U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Allert Bartels

Generatie I

Ia  Allert Bartels, zoon van Bartelt NN.
Allert Bartels wordt vermeld met 3 paarden in het Haardstedenregister van Peize 1672 en 1691-1694, waar in 1646 Roelef Allers woont.
Kinderen:
1. Bartelt Allers, overleden 1733 in Peize.
Gehuwd 5-4-1708 in Peize met Hendrikje Gerrits, overleden 1739 in Peize, begraven 7-4-1739, dochter van Gerrit Roelofs en Jeichien Ebbinge, zie genealogie ~Gerrit Roelofs.
Op 22-3- 1709 wordt een kind van Bartelt Allerts begraven.
In 1712 betaalt Hindrikkien Gerrits 25 gld. die Jan Bartels aan de armen had beloofd. Zij betaalt ook 1 gld. 8 st. voor het laken. In 1712 geeft Bartolt Allers de erfenis aan van zijn oom Jan Bartols, bestaande uit enige vaste goederen, begroot op 1050 gld. Ook Roelof Hendriks en Jacob Willems te Roden erven 900 gld. van hun oom namens hun echtgenoten.
Bartelt Allers treedt op als boekhouder van de diaconie van Peize in 1715.
In 1733 geven Jacob Willems en Ebbe Gerrebrands te Roden de erfenis aan van Bartelt Allerts te Peize, bedragende 1400 gld. Zijn weduwe Hendrikje Gerrits behoudt de lijftucht en betaalt de 40-ste penning.
Bij de begrafenis van wed. Barteld Allers wordt 8 gld. 5 d. in het bekken gedaan.
In 1739 erven R. Lunsche te Peize en consorten 1200 gld. van wijlen Bartelt Allers weduwe.
2. Gesien Alders (zie IIa), overleden 1720 in Roden (voor 1721).
3. Deeltien Allers, overleden 1733 in Roden.
Gehuwd met Jacob Willems, overleden 1756 in Roden, hertrouwd 1-3-1737 in Rolde (afkondiging) met Albertien Roelofs Hars, dochter van Roelof Hars.
In 1733 geven Jacob Willems en Ebbe Gerrebrands tot Rhoden de vaste goederen aan die zij gerfd hebben van Bartelt Allerts tot Peijse waarvan de belasting wordt betaald door zijn weduwe Hendrikjen Gerrits als lijftuchtenaarse voor een bedrag van 1400 gld.
Ook geeft Jacob Willems in de Holthuizen de erfenis aan van zijn vrouw Deeltien Alberts, begroot op 1000 gld. waarvan hij de lijftucht heeft. Hieronder is niet gerekend de erfenis van Barelt Allerts waarvan zijn hiervoor genoemde vrouw voor de helft erfgenaam was geweest.
 

Generatie II

IIa  Gesien Alders, overleden 1720 in Roden (voor 1721), dochter van Allert Bartels (zie Ia).
Gehuwd met Roelef Hindriks, overleden 1720 in Roden (voor 1721), eerder getrouwd met Aaltien Schuiringe, overleden 1695 in Roden, dochter van Jan Schuiringe en Geesje Luinge, zie genealogie Schuiringe (3).
In 1721 worden in Roden mombers aangesteld over de onmondige kinderen Roelfjen, Hindrik en Annegien van Roelf Hindriks en Gesijn Alders. Hoofdmomber is Jacob Willems, medemombers zijn Jan Hindriks, Bartelt Alders en Gerrit Roelfs tot Roon. Bijgeschreven: In 1738 zijn Bartelt Allers en Jan Hindriks overleden en worden als nieuwe medemombers over de 18-jarige Annegien Roelfs benoemd Ebbe Garbrants en Roelf Smeenge.
De inventaris wordt opgemaakt door Ebbe Garbrants tot Roon. Hij woont met de pupillen in het huis, dat is aangekocht van Jan Cruimans en consorten. Er zijn ook landerijen in Peize. Het contract wordt opgemaakt met Ebbe Garbrants en huisvrouw Aaltien Roelfs, blijkbaar de zuster van de pupillen, die bij hen zullen blijven.
In 1787 kopen Allert Ebbinge en echtgenote Aaltien Luinge een boerenerf te Peize van N. Krijthe te Roden cs. voor 4000 gld. De verkopers zijn Roelef Krijthe, Nicolaas Krijthe, Pieter Oosterhof en Roelef Krijthe als hoofd- en medemomber over de nagelaten kinderen van Klaas Krijthe (en Annechien Willems) en verder Eite Jacobs (Hagedoorn) namens zijn vrouw Annigje Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Roelofs (zie IIIa), overleden 1740 in Roden (voor 1741).
2. Roelfje Roelofs, overleden 1754 in Roden.
Gehuwd 1750 in Roden met Frerik Sinninge, overleden 1753 in Roden, zoon van Geert Sinninge en Idigien Freriks.
Op 9-5-1753 geeft Sicco Sinninge van Lieveren voor hem en consorten de erfenis aan van zijn broer Frerik Sinninge, begroot op 500 gld.
Op 13-12-1754 betaalt de scholtes Aling van Roden de 30ste penning van 1000 gld. waarop Nicolaas Krijthe de erfenis van Roelofje Roelfs, getrouwd geweest aan Fredrik Sinninge heeft begroot.
In een rechtszaak in 1754 tussen broers en zusters van F. Sinninge en nakomelingen van zusters van Roelofje Roelofs wordt verwezen naar een testament van F. Sinninge en Roelofje Roelofs van 14-8-1751.
3. Hindrik Roelofs.
4. Annegien Roelofs (zie IIIb).
 

Generatie III

IIIa  Aaltien Roelofs, overleden 1740 in Roden (voor 1741), dochter van Roelef Hindriks en Gesien Alders (zie IIa).
Gehuwd met Ebbe Garbrants, hertrouwd met Martien Berends.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Ebbes, geboren 1724 in Roden, Oosteinde, gedoopt 16-7-1724, overleden 1800 in Roden, begraven 20-8-1800.
Gehuwd met Roelof Krijthe, geboren in Roden, zoon van Hindericus Krijthe en Jantien Lucas.
Geesje Ebbes is bij overlijden weduwe van Roelf Krijthe, 76 jaar.
Kinderen: Hindericus 1752, Aaltien 1756, Jantien 1759 en Ebbe 1762.
2. Grietien Ebbes (zie IVa), geboren 1735 in Roden, Oosteinde, gedoopt 1-5-1735, overleden 1769 in Roden.
 
IIIb  Annegien Roelofs, dochter van Roelef Hindriks en Gesien Alders (zie IIa).
Gehuwd met Niklaas Krijthe, zoon van Thijle Krijthe en Jantien Lubbers, zie genealogie Schuiringe en Allershof, hertrouwd met Roelefje Hendriks, geboren 1731 in Roden, Zuideinde, gedoopt 1-7-1731, overleden 13-7-1807 in Roden, dochter van Hindrik Jansen en Aaltien Egberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas Krijthe, geboren 1742 in Roden, gedoopt 16-12-1742.
Gehuwd met Annechien Willems, geboren 1740 in Norg, gedoopt 24-1-1740, overleden 23-6-1815 in Roden, dochter van Willem Roelfs en Jantien Alderts, hertrouwd 18-6-1786 in Roden met Eite Jacobs Hagedoorn, geboren 1734, overleden 1805 in Roden, begraven 6-1-1805.
Schoolmeester Eite Jacobs van Roden treedt namens zijn vrouw Annechien Willems op bij de verkoping van een huis in Peize in 1789. De andere verkopers zijn Roelef en Nicolaas Krijthe alsmede Pieter Oosterhof en Roelef Krijthe als hoofd- en medemomber over de kinderen van Klaas Krijthe, allen te Roden.
Eerder in 1788 hebben de mombers over de minderjarige kinderen van Claas Crijthe en Annigje Willems te Roden toestemming gevraagd aan de Etstoel en verkregen voor de verkoop van een erf te Peize, dat voor 4000 gld. uit de hand is verkocht. De pupillen bezitten hiervan 5/36ste deel.
 

Generatie IV

IVa  Grietien Ebbes, geboren 1735 in Roden, Oosteinde, gedoopt 1-5-1735, overleden 1769 in Roden, dochter van Ebbe Garbrants en Aaltien Roelofs (zie IIIa).
Gehuwd (1) met Pieter Eitens Oosterhof, geboren 1727 in Roderwolde, gedoopt 9-3-1727, overleden 1761 in Roden, zoon van Eite Alberts Oosterhof en Geertruid Peters.
Bij de doop van zoon Pieter: vader overleden.
Gehuwd (2) 24-4-1768 in Roden met Hendrik Aling, geboren 1726 in Gasselte, gedoopt 22-9-1726, overleden 1798 in Roden, begraven 12-5-1798, zoon van Jan Aling en Roeloffien Huisinge, hertrouwd 25-2-1776 in Roden met Jantien Garbrants, geboren 1736 in Roden, Zuideinde, gedoopt 22-5-1736, overleden 1799 in Roden, begraven 20-5-1799, dochter van Garbrant Harmens en Roelfjen Luigies.
Huwelijk: Hendrik Aling, scholte en Grietjen IJbes.
Hinderk Alingh bij overlijden oud-schulte, bijna 72 jaar.
In 1770 procedeert Albert Eijtens te Roderwolde als hoofdmomber over het minderjarige zoontje van wijlen Pieter Eijtens en wijlen Grietijn Ebbens en dus erfgenaam van zijn ouders. Hij maakt bezwaar tegen het huwelijkscontract tussen de schulte H. Alinge en wijlen Grietijn Ebbes van 28-3-1768 omdat het niet voldoende was ondertekend. Van de zijde van de bruid hadden getekend Ebbe Gerbrants (vader), R. Krijte (man van haar zuster), Claas Krijte (volle neef), maar niet de hoofdmomber over het kind. Ook maakt hij bezwaar tegen het testament van 8-12-1768 tussen schulte Hendrik Alinge en wijlen Grietijn Ebbes omdat het niet in het belang is van haar zoontje.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertruid Pieters Oosterhof, geboren 1760 in Roden, gedoopt 11-5-1760.
2. Pieter Pieters Oosterhof (zie Va), geboren 1761 in Roden, gedoopt 8-11-1761, overleden 26-7-1840 in Roden.
 

Generatie V

Va  Pieter Pieters Oosterhof, geboren 1761 in Roden, gedoopt 8-11-1761, overleden 26-7-1840 in Roden, zoon van Pieter Eitens Oosterhof en Grietien Ebbes (zie IVa).
Grutter.
Gehuwd 15-1-1786 in Roden met Antje Sietses.
Huwelijk: Pieter Oosterhof van Roden en Antje Sietses van Marum.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Pieters Oosterhof, geboren 31-10-1801 in Roden, overleden 7-4-1850 in Roden.
Gehuwd (1) 19-6-1824 in Roden met Catharina Freriks Wilkens, geboren 1800 in Peize, gedoopt 22-5-1800, overleden 28-5-1842 in Roden, dochter van Frerik Wilkens en Aaltien Harms Lamberts, zie genealogie Wilkens.
Zie ook genealogie Oosterhof van Jan Fonk. Deze vermeldt als getuigen bij het huwelijk aan de zijde van de bruid Theodorus Huberts, 68 jaar, schoenmaker te Roden als oom en Wilke Freriks Wilkens, 25 jaar, landbouwer te Peize als broeder.
Gehuwd (2) 24-4-1847 in Roden met Grietje Stevens Sinninge, geboren 1809 in Roden, overleden 12-7-1879 in Roden, dochter van Steven Jans Sinninge en Roelfien Eitens Oosterhof.
 

Index
Genealogie Allert Bartels