U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Vorenkamp

Generatie I

Ia  Hendrik Willems Vorenkamp.
Gehuwd 4-5-1741 in Eelde met Annechien Lucas, dochter van Lucas Berents en Jantien Eitens, zie genealogie ~Lucas Berents.
Huwelijk: Hendrik Willems en Annegje Lucas.
Bij het overlijden van Aaltien Hendriks Vorenkamp: d.v. Hindrik Vorenkamp en Annechien Gortmaker, geboren Eelde 12-10-1751. Aanname dat Annechien Lucas een zuster is van Eite Lucas, gortemaker in 1744. De kinderen Aaltien en Lucas erven van Eite Lucas in 1781. Bij het overlijden van Lukas Hindriks Vorenkamp: z.v. Hindrik Vorenkamp en Annechien Lucas, geboren Eelde 2-2-1742.
Ook bij andere leden van de familie is het geboortejaar te vroeg opgegeven.
De naam Vorenkamp komt niet voor bij de naamsaanneming Eelde 1812.
Hendrik Willems mogelijk in 1744 als meier van Lucas Beerents vermeld in Eelde voor Eite Lucas, gortemaker.
Hendrik Willems wordt in 1754 en 1764 in Paterswolde vermeld met resp. 3 en 2 paarden na weduwe Westpalm (Nijborg).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Hendriks Vorenkamp, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 8-4-1742. Mogelijk de Geesje Hendriks, in 1777 getrouwd met Mattijs Jan Blok, van Groningen. Zij is in elk geval voor 1781 overleden.
2. Lucas Hendriks Vorenkamp, geboren 1745 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-2-1745, overleden 1-3-1819 in Eelde.
Gehuwd 27-5-1768 in Eelde met Grietje Jans, geboren in Hoogezand?.
Mogelijk huwelijk (niet zeker) Lucas Hendriks en Grietje Jans, van Hoogezand. Er zijn geen kinderen vermeld van Lucas Hendriks in het doopboek van Eelde.
Gewapende Burgermacht 1797: Lukas Hindriks Vorenkamp als keuter, 51 jaar, gehuwd, vermeld voor Berend Jans, klompmaker.
In 1804 als Lucas Hindriks Vorenkamp tussen wed. Jan Cornelis Harms (Bazuin) en Hindrik Berends Klomp (Aaldring). In 1774, 1784 en 1794 op dezelfde plaats als Lucas Hindriks. Daarvoor Hendrik Jans.
Bij overlijden wonend op nr. 18, aangifte door diakens (het huis van zijn zwager Lammert Roelfs Bekkering).
3. Jantje Hendriks Vorenkamp (zie IIa), geboren 1748 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-4-1748.
4. Aaltje Hendriks Vorenkamp, geboren 1751 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-11-1751.
5. Aaltien Hendriks Vorenkamp (zie IIb), geboren 1753 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-1-1753, overleden 12-1-1821 in Eelde.
6. Hendrikje Hendriks Vorenkamp (zie IIc), geboren 1755 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-9-1755, overleden in Hoornschedijk?.
7. Willem Hendriks Vorenkamp, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1761.
 

Generatie II

IIa  Jantje Hendriks Vorenkamp, geboren 1748 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-4-1748, dochter van Hendrik Willems Vorenkamp (zie Ia) en Annechien Lucas.
Gehuwd 26-4-1772 in Eelde met Roelf Jans.
Huwelijksafkondiging in Eelde: Roelef Jans en Jantje Hendriks. Aanname dat het deze Jantje Hendriks Vorenkamp betreft en dat Roelfien Vorenkamp hun dochter is.
Jantje komt in 1780 echter niet voor bij de erfgenamen van haar oom Eite Lucas. Mogelijk was zij toen reeds overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfien Roelfs Vorenkamp (zie IIIa), geboren 1776 in Hoornsedijk, gedoopt Haren 24-11-1776, overleden 14-8-1858 in Peize.
 
IIb  Aaltien Hendriks Vorenkamp, geboren 1753 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-1-1753, overleden 12-1-1821 in Eelde, dochter van Hendrik Willems Vorenkamp (zie Ia) en Annechien Lucas.
Gehuwd 28-4-1782 in Eelde met Lammert Roelfs Bekkering, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 12-12-1751, overleden 27-2-1824 in Eelde, zoon van Roelof Arents en Grietje Franssen, zie genealogie Bekkering1.
Huwelijk: Lammert Roelofs en Aaltijn Hendriks.
Naamsaanneming in 1812: kinderen Arend 26, Hendrik 18 en Grietien 16 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Lammerts Bekkering, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 21-8-1785, overleden 21-3-1856 in Eelde.
Gehuwd 11-2-1821 in Eelde met Aaltien Garbrands Takens, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 23-1-1791, overleden 29-4-1864 in Eelde, dochter van Garbrant Pieters Oosterveld en Hinderkien Geerts Takens, zie genealogie Takens.
2. Hindrik Lammerts Bekkering, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 9-12-1787.
3. Grietien Lammerts Bekkering, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 29-3-1789, overleden 29-5-1835 in Eelde, zie genealogie Bekkering1.
4. Hindrik Lammerts Bekkering, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 27-11-1791, overleden 19-11-1850 in Eelde.
Gehuwd 16-5-1819 in Eelde met Roelfien Holthuis, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-9-1795, overleden 3-5-1856 in Eelde, dochter van Hindrik Berends Holthuis en Annegje Everts Beerling, zie genealogie Holthuis.
 
IIc  Hendrikje Hendriks Vorenkamp, geboren 1755 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-9-1755, overleden in Hoornschedijk?, dochter van Hendrik Willems Vorenkamp (zie Ia) en Annechien Lucas.
Gehuwd 4-4-1779 in Haren met Andries Alles, geboren 1755 in Haren, gedoopt 2-2-1755, overleden 15-12-1840 in Hoornschedijk, Haren, zoon van Alle Oijtjes en Jeltje Andries.
Huwelijk: Andries Alles, van Hoornschedijk en Hinderkje Hinderks, van Paterwolde. Andries Alles en Hendrikje Hendriks zijn in 1781 evenals Lucas en Aaltien Hendriks (Vorenkamp) mede-erfgenamen van Eite Lucas. In 1829 op Hoornschedijk 8, 74 jaar, weduwnaar, o.a. kleindochter Hinderkien.
In 1783 Andries Alles en Hinderkien Hinderks lidmaten, beide 29 jaar.
Ook gedoopt Haren 14-2-1745 Andries, z.v. Albert Andries en Aaltje Oetsens, over het Hoornschediep.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alle Andries Alles, geboren 1781 in Haren, gedoopt 28-1-1781.
2. Alle Andries Alles, geboren 1782 in Haren, gedoopt 17-3-1782, overleden 2-11-1848 in Groningen. Koopman.
Gehuwd 17-4-1808 in Groningen met Aafje Bolhuis, geboren 1777 in Zuidlaren, gedoopt 25-5-1777, overleden 6-5-1848 in Groningen, dochter van Jan Pieters Bolhuis en Willemtien Jans Tiddens, zie genealogie Bolhuis.
Huwelijk: Alle Andries van Haren en Aafien Bolhuis van Zuidlaren, pro qua One (Koene) Reints als swager, volgens belastinge van Haren.
3. Hindrik Andries Alles, geboren 1784 in Haren, gedoopt 1-8-1784.
4. Lucas Andries Alles, geboren 1787 in Haren, gedoopt 3-6-1787, overleden 3-7-1861 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 8-12-1816 in Haren met Alke Martens Alles, geboren 1795 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 20-9-1795, overleden 10-1-1868 in Glimmen, Haren, dochter van Marten Alles en Annechien Jans, zie genealogie Soldaat.
5. Jeltje Andries Alles (zie IIIb), geboren 1789 in Haren, gedoopt 27-12-1789, overleden 24-2-1827 in Haren, Hoornschedijk.
6. Hindrik Andries Alles, geboren 1792 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 26-2-1792, overleden 16-7-1875 in Groningen.
Gehuwd 8-7-1813 in Haren met Jeigien Hendriks, geboren 1791 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 27-3-1791, overleden 4-6-1886 in Groningen, dochter van Hendrik Jans en Henderkien Hendriks.
7. Annegien Andries Alles, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 29-5-1796.
 

Generatie III

IIIa  Roelfien Roelfs Vorenkamp, geboren 1776 in Hoornsedijk, gedoopt Haren 24-11-1776, overleden 14-8-1858 in Peize, dochter van Roelf Jans en Jantje Hendriks Vorenkamp (zie IIa).
Bij overlijden geboren 11-11-1778 te Haren, dochter van Roelf Vorenkamp en Johanna NN. In Haren komt rond deze tijd alleen in aanmerking Roelfijn, gedoopt 24-11-1776, dochter van Roelf Jans en Jantje Hendriks bij de Hoornsedijk. Mogelijk huweijk in 1772 in Eelde. Zij is het enige kind dat van dit echtpaar bekend is. Jantje Hendriks is mogelijk de in 1748 in Paterswolde geboren dochter van Hendrik Willems Vorenkamp en Annechien Lucas.
Gehuwd (1) 13-10-1799 in Peize met Jan Willinge, geboren 8-4-1766 in Peize, overleden 23-2-1806 in Peize, begraven 3-3-1806, zoon van Jan Willinge en Hemmina Johanna Rijpma.
Huwelijk: De burger Jan Willinge en Roelfien Roelfs.
Huwelijksafkondiging Eelde 13-10-1799: Jan Willinge, van Peize en Roelofje Roelofs.
Op 8-5-1805 maken schulte J. Willinge en echtgenote Roelofje Roelofs Vorenkamp van Peize een langstlevende testament op voor de schulte van Vries.

Gehuwd (2) 1806 in Peize met Geert Kemkers, geboren 25-7-1772 in Emmelkamp, Duitsland (Emmlichheim), overleden 8-12-1853 in Peize, zoon van Roelof Kemkers en Margaretha Harms Lubbring.
Geert Kemkers is timmerman.
Op 18-12-1806 betaalt de vrouw van Geert Kemkers voor het beste laken, vermoedelijk voor het laken bij de begrafenis van haar eerste echtgenoot de schulte Jan Willinge. Er zijn geen ontvangsten in het bekken aangetroffen vanwege het huwelijk tussen Geert Kemkers en Roelfien Vorenkamp.
Roelfien Vorenkamp koopt in 1804 met haar eerste echtgenoot Jan Willinge het Huis te Peize en behoudt dit na zijn overlijden. Het huis wordt tussen 1812 en 1818 afgebroken en Geert Kemkers bouwt dan een nieuw huis iets oostelijk van het oude huis (Brinkweg 2, zie Huizen van Stand).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Margareta Johanna Kemkers, geboren 1807 in Peize, gedoopt 8-2-1807.
2. Margreta Johanna Kemkers, geboren 1808 in Peize, gedoopt 24-1-1808.
3. Roelof Kemkers, geboren 30-3-1809 in Peize, gedoopt 9-4-1809, overleden 22-11-1890 in Peize.
Gehuwd 5-6-1830 in Peize met Annegien Harms Huis, geboren 22-5-1811 in Oldekerk, gedoopt Niekerk 2-6-1811, overleden 6-1-1861 in Peize, dochter van Harm Arends Huis en Aaltje Egberts Kamps.
Doopboek Niekerk, Oldekerk en Faan: gedoopt 2-6-1811: Annegien, geboren 22-5-1811, d.v. Harm Arends Nuis en Aaltje Egberts van Oldekerk, geboren 22 mei, 's avonds om 7 uur.
4. Johannes Kemkers, geboren 7-10-1811 in Peize, gedoopt 15-10-1811, overleden 29-8-1849 in Peize.
5. Magaretha Kemkers, geboren 19-7-1813 in Peize, overleden 11-4-1887 in Peize.
Gehuwd 4-11-1837 in Peize met Jan Alders Talens, geboren 1805 in Peize, gedoopt 22-12-1805, overleden 12-8-1887 in Peize, zoon van Arend Jans Talens en Grietien Jans Alderts.
6. Johanna Kemkers, geboren 25-1-1815 in Peize, overleden 13-7-1889 in Peize.
Gehuwd 26-5-1838 in Peize met Albert Hendriks Buiring, geboren 1808 in Peize, gedoopt 16-10-1808, overleden 30-4-1873 in Peize, zoon van Hindrik Alderts Buiringe en Marchien Geerts Timmer, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
7. Geertruid Kemkers, geboren 31-1-1817 in Peize, overleden 18-7-1875 in Peize.
8. Hinderika Kemkers, geboren 12-12-1818 in Peize, overleden 25-2-1894 in Assen.
 
IIIb  Jeltje Andries Alles, geboren 1789 in Haren, gedoopt 27-12-1789, overleden 24-2-1827 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Andries Alles en Hendrikje Hendriks Vorenkamp (zie IIc).
Gehuwd (1) met Geert Eitens Veendijk, geboren 1780 in Haren, gedoopt 6-8-1780 (tweeling), overleden 4-9-1815 in Haren, Hoornsedijk, zoon van Eite Tijsens en IJke Uges, zie genealogie Veendijk.
Gehuwd (2) 21-7-1816 in Haren met Ubel Eitens, geboren 1790 in Haren, gedoopt 17-1-1790, overleden 18-7-1849 in Warffum, zoon van Eite Ubels en Jantje Egberts, zie genealogie Ubels, hertrouwd 4-5-1828 in Haren met Jantje Papink, geboren 1801 in Warffum, gedoopt 1-2-1801, dochter van Hendrik Jans Papink en Aaltje Albartus.
Jeltje Andries weduwe van Geert Eitens.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Ida Veendijk, geboren 1810 in Hoornschedijk, overleden 24-1-1832 in Haren, Hoornschedijk. Overleden in het veen aan de Hoornschedijk.
2. Andries Veendijk, geboren 7-7-1813 in Haren, overleden 15-2-1901 in Eelde.
Gehuwd 5-5-1838 in Eelde met Aaltien Meulman, geboren 6-4-1815 in Eelde, overleden 2-4-1867 in Eelde, dochter van Willem Jans Meulman en Aaltien Jans Hartlief, zie genealogie Meulman.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jantien Eitens, geboren 1-6-1817 in Haren, overleden 11-7-1853 in Eelderwolde.
 

Index
Genealogie Vorenkamp