U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Harmen Jans

Generatie I

Ia  Harmen Jans.
Gehuwd met Hendrikje Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Harms, geboren 1724 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 10-9-1724, overleden 1751.
Gehuwd 3-5-1750 in Eelde met Marten Peters, overleden 1790 in Eelde (tussen 1784 en 1794), zoon van Pieter Martens, zie genealogie Martens, hertrouwd 30-1-1752 in Eelde met Annegje Janssens, geboren 1726.
Huwelijk: Marten Peters en Jantje Harms, van Eelderwolde.
2. Metje Harms, geboren 1727 in Paterswolde, gedoopt 16-3-1727.
3. Trijntje Harms (zie IIa), geboren 1730 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 12-11-1730.
 

Generatie II

IIa  Trijntje Harms, geboren 1730 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 12-11-1730, dochter van Harmen Jans (zie Ia) en Hendrikje Willems.
Weduwe Harmen Jans staat in het Haardstedenregister 1754 bij Eelderwolde als opvolgster van weduwe Wibbegien Roelofs (weduwe van Albert Roelofs), wonend op de hoek van de Groningerweg en de Ter Borchlaan.
Dochter Jantje trouwt vanuit Eelderwolde.
Dochter Trijntje trouwt met Jan Roelefs. In 1764 wordt zij genoemd als weduwe Jan Roelofs op dezelfde plaats als eerder haar moeder. Ook leent Trijntien Harms, wed. van Jan Roelefs te Eelderwolde in 1765 een bedrag van 50 gld. van Pieter en Harm Harms (Groenwold). Zij is waarschijnlijk degene die in 1766 trouwt met Steven Roelfs uit Foxwolde. Steven Roelfs staat in 1774 en 1784 in het Haarstedenregister als bewoner van het laatste huis in Eelderwolde (gelegen waar de Ter Borchlaan dan eindigt).
Waarschijnlijk een andere Trijntje Harms heeft in Eelderwolde tussen 1757 en 1761 kinderen met Roelef Alberts, namelijk Harrem Janssen in gedoopt in 1758 en Albert in 1759. Deze Roelef Alberts zou een zoon kunnen zijn van Albert Roelefs en Wubbegje Roelefs, die voor weduwe Jan Harmens in het eerstgenoemde huis woonden, of Roelef Alberts Boer, die met zijn (tweede?) vrouw Hendrikje Jans in 1765 een zoon krijgt in Eelderwolde en daarna op de Schelfhorst woont bij zijn schoonvader Jan Willems.

Gehuwd (1) 1-5-1757 in Eelde met Jan Roelefs, overleden 1761 in Eelderwolde (tussen 1761 en 1764).
Huwelijk: Jan Roelefs en Trijntje Harms.
Gehuwd (2) 8-6-1766 in Eelde met Steven Roelefs, geboren in Foxwolde?.
Huwelijk: Steven Roelefs, van Foxwolde en Trijntje Harms.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Jans, geboren 1761 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 6-12-1761. Hoewel niet vermeld bij de doop, zou de naamgeving er op kunnen wijzen dat de vader van Jan Jans reeds voor de doop is overleden.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Roelef Stevens, geboren 1767 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-5-1767.
3. Harmen Stevens, geboren 1770 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 21-10-1770.
 

Index
Genealogie Harmen Jans