U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Gelmers

Generatie I

Ia  Gelmer Jansen, zoon van Johan Gelmers en Grietje Gelmers?.
Johan Gelmers wordt in de Grondschatting van Peize 1630 vermeld met een vol erf en een gezin van 4 kinderen op een plaats die overeen zou kunnen komen met de plaats van het huis dat in 1646 eigendom is van Grietje Gelmers. Het huis is gelegen op de zuidwestelijke hoek van de huidige Hoofdstraat en Kortlandsweg.
Grietje Gelmers zou de weduwe kunnen zijn van Johan Gelmers, in welk geval Gelmers waarschijnlijk niet haar echte naam of patroniem is of een zuster van Johan Gelmers. Gelmer Jansen en zijn broers worden in de Grondschatting Peize 1654 genoemd als opvolgers van Grietjen Gelmers. Gelmer Jansen is dan waarschijnlijk een zoon van Johan Gelmers of Grietje Gelmers of van beide.
Wolter en Gelmer Gelmers te Peize erven in 1713 van hun broer Jan Gelmers vaste goederen te Peize ter waarde van 800 gld. Wolter Dries en Gelmer Gelmers betalen op 5-12-1714 een bedrag van 25 gld. die hun oom Roelef Dries aan de armen heeft beloofd.
Aanname dat Gelmer Jansen is getrouwd met een dochter van Wolter Dries vanwege de naam van zoon Wolter.
Gelmer Gelmers is in 1742 volgens het Register van Nieuwe Huizen de opvolger van Jonge Wolter Dries in 1646. In 1672 en 1691-1694 wordt jonge Roelof Dries, resp. Roelof Dries op deze plaats vermeld (huis 121).
In de plaats van Grietien Gelmers (huis 71) wordt in 1742 vermeld wed. Wolter Dries.

Gehuwd met NN Dries, dochter van Wolter Dries.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Gelmers, overleden 1713 in Peize.
2. Wolter Dries (zie IIa), overleden 1717 in Peize, begraven 6-8-1717.
3. Gelmer Gelmers (zie IIb), overleden 1748 in Peize, begraven 30-7-1748.
 

Generatie II

IIa  Wolter Dries, overleden 1717 in Peize, begraven 6-8-1717, zoon van Gelmer Jansen (zie Ia) en NN Dries.
Gehuwd 10-4-1707 in Peize met Trijntien Bavinge, overleden 1745 in Peize (na 1742), dochter van Frerik Bavinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Baving.
Huwelijk: Wolter Dries en Trijntien Bavinge, in het bekken 6 gld.
Bij de begrafenis van Wolter Dries wordt 12 gld. 18 st. 4 p. in het bekken gedaan. Zijn weduwe betaalt voor het beste laken. Aanname dat het deze Wolter Dries betreft.
Aanname dat Wolter Gelmers, broer van Gelmer en Jan Gelmers dezelfde is als Wolter Dries, aangezien zijn weduwe en Hindrik en Frerik Wolters respectievelijk in 1742 en 1745 de opvolgers zijn van Grietien Gelmers in 1646 (waarschijnlijk huis 71). Ook aanname dat zijn vrouw Trijntien Bavinge is en dat haar vader Frerik Bavinge is.
Op 4-4-1746 wordt een schuldbrief ingeschreven die op 25-6-1739 was opgesteld en waarin Trijntien Bavinge, weduwe van Wolther Dries en haar beide zoons Hindrik Wolthers en Frederik Wolthers verklaren 50 gld schuldig te zijn aan Gelmer Gelmers als hoofdmomber over het zoontje van Reinder Luinge en Jantien Gelmers (Roelof Luinge Noord).
In 1742 verkopen Roelof Lunsche als voormomber over de kinderen van Allert Ebbinge en Hindrik Wolthers voor zichzelf en voor zijn broer Frerik Wolthers een hofje aan Marten Jansen en huisvrouw Wemeltijn Luigijs, gelegen bij het huis van de aankopers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Wolters (zie IIIa), overleden 1761 in Peize, begraven 22-4-1761.
2. Frerik Wolters, overleden 1761 in Peize, begraven 19-5-1761. Op 19-5-1761 wordt Frerik Wolters begraven, in het bekken ruim 4 gld. De weduwe van Hindrik Wolters betaalt voor het laken.
 
IIb  Gelmer Gelmers, overleden 1748 in Peize, begraven 30-7-1748, zoon van Gelmer Jansen (zie Ia) en NN Dries.
Gehuwd 19-2-1702 in Peize met Jeichien Bavinge, dochter van Frerik Bavinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Baving.
Gelmer Gelmers is betrokken bij verschillende momberschappen over kleinkinderen van Frerik Bavinge.
Op 30-7-1748 wordt Gelmer Gelmers begraven, in het bekken ruim 9 gld. Freek Gelmers betaalt voor het laken over zijn vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Gelmers (zie IIIb), overleden 1790 in Peize, begraven 22-1-1790.
2. Jantien Gelmers (zie IIIc).
 

Generatie III

IIIa  Hindrik Wolters, overleden 1761 in Peize, begraven 22-4-1761, zoon van Wolter Dries (zie IIa) en Trijntien Bavinge.
Gehuwd met Fennegien Gerrits, geboren in Yde, overleden 1779 in Peize, begraven 13-4-1779, dochter van Gerrit Jans (Niemeijer) en Aaltien Hindriks, hertrouwd 2-1776 in Peize met Joost Harms, geboren 1717 in Peize, overleden 1799 in Peize, begraven 25-1-1799, zoon van Harmen Berends en Lammechien Joosten, zie genealogie ~Joost Swiers.
Hindrik Wolthers en Frerik Wolthers worden vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742, in 1754 Hindrik Wolthers, in 1764 en 1774 zijn weduwe, daarna Jacob Hoeks, die vermoedelijk huurder is, steeds met 3 of 4 paarden.
Op 22-4-1761 wordt Hindrik Wolters begraven, in het bekken ruim 5 gld. Frerik Wolters betaalt voor het laken.
In 1764 geeft weduwe Hindrik Wolters voor haar zoon Wolter Wolters de erfenis aan van Frerik Wolters, begroot op 1000 gld.
In 1770 verkoopt Margien Ebbinge, weduwe van Gerrit Buirema o.a. een akker aan Fennegijn, de weduwe van Hindrik Wolthers.
Op 13-4-1779 wordt Feenegien Gerrits begraven. Haar erfgenamen betalen voor het laken.
In april 1779 geven Jan Gerrits Niemeijer van Yde c.s. de erfenis aan van hun overleden zuster Fennegien Gerrits, vrouw van Joest Harms te Peize.
In 1801 verkopen Jan Alberts Meijer van Tynaarlo en zwager Derk Jans Smeenge, getrouwd met Grietje Alberts Meijer, hun halve aandeel van het huis. Ook Lucas Jans Niemeijer van Yde verkoopt dan zijn vierde deel. Zij zijn respectievelijk kinderen van Marchien Geerts Niemeijer en Jan Gerrits Niemeijer, die halfzus en -broer zijn. In 1720 was een akte van eenkindschap gesloten bij het hertrouwen van moeder Aaltien Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wolter Hindriks, overleden 1775 in Peize, begraven 20-10-1775. Op 20-10-1775 wordt Wolter Hinderks begraven, in het bekken het grote bedrag van ruim 14 gld. De weduwe van Hinderk Wolters betaalt voor het laken over haar zoon Wolter Hinderks.
 
IIIb  Frerik Gelmers, overleden 1790 in Peize, begraven 22-1-1790, zoon van Gelmer Gelmers (zie IIb) en Jeichien Bavinge.
Gehuwd 9-12-1736 in Peize met Marchien Barelds, overleden 1781 in Peize, begraven 6-3-1781, dochter van Barelt Conraads en Jantje Ebbinge, zie genealogie Bakker (2).
In 1744 geven Margien Coenraads en Frerik Gelmers noie uxoris en derselver broeder Conraad Barelds de erfenis aan van haar zuster Albert(ien) Coenraads, begroot op 1140 gld.
In 1763 dragen Frerik Gelmers en vrouw Margijn Barelts aan hun zoon de Ette Barelt Gelmers en vrouw Jeigijn Lunsche een halve plaats over, bewoond door Wessel Jans, die zij in 1741 van hun moeder Jantijn Ebbinge, weduwe Barelt Conraats hadden gekregen.
Op 6-3-1781 wordt de vrouw van Freerk Gelmers begraven, in het bekken ruim 9 gld. Er wordt tevens een boete van 6 gld. betaald omdat zij een dag te laat is begraven. In december betaalt Freerk Gelmers voor het laken over zijn vrouw Margin Conraads.
Op 22-1-1790 wordt Freerk Gelmers begraven. Op 15-3-1790 betaalt wed. Gelmers (Jeichien Lunsche) voor het laken over haar (schoon)vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Gelmers (zie IVa), overleden 1780 in Peize, begraven 24-6-1780.
 
IIIc  Jantien Gelmers, dochter van Gelmer Gelmers (zie IIb) en Jeichien Bavinge.
Gehuwd 1-6-1727 in Peize met Reinder Luinge, overleden 1734 in Peize, begraven 23-6-1734, zoon van Roelof Luinge en Jantien Busch, zie genealogie Luinge (1).
Gelmer Gelmers betaalt voor het laken bij de begrafenis van Reinder Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 1730 in Peize (1730 of later), overleden 1788 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
 

Generatie IV

IVa  Bareld Gelmers, overleden 1780 in Peize, begraven 24-6-1780, zoon van Frerik Gelmers (zie IIIb) en Marchien Barelds.
Bareld Gelmers Ette Noordenveld 1763-1780 wonend bij zijn vader F(rerik) Gelmers.
In 1780 wordt hij wegens overlijden opgevolgd door Hendrik Brouwer uit Tynaarlo.

Gehuwd 10-1-1762 in Peize met Jeichien Lunsche, overleden 1791 in Peize, begraven 10-8-1791, dochter van Roelof Lunsche en Jeichien Ebbinge, zie genealogie Lunsche (2).
Op 24-6-1780 wordt Ette B. Gelmers begraven, in het bekken ruim 16 gld. Frerik Gelmers betaalt voor het laken over zijn zoon de Ette B. Gelmers.
Op 10-8-1791 wordt de weduwe van Ette Barelt Gelmers, J. Lunsche begraven. Op 11-8-1791 worden in Peize mombers aangesteld omdat Jeijgijn Lunsche, weduwe van de Ette B. Gelmers is overleden. Er zijn vijf kinderen, Margijn getrouwd met J.H. Baving in het Peizerwold, Gelmer meerderjarig, Roelof, in oktober 1791 21 jaar, Jedina 18 jaar en Frederika 14 jaar. De mombers zijn A. Lunsche, J.H. Baving, Barelt Barelts en Reinder Luinge.
Bij de vaste goederen is het ouderlijk huis van de Gelmers (op de plaats van het oude gemeentehuis), de plaats Nie Weeren (Nieuwe Weering), een plaatsje bewoond door Joost Wessels en een huis bij het kerkhof.
De navolgende momberrekeningen voor de jongste drie kinderen worden per kind afzonderlijk opgesteld, wat extra schrijfwerk betekent.
Bij de inkomsten zijn ook per kind 1/15 deel van de huuropbrengst van het huis waar de kinderen van Eite Roelfs wonen. Dit betreft het huis van Roelof Lunsche, koster en schoolmeester op de hoek van de Groningerweg westzijde en Roderweg noordzijde.
Op 15-12-1798 is de eindrekening over Frederika Gelmers. Zij is dan getrouwd met de burger Lankhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gelmer Gelmers (zie Va), geboren 1762 in Peize, overleden 7-12-1807 in Peize, begraven 14-12-1807.
2. Marchien Gelmers (zie Vb), geboren 1767 in Peize, overleden 15-12-1812 in Wehe, Leens.
3. Roelof Gelmers (zie Vc), geboren 28-10-1770 in Peize, overleden 24-1-1829 in Peize.
4. Jeddina Gelmers (zie Vd), geboren 4-3-1773 in Peize, gedoopt 8-8-1773, overleden 21-3-1854 in Peize.
5. Frederika Gelmers (zie Ve), geboren 24-1-1778 in Peize, gedoopt 1-2-1778, overleden 3-10-1810 in Groningen.
 

Generatie V

Va  Gelmer Gelmers, geboren 1762 in Peize, overleden 7-12-1807 in Peize, begraven 14-12-1807, zoon van Bareld Gelmers (zie IVa) en Jeichien Lunsche.
Gehuwd 2-12-1792 in Peize met Egberdina Ebbinge, geboren 1767 in Onnen, gedoopt Haren 22-11-1767, overleden 1808 in Peize, begraven 11-1-1808, dochter van Hindrik Ebbing en Harmtien Geerts Hoiting, zie genealogie Ebbinge (2).
Huwelijk: Gelmer Gelmers en Egbertdijna Ebbinge.
Overlijdensdata uit kwartierstaat Dilling, Hans Homan Free.
Op 14-12-1807 wordt Gelmer Gelmers begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken. Op 11-1-1808 wordt Dina Ebbinge, weduwe van Gelmer Gelmers begraven.
Gelmer Gelmers in 1797 35 jaar met 2 kinderen op waarschijnlijk de plaats Nieuwe Weering, waarvan in 1832 de erven Gelmer Gelmers eigenaar zijn.
In 1742 is de plaats eigendom van de Heer Harringa, die deze in 1734 heeft gekocht van Willem Barelts en Roelfien Luinge (zie Genealogie Luinge).
Op 16-1-1808 worden na het overlijden van Gelmer Gelmers en Egbertien Ebbinge te Peizerwold mombers aangesteld over hun kinderen Jeigjen 15, Harmanna 12, Margien 9 en Barelina 2 jaar. Hoofdmomber is Roelof Gelmers, volle oom van vaderszijde, medemombers zijn Jan Luinge van Peize, aangehuwde oom van vaderszijde, Ebbing Ebbinge van Onnen, volle oom en Jan Ebbinge van Peize, aangehuwde oom, beiden van moederszijde.
Bij de goederen is een boerenerf met landerijen met als meier Albert Arnoldus Birze voor een huur van 85 gld. per jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichien Gelmers, geboren 1794 in Peize, overleden 19-1-1849 in Dilgt, Haren. Doop niet gevonden in Peize.
Gehuwd 28-5-1815 in Haren met Antonij van Hemmen, geboren 1792 in Haren, gedoopt 18-11-1792, overleden 29-4-1871 in Dilgt, Haren, zoon van Jan Antonie van Hemmen en Derkje Egberts Abbring.
2. Hindrik Gelmers, geboren 1795 in Peize, gedoopt 15-3-1795, overleden 1795 in Peize, begraven 28-3-1795. Op 28-3-1795 wordt een kind van Gelmer Gelmers begraven, in het bekken ruim 3 gld.
3. Harmanna Gelmers (zie VIa), geboren 29-1-1797 in Peize, gedoopt 29-1-1797, overleden 20-12-1859 in Peize.
4. Margien Gelmers, geboren 20-1-1799 in Peize, gedoopt 20-1-1799, overleden 8-10-1888 in Dorkwerd, gem. Hoogkerk.
Gehuwd (1) 23-5-1822 in Haren met Hindrik Pathuis, geboren 11-8-1793 in Haren, overleden 21-1-1835 in Haren, zoon van Jan Pathuis en Aaltien Ebbing, zie genealogie Ebbinge (2).
Gehuwd (2) 9-4-1836 in Haren met Bareld Bakker, geboren 8-8-1811 in Peize, gedoopt 18-8-1811, overleden 14-10-1898 in Groningen, zoon van Popke Barelds Bakker en Hinderkien Jans Talens, zie genealogie Bakker (2).
5. Jantien Gelmers, geboren 1801 in Peize, gedoopt 9-11-1801, overleden 1802 in Peize, begraven 10-5-1802. Op 10-5-1802 wordt een kind van Gelmer Gelmers begraven, in het bekken ruim 4 gld.
6. Jantien Gelmers, geboren 1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804.
7. Bareldina Gelmers (zie VIb), geboren 14-3-1806 in Peize, gedoopt 16-3-1806, overleden 13-12-1874 in Peize.
 
Vb  Marchien Gelmers, geboren 1767 in Peize, overleden 15-12-1812 in Wehe, Leens, dochter van Bareld Gelmers (zie IVa) en Jeichien Lunsche.
Gehuwd (1) 31-7-1788 in Peize met Jan Hemsing Baving, overleden 15-4-1797 in Peize, begraven 17-4-1797, zoon van Lucas Baving en Johanna Hemsing, zie genealogie Baving, eerder getrouwd met Henrica Ebbinge, overleden 1787 in Peize, begraven 16-6-1787, dochter van Jan Ebbinge en Hermanna Tabingh, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijk: J.H. Baving en Margien Gelmers.
Van 1774 tot 1794 wordt Jan Hemsing Baving vermeld in het Haardstedenregister van Peize, in 1774 als Hr. J. H. Bavinge met 2 paarden, vermeld voor zijn moeder, weduwe Bavinge, in 1784 en 1794 als Hr. Bavinge met 3 paarden. In 1797 M. Gelmers, 30 jaar, boerebedrijf, weduwe met 1 kind. In 1804 G. Gelmers, in 1807 Gelmer Gelmers gehuwd met 4 kinderen, eigenaar E.W. Lubberts, predikant te Wehe.
Op 8-6-1797 doet weduwe J. H. Bavinge te Peizerwold rekening i.p.v. haar overleden echtgenoot, die hoofdmomber was over Frederika Gelmers. Nieuwe hoofdmomber wordt dan Gelmer Gelmers, terwijl Roelof Gelmers nieuwe medemomber wordt.
Op 21-3-1802 worden te Peizerwold mombers benoemd over Johanna Jeddina Bavinge in het 10de jaar, dochter van J. H. Bavinge en mej. M. Gelmers, die gaat hertrouwen met de predikant E. Wiltens Lubbers van Wehe. Hoofdmomber is de predikant F. Snetlage van Leens, medemombers zijn Dr. P. Gasinjet, G. Gelmers en Roelof Gelmers. Bij de bezittingen zijn het huis en hof met de oude lanen en goorden in het Peizerwold door haar zelfs (Marchien Gelmers) bewoond, twee keuterijen in Peize, resp. bewoond door Hindrik Coobs en door Coobe Geerts, een keuterij in Paterwolde door Lucas Hendriks bewoond, en een halve keuterij te Eelde, mandelig met predikant F. Snetlage, tenslotte de grondpagt van de keuterij in Paterwolde van Pieter Pot, verschillende landerijen en obligaties van ruim 2500 gld.

Gehuwd (2) 26-4-1802 in Peize met Eppo Wiltes Lubbers, geboren 1761 in Groningen, gedoopt 25-12-1761, overleden 13-10-1825 in Wehe, Leens, zoon van Cornelius Lubbers en Lamberdina Ebbinge, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijk: Dominee Lubberts en Margien Gelmerts, in het bekken 20 gld.
Predikant E.W. Lubberts wordt in 1807 vermeld als eigenaar van goederen, die eerder aan Jan Hemsing Baving cs. behoorden. Bij de verkoop van een huis in Eelde in 1802 wordt hij vermeld als echtgenoot van Margien Gelmers. Ook is hij getuige bij het huwelijk van Johanna Jeddina Baving. Bij het overlijden van Marchien Gelmers wordt als beroep vermeld pastoorsvrouw.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Jeddina Baving, geboren 6-9-1790 in Peize, gedoopt 12-9-1790, overleden 1790 in Peize, begraven 2-11-1790. Op 2-11-1790 wordt een kind van J.H. Baving begraven, in het bekken het zeker voor een kind grote bedrag van ruim 12 gld.
2. Johanna Jeddina Baving, geboren 20-9-1792 in Peize, gedoopt 30-9-1792, overleden 20-2-1814 in Leens.
Gehuwd 18-11-1813 in Leens met Eisso Wiersema, geboren 1777 in Westernieland, gedoopt 20-7-1777, zoon van Albertus Wiersema en Aaltje Wierenga, eerder getrouwd 18-10-1802 in Saaxumhuizen met Trijntje Lammerts, geboren 1783, overleden 14-2-1813 in Wehe, Leens.
Op 17-4-1814 overlijdt dochter Johanna Jeddina Margaretha, 8 weken oud.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Cornelius Theodorus Lubbers, geboren 21-7-1804 in Wehe, gedoopt 12-8-1804, overleden 15-9-1859 in Ulrum. Predikant in Ulrum.
Gehuwd (1) 28-6-1837 in Ulrum met Trijntje Klasens van Zwol, geboren 25-12-1813 in Ulrum, overleden 30-12-1841 in Ulrum, dochter van Klaas Jochums van Zwol en Stijntje Sijgers Bos.
Gehuwd (2) 7-2-1855 in Ulrum met Klasina Wierenga, geboren 11-10-1831 in Ulrum, overleden 11-7-1910 in Wehe, Leens, dochter van Jakob Kornelis Wierenga en Grietje Klasens van Zwol.
 
Vc  Roelof Gelmers, geboren 28-10-1770 in Peize, overleden 24-1-1829 in Peize, zoon van Bareld Gelmers (zie IVa) en Jeichien Lunsche.
Gehuwd 1-5-1796 in Peize met Bouwina Ebbinge, geboren 1772 in Peize, gedoopt 6-9-1772, overleden 14-2-1812 in Peize, dochter van Frederikus Ebbinge en Margaretha Lubbers, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijk: Roelf Gelmers en Bouwina Ebbinge.
Huwelijksafkondiging Groningen 9-4-1796: Roelf Gelmers van Peize en Bouwina Ebbinge van Peize, p.q. Reinder Luinge als zwager.
Op 19-5-1802 wordt een kind van Roelf Gelmers begraven, in het bekken ruim 5 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Gelmers (zie VIc), geboren 13-8-1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 21-5-1878 in Peize.
2. Margaretha Gelmers, geboren 1801 in Peize, gedoopt 8-2-1801.
3. Frederikus Gelmers, geboren 17-2-1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 9-8-1850 in Peize.
Gehuwd 21-11-1840 in Peize met Hinderika Luinge, geboren 24-11-1804 in Peize, gedoopt 2-12-1804, overleden 31-7-1852 in Peize, dochter van Reinder Luinge en Hermanna Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
4. Jeichien Gelmers (zie VId), geboren 24-10-1805 in Peize, gedoopt 3-11-1805, overleden 2-11-1844 in Peize.
5. Johannes Gelmers, geboren 1808 in Peize, gedoopt 21-2-1808, overleden 2-4-1854 in Peize.
6. Margaretha Gelmers, geboren 18-8-1810 in Peize, gedoopt 2-9-1810, overleden 27-11-1874 in Peize.
 
Vd  Jeddina Gelmers, geboren 4-3-1773 in Peize, gedoopt 8-8-1773, overleden 21-3-1854 in Peize, dochter van Bareld Gelmers (zie IVa) en Jeichien Lunsche.
Gehuwd 3-5-1795 in Peize met Jan Luinge, geboren 8-10-1770 in Peize, overleden 9-2-1842 in Peize, zoon van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Jan Luinge en Jeddina.
Op 28-9-1803 en 6-10-1803 worden kinderen van Jan Luinge begraven, in het bekken beide keren ruim 5 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge, geboren 1796 in Peize, gedoopt 17-7-1796, overleden 1796 in Peize, begraven 1-8-1796. Op 1-8-1796 wordt een kind van Jan Luinge begraven, in het bekken ruim 3 gld.
2. Jeigien Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 13-8-1797.
3. Roelof Luinge, geboren 1799 in Peize, gedoopt 13-10-1799, overleden 9-11-1851 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
4. Hillina Luinge, geboren 1802 in Peize, gedoopt 28-3-1802.
5. Jeigien Luinge, geboren 1804 in Peize, gedoopt 4-11-1804, overleden 2-8-1851 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
6. Bareld Luinge, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
7. Hendrikus Luinge, geboren 1809 in Peize, gedoopt 18-11-1809, overleden 18-7-1864 in Peize.
8. Gelmer Luinge, geboren 14-3-1812 in Peize, overleden 21-10-1874 in Peize. Grofsmid.
9. Hillina Jacomina Luinge, geboren 7-3-1817 in Peize, overleden 14-7-1868 in Roden.
 
Ve  Frederika Gelmers, geboren 24-1-1778 in Peize, gedoopt 1-2-1778, overleden 3-10-1810 in Groningen, dochter van Bareld Gelmers (zie IVa) en Jeichien Lunsche.
Frederika Gelmers wordt vermeld als mede-erfgenaam van Marchien Lunsche in 1807.
Gehuwd (1) 21-10-1798 in Groningen met Hindrik Bernardus Lankhorst, geboren 1769 in Groningen, gedoopt 3-9-1769, overleden 1802 in Groningen, zoon van Johannes Lankhorst en Marrigjen van der Aa.
Huwelijk: Hindrik Bernardus Lankhorst van Groningen en Frederika Gelmers van Peize, pro qua Jan Kok als daar toe verzogt.
Breukdodenboek Groningen 21-5-1802: kind van H. Lankhorst, 18-11-1802: Hindrik Lankhorst.
In 1803 verkoopt Frederika Gelmers als weduwe H.B. Lankhorst verschillende goederen in Peize.

Gehuwd (2) 11-6-1807 in Groningen met Jan Kok, geboren 15-11-1769 in Kampen, overleden 24-12-1838 in Westernieland, Eenrum, zoon van Jurjen Kok en Mijntien Lankhorst, hertrouwd 10-11-1814 in Groningen met Maria van Bolhuis, geboren 1774 in Groningen, gedoopt 10-4-1774, overleden 31-10-1821 in Groningen, dochter van Copius Metting van Bolhuis en Johanna Pootholt.
Huwelijk: Jan Kok van Campen en Frederica Gelmers, weduwe van Hindrik Bernardus Lankhorst van Peize, pro qua Antoni Blok als zwager (getrouwd met Anna Geertruida Lankhorst).
Frederika Gelmers bij overlijden 32 jaar, vrouw van Jan Kock, gewoond in de Boteringestraat, nalatende 5 kinderen uit 2 huwelijken.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Lankhorst (zie VIe), geboren 1799 in Groningen, gedoopt 6-9-1799, overleden 5-2-1828 in Groningen.
2. Jetdina Lankhorst, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 11-1-1801 (tweeling).
Gehuwd 20-6-1822 in Groningen met Pieter la Fontaine, geboren 12-1795 in Zwolle, overleden 8-9-1875 in Groningen, zoon van Pieter la Fontaine en Catharina Ottink.
Bij het huwelijk wordt als beroep vermeld van de bruidegom boekhouder, van de vader van de bruidegom winkelier en van de vader van de bruid koperslager.
In 1829 overlijdt in Ommen zoon Pieter, 1 jaar oud.
3. Martha Lankhorst, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 11-1-1801 (tweeling), overleden 1802 in Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Bareld Kok, geboren 1809 in Groningen, gedoopt 23-11-1809, overleden 13-12-1859 in Westernieland, Eenrum.
Gehuwd 30-3-1833 in Ulrum met Jantje Mennes Beukema, geboren 4-7-1805 in Ulrum, gedoopt 28-7-1805, overleden 7-11-1846 in Westernieland, Eenrum, dochter van Menne Jans Beukema en Anje Jans de Boer.
5. Antonius van Galen Kok, geboren 1810 in Groningen, gedoopt 20-5-1810, overleden 2-1-1811 in Groningen. Doopnaam Antonius van Galen.
 

Generatie VI

VIa  Harmanna Gelmers, geboren 29-1-1797 in Peize, gedoopt 29-1-1797, overleden 20-12-1859 in Peize, dochter van Gelmer Gelmers (zie Va) en Egberdina Ebbinge.
Gehuwd 3-5-1815 in Eelde met Jan Ebbinge, geboren 1-8-1792 in Peize, gedoopt 5-8-1792, overleden 23-9-1871 in Peize, zoon van Aldert Ebbinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ebbinge, geboren 23-11-1824 in Peize, overleden 16-3-1864 in Peize.
2. Gelmer Ebbinge, geboren 1-2-1827 in Peize, overleden 4-4-1872 in Peize.
 
VIb  Bareldina Gelmers, geboren 14-3-1806 in Peize, gedoopt 16-3-1806, overleden 13-12-1874 in Peize, dochter van Gelmer Gelmers (zie Va) en Egberdina Ebbinge.
Gehuwd 8-5-1830 in Peize met Bareld Gelmers (zie VIc), geboren 13-8-1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 21-5-1878 in Peize, zoon van Roelof Gelmers (zie Vc) en Bouwina Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Bareld Gelmers (zie VIc).
 
VIc  Bareld Gelmers, geboren 13-8-1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 21-5-1878 in Peize, zoon van Roelof Gelmers (zie Vc) en Bouwina Ebbinge.
Gehuwd 8-5-1830 in Peize met Bareldina Gelmers (zie VIb), geboren 14-3-1806 in Peize, gedoopt 16-3-1806, overleden 13-12-1874 in Peize, dochter van Gelmer Gelmers (zie Va) en Egberdina Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bouwina Gelmers, geboren 9-9-1831 in Peize, overleden 19-12-1868 in Peize.
 
VId  Jeichien Gelmers, geboren 24-10-1805 in Peize, gedoopt 3-11-1805, overleden 2-11-1844 in Peize, dochter van Roelof Gelmers (zie Vc) en Bouwina Ebbinge.
Gehuwd 10-5-1834 in Peize met Albert Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 24-5-1795, overleden 23-5-1870 in Peize, zoon van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, zie genealogie Bakker (2), hertrouwd 15-9-1849 in Peize met Gesien Ebbinge, geboren 25-4-1822 in Peize, overleden 14-1-1914 in Peize, dochter van Barteld Ebbinge en Trientien Ebbinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ameltien Ebbinge, geboren 30-1-1836 in Peize, overleden 1-8-1874 in Peize.
 
VIe  Johannes Lankhorst, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 6-9-1799, overleden 5-2-1828 in Groningen, zoon van Hindrik Bernardus Lankhorst en Frederika Gelmers (zie Ve).
Gehuwd 14-11-1822 in Groningen met Clara Doedina Ubbens, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 30-1-1803, overleden 5-3-1827 in Groningen, dochter van Doedo Ubbens en Jantien de Riuter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frederika Geertruida Lankhorst, geboren 6-5-1823 in Groningen, overleden 5-3-1853 in Peize.
 

Index
Genealogie Gelmers