U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Cornelis NN

Generatie I

Ia  Cornelis Jacobs.
Gehuwd met Jantje NN.
Zie gegevens bij zoon Jan Ebbinge. Aanname dat dit allemaal kinderen zijn van Cornelis Jacobs en Jantje (niet zeker).
De naam van de genealogie van Cornelis Jacobs is voorlopig gehandhaafd als Genealogie Cornelis NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobina Cornelis (zie IIa).
2. Annegien Cornelis (zie IIb).
3. Jan Ebbinge (zie IIc).
4. NN Cornelis (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Jacobina Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs (zie Ia) en Jantje NN.
Gehuwd met Hilbrant Jansens, overleden 1692 in Eelde, zie genealogie Hilbrants.
Aangenomen dat de echtgenote van Hilbrant Jansens Jacobina heet (of Jacobje), omdat alle kinderen behalve Geertruid een dochter Jacobina (Jacobje) hebben. Deze naam komt wel voor bij de kleinkinderen van Geertruid.
DA, OAS 818.8 Registers voor de heffing der goedschatting 1694, blad 4 vermeldt Jacobjen, de weduwe van Hilbrant Jansen.
In het huwelijkscontract van Jacobus Geertsema en Ebeldina Fockens, dochter van Bartholt Fockens en Margareta Hilbrants in 1721 in Groningen worden aan de zijde van de bruid vermeld:
Margrieta Hillebrants, moeder en weduwe Barthold Fockens
Cornellis Hillebrants, oom
Elisabeth Dassens, moeij,
Heijno Bole, oom
Heijltijn Hillebrants, moei,
Rhodius, aangetrouwde oom,
Jan Hillebrants, oom,
Wildina Wiltens, moeij,
Jan Ebbing, oude oom,
Grietjen Egberts, moeij
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hilbrants, zie genealogie Hilbrants.
2. Geertruid Hillebrands, zie genealogie Hilbrants.
3. Heiltje Hilbrants.
Gehuwd met Heino Harms Roll, geboren 1671 in Groningen, gedoopt 27-8-1671 (tweeling met Geert), zoon van Harmen Jans en Enne Pieters.
Heiltje aangenomen als lidmaat in Anloo in 1703, met attestatie van Eelde. Op 21-1-1700 wordt in Anloo dochter Edina gedoopt, ouders te Annerveen. Zij wordt begraven op 27-1-1700. Op 23-12-1701 wordt nogmaals een dochter gedoopt met de naam Ennigje. De naam van de vader is Hijno/Heine Harms, de naam van de moeder Heiltjen Hilbrants. Het gezin vertrekt in 1704 naar Groningen, waar op 2-12-1704 dochter Jacomina wordt gedoopt, vader Heine Rol. Daarna worden in Groningen nog meer kinderen gedoopt.
Met dank aan Hans Homan Free.
N.B. In Anloo (en in Groningen) komt eerder ook een Heiltjen Hilbrants voor. Zij wordt in 1703 begraven als Heiltje Berends Hilbrants en was getrouwd met Willem Jans (Meinders).
4. Jantjen Hillebrands.
Gehuwd 17-4-1693 in Noordwolde met Lucas Rhodius, zoon van Henricus Rhodius en Maria Eikema.
Huwelijk: Lucas Rhodius van Garmerwolde, predikant alhier en Jantjen Hillebrands van Eelde.
Lucas Rhodius is predikant van Noordwolde en wordt vermeld als Rhodius, aangetrouwde oom van de bruid in het huwelijkscontract van Jacobus Geertsema en Ebeldina Fockens in 1721 te Groningen, de laatste een dochter van Barthold Fockens en Margaretha Hillebrants.
Dit echtpaar heeft o.a. een zoon Hilbrant, gedoopt in 1695 en een dochter Jacomina, gedoopt in 1697. In 1698 wordt in het doopboek van Noordwolde dochter Maria ingeschreven met de aantekening dat zij is gedoopt te Eelde.
5. Margareta Hillebrants.
Gehuwd 10-2-1703 in Groningen (afkondiging) met Barthold Fockens, geboren 1669 in Groningen, gedoopt 16-4-1669, zoon van Focke Tekens en Ebeltien Bartels.
Huwelijksafkondiging: Bartholt Fockens van Groningen en Margareta Hillebrants van Eelde, pro qua d'olderman Jan Ebbinck als oom. Met belastinge tot Eelde. Hiervan attestatie gepasseert.
Kinderen gedoopt in Groningen.
6. Jan Hilbrants.
Gehuwd 20-1-1711 in Groningen met Wildina Wiltens, geboren 1691 in Anloo, gedoopt 31-5-1691, dochter van Wilte Eppens en Hindrikje Bastiaans.
Huwelijk: Jan Hilbrandts van Eelde en Wildina Wiltens van Anloo, pro qua Harm Deeckens als oom. Jan Hilbrans en Wildina Wiltens ondertekenen als zwager en zuster het huwelijkscontract van Eppe Wiltens en Janna Tabing in 1716 in Groningen.
Kinderen gedoopt in Groningen, waaronder oudste dochter Jacobjen.
 
IIb  Annegien Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs (zie Ia) en Jantje NN.
Gehuwd (1) met Johannes Camps.
Gehuwd (2) 1681 in Eelde met Roelof Winters, zoon van NN Winters, zie genealogie Winters.
Etstoel deel/folio/datum 25/32/8-11-1681
Onderwerp: akte van eenkindschap
Inhoud: mombers over de kinderen van wijlen Johannes Camps en Annegien Cornelys te Eelde, nu hertrouwd aan mr. Roeloff Winters hebben met de (stief)ouders een akte van eenkindschap gesloten.

Roelof Winters/Wijnters wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1691-1694 vermeld als snijder voor de (Lands)secretaris (Nijsing). Vermoedelijk woont hij in het huis dat in 1732 wordt verkocht aan vermoedelijk Catarina Winters en echtgenoot Jan Roelofs Steringa.
Dit kan zijn een huis aan de Westerhorn of een huis aan de Hoofdweg ten zuiden van het Nijsinghuis.

Drents Archief, Collectie Diversen:
140 Akte van verkoop door Pyeter Bijlefelt, predikant in het spinhuis te Groningen, aan Roelof Wynters en diens vrouw Annegen Knellys van een huis, hof en bouwland in de marke van Eelde, 1698

In 1722 wordt in Groningen het huwelijk gesloten tussen Otto Winters en Annegien Vriese, beide van Groningen. Het huwelijkscontract vermeldt aan de zijde van de bruidegom Roelef Winters, oom en Roelef en Cornelis Winters, neven. Bij de geboorte van het oudste kind, Grietje, wordt de moeder vermeld als Annechjen Jacobs. In 1724 hertrouwt Annegien Jacobs met Jan Harms van der Velde met aan de zijde van de bruid Annegien Hindriks, moeder en weduwe van Jacob de Vriese, Roelf Winter, voorstander over bruids voordochtertje en Aeriaen de Vriese, tevens voorstander over bruids voordochtertje.

In 1732 verkopen Cornelis Winters, de weduwe van Roelof Winters en Jan Jans te Groningen hun vaste goederen in Eelde voor 2160 gld. (OSA 1785). Eveneens verkoopt Evert Winters te Amsterdam zijn vaste goederen voor 700 gld.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Catarina Winters, overleden 1746 in Eelde, zie genealogie Winters.
2. Cornelis Winters, geboren in Eelde, zie genealogie Winters.
3. Roelof Winters, geboren in Eelde, zie genealogie Winters.
4. Evert Winters, geboren 1687 in Eelde, overleden 1769 in Amsterdam, zie genealogie Winters.
 
IIc  Jan Ebbinge, zoon van Cornelis Jacobs (zie Ia) en Jantje NN.

Ook:
Etstoel Deel/folio/datum 23/254/12-11-1678
Eiser: Hilbrant Jans, verwalter-schulte te Eelde als volmacht van Jan Elsinge
nomine uxoris (namens zijn vrouw) Geesjen Cornelis
Verweerder: Jantien Geerts
Onderwerp: beschuldiging
Inhoud: verweerder zou in 1677 in Hindrick Hartelieffs hooiland hebben gezegd,
dat eiseres geld had gestolen en daarvoor een rok had gestolen.
Het is mogelijk dat de naam Elsinge hier een verschrijving is van Ebbinge.
Echter de namen van de kinderen van Jan Ebbinge en Grietje Egberts wijzen erop dat Jan Ebbinge zelf een zoon is van Cornelis.

Gehuwd (1) 16-3-1681 in Groningen met Grietje Egberts.
Huwelijk: Jan Ebbincks van Eelde en Grietien Egberts van Groningen, pro qua Hindr. Vos als swager. Ook huwelijkscontract Groningen 24-2-1681, Jan Ebbinck en Grietjen Egberts (geen nadere gegevens op allegroningers.nl).

Bij het huwelijk in 1703 in Groningen van Barthold Fockens met Margareta Hillebrants treedt olderman Jan Ebbinck op namens de bruid als oom.
Bij de doop van de kinderen aanvankelijk wonend bij de Herepoort, daarna in de Herestraat en tenslotte aan de Brede Markt.
Jan Ebbing en Grietjen Egberts treden in 1721 op als oude oom en als moei van de bruid bij het huwelijkscontract van Jacobus Geertsema en Ebeldina Fockens, dochter van Margrieta Hillebrants en Barthold Fockens.

Gehuwd (2) 26-5-1726 in Groningen met Fenna Swavering, geboren 1670 in Groningen, gedoopt 13-11-1670, dochter van Albertus Swavering en Helena Wolfius, eerder getrouwd 1691 in Noordwolde met Gerhardus Backhuis, zoon van Marcus Geerts Backhuis en Grietje Fransen.
Huwelijk: Jan Ebbing van Eelde en Fenna Swavering, wed. van de comijs Gerhardt Backhuis van Groningen, pro qua de Doctor Hermannus Swijghuisen als neve.

Eerder is gedacht dat de Jan Ebbinge, getrouwd met Fenna Swavering een zoon was van Hilbrant Jansens en Jacobina Cornelis op grond van de toen nog onjuiste gegevens op allegroningers.nl uit het huwelijkscontract. Het blijkt nu te gaan om een tweede huwelijk van Jan Ebbinge, broer van Jacobina Cornelis.
Huwelijkscontract Groningen 10-5-1726
(recente correctie op allegroningers.nl, verwerkt in 2019, met dank aan Wim Hilbrants; op 18-11-2021 stuurde Wim Hilbrants mij nog foto's van de microfiche van dit huwelijkscontract, waaruit blijkt dat Jan Ebbinge daarop wordt vermeld als Jan Ebbing, zoon van Cornelis Jacobs en Jantje Cornellis en Fenna Swavering als dochter van Albartus Swavering en Helena Wolfius, weduwe van wijlen de commies Gerard Bakhuis).
Bruidegom Jan Ebbing, bruid Fenna Swavering; de naam Cornellis van Jantje Cornellis is mogelijk niet haar echte patroniem, maar kan ook de naam zijn van haar man).
Bruidegoms zijde:
Margareta Hillebrants - zusters dochter en weduwe Fockens (oud: zuster en weduw Fockens)
Jan Hillebrants - zusters zoon (oud: Jan Remmert Hillebrants)
Wildina Wilts - aangetrouwde nicht (oud: zonder qualificatie)
Cornelis Winters - zusters zoon (oud: zonder qualificatie)
Jantijn Boumans - aangetrouwde nicht (oud: zonder qualificatie)
Cornelis Elevelt - neef
Johanna Jans - aangetrouwde nicht
Bruids zijde:
Jannes Bredenback - aangetrouwde neef
Christina Wolfius - nicht
Harmannus Swijghuisen - dr. en neef van wijlen Bachuis, haar eerste man
Cornelia Meijknecht - nicht en ehevrou Harmannus Swijghuisen
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Ebbinge, geboren 1681 in Groningen, gedoopt 20-12-1681.
2. Hillejen Ebbinge, geboren 1683 in Groningen, gedoopt 30-1-1683.
3. Jantjen Ebbinge, geboren 1684 in Groningen, gedoopt 8-8-1684.
4. Cornelis Ebbinge, geboren 1686 in Groningen, ge4doopt 16-7-1686.
5. Cornelis Ebbinge, geboren 1687 in Groningen, gedoopt 22-7-1687.
6. Cornelis Ebbinge, geboren 1689 in Groningen, gedoopt 23-8-1689.
7. Egbert Ebbinge, geboren 1690 in Groningen, gedoopt 19-11-1690.
8. Cornelius Ebbinge, geboren 1693 in Groningen, gedoopt 27-8-1693.
9. Jacobus Ebbinge, geboren 1694 in Groningen, gedoopt 9-10-1694.
10. Hillegonda Ebbinge, geboren 1697 in Groningen, gedoopt 21-7-1697.
 
IId  NN Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs (zie Ia) en Jantje NN.
Gehuwd met Roelof Eleveld, zie genealogie Eleveld (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Eleveld, overleden 1749 in Groningen, zie genealogie Eleveld (1).
2. Jacob Eleveld, overleden 1736 in Groningen, zie genealogie Eleveld (1).
 

Index
Genealogie Cornelis NN