U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Lewe

Generatie I

Ia  Frederik Willem Lewe, geboren 1692 in Middelstum, huis Ewsum, gedoopt 1-1-1693, overleden 8-1728, zoon van Reint Lewe en Helena Clant.
Gehuwd 12-1719 in Farmsum met Willemina Rengers, geboren 1692 in Groningen, gedoopt 19-2-1692, overleden 1-1746 in Groningen, dochter van Edsert Rengers en Catherine van der Noot.
Huwelijksproclamatie in Groningen 9-12-1719.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Edzard Willem Lewe (zie IIa), geboren 1725 in Groningen, gedoopt 23-3-1725, overleden 27-4-1804 in Groningen (begraven).
 

Generatie II

IIa  Edzard Willem Lewe, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 23-3-1725, overleden 27-4-1804 in Groningen (begraven), zoon van Frederik Willem Lewe (zie Ia) en Willemina Rengers.
Heer Overste Lewe wordt in het Haardstedenregister van Eelde vermeld van 1764 tot 1794. Hij bewoont dan het Nijsinghhuis, later ook bekend als (Oud) Gemeentehuis, in het doopboek als overste of als luitenant colonel.
Zie ook Nederlands Adelsboek 1998, p. 229 (Tak Nijenstein) en De Nederlandse Leeuw, 1982, p. 3 (Edzard Willlem Lewe niet vermeld) met aantekeningen over het geslacht Lewe. In de laatste wordt melding gemaakt van het Lewe archief in de Groninger Archieven.

Gehuwd (1) 5-1-1749 in Groningen met Margaretha Josina Alberda van Dijksterhuis, geboren 1728 in Groningen, gedoopt 11-1-1728, overleden 1754 in Groningen, dochter van Gerhard Alberda van Dijksterhuis en Susanna Elisabeth Alberda.
Huwelijk: Edzard Willem Leewe, Liet. Collonel van een Regiment Infanterie ten dienste van den Staadt der Verenigde Nederlanden en Margretha Josina Alberda van Dijksterhuis, beide van Groningen, pro qua de heer U. A. Alberda als broeder. Met belastinge tot Petersbuiren.
Groningen Verhuur van lijklakens 4-7-1754: Mevrouw Margrieta Josina Alberda, huisvrouw van de Hr. Overste Edzard Willem Lewe.

Gehuwd (2) 30-11-1760 in Eelde met Siccomina Johanna van Boekholt, geboren 1738 in Eelde, gedoopt 21-11-1738, dochter van Sicco van Boekholt en Johanna Sibilla de Sigers ther Borch, zie genealogie Boekholt.
Huwelijksaankondiging in Eelde: Eduard Willem Leeuw en Siccomina Johanna Boekholt.
Huwelijkscontract 13-11-1760: Edzard Willem Lewe, zoon van wijlen Frederik Wilhelm Lewe en wijlen Willemina Rengers, en Siccomina Johanna van Bockholt, dochter van wijlen Sicco van Bockholt en Johanna Sebilla Sygers ther Borch (Groninger Archieven, toegang 521 Familie Gruys, inv. 150, met zegel van het Gericht van Aduard).
In 1786 worden vanwege het hertrouwen van lt. col. E.W. Lewe met Grietien Hindriks uit Haren mombers aangesteld over de minderjarige kinderen Frerik Wilhelm, Johanna Sibilla Geertruida en Helena Catarina.
De mombers zijn captain J. van Bockholt, J.A.J. Gruis, gecommitteerde raad der Ommelanden en in afwezigheid van verdere naaste vrinden schatbeurder A.C. Bolhuis en Geert Everts Kelder. Bij de bezittingen is 1/5 deel van de koopschat van het huis van Capt. van Bockholt a 400 gld. betaald en 400 gld nog te betalen met rente over 13 jaar. Mandelig met de broers en zusters van Bockholt zijn zitbanken en graven in de kerk en op het kerkhof van Eelde. Verder "dit huis en het huis hiernaast ... met de kinderen mandelig edoch hebben er 7000 gld op geschoten" Bedoeld is het huis van Edzard Willem Lewe oftewel het Nijsinghhuis met het huis ten zuiden daarvan.

Gehuwd (3) 25-6-1786 in Norg met Grietje Hendriks, geboren in Haren?, overleden 1792 in Eelde.
Huwelijksafkondiging in Eelde 25-6-1786: Edsard Willem Lewe en Grietje Hendriks, van Haren. Huwelijk in Norg: Luitenant colonel Edzard Willem Lewe en Grietje Hindriks van Haren, wonende te Eelde.
Grietje Hendriks wordt in het Ned. Adelsboek vermeld als Greetje Claasdr., gedoopt Haren (Gr) 3-5-1767, d.v. Claas Hinderks en Annechien Jansen. De namen van de eerste en tweede dochter doen echter vermoeden dat haar ouders Hindrik en Johanna heten.
Grietje Hendriks is kort na de geboorte van haar jongste kind overleden.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Fredrik Wilhelm Lewe, geboren 1750 in Groningen, gedoopt 26-7-1750.
2. Gerhard Lewe, geboren 1751 in Breda, gedoopt 7-10-1751, overleden 31-3-1793 in Groningen.
Gehuwd 30-4-1775 in Anloo met Josina Petronella Alberda, geboren 26-9-1751 in Anloo, Vennebroek, overleden 18-1-1828 in Groningen, dochter van Unico Evert Alberda en Johanna Agnes van Dongen, zie genealogie De Sigers ther Borch.
Huwelijk: Gerhard Lewe, medelid ter vergadering der Heeren Staten der Provintie Stadt en Lande en Josina Petronella Alberda van Vennebroek.
Josina Petronella Alberda koopt in 1805 Nijenstein in Zandeweer, waarna de familie zich Lewe van Nijenstein noemt.
3. Wilhelmina Catharina Lewe, geboren 1753 in Groningen, gedoopt 23-2-1753, overleden 20-11-1787 in Aken.
Gehuwd 6-10-1776 in Eelde met Gadso Coopmans, geboren 1746 in Franeker, overleden 5-8-1810 in Amsterdam, zoon van Georgius Coopmans en Janneke Wildschut.
Gadso Koopmans, arts te Franeker, koopt in 1778 de Nijborg in Paterswolde en verkoopt deze in 1779 weer aan T. Groothuis. Bij de huwelijksafkondiging in Franeker wordt hij professor genoemd.
Gatse Coopmans wordt gedoopt op belijdenis 7-2-1773 in Ried (Franekeradeel).
Zie de levensbeschrijving van Prof. Gadso Coopmans.
Heel in het kort: Vanwege zijn patriottische gezindheid vlucht hij in 1787 met zijn gezin naar Aken, waar Wilhelmina overlijdt en gaat vervolgens naar Brussel, Charleville in Frankrijk, wordt hoogleraar in Kopenhagen en in Kiel. Vervolgens verblijft hij op zijn landgoed Oe bij Cassel, Sleeswijk (is Oehe bij Kappeln). In 1807 vestigt hij zich in Amsterdam als arts.
4. Fredrik Wilhelm Lewe, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 28-6-1754.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Johanna Sibilla Lewe, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 11-10-1761.
6. Frederik Willem Lewe, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 21-11-1762.
7. Sibilla Lewe, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 18-8-1765.
8. Catarina Lucretia Lewe, geboren 1767 in Eelde, gedoopt 15-3-1767.
9. Sicco Johan Lewe, geboren 1770 in Eelde, gedoopt 5-6-1770.
10. Johanna Sibilla Geertruda Lewe (zie IIIa), geboren 13-4-1772 in Eelde, gedoopt 19-4-1772, overleden 7-12-1839 in Paterswolde, Lemferdinge.
11. Helena Catarina Lewe, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 9-10-1774.
Kinderen uit het derde huwelijk:
12. Reint Lewe, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 2-7-1786, overleden 2-2-1858 in Groningen.
Gehuwd 28-2-1833 in Groningen met Anna Themmen, geboren 1779 in Wierum, gedoopt 31-1-1779, overleden 27-4-1845 in Groningen, dochter van Evert Themmen en Fennechien Bastiaans, zie genealogie Bazuin2, eerder getrouwd 12-10-1800 in Wierum (afkondiging) met Roelof Reinders van Dam, geboren 1780, overleden 31-8-1811 in Amsterdam, zoon van Reinder Pieters van Dammen en Grietje Warners.
13. Johanna Hinderika Lewe, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 24-6-1787.
14. Frederica Wilhelmina Lewe, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 8-5-1791, overleden 2-11-1859 in Groningen.
15. Margareta Lewe, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 9-12-1792, overleden 26-1-1821 in Groningen.
Gehuwd 17-4-1820 in Groningen met Folke Rinsma, geboren 7-4-1799 in Dokkum, gedoopt 28-4-1799, overleden 18-2-1864 in Groningen, zoon van Bouke Rinsma en Maria Gansevoort, hertrouwd 12-11-1821 in Groningen met Bouwina Maria Smidt, geboren 1-1-1786 in Groningen, overleden 23-3-1865 in Gieten, dochter van Geert Smidt en Annegien van Bolhuis.
 

Generatie III

IIIa  Johanna Sibilla Geertruda Lewe, geboren 13-4-1772 in Eelde, gedoopt 19-4-1772, overleden 7-12-1839 in Paterswolde, Lemferdinge, dochter van Edzard Willem Lewe (zie IIa) en Siccomina Johanna van Boekholt.
Bij overlijden als baronesse Lewe.
Gehuwd 19-4-1797 in Hoogkerk met Ico Folef von Innhausen und Kniphausen, geboren 1773 in Ulrum, gedoopt 16-5-1773, zoon van Ferdinand Folef von Innhausen und Kniphausen en Anna Maria Graafland.
Huwelijk: de Hoogwelgeboren Heer Ico Folef van In en Kniphuizen van Meijma, van Ulrum en de jongvrouwe Johanna Sibilla Geertruda Lewe, van Eelde, met attestatie van Groningen en Baflo. Ook afkondiging in Groningen en Baflo.
Tot 1815 wordt de naam in Nederland meestal geschreven als Van In en Kniphuizen, daarna (weer) als Von Inn- und Kniphausen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Siccomina Dorothea von Innhausen und Kniphausen, geboren 1799 in Leens, gedoopt 1-9-1799, overleden 25-5-1865 in Groningen.
2. Anna Maria Catharina von Innhausen und Kniphausen, geboren 19-7-1808 in Groningen, gedoopt 26-8-1808, overleden 10-9-1856 in Groningen, wonende te Leeuwarden. In 1852 vertrokken naar Leeuwarden.
 

Index
Genealogie Lewe