U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Roelef Berents

Generatie I

Ia  Roelef Berents.
Gehuwd met Etje Lauwes.
Doop Roelef, zoon van Roelef Berents en Etje Lauwens. Doop Eltje, dochter van Roelef en Etje.
In 1786 worden mombers aangesteld over de kinderen van Harm Hendriks en Annegje Jans Cornelis (dochter van Jan Cornelis en Aaltje Roelefs). De mombers zijn Andries Harms, Mr. Lucas Roelfs van Haren, Cornelis Harms en Jan Louwes van Anloo. Andries Harms en Cornelis Harms (Rutgers) zijn vermoedelijk oomzeggers van Jan Cornelis via hun moeder Elzien Cornelis. Jan Louwes is een zoon van Louwe Roelofs, die waarschijnlijk evenals Lucas Roelfs een broer is van Aaltje Roelefs. Nog een broer is Berent Roelefs, die zich in 1745 borg stelt bij een lening aangegaan door Louwe Roelefs, maar die voor 1753 overlijdt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berent Roelefs Bakker (zie IIa), overleden 1750 in Eelde.
2. Louwe Roelefs (zie IIb), overleden 1755 in Anloo (voor 1757).
3. Lucas Roelfs (zie IIc), overleden 1790 in Haren (voor 1793).
4. Aaltje Roelefs (zie IId), overleden 1785 in Eelde.
5. Roelef Roelefs, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 12-8-1724.
6. Eltje Roelefs, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 25-6-1728.
 

Generatie II

IIa  Berent Roelefs Bakker, overleden 1750 in Eelde, zoon van Roelef Berents (zie Ia) en Etje Lauwes.
Gehuwd 5-6-1741 in Eelde met Jantje Cornelis Olthof, overleden 1760 in Eelde, dochter van Cornelis Alberts Olthof, zie genealogie Olthof, hertrouwd 20-5-1753 in Eelde met Berend Jans Steringa, overleden 1776 in Eelde, zoon van Jan Roelofs Steringa en Catarina Winters, zie genealogie Steringa.
Huwelijk: Jantje Cnellis en Berent Roelofs.
Beerent Roelefs wordt in het haardstedenregister Eelde 1744 vermeld als keuter en backer voor Suirt Zakens en Pastor Alting, vermoedelijk een deel van huis 44, gelegen aan de Hoofdweg ten noorden van de kerk.
In 1753 klaagt de drost baron A.C. van Heiden de boerlieden van Eelde aan om onderling uit te maken wie de straat te Eelde moet repareren en onderhouden. Dit gedeelte van de straat stond bij de schouw op naam van wed. Berent Roelofs. De aangeklaagden vinden dat de schoolmeester Berent Steringa, getrouwd met de weduwe van Berent Roelofs, de advocaat L Nijsingh en Geert Berens als aankopers van de pastoriegoederen gelegen ten westen van de straat deze moeten onderhouden. De eigenaren van gronden aan de westzijde van de straat zouden deze volgens gebruik moeten onderhouden. Mr. Berent Steringa brengt daar tegenin dat zijn vrouw wel enige goederen van de pastorie heeft aangekocht, maar dat in de koopbrief van deze bepaling geen sprake is. Ook advocaat L. Nijsingh had deze bepaling niet in zijn koopcontract staan en de goederen zijn bovendien niet gelegen aan de westkant van de straat. Ook Geert Berens vindt dat de boerlieden dit maar moeten bewijzen, bovendien grenzen zijn goederen niet eens aan de straat en heeft hij daar ook geen uitgang op (zijn huis ligt aan de Kosterijweg). De uitspraak is dat Berent Steringa de straat moet onderhouden voor zover deze grenst aan zijn huis en dat hij de boete moet betalen. De anderen worden vrijgesproken omdat hun grond niet aan deze straat grenst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Berends, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 11-3-1742.
2. Roelef Berends, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 5-1-1744.
3. Roelefje Berends, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 16-5-1745.
4. Roelef Berends, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 17-12-1747, overleden 1770. In de mombereindrekening over Cornelis Steringa door Albert Cornelis Olthof in 1779 staan uitgaven in 1770 voor het collateraal (belasting wegens vererving in de zijlinie) van Roelf Berents nalatenschap aan de schulte Hiddingh.
Aangifte 30ste epnning 20-3-1771: Van brouwer Hibrandts van Eelde de 30ste penning van 1100 gld. waarop Albert Cornelis Olthof als hoofdmomber van de twee nagelaten kinderen van B. Steringa bij Jantje Olthof in echte verwekt, de nalatenschap van Roelof Berents een halfbroer van de pupille heeft begroot.
 
IIb  Louwe Roelefs, overleden 1755 in Anloo (voor 1757), zoon van Roelef Berents (zie Ia) en Etje Lauwes.
Gehuwd 24-4-1740 in Eelde met Marigje Geerts.
Huwelijksafkondiging: Lauwe Roelefs en Marige Geerts van Anloo.
Getuigen bij de dopen:
Geert: Jantje Geerts, zuster van de moeder.
Eerste Lucas: Margje Arents, dochter van Arent Harms te Anloo
Tweede Lucas: Jantje Roelefs, dienstmaagd te Anloo.
Etje: Roelefje Lammers, echtgenote van Harm Geerts te Anloo.
Schultengerechten Anloo: Op 19-10-1771 wordt een obligatie en borgstelling ingeschreven: Op 15-11-1745 lenen Louwe Roelofs en Margje Geerts van Anloo 250 gld. van Peter Harms, Cathrina Harms en H. Harms (Groenwold) van Paterswolde. Broer Berent Roelofs van Eelde is borg. Op 15-11-1753 neemt de diaconie van Anloo de borgstelling over van de weduwe van Berent Roelofs en zijn erfgenamen.
Op 17-7-1757 is Margje Geerts, weduwe van Louwe Roelfs getuige bij de doop van een kind van haar broer Harm Geerts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Louwes, geboren 1741 in Anloo, gedoopt 12-3-1741.
2. Geert Louwes, geboren 1742 in Anloo, gedoopt 16-12-1742.
3. Jan Louwes Bakker, geboren 1744 in Anloo, gedoopt 8-11-1744, overleden 29-6-1831 in Anloo.
Gehuwd 26-5-1776 in Anloo met Annigje Thijs, geboren 14-2-1745 in Groningen, gedoopt 16-2-1745, overleden 20-3-1824 in Anloo, dochter van Thijs Oomkes en Aaltien Jans.
Huwelijk: Jan Lauwes en Annigje Thijs.
4. Lucas Louwes, geboren 1746 in Anloo, gedoopt 26-6-1746.
5. Lucas Louwes, geboren 1748 in Anloo, gedoopt 21-1-1748.
6. Etje Louwes, geboren 1749 in Anloo, gedoopt 7-4-1749, overleden 31-7-1818 in Anloo.
Gehuwd 21-4-1782 in Anloo (afkondiging) met Derk Jans Naber, geboren 1751 in Eext, gedoopt Anloo 24-3-1751, zoon van Jan Jansen en Trijntje Derks.
Huwelijksafkondiging: Derk Jans en Etje Lauwes.
 
IIc  Lucas Roelfs, overleden 1790 in Haren (voor 1793), zoon van Roelef Berents (zie Ia) en Etje Lauwes.
Gehuwd 16-7-1743 in Haren met Geesje Alberts.
Huwelijk: Lukas Roelefs van Eelde en Geesjen Albers van Haren.
Lidmaten van de kerk in Haren:
Lukas Roeleffs, wonende in Haren juni 1740.
(Een) Geesjen Alberts maart 1742.
Ettje Lucas, dochter van Lucas Roelfs juni 1772.
Albert Lucas Roelfs juni 1777.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Lucas, geboren 1744 in Haren, gedoopt 5-3-1744.
2. Roelef Lucas, geboren 1745 in Haren, gedoopt 4-4-1745.
3. Jantjen Lucas, geboren 1746 in Haren, gedoopt 15-5-1746.
4. Roelef Lucas, geboren 1748 in Haren, gedoopt 22-12-1748.
5. Etje Lucas Rewers, geboren 1751 in Haren, gedoopt 26-9-1751, overleden 14-9-1826 in Haren. Etje Lucas Rewers bij overlijden ongehuwd, aangifte door de naburen.
6. Albert Lucas, geboren 1754 in Haren, gedoopt 5-5-1754.
7. Berend Lucas, geboren 1757 in Haren, gedoopt 1-1-1757.
8. Berent Lucas, geboren 1762 in Haren, gedoopt 10-10-1762.
 
IId  Aaltje Roelefs, overleden 1785 in Eelde, dochter van Roelef Berents (zie Ia) en Etje Lauwes.
Gehuwd 13-5-1742 in Eelde met Jan Cornelis, overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764), zoon van Cornelis Jans, zie genealogie ~Cornelis Jans.
Huwelijk: Jan Cnellis en Aaltje Roelefs.
Jan Cornelis woont in 1754 in huis 54 (Westerhorn), waarvan hij waarschijnlijk in 1744 ook eigenaar was, toen bewoond door Harm Lambers, timmerman, meier van Jan Cornelis. In 1764, 1774 en 1784 wordt weduwe Jan Cornelis vermeld (in 1774 bovendien als wever). In 1786 wordt Aaltje Roelefs niet genoemd bij het vaststellen van mombers over de kinderen van haar dochter Annegien Jans en is zij waarschijnlijk overleden.
In 1807 is het huis eigendom van Cornelis Harms (Rutgers).
Een andere Jan Cornelis (Olthof) woont in 1754 op 63 en is overleden voor 1764. Hij is getrouwd met Catarina Janssen, die hertrouwt met Roelef Geerts (momberrekening in 1770).
In de momberinventaris opgemaakt na het overlijden van Geesjen Abels, weduwe van Berend Steringa t.b.v. van hun dochter Geertruid Steringa worden zowel obligaties vermeld van wed. Jan Olthof, nu Roelf Geerts, als van wed. Jan Cornelis.
Aannemende dat Aaltje Roelefs de laatstgenoemde weduwe is.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegje Jans, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 10-2-1743, overleden 1786 in Eelde, zie genealogie ~Cornelis Jans.
 

Index
Genealogie Roelef Berents