U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Roelef Jansen

Generatie I

Ia  Roelef Jansen.
Gehuwd met Hinderkien Geerts, overleden 1769 in Paterswolde (tussen 1760 en 1769).
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 en 1754 wordt weduwe Roelef Jansen vermeld bij Paterswolde, bij de Hooiweg met 3 paarden. Er zijn verschillende schuldverklaringen waar zij en haar dochter Jantien Roelefs, weduwe van Henricus Crassens bij betrokken zijn i.v.m. afkoop van de andere kinderen en de mandelige boerderij.
In 1766 wordt een schuldverklaring ingeschreven opgesteld in 1760 door Hindrikje Geerts, wed. Roelef Jans van 300 gld. aan Pieter en Harm Harms. Daaropvolgend is er een schuldverklaring uit 1765 van Jantje Roelefs, wed. Henricus Crassens en haar zoon Harmannus Crassens en huisvrouw Geesje Harmens vanwege een schuld aan schults D. Willinge t.b.v. afkooppenningen voor Geert Roelfs en Jan Willems noie ux. (dus namens zijn vrouw). In 1769 volgt een schuldverklaring van Jantje Roelefs en zoon Harmannus Crassens van 1050 gld. In 1776 wordt een schuldverklaring ingeschreven opgesteld in 1769 van Harmannus Crassen en Jantien Roelfs aan Aaltien Takens, weduwe van Geert Roelfs betreffende een restant van 49 gld. na afwikkeling van de "afkooppenningen van onze gewesen mandelige plaatse te Paterwolde".
In 1777 draagt Roelof Weeman, hoofdmomber over de kinderen van Harmannus Crassens en Geesje Harms, die beiden zijn overleden, "een stuk grond waar het huis op gestaan heeft" over aan Mr. L. Trip, burgemeester van Groningen en eigenaar van De Braak. Het huis bevond zich aan de Hooiweg bij de noordwestelijke hoek van De Braak.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Roelefs (zie IIa), geboren 1710, overleden 1800 in Paterswolde (na 1797).
2. Geert Roelefs (zie IIb).
3. Jantien Roelefs (zie IIc).
 

Generatie II

IIa  Grietje Roelefs, geboren 1710, overleden 1800 in Paterswolde (na 1797), dochter van Roelef Jansen (zie Ia) en Hinderkien Geerts.
Gehuwd 19-4-1739 in Eelde met Jan Roelefs Willems, overleden 1795 in Paterswolde (tussen 1793 en 1797), zoon van Willem Jansens en NN, zie genealogie Boer1.
Huwelijk: Jan Willems en Grietje Roelofs.
Bij het overlijden van dochter Hendrikje (Hinderkien Jans) wordt als vader vermeld Jan Roelfs Willems. Dit is in overeenstemming met de doopnaam van zijn kleinzoon Jan Roelefs, die ook een keer wordt vermeld als Jan Roelfs Roelofs bij een van de dopen van zijn kinderen.
In 1797 wed. Jan Boer, 88 jaar, wonend bij (schoonzoon) Roelof Alberts (op 102).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Jans, geboren 22-2-1740 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-2-1740, overleden 8-1-1821 in Paterswolde, zie genealogie Boer1.
2. Willemtien Jans, geboren 1747 in Paterswolde, gedoopt 4-6-1747, overleden 1797, zie genealogie Boer1.
 
IIb  Geert Roelefs, zoon van Roelef Jansen (zie Ia) en Hinderkien Geerts.
Gehuwd 13-5-1753 in Eelde met Aaltje Takes, dochter van Take Folkerts en Engeltje Aalderts, zie genealogie Takens.
Huwelijk: Geert Roelefs en Aaltje Takes.
Doop dochter Hendrikje, d.v. Roelef Jans Geert en Aaltje Takes. Hinderkien heeft een dochter Aaltje.
In 1754 neemt Geert Roelefs een lening over die door zijn schoonvader Take Folkers was aangegaan met Jan Willems op de Schelfhorst en inmiddels afbetaald op 100 gld. na.
Het huis, nr. 68 in 1812, gelegen aan de Hoofdweg tussen Brouwersteeg en Wieldraaiersteeg, waar Geert Roelefs wordt vermeld in 1754 en 1764, is eigendom van Take Folkerts. Hij wordt in 1766 vermeld als noorderbuur wanneer huis 67 wordt verkocht. In 1774 wordt weduwe Geert Roelefs vermeld. Na het overlijden van Take Folkerts verkopen de erfgenamen het huis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Geerts Takens, geboren 1755 in Eelde, gedoopt 15-6-1755, overleden 20-12-1836 in Eelde, zie genealogie Takens.
 
IIc  Jantien Roelefs, dochter van Roelef Jansen (zie Ia) en Hinderkien Geerts.
Gehuwd 18-6-1734 in Groningen met Henricus Crassens.
Huwelijk: Henricus Cras, van Groningen en Jantjen Roelefs, van Paterswolde, p.q. Geert Roelefs als broer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmannus Hendericus Crassens (zie IIIa), geboren 1735 in Groningen, gedoopt 11-3-1735, overleden 1777 in Paterswolde (1777 of eerder).
 

Generatie III

IIIa  Harmannus Hendericus Crassens, geboren 1735 in Groningen, gedoopt 11-3-1735, overleden 1777 in Paterswolde (1777 of eerder), zoon van Henricus Crassens en Jantien Roelefs (zie IIc).
Gehuwd 24-5-1761 in Eelde met Geesje Harms Weeman, overleden 1777 in Paterswolde (1777 of eerder), dochter van Harm Weeman, zie genealogie Weeman.
Huwelijk: Hermannus Henderikus Crassen en Geesje Harms.
In het Haardstedenregister van Eelde 1764 wordt Harmannus Crassens vermeld bij de Hooiweg in Paterswolde als opvolger van zijn grootmoeder weduwe Roelef Jansen, in 1774 bij Schelfhorst met 2 paarden.
Op 26-4-1777 worden mombers aangesteld omdat "Harmannus Crassens en vrouwe Geesjen Harms te Paterwolde zijn komen te overlijden". De kinderen zijn Roelfje 16 en Harm 11. Hoofdmomber is Roelf Weeman tot Paterwolde, medemombers Jacob Weeman, Jan Willems en Roelf Lucas.
Op 14-3-1783 worden wegens overlijden van Roelf Weeman, Jacob Weeman en Roelof Lucas nieuwe mombers aangesteld: nieuwe hoofdmomber is Pieter Jans en medemombers zijn de E. Jan Jacobs en Roelof Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfien Harmannus (zie IVa), geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1761, overleden 1-1-1819 in Eelde.
2. Harmen Harmannus Crassens (zie IVb), geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-6-1765, overleden 2-10-1822 in Groningen.
 

Generatie IV

IVa  Roelfien Harmannus, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1761, overleden 1-1-1819 in Eelde, dochter van Harmannus Hendericus Crassens (zie IIIa) en Geesje Harms Weeman.
Naamsaanneming Eelde 1812 op nr. 51 wed. Lugien Roelfs (Roelfien Harmannus, voor haar zoon de naam Kransen), zoon Harmannus 14 jaar. In 1807 Luigijn Roelfs op nr. 65 (komt overeen met nr. 58 in 1812) met 1 kind.
Bij overlijden op nr. 51, nalatende een broer Harm Harmannus. Aangevers zijn haar neven Jan Weman en Roelf Jans Westerhof. Het is niet duidelijk waarom de laatste haar neef is (zie ook Trijntje Roelefs, e.v. Jan Jans timmerman, Jan Jacobs (Westerhof) is hoofdmomber en Roelf Weeman eerste medemomber).
Huis nr. 51 is in 1832 eigendom van weduwe Harm Hermannus, Groningen. Dit is waarschijnlijk de weduwe van de broer van Roelfien Harmannus.

Gehuwd 12-5-1793 in Haren met Lugien Roelfs, geboren 1742 in Roden, gedoopt 25-12-1742, overleden 13-1-1808 in Eelde, zoon van Roelef Roelefs Brink en Roelefje Stevens.
Huwelijk: Luigien Roelfs van Roon en Roelfjen Harms van Paterwolde.
Lugien Roelfs bij overlijden 65 jaar, een kind.
Kinderen:
1. Hinderkien Hindriks, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 10-6-1787. Geboorte kind vermeld in de momberrekening 1790.
Kinderen uit dit huwelijk:
2. Roelfien Lugiens, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 24-1-1796.
3. Harmannus Kransen, geboren 1798 in Eelde, gedoopt 2-12-1798, overleden 11-1-1815 in Eelde. Bij overlijden op 51, Harmannus Luigies, z.v. Luigien Roelfs en Roelfien Harmannus.
 
IVb  Harmen Harmannus Crassens, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-6-1765, overleden 2-10-1822 in Groningen, zoon van Harmannus Hendericus Crassens (zie IIIa) en Geesje Harms Weeman.
Gehuwd 24-5-1793 in Groningen met Saartje Jans van der Wolde, geboren 1765 in Groningen, gedoopt 2-8-1765, overleden 13-4-1839 in Groningen, dochter van Jan Alberts van der Wolde en Jantien Tiessen.
Huwelijk: Harm Harmannus en Saartje Jans, beide van Groningen, pro qua Jan Alberts als vader.
In 1832 is weduwe Harm Hermannus uit Groningen eigenaar van het huis waar Roelfien Harmannus in 1812 woont.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Harms Crassens, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 30-4-1797, overleden 1-7-1866 in Groningen.
Gehuwd 21-5-1840 in Groningen met Wipke Sterenberg, geboren 1807 in Groningen, gedoopt 9-9-1807, overleden 17-1-1878 in Groningen, dochter van Willem Sterenberg en Jantje Hieronimus.
2. Geesje Harmannus, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 6-4-1800, overleden 26-9-1859 in Groningen.
Gehuwd 21-5-1827 in Groningen met Johannes Arnoldus Antonius Meijer, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 8-4-1803, overleden 24-12-1874 in Groningen, zoon van Harm Hindrik Casper Meijer en Ludewe Berends.
Doop Johannes als Johannes Arnoldus Antonius, z.v. H.H. Caspar Meijer en Ludewe Berends. Vader bij overlijden als Casper Harm Hindrik Meijer, geboren te Neukerken.
 

Index
Genealogie Roelef Jansen