U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Woldhuis

Generatie I

Ia  Eltje Fockes Woldhuis, geboren 1717 in Siddeburen, gedoopt 3-1-1717, overleden in Slochteren, zoon van Focke Albers en Dietie Koens.
Gehuwd 21-4-1747 in Siddeburen (afkondiging) met Anje Eppes, geboren 1721 in Slochteren, gedoopt 19-1-1721, overleden in Slochteren, dochter van Eppo Eppes en Geeske Hillebrants.
Huwelijksafkondiging: Sijn met attestatie van hijr vertrocken Eltie Fockes van Siddeburen en Anie Eppes van Slochter om aldaar in den egstant bevestigt te worden.
Jacob Boerema vermeldt in Boerderijen, huizen en hun bewoners te Schildwolde bij huis SW34, nu Hoofdweg 61, in 1750:
Eltie Fockes, van Siddeburen, waarschijnlijk geb. te ít Veen en ged. 3-1-1717 te Siddeburen als zv Focke Albers en Dietie Koens, tr. (attestatie 21-4-1747 te Siddeburen) met Anie Eppes, van Slochteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fokke Eltjes, geboren 1748 in Schildwolde, gedoopt 31-1-1748.
2. Eppe Eltjes Wolthuis (zie IIa), geboren 1749 in Schildwolde, gedoopt 9-11-1749.
3. Fokke Eltjes Woldhuis (zie IIb), geboren 1752 in Schildwolde, gedoopt 22-5-1752, overleden 13-12-1816 in Eelde.
4. Geesjen Eltjes, geboren 1756 in Schildwolde, gedoopt 21-3-1756, overleden 1-4-1827 in Appingedam.
Gehuwd 23-4-1786 in Termunten (afkondiging) met Hindrik Benes Wildevuur.
Huwelijksafkondiging: De E. Hindrik Beenes van Appingadam en Gesijn Eltjes van Termunten, geboortig uit het wold, vertrokken met attestatie naar Appingadam.
5. Dietje Eltjes, geboren 1759 in Schildwolde, gedoopt 22-3-1759, overleden 16-4-1837 in Slochteren.
Gehuwd 11-11-1798 in Slochteren met Tamme Jans Huninga, eerder getrouwd 22-5-1774 in Midwolda met Lutgert Geerts.
Huwelijk: Tamme Jans, weduwnaar en Dietje Eltjes, beide van Slochteren.
 

Generatie II

IIa  Eppe Eltjes Wolthuis, geboren 1749 in Schildwolde, gedoopt 9-11-1749, zoon van Eltje Fockes Woldhuis (zie Ia) en Anje Eppes.
Gehuwd 14-5-1780 in Sappemeer met Hinderkien Andries, hertrouwd 7-5-1797 in Kolham met Jan Wessels.
Huwelijk: Eppe Eltjes van Schildwolde en Hindrikje Andries van De Kiel.
Eppe Eltjes wordt op 8-12-1782 aangenomen als nieuwe lidmaat in Sappemeer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anje Eppes Wolthuis, geboren 1781 in Sappemeer, gedoopt 24-6-1781, overleden 24-3-1837 in Kolham, Slochteren.
Gehuwd 27-5-1823 in Slochteren met Siebe Pieters Bos, geboren 1787 in Sappemeer, gedoopt 24-6-1787, overleden 29-11-1860 in Kolham, Slochteren, zoon van Pieter Jans en Tetje Jans, eerder getrouwd 5-1809 in Noordbroek met Eltje Engberts Olthof, geboren 1789 in Noordbroek, gedoopt 18-1-1789, overleden 4-6-1821 in Sappemeer, dochter van Engbert Andries Olthof en Hindrikje Jans.
2. Andries Eppes Woldhuis (zie IIIa), geboren 1783 in Sappemeer, gedoopt 26-1-1783, overleden 8-11-1818 in Eelde.
3. Aafke Eppes Wolthuis, geboren 1792 in Kolham, gedoopt 10-6-1792, overleden 22-11-1852 in Hoogezand.
Gehuwd 8-7-1829 in Hoogezand met Albertus Sterenberg, geboren 1784 in Hoogezand, gedoopt 4-7-1784, overleden 23-11-1844 in Kalkwijk, Hoogezand, zoon van Gabbe Albertus Sterenberg en Jacobje Jans Boer.
Ook Sterenborg.
 
IIb  Fokke Eltjes Woldhuis, geboren 1752 in Schildwolde, gedoopt 22-5-1752, overleden 13-12-1816 in Eelde, zoon van Eltje Fockes Woldhuis (zie Ia) en Anje Eppes.
Fokke Eltjes wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1794 vermeld bij Oosterbroek met 2 paarden, in 1804 geen aanslag. In 1807 wonend op 182, overeenkomend met 161 in 1812, 1 inwonend kind, 1 werkbode, 3 paarden, 17 hoornbeesten, 20 schapen, 8 mudde bouwland en 30 morgen weideland.
Naamsaanneming Eelde 1812: kind Antje 24, woonplaats Oosterbroek.
Overleden in huis 62, aangifte door schoonzoon Luite Jans Meulman, als Fokke Elties, 63 jaar, z.v. Eltje Fokkies en Antje Eppes, beiden overleden in Slochteren.

Gehuwd 8-7-1787 in Eelde met Jeichien Hendriks, geboren 1744 in Roden, gedoopt 26-4-1744, overleden 25-10-1813 in Oosterbroek, dochter van Hindrik Eitens en Hillegien Jacobs Hotiens, zie genealogie Kuiper.
Huwelijk: Fokke Eltjes, van Schildwolde en Jeichien Hendriks, van Roden. ook afkondiging in Roden.
Jeichien Hendriks bij overlijden wonende op nummer 161. Aangifte door Fokke Elties en Luite Jans Meulman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anje Fokkes Woldhuis (zie IIIb), geboren 1788 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 1-6-1788, overleden 23-6-1856 in Eelde.
2. Hindrik Fokkes Woldhuis, geboren 1790 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 19-9-1790. Overleden voor 1798.
 

Generatie III

IIIa  Andries Eppes Woldhuis, geboren 1783 in Sappemeer, gedoopt 26-1-1783, overleden 8-11-1818 in Eelde, zoon van Eppe Eltjes Wolthuis (zie IIa) en Hinderkien Andries.
Bij overlijden geboren Kolham 10-3-1782.
Gehuwd 29-3-1812 in Eelde met Hinderkien Tonnis Kuipers, geboren 26-2-1784 in Eelde, gedoopt 29-2-1784, overleden 26-10-1856 in Eelde, dochter van Tonnis Geerts Kuipers en Berentje Hendriks, zie genealogie Kuipers1.
Huwelijk: Andries Eppes (geboren Sappemeer 26-1-1783) en Hinderkien Tonnijs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eppe Woldhuis, geboren 20-3-1813 in Eelde, overleden 3-12-1848 in Eelde.
2. Berentien Woldhuis, geboren 1-9-1816 in Eelde, overleden 6-12-1882 in Eelde.
 
IIIb  Anje Fokkes Woldhuis, geboren 1788 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 1-6-1788, overleden 23-6-1856 in Eelde, dochter van Fokke Eltjes Woldhuis (zie IIb) en Jeichien Hendriks.
Gehuwd 4-12-1808 in Eelde met Luite Jans Meulman, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 4-2-1781, overleden 24-7-1849 in Eelde, zoon van Jan Meulman en Aaltje Bolhuis, zie genealogie Meulman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Meulman, geboren 1809 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 10-9-1809, overleden 18-10-1809 in Oosterbroek.
 

Index
Genealogie Woldhuis