U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Van Theken

Generatie I

Ia  Tadeus Renici van Theken, geboren 1737 in Leeuwarden, gedoopt 13-10-1737, overleden 24-9-1812 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Hendrik van Theken en Trijntje Renici.
Bij de doop als Taede.
Gehuwd 7-12-1760 in Rijperkerk, Tjietkerksteradeel met Antje Pieters Posthumus.
Huwelijk: Tadeus Renici van Theeken, procureur-fiscaal van Menaldumadeel en Antje Pyters Postumus van Berlikum.
In 1794 wordt de Heer van Theken vermeld na Hindrikus Deodatus (op de Schelfhorst), in 1797 als T.R. van Theken, burger, 60 jaar met zoons H. 28 en P. 26. In 1804 T.R. van Theken tussen Gerrit Dalhof (35) en Garbrant Pieters (nr. 37?).
In 1805 draagt de Heer van Theken te Eelde wegens ouderdom zijn goederen over aan zijn zoons Hendrik en Pieter Ubbo van Theken om door hen verzorgd te worden, met toestemming van Willem Moleman te Paterswolde als voogd over zijn kinderen.
Bij overlijden aangifte door zoon Hendrik als Tadeus Renisie van Theken, gepensioneerd controleur der Convoijen en Licenten wonend in huis E24 te Haren (hoek Meerweg, Groningerweg in Paterswolde), 75 jaar, zoon van Hendrik van Theken en Trijntje Renisie, nalatende twee zonen Hendrik en Pieter Ulbo van Theeken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henderikus van Theken, overleden 1764 in Delfzijl, begraven 1-10-1764. Op 1-10-1764 wordt Hederikus van Teken, zoontje van de Heer Conteleur van Teken en zijn huisvrouw begraven.
2. Georg Ulbo van Theken, geboren 1764 in Uitwierde, gedoopt 18-3-1764. Doop: de Zoon van den Wel Edelen Gestrengen Heer Controlleur Tadeus Rinici van Theeken en Antie Postuma Ehelieden op Wetterstein en genoemt Georg Ulbo.
3. Hendrik van Theken, geboren 1767 in Uitwierde, gedoopt 17-8-1766, overleden 29-12-1814 in Haren. Bij overlijden als Hendrik van Teeken, 46 jaar, zonder beroep, overleden Hoornschedijk, huis E 15, geen ouders vermeld.
4. Pieter Ulbo van Theken, geboren 1769 in Delfzijl, gedoopt 9-4-1769, overleden 26-11-1837 in Eelde. Doop: een zoon van Taddeus Pilecius van Theeken Controleur alhijr en Antie Postumus genaamt Pieter.
Bij overlijden aangifte door zijn kostbaas Arend Lammerts Bekkering, wonend Eelde nr. 18, als Pieter Ulbo van Theken, gepensioneerd Garde du Cor(ps), z.v. Tardeus Renik van Theken en Trientien Rinicie, geboren te Dokkum 9-4-1769. Pieter Ubbo van Theken is voorts als oom getuige bij de aangifte van het overlijden van Remmelt Meulman.
5. Trientje Rinici van Theken (zie IIa), geboren 1773 in Delfzijl, gedoopt 31-5-1773, overleden 7-1801 in Paterswolde, Schelfhorst.
 

Generatie II

IIa  Trientje Rinici van Theken, geboren 1773 in Delfzijl, gedoopt 31-5-1773, overleden 7-1801 in Paterswolde, Schelfhorst, dochter van Tadeus Renici van Theken (zie Ia) en Antje Pieters Posthumus.
Doop: een dogter van Taddeus Pilecius van Theeken Controleur alhijr en Antie Postumus genaamt Trijntie Rinici.
Gehuwd 25-6-1797 in Eelde met Willem Remmelts Meulman, geboren 1765 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-2-1765, overleden 5-7-1813 in Paterswolde, zoon van Remmelt Meulman en Annegje Jannes, zie genealogie Meulman.
Trientje Rinici van Theken is kort na de geboorte van haar kind Trientje Rinici overleden. Naamsaanneming op 103, maar Willem Remmelts Meulman is voor de nummerbijschrijving overleden. Kinderen Remmelt 12, Annegien 13, Trientien 11, zus Margaretha 40 in Eelde. Hij geeft ook op als hoofdcurator zijn zwager Albert Groenwold en diens zoon Remmelt 9, beiden in Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Meulman, geboren 1798 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 29-7-1798, overleden 18-5-1850 in Paterswolde, zie genealogie Meulman.
2. Remmelt Meulman, geboren 1799 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 15-9-1799, overleden 5-7-1830 in Paterswolde.
Gehuwd 21-5-1820 in Eelde met Hillechien van Diepenbrug, geboren 1801 in Peize, gedoopt 4-10-1801, overleden 18-6-1852 in Groningen, dochter van Lucas van Diepenbrugge en Hinderkien Jans Talens, hertrouwd 22-5-1842 in Groningen met Boele Harms Boelens, geboren 1787 in Hoogkerk, gedoopt 8-7-1787, overleden 19-1-1848 in Groningen, zoon van Harm Boelens en Jantje Jans, zie genealogie Boer1.
Kinderen trouwen in Eelde, Groningen, Haren, Bedum, Appingedam en Delfzijl. Bij het overlijden van Hillechien wordt vermeld dat haar vader burgemeester was, maar dat is waarschijnlijk onjuist, aangezien hij voor 1803 is overleden en Jan Willinge toen nog als schulte fungeerde van Peize.
3. Trientje Rinici Meulman, geboren 1801 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 19-7-1801, overleden 4-7-1827 in Eelde, zie genealogie Meulman.
 

Index
Genealogie Van Theken