U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Koops

Generatie I

Ia  Jan Koops, overleden 1748 in Peize, begraven 8-2-1748.
Zie ook Harry Assen: Stamboom Fam. Pol.
Gehuwd 13-11-1712 in Peize met Marchien Barelds, overleden 1764 in Peize, begraven 4-5-1764, dochter van Bareld NN en NN NN, zie genealogie Eitens.
In het Haardstedenregister van Peize worden na elkaar vermeld: Coob Jansen, snijder en Jan Coobs, snijder.
Op 8-2-1748 wordt Jan Koops begraven. Bareld Jans betaalt voor het laken over zijn vader Jan Koops.
In 1750 leent Margijn Barels, weduwe Jan Coobs 110 gld. van Bartelt Bavinge als hoofdmomber over de zoon van Reinder Luinge. Cobe Jans is borg.
Op 19-11-1763 verkoopt Cobe Jansen namens zijn moeder Margijn Barelts een huis, hof en hoppeland aan Evert Jacobs, grenzend ten oosten aan de weg, ten zuiden aan de Heer van Peize, ten westen aan A. Lunsche en ten noorden aan Cobe Jansen.
Op 4-5-1764 wordt Margien Barels, wed. Jan Coops begraven. Koop Jans en Evert Jakops betalen voor het laken over hun moeder Margin Barels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Jans (zie IIa), geboren 1713 in Peize, overleden 1801 in Peize, begraven 14-12-1801.
2. Bareld Jans, overleden 1752 in Peize, begraven 27-4-1752. Mogelijk huwelijk Peize 7-2-1734: Barelt Jans en Annigijn Joestens, in het bekken 1 gld. 11 st.
In 1750 verklaart Bareld Jans van Peize 250 gld. schuldig te zijn aan de koopman Hindrik Drews en Annigje Arents, echtelieden te Groningen wegens geleverde winkelwaren. Margijn Barelts, weduwe van Cobe Jans en Jan Coobs (moet zijn andersom) tekenen als borg.
In 1752 koopt Cobe Jans 1/6 deel van een behuizing uit de nagelaten goederen van zijn broer Barelt Jans voor 31 gld., welk bedrag door de creditoren van wijlen Bareld Jans wordt ontvangen.
3. Zwaantje Jans (zie IIb), overleden 1796 in Peize, begraven 5-8-1796.
 

Generatie II

IIa  Koop Jans, geboren 1713 in Peize, overleden 1801 in Peize, begraven 14-12-1801, zoon van Jan Koops (zie Ia) en Marchien Barelds.
Gehuwd 6-7-1734 in Peize met Zwaantien Jans, overleden 1789 in Peize, begraven 23-11-1789, dochter van Jan van Winde, zie genealogie Winde.
Huwelijk: Koop Jans en Swantijn Jans, in het bekken 2 gld. 16 st.
Coob Jansen snijder wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742, daarna als kleermaker. Volgens het register Nieuwe Huizen wonen in het huis Jan Coobs en Coob Jansen.
Op 23-11-1789 wordt Zwaantien Jans begraven. Koop Jans betaalt voor het laken over zijn vrouw. Op 14-12-1801 wordt Kop Snider begraven. Zijn erfgenamen betalen voor het laken.
Coobe Jans is in 1797 86 jaar, oud-kleermaker. Bij hem woont dan zoon Bareld Coobs, die hier ook woont in 1812, dan nr. 108.
Bij overlijden van dochter Margien als ouders Koop Jans Snijder en Zwaantien Jans, bij het overlijden van zoon Bareld, zoon van Koop Jans en Zwaantien Roelofs.
Zwaantien Jans is mogelijk een dochter van Jan van Winde uit Paterswolde: Op 4-12-1742 geven Willem Jansen Winde en Coop Jans te Peize de erfenis aan van wijlen Peter Jans Winde te Eelde.
In 1802 verkopen Jan Coobs, Coobe Geerts Cregel namens zijn moeder, Steven Jacobs namens zijn echtgenote Annigje Coobs en consorten als erfgenamen van Coobe Jans het huis aan Bareld Coobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Koops Snijder (zie IIIa), geboren 13-4-1730 in Peize, overleden 16-9-1817 in Peize.
2. Jan Koops (zie IIIb), geboren 1736 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven begin augustus 1808.
3. Bareld Koops (zie IIIc), geboren 19-5-1745 in Peize, overleden 25-11-1826 in Peize.
4. Jantien Koops (zie IIId).
5. Grietien Koops (zie IIIe), overleden 1804 in Peize, begraven 31-12-1804.
6. Annechien Koops (zie IIIf), overleden 1794 in Peize, begraven 23-9-1794.
 
IIb  Zwaantje Jans, overleden 1796 in Peize, begraven 5-8-1796, dochter van Jan Koops (zie Ia) en Marchien Barelds.
Gehuwd 12-5-1753 in Peize met Evert Jacobs, overleden 1793 in Peize, begraven 4-12-1793, zoon van Jacob Everts en Jantien Hindriks, zie genealogie Everts.
Huwelijk: Evert Jacoops en zijn vrouw.
Haardstedenregister Peize 1754-1784, Evert Jacobs, keuter, in 1794: weduwe Evert Jacobs, onder de diaconie.
Op 4-12-1793 wordt Evert Jacobs begraven. Bareld Alers betaalt voor het laken over zijn schoonvader E. Jacobs.
Op 5-8-1796 wordt Swaantje Jans begraven. Op 6-8-1796 betaalt Jacob Everts voor het laken over zijn moeder. In december 1797 worden goederen van wed. Evert Jacobs verkocht ten bate van de diaconie.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Everts, geboren 1754 in Peize, overleden 21-11-1815 in Peize.
Gehuwd 7-5-1786 in Peize met Harm Lamberts, geboren 1740 in Peize, overleden 5-4-1817 in Groningen, zoon van Lambert Harms en Aaltje Jans, zie genealogie Lamberts, eerder getrouwd 11-1768 in Peize met Catharina Emmen, geboren 1731 in Gasselte, gedoopt 27-11-1731, overleden 1783 in Peize, begraven 22-6-1783, dochter van Theodorus Emmen en Vrouke Harms, eerder getrouwd 1784 in Roderwolde met Jantje Jannes, overleden 1784 in Peize, begraven 3-12-1784.
Huwelijk: Harm Lammers en Jantijn Evers.
Jantien Everds bij overlijden 63 jaar. De aktedatum van 13-11-1815 is vermoedelijk fout. Als dag van overlijden wordt vermeld de 21ste (voluit geschreven). De voorgaande akte heeft als aktedatum de 19de.
2. Jacob Everts, geboren 1757 in Peize, overleden 1811 in Peize, begraven 22-3-1811, zie genealogie Everts.
3. Aaltien Everts, geboren 20-8-1758 in Peize, overleden 27-3-1837 in Peize, zie genealogie Everts.
4. Marchien Everts, geboren 1762 in Peize (ongeveer 1762), overleden 28-6-1842 in Zuidlaren, zie genealogie Everts.
5. Janna Everts, geboren 3-6-1764 in Peize, overleden 4-7-1829 in Peize.
Gehuwd 11-5-1800 in Peize met Berend Willems Arkies, geboren 8-6-1768 in Peize, overleden 14-9-1820 in Peize, zoon van Willem Engberts Arkies en Jantien Berends, zie genealogie Arkies.
Huwelijk: Beerent Willems en Janna Evers.
6. Hindrikjen Everts, geboren 1771 in Peize, gedoopt 13-10-1771, overleden 1808 in Peize, begraven 5-10-1808, zie genealogie Everts.
7. Jan Everts Westerhoff, geboren 3-3-1777 in Peize, gedoopt 9-3-1777, overleden 4-11-1844 in Leegkerk, Hoogkerk. Bij overlijden als Jan Everts Westerhoff, 69 jaar, geboren te Peize, z.v. Evert en Zwaantje, weduwnaar van Geesien Jans.
Gehuwd 13-11-1811 in Leegkerk met Geesje Tonnis, geboren 1767 in Roderwolde, gedoopt 22-3-1767, overleden 9-4-1837 in Leegkerk, Hoogkerk, dochter van Tonnis Tonnis en Jeichien Jans, eerder getrouwd 25-5-1806 in Leegkerk met Gerrit Klaassen Meinema.
Huwelijk: Jan Everts van Peize en Geesjen Tonnis, weduwe van Gerrit Klaassen van Leegkerk.
Geesien Tonnis bij overlijden 70 jaar, geboren Roderwolde, d.v. Tonnis Tonnis en Jeichien Jans, vrouw van Jan Everts Westerholt. De naam Westerholt kan ook worden gelezen als Westerhoff.
 

Generatie III

IIIa  Margien Koops Snijder, geboren 13-4-1730 in Peize, overleden 16-9-1817 in Peize, dochter van Koop Jans (zie IIa) en Zwaantien Jans.
Bij overlijden wonend bij (haar schoonzoon) Jan Klazens Sinkgraven.
Gehuwd 2-1770 in Peize met Geert Jans Kregel, geboren 1739 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 31-10-1803, zoon van Jan Lugies Kregel en Marchien Fridsigers, zie genealogie Kregel.
Huwelijk: Geert Jans en Margien Cobs.
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Geert Jans Cregel, arbeider, 58 jaar, met 1 kind, zoon Jan 15 jaar. In 1804 op een andere plaats weduwe Geert Jans Cregel.
Op 31-10-1803 wordt Geert Jans Kregel begraven. Op 20-12-1803 betaalt zijn weduwe voor het beste laken. Boven de begraafdag staat "Nov", maar het lijkt erop dat de boekhouder zich heeft vergist, omdat daarna december wordt gebruikt, wat eerder november is, gezien de daarop aansluitende dag 19-11-1803 op de volgende pagina.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Geerts Kregel, geboren 1771 in Peize, gedoopt 9-6-1771, overleden 18-7-1838 in Peize, zie genealogie Kregel.
2. Marchien Geerts Kregel, geboren 1774 in Peize, gedoopt 20-3-1774, overleden 25-8-1815 in Peize, zie genealogie Kregel.
3. Zwaantien Geerts Kregel, geboren 23-2-1777 in Peize, gedoopt 2-3-1777, overleden 24-12-1852 in Peize, zie genealogie Kregel.
4. Jan Geerts Kregel, geboren 1780 in Peize, gedoopt 29-10-1780, overleden 10-12-1817 in Peize, zie genealogie Kregel.
5. Jantien Geerts Kregel, geboren 1782 in Peize, gedoopt 1-1-1783, overleden 14-11-1816 in Peize.
Gehuwd 26-6-1813 in Eelde met Hindrik Berends Biemold, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 28-8-1791, overleden 6-9-1855 in Eelde, zoon van Berend Hendriks Kuiper en Grietien Wilkes, zie genealogie Wilkens, hertrouwd 3-2-1822 in Hoogeveen met Beertien Remkes, geboren 4-10-1789 in Hoogeveen, overleden 16-3-1866 in Hoogeveen, dochter van Remke Jans en Geesje Willems.
 
IIIb  Jan Koops, geboren 1736 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven begin augustus 1808, zoon van Koop Jans (zie IIa) en Zwaantien Jans.
Gehuwd 12-9-1762 in Peize met Hinderkien Hindriks Schuring, geboren 1740 in Peize, overleden 4-1-1819 in Peize, dochter van Hindrik Arents Schuurman en Jantien Jans, zie genealogie Schuurman.
Huwelijk: Jan Koops en Hijndrikin Hijndriks.
Jan Coops is in 1797 arbeider, gehuwd, 61 jaar.
Begin augustus 1808 wordt Jan Coobs begraven (de dag is verbeterd, de volgende inschrijving is van 6-8-1808).
Op 18-8-1808 betaalt Geert Jans Coobs voor het laken over zijn vader.
Hinderkien bij overlijden als Hinderkien Hindriks Schuring, dochter van Hindrik Arents Schuring en Jantien Jans, geboren te Peize op 1-1-1740, nalatende zeven kinderen, Kope, Hindrik, Jan, Arend, Geert, Jantje en Zwaantje, allen meerderjarig. Aangifte door de zoons Kope Jans Koops, 56 jaar en Hindrik Koops, 51 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Jans Koops (zie IVa), geboren 26-12-1762 in Peize, overleden 4-6-1837 in Peize.
2. Jantien Jans Koops (zie IVb), geboren 30-3-1765 in Peize, overleden 31-3-1845 in Peize.
3. Hindrik Jans Koops (zie IVc), geboren 14-6-1767 in Peize, overleden 19-3-1846 in Peize.
4. Jan Jans Koops (zie IVd), geboren 17-12-1769 in Peize, overleden 1-9-1839 in Peize.
5. Arend Jans Koops (zie IVe), geboren 1772 in Peize, gedoopt 28-6-1772, overleden 27-7-1836 in Peize.
6. Willem Jans Koops, geboren 1775 in Peize, gedoopt 17-4-1775, overleden 1810 in Peize, begraven 18-10-1810. Op 18-10-1810 wordt Willem Koops begraven. Op 19-10-1810 betaalt de weduwe van Jan Koops voor het laken over haar zoon Willem Koops.
7. Geert Jans Koops (zie IVf), geboren 12-12-1777 in Peize, gedoopt 14-12-1777, overleden 20-3-1853 in Peize.
8. Zwaantje Jans Koops (zie IVg), geboren 21-9-1783 in Peize, gedoopt 21-9-1783, overleden 12-7-1860 in Peize.
 
IIIc  Bareld Koops, geboren 19-5-1745 in Peize, overleden 25-11-1826 in Peize, zoon van Koop Jans (zie IIa) en Zwaantien Jans.
Gehuwd 18-5-1777 in Peize met Roelofje Jacobs, overleden 1809 in Peize, begraven 13-3-1809, dochter van Jacob Willems en Margien Stevens, zie genealogie Dekker (2).
Huwelijk: Barelt Koops en Roelfijn Jakops.
Bareld Koops in 1812 op nr. 108 met schoonzoon Johannes Sinkgraven, in 1807 boer, in 1797 voerman, 51 jaar, gehuwd met 5 kinderen met zijn vader Coobe Jans, 86 jaar, oud-kleermaker.
Op 13-3- 1809 wordt Roeloffien Jakops begraven. Op 19-12-1809 betaalt Bareld Koops voor het laken over zijn vrouw. Omdat zij bij de begrafenis onder eigen naam wordt vermeld, is ze vermoedelijk een bekende Peizenaarse, mogelijk dochter van Jacob Willems en Margien Stevens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koop Barelds Koops (zie IVh), geboren 2-3-1778 in Peize, gedoopt 8-3-1778, overleden 21-12-1829 in Peize.
2. Jacob Barelds Koops, geboren 1780 in Peize, gedoopt 24-9-1780, overleden 21-3-1847 in Peize. Jacob bij tweede huwelijk genoemd: "ook Sinkgraven", mogelijk vanwege zijn zuster Margien die met een Sinkgraven is getrouwd.
Jacob Barelds woont in 1807 in het huis van Hindrik Lutgers aan de Kerkstraat in Peize.

Gehuwd (1) 20-6-1805 in Peize met Tjiske Jans, geboren 1762 in Oosterwolde, overleden 14-11-1824 in Peize, dochter van Jan Jellens en Afien Jans.
Huwelijk: Jakop Barelts, naam van de bruid niet vermeld.
Gehuwd (2) 18-5-1825 in Peize met Sitske Joukes Klaver, geboren 1-11-1798 in Ezinge, overleden 1-4-1859 in Peize, dochter van Jouke Simons Klaver en Lolkje Louwes.
3. Jan Barelds Koops, geboren 1783 in Peize, gedoopt 5-10-1783, overleden 25-10-1838 in Peize.
Gehuwd 19-5-1814 in Roden met Willemtien Willems Havinga, geboren 24-1-1789 in Peest, gedoopt Norg 25-1-1789, overleden 16-9-1668 in Peize, dochter van Willem Jans en Hilligje Boelens.
Willemtien bij overlijden als Willemtien Boelens.
4. Margien Barelds Koops (zie IVi), geboren 22-11-1786 in Peize, gedoopt 26-11-1786, overleden 18-2-1845 in Peize.
5. Zwaantien Barelds Koops, geboren 4-10-1792 in Peize, gedoopt 7-10-1792, overleden 12-12-1855 in Roden.
Gehuwd 9-5-1818 in Roden met Hindrik Hindriks Holtman, geboren 1796 in Roden, gedoopt 5-4-1796, overleden 13-9-1870 in Roden, zoon van Hindrik Klaassen Holtman en Aaltien Willems, zie genealogie ~Willem Jansen, hertrouwd 15-10-1857 in Roden met Margien Jans Siegers, geboren 11-2-1820 in Roden, overleden 19-12-1889 in Norg, dochter van Jan Ubels Siegers en Tjaukien Alberts Polling, zie genealogie Polling.
 
IIId  Jantien Koops, dochter van Koop Jans (zie IIa) en Zwaantien Jans.
Gehuwd 10-5-1772 in Peize met Geert Jacobs Dekker, geboren 1737 in Peize, overleden 1808 in Peize, 6-8-1808, zoon van Jacob Willems en Margien Stevens, zie genealogie Dekker (2), hertrouwd 11-5-1783 in Peize met Jantje Thijs, geboren 1744 in Steenbergen, gedoopt Roden 23-2-1744, overleden 1808 in Peize, begraven 16-5-1808, dochter van Thijs Stevens en Jantien Willems, zie genealogie Brink (1).
Huwelijk: Geert Jacobs en Jantijn Coops.
Op 19-4-1783 worden in Peize mombers aangesteld wegens hertrouwen van Geert Jacobs, weduwnaar van Jantijn Coobs met Jantje Ties. De kinderen zijn Margijn 9, Coob 7 en Jacob 3. De mombers zijn Jan Coobs, Baarelt Coobs, Steven Fridschers en Steven Jacobs. Er is een schuld wegens huishuur.
N.B. Steven Fridsigers is een zoon van Fridsiger Berends en Jantien Stevens, de laatste een zuster van moeder Margien Stevens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Geerts Dekker, geboren 1774 in Peize, gedoopt 6-11-1774, overleden 27-3-1855 in Peize, zie genealogie Dekker (2).
2. Koop Geerts Dekker, geboren 17-1-1777 in Peize, gedoopt 19-1-1777, overleden 1808 in Peize, begraven 31-12-1808, zie genealogie Dekker (2).
3. Jacob Geerts, geboren 1780 in Peize, gedoopt 15-5-1780, overleden 1801 in Peize, begraven 19-12-1801. Op 19-12-1801 wordt Jacop Geerts begraven. De erfgenamen van Jakop Geerts betalen voor het laken over hun broer.
 
IIIe  Grietien Koops, overleden 1804 in Peize, begraven 31-12-1804, dochter van Koop Jans (zie IIa) en Zwaantien Jans.
Gehuwd 3-6-1759 in Peize met Roelof Jans Doens, geboren 1728 in Peize, overleden 1799 in Peize, begraven 10-7-1799, zoon van Jan Doedens en Aaltien Roelofs, zie genealogie Doedens (Peize).
Huwelijk: Roelf Jans en Grietijn Coops.
Aanname dat Grietien Koops een dochter is van Koop Jans en Zwaantien Jans vanwege de namen van de zoons Koop en Bareld.
Gewapende Burgermacht 1797 Peize: Roelof Doens, 69 jaar, gehuwd, bessembinder met (zoon) Barelt Roelfs, 23 jaar, gehuwd, bessembinder met een kind. In 1807 woont zoon Bareld Roelofs, arbeider met 3 kinderen mogelijk op dezelfde plaats, een diaconiehuis. Roelof Doens betaalde echter wel huur voor het huis, het lange huis genaamd (informatie Henk Doedens). In 1812 is het huis leeg (nummer 32). Dit lijkt niet het lange huis naast de kerk te zijn (Kerkstraat 4) zoals Henk Doedens eerder schreef, maar een huis aan de noordzijde van de Zuurseweg in de bocht met de Molenweg, gezien de nummering.
Op 10-7-1799 wordt Roelf Doens begraven. Zijn weduwe betaalt hierna huur van het hoppeland. Zoon Bareld Roelofs betaalt vervolgens de huishuur van het noordeinde van het lange huis (aanvankelijk woonde Roelof Doens in het zuidoostelijke deel).
In 1804 verkoopt Grietje Coobs, weduwe van Roelof Doens aan haar zoon Barelt Roelofs hoppeland ten zuiden van haar ouderlijk huis.
Op 31-12-1804 wordt de weduwe van Roelf Doens, Grientien Koops begraven. De kinderen van Roelf Doens betalen voor het laken over hun moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doede Roelofs DoeŽs, geboren 27-1-1760 in Peize, overleden 22-8-1821 in Roden, Zulte, zie genealogie Doedens (Peize).
2. Zwaantje Roelofs, geboren 1761 in Peize, overleden 18-1-1827 in Groningen, zie genealogie Doedens (Peize).
3. Aaltien Roelfs Doedens, geboren 1768 in Peize, overleden 5-7-1815 in Groningen, zie genealogie Doedens (Peize).
4. Koop Roelofs Doens, geboren 1771 in Peize, gedoopt 20-10-1771.
5. Bareld Roelofs Doens, geboren 1774 in Peize, gedoopt 26-12-1774, overleden 1808 in Peize, begraven 25-4-1808, zie genealogie Doedens (Peize).
6. Geesien Roelofs Doens, geboren 15-5-1777 in Peize, gedoopt 18-5-1777.
Gehuwd 21-4-1805 in Groningen met Jan van Dijk.
Huwelijk: Jan van Dijk van Haarlanderveen en Geesje Roelfs van Peize, pro qua Jan Eedens als swager, gecopuleerd op 't raadhuis. In de kantlijn: ingevolge apostiele van Burgemeesteren ende raad in dato 4 apri 1805 de bruidegom van de acte van indemniteit gelibereerd.
 
IIIf  Annechien Koops, overleden 1794 in Peize, begraven 23-9-1794, dochter van Koop Jans (zie IIa) en Zwaantien Jans.
Gehuwd 19-5-1776 in Peize met Steven Jacobs Wever, geboren 16-5-1751 in Peize, overleden 9-5-1835 in Peize, zoon van Jacob Willems en Margien Stevens, zie genealogie Wever.
Huwelijk: Stieven Jacobs en Annegin Koobs.
Steven Jacobs wordt bij de Gewapende Burgermacht Peize 1797 vermeld als wever, 48 jaar met zoons Jacob 22 en Coobe 18 jaar.
Op 9-8-1790 wordt een kind van Steven Jacobs begraven.
Op 23-4-1794 wordt de vrouw van Steeven Jaapks begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jakob Stevens Wever, geboren 22-2-1777 in Peize, gedoopt 23-2-1777, overleden 26-11-1838 in Peize.
2. Zwaantien Stevens Wever, geboren 4-5-1779 in Peize, gedoopt 9-5-1779.
3. Koop Stevens Wever, geboren 15-8-1781 in Peize, gedoopt 19-8-1781, overleden 21-5-1848 in Peize, zie genealogie Wever.
4. Marchien Stevens Wever, geboren 10-2-1785 in Peize, gedoopt 20-2-1785, overleden 17-2-1853 in Eelde.
Gehuwd 9-9-1819 in Eelde met Kornelis Lammerts Dussel, geboren 2-8-1788 in Eelde, gedoopt 10-8-1788, overleden 6-11-1859 in Eelde, zoon van Lammert Gerrits Dussel en Annegje Kornelis Rutgers.
5. Willem Stevens Wever, geboren 17-2-1788 in Peize, gedoopt 24-2-1788 (tweeling).
6. Zwaantje Stevens Wever, geboren 17-2-1788 in Peize, gedoopt 24-2-1788 (tweeling), overleden 10-11-1840 in Peize.
Gehuwd 25-8-1821 in Peize met Jan Harm Raben, geboren 22-11-1794 in Thesingveld, gedoopt Veldhausen, Bentheim 23-11-1794, overleden 31-12-1877 in Peize, zoon van Warse Raben en Triene Snieders.
Bij overlijden van Jan Harm Raben als geboorteplaats Veldhuizen, Duitsland. Thesingfeld ligt ten zuiden en Veldhausen ten noordoosten van Neuenhaus, Bentheim. Zie Ortsfamilien-Datenbank Veldhausen.
7. Willem Stevens Wever, geboren 25-3-1791 in Peize, gedoopt 3-4-1791.
 

Generatie IV

IVa  Koop Jans Koops, geboren 26-12-1762 in Peize, overleden 4-6-1837 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 17-5-1789 in Peize met Grietje Aukes, geboren 1761, overleden 17-9-1842 in Peize, dochter van Auke Bates en Trijntje Abrahams, zie genealogie ~Auke Bates.
Huwelijk: K. Jans en Gr. Aukes.
Op 28-8-1804 wordt een kind van Coop Jans begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Koops, geboren 12-12-1790 in Peize, gedoopt 19-12-1790, overleden 1791 in Peize, begraven 23-4-1791. Op 23-4-1791 wordt een kind van Koebe Jans begraven.
2. Trijntien Koops, geboren 8-3-1792 in Peize, gedoopt 18-3-1792, overleden 1809 in Peize, begraven 3-2-1809. Op 3-2-1809 wordt Trientien Coops, dochter van Koop Jans begraven. Op 21-12-1809 betaalt Koop Jansen voor het laken over zijn dochter.
3. Jan Koops, geboren 1795 in Peize, gedoopt 15-2-1795, overleden 26-2-1881 in Westervelde, Norg.
Gehuwd 8-5-1830 in Norg met Aaltje Olthof, geboren 6-12-1807 in Langelo, gedoopt Norg 13-12-1807, overleden 15-1-1890 in Westervelde, Norg, dochter van Berend Jannes Olthof en Henderkien Everts.
4. Auke Koops, geboren 14-10-1798 in Peize, gedoopt 14-10-1798, overleden 26-3-1881 in Peize.
Gehuwd 17-5-1827 in Peize met Janna Alberts Bakker, geboren 23-1-1800 in Peize, gedoopt 2-2-1800, overleden 13-11-1882 in Peize, dochter van Albert Hindriks Bakker en Jantien Wilkens, zie genealogie Bakker (1).
5. Hindrik Koops, geboren 1802 in Peize, gedoopt 24-1-1802, overleden 27-11-1874 in Peize.
Gehuwd (1) 3-6-1829 in Peize met Wiepke Popkes de Jonge, geboren 6-12-1797 in Grootegast, overleden 30-12-1847 in Peize, dochter van Popke Jans de Jonge en Geeske Jans.
Gehuwd (2) 13-5-1853 in Peize met Hindrikje Eilander, geboren 1811 in Peize, gedoopt 3-11-1811, overleden 22-12-1867 in Peize, dochter van Albert Jans Eilander en Geessien Hindriks Alberts, zie genealogie Eilander.
6. Bote Koops, geboren 5-11-1805 in Peize, gedoopt 17-11-1805, overleden 5-6-1884 in Foxwolde, Roden.
7. Trijntien Koops, geboren 6-1-1812 in Peize, overleden 12-2-1887 in Foxwolde, Roden.
Gehuwd 28-2-1840 in Smilde met Simen ter Stege, geboren 25-12-1809 in Smilde, overleden 16-7-1858 in Smilde, zoon van Hendrik ter Stege en Anna Arends van der Veen.
 
IVb  Jantien Jans Koops, geboren 30-3-1765 in Peize, overleden 31-3-1845 in Peize, dochter van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd (1) 11-5-1794 in Peize met Jan Harms Hagenauw, geboren 1755, overleden 22-11-1811 in Peize, zoon van Harm Jans en Jantien Hindriks, zie genealogie Hagenauw.
Huwelijk: Jan Harms en Jantien Jans.
Jan Harms is in 1797 wever, 45 jaar, gehuwd met 2 kinderen, in 1807 met 4 inwonende kinderen, in 1813 op nr. 109, Jantje, weduwe van Jan Harms Hagenouw.
Op 20-9-1802 wordt een kind van Jan Harms begraven. Op 13-8-1804 wordt nog een kind van Jan Harms begraven.

Gehuwd (2) 20-4-1820 in Peize met Jacob Barelds Dekker, geboren 22-12-1768 in Peize, overleden 10-4-1853 in Peize, zoon van Bareld Derks Dekker en Marchien Jacobs, zie genealogie Dekker (1), eerder getrouwd 4-6-1797 in Peize met Egbertien Roelofs, geboren 1774 in Peize, gedoopt 4-9-1774, overleden 1-10-1819 in Peize, dochter van Roelof Fridsigers en Jantien Willems, zie genealogie De Rink.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harm Jans Hagenauw, geboren 21-2-1795 in Peize, gedoopt 1-3-1795, overleden 16-3-1871 in Peize. Wever.
Gehuwd 8-5-1819 in Peize met Jantien Willems Arkies, geboren 1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 3-3-1874 in Peize, dochter van Willem Willems Arkies en Hindrikjen Everts, zie genealogie Arkies.
2. Hinderkien Jans Hagenauw, geboren 1797 in Peize, gedoopt 9-4-1797, overleden 11-8-1857 in Peize.
Gehuwd 17-5-1823 in Peize met Reinder Jans Koops, geboren 1795 in Peize, gedoopt 1-2-1795, overleden 15-6-1853 in Peize, zoon van Jan Jans Koops (zie IVd) en Albertien Reinders.
3. Jan Jans Hagenauw, geboren 1799 in Peize, gedoopt 13-1-1799.
4. Hindrik Jans Hagenauw, geboren 1-4-1801 in Peize, gedoopt 12-4-1801, overleden 9-4-1839 in Peize. Wever.
Gehuwd 7-7-1821 in Peize met Trientje Koops Dekker, geboren 1803 in Peize, gedoopt 23-10-1803, overleden 21-9-1853 in Peize, dochter van Koop Geerts Dekker en Dekien Fridsigers Tuinman, zie genealogie Dekker (2), hertrouwd 4-8-1849 in Peize met Geert Ensing, geboren 19-5-1825 in Peize, overleden 21-2-1856 in Peize, zoon van Wigger Geerts Ensing en Aafjen Frederiks Nieman, zie genealogie Ensing.
5. Jantien Jans Hagenauw, geboren 1803 in Peize, gedoopt 18-12-1803.
6. Jan Jans Hagenauw, geboren 1806 in Peize, gedoopt 12-4-1806, overleden 2-12-1811 in Peize.
7. Berend Jans Hagenauw, geboren 11-8-1810 in Peize, gedoopt 26-8-1810, overleden 21-4-1872 in Peize.
Gehuwd 9-11-1835 in Peize met Wubbegien Gerards Kosters, geboren 1806 in Peize, gedoopt 16-3-1806, overleden 25-8-1860 in Peize, dochter van Gerard Arends Kosters en Ameltien Cornelis, zie genealogie Kosters.
 
IVc  Hindrik Jans Koops, geboren 14-6-1767 in Peize, overleden 19-3-1846 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd (1) 28-5-1797 in Peize met Geertien Berends Schuurman, geboren 1772 in Peize, gedoopt 12-4-1772, overleden 23-10-1812 in Peizerwold, Peize, dochter van Berend Hindriks Schuurman en Jantien Alberts, zie genealogie Schuurman.
Huwelijk: Hindrik Jans en Geertin Berens.
Geertien Berends bij overlijden 41 jaar, d.v. Berend Hindriks.
Op 27-12-1799 wordt een kind van Hinderk Koops begraven, onduidelijk is wie, aangezien dochter Jantien niet in aanmerking komt. Mogelijk heeft de boekhouder zich vergist en moet de datum zijn 27-11-1799, in welk geval het een voor de doop overleden tweelingbroer of -zus van Jantien zou kunnen zijn.

Gehuwd (2) 3-5-1815 in Eelde met Ameltien Cornelis, geboren 19-7-1767 in Peize, overleden 6-4-1837 in Peize, dochter van Cornelis Berents en Jantien Ottens, zie genealogie ~Geert Jansen, eerder getrouwd 19-6-1791 in Peize met Gerard Arends Kosters, geboren 1760 in Peize, overleden 1811 in Peize, begraven 7-6-1811, zoon van Arend Kosters en Annegien Ottens, zie genealogie Kosters.
Huwelijk: Hindrik Coops en Ameltien Kornelius, weduwe van Gerard Kosters.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hindriks Koops, geboren 2-3-1798 in Peize, gedoopt 4-3-1798, overleden 18-4-1877 in Peize.
Gehuwd 20-9-1818 in Peize met Harmtien Jans Venekamp, geboren 17-12-1791 in Peize, gedoopt 20-2-1791, overleden 22-7-1865 in Peize, dochter van Jan Thunnis Venekamp en Engelina Jans Lefferts, zie genealogie Venekamp.
2. Jantien Hindriks Koops, geboren 1799 in Peize, gedoopt 1-12-1799, overleden 28-8-1884 in Peize.
Gehuwd 18-5-1822 in Peize met Klaas Martinus Venema, geboren 1783 in Peize, gedoopt 23-11-1783, overleden 26-4-1859 in Peize, zoon van Martinus Lammerts en Fennechien Klazens Kruims, zie genealogie Venema.
Klaas Venema bij huwelijk als Klaas Martinus Martens.
3. Berend Hindriks Koops, geboren 1802 in Peize, gedoopt 21-11-1802, overleden 11-5-1842 in Peize.
Gehuwd 15-5-1830 in Peize met Jantje Iwes Oosterhuis, geboren 4-5-1806 in Tolbert, Leek, overleden 26-2-1849 in Peize, dochter van Iwe Pieters Oosterhuis en Grietje Harings, hertrouwd 10-4-1848 in Peize met Derk Jannes Talens, geboren 8-11-1810 in Peize, gedoopt 8-12-1810, overleden 17-9-1869 in Vries, zoon van Jannes Jans Talens en Everdina Wullinge, zie genealogie Talens.
4. Hindrik Hindriks Koops, geboren 1805 in Peize, gedoopt 7-4-1805, overleden 24-10-1811 in Peize.
5. Hendrikje Hindriks Koops, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-11-1807.
6. Geertien Hindriks Koops, geboren 23-10-1812 in Peizerwold, Peize, overleden 12-7-1813 in Peize. Geertien Coops volgens drenlias bij overlijden 3 jaar. In de akte staat "Drieierdendeels Jaars" waarbij de "v" blijkbaar is weggevallen.
 
IVd  Jan Jans Koops, geboren 17-12-1769 in Peize, overleden 1-9-1839 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Jan Jans Koops is in 1807 tapper op de Peizerpol, gelegen iets zuidelijker dan de tegenwoordige subkern van Peize.
Gehuwd (1) 14-5-1792 in Peize met Albertien Reinders, geboren 1767 in Roden, gedoopt 30-8-1767, overleden 11-4-1831 in Peize, dochter van Reinder Hindriks en Albertien Jacobs.
Huwelijk: Jan Koops en Albertijn Reiders.
Albertien bij overlijden als Albertien Reinders Kuiper, dochter van Reinder Kuiper en Albertien Alberts, geboren 15-8-1766.
Op 8-5-1800 wordt een kind van Jan Koops en Albertien Reinders begraven.

Gehuwd (2) 2-6-1832 in Peize met Geesje Jans Talens, geboren 1774 in Peize, gedoopt 13-2-1774, overleden 25-5-1861 in Peize, dochter van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts, zie genealogie Talens, eerder getrouwd 15-5-1796 in Leegkerk met Hein Gerrits, overleden 1809 in Peize, begraven 6-3-1809, eerder getrouwd 3-12-1809 in Peize met Jannes Lammerts Snijder, geboren 8-2-1766 in Peize, overleden 8-6-1829 in Peize, zoon van Lambert Jannes en Grietje Engberts, zie genealogie Snijder.
Jan Jans Koops weduwnaar van Albertien Reinders Kuiper, Geesje Jans Talens weduwe van Jannes Lammerts Snijder.
Geesje bij overlijden als Geesje Arends.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hinderkien Jans Koops, geboren 31-8-1792 in Peize, gedoopt 2-9-1792, overleden 1-3-1862 in Paterswolde.
Gehuwd 13-5-1820 in Peize met Lammert Jans Bouwkamp, geboren 9-1-1791 in Peize, gedoopt 16-1-1791, overleden 4-8-1857 in Peize, zoon van Jan Hendriks Bouwkamp en Grietien Sikkens, zie genealogie Bouwkamp.
2. Reinder Jans Koops, geboren 1795 in Peize, gedoopt 1-2-1795, overleden 15-6-1853 in Peize.
Gehuwd 17-5-1823 in Peize met Hinderkien Jans Hagenauw, geboren 1797 in Peize, gedoopt 9-4-1797, overleden 11-8-1857 in Peize, dochter van Jan Harms Hagenauw en Jantien Jans Koops (zie IVb), zie genealogie Hagenauw.
3. Jan Koops Pol, geboren 1797 in Peize, gedoopt 26-2-1797, overleden 3-2-1876 in Emmen.
Gehuwd 21-11-1818 in Norg met Janna Stevens, geboren 19-11-1797 in Assen, gedoopt 26-11-1797, overleden 22-11-1854 in Schoonoord, Sleen, dochter van Willem Harms Stevens en Wibbegjen Alberts.
Vanaf 1829 wordt de naam Jan Koops Pol gebruikt, zie ook http://home.hetnet.nl/~a49harry/pol.html.
4. Albert Jans Koops, geboren 1799 in Peize, gedoopt 25-3-1799, overleden 1799 in Peize, begraven 6-4-1799. Op 6-4-1799 wordt een kind van Jan Koops en Albertien Reij(n)ders begraven.
5. Albertien Jans Koops, geboren 1801 in Peize, gedoopt 14-6-1801, overleden 10-6-1847 in Peize.
Gehuwd 23-6-1821 in Peize met Jan Sikkens Bouwkamp, geboren 1794 in Peize, gedoopt 12-10-1794, overleden 25-11-1871 in Peize, zoon van Jan Hendriks Bouwkamp en Grietien Sikkens, zie genealogie Bouwkamp.
6. Hindrik Jans Koops, geboren 1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804, overleden 5-9-1862 in Peize.
Gehuwd 3-6-1829 in Peize met Harmtien Jacobs Everts, geboren 15-12-1805 in Peize, gedoopt 15-12-1805, overleden 12-9-1870 in Taarlo, Vries, dochter van Jacob Everts en Jantien Hermannus Pothof, zie genealogie Everts.
7. Jacob Jans Koops, geboren 1808 in Peize, gedoopt 15-5-1808, overleden 5-6-1860 in Peize.
Gehuwd 4-12-1834 in Peize met Willemtien Willems Brink, geboren 4-11-1811 in Peize, gedoopt 17-11-1811, overleden 4-2-1849 in Peize, dochter van Willem Jans Brink en Wibbegien Jans Oosting, zie genealogie Brink (1).
 
IVe  Arend Jans Koops, geboren 1772 in Peize, gedoopt 28-6-1772, overleden 27-7-1836 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 14-1-1798 in Peize met Aaltien Geerts Huizinga, geboren 15-4-1774 in Roderwolde, gedoopt 1774 (geen datum), overleden 6-5-1848 in Peize, dochter van Geert Mennes Huizinga en Hinderkien Jans.
Huwelijk: Arent Jans en Aaltin Geers.
In 1815 zoon Hindrik geboren in Eelde, Oosterbroek.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henderkien Arends Koops, geboren 1798 in Peize, gedoopt 25-3-1798, overleden 22-8-1882 in Winde, Vries.
Gehuwd 19-5-1819 in Vries met Hendrik Wilkens, geboren 19-12-1789 in Vries, overleden 13-1-1861 in Winde, Vries, zoon van Pieter Wilkens en Geessien Hendriks.
2. Aaltien Arends Koops, geboren 1800 in Peize, gedoopt 31-8-1800, overleden 14-12-1829 in Peize.
Gehuwd 7-5-1825 in Peize met Derk Bloembergen, geboren 30-11-1797 in Amersfoort, overleden 14-11-1854 in Peize, zoon van Dirk Blombergen en Johanna van der Linden, hertrouwd 5-11-1830 in Peize met Hinderica Arends Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 9-3-1806, overleden 21-11-1875 in Peize, dochter van Arend Jans Koops (zie IVe) en Aaltien Geerts Huizinga.
3. Jan Arends Koops, geboren 1803 in Peize, gedoopt 22-5-1803, overleden 13-6-1869 in Peize.
Gehuwd (1) 28-11-1835 in Peize met Willemtien Engberts Arkies, geboren 31-10-1815 in Peize, overleden 24-2-1840 in Peize, dochter van Engbert Willems Arkies en Marchien Geerts Dekker, zie genealogie Arkies.
Gehuwd (2) 5-3-1842 in Peize met Hillechien Harms Tuinman, geboren 1807 in Peize, gedoopt 15-11-1807, overleden 11-12-1845 in Peize, dochter van Harm Geerts Tuinman en Janna Berends Schuurman, zie genealogie Tuinman.
4. Hinderica Arends Koops (zie Va), geboren 1806 in Peize, gedoopt 9-3-1806, overleden 21-11-1875 in Peize.
5. Geert Arends Koops, geboren 1809 in Peize, gedoopt 26-3-1809.
6. Willem Arends Koops, geboren 7-2-1811 in Peize, gedoopt 23-2-1811, overleden 19-5-1893 in Roden.
Gehuwd 30-12-1835 in Roden met Anje Roelofs Brink, geboren 19-2-1814 in Zulte, Roden, overleden 28-10-1859 in Eelde, dochter van Roelof Jans Brink en Aukje Feijes Cazemier.
7. Zwaantje Arends Koops, geboren 17-1-1821 in Peize, overleden 26-1-1823 in Peize.
 
IVf  Geert Jans Koops, geboren 12-12-1777 in Peize, gedoopt 14-12-1777, overleden 20-3-1853 in Peize, zoon van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 22-10-1805 in Peize met Kornelisje Conraads van Bergen, geboren 10-10-1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-11-1778, overleden 11-12-1840 in Peize, dochter van Conraad Philippus en Marigje Alberts.
Huwelijk: Geert Jans en Knelsien Konraats.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 12-1-1806, overleden 12-12-1886 in Lieveren, Roden.
Gehuwd 8-5-1829 in Roden met Roelf Jans Arends, geboren 30-3-1790 in Lieveren, gedoopt Roden 11-4-1790, overleden 4-12-1860 in Lieveren, Roden, zoon van Jan Jans Arends en Geessien Jacobs.
2. Marchien Koops, geboren 20-6-1810 in Peize, gedoopt 22-7-1810, overleden 7-2-1873 in Yde, Vries.
Gehuwd (1) 3-11-1836 in Peize met Harm Jans Biemold, geboren 28-3-1807 in Peize, gedoopt 12-4-1807, overleden 8-5-1841 in Peize, zoon van Jan Hendriks Biemold en Grietje Harms Holtkamp, zie genealogie Holtkamp.
Gehuwd (2) 25-4-1845 in Vries met Gerrit Egberts Gerrits, geboren 6-11-1805 in Vries, overleden 16-4-1874 in Yde, Vries, zoon van Egbert Gerrits en Geertien Luichies Popken.
3. Jantien Koops, geboren 4-3-1813 in Peize, overleden 20-1-1892 in Peize.
4. Trientien Koops, geboren 21-1-1816 in Peize, overleden 28-9-1849 in Hoogersmilde, Smilde.
5. Jan Koops, geboren 1-3-1819 in Peize, overleden 16-11-1835 in Peize.
 
IVg  Zwaantje Jans Koops, geboren 21-9-1783 in Peize, gedoopt 21-9-1783, overleden 12-7-1860 in Peize, dochter van Jan Koops (zie IIIb) en Hinderkien Hindriks Schuring.
Gehuwd 9-5-1802 in Peize met Aldert Jans Alderts, geboren 13-5-1779 in Peize, gedoopt 16-5-1779, overleden 28-10-1834 in Peize, zoon van Jan Alderts en Geessien Engberts, zie genealogie Alderts.
Huwelijk: In de bekken geweest doe Engbert Willems en Aldert Jans zijn getroudt (met hun respectievelijke bruiden) 3 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesien Alderts Alderts, geboren 15-3-1804 in Peize, gedoopt 25-3-1804, overleden 13-6-1838 in Peize.
Gehuwd 30-5-1827 in Peize met Jan Ottens, geboren 4-12-1801 in Peize, gedoopt 5-12-1801, overleden 9-12-1875 in Peize, zoon van Otte Cornelis Ottens en Trientje Hindriks Kosters, zie genealogie Ottens.
2. Henderkien Alderts Alderts, geboren 16-1-1807 in Peize, gedoopt 25-1-1807, overleden 16-12-1855 in Peize, zie genealogie Alderts.
3. Annigjen Alderts Alderts, geboren 10-1-1810 in Peize, gedoopt 21-1-1810, overleden 18-1-1887 in Peize.
Gehuwd 21-5-1831 in Peize met Albert Gerards Arkies, geboren 7-10-1805 in Peize, gedoopt 13-10-1805, overleden 24-2-1884 in Peize, zoon van Gerard Willems Arkies en Lammegien Jans Staal, zie genealogie Arkies.
4. Jan Alderts Alderts, geboren 28-12-1811 in Peize, gedoopt 29-12-1811, overleden 8-3-1889 in Peize. Doopnaam Jan Alderts.
Gehuwd 13-12-1831 in Hoogkerk met Geertje Reintjes Woltil, geboren 15-12-1806 in Hoogkerk, overleden 18-3-1883 in Peize, dochter van Rijntje Klaassens Woltil en Grietje Lammerts Bos.
5. Jan Koops Alderts, geboren 6-3-1815 in Peize, overleden 28-3-1841 in Peize.
Gehuwd 3-9-1835 in Peize met Johanna Tietema, geboren 3-7-1814 in Peize, overleden 6-10-1899 in Peize, dochter van Bernardus Tietema en Hinderkien Jannes, zie genealogie Tietema, hertrouwd 8-10-1842 in Peize met Jan Kruims, geboren 29-3-1817 in Peize, overleden 12-9-1892 in Peize, zoon van Reinder Kruims en Aaltien Arends Buning, zie genealogie Kruims.
6. Grietje Alderts, geboren 9-2-1819 in Peize, overleden 12-2-1849 in Roden.
7. Jantien Alderts, geboren 16-7-1822 in Peize, overleden 18-2-1898 in Peize.
8. Willem Alderts, geboren 21-6-1826 in Peize, overleden 4-7-1826 in Peize.
 
IVh  Koop Barelds Koops, geboren 2-3-1778 in Peize, gedoopt 8-3-1778, overleden 21-12-1829 in Peize, zoon van Bareld Koops (zie IIIc) en Roelofje Jacobs.
Gehuwd 9-6-1805 in Peize met Annegien Abels Oetzes, geboren 10-4-1782 in Roderwolde, gedoopt 24-4-1782, overleden 2-7-1834 in Peize, dochter van Abel Oetzes en Hinderkien Jans, zie genealogie Eilders.
Huwelijk: Koop Barelts en Annigien Abels. Huwelijksafkondiging Roderwolde 16-5-1805: Koop Barels van Peize en Annegien Abels van Roderwolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Koops, geboren 1805 in Peize, gedoopt 22-9-1805, overleden 30-8-1846 in Rijswijk (N.B.).
Gehuwd 24-5-1833 in Rijswijk (N.B.) met Geertruij Rutten, geboren 15-10-1809 in Rijswijk, dochter van Jenneke Rutten.
2. Hinderkien Koops, geboren 23-5-1810 in Foxwolde, gedoopt Roden 17-6-1810 , overleden 10-12-1814 in Peizerwold, Peize.
3. Roelfien Koops, geboren 10-6-1814 in Peizerwold, Peize, overleden 6-12-1834 in Roderwolde, Roden.
4. Abel Koops, geboren 8-10-1817 in Peize, overleden 2-10-1849 in Peize.
5. Hinderkien Koops, geboren 13-8-1821 in Peize, overleden 1-12-1911 in Roderwolde, Roden.
6. Jantien Koops, geboren 19-2-1826 in Peize, overleden 25-7-1880 in Peize.
 
IVi  Margien Barelds Koops, geboren 22-11-1786 in Peize, gedoopt 26-11-1786, overleden 18-2-1845 in Peize, dochter van Bareld Koops (zie IIIc) en Roelofje Jacobs.
Gehuwd 26-11-1811 in Eelde met Johannes Klazens Sinkgraven, geboren 30-8-1782 in Nijeholtpade, gedoopt 1-9-1782, overleden 27-4-1855 in Peize, zoon van Klaas Jans Sinkgraven en Geertje Hanses, zie genealogie Sinkgraven.
Bij huwelijk als Hans Klasens en Margien Barelds.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Sinkgraven, geboren 25-8-1814 in Peize, overleden 9-5-1852 in Eelde.
2. Bareltien Sinkgraven, geboren 4-10-1816 in Peize, overleden 1-6-1878 in Roden.
Gehuwd (1) 19-5-1838 in Peize met Harmen Staal, geboren 24-9-1799 in Amsterdam, gedoopt 12-1-1800.
Harmen Staal is vondeling.
Gehuwd (2) 23-4-1853 in Roden met Willem Hindriks Holtman, geboren 1794 in Roden, gedoopt 2-3-1794, overleden 29-3-1859 in Roden, zoon van Hindrik Klaassen Holtman en Aaltien Willems, zie genealogie ~Willem Jansen, eerder getrouwd 4-5-1822 in Roden met Grietje Harms Kroon, geboren 11-11-1798 in Roden, gedoopt 25-11-1798, overleden 9-11-1851 in Roden, dochter van Harm Lamberts Kroon en Jantje Cornelis.
Gehuwd (3) 5-1-1861 in Roden met Johannes Colman, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 9-2-1805, overleden 2-1-1878 in Roden, zoon van Mattheus Colman en Maria Daniels.
3. Klazina Sinkgraven, geboren 4-11-1819 in Peize, overleden 21-5-1886 in Peize.
4. Zwaantien Sinkgraven, geboren 27-8-1823 in Peize, overleden 2-2-1859 in Peize.
5. Klaas Sinkgraven, geboren 24-12-1826 in Peize, overleden 13-4-1894 in Peize.
6. Bareld Sinkgraven, geboren 6-2-1830 in Peize, overleden 25-10-1897 in Alteveer, Roden.
7. Johanna Sinkgraven, geboren 28-12-1833 in Peize, overleden 10-7-1853 in Peize.
 

Generatie V

Va  Hinderica Arends Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 9-3-1806, overleden 21-11-1875 in Peize, dochter van Arend Jans Koops (zie IVe) en Aaltien Geerts Huizinga.
Gehuwd 5-11-1830 in Peize met Derk Bloembergen, geboren 30-11-1797 in Amersfoort, overleden 14-11-1854 in Peize, zoon van Dirk Blombergen en Johanna van der Linden, eerder getrouwd 7-5-1825 in Peize met Aaltien Arends Koops, geboren 1800 in Peize, gedoopt 31-8-1800, overleden 14-12-1829 in Peize, dochter van Arend Jans Koops (zie IVe) en Aaltien Geerts Huizinga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Bloembergen, geboren 4-3-1846 in Peize, overleden 20-9-1912 in Peize.
 

Index
Genealogie Koops