U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Horst (Peize)

Generatie I

Ia  Lambert Geerts, overleden 1748 in Peize, begraven 20-9-1748.
Gehuwd 7-5-1719 in Peize met Hasine Luigis, overleden 1756 in Peize, begraven 22-9-1756.
Huwelijk: Peize 7-5-1719 Lammert Geers en Hasine Luigis, in het bekken 3-18-0. In 1724 wordt een kind van Lammert Geerts begraven. Op 20-9-1748 wordt Lammert Geers begraven, in het bekken 4 gld. 12 st. Lugijn Lammers betaalt voor het laken over zijn vader.
Op 22-9-1756 wordt de weduwe van Lammert Geers begraven, in het bekken 5 gld. 8st. Op 8-11-1756 betaalt Luigijn Lammerts voor het laken over haar moeder (met "haar" is mogelijk de meervoudsvorm bedoeld?).
Aanname dat de dochter Zina of Sijntien van zoon Jan Lamberts is vernoemd naar Hasine.
Lambert Geerts wordt in het Haardstedenregister van Peize 1742 vermeld met 3 paarden, in het Register van Nieuwe Huizen als meier van Jan Lunsche kind (Janna Lunsche). Dit is de zuidelijke van twee boerderijen op de Middelste Horst. In 1754 wordt zijn weduwe vermeld, daarna Jan Lamberts, die vermoedelijk een zoon is. In 1812 woont hier nog kleinzoon Hindrik Jans Horst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lugien Lamberts. In 1753 betaalt Luijgin Lammers 3 gld. 3 st. boete aan de armenkas van Peize omdat hij tegen de willekeur van de carspelluiden stro had ingevoerd.
2. Jan Lamberts Horst (zie IIa), overleden 1793 in Peize, begraven 8-4-1793.
3. Jantien Lamberts (zie IIb), overleden 1773 in Peize, begraven 1-10-1773.
 

Generatie II

IIa  Jan Lamberts Horst, overleden 1793 in Peize, begraven 8-4-1793, zoon van Lambert Geerts (zie Ia) en Hasine Luigis.
Gehuwd 19-12-1762 in Peize met Aaltien Hindriks, geboren 1733, overleden 1800 in Peize, begraven 3-11-1800.
Huwelijk: Jan Lammers en Aaltijn Hijndriks.
Als familienaam wordt ook wel Van der Horst gebruikt.
Jan Lamberts in het Haardstedenregister van Peize 1764-1784 met 3 paarden op de (Middel)horst, in 1794 zijn weduwe, daarvoor in 1742 Lambert Geerts en in 1754 weduwe Lambert Geerts.
In 1797 (Gewapende Burgermacht) Aaltien Hindriks boerin, weduwe, 64 jaar met zoons Hindrik 27, Lucas 24, Jan 17 jaar, allen ongehuwd.
Naamsaanneming 1812 (Eelde, op 43) door zoon Lucas Jans Horst: broer Hendrik Jans 42, Jan Jans 32 (op de Horst)., Lijst Eelde/Peize bovendien Hindrik Jans Horst in Peize (bij de Middelhorst).
Op 8-4-1793 wordt Jan Lammers begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 3-11-1800 wordt de weduwe van Jan Lamberts begraven. Hinderk Jan van de Horst betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Jans Horst, overleden 1791 in Peize, begraven 19-5-1791. Op 19-5-1791 wordt Lambert Jans begraven, in het bekken 4 gld. 15 st. Op 22-5-1791 betaalt Jan Lambers voor het laken over zijn zoon. Aanname dat het een zoon van Jan Lamberts Horst betreft.
2. Zina Jans Horst (zie IIIa), overleden 1809 in Peize, begraven 16-2-1809.
3. Hindrik Jans Horst (zie IIIb), geboren 1772 in Peize, gedoopt 9-2-1772, overleden 24-5-1861 in Glimmen, Haren.
4. Lucas Jans Horst, geboren 1775 in Peize, gedoopt 5-2-1775, overleden 20-1-1842 in Peize. In 1814 leent Lucas Jans van der Horst van Hans Hendriks (Eleveld?), boereknecht te Paterwolde fl. 100,- met hypotheek op huis 43, grenzend ten oosten en ten zuiden aan Jan Jans Gortmaker, ten westen aan de Straat en ten noorden aan de Poessteeg en enige akkers. Er waren al twee hypotheken op het huis voor een lening van Fl. 200 van Jan Weeman in Eelde en voor fl. 1700 van Hendrik Arends in Peest, Norg.
In 1816 getuige bij het overlijden van Siepke Johannes Fludhuis op 111 als Lucas Jans van der Horst, 42 jaar, castelein en nabuur.

Gehuwd 12-5-1805 in Groningen met Biefke Hindriks, geboren 1765 in Obergum, gedoopt 30-1-1763, overleden 4-1-1844 in Groningen, dochter van Hindrik Reinders en Anje Freriks, eerder getrouwd 14-5-1797 in Groningen met Arend Derks Bolman, geboren 1756 in Nijbroek, Gelderland, gedoopt 26-3-1756, zoon van Derk Hendriks en Trijntje Hendriks.
Huwelijk: Lucas Jans van Peize en Bijfke Hindriks wed. van Arend Bolman van Obergum ingevolge aantekening van J. Meijer, pred. te Haren.
In 1809 sluiten Lukas Jans en Bijfke Hendriks, echtelieden te Eelde, ieder een testament af waarbij Hindrik, zoon van wijlen Arend Bolman en Bijfke Hendriks wordt aangewezen als beider erfgenaam. Deze in 1798 in Groningen geboren zoon Hindrik Arends Bolman trouwt in 1823 in Groningen met Grietje Bosman.
5. Jan Jans Horst, geboren 3-5-1778 in Peize, gedoopt 10-5-1778.
6. Jan Jans Horst, geboren 1781 in Peize, gedoopt 16-9-1781, overleden 4-11-1828 in Peize.
Gehuwd 7-7-1816 in Eelde met Geesien Hindriks Boering, geboren 10-4-1787 in Bunne, gedoopt Vries 15-4-1787, overleden 21-6-1848 in Peize, dochter van Hindrik Roelfs Buiringe en Albertien Alefs Schut, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Kinderen:
Aaltien Horst trouwt in 1860 in Roden met Roelof de Vries.
Albertien van der Horst trouwt in 1850 in Haren met Derk Oddens. Deze Derk Oddens is in 1861 aangever van het overlijden in Glimmen van Hindrik van der Horst, 91 jaar, als neef van de overledene (aangetrouwde oomzegger).
Janna van der Horst trouwt in 1853 in Haren met Jan Poutsma, geboren in Glimmen.
Hinderkien Horsttrouwt in 1869 in Roden met Willem Timmer.
Ziena Horst overlijdt in 1853 in Glimmen.
De enige zoon Hindrik, geboren in 1822, woont in 1850 vermoedelijk in Smilde als dienstknecht. Het bevolkingsregister vermeldt dat hij in 1853 vertrekt naar Peize, maar daar is hij niet teruggevonden. Hij wordt evenmin vermeld in het testament van neef Geert Hindriks Horst (overleden Norg 1892).
 
IIb  Jantien Lamberts, overleden 1773 in Peize, begraven 1-10-1773, dochter van Lambert Geerts (zie Ia) en Hasine Luigis.
Gehuwd 27-7-1751 in Peize met Luigien Martens, overleden 1776 in Peize. begraven 17-12-1776, zoon van Marten Jansen en Wemeltien Luigiens.
Luigien Martens wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1764 en 1774. Daarvoor Marten Jans in 1742 en weduwe Marten Jans in 1754.
Luigien Martens en Jantje Lamberts lenen in 1756 300 gld. van Floris Staal als hoofdmomber over Albertijn Schuiringe, mogelijk om zijn zuster Jantien Martens af te kopen.
Op 1-10-1773 wordt Jantin Lammers, de vrouw van Luigin Martens begraven. Luigin Martens betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Op 17-12-1776 wordt Luijgin Martens begraven. Jan Lammers betaalt voor het laken. Mogelijk is de datum in de armenrekening waarin de ontvangsten uit het bekken wordt genoteerd niet de datum van de begrafenis, want op 9-12-1776 worden wegens het overlijden van Luigien Martens, weduwnaar van Jantien Lamberts te Peize mombers aangesteld over de nagelaten dochters. Hoofdmomber is Jan Lamberts, medemombers zijn Jan Jans, Hindrik Harms Bijmholt en Marten Harms Bijmholt. Bij de goederen is een huis in het noordeinde van Peize en er zijn schulden van 300 gld. aan Barteld Ebbinge Janszoon en 100 gld. aan Ette Ebbinge en consorten. De ondertekenaars zijn Jan Lamberts, Jan Jannes en Marten Harms.
In de momberrekening van 1779 worden genoemd Swaantje en Sijntje Lugies.
In de rekening van 12-11-1782 staat dat Sijntje Lugies eerdaags staat te trouwen met Marten Harms en blijft alleen de jongste pupil (Zwaantje).
In 1788 wordt de eindrekening opgemaakt. Marten Harms betaalt 2 jaar huishuur. Zwaantje Lugies is getrouwd met Hindrik Staats, die namens haar tekent.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Zwaantje Lugies, geboren 7-2-1762 in Peize, overleden 2-3-1820 in Peize. Zwaantje Lugies is bij overlijden echtgenote van Jan Timmer. Deze woont in 1812 in het huis waar eerder Hindrik Staats woont, daarvoor zwager Marten Harms en nog eerder Luigien Martens.
Jan Timmer is in 1832 eigenaar van het huis.
Dit is mogelijk Jan Geerts Timmer, geboren 1778, in juli 1820 getrouwd met Hinderkien Kruims.

Gehuwd (1) 11-5-1788 in Peize met Hendrik Staats, geboren 1752 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 10-12-1752, overleden 1807 in Peize, begraven 7-12-1807, zoon van Harmen Jans Staats en Marigje Jans, zie genealogie Staats.
Huwelijk: Hinderk Staats en Zwaantin Luigis.
De eindrekening van de hoofdmomber over Zwaantje Lugies vermeldt dat zij in 1788 is getrouwd met Hindrik Staats.
Hendrik Staats wordt in 1781 geen momber over de kinderen van zijn broer Jan Harm Staats, omdat hij zeer ziek is. Hij verkoopt in 1789 verschillende landerijen en woont in 1797 nog in Peize als arbeider, 37 jaar, gehuwd zonder kinderen, blijkbaar een te jonge leeftijd.
Hij woont in het huis waar eerder Lugien Martens woonde en is in 1807 ook eigenaar.
Hindrik Staats wordt begraven op 7-12-1807. Zijn weduwe betaalt voor het laken en schenkt 5 gld. aan de diaconie volgens testament van haar overleden man.
In 1812 woont in het huis Jan Timmer, getrouwd met Zwaantje Lugies, die in 1832 eigenaar is.

Gehuwd (2) 5-2-1809 in Peize met Jan Geerts Timmer, geboren 14-7-1778 in Peize, overleden 9-11-1836 in Peize, zoon van Geert Hindriks Timmer en Hinderkien Jans Timmer, eerder getrouwd 9-5-1803 in Peize met Reina Jans, overleden 1808 in Peize, begraven 12-3-1808, hertrouwd 15-7-1820 in Peize met Hinderkien Kruims, geboren 8-12-1786 in Peize, gedoopt 10-12-1786, overleden 10-11-1865 in Peize, dochter van Jan Kruims en Geessien Reinders Suurd.
Huwelijk: Jan Geerts Timmer en Swaantien Luigies.
2. Sientje Lugies, overleden 1800 in Peize, begraven 21-8-1800.
Gehuwd 17-11-1782 in Peize met Marten Harms Bijmholt, zoon van Harm Hindriks Bijmholt en Jeichje Martens, eerder getrouwd 5-1773 in Peize met Janna Engberts, dochter van Engbert Willems en Willemtien Jans.
Huwelijk: Marten Harms en Sintien Luggis.
Op 21-8-1800 wordt Zijntien Luigies begraven.
 

Generatie III

IIIa  Zina Jans Horst, overleden 1809 in Peize, begraven 16-2-1809, dochter van Jan Lamberts Horst (zie IIa) en Aaltien Hindriks.
Gehuwd 24-1-1796 in Peize met Jan Engberts, geboren 1746 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 17-11-1803, zoon van Jan Engberts en Lammegien Jans, eerder getrouwd 14-6-1772 in Peize met Anna Alberts, overleden 1786 in Peize, begraven 11-4-1786 (dag onduidelijk), dochter van Albert Hindriks en Annegien Alders.
Huwelijk: Jan Engbers en Sijntje Jans.
Op 17-11-1803 wordt Jan Engberts begraven. Op 20-10-1804 betaalt de weduwe van Jan Engberts voor het laken.
Op 16-2-1809 wordt Sijntien Jans begraven. Hindrik Jans betaalt voor het laken over zijn zuster.
Op 23-3-1809 worden mombers aangesteld omdat Jan Engberts en Sijntien Jans, echtelieden op Peizerhorst, beiden zijn overleden. De kinderen zijn Lammigjen 14, Aaltien 12 en Jan 8. Vanwege bijzondere redenen wordt Hindrik Jans van de Horst hoofdmomber (blijkbaar i.p.v. Jan Engberts broer Willem Engberts). Hij is oom van de pupillen van moederszijde.
Medemombers worden Willem Engberts, volle oom, Lukas Brink, aangetrouwde halfbroeder, beide van vaderszijde en Lukas Jans van Eelde, volle oom van moederszijde.
Er zijn slechts enkele tilbare goederen en kleine schulden, aan de chirurgijn Knoust (te Eelde) 6 gld. wegens medicijnen en 10 gld. 8 st. aan Willem Engberts voor een doodskist.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammegien Jans Engberts, geboren 28-3-1796 in Peize, gedoopt 3-4-1796, overleden 22-1-1859 in Peize.
Gehuwd 10-5-1818 in Peize met Derk Jans Ottens, geboren 21-8-1791 in Peize, gedoopt 28-8-1791, overleden 30-4-1851 in Peize, zoon van Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen, zie genealogie Van der Veen.
2. Aaltien Engberts, geboren 24-8-1797 in Peize, gedoopt 27-8-1797, overleden 29-9-1842 in Peize.
Gehuwd 30-4-1820 in Haren met Jan Melkman, geboren 18-9-1792 in Groningen, gedoopt 23-9-1792, overleden 4-4-1870 in Peize, zoon van Lambertus Melkman en Jantje Gijsens, hertrouwd 26-11-1852 in Peize met Engeltje Hendriks Hagedoorn, geboren 11-12-1806 in Roden, gedoopt 21-12-1806, overleden 11-5-1885 in Peize, dochter van Hindrik Eites Hagedoorn en Hillechien Takes.
Jan Melkman is timmerman, bij tweede huwelijk als Jan Melckman, bij overlijden als Jan Melikman (drenlias).
3. Jan Jans Engberts, geboren 1801 in Peize, gedoopt 14-6-1801, overleden 26-5-1880 in Roden.
Gehuwd 13-4-1827 in Roden met Hinderika Berends Meijer, geboren 28-5-1807 in Jemgum, Duitsland, overleden 31-10-1870 in Roden, dochter van Berend Dirks Meijer en Wilmina Hindriks Foget.
Bij huwelijk wordt als geboortedatum van Hinderika vermeld 28-5-1801, maar bij de geboorte van haar kinderen wordt een jongere leeeftijd opgegeven, bij overlijden als geboortedatum 28-5-1807.
 
IIIb  Hindrik Jans Horst, geboren 1772 in Peize, gedoopt 9-2-1772, overleden 24-5-1861 in Glimmen, Haren, zoon van Jan Lamberts Horst (zie IIa) en Aaltien Hindriks.
Gehuwd 7-5-1809 in Peize met Grietien Geerts Koolman, geboren 18-1-1786 in Noordlaren, gedoopt 22-1-1786, overleden 3-3-1815 in Peizerhorst, dochter van Geert Hindriks Koolman en Jaapkien Abels, zie genealogie Koolman.
Huwelijk: Hindrik Jans van de Horst en Grietien.
Nadat de familie Horst vele jaren op de Middelste Horst in Peize heeft gewoond, komt hieraan omstreeks of voor 1848 een eind. Zoon Geert is in 1744 getrouwd met Hilligje Martens te Peest. Hindrik Jans Horst woont tot mei 1850 in huis 67 (bij de kerk) en vertrekt dan met zijn nicht Zina Horst, dochter van broer Jan naar Haren, waar nicht Albertien van der Horst in hetzelfde jaar is getrouwd met Derk Oddens.
Bij overlijden als Hindrik van der Horst, 91 jaar, geboren te Peize, weduwnaar van Grietje Koolman, geen ouders vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Hindriks Horst, geboren 1810 in Peize, gedoopt 24-2-1810.
2. Geert Hendriks Horst, geboren 30-4-1812 in Peize, overleden 27-2-1892 in Westervelde, Norg. Geert Horst laat bij zijn kinderloos overlijden in Westervelde, Norg 1892 de meeste van zijn bezittingen na aan het echtpaar Hermannus Gerrits Wieland en Jeltje Biemolt, die niet verwant zijn. Bij het overlijden van zijn echtgenote Hilligje Martens in 1880 te Westervelde liet zij hem het levenslang vruchtgebruik na van haar bezittingen. De erfgenamen waren neven en nichten. Jeltje Biemold was toen al hun dienstmeid en trouwde in hetzelfde jaar met Hermanus Wieland, waarbij Geert Horst als getuige optrad.
Zijn wettige erfgenamen zijn, ten eerste neven en nichten van vaderszijde:
Hendrikje Horst, getrouwd met Willem Timmer te Roden voor 1/6.
Jan Odding en Geert Odding te Glimmen, Haren, kinderen van wijlen Derk Odding en Albertien Horst ieder voor 1/12.
Geesje Poutsma, vrouw van Jan Sluiter te Eelde en Hendrikus Poutsma te Glimmen, kinderen van wijlen Jan Poutsma en Janna Horst (in de akte staat Pausma) ieder 1/12.
Ten tweede van moederszijde neven en nichten:
Jacobje Koolman, huisvrouw van Kornelis Huttinga te Zuidlaren en Harm Koolman te Noordlaren, kinderen van Hendrik Koolman, broeder van Grietje Koolman, de moeder van de erflater Geert Horst, ieder voor 1/8.
Jantien Huttinga te Kielwindeweer, Anna Maria Huttinga en Ipo Huttinga te Zuidlaren, kinderen van Hendrikje Koolman gesproten uit haar huwelijk met Egbert Huttinga, welke Hendrikje Koolman was een dochter van Hendrik Koolman, broeder van Grietje Koolman, voor 1/8.
Dat de overledene evenwel bij zijn testament (...) heeft benoemd tot zijn enige en universele erfgenamen zijner gehele nalatenschap, gemelden Hermannus Gerrits Wieland en vrouw Jeltje Biemolt, onder bezwaar en met last van uitkering binnen een jaar na de dag van zijn overlijden van de navolgende legaten:
Hendrikje Horst, huisvrouw van Willem Timmer te Roden 100 gld. en voorts ieder 50 gld. aan
Jan Odding te Glimmen, Geert Odding te Glimmen, Geesje Poutsma huisvrouw van Jan Sluiter te Eelde, Hendrikus Poutsma te Glimmen, Jacobje Koolman huisvrouw van Kornelis Huttinga te Zuidlaren, kinderen van wijlen Hendrikje Koolman en Egbert Huttinga te Zuidlaren (Jantien, Anna Maria en Ipo Huttinge gezamenlijk 50 gld.), Adolf Koolman te Zuidlaren, Harm Koolman te Noordlaren. De bezittingen bestaan uit een huis te Norg en landerijen in verschillende plaatsen. Na aftrek van schulden resteert voor Hermannus Wieland en echtgenote een erfenis ter waarde van 2484 gld.
3. Jan Hindriks Horst, geboren 19-2-1815 in Peizerhorst, overleden 24-2-1815 in Peizerhorst.
 

Index
Genealogie Horst (Peize)