U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Eleveld (1)

Generatie I

Ia  Roelof Eleveld.
Deze familie Eleveld heeft wortels in Eelde, maar bij de Eelder genealogieŽn was al een (latere) familie Eleveld opgenomen, waarvan de verwantschap met deze familie niet is aangetoond.
Gehuwd met NN Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs en Jantje NN, zie genealogie ~Cornelis NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Eleveld (zie IIa), overleden 1749 in Groningen.
2. Jacob Eleveld (zie IIb), overleden 1736 in Groningen.
 

Generatie II

IIa  Cornelis Eleveld, overleden 1749 in Groningen, zoon van Roelof Eleveld (zie Ia) en NN Cornelis.
Gehuwd (1) 7-5-1715 in Groningen met Talleta Mercator, dochter van Hermannus Mercator en Aletta Hiidema.
Huwelijk: Cornelis Elevelt van Eelde en Talleta Mercator van Emden, pro qua de tolb. Benno Hiddema als oom. Met belastinge tot Emden.
Breukdodenboek Groningen 28-6-1749: Cornellis Elevelt vr. Johanna Holke in Bruggestraet.

Gehuwd (2) 4-6-1721 in Groningen met Johanna Jans Holke, overleden 1761 in Groningen.
Huwelijk: Cornellis Eleveldt van Eelde en Johanna Holks van de Leeke, pro qua Hindrick Becker als voormond.
Huwelijkscontract Groningen 16-5-1721:
Cornelis Elevelt en Johanna Jans Holke
Bruidegomszijde:
Roelf Eelevelt, vader
Jacob Eelevelt, broer
Bruidszijde:
Harmannus Reinkingh, swager
Swaantien Jans Holke, suster
Hindrik Becker, voormond

Cornelis Elevelt en Johanna Jans zijn in 1726 getuigen bij het huwelijkscontract van Jan Ebbinge als neef en aangetrouwde nicht van de bruidegom. Jan Ebbinge was eerst gezien als zoon van Hillebrant Jans en Jacobina Cornelis, maar volgens een correctie is hij dezelfde als Jan Ebbinge, broer van Jacobina Cornelis, Annegien Cornelis en NN Cornelis, moeder van Cornelis Eleveld.

Breukdodenboek Groningen 18-7-1761: Johanna Hoeks, wed. Cornellis Elevelt, Bruggestr.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hermannus Eleveld, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 9-7-1716.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jantjen Eleveld, geboren 1724 in Groningen, gedoopt Groningen 1-3-1724.
3. Jan Eleveld, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 7-11-1725 (tweeling). Doopnaam Jannes, vermoedelijk identiek met Jan Eleveld.
Gehuwd 5-5-1756 in Groningen met Grietje Bos, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 8-5-1737, overleden 5-11-1814 in Groningen, dochter van Jacob Bos en Harmtien Sinning.
Huwelijk: Jan Eleveld en Grietje Bos, beide van Groningen, pro qua Arent Alberts als oom.
Huwelijkscontract Groningen 14-4-1756:
Jan Elevelt en Grietjen Bos
Bruidegomszijde:
Johanna Jans, weduwe van Cornelis Elevelt, moeder
Jan Alberts, zwager
Heiltien Elevelt, zuster
Bruidszijde:
Derk Bos, broer
Eempien Bos, zuster
Arent Alberts, oom
Jannes Elsing, oom
Luigien Willems, neef
4. Heijltijn Eleveld, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 7-11-1725 (tweeling).
Gehuwd (1) 16-11-1751 in Groningen met Jan Alberts, overleden 1758 in Groningen.
Huwelijk: Jan Alberts en Heijltje Elevelts beide van Groningen pro qua Jan Elevelt als broer. Consent van de bruids moeder.
Huwelijkscontract Groniongen 19-10-1751:
Jan Alberts en Heiltien Elevelts
Bruidegomszijde:
Jacob Alberts, broer
Margien Alberts, weduwe Toonis Jans, zuster
Bruidszijde:
Johanna Jans, weduwe van Cornelis Eleveld, moeder
Jan Elevelds, broer

Breukdodenboek Groningen 1-12-1758: Jan Albers, v. Heiltie Elevelt, O. Jatstr.
Op 15-4-1759 wordt zoon Jannes gedoopt (als moeder Neeltjen Elevelt).

Gehuwd (2) 5-5-1761 in Groningen met Harmannus Rijl, overleden 1782 in Groningen.
Huwelijk: Harmannus Rijl en Haijltje Eleveld, wed. van Jan Alberts, pro qua Jan Eleveld als broeder.
Verhuur van lijklakens Groningen 9-3-1782: Harmanus Rijl in de Harderingstr., man van Hilligjen Elevelt, T lake Slagter Gilde.
5. Jantjen Eleveld, geboren 1731 in Groningen, gedoopt 4-11-1731, overleden 1782 in Groningen.
Gehuwd 2-5-1764 in Groningen met Geert Reinking.
Huwelijk: Geert Reinking en Jantje Eleveld, beide van Groningen, pro qua Jan Eleveld als broeder.
Reinking ook als Rinking. In 1771 wordt dochter Johanna gedoopt.
Verhuur van Lijklakens Groningen 22-9-1782: Jantje Elevelt vrouw van Geert Rinking heeft gewoont bij A. Kerkhoff, t Laak v.d. Slagt. Gilde.
Breukdodenboek Groningen 22-9-1782: Jantje Elevelt, vrouw van Geert Reinking, A. Kerkhof.
6. Roelef Eleveld, geboren 1735 in Groningen, gedoopt 27-4-1735.
 
IIb  Jacob Eleveld, overleden 1736 in Groningen, zoon van Roelof Eleveld (zie Ia) en NN Cornelis.
Gehuwd 24-2-1722 in Groningen met Meenje Harmens, eerder getrouwd 10-5-1719 in Groningen met Hindrik Hartgers.
Huwelijk: Jacob Eleveldt van Eelde in Drenthe en Meenje Harmens, weduwe van Hindrik Hartgers, van Delfzijl, pro qua Cornellis Jacobs als swager.
In het doopboek ook als Jacob Eeltvelt.
Breukdodenboek Groningen 8-6-1736: Jacob Elevelt aan 't Boterdiep de wed. hiet Menje Harmens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Eleveld (zie IIIa), overleden in Groningen.
2. Jantjen Eleveld, geboren 1726 in Groningen, gedoopt 5-7-1726.
3. Harmannus Eleveld, geboren 1728 in Groningen, gedoopt 8-2-1728.
4. Froucke Eleveld, geboren 1731 in Groningen, gedoopt 5-10-1731, overleden 1752 in Groningen. Verhuur van lijklakens Groningen 13-11-1752: Frouke Eelevelt een jongedogter heeft gewoont op het Boterdiep ten Huise van haar stiefvader Geert Faber. Geert Faber niet gevonden.
Breukdodenboek Groningen 18-11-1752: Frouke Eleveld J. d. an 't Boterdiep.
 

Generatie III

IIIa  Roelof Eleveld, overleden in Groningen, zoon van Jacob Eleveld (zie IIb) en Meenje Harmens.
Roelof Eleveld geplaatst als zoon van Jacob Eleveld omdat hij niet voorkomt in huwelijkscontracten van kinderen van Cornelis Eleveld en Johanna Jans Holke. Dat echtpaar heeft een zoon Roelof, die echter pas in 1735 is geboren.
Het is ook mogelijk dat Roelof Eleveld een zoon is uit een eerder huwelijk van Jacob Eleveld.

Gehuwd 12-5-1743 in Eelde met Jantje Oosterveld, dochter van Jacob Oosterveld, zie genealogie ~Jacob Oosterveld.
Huwelijk: Roelof Eleveld, van de Hoorn en Jantje Oosterveld, pro qua Eghbert Everts. In december 1744 wordt Jantje Oosterveld van Eelde lidmaat van de kerk te Groningen.
Roelof Eleveld wordt vermeld als Jacob Elevelt bij de doop van zoon Jacob Oostervelt en als Roelofs Jakobs Elevelt bij de doop van zoon Cornelis.
Als eigenaar van het huis van Lammert Roelofs Bekkering te Eelde wordt in 1807 genoemd: Jacob Eleveld en zijn broer Cornelis op de Hoorn.
In 1809 worden de huizen 15 en 18 in Eelde en verschillende landerijen verkocht door de (klein)kinderen van Jantje Oosterveld: Kornelis Eleveld, Hajo, Jantje en Engelina Steggers en Petronella Reints, kinderen van Jantien Eleveld en Jonas Steggers en Harmannus Reints en de erfgenamen van Jakob Eleveld (volgens de meorie van successie zijn dit dezelfde personen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Eleveld (zie IVa), geboren 1745 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 21-7-1745, overleden 1792 in Groningen.
2. Jacob Eleveld, geboren 1747 in Groningen, Den Hoorn, gedoopt 22-3-1747, overleden 14-8-1809 in Eelde of Hoorn. Doopnaam Jacob Oostervelt.
In het begrafenisboek van Eelde: Jacob Eleveld overleden 62 jaar oud, woonplaats Hoorn, ongehuwd. Het is niet duidelijk of hij in Eelde is overleden of dat de inschrijving plaats vond vanwege de goederen in Eelde.
3. Roelof Eleveld, geboren 1748 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 10-8-1748.
4. Roelf Eleveld, geboren 1752 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 10-5-1752.
5. Cornelis Eleveld (zie IVb), geboren 1757 in Groningen, Den Hoorn, gedoopt 30-7-1755, overleden 6-7-1814 in Helpman, Hoornschedijk.
 

Generatie IV

IVa  Jantien Eleveld, geboren 1745 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 21-7-1745, overleden 1792 in Groningen, dochter van Roelof Eleveld (zie IIIa) en Jantje Oosterveld.
Gehuwd (1) 12-5-1773 in Groningen met Jonas Steggers, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 2-8-1739, overleden 1782 in Groningen, zoon van Haije Steggers en Engelina Jans.
Huwelijk: Jonas Stechgers van Groningen en Jantje Eleveld van den Hoorn onder Helpman, pro qua Jacob Eleveld als broeder.
Jonas Steggers is broodbakker, wonend aan het Schuitendiep.
Breukdodenboek Groningen 29-6-1782: Jonas Stegger, man van Jantje Elevelt, Schuitendiep.

Gehuwd (2) 16-7-1783 in Groningen met Harmannus Reits, geboren 1730 in Groningen, gedoopt 3-12-1730, zoon van Tamme Reits en Petronella van der Tuik, eerder getrouwd 19-3-1754 in Groningen met Diewertje Tonkens, geboren 1733 in Groningen, gedoopt 20-12-1733, overleden 1779 in Groningen, dochter van Luppe Tonkens en Hinderijcke Vlasbloem.
Huwelijk: Harmannus Reits, lieutenant van een compagnie burgers deezer Stad, van Groningen en Jantjen Eleveld weduwe van Jonas Stechers van de Horense Dijk, pro qua de vaandrik Jonas Hulsinga als neev.
Breukdodenboek Groningen 11-5-1792: Jantje Elevelt, vrouw van Hermannus Reits aan de Kruidgragt.
Huwelijkscontract Groningen 26-6-1783:
Harmannus Reits, luitenant Corps Borgerie te Grongen en Jantien Elevelds.
Bruidegoms zijde:
Tamme Reits, zoon
Margaretha Swartwold, aangetrouwde dochter
Luppe Reits, zoon
Jan Reits, zoon
Hinrijka Reits, dochter
Abraham Reits, broer
Wilmina Reits, zuster, weduwe E.M. Scharphuis
Jan Reits, oom
Bruids zijde:
Hindrik Steggers, zwager en voormond bruids 3 voorkinderen
Jacob Eleveld broer en sibbevoogd ad idem
Jonas Huisinga, neef en vreemde voogd ad idem
Leentje Jacobs, nicht
Hajo Steggers, aangetrouwde vader
Cornelius Eleven, broer (bedoeld zal zijn Eleveld)
Anna Steggers, aangetrouwde halve zuster
Jantjen Vrieze, moeij
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hajo Steggers, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 23-2-1776, overleden 12-11-1818 in Groningen. Broodbakker.
Gehuwd 8-5-1803 in Groningen met Aukjen van der Veen, geboren 1776 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 29-12-1776, overleden 7-10-1847 in Groningen, dochter van Thijs Hindriks van der Veen en Geertruid Roelfs Abeen, zie genealogie Van der Veen.
Huwelijk: Hajo Steggers van Groningen en Augien Thijssens van Haren, pro qua Thies Hindriks als vader.
Huwelijkscontract 30-4-1803, Helman (Selwerd en Sappemeer):
Hajo Steggers, z.v. wijlen Jacobus Steggers en wijlen Jantijn Roelfs Elevelt en Aukijn Tijssens, d.v. Tijs Hindriks en wijlen Geertruit Roelfs.
Aan de zijde van de bruidegom: Cornelis Elevelt, volle oom.
Aan de zijde van de bruid Tijs Hindriks, vader en Albertijn Abels, stiefmoeder.
2. Jantje Steggers, geboren 1778 in Groningen, gedoopt 12-4-1778.
3. Engelina Steggers, geboren 1780 in Groningen, gedoopt 4-11-1779, overleden 13-4-1853 in Groningen.
Gehuwd 27-5-1810 in Groningen met Roelf Tiessens van der Veen, geboren 1781 in Haren, gedoopt 12-8-1781, overleden 12-10-1848 in Groningen, zoon van Thijs Hindriks van der Veen en Geertruid Roelfs Abeen, zie genealogie Van der Veen.
Huwelijk: Roelof Thiessens van Haren en Engelina Jonas Steggers van Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Petronella Reits, geboren 1784 in Groningen, gedoopt 4-2-1784, overleden 2-11-1854 in Groningen.
Gehuwd (1) 23-4-1808 in Groningen met Gerrit Bouman, geboren 1783, overleden 17-8-1829 in Groningen, zoon van Gerrit Freerks en Jantien Gerrits.
Gehuwd (2) 7-8-1834 in Groningen met Jan Sibrand van Dokkum, overleden 26-3-1857 in Groningen.
 
IVb  Cornelis Eleveld, geboren 1757 in Groningen, Den Hoorn, gedoopt 30-7-1755, overleden 6-7-1814 in Helpman, Hoornschedijk, zoon van Roelof Eleveld (zie IIIa) en Jantje Oosterveld.
Op 6-7-1814 is in Helpman, aan de Hoornschedijk overleden Cornelis Eleveld, 57 jaar, gehuwd, nalatende een weduwe Fennegien ... en 2 kinderen Jantien 8 jaar en Elsien 1 jaar.
Gehuwd (1) 16-10-1803 in Groningen met Janna Jacobs.
Huwelijk: Cornelis Eleveld van Groningen en Janna Jacobs van Ulrum, p.q. Klaas ten Pamp.
Gehuwd (2) 6-8-1812 in Haren met Fennechien Lammerts, geboren 1788 in Haren, over het Hoornsediep, gedoopt 31-8-1788, overleden 4-2-1841 in Groningen, dochter van Lammert Lammerts Pleiter en Elsien Johannes, zie genealogie Pleiter, hertrouwd 16-3-1815 in Haren met Hendrik Hendriks, geboren 1787 in Haren, overleden 22-6-1837 in Groningen, zoon van Hendrik Jans en Hinderkien Hendriks.
Bij het huwelijk van Lammegien Lammerts Pleiter in 1813 in Haren is Cornelis Eleveld getuige als aangehuwde broeder van de bruid.
Hindrik Hindriks geeft als stiefvader het overlijden aan van Elzien en van Kornelis Eleveld, de laatste 2 1/2 jaar, geen ouders vermeld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantien Eleveld, geboren 1804 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 18-4-1804, overleden 14-3-1866 in Hoornschedijk, Haren.
Gehuwd 8-5-1825 in Groningen met Hinderk Hinderks van Hemmen, geboren 1802 in Haren, gedoopt 10-10-1802, overleden 7-12-1883 in Den Hoorn, Haren, zoon van Hindrik Antoni van Hemmen en Elsien Hindriks Oosterveld.
In 1832 is Hinderk Hinderks van Hemmen eigenaar van de oostelijke boerderij Den Hoorn, waar vermoedelijk zijn schoonvader eerder woonde (gelegen in de buurt van de huidige kruising Laan Corpus Den Hoorn, Paterswoldseweg).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Elsien Eleveld, geboren 1813 in Haren, overleden 6-5-1821 in Haren, Hoorn.
3. Kornelis Eleveld, geboren 1814 in Haren, overleden 21-12-1816 in Hoornschedijk, Haren. Kornelis Eleveld is geboren na het overlijden van zijn vader.
 

Index
Genealogie Eleveld (1)