U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Blokbergen

Generatie I

Ia  Marten Blokbergen, zoon van Hans Blokbergen en Susanna Hulstmans.
Gehuwd 13-4-1701 in Peize met Albertje Stevens, overleden 1752 in Peize, begraven 21-1-1752, dochter van Steven Hindriks en Jantje Besuin.
Op 12-6-1708 wordt door de Etstoel een koopcontract van 17-3-1708 goedgekeurd tussen Marten Hans Blokbergen en zijn huisvrouw Albertien Stevens enerzijds en de voorstanders (voogden) van Trijntien Stevens anderzijds, waarbij de vaste goederen en enige tilbare goederen van Trijntien Stevens door eerstgenoemden worden overgenomen.
Op 29-7-1708 betaalt Marten Blockbergen 15 gld. die zijn schoonvader Steven Hindricks aan de armen heeft beloofd (Hervormde Kerk Peize inv. 58).
Albertijn Blokbergen betaalt in 1750 voor het laken over Trijntien Stevens.
In het Drents Archief, archief Ebbinge bevindt zich een akte van verkoop in 1737 door Marten Blokbarger en zijn vrouw Albertijn Stevens te Peize van hun huis, hof en hoppeland.
In juni 1740 wordt de boedel van Marten Blokbergen grasvellig verklaard (Etstoel dl 46, f. 190v). Trijntien Stevens ontvangt 1475 gld. volgens afkoopbrief van 8-3-1708, mits zij onder ede verklaart dat die afkooppenningen haar deugdelijk toekomen. Deze voorkeursbehandeling zal alleen plaats vinden met betrekking tot de goederen waarvoor is afgekocht en die nu wegens grasvelligheid zijn verkocht. Ette Lucas Bavinge en zijn broer Reijnder Bavinge worden gedeeltelijk gecompenseerd wegens een lening op 29-5-1734 van 300 gld. met rente.
In november 1740 wordt de boedel nogmaals beschreven, waarbij de aangeŽrfde goederen en de halve tilbaren worden geschat op 1211 gld. en het aangekochte en de (andere) halve tilbaren op 580 gld. Secretaris Nijsingh krijgt nog 200 gld. wegens een obligatie van 13-5-1732.
Op 21-1-1752 wordt de vrouw van Marten Blokbergen begraven.
Aanname dat Jantje, Anna, Dina en (Sibbe)lina Blokbergen allen dochters zijn van Marten Blokbergen. Jantje en Dina worden ook Martens genoemd, Jantje en Sibbelina hebben een zoon Martinus/Marten. Dina is bij haar huwelijk afkomstig van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Blokbergen (zie IIa), overleden 1753 in Groningen.
2. Anna Blokbergen (zie IIb).
3. Dina Martens Blokbergen (zie IIc), geboren in Peize?.
4. Sibbelina Blokbergen (zie IId).
5. Johannes Blokbergen (zie IIe), overleden 1788 in Peize, begraven 24-12-1788.
6. Steven Blokbergen.
Gehuwd 16-5-1736 in Groningen met Harmtjen Roelefs.
Huwelijk: Steven Blokbarger van Peijse en Harmtjen Roelefs van Anloo, pro qua Warner Christoffers als swager.
Warner Christoffers trouwt in 1732 in Groningen met Aaltje Harms van Anloo, pro qua Geert Jans als neef. Er wordt twee keer een dochter Gebke gedoopt waarbij de moeder wordt vermeld als Aaltje Roelefs.
7. Bartelt Blokbergen.
Gehuwd 3-5-1750 in Eelde met Geertruid Berends.
Huwelijk: Bartelt Blokbergen van Peize en Geertruid Berends van Beilen.
Uit "Blokbergen" in Gruoninga 1992, p. 37 van Petronella J. C. Elema: In 1750 draagt Trijntien Stevens haar bezittingen over aan haar zusters zoon en dochter Bartelt en Wijtsche Blokbergen om door hen te worden verzorgd. Marten Blokbergen en Albertje Stevens ondertekenen ter goedkeuring.
Deze akte van overgang wordt ingeschreven op 3-3-1750 (Schultengerechten Peize inv. 248, Verzegelingen, p. 34). Op dezelfde datum wordt ook een schuldbekentenis ingeschreven (ook inv. 248, maar dan deel 2, Register van Rentbrieven, p. 26): Trijntijn Stevens tot Peize, geassisteerd door Harm Schuiringe verklaart schuldig te wezen aan Bartelt Blokberger 160 gld. wegens een obligatie van 5-3-1745 van 200 gld.
De schuldbrief van 5-3-1745 luidt: Ik ondergeschreven Trijntijn Stevens woonagtig tot Peijse bekenne ontvangen ... van Bartelt Blokbergen woonagtig tot Paterwolde 200 gld. Deze schuldbrief wordt ingeschreven in Peize op 23-6-1748 (inv. 248, dl 2, p. 20).
8. Wijtske Blokbergen, overleden 1796 in Peize, begraven 17-12-1796. Zie ook broer Bartelt. Wijtske Blokberger wordt in 1754 vermeld in het haardstedenregister van Peize als opvolgster van haar tante Trijntien Stevens, in 1742 vermeld met neering. Daarna woont zij mogelijk bij haar broer Hans Blokberger, die in 1764-1784 op een andere plaats wordt vermeld, in 1794 mogelijk op deze plaats Wijtske Blokberger "onder de diaconie".
Op 18-3-1750 wordt in Peize "Witskin soone Hans" begraven. Op 17-12-1796 wordt Wite Blokbergen begraven. Haar goederen worden verkocht ten bate van de diaconie.
 

Generatie II

IIa  Jantje Blokbergen, overleden 1753 in Groningen, dochter van Marten Blokbergen (zie Ia) en Albertje Stevens.
Gehuwd met Hendrikus Beerling, zoon van Roelef Beerling en Jacobjen Alberts Olthof, zie genealogie Beerling.
In juli 1738 wordt de boedel van Henricus Beerlink grasvellig verklaard (Etstoel dl 45, f. 248). Oud schults W.A. Altingh krijgt 50 gld. uitgekeerd wegens achterstallige schattingen en Harmen Coops 5 gld. wegens pacht van de Menschen. De huurschuld over 2 jaar van 160 gld. aan Vrouw Weduwe Volckers kan niet in zijn geheel worden voldaan.
Bij de dopen van de kinderen in Groningen wonend op de Hoornschedijk.
Doop zoon Cornelis, z.v. Henrick Beerling en Jantien Martens, op de Hoornsedijk.
Verhuur van lijklakens Groningen 24-5-1753: Jantie Blokbergen, huisvrouw van Henderikus Beerlingh in de Jonkerenstr.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Hendrikus Bierling, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 1781 in Groningen, lijklaken 26-10-1781, zie genealogie Beerling.
2. Alberdina Hendrikus Beerling, geboren 1734 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-3-1734, overleden 10-9-1814 in Groningen. Bij overlijden als Alberdina Bierling, 81 jaar, geboren Eelde, weduwe van Hillebrand Jans.
Gehuwd 15-5-1765 in Groningen met Hillebrant Jans Geerts, geboren 1734 in Eelderwolde, Elsborg, gedoopt Eelde 25-4-1734 (eerste Paasdag), overleden 6-3-1807 in Groningen, zoon van Jan Geerts en Jeigje Geerts, zie genealogie ~Jan Geerts op Elsborg.
Huwelijk te Groningen: Hillebrand Jans van Eelderwolde en Alberdina Beerling meede van Eelderwolde, pro qua Roelof Bierling als oom.
Hilbrand Jans is getuige als volle oom bij het huwelijk van Bertruid Bierling in Groningen in 1782, dochter van Roelf Bierling en Tietje Jans, zie Gens Nostra 58, p. 510.
Groningen, aangegeven lijken 6-3-1807: Hillebrand Jans, man van Alberdina Bierling, oud 74 jaar, gewoond in Oosterpoorten Gasthuis.
3. Martinus Hendrikus Beerling, geboren 1736 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 7-10-1736.
4. Albert Hindrikus Beerling, geboren 1738 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 2-3-1738, overleden 1-4-1817 in Hoogkerk, zie genealogie Beerling.
5. Cornelis Hendrikus Beerling, geboren 1740 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 11-9-1740.
6. Grietien Hendrikus Beerling, geboren 1743 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 22-9-1743.
7. Jantien Hendrikus Beerling, geboren 1746 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 22-4-1746.
 
IIb  Anna Blokbergen, dochter van Marten Blokbergen (zie Ia) en Albertje Stevens.
Gehuwd met Roelof Beerling, geboren 1712, overleden 1794 in Roden, begraven 27-11-1794, zoon van Roelef Beerling en Jacobjen Alberts Olthof, zie genealogie Beerling, hertrouwd 27-9-1746 in Eelde met Jantje Krijthe, geboren 1725 in Weehorst, gedoopt Roden 10-6-1725, overleden 1802 in Roden, begraven 15-4-1802, dochter van Hindericus Krijthe en Jantien Lucas.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobje Roelefs Beerling, geboren 1730 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 13-8-1730.
 
IIc  Dina Martens Blokbergen, geboren in Peize?, dochter van Marten Blokbergen (zie Ia) en Albertje Stevens.
Gehuwd 16-7-1737 in Eelde met Jan Thijs, zoon van Jan Thijs en Annegje Martens, zie genealogie Thijs.
Huwelijk: Jan Tijs en Dina Blokbergen, van Peize.
Jan Thijs, in 1744 wonend bij Raadheer Tjassens (Brinkhoven), wordt in 1754 de jongere genoemd. Jan Thijs de oudere woont op 113.
Er worden kinderen gedoopt van Jan Thijs jr. en Dina Blokbergen. De Jan Thijs jr. die in 1768 trouwt met Aaltje Alberts van Norg is vermoedelijk de zoon gedoopt als Jan Tijs, z.v. Jan Tijs en Dina Martens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Jans Thijs, geboren 1737 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-8-1737, zie genealogie Thijs.
2. Annegje Jans Thijs, geboren 1739 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-4-1739.
3. Albertje Jans Thijs, geboren 1741 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-5-1741.
Gehuwd 25-11-1760 in Groningen met Albertus Emmen, geboren 1728 in Gasselte, gedoopt 1-2-1728, zoon van Warnerus Emmen en Hasina Johanna Fabricius, hertrouwd 23-12-1781 in Losdorp met Diewerke Derks.
Huwelijk: Albertus Emmen van Gasselte in Drenthe en Albertje Thies van Paterwolde, pro qua Antoni Engelhard als neef.
Gegevens van Albertus Emmen uit Drents Genealogisch Jaarboek 2007, De Drentse familie Emmen(s). Albertus is gedoopt door zijn vader, die predikant is in Gasselte. De dopen van zijn kinderen gedurende zijn ambtsperiode zijn niet te vinden in drenlias.
Albertus Emmen is weduwnaar van Albertje Jans bij hertrouwen en molenopzichter in Losdorp (later gemeente Bierum).
4. Jan Thijs, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 25-8-1743, overleden 7-3-1826 in Paterswolde, zie genealogie Thijs.
5. Jantje Jans Thijs, geboren 1745 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-6-1745.
6. Willem Jans Thijs, geboren 1748 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-4-1748, overleden 1803 in Groningen (tussen 1798 en 1805).
Gehuwd (1) 21-10-1777 in Groningen met Janna Harms Meiboom, overleden 1779 in Groningen.
Huwelijk: Willem Tijssen van Paterwolde en Janna Harms Meiboom, van de Oude Peekel AA, pro qua Brugt Douwes als neef.
Breukdodenboek Groningen 14-9-1779: Johanna Meiboom, vrouw van Willem Thiessen, aan de Haven.

Gehuwd (2) 2-5-1781 in Groningen met Jantje Christoffers van Boekeren, geboren 1754 in Haren, gedoopt 13-1-1754, overleden 7-1781 in Groningen, dochter van Christoffer Alberts van Boekeren en Anna Pauwels, eerder getrouwd 8-2-1777 in Groningen (afkondiging) met Harmannus Aaldriks, overleden 1778 in Groningen.
Huwelijk: Willem Tiessens van Paterwolde en Jantje Christoffers van Boekeren, weduwe van Harmannus Aalders, van Haren, pro qua Jan van Boekeren als broeder. Met belastinge te Haren.
Breukdodenboek Groningen 27-7-1781: Jantje van Boekeren, vrouw van Willem Tijssens, Noortk haven.
Verhuur van lijklakens Groningen 27-7-1781: Jantijn Christoffers van Boekeren, vr. van de Coopm. Willem Tijssens aan de Noort kant van de Haven, T laken Coopman & Cremergilde.

Gehuwd (3) 8-7-1798 in Groningen met Geertje Reinders Kruizinga, geboren 1758 in Hoogezand, gedoopt 8-12-1758, overleden 7-9-1826 in Groningen, dochter van Reinders Willems en Zwaantje Tjeerts Kruizinga, hertrouwd 23-6-1805 in Groningen met Roelf Swartwolt, geboren 1753 in Haren, gedoopt 10-6-1753, overleden 29-5-1808 in Scheemda, zoon van Roelof Swartwolt en Hillechien Jans.
Huwelijk: Willem Jan Thiessens van Paterwolde en Geertje Reinders van 't Hoogezand, pro qua Reinder Willems als vader.
7. Hendrik Jans Thijs, geboren 1751 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-3-1751.
 
IId  Sibbelina Blokbergen, dochter van Marten Blokbergen (zie Ia) en Albertje Stevens.
In het doopboek meestal als Lina, ook Sina, Zina, Sewelina en Sibbelina.
Gehuwd met Geert Talens, zoon van Lambert Talens en Geertruid Hillebrands, zie genealogie Talens1.
Verzoek aan de Etstoel 25-11-1738: Hebelina Blokbergen huisvrouw van Geert Thalens te Eelde, en Cornelis Hillebrants, Jan Roelofs Steringa en Kaspar Hofman en verdere naaste vrienden van Geert Thalens verklaren dat Geert aan de drank is. Daardoor zijn vrouw en kinderen in gevaar. Zij verzoeken om Geert in bewaring te stellen.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 is Geert Talens meier van de weduwe van de koster, dit is huis 60 aan de Westerhorn, in 1754 en 1764 woont hij waarschijnlijk in een huis van Florris Cluiving aan de Hoofdweg tegenover de Duinerlaan. In 1774 wordt hij niet vermeld, in 1784 weduwe Geert Thalens na Hendrik Alberts, in 1794 Geertruit Thaalens voor Hendrik Alberts (Smit), aan de Hooiweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruid Geerts Talens, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 16-3-1732, overleden 1797 in Eelde. Vermoedelijk overleden in 1797 wanneer het huis waar zij woonde met haar moeder wordt verkocht door wedman Thalens.
2. Albertje Geerts Talens, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 17-1-1734.
3. Marten Geerts Talens, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 14-10-1736.
4. Lammert Talens, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 22-11-1739. Doopnaam Lammert Talens.
5. Hillebrant Geerts Talens, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 14-10-1742, overleden 1799 in Obergum. Hilbrant Talens koopt in 1781 een huis van wed. Groenewolt te Eelde voor 150 gld.
In 1797 verkoopt wedman Thalens van Obergum een kamer aan Jan Willems Cremer, die de kamer in 1800 weer verkoopt aan Jan Roelfs Kooij.
Het overlijdensjaar van Hillebrant Talens wordt vermeld bij enkele huwelijken van de kinderen.

Gehuwd 10-12-1775 in Obergum met Jantje ter Spil, geboren 1750 in Obergum, gedoopt 18-10-1750, overleden 9-4-1829 in Obergum, Winsum, dochter van Bron ter Spil en Jacomina Jacobs.
Huwelijk: Hilbrant Talens en Jantien ter Spil, beide van Obergum.
6. Jan Roelefs Talens, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 19-4-1745.
7. Stefen Geerts Talens, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 2-7-1748.
8. Jacobje Geerts Talens, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 21-2-1751.
 
IIe  Johannes Blokbergen, overleden 1788 in Peize, begraven 24-12-1788, zoon van Marten Blokbergen (zie Ia) en Albertje Stevens.
Gehuwd 30-8-1744 in Peize met Trijntien Hillebrands Staal, overleden 1748 in Peize, begraven 15-3-1748, dochter van Hilbrand Staal en Roelfien Garbrands, eerder getrouwd 1730 in Peize met Derk Engberts, overleden 1742 in Peize.
Huwelijk: Johannis Blokbergen en Trijntijn Staels, in het bekken 2 gld.
Hans Blokbergen wordt in het Register van Nieuwe Huizen in 1745 vermeld bij het huis dat vermoedelijk toebehoorde aan zijn echtgenote. Na haar overlijden wordt dit huis in 1751 executoriaal verkocht.
Op 15-3-1748 wordt de vrouw van Hans Blokbergen begraven, in het bekken 15 st.
In 1754 komt Hans Blokbergen niet voor in het Haardstedenregister. Hij kan toen bij zijn zuster Wijtke hebben gewoond. In 1764 en 1774 woont hij in een kamer met vrijstelling van belasting.
Op 24-12-1788 wordt Johannes Blokbargen begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertien Blokbergen, geboren 1745 in Peize, overleden 1779 in Peize, begraven juli 1779. In juli 1779 wordt Albertin Hans begraven. Op 12-7-1779 betaalt Hans Blokbergen voor het laken over zijn dochter.
 

Index
Genealogie Blokbergen