U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Wilkens

Generatie I

Ia  Wilkens familie.
De hier vermelde Wilke Derks en Wilke Pieters zijn mogelijk identiek. De naam Wilke Pieters is maar ÚÚn keer aangetroffen.
Kinderen:
1. Wilke Derks (zie IIa), overleden 1724 in Peize, begraven 19-5-1724.
2. Wilke Pieters (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Wilke Derks, overleden 1724 in Peize, begraven 19-5-1724.
Gehuwd met NN NN, overleden 1724 in Peize, begraven 26-5-1724.
Op 19-5-1724 wordt Wilke Derks begraven, op 26-5-1724 zijn weduwe. Op 18-12-1724 betaalt Jan Wilkes voor het laken over Wilke Derks en voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Derk Wilkes, overleden 1729 in Peize. Op 18-10-1729 geeft Berent Broekman te Paterswolde voor hem en consorten de erfenis aan van Derk Wilkes te Peize. De erfenis wordt geschat op 250 gld.
Aanname dat deze Derk Wilkes een zoon is van Wilke Derks. De jaren 1728-1729 ontbreken in het ontvangstenboek van de diaconie (waarin ontvangsten uit collectes bij begrafenissen).
 
IIb  Wilke Pieters.
Wilke Pieters koopt in 1723 de helft van een huis in Peize van de erfgenamen van advocaat Frijlingh, vermoedelijk het huis aan het Achterstewold dat in 1742 eigendom is van Pieter Wilkes en later van Jan Pieters.
Kinderen:
1. Pieter Wilkes (zie IIIa), overleden 1749 in Peize, begraven 16-12-1749.
2. Jan Wilkes (zie IIIb), overleden 1737 in Peize, begraven 27-3-1737.
 

Generatie III

IIIa  Pieter Wilkes, overleden 1749 in Peize, begraven 16-12-1749, zoon van Wilke Pieters (zie IIb).
Gehuwd 14-12-1721 in Peize met Gebke Jansen, overleden 1765 in Peize, begraven juli 1765.
Weduwe Pieter Wilkes wordt in 1754 vermeld in het Haardstedenregister van Peize op de plaats waar vanaf 1764 Jan Pieters wordt vermeld (Achterstewold). In 1742 wordt Pieter Wilkes vermeld in de buurt van het Moleneind. In 1764 woont weduwe Pieter Wilkes bij de Hoofdstraat.
Op 16-12-1749 wordt Peter Wilkes begraven, in het bekken 4 gld. Wilke Peters betaalt voor het beste laken over zijn vader.
In 1757 verkopen Gebke Jans en Wilke Pieters, haaar zoon, aan Jan Pieters "haar anpart in de Wolsche plaatse zodat gem(elde) Wilke Pieters niets van zijn ouderlijke goederen behoudt als 2 kipskampen" voor 1920 gld.
Omstreeks juli 1765 wordt de weduwe van Pieter Wilkes begraven. Wilke Pieters betaalt voor het laken over zijn moeder.
Mogelijk nog een zoon is Willem Pieters, die schoenmaker is in Winde, Vries.
In 1815 overlijdt in Winde Pieter Wilkens, z.v. Willem Pieters en Roelofje Assies, 66 jaar. Hij is geboren in Winde en gedoopt in Vries op 22-6-1749. De kinderen van Pieter Wilkens noemen zich na 1812 ook Wilkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilke Pieters (zie IVa), overleden 1798 in Peize, begraven 19-1-1798.
2. Jan Pieters (zie IVb), overleden 1777 in Peize, begraven 21-5-1777.
 
IIIb  Jan Wilkes, overleden 1737 in Peize, begraven 27-3-1737, zoon van Wilke Pieters (zie IIb).
Gehuwd 16-5-1734 in Peize met Aaltien Jans.
Huwelijk: Jan Wijlkes en Aeltijn Jans.
Op 27-3-1737 wordt Jan Wilkens begraven. De weduwe van Jan Wilkens betaalt voor het laken.
Niet zeker dat deze Jan Wilkes een zoon is van Wilke Pieters. Hij kan ook een zoon zijn van Wilke Derks. De laatste heeft een zoon Jan Wilkes, die in 1724 eerst betaalt voor het laken over zijn vader en kort daarna voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilke Jans (zie IVc), overleden 1784 in Eelde (of kort daarvoor).
 

Generatie IV

IVa  Wilke Pieters, overleden 1798 in Peize, begraven 19-1-1798, zoon van Pieter Wilkes (zie IIIa) en Gebke Jansen.
Wilke Pieters is in 1784 in Eelde medemomber van Grietje Wilkes als neef. Zij is een dochter van de overleden Wilke Jans en Zwaantje Jans.
Gehuwd 21-6-1750 in Peize met Jeichien Buirema, overleden 1768 in Peize, begraven 3-6-1768, dochter van Jasper Buirema en Jantien Gerrits, zie genealogie Buirema.
Huwelijk: Wilke Pieters en Jeijgin Buijrema, in het bekken 6 gld. 3 st.
Wilke Pieters is in 1764 de opvolger van zijn zwager Gerrit Buirma op de Middelste Horst. In 1794 en 1797 woont hier Albert Hindriks (Bakker), getrouwd met Jantien Wilkens.
Op 3-6-1768 wordt de vrouw van Wilke Pieters begraven. Wilke Pieters betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Op 19-1-1798 wordt Wilke Pieters begraven. Albert Hinders betaalt voor het laken over zijn (schoon)vader Wilke Pieters.
Zoon Frerik Wilkens woont in 1797 als boer bij Grietien Wolthers, weduwe Jan Buirema (begin Brusselseweg) en ruilt daarna met zijn zwager. Frerik Wilkens is in 1807 en 1832 ook eigenaar van de noordelijke boerderij op de Middelste Horst.
In 1801 verkopen Pieter Wilkens van Groningen, Jan Wilkens van Euvelgunne onder Middelbert en Albert Hindriks nom. uxoris Jantien Wilkens van Peize aan hun broer Frerik Wilkens en vrouw Aaltien Harms hun mandelige ouderlijke plaats op de Peizerhorst voor 4100 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Wilkens (zie Va), geboren in Peize.
2. Gebbegien Wilkens, overleden 1769 in Peize, begraven augustus 1769. In augustus 1769 wordt Wilken dochter Gebbegijn begraven, in het bekken ruim 2 gld. Wilke Pieters betaalt voor het beste laken over zijn dochter.
3. Jan Wilkens, geboren 1758 in Peize, overleden 8-10-1826 in Groningen.
Gehuwd 21-4-1798 in Middelbert (afkondiging) met Betje Jans Van Bruggen, geboren 1760 in Middelbert, gedoopt 13-7-1760, overleden 28-2-1828 in Groningen, dochter van Jan Tjapkes en Anje Derks.
Huwelijksafkondiging: Jan Wilkens van Peize en Betje Jans van Euvelgunne onder Middelbert.
Jan Wilkens bij overlijdne 68 jaar, koe,melker, geboren te Peize, echtgenoot van Bettje Jans.
Betje gedoopt als Betje, bij overlijden als Elizabeth Jans van Bruggen, 67 jaar, geboren te Euvelgunne, dochter van Jan Tjapkes van Bruggen en Anje Derks, weduwe van Jans Wilkens.
4. Frerik Wilkens (zie Vb), geboren 10-8-1760 in Peize, overleden 23-8-1834 in Peize.
5. Jantien Wilkens (zie Vc), geboren 2-4-1764 in Peize, overleden 8-3-1821 in Peize.
 
IVb  Jan Pieters, overleden 1777 in Peize, begraven 21-5-1777, zoon van Pieter Wilkes (zie IIIa) en Gebke Jansen.
Gehuwd 16-5-1756 in Peize met Oegien Luinge, geboren 1731 in Peize, overleden 1810 in Peize, begraven 3-9-1810, dochter van Wolter Luinge en Grietje Schuiringe, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Jan Peters en Oeggijn, in het bekken 6 gld.
In 1761 en in 1766 wordt een kind van Jan Pieters begraven. In januari 1770 wordt de jongste zoon van Jan Pieters begraven.
Jan Pieters wordt begraven op 21-5-1777, zijn weduwe betaalt voort het laken.
Jan Pieters wordt in 1764 en 1774 in Peize vermeld na Jan Luinge (Peizerwold, huidige Achterstewold), in 1784 zijn weduwe. In 1797 woont hier Oegien Wolthers, 66 jaar, weduwe met 4 kinderen en zoons Pieter Jans 43, Wolther Jans 26 en Jan Jans 24, in 1832 Willem Luinge, getrouwd met dochter Grietje Jans Wilkens.
Op 3-9-1810 wordt de weduwe van Jan Pieters begraven, in het bekken ruim 9 gld. Jan Pieters betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Jans Wilkens, geboren 4-12-1757 in Peize, overleden 17-2-1840 in Peize. Naamsaanneming 1812 in Peize Pieter Jans Wilkens met een zoon zuster. Waarschijnlijk was het de bedoeling het woord zoon door te strepen.
Gehuwd 12-9-1815 in Eelde met Annegien Harms Baving, geboren 10-12-1758 in Peize, overleden 1-12-1838 in Peize, dochter van Harm Klaasen en Roelfien Baving, zie genealogie Baving, eerder getrouwd met Harm Jans Freriks, geboren 1744 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 9-1-1808, zoon van Jan Freriks en Berentien Willems, zie genealogie Freriks.
2. Grietje Jans Wilkens (zie Vd), geboren 14-5-1770 in Peize, overleden 3-12-1844 in Peize.
3. Wolter Jans Wilkens, geboren 1772 in Peize, gedoopt 14-6-1772, overleden 1811 in Peize, begraven 4-7-1811. Op 4-7-1811 wordt Wolter Jans begraven, in het bekken ruim 12 gld. Op 27-7-1811 betaalt Pieter Jans voor het laken over zijn broer Wolter Jans.
4. Jan Jans Wilkens, geboren 1775 in Peize, gedoopt 2-4-1775, overleden 1802 in Peize, begraven 1-5-1802. Op 1-5-1802 wordt Jan Jans begraven, in het bekken ruim 6 gld. Op 19-12-1802 betaalt Pieter Jans voor het laken over zijn broer.
 
IVc  Wilke Jans, overleden 1784 in Eelde (of kort daarvoor), zoon van Jan Wilkes (zie IIIb) en Aaltien Jans.
De naam Jan Wilkes voor de vader van Wilke Jans is enigszins speculatief aangenomen omdat Wilke Pieters een neef is van Grietien Wilkes.
Gehuwd 23-4-1758 in Eelde met Swaantje Jans, geboren 1723 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-11-1723, overleden 1784 in Eelde (of kort daarvoor), dochter van Jan Evers en Roelefje Gerrits.
Huwelijk: Wilke Janssen en Zwaantje Jans. In 1764 en 1774 wonend in huis 50 aan de Kosterijweg.
Op 17-4-1784 worden mombers aangesteld over dochter Grietijn, 22 jaar, wegens overlijden van Wilke Jans en Swaantien Jans.
Hoofdmomber is Gerrijt Jans, medemombers zijn Pieter Jans, Wilke Pieters en Tonnis Geerts. Bij de eerste drie wordt vermeld dat zij volle ooms en neven zijn. Bij de nagelaten goederen zijn enige obligaties van in totaal fl 940.
In de rekening van 1789 zijn uitgaven van ong. 200 gld. timmerwerk en een bijdrage in een doodskist en graf van Jan Pieters, die bij de inventaris al werd genoemd als beheerder van liggend geld.
Uit de namen van de eerste twee mombers Gerrit Jans en Pieter Jans wordt aannemelijk dat zij en Swaantje Jans de kinderen zijn van Jan Evers in Paterswolde.
Ook in 1784 is er een rechtszaak tussen de diaconie van Eelde en Gerrit Jans te Paterwolde als hoofdmomber over Grietje Wilkes. De diaconie maakt aanspraak op de erfenis van Jan Pieters vanwege hun alumni Gerrit Jans en Roelofje Jans, die voor de helft erfgenamen zijn van Jan Pieters. Deze heeft in 1784 zijn testament opgemaakt en Grietje Wilkes en Albert Jacobs, minderjarige zoon van Jacob Siegers bevoordeeld, maar de vraag is of dit testament rechtsgeldig is opgemaakt. Er zijn alleen tilbare goederen nagelaten. De eis wordt afgewezen.
Het is onduidelijk wie deze Jan Pieters, Gerrit Jans en Roelofje Jans zijn en hoe de familierelaties zijn. Voor de laatsten komen alleen in aanmerking Gerrit en Roelofje Jans Bekkering, de laatste getrouwd met Okke Geerts. Van beiden zijn kinderen gedoopt rond 1750. Okke Geerts komt het laatst voor in het Haardstedenregister van Eelde van 1764. Hij wordt dan ondersteund door de diaconie en woont in Paterswolde. Hun dochters trouwen in Roderwolde.
Jan Pieters is mogelijk Jan Pieters van Roden, die in 1769 in Eelde trouwt met Stijntje Gossen. Jan Pieters woont in 1784 in een huis aan de Hooiweg in Eelde. Stijntje Gossen woont in 1784 in het diaconiehuis in Paterswolde. In 1794 woont daar wed. Jan Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Wilkes (zie Ve), geboren 1762 in Eelde, gedoopt 3-10-1762, overleden 1791 in Eelde.
 

Generatie V

Va  Pieter Wilkens, geboren in Peize, zoon van Wilke Pieters (zie IVa) en Jeichien Buirema.
Mogelijk overlijden: Breukdodenboek Groningen:
10-6-1802 Pieter Wilkens
14-2-1804 Pieter Wilkens

Gehuwd (1) 17-5-1779 in Groningen met Aaltje Jans, dochter van Jan Geerts.
Huwelijk: Pieter Wilkes van Peijse en Aaltje Jans van Groningen, pro qua Jan Geerts als vader.
Gehuwd (2) 6-2-1781 in Groningen met Marrigje Tonnis Campers, geboren 1734 in Groningen, buiten Oosterpoort, gedoopt 20-1-1734, dochter van Tonnis Campers en Geesje Harms, eerder getrouwd 4-7-1758 in Groningen met Robert Jans Makkinga, overleden 1769 in Groningen.
Huwelijk: Pieter Wilkes van Peijse in Drenthe en Marrigje Tonnis, wed. van Robert Jans van Groningen, pro qua Tonnis Campers als zwager.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wilke Wilkens, geboren 1780 in Groningen, buiten de Herepoort, gedoopt 6-4-1780.
 
Vb  Frerik Wilkens, geboren 10-8-1760 in Peize, overleden 23-8-1834 in Peize, zoon van Wilke Pieters (zie IVa) en Jeichien Buirema.
Gehuwd 7-5-1797 in Peize met Aaltien Harms Lamberts, geboren 1769 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 31-3-1809, dochter van Harm Lamberts en Catharina Emmen, zie genealogie Lamberts.
Huwelijk: Freerk Wilkens en Aaltin Harms.
Frerik Wilkens is in 1807 medemomber over de kinderen van Roelof Popkes en Froukien Harms, aangehuwde oom van de pupillen van moederszijde.
Op 31-3-1809 wordt Aaltien Harrems begraven. Op 19-12-1809 betaalt F. Wilkens voor het laken over zijn vrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilke Freriks Wilkens, geboren 1798 in Peize, gedoopt 25-2-1798, overleden 27-12-1835 in Woudrichem. Wilke Freriks Wilkens is in 1824 als broeder van de bruid getuige bij het huwelijk van Catharina Wilkens en is dan 25 jaar, landbouwer te Peize.
In 1830 is hij schutter bij de Drentse Mobiele Schutterij.
Overlijden uit de Memorie van Successie, Assen, 24-3-1836.
2. Catharina Freriks Wilkens, geboren 1800 in Peize, gedoopt 22-5-1800, overleden 28-5-1842 in Roden.
Gehuwd 19-6-1824 in Roden met Pieter Pieters Oosterhof, geboren 31-10-1801 in Roden, overleden 7-4-1850 in Roden, zoon van Pieter Pieters Oosterhof en Antje Sietses, zie genealogie ~Allert Bartels, hertrouwd 24-4-1847 in Roden met Grietje Stevens Sinninge, geboren 1809 in Roden, overleden 12-7-1879 in Roden, dochter van Steven Jans Sinninge en Roelfien Eitens Oosterhof.
Zie ook genealogie Oosterhof van Jan Fonk. Deze vermeldt als getuigen bij het huwelijk aan de zijde van de bruid Theodorus Huberts, 68 jaar, schoenmaker te Roden als oom en Wilke Freriks Wilkens, 25 jaar, landbouwer te Peize als broeder.
3. Harm Freriks Wilkens (zie VIa), geboren 1802 in Peize, gedoopt 7-11-1802, overleden 21-1-1881 in Peize.
4. Pieter Freriks Wilkens, geboren 24-9-1805 in Peize, gedoopt 13-10-1805, overleden 23-12-1883 in Anloo.
Gehuwd 3-7-1830 in Peize met Marchien Davids Schuiling, geboren 1805 in Bunne, gedoopt Vries 31-2-1805, overleden 7-6-1894 in Zandvoort, Anloo, dochter van Jannes Davids Schuiling en Grietien Stevens.
5. Jeichien Freriks Wilkens, geboren 1809 in Peize, gedoopt 8-1-1809, overleden 1-2-1858 in Peize.
Gehuwd 3-7-1829 in Peize met Hindrik Ebbinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 8-6-1798, overleden 15-8-1865 in Peize, zoon van Jan Ebbinge en Grietien Ebbing, zie genealogie Ebbinge (3).
 
Vc  Jantien Wilkens, geboren 2-4-1764 in Peize, overleden 8-3-1821 in Peize, dochter van Wilke Pieters (zie IVa) en Jeichien Buirema.
Gehuwd 28-6-1789 in Peize met Albert Hindriks Bakker, geboren 19-4-1756 in Peize, overleden 23-1-1837 in Peize, zoon van Hindrik Alberts Bakker en Albertien Jans Freriks, zie genealogie Bakker (1).
Huwelijk: Albert Hindriks en Jantien Wilkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Alberts Bakker, geboren 4-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 13-1-1854 in Peize.
Gehuwd 31-8-1812 in Eelde met Anke Jans Hoeks, geboren 6-5-1788 in Midwolde (Leek), gedoopt 11-5-1788, overleden 6-12-1856 in Peize, dochter van Jan Alberts Hoeks en Geertje Reinders.
Bij huwelijk als Hindrik Alberts en Anke Jans.
2. Jeichien Alberts Bakker, geboren 25-11-1792 in Peizerhorst, gedoopt Peize 9-12-1792, overleden 5-11-1880 in Vries, zie genealogie Bakker (1).
3. Albertien Alberts Bakker, geboren 1796 in Peize, gedoopt 10-4-1796, overleden 9-4-1845 in Vredeveld, Assen.
Gehuwd 10-5-1828 in Peize met Maarten Pieters Harreling, geboren 14-9-1799 in Vlieland, gedoopt 22-9-1799, overleden 14-1-1875 in Peelo, Assen, zoon van Pieter Maartens Harreling en Aaltien Alonys Scholts, hertrouwd 7-12-1851 in Assen met Roelfien Tonnis Nijland, geboren 9-10-1810 in Rolde, gedoopt 14-10-1810, overleden 5-12-1881 in Assen, dochter van Tonnis Roelofs Nijland en Annegien Jans Weersing.
Maarten Pieters Harreling bij huwelijk en de geboorten van de kinderen steeds als Harreling, bij tweede huwelijk en overlijden als Maarten Maanterk, ook Jan Harlingen. Bij de doop als ouders Pieter Maartens Snor en Aaltje Altonijs Schatts.
4. Janna Alberts Bakker, geboren 23-1-1800 in Peize, gedoopt 2-2-1800, overleden 13-11-1882 in Peize.
Gehuwd 17-5-1827 in Peize met Auke Koops, geboren 14-10-1798 in Peize, gedoopt 14-10-1798, overleden 26-3-1881 in Peize, zoon van Koop Jans Koops en Grietje Aukes, zie genealogie Koops.
5. Wilke Bakker, geboren 13-4-1804 in Peize, gedoopt 22-4-1804, overleden 19-8-1879 in Eelde.
 
Vd  Grietje Jans Wilkens, geboren 14-5-1770 in Peize, overleden 3-12-1844 in Peize, dochter van Jan Pieters (zie IVb) en Oegien Luinge.
Gehuwd 16-5-1802 in Peize met Willem Luinge, geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize, zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters, zie genealogie Luinge (4), eerder getrouwd 12-5-1793 in Peize met Fennechien Hendriks Huberts, geboren 1765 in Peize (in 1767 of eerder), overleden 1800 in Peize, begraven 29-9-1800, dochter van Hindrik Huiberts en Annegien Willems, zie genealogie Huiberts.
Huwelijk: Willem Luinge.
In 1840 erven Grietje Jans Wilkens als zuster en Willem Luinge als zwager van Pieter Jans Wilkens goederen voor een totaal van ongeveer 6500 gld., voornamelijk bestaande uit de helft van de boerderij met landerijen aan het Achterstewold (nu Achterstewold 8). Bij het overlijden van Grietje Wilkens geeft Willem Luinge de erfenis aan namens zijn zoon Jan Luinge. De erfenis bestaat dan uit de helft van deze boerderij en landerijen, maar zonder het huis aan de Oude Velddijk waar Willem en Grietje dan wonen. Bij het overlijden in 1852 van Willem Luinge blijkt zoon Jan Luinge onder curatele te staan. Blijkbaar zijn zijn geestelijke vermogens niet voldoende om zelfstandig te kunnen handelen. De erfenis bestaat uit zowel de boerderij met landerijen aan het Achterstewold als het huis aan de Oude Velddijk. Naast zoon Jan Luinge is dochter Annechien Luinge uit het eerdere huwelijk erfgenaam. Het lijkt erop dat op deze manier geprobeerd is te besparen op successierechten, wel wetende dat bij kinderloos overlijden van zoon Jan uiteindelijk alle goederen bij Annechien Luinge of haar kinderen terecht zouden komen.
Op 11-5-1805 wordt een kind van Willem Luinge begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Luinge, geboren 1806 in Peize, gedoopt 13-7-1806, overleden 1810 in Peize, begraven 11-10-1810.
2. Margien Luinge, geboren 1808 in Peize, gedoopt 11-12-1808, overleden 1810 in Peize, begraven 11-10-1810.
3. Jan Luinge, geboren 1811 in Peize, gedoopt 13-4-1811, overleden 8-12-1869 in Peize.
 
Ve  Grietien Wilkes, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 3-10-1762, overleden 1791 in Eelde, dochter van Wilke Jans (zie IVc) en Swaantje Jans.
Gehuwd 26-4-1789 in Eelde met Berend Hendriks Kuiper, geboren 1762 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-1-1762, overleden 12-9-1827 in Groningen, zoon van HendrikáBerends Biemold en Jantje Wessels, hertrouwd 1792 met Maria Pauwels, geboren 1769 in Engelbert, gedoopt 4-5-1769, overleden 6-12-1830 in Groningen, dochter van Pauwel Alberts en Jantje Jannes.
Eind 1791 verkoopt Berent Hendriks, dan wonend aan de Hoornschedijk, voor zich zelf en zijn minderjarig zoontje zijn (op)nieuw getimmerde huis en hof aan Jan Hendriks Steenbergen van Eelderwolde voor 700 gld. Dit betreft huis 50 aan de Kosterijweg.
Berend Biemold is 52 jaar, arbeider te Groningen bij het huwelijk van zoon Hindrik in 1813.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Berends Biemold, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 28-8-1791, overleden 6-9-1855 in Eelde.
Gehuwd (1) 26-6-1813 in Eelde met Jantien Geerts Kregel, geboren 1782 in Peize, gedoopt 1-1-1783, overleden 14-11-1816 in Peize, dochter van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder, zie genealogie Kregel.
Gehuwd (2) 3-2-1822 in Hoogeveen met Beertien Remkes, geboren 4-10-1789 in Hoogeveen, overleden 16-3-1866 in Hoogeveen, dochter van Remke Jans en Geesje Willems.
 

Generatie VI

VIa  Harm Freriks Wilkens, geboren 1802 in Peize, gedoopt 7-11-1802, overleden 21-1-1881 in Peize, zoon van Frerik Wilkens (zie Vb) en Aaltien Harms Lamberts.
Gehuwd (1) 4-7-1829 in Peize met Hinderkien Jacobs Holt, geboren 1811 in Peize, gedoopt 23-2-1811, overleden 4-5-1833 in Peize, dochter van Jacob Ates Holt en Grietje Abels Oetzes, zie genealogie Holt.
Gehuwd (2) 9-5-1836 in Peize met Jantien Hindriks Hagenauw, geboren 1802 in Peize, gedoopt 7-3-1802, overleden 25-10-1866 in Peize, dochter van Hindrik Harms Hagenauw en Klazina Klazens Kruims, zie genealogie Hagenauw.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Aaltien Wilkens, geboren 7-7-1837 in Peize, overleden 11-2-1905 in Peize.
 

Index
Genealogie Wilkens