleden 19-4-1812 in Haren, dochter van Hendrik Lammerts Mulder en Zwaantje Jans, zie genealogie Mulder1, hertrouwd 7-11-1802 in Haren met Steffen Hindriks, geboren 19-12-1763 in Wagenborgen, gedoopt 25-12-1763, overleden 14-6-1813 in Wagenborgen, Termunten, zoon van Hindrik Steffens en Hindertje Hitjes.
Huwelijk: Hinderk Willems en Johanna Hinderks van Eelde.
Het overlijden van Johanna Hendriks wordt aangegeven door echtgenoot Steffen Hindriks (,) Boer te Haren met de vermelding dat zij eerder getrouwd was met Hendrik Willems, uit welk vorig huwelijk zijn achtergebleven Leentje 26, Swaantje 24, Willem 22, Hendrik 20, Taco 18 en Aaltien Takens 15 jaar, getuigen Willem Eisens 59 jaar en Tako Willem Takens 46 jaar, beiden Boeren, de eerste wonende te Onnen en de laatste te Haren, aanbehuwd broeders van de overledene.
De overlijdensdatum van Hindrik Willems Takens is vermeld in de huwelijksakte van dochter Leentien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leentien Takens, geboren 1786 in Haren, gedoopt 23-4-1786, overleden 18-5-1832 in Noordbroek. Bij overlijden als Helena Hindriks Takens.
Gehuwd 25-11-1813 in Noordbroek met Nanno Jans Kok, geboren 3-8-1791 in Noordbroek, gedoopt 14-8-1791, overleden 15-7-1816 in Noordbroek, zoon van Jan Nannes Kok en Eimt Hilkes, hertrouwd 26-10-1837 in Noordbroek met Zwaantje Jans van der Laan, geboren 1781 in Sappemeer, gedoopt 1-4-1781, overleden 19-7-1859 in Noordbroek, dochter van Jan Alberts van der Laan en Hillegien Pieters.
2. Swaantien Takens, geboren 1787 in Haren, gedoopt 2-9-1787, overleden 23-7-1851 in Haren.
Gehuwd 19-8-1819 in Haren met Berend Hassels, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 11-5-1794, overleden 6-5-1856 in Haren, zoon van Jan Hassels en Egbertien Derks, zie genealogie Hassels.
3. Willem Takens, geboren 1790 in Haren, gedoopt 4-3-1790, overleden 23-10-1867 in Groningen.
Gehuwd 1-2-1824 in Groningen met Antje Roos, geboren 1798 in Groningen, overleden 1-8-1890 in Groningen, dochter van Harmina Lepel.
4. Hindrik Takens, geboren 1792 in Haren, gedoopt 1-4-1792, overleden 29-2-1852 in Haren.
Gehuwd 6-4-1822 in Haren met Geertien Jans Been, geboren 27-8-1797 in Peize, gedoopt 27-8-1797, overleden 6-1-1863 in Groningen, dochter van Jan Roelfs Been en Jaapkien Hindriks Vijfschaft.
5. Tako Takens, geboren 1793 in Haren, gedoopt 8-12-1793.
6. Aaltje Takens, geboren 1796 in Haren, gedoopt 6-11-1796, overleden 11-4-1875 in Garmerwolde, Ten Boer.
Gehuwd (1) 26-5-1816 in Ten Boer met Jan Jannes Eggens, geboren 1792 in Zuidwolde, overleden 17-10-1830 in Garmerwolde, Ten Boer, zoon van Jannes Eggens en Anje Jans.
Gehuwd (2) 17-3-1833 in Ten Boer met Cornelis Jannes Evenhuis, geboren 1791 in Heidenschap, gedoopt Garmerwolde 13-11-1791, overleden 24-3-1859 in Garmerwolde, Ten Boer, zoon van Jannes Rudolphs Evenhuis en Trijntje Kornelis Hamminga.
 
IIIe  Engelina Willems Takens, geboren 1762 in Haren, gedoopt 5-9-1762, overleden 10-3-1850 in Onnen, Haren, dochter van Willem Takens (zie IId) en Leentje Hindriks.
Lidmaat Haren in 1784, 22 jaar. In 1840 weduwe, 75 jaar.
Gehuwd 31-5-1784 in Haren met Willem Eissing, geboren 1753 in Haren, gedoopt 21-10-1753, overleden 26-5-1832 in Onnen, Haren, zoon van Albert Eissing en Fokjen Hindriks.
Huwelijk: Willem Eissinge en Engelina Willems. De woonplaats Onnen is bij de dopen vaak niet vermeld, wel in huwelijks- of overlijdensakten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fokkien Willems Eissing (zie IVa), geboren 22-4-1785 in Onnen, gedoopt Haren 24-4-1785, overleden 5-8-1861 in Eelde.
2. Willem Eissing, geboren 1787 in Onnen, gedoopt Haren 29-4-1787, overleden 5-12-1866 in Helpman, Haren.
Gehuwd (1) 12-4-1821 in Haren met Geesje Bolhuis, geboren 5-10-1794 in Groningen, overleden 6-9-1840 in Helpman, Haren, dochter van Ebo Bolhuis en Geertje Cornelis Offringa.
Gehuwd (2) 19-12-1846 in Haren met Derkje Egberts Vorenkamp, geboren 1799 in Haren, gedoopt 9-8-1799, overleden 18-12-1886 in Helpman, Haren, dochter van Egbert Geerts Vorenkamp en Harmtien Hindriks van Wolde, zie genealogie ~Klasen (Tinge).
3. Leentien Willems Eissing, geboren 24-2-1789 in Onnen, gedoopt Haren 5-3-1789, overleden 9-12-1862 in Eelde.
Gehuwd 2-12-1813 in Eelde met Roelof Jans Westerhof, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 31-5-1778, overleden 11-10-1838 in Eelde, zoon van Jan Jacobs Westerhof en Annigje Roelofs, zie genealogie Westerhof.
4. Grietien Willems Eissing, geboren 1791 in Haren, gedoopt 27-2-1791.
5. Jan Willems Eissing, geboren 1793 in Onnen, gedoopt Haren 13-10-1793, overleden 25-11-1822 in Onnen, Haren.
6. Albert Eissing, geboren 3-4-1796 in Onnen, gedoopt Haren 3-4-1796, overleden 7-1-1876 in Onnen, Haren.
Gehuwd 15-8-1829 in Haren met Aaltien Kloots, geboren 1800 in Noordlaren, gedoopt 15-6-1800, overleden 12-5-1888 in Onnen, Haren, dochter van Hindrik Roelfs Kloots en Hinderika Ottens.
7. Hindrik Eissing, geboren 1798 in Onnen, gedoopt Haren 28-3-1798, overleden 10-3-1864 in Onnen, Haren.
8. Engelina Willems Eissing, geboren 1800 in Haren, gedoopt 7-12-1800, overleden 25-12-1876 in Haren.
Gehuwd 11-6-1821 in Haren met Roelof Pauwels, geboren 1790 in Haren, gedoopt 19-12-1790, overleden 13-7-1849 in Haren, zoon van Peter Pauwels en Aaltje Jans.
9. Aaltje Eissing, geboren 1803 in Onnen, gedoopt Haren 23-10-1803, overleden 14-5-1894 in Groningen.
Gehuwd (1) 28-6-1823 in Haren met Pieter Ensingh, geboren 1778 in Groningen, gedoopt 21-1-1778, overleden 8-11-1826 in Groningen, zoon van Lammert Ensingh en Klaasje Veldman.
Gehuwd (2) 13-12-1827 in Groningen met Steven Groen, geboren 1-7-1798 in Steenwijk, overleden 28-1-1878 in Groningen, zoon van Egbert Groen en Grietje Roelofs.
 
IIIf  Folkert Takens, geboren 1773 in Haren, gedoopt 18-4-1773, overleden 24-5-1819 in Onnen, Haren, zoon van Willem Takens (zie IId) en Leentje Hindriks.
Getuige bij overlijden Willem Eissing, zwager, 64 jaar.
Gehuwd 13-5-1805 in Haren met Fennechien Pieters, geboren 1774 in Haren, gedoopt 1-5-1774, overleden 31-1-1829 in Onnen, Haren, dochter van Pieter Hindriks en Annechien Lukas Oosterveld.
Huwelijk: Folkert Willems en Fennegien Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leentien Takens, geboren 5-2-1806 in Onnen, gedoopt Haren 16-2-1806, overleden 19-4-1857 in Onnen, Haren.
Gehuwd 27-10-1832 in Haren met Jan Horst, geboren 1795 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 8-3-1795, overleden 28-2-1862 in Onnen, Haren, zoon van Jacob Roelfs Horst en Lammegien Lucas, zie genealogie Horst (Haren).
2. Pieter Takens, geboren 19-10-1807 in Onnen, gedoopt Haren 25-10-1807, overleden 12-4-1887 in Onnen, Haren.
Gehuwd 14-6-1838 in Haren met Jantien Poelma, geboren 9-5-1821 in Helpman, Haren, overleden 23-1-1866 in Onnen, Haren, dochter van Lammert Jans Poelma en Aaltje Lammerts Bazuin.
3. Annechien Takens, geboren 10-2-1816 in Haren, overleden 3-5-1892 in Onnen, Haren.
 
IIIg  Roelf Pieters Takens, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 20-8-1762, overleden 16-5-1809 in Obergum, zoon van Pieter Takens (zie IIe) en Aaltien Roelofs.
Gehuwd 8-9-1793 in Obergum met Trijntje Jans Bos, geboren 2-12-1773 in Winsum, gedoopt 5-12-1773, overleden 9-4-1837 in Obergum, Winsum, dochter van Jan Gerrits Bos en Grietje Derks.
Huwelijk: Roelf Takens van Groningen, wonend aan de Braak en Trientje Jans van Winsum, hier wonende.
Het Huis De Brake is gelegen ten oosten van Obergum aan het Winsumer Diep.
Het overlijden van Roelf Takens is vermeld in de huwelijksakte van zoon Pieter.
Met dank aan Leida Mosselman-Takens voor genealogische gegevens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Takens, geboren 20-3-1794 in Obergum, gedoopt 30-3-1794, overleden 31-5-1882 in Usquert. Bij huwelijk timmerman, later veldwachter.
Gehuwd 29-11-1815 in Usquert met Aafke Jans Reus, geboren 1790 in Usquert, gedoopt 28-11-1790, overleden 6-2-1869 in Usquert, dochter van Jan Cornelis Reus en Stijntje Tammes.
Bij het huwelijk en overlijden van Aafke wordt alleen de moeder vermeld. Zij is echter gedoopt na het huwelijk van haar ouders, als Aafke, d.v. Jan Cornelis en Stijnje Tammes.
2. Grietje Takens, geboren 12-1-1797 in Obergum, gedoopt 22-1-1797, overleden 22-2-1835 in Obergum, Winsum.
3. Jan Takens, geboren 10-1-1800 in Obergum, gedoopt 26-1-1800, overleden 30-4-1887 in Onderdendam, Bedum. Veldwachter te Onderdendam, later gemeentebode.
4. Aaltje Takens, geboren 6-5-1803 in Obergum, gedoopt 22-5-1803.
5. Jantjen Takens, geboren 26-5-1807 in Obergum, gedoopt 14-6-1807, overleden 6-5-1836 in Obergum, Winsum.
 
IIIh  Taake Pieters Takens, geboren 1765 in Groningen, gedoopt 18-9-1765, overleden 19-11-1843 in Groningen, zoon van Pieter Takens (zie IIe) en Aaltien Roelofs.
Gehuwd (1) 29-1-1789 in Groningen met Geertje Berents, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 10-2-1760, overleden 21-9-1812 in Groningen, dochter van Berent Berents en Wipke Klaassens, eerder getrouwd 6-6-1782 in Groningen met Berend Gabriels, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 8-12-1754, zoon van Gabriel Berends en Hilligje Jacobs.
Huwelijk: Take Takens van Groningen en Geertjen Berents, wed. Berent Gabriels van Groningen.
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de Boteringepoort.

Gehuwd (2) 11-4-1813 in Groningen met Grietje Feikes Klok, geboren 5-10-1770 in Oude Pekela, gedoopt 15-10-1770, overleden 28-11-1842 in Groningen, dochter van Feike Feikes Klok en Hindrikje Hindriks, eerder getrouwd 21-5-1797 in Groningen met Jannes Harms, overleden 1807 in Groningen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wibbegje Takens, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 25-12-1791, overleden 19-8-1866 in Groningen.
Gehuwd 20-11-1814 in Groningen met Salomon Brekhoff, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 8-7-1791, overleden 27-9-1828 in Groningen, zoon van David Brekhoff en Stijntje Kramer.
2. Roelfje Takens, geboren 1794 in Groningen, gedoopt 19-2-1794, overleden 9-10-1870 in Groningen.
Gehuwd 12-6-1814 in Groningen met Hindrik Makken, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 14-10-1791, overleden 21-3-1858 in Groningen, zoon van Hindrik Hindriks Makken en Hillegje Harms.
3. Pieter Takens, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 13-1-1797, overleden 3-5-1833 in Groningen.
Gehuwd 22-5-1823 in Groningen met Roelfje Koops, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 19-5-1797, overleden 26-5-1842 in Groningen, dochter van Roelf Koops en Janna Meertens.
4. Aaltje Takens, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 21-1-1800.
5. Aaltje Takens, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 3-11-1802.
6. Klaas Takens, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 23-8-1805, overleden 22-7-1849 in Groningen.
Gehuwd 6-6-1830 in Groningen met Geertje Sijtses, geboren 1793 in Wildervank, gedoopt 1-12-1793, overleden 27-12-1861 in Groningen, dochter van Sijtse Alberts en Hindrikje Jacobs.
 
IIIi  Engelina Pieters Takens, geboren 1770 in Groningen, gedoopt 9-12-1770, overleden 21-9-1829 in Groningen, dochter van Pieter Takens (zie IIe) en Aaltien Jacobs.
Gehuwd (1) 9-5-1794 in Groningen met Folkert Jans Ottens, geboren 1767 in Groningen, gedoopt 30-1-1767, overleden 11-5-1808 in Groningen, zoon van Jan Lucas en Geesje Folkers.
Huwelijk: Folkert Jans van Groningen en Engelina Pieters van Groningen, p.q. Pieter Takens.
Meer kinderen geboren.
Aangegeven lijken Groningen 11-5-1808: Folkert Ottens, man van Engelina Takens, 42 jaar, gewoond buitne Heerepoort, 4 kinderen uit 1 huwelijk.

Gehuwd (2) 7-5-1809 in Groningen met Nicolaus Beerthuis.
Huwelijk: Nicolaus Beerthuis, van Campen en Engelina Pieters, wed. Folkert Ottens, van Groningen, p.q. Take Takens als broeder.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geesje Ottens, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 28-10-1803, overleden 19-12-1894 in Groningen.
Gehuwd 15-4-1830 in Groningen met Jan Bierling, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 22-2-1793, overleden 18-11-1880 in Groningen, zoon van Roelf Roelfs Bierling en Grietje Jans Beerling, zie genealogie Beerling, eerder getrouwd 13-11-1814 in Groningen met Aafien Hulscher, geboren 1795 in Groningen, gedoopt 8-9-1795, overleden 3-4-1829 in Groningen, dochter van Jan Hulscher en Hillechien Gerrits.
 
IIIj  Dina Takens, geboren 1771 in Haren, gedoopt 14-10-1771, overleden 25-12-1850 in Peize, dochter van Jannes Takens (zie IIf) en Trientje Jans Woldring.
Doop: Dina, d.v. Jannes Takes en Grietje Jans. Aanname dat de moeder moet zijn Trientje Jans.
Gehuwd 9-5-1803 in Peize met Hilbrand Jans Staal, geboren 1774 in Peize, gedoopt 10-4-1774, overleden 27-2-1827 in Peize, zoon van Jan Floris Staal en Aafien Garbrands.
Huwelijk: Hilbrant Jans en Dina Jannes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aafien Hilbrands Staal, geboren 1804 in Peize, gedoopt 29-1-1804, overleden 20-12-1813 in Peize.
2. Jannes Hilbrands Staal, geboren 1810 in Peize, gedoopt 13-10-1810.
 

Generatie IV

IVa  Fokkien Willems Eissing, geboren 22-4-1785 in Onnen, gedoopt Haren 24-4-1785, overleden 5-8-1861 in Eelde, dochter van Willem Eissing en Engelina Willems Takens (zie IIIe).
Gehuwd (1) 7-6-1812 in Haren met Lukas Hindriks Oosterveld, geboren 1774 in Haren, gedoopt 27-11-1774, overleden 31-8-1825 in Engelbert, Noorddijk, zoon van Hendrik Lukas Oosterveld en Geesje Jans Beerling, eerder getrouwd 10-5-1801 in Haren met Woltertje Klaasen de Groeve, geboren 1777 in Haren, gedoopt 23-11-1777, dochter van Klaas Jans de Groeve en Hinderkien Wolters.
Lukas bij overlijden als Luikas Jans Oosterveld, 50 jaar, e.v. Fokkien Willems Eisses, geen ouders vermeld.
Gehuwd (2) 15-8-1829 in Haren met Berend Koenraads, geboren 3-11-1788 in Noordlaren, gedoopt 30-11-1788, overleden 12-2-1862 in Eelde, zoon van Conraad Tonnis en Grietje Berends, zie genealogie ~Coert Pieters.
Huwelijk: Beerent Conraats en Fockien Willems Eijsing, weduwe van Luikas Jans Oosterveld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Engelina Oosterveld, geboren 20-4-1813 in Haren, overleden 16-10-1888 in Haren.
Gehuwd 10-6-1837 in Haren met Albert Bazuin, geboren 8-3-1814 in Haren, overleden 28-2-1894 in Haren, zoon van Hendrik Bazuin en Annechien Alberts Tuinman, zie genealogie Bazuin2.
2. Geesje Oosterveld, geboren 1816 in Haren, overleden 18-10-1887 in Helpman, Haren.
3. Grietje Oosterveld, geboren 9-1817 in Haren, overleden 17-1-1818 in Haren.
4. Hendrik Oosterveld, geboren 1819 in Haren, overleden 19-4-1870 in Haren, Hoornschedijk.
5. Grietien Oosterveld, geboren 9-1821 in Haren, overleden 2-11-1821 in Essen, Haren.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Grietje Koenraads, geboren 17-9-1829 in Haren, overleden 4-1-1904 in Eelde.
 

Index
Genealogie Takens