U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Keun

Generatie I

Ia  Jacob Keun, geboren 1685 in Groningen, gedoopt 10-12-1685, zoon van Koen Jans en Annichje Jans.
In de hier opgestelde Genealogie Keun wordt aangenomen dat zowel Jacob Keun als vermoedelijk zijn zoon Jan Jacobs Keun twee keer zijn getrouwd met de hier vermelde kinderen en dat zij de voorouders zijn van Jacob Keun in Eelde. Nadere huwelijksgegevens en voogdijaanstellingen zouden dit nader kunnen ondersteunen. De naam Koen/Keun is aanvankelijk een voornaam/patroniem en krijgt pas later een vaste vorm als familienaam. Daarnaast komt in Groningen nog een familie Keun/Kuen voor met daarin o.a. officieren.
Gehuwd (1) 11-9-1703 in Groningen met Bieke Hindriks.
Huwelijk: Jacob Koens van Groningen, p.q. Hans Tijdeman en Beke Hindrix van Groningen, p.q. Reinder Freriks als hier toe versocht.
Bij de dopen van de kinderen wonend in de Prinsenstraat. Het patroniem van Jacob wordt eenmaal geschreven als Kuen en tweemaal als Koens. De doopnaam van zoon Jan is Johannes.

Gehuwd (2) 8-1-1726 in Groningen met Frouke Jans, geboren 1702 in Groningen, gedoopt 5-3-1702, overleden 1787 in Groningen, dochter van Jan Roelofs en Johanna Margreta Oliva.
Huwelijk: Jacob Kuens van Groningen en Frouke Jans van Groningen, p.q. Jan Wiggers als vader.
Jacob wordt bij de dopen van de kinderen vermeld als Jacob Keuns, Kon, Koens en Keuns, zoon Keun is geboren aan de Rademarkt, de overige kinderen in de Prinsenstraat.
Verhuur van lijklakens Groningen 17-1-1787: Frouke Wiehers, weduwe van Jacop Keun op het Woertje.

Frouke Jans is een kleindochter van Henricus Oliva en Anna Frens. Dat echtpaar krijgt tweemaal een zoon Hilarius. Zij wordt gedoopt als d.v. Jan Roelofs en Johanna Oliva met de aantekening onecht en met als adres de Schoolholm, waar Johanna ook is geboren. In 1704 wordt gedoopt Harmen, z.v. Jan Berent Wiggers en Johanna Margreta Oliva.

Volgens de Parenteel van Hylario Oliva zijn de voorouders:

I.1 Hylario Oliva, geboren voor 1632 te Genua. De gegevens van de oudste drie generaties zijn overgenomen van http://home.uni-one.nl/nlun4874/.
Gehuwd op 04-05-1636 te 's Gravenhage met Jannetge Hendricks van Olthuysen, geboren voor 1616, dochter van Hendrick Olthuys en NN.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Oliva (zie II.1).

II.1 Hendricus Oliva, geboren voor 1652 te 's Gravenhage, zoon van Hylario Oliva (zie I.1) en Jannetge Hendricks van Olthuysen.
Gehuwd op 10-04-1672 te Groningen met Annegien Frens (Anna Frens), 28 jaar oud, geboren op 04-02-1644 te Groningen, dochter van Albert Geers Frens (Albert Frenten) en Margrieta Bonens (Margrieta Booners).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Anneije Jacobs Keun, geboren 1708 in Groningen, gedoopt 2-11-1708.
2. Koene Jacobs Keun, geboren 1710 in Groningen, gedoopt 26-11-1710.
3. Jan Jacobs Keun (zie IIa), geboren 1711 in Groningen, gedoopt 27-11-1711.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Keun Jacobs Keun, geboren 1726 in Groningen, gedoopt 1-10-1726.
5. Anna Mettien Jacobs Keun, geboren 1728 in Groningen, gedoopt 25-6-1728.
Gehuwd (1) 5-3-1748 in Groningen met Willem Jans Staal.
Huwelijk: Willem Jans, soldaat in de Compagnie van de Capitain E.W. Lewe, van Groningen en Anna Mettijn Jacobs, p.q. Jacob Keun als vader.
Op 27-12-1748 wordt dochter Teelke gedoopt.

Gehuwd (2) 14-4-1762 in Groningen met Jacob Fossee.
Huwelijk: Jacob Fossee van Groningen en Anna Metje Jacobs Keun, wed. Jan Willems Staal van Groningen, p.q. Hilarius Keun als broeder.
Jacob bij de dopen van de kinderen als Jacob Vosse (Catrina Carolina 2-9-1762 en Jacobus 5-8-1764).
6. Johanna Margriete Jacobs Keun, geboren 1732 in Groningen, gedoopt 4-5-1732.
Gehuwd 16-6-1750 in Groningen met Michiel Visser.
Huwelijk: Michiel Visser, soldaet in de Lijfcompagnie van de Colonel Aeronius, van Nederlauke in Nassauwse en Johanna Margretha Keun van Groningen, pro qua Frans Lammerts als daar toe versogt.
Verhuur van lijklakens Groningen 11-9-1782: Miggiel Visser in breede gank.
Dopen: Jacobus 9-7-1752: z.v. Michiel Visser en Johanna Margr. Jacobs, Schuitendiep; 3-10-1766: Elizabeth Berendina, z.v. Michiel Visser en Johanna Margrieta Kuen, in brede gang; 15-2-1769: Elaris, z.v. Michiel Visser en Johanna Margareta Kuins.
7. Hilarius Jacobs Keun (zie IIb), geboren 1735 in Groningen, gedoopt 20-11-1735, overleden 1800 in Groningen.
 

Generatie II

IIa  Jan Jacobs Keun, geboren 1711 in Groningen, gedoopt 27-11-1711, zoon van Jacob Keun (zie Ia) en Bieke Hindriks.
Gehuwd (1) met Janna Jans.
Dochter Bieke geboren in de Prinsenstraat, doopnaam Beeke.
Gehuwd (2) 15-1-1756 in Groningen met Fokje Haijkens, geboren 1722 in Groningen, gedoopt 18-1-1722, dochter van Haike Harms en Fennigje Roelofs.
Huwelijk: Jacob Keun van Groningen en Fockje Haijkens van Groningen, p.q. Harmannus Haijkens als broeder.
Dopen van de kinderen in Groningen:
21-7-1757: Jakob, z.v. Jan Jakobs en Fockjen Jakobs, Kleine Steentilstraat.
9-5-1762: Fennechje, d.v. Jan Jacobs Eeuwes en Fockje Eeuws, Kleine Steentilstraat.
21-3-1764: Fennechje, d.v. Jan Jacob Kuen en Fokje Herkens, Kleine Peperstraat.
Aanname dat het hier hetzelfde echtpaar betreft en dat Jan Jacobs Keun eerder getrouwd was met Janna Jans.

In 1774 wordt Jan Keun vermeld in het Haardstedenregister van Eelde als soldaat, wonend in de buurt van de Molenweg. In 1784 woont Fokjen, weduwe van Jan Keun, in Eelde, huis nr. 28 (volgens de nummering van 1812).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Bieke Jans Keun, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 8-9-1734.
Gehuwd (1) 31-5-1758 in Groningen met Boele Jaspers.
Huwelijk: Boele Jaspers van Groningen en Bieke Jans van Groningen, p.q. Hilarius Keun als neef. Dit zou volgens de hier opgestelde genealogie half-oom moeten zijn, wat misschien te verklaren is vanwege het verschil in leeftijd tussen Jan Jacobs Keun en Hilarius Keun.
Gehuwd (2) 10-1-1764 in Groningen met Albert Staats.
Huwelijk: Albert Staats van Groningen en Bieke Jans, wed. Boele Jaspers van Groningen, p.q. Jan Jacob Keun als vader.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jacob Jans Keun (zie IIIa), geboren 1757 in Groningen, gedoopt 21-7-1757, overleden 15-12-1807 in Scharmer.
3. Fennechje Jans Keun, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 9-5-1762.
4. Fennechje Jans Keun, geboren 1764 in Groningen, gedoopt 21-3-1764.
 
IIb  Hilarius Jacobs Keun, geboren 1735 in Groningen, gedoopt 20-11-1735, overleden 1800 in Groningen, zoon van Jacob Keun (zie Ia) en Frouke Jans.
Doopnaam Ilarius, in allegroningers als Ilanius.
Gehuwd 10-10-1758 in Groningen met Elisabeth Bernhardina Hensen, dochter van Johannes Hensen.
Huwelijk: Hilarius Keun van Groningen en Elisabeth Bernhardina Hensen, p.q. Johannes Hensen als vader. Met consent van de bruidegoms moeder.
Breukdodenboek Groningen 29-10-1800: Helerius Keun.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Vrouke Keun, geboren 1759 in Groningen, gedoopt 14-2-1759.
Gehuwd 4-1-1785 in Groningen met Johan Christoffer Busch.
Huwelijk: Johan Christoffer Busch, van Baurits in Saxen en Frauke Keun van Groningen, pro qua Hilarius Keun als vader.
2. Johannes Keun, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 29-8-1760.
3. Johanna Margretha Keun, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 18-5-1762, overleden 13-4-1844 in Hoogeveen, Kleine Kerksteeg.
Gehuwd 24-10-1786 in Groningen met Johannes Lollema, geboren 1758 in Groningen, gedoopt 14-6-1758, overleden 1809, zoon van Adam Lollema en Saakje Wijnsema.
Huwelijk: Johannes Lollema en Johanna Margaretha Keun, beide van Groningen, pro qua Hilarius Keun als vader. In de kantlijn: attest afgegeven 28-10-1803.
Johanna bij overlijden met de familienaam Kuin. Volgens een akte van naamsbekendheid, opgemaakt vanwege het huwelijk van dochter Elisabeth Berendina in 1821 in Hoogeveen, is Johannes Lollema meer dan 12 jaar daarvoor overleden.
4. Jacoba Keun, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 29-7-1763.
5. Hindrikus Keun, geboren 1765 in Groningen, gedoopt 19-3-1765.
6. Elisabeth Berendina Keun, geboren 1766 in Groningen, gedoopt 2-1-1767.
7. Fennegje Keun, geboren 1767 in Groningen, gedoopt 4-12-1767.
 

Generatie III

IIIa  Jacob Jans Keun, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 21-7-1757, overleden 15-12-1807 in Scharmer, zoon van Jan Jacobs Keun (zie IIa) en Fokje Haijkens.
Gehuwd 25-5-1788 in Eelde met Wubbechien Willems Beerling, geboren 1761 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 19-4-1761, overleden 20-9-1814 in Eelde, dochter van Willem Hendriks Beerling en Egbertien Alberts, zie genealogie Beerling.
Huwelijk: Jacob Jans Keun, van Groningen en Wibbegijn Willems.
Naamsaanneming Eelde 1812 op 51: Wibbegien Willems, wed. Jacob Keun, kinderen Willem 19, Hendrik 16, Albert 13, Fokke 11, Jacob 9, Egbertien 22.
Overlijden te Scharmer van Jacob Jans Keun uit Gens Nostra 58 (2003), p.528, Bierling te Groningen door P.J. C. Elema:
Jacob Jans Teuns, veenbaas, man van Wibbegijn Willems, oud circum 50 jaren, hebbende hier verscheidende jaren gewoont en nagelaten zes kleine kinderen.
Wubbechien is overleden op nummer 55, aangifte door zoon Willem Jacobs Keun en nabuur Roelf Hindriks Smilliger.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Keun, geboren 1789 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 19-7-1789.
2. Egbertien Jacobs Keun (zie IVa), geboren 1791 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 25-9-1791, overleden 8-10-1871 in Noordlaren. Haren.
3. Willem Jacobs Keun (zie IVb), geboren 19-2-1794 in Eelde, gedoopt 23-2-1794, overleden 23-4-1868 in Paterswolde.
4. Hendrik Keun, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 20-3-1796.
5. Albert Jacobs Keun, geboren 1799 in Scharmer, gedoopt 5-5-1799 (tweeling), overleden 13-11-1848 in Paterswolde.
Gehuwd (1) 26-12-1825 in Eelde met Aaltien Jans Stel, geboren 1-7-1808 in Eelde, Helmerdijk, gedoopt 31-7-1808, overleden 1-2-1832 in Paterswolde, dochter van Jan Alberts Stel en Janna Jans Brink, zie genealogie Stel2.
Gehuwd (2) 14-12-1833 in Eelde met Jantien Geerts Enting, geboren 7-1-1801 in Zuidlaarderveen, gedoopt Zuidlaren 11-1-1801, overleden 1-2-1881 in Haren, dochter van Geert Lamberts Enting en Jacobjen Klaassens Hoving.
6. Harmannus Jacobs Keun, geboren 1799 in Scharmer, gedoopt 5-5-1799 (tweeling).
7. Fokke Keun, geboren 1801 in Scharmer, overleden 19-2-1873 in Eelde. Bij overlijden als geboortedatum 26-8-1803, in 1812 11 jaar, bij huwelijk in 1831 29 jaar, dus waarschijnlijk geboren omstreeks 1801.
Gehuwd 18-6-1831 in Eelde met Geertruid Pauwels van Komen, geboren 18-3-1809 in Scharmer, gedoopt 2-4-1809, overleden 1-12-1889 in Eelde, dochter van Willem Pauwels van Komen en Eva Keulder.
8. Jacob Jacobs Keun (zie IVc), geboren 10-4-1803 in Scharmer, overleden 31-7-1833 in Eelde.
 

Generatie IV

IVa  Egbertien Jacobs Keun, geboren 1791 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 25-9-1791, overleden 8-10-1871 in Noordlaren. Haren, dochter van Jacob Jans Keun (zie IIIa) en Wubbechien Willems Beerling.
Gehuwd 5-11-1815 in Eelde met Menne Teijs Veenhuis, geboren 1791 in Westerbroek, gedoopt 18-9-1791, overleden 26-11-1856 in Paterswolde, zoon van Teije Mennes Veenhuis en Annechien Martens, zie genealogie Veenhuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Teije Veenhuis, geboren 4-5-1816 in Paterswolde, overleden 10-1-1892 in Paterswolde. Gehuwd 1848 met Marchien Elders.
2. Jacob Veenhuis, geboren 12-1817 in Paterswolde, overleden 19-10-1889 in Paterswolde. Gehuwd 1845 in Eelde met Aaltien Geerts, dochter van Lodewijk Geerts en AntienEitens Willems. Er wordt daarbij een huwelijksbijlage overlegd, waarin getuigen verklaren dat hij in december 1817 in Eelde is geboren, maar dat de daartoe verplichte personen daarvan indertijd geen aangifte hadden gedaan.
3. Marten Veenhuis, geboren 4-3-1820 in Paterswolde, overleden 2-1-1908 in Paterswolde. Gehuwd met Mechelina Rutgers, huwelijk niet gevonden. Waarschijnlijk rond 1847/1848 in Eelde of Haren (voor invoering Burgerlijke Stand Eelde 1850).
4. Wibbechien Veenhuis, geboren 11-2-1822 in Paterswolde, overleden 27-12-1895 in Eelde. Gehuwd Eelde 1852 met Jan Rudolfs Sinning.
5. Jan Veenhuis, geboren 6-11-1823 in Paterswolde, overleden 9-7-1866 in Groningen. Gehuwd Groningen 1852 met Hinderkien Bolhuis.
6. Annechien Veenhuis, geboren 11-8-1826 in Paterswolde, overleden 12-11-1908 in Paterswolde. Gehuwd Eelde 1854 met Jan Harms Rutgers.
7. Willemtien Veenhuis, geboren 22-3-1829 in Paterswolde, overleden 11-10-1918 in Paterswolde. Gehuwd Eelde 1854 met Hendrik Bonder.
8. Hinderkien Veenhuis, geboren 6-11-1832 in Paterswolde, overleden 4-7-1902 in Noordlaren, Haren. Gehuwd Eelde 1858 met Johannes de Swart, geboren te 's Gravenhage.
Bij overlijden is zij fout vermeld als dochter van Jan Theijes Veenhuis en Hinderikien Ansing, haar oom en tante.
9. Klaas Veenhuis, geboren 3-2-1835 in Paterswolde, overleden 12-1-1836 in Paterswolde.
 
IVb  Willem Jacobs Keun, geboren 19-2-1794 in Eelde, gedoopt 23-2-1794, overleden 23-4-1868 in Paterswolde, zoon van Jacob Jans Keun (zie IIIa) en Wubbechien Willems Beerling.
Bij overlijden is vermeld als geboorteplaats Slochteren, dit is onjuist.
Gehuwd (1) 8-2-1817 in Eelde met Mechelina Abels, geboren 1799 in Eelde, gedoopt 21-7-1799, overleden 14-2-1839 in Paterswolde, dochter van Jan Roelfs Abels en Elzien Rutgers, zie genealogie Abels.
Gehuwd (2) 8-6-1850 in Eelde met Jacoba Uges, geboren 27-4-1815 in Haren, overleden 13-7-1899 in Eelde, dochter van Klaas Hindriks Uges en Aaltien Jans Bazuin, zie genealogie Uges.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wubbechien Keun (zie Va), geboren 10-1-1819 in Paterswolde, overleden 23-5-1842 in Paterswolde.
 
IVc  Jacob Jacobs Keun, geboren 10-4-1803 in Scharmer, overleden 31-7-1833 in Eelde, zoon van Jacob Jans Keun (zie IIIa) en Wubbechien Willems Beerling.
Gehuwd 17-5-1828 in Eelde met Tjitske van der Veen, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-6-1806, overleden 11-1-1860 in Paterswolde, dochter van Roelof Gosses van der Veen en Trijntje Hindriks de Vries, zie genealogie Van der Veen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Keun, geboren 5-4-1830 in Eelde, overleden 12-10-1910 in Paterswolde.
 

Generatie V

Va  Wubbechien Keun, geboren 10-1-1819 in Paterswolde, overleden 23-5-1842 in Paterswolde, dochter van Willem Jacobs Keun (zie IVb) en Mechelina Abels.
Gehuwd 10-4-1839 in Eelde met Willem Kluivingh, geboren 15-12-1815 in Eelde, overleden 1-7-1857 in Paterswolde, zoon van Floris Kluivingh en Aaltje Jeronimus, zie genealogie Kluivingh, hertrouwd 17-5-1845 in Eelde met Jopkien Hindriks, geboren 10-11-1819 in Paterswolde, overleden 14-8-1870 in Paterswolde, dochter van Evert Hindriks en Aaltien Hindriks Stel, zie genealogie Stel1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Floris Kluivingh, geboren 31-8-1839 in Paterswolde, overleden 25-6-1894 in Eelde.
2. Mechelina Kluivingh, geboren 30-3-1841 in Paterswolde, overleden 2-8-1867 in Eelde.
 

Index
Genealogie Keun