U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Boekholt

Generatie I

Ia  Jacob van Boekholt, geboren 1665 in Noordlaren, gedoopt Groningen 29-11-1665, zoon van Sicco van Boekholt en Bouwe Wiccheringe.
Gehuwd 4-1-1695 in Groningen met Geertruida van Millinga, geboren 1671 in Groningen, gedoopt 23-5-1671, dochter van Jacob Eernst van Millinga en Clara Gruijs.
Huwelijk: Jacob Boeckholt Lieutenant int Regement van de Hr. Overste Losecaet en juffr. Getruida van Millinga, p.q. de vaendrich Claes Eernst van Millinga als broeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Clara Helena van Boekholt, geboren 1695 in Schipborg, gedoopt Anloo 8-9-1695, overleden 1754 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 29-6-1754: Clara Helena Boekholt (Freulin) Heerstraat.
2. Bouwina van Boekholt, geboren 1697 in Noordlaren, gedoopt 10-1-1697.
3. Sicco van Boekholt (zie IIa), geboren 1698 in Noordlaren, gedoopt 11-12-1698, overleden 1750 in Eelde (tussen 1745 en 1754).
 

Generatie II

IIa  Sicco van Boekholt, geboren 1698 in Noordlaren, gedoopt 11-12-1698, overleden 1750 in Eelde (tussen 1745 en 1754), zoon van Jacob van Boekholt (zie Ia) en Geertruida van Millinga.
Gehuwd 23-11-1726 in Groningen (huwelijksafkondiging) met Johanna Sibilla de Sigers ther Borch, geboren 1692 in Groningen, gedoopt 16-8-1692, overleden 1770 in Eelde (tussen 1764 en 1771), dochter van Gijsbert de Sigers ther Borch en Geertruida Losecaet, zie genealogie De Sigers ther Borch.
Gegevens gedeeltelijk uit Huizen van Stand en De Nederlandse Leeuw 1959 (De Sigers ther Borch).
Huwelijksafkondiging: Sicco van Bockholt vaandrich in 't Regiment van de Colonel F.W. Lewe van Noortlaren en Johanna Sibilla de Sijghers Ther Borch van Eelde, pro qua de Hr. Reint Harm Taco de Sijghers Ther Borch als broeder, met belastinge tot Eelde.
Sicco van Boekholt en later zijn zoon Jacob en kleinzoon Sicco zijn de bewoners en eigenaren van het Huis te Eelde, gelegen tussen De Drift en de Hoofdweg. Het huis was daarvoor eigendom van de familie De Sigers Ther Borch.
Aanname dat Sicco van Boekholt de in 1690 in Noordlaren gedoopte Sicce is, z.v. vaandrig Jacob van Boeckhout en Geertruida van Millinga tot Noordlaren. Deze ouders worden ook vermeld in De Nederlandse Leeuw.
In 1771 verkopen de kinderen als erfgenamen van wijlen hun moeder het huis aan broer Lt. Jacob van Boekholt. Deze kinderen zijn N. en Mello van Boekholt en J. Meekhof en E.W. Lewe namens hun echtgenotes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van Boekholt, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 11-9-1729, overleden 6-1792 in Doesburg. Hr. J. van Boekholt doet aangifte van het overlijden van zijn broer Lt. Colonel N. van Boekholt juni 1792 in Doesburg.
2. Jacob van Boekholt (zie IIIa), geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 11-10-1807 in Eelde.
3. Gijsbert van Boekholt, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 21-3-1734.
4. Geertruid van Boekholt, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 16-9-1736.
Gehuwd 21-8-1768 in Makkinga, Ooststellingwerf met J. Meekhof, geboren in Makkinga?.
Huwelijk: secretaris H. Meekhoff van Makkinga en freule Geertruida van Boekholt van Eelde.
Huwelijksafkondiging Eelde 14-8-1768: J. Meekhof van Makkinga en Geertruuda van Boekhold.
5. Siccomina Johanna van Boekholt (zie IIIb), geboren 1738 in Eelde, gedoopt 21-11-1738.
6. Jan Reint van Boekholt, geboren 1741 in Eelde, gedoopt 20-8-1741.
7. Mello van Boekholt, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 31-1-1745.
 

Generatie III

IIIa  Jacob van Boekholt, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 11-10-1807 in Eelde, zoon van Sicco van Boekholt (zie IIa) en Johanna Sibilla de Sigers ther Borch.
Gehuwd 12-1-1782 in Eelde met Herminia Françoise Fockens, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 15-4-1744, overleden 25-9-1824 in Eelde, dochter van Nathan Fockens en Françoise Herminia van Aalst.
Huwelijk: Jacob van Boekholt en Herminia Francoijsa Fockens, van Groningen.
Bij de doop van zoon Sicko is Jacob van Boekholt capitain ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden, bij overlijden oud 76 jaar, een kind.
Naamsaanneming 1812: wed. Jacob Bockholt, Hermina Fransaise Fokkens, een zoon, Sicko 27.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sicco van Boekholt, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 20-6-1784, overleden 1867 in Haren.
Gehuwd 22-4-1819 in Eelde met Maria Gezina de Sigers ther Borch, geboren 1789 in Groningen, gedoopt 24-5-1789, overleden 1859 in Amsterdam, dochter van Gijsbert de Sigers ther Borch en Johanna Angenes Haasken, zie genealogie De Sigers ther Borch.
Gescheiden Eelde 16-8-1833.
 
IIIb  Siccomina Johanna van Boekholt, geboren 1738 in Eelde, gedoopt 21-11-1738, dochter van Sicco van Boekholt (zie IIa) en Johanna Sibilla de Sigers ther Borch.
Gehuwd 30-11-1760 in Eelde met Edzard Willem Lewe, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 23-3-1725, overleden 27-4-1804 in Groningen (begraven), zoon van Frederik Willem Lewe en Willemina Rengers, zie genealogie Lewe, eerder getrouwd 5-1-1749 in Groningen met Margaretha Josina Alberda van Dijksterhuis, geboren 1728 in Groningen, gedoopt 11-1-1728, overleden 1754 in Groningen, dochter van Gerhard Alberda van Dijksterhuis en Susanna Elisabeth Alberda, hertrouwd 25-6-1786 in Norg met Grietje Hendriks, geboren in Haren?, overleden 1792 in Eelde.
Huwelijksaankondiging in Eelde: Eduard Willem Leeuw en Siccomina Johanna Boekholt.
Huwelijkscontract 13-11-1760: Edzard Willem Lewe, zoon van wijlen Frederik Wilhelm Lewe en wijlen Willemina Rengers, en Siccomina Johanna van Bockholt, dochter van wijlen Sicco van Bockholt en Johanna Sebilla Sygers ther Borch (Groninger Archieven, toegang 521 Familie Gruys, inv. 150, met zegel van het Gericht van Aduard).
In 1786 worden vanwege het hertrouwen van lt. col. E.W. Lewe met Grietien Hindriks uit Haren mombers aangesteld over de minderjarige kinderen Frerik Wilhelm, Johanna Sibilla Geertruida en Helena Catarina.
De mombers zijn captain J. van Bockholt, J.A.J. Gruis, gecommitteerde raad der Ommelanden en in afwezigheid van verdere naaste vrinden schatbeurder A.C. Bolhuis en Geert Everts Kelder. Bij de bezittingen is 1/5 deel van de koopschat van het huis van Capt. van Bockholt a 400 gld. betaald en 400 gld nog te betalen met rente over 13 jaar. Mandelig met de broers en zusters van Bockholt zijn zitbanken en graven in de kerk en op het kerkhof van Eelde. Verder "dit huis en het huis hiernaast ... met de kinderen mandelig edoch hebben er 7000 gld op geschoten" Bedoeld is het huis van Edzard Willem Lewe oftewel het Nijsinghhuis met het huis ten zuiden daarvan.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Sibilla Lewe, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 11-10-1761.
2. Frederik Willem Lewe, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 21-11-1762.
3. Sibilla Lewe, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 18-8-1765.
4. Catarina Lucretia Lewe, geboren 1767 in Eelde, gedoopt 15-3-1767.
5. Sicco Johan Lewe, geboren 1770 in Eelde, gedoopt 5-6-1770.
6. Johanna Sibilla Geertruda Lewe, geboren 13-4-1772 in Eelde, gedoopt 19-4-1772, overleden 7-12-1839 in Paterswolde, Lemferdinge, zie genealogie Lewe.
7. Helena Catarina Lewe, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 9-10-1774.
 

Index
Genealogie Boekholt