U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Lunsche (2)

Generatie I

Ia  Egbert Lunsche.
Zie ook Famile Lunsche door H.M. Luning in het Drents Genealogisch Jaarboek 1995.
In Peize zijn twee takken te onderscheiden die respectievelijk wonen in Peizerhorst (Middelhorst) en in Peizerwold.
Egbert Lunsche is een van de erfburen bij de verdeling van de Peizer marke in 1577. Zijn naam wordt niet vermeld bij de uiteindelijke verdeling, waarschijnlijk is zijn naam verkeerd gelezen als Egbert Leunge, die een half waardeel krijgt in de Woldse slag. Ook in een ander geval zijn de namen Lunsche en Leunge (Luinge) verwisseld.

Gehuwd met Roelofje NN.
Archief Mensinge, inv. 1748. Akte van verhuur door Joost Lewe, de kerkvoogden en zes eigenerfden van Peize aan Egbert Lunsche en zijn vrouw Roelof van hooilanden en van de Veenekamp.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reinder Lunsche (zie IIa).
2. Jan Lunsche (zie IIb), geboren 1600.
 

Generatie II

IIa  Reinder Lunsche, zoon van Egbert Lunsche (zie Ia) en Roelofje NN.
Genealogie Lunsche: Reinder Lunsche wordt in 1654 vermeld met zijn zoon Allert.
Reiner Lunsche met zijn kinderen wordt bij de Grondschatting 1630 vermeld. Er zijn 4 inwonende personen. De moeder van de kinderen was toen dus reeds overleden. Hij bezit 5/4 waardeel, terwijl de in de Genealogie Lunsche vermelde broer Jan 1/4 waardeel bezit. Van vermoedelijk hun vader Egbert Lunsche kunnen zij samen 1/2 waardeel hebben geŽrfd. Het extra waardeel moet dan komen van de echtgenote van Reinder Lunsche.
Kinderen:
1. Allert Lunsche (zie IIIa).
 
IIb  Jan Lunsche, geboren 1600, zoon van Egbert Lunsche (zie Ia) en Roelofje NN.
Johan Lunsche in de Grondschatting 1630 waarde 4200 gld. (bijna een vol erf), met een vierde waardeel en 4 inwonende personen.
In 1701 is er een proces tussen Bartelt Ebbinge namens zijn vrouw als erfgenaam van wijlen haar moeder Grietjen Lunsche tegen Jan Lunsche in Peizerwold, erfgenaam van zijn overleden ooms Hindrik en Jan Lunsche. De eerste eist 25 gld. vanwege de jongste termijn van een afkoopbrief van 16-8-1662.
Kinderen:
1. Hindrik Lunsche.
2. Jan Lunsche.
3. NN Lunsche (zie IIIb).
4. Grietien Lunsche (zie IIIc), overleden 1699 in Peize.
 

Generatie III

IIIa  Allert Lunsche, zoon van Reinder Lunsche (zie IIa).
Gehuwd met Grietien Schuiringe, dochter van Albert Schuiringe.
Drents Archief, Archief Willinge, inv. 4:
Akte van ruiling tussen Albert Lunsche en zijn vrouw Grietien Schuiringe enerzijds en Johan Willinge en zijn vrouw Roelefijn Schuiringe alsmede Dubbelt Willinge en diens vrouw Lutgertien Homans anderzijds, waarbij de laatsten een hoppenkamp bij Johan Willingehuis en een perceel grond verkrijgen, terwijl de eersten 345 guldens en een akker bouwland op de Peizer es verwerven, 1662
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbert Lunsche, overleden 1723 in Peize, begraven 16-7-1723. Aangifte Collaterale Successie 1725 (OSA 1785) van de erfenis van Egbert Lunsche te Peize van 800 gld. door Roelof Vleeghuis voor hemzelf, Reinder Wolters te Peize, Hillegien Lunsche, Jan Lunsche wegens zijn vrouw en Roelof Lunsche.
Roelof Vlieghuis is getrouwd met een dochter van Abeltien Lunsche en Jan Bavinge. Niet duidelijk is waarom zijn zwager Allert Bavinge waarmee hij in 1720 een conflict heeft niet wordt genoemd. Mogelijk is hier een stukje tekst weggevallen.
Reinder Wolters is getrouwd met Annechien Lunsche, Jan Lunsche is getrouwd met Grietien Lunsche, met Roelof Lunsche kinderen van Albert Schuringe Lunsche.
2. Roelofje Lunsche, overleden 1722 in Peize, begraven 25-6-1722.
Gehuwd 28-6-1693 in Peize met Jan Lunsche, zoon van Abel Lunsche en Marregien Schuiringe, zie genealogie Lunsche (1).
Jan Lunsche, broer van Jan Schuiringe en eveneens een zoon van Abel Lunsche woont in 1700 in Groningen. Hij is mogelijk eerder getrouwd in 1683 in Groningen met Abeltien Bavinge, maar dat kan ook een Jan Lunsche uit Peizerwold zijn.
Jan Lunsche, getrouwd met Roelofje Lunsche ondertekent in 1715 het huwelijkscontract van Jan Lunsche en Grietien Lunsche als halve neef van de bruidegom, zoals naar voren komt in 1773 bij het proces tussen Janna Lunsche en Roelof Lunsche over de erfenis van Allert Bavinge.
Op 25-6-1722 wordt begraven de vrouw van Jan Lunsche, Roelefjen Lunsche.
Op 12-6-1724 betaalt Roelof Vlieghuis te Peize de 40ste penning over 225 gld., zijnde de erfenis van hun moei (tante) Roelofjen Lunsche te Peize (Roelof Vlieghuis is getrouwd met Jantien Bavinge, dochter van Jan Bavinge en Abeltien Lunsche).
3. Hillegien Lunsche, overleden 2-2-1734 in Peize. De erfgenamen Reinder Wolters en Roelf Lunsche betalen voor het laken bij de begrafenis.
4. Annegien Lunsche, overleden 1761 in Peize, begraven 4-2-1761.
Gehuwd 26-10-1710 in Peize met Reinder Wolters, overleden 1748 in Peize, begraven 12-9-1748, zoon van Wolter Reinders en Margaretha Snetlage, zie genealogie Wolthers.
Op 12-9-1748 wordt Reinder Wolters begraven, in het bekken 12 gld. 7 st. De erfgenamen betalen voor het beste laken.
In 1751 geeft docter P. Ketel wegens Jannes Wolters en consorten de erfenis aan van 700 gld. van wijlen Reinder Wolters te Peize.
Op 4-2-1761 wordt weduwe Reinder Wolters begraven, in het bekken ruim 4 gld. Roelf Lunsche betaalt voor het laken over "Anne moei" en daarnaast nog 20 gld. wegens het testament.
5. Abeltien Lunsche (zie IVa), overleden 1722 in Peize, begraven 22-10-1722.
6. Albert Schuringe Lunsche (zie IVb), overleden 1710 in Peize (voor 1715).
 
IIIb  NN Lunsche, zoon van Jan Lunsche (zie IIb).
Kinderen:
1. Jan Lunsche. Jan Lunsche is in 1701 erfgenaam van zijn ooms Jan en Hindrik Lunsche, zie bij (tante) Grietien Lunsche.
Mogelijk de Jan Lunsche van Peize, op 26-9-1683 in Groningen getrouwd met Abeltien Bavinge, wed. Albert Schoneveld, pq. Peter Schoneveld als neve.
 
IIIc  Grietien Lunsche, overleden 1699 in Peize, dochter van Jan Lunsche (zie IIb).
Gehuwd 1662 met Willem Willems.
In juni 1699 is er een proces tussen Bartelt Ebbinge namens zijn vrouw Hillechien Willems, impt. (eiser) tegen Willem Willems als vader en voorstander van zijn dochter Jantjen Willems, geregde (verweerder), vanwege een dispositie die regrants schoonmoeder Grietien Lunsche op 9 februari daarvoor heeft gedaan ten faveure van geregdens dochter. Grietien Lunsche heeft vastgoed geŽrfd van haar broer waar de eiser krachtens afkoopbrief van 6-8-1662 naast het kind van de verweerder zo goed in zou zijn gerechtigd als zijn overleden schoonmoeder.
In 1701 voert Bartelt Ebbinge namens zijn vrouw als erfgenaam van haar moeder Grietien Lunsche een proces tegen Jan Lunsche als erfgenaam van zijn ooms Hindrik en Jan Lunsche. Er is weer sprake van de afkoopbrief uit 1662. Er is ook een inventaris van 26-2-1674, waar de eiser (of zijn echtgenote?) afkooppeningen krijgt wegens zijn schoonmoeder en er is nog een betaling in 1679.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Willems (zie IVc), overleden 1735 in Peize, begraven 28-3-1735.
2. Jantien Willems.
 

Generatie IV

IVa  Abeltien Lunsche, overleden 1722 in Peize, begraven 22-10-1722, dochter van Allert Lunsche (zie IIIa) en Grietien Schuiringe.
Gehuwd met Jan Bavinge, overleden 1705 in Peize, begraven 12-6-1705, zoon van Abel Bavinge en Jantje Grevinge, zie genealogie Baving.
Abeltien Lunsche is volgens Familie Lunsche een dochter van Allert Lunsche en getrouwd met Ette Jan Bavinge. Echter zij wordt in 1708 bij de verdeling van de Hiddinge en de Woldschen Slag al genoemd als Abeltijn, weduwe van Jan Bavinge, respectievelijk de weduwe van oude Jan Bavinge en consorten naast Jan Bavinge, die volgens de nieuwe lijst van 1746 wordt opgevolgd door Reinder ende Ette (Lucas) Bavinge.
Opvolger van Abeltijn is Allert Bavinge, die ook met Reinder Wolters vrouw (Annegien Lunsche), Roelef Lunsche en Grietijn Lunsche en dochter (kinderen van Albert Schuringe Lunsche) de opvolger is van Egbert Lunsche (Drentse Rechtsbronnen, J. Heringa cs., Willekeuren, enz.).
Bij het begraven van Jan Bavinge wordt 7 gld. 3 st. en 7 d. in het bekken voor de armen gedaan. (Schoonzoon) Roelof Fleighuijs betaalt voor het laken.
Op 22-10-1722 wordt de weduwe van Jan Bavenge begraven. Pas op 23-12-1724 betaalt Roelof Vlieghuis voor het laken.
Er is ook een Jan Lunsche van Peize, op 26-9-1683 in Groningen getrouwd met Abeltien Bavinge, wed. Albert Schoneveld, pq. Peter Schoneveld als neve.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Allert Bavinge, overleden 1773 in Peize, begraven 3-6-1773. Allert Bavinge woont in 1742 als vrijgezel in een kamertje bij zijn meier, eveneens in 1754. Haardstedenregister 1764: Albarthoma, kamer ledig. Allert Bavinge woont dan mogelijk bij zijn neef Roelof Lunsche.
Op 3-6-1773 wordt Allert Bavinge begraven, in het bekken ruim 7 gld.
In 1774 wordt Hr. J. H. Bavinge vermeld. Dit is Jan Hemsing Baving, zoon van Ette Lucas Baving en Johanna Hemsing en getrouwd met Marchien Gelmers, een dochter van Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche (Jeichien Lunsche een dochter van Roelof Lunsche).
Uit Familie Lunsche:
Een andere kwestie (van Janna Lunsche) was de ruzie die in 1773 ontstond met haar oom Roelof Lunsche over de erfenis van wijlen Allert Bavinge. Oom had zich de gehele erfenis toegeŽigend, maar Janna meende er ook voor de helft aanspraak op te hebben. Zij kreeg het gelijk aan haar zijde en ontving voor f.4000.- uit de boedel van Allert Bavinge.
2. Jantien Bavinge.
Gehuwd 17-5-1705 in Peize met Roelof Vlieghuis, overleden 1756 in Peize, begraven 26-11-1756, hertrouwd met Nenke Fridsgers, overleden 1757 in Peize, begraven 1-7-1757.
Roelof Vlieghuis wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1742, volgens het Register van Nieuwe Huizen, waarin ook bestaande huizen, is hij in 1750 meier van de zoon van Reinder Luinge (Roelof Luinge Noord), in 1754 woont hij in het zuiden van Peize. In 1720 is er een zaak voor de etstoel tussen Aldert Bavink, zoon van wijlen Jan Bavink en Abeltien Lunsche tegen zijn zwager Roelof Vlieghuis, die zich niet wil laten afkopen van de ouderlijke goederen.
 
IVb  Albert Schuringe Lunsche, overleden 1710 in Peize (voor 1715), zoon van Allert Lunsche (zie IIIa) en Grietien Schuiringe.
Gehuwd 26-11-1693 in Peize met Jeichien Ebbinge, dochter van Frerik Ebbinge en Aaltien Wolters, zie genealogie Ebbinge (2), eerder getrouwd 1680 in Peize met Gerrit Roelofs, overleden 1692 in Peize, begraven 3-6-1692, zoon van Roelof NN, zie genealogie ~Gerrit Roelofs.
Huwelijk: Allert Schuiringe en Jegijen Ebbinge, in het bekken 6 gld. 6 st.
De Genealogie Lunsche vermeldt een overlijdensdatum van Jeichien Ebbinge van 9-5-1715, maar dat moet een vergissing zijn.
Bij het begraven van (zoon) Allert Lunsche (geschreven als Luijnsche) wordt 9 gld. 3 st. en 4 p. in het bekken gedaan. Op 2-5-1716 betaalt de weduwe van Albert Schuiringe (geschreven als Schuijrge) 1 gld. voor het laken.
Omdat het huwelijkscontract in 1715 van dochter Grietien Lunsche met Jan Lunsche wordt ondertekend door Jeichien Ebbinge als moeder en wettige voogdesse, zie hieronder, moet Albert Schuiringe Lunsche toen al zijn overleden, mogelijk in 1713 of 1714, die jaren ontbreken bij de ontvangstenboeken van de diaconie (waarin ontvangsten bij begrafenissen) en is de in 1716 begraven Allert Lunsche waarschijnlijk een zoon, al is het bedrag in het bekken nogal hoog. Daarentegen valt het bedrag voor het laken in de lagere categorieen, ook wordt in het proces van 1773 gesproken over minderjarige zoons in 1715, dus in meervoud.
Veel over deze familie is bekend door de rechtszaak in 1773 over de erfenis van Allert Bavinge, zoon van Jan Bavinge en Abeltien Lunsche. De rechtszaak wordt gevoerd door Janna Lunsche, dochter van Grietien Lunsche tegen haar oom Roelof Lunsche. Behalve dat hierbij de andere verwanten die inmiddels zijn overleden worden vermeld, komt ook het huwelijkscontract van 1715 van dochter Grietien Lunsche en Jan Lunsche dat het recht van representatie van Janna Lunsche als plaatsvervangster van haar moeder moet regelen uitgebreid aan de orde. Van belang is wie getekend hebben en in welke hoedanigheid.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Lunsche (zie Va), geboren 1694 in Peize, overleden 1768 in Peize, begraven 7-1-1768.
2. Allert Lunsche, overleden 1716 in Peize, begraven 17-4-1716.
3. Frederick Lunsche, overleden 1703 in Peize, begraven 18-8-1703.
4. Roelof Lunsche (zie Vb), geboren 1703 in Peize, overleden 3-1-1781 in Peize, begraven 4-1-1781.
 
IVc  Hillechien Willems, overleden 1735 in Peize, begraven 28-3-1735, dochter van Willem Willems en Grietien Lunsche (zie IIIc).
Gehuwd met Bartelt Ebbinge, overleden 1723 in Peize, begraven 27-12-1723, zoon van Steven Ebbinge en Lummechjen Wolters, zie genealogie Ebbinge (3).
Bartolt Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 met 2 paarden.
Op 7-3-1720 betaalt Hillechien, vrouw van Bartolt Ebbinge voor het laken over de weduwe Van der Donk.
Op 27-12-1723 betaalt Jan Ebbinge voor het laken over zijn vader Bartelt Ebbinge. Aanname dat deze Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems zijn ouders zijn.
Op 28-3-1735 wordt de weduwe van Bartelt Ebbinge, Hillechien Willems begraven. Op 27-12-1735 betaalt Steven Ebbinge voor het beste laken over zijn moeder.
Ook aanname dat Steven Ebbinge getrouwd met Jantien Ebbinge een zoon is. Bij de verdeling van de Hiddingeslag wordt in 1708 genoemd Barteld Ebbinge (en consorten), in 1746 als opvolgers mevrouw Ketels de helfte, Steven Ebbinge, Jan Ebbinge en Barteld Ebbinge andere helfte (mogelijk is bedoeld Barteld Bavinge).
De zoons, respectievelijk schoonzoons van Steven en Jan worden in 1757 genoemd als erfgenamen van Trijntien Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Ebbinge, geboren 1680, overleden 1750 in Peize, begraven 30-6-1750, zie genealogie Ebbinge (3).
2. Jan Ebbinge, geboren 1690, overleden 1756 in Peize, begraven 15-6-1759, zie genealogie Ebbinge (3).
3. Trijntien Ebbinge, geboren 1700, overleden 1757 in Peize, begraven 23-8-1757.
Gehuwd 15-6-1727 in Peize met Bartelt Bavinge, overleden 1762 in Peize, begraven 4-11-1762, zoon van Frerik Bavinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Baving.
Huwelijk: Bartel Bavenge en Trijntijn Ebbinge.
Bartholt Bavinck en Trijntjen Ebbinge zijn bij het huwelijk van Aaltien Ebbinge met Hilbrant Jans (Noordbroek 1745) volle oom en mombaar en meuij (tante) van de bruid, terwijl Allardijna Ebbinge een volle zuster is. Zij zijn beiden dochters van Hillegien Bavinge, die dus een zuster is van Bartelt Bavinge.
Op 23-8-1757 wordt Trijntin Ebbinge, vrouw van Bartelt Bavin begraven, in het bekken 7 gld. 2 st.
Op 28-10-1757 verkopen Bartelt Bavinge enerzijds en de erfgenamen van Trijntien Ebbinge anderzijds een huis in het Noordeinde van Peize aan Barelt Roelfs en vrouw Jantien Luinge, grenzend ten oosten aan de Oosterweg, ten zuiden aan Juffrouw Willinge en vrouw Verhaegen, ten westen de steeg en noorden Jan Freriks.
De erfgenamen van Trijntien Ebbinge zijn Hindrik Ebbinge, Bartelt Ebbinge Lzoon (Szoon?), Conraat Barelts, Bartelt Ebbinge Jzoon en Roelef Luinge Noord.
Op 9-2-1760 betalen Hindrik Ebbinge van Peize en verdere erfgenamen van wijlen hun moei (tante) Trijntien Ebbinge, voor een jaar of twee overleden, de 30ste penning over 600 gld. waarop de boedel is begroot.
In 1760 betaalt Zacharias Wigbolts 12 gld. 7 st. 8 p. (over het bedrag) waarvoor hij op de mijning van Bartelt Baving in 1757 huis en hof had getrokken. Barelt Roelofs betaalt eveneens 12 gld. 3 st. vanwege de 40ste penning over 486 gld. waarvoor hij een huis en hof te Peize uitde hand heeft gekocht van Zacharias Wigbolts.
Op 4-11-1762 wordt Bartelt Bavinge begraven, in het bekken 10 gld. 4 st.
In 1763 betaalt Roelof Luinge Noort de 30ste penning van 1800 gld. waarop de gezamenlijke erfgenamen van Barteld Bavinge deze erfenis hebben begroot.
 

Generatie V

Va  Grietien Lunsche, geboren 1694 in Peize, overleden 1768 in Peize, begraven 7-1-1768, dochter van Albert Schuringe Lunsche (zie IVb) en Jeichien Ebbinge.
Op 7-1-1768 wordt Grietijn Lunsche begraven, Janna Lunsche betaalt voor het laken over haar moeder Grietijn Lunsche.
Familie Lunsche:
Grietje Lunsche maakte in 1761 aanspraak op een deel van de boedel van Annechien Lunsche, wed. Reynder Wolters. Bij testament had Annechien haar goederen vermaakt aan de kinderen van Roelof Lunsche, die een broer was van Grietje (Zie tak Peizerhorst 11.4 en
111.2). Grietje merkte op dat tante die dag niet bij haar verstand moest zijn geweest. Ook dat het testament niet uit vrije wil was gemaakt, maar aan tante opgedrongen. De Etstoel ging echter niet op haar eis in en verklaarde het testament geldig. De laatste kans voor Grietje nog weer enige financiŽle armslag te krijgen, was hiermee verkeken.

Gehuwd (1) 3-2-1716 in Peize met Jan Reinders Lunsche, overleden 1735 in Peizerhorst (ongeveer 1735), zoon van Reinder Lunsche en Maartien Ottens, zie genealogie Lunsche (1), eerder getrouwd 17-10-1669 in Noordlaren met Aaffien Abbringe, geboren 1641 in Noordlaren, gedoopt 15-8-1641, dochter van Luitjen Abbringe en Jantien Warners, eerder getrouwd 1680 met Jantien Buiting, dochter van Otto Buiting en NN Hamming.
In 1747 (Liberale Gift Eelde) is Otto Cluiving hoofdmomber over Janna Lunsche.
Gehuwd (2) 16-12-1739 in Peize met Steven Ebbinge, overleden 1756 in Peizerhorst, begraven Peize 27-1-1756, zoon van Jacob Ebbinge en Marchien Schuiringe, zie genealogie Ebbinge (3), eerder getrouwd 29-6-1721 in Peize met Hillechien Roelofs.
Volgens de rechtszaak in 1773 is Grietien Lunsche ten tijde van haar huwelijk met Steven Ebbinge 46 jaar oud. Beiden hebben al een kind uit een eerder huwelijk.
Uit De Familie Lunsche door H. M. Luning, Drents Genealogisch Jaarboek 1995:
"Het tweede huwelijk van Grietien Lunsche met Steven Ebbinge bleek geen gelukkige keuze. Ook met het bezit ging het bergafwaarts. In 1745 verkochten ze twee staak hopland ten zuiden van hun huis en hof en een jaar later het zogenaamde legestuk met de veentjes en in 1748 het hardewaar. In 1741 eisten Cornelis en Harmen Schuringe een bedrag van f.25.- van Steven Ebbinge wegens tien mud hop. Ook in 1745 was er iets dergelijks aan de hand. Nu ging het om f.72.-, welk bedrag de rente was over acht jaar van 200 car.gld. kooppenningen van twee staak hopland. In 1747 deed Grietje Lunsche een beroep op Drost en vierentwintig Etten om voogden over haar boedel aan te stellen. De oorzaak was dat haar man door verkwisting en dwaze koopmanschappen de boedel zodanig verminderde en met schuld bezwaarde, dat er nog nauwelijks iets voor haar over bleef om van te leven. In 1750 is het zover dat Steven Ebbinge zich sinds enige tijd zodanig tegenover haar heeft gedragen, dat ze niet langer met hem in gemeenschap wil leven. Zij eist de scheiding en tevens de verdeling van de goederen die hun nog zijn overgebleven.
Steven Ebbinge werd voorgeworpen zich alleen met zeer nadelige hoppekoopmanschap te hebben bezig gehouden, daarbij grote verteringen gemaakt, gaande de ene herberg uit en de andere in en zodoende voortdurend dronken. Ook had hij anderen op zijn kosten dronken gemaakt en droeg hij niet de minste zorg voor de huishouding. Tot nu toe was er voor een bedrag van f. 2800.- door gegaan. De scheiding werd uitgesproken.
De goederen van Grietje Lunsche werden in 1750 gerechtelijk verkocht om de boedel te zuiveren, zoals werd opgemerkt. Een en ander vond plaats bij openbare uitmijning. Gerrit Buirema en Margijn Ebbinge kochten het huis en de schuur op de Middelhorst te Peize met de onderhorige landerijen."

Op 27-1-1756 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken 1 gld. 3 st. Op 24-6-1756 betaalt Roelf Luinge voor het laken over Steven Ebbinge. Vermoedelijk doet hij dat namens zijn schoonmoeder Grietien Lunsche.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Janna Lunsche, geboren 1727, overleden 6-12-1813 in Peizerhorst, zie genealogie Lunsche (1).
 
Vb  Roelof Lunsche, geboren 1703 in Peize, overleden 3-1-1781 in Peize, begraven 4-1-1781, zoon van Albert Schuringe Lunsche (zie IVb) en Jeichien Ebbinge.
Gehuwd 10-2-1726 in Peize met Jeichien Ebbinge, overleden 1782 in Peize, begraven 26-3-1782, dochter van Jacob Ebbinge en Marchien Schuiringe, zie genealogie Ebbinge (3).
Roelof Lunsche is koster en schoolmeester in Peize, o.a. in 1742. Volgens de rechtszaak in 1773 over de erfenis van Allert Bavinge was hij 12 jaar ten tijde van het huwellijk in 1715 van zijn zuster Grietien Lunsche.
In 1749 schenkt Annigje Lunsche, weduwe van Reinder Wolthers al haar goederen aan de kinderen van de meester Roelef Lunsche en Jeigijn Ebbinge, namelijk Margijn, Albert, Hillegijn en Jeigijn Lunsche.
Op 4-1-1781 wordt Roelof Lunsche begraven, in het bekken ruim 14 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 26-3-1782 wordt Jeigien Ebbinge, wed. van Roelf Lunsche begraven, in het bekken ruim 13 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Lunsche, overleden 23-7-1807 in Peize, begraven 28-7-1807. Memorie van Successie: Marchien Lunsche is overleden op 23-7-1807 te Peize. De aangevers zijn Steven Ebbinge en Roelof Gelmers te Peize en de erfgenamen zijn Roelof, Jacob, Albert, Ameltien en Jantien Lunsche en Gelmer, Roelof, Marchien, Jedina en Frederika Gelmers, allen broeders en zusters kinderen, verwant in de derde graad.
Bij de bezittingen zijn een huis in Peizerwold, nr. 151 en een huis aan de Westerweg in Peize, nr. 120 en verschillende landerijen waar Marchien Lunsche aandelen in bezit.
2. Albert Schuring Lunsche (zie VIa), geboren 1739, overleden 8-9-1794 in Peize, begraven 9-9-1794.
3. Hillechien Lunsche, overleden 19-6-1788 in Peize, begraven 24-6-1788. In 1788 geeft Albert Lunsche voor zichzelf, zijn zusters Margijn Lunsche en Jeigien Lunsche, weduwe van de Ette B. Gelmers, alle te Peize, de erfenis aan van hun zuster Hillegje Lunsche, overleden Peize 19-6-1788. Het vaste goed wordt geschat op 2642 gld.
4. Jeichien Lunsche (zie VIb), overleden 1791 in Peize, begraven 10-8-1791.
 

Generatie VI

VIa  Albert Schuring Lunsche, geboren 1739, overleden 8-9-1794 in Peize, begraven 9-9-1794, zoon van Roelof Lunsche (zie Vb) en Jeichien Ebbinge.
Gehuwd 13-5-1759 in Peize met Johanna Bolhuis, geboren 7-5-1741 in Peize, overleden 1798 in Peize, begraven 5-12-1798, dochter van Abel Bolhuis en Ameltien Schuiringe, zie genealogie Schuiringe (2).
Huwelijk: Albert Schuiring Lunsche en Hanna Bolhuis, in het bekken 2 oude ducaten (waarde 10 gld. 10 st.).
In 1797 in Peize Johanna Bolhuis boerin, 57 jaar, weduwe met Roelof Lunsche, 37 jaar, Jacob Lunsche 25 en Albert Lunsche 23 jaar, allen ongehuwd.
Op 5-5-1788 betaalt Albert Lunsche voor het laken over zijn zoon Aldert Lunsche en op dezelfde dag voor het laken over zijn zoon Abbel (Abel) Lunsche.
De genealogie Lunsche vermeldt deze kinderen als Abel Lunsche, geboren 3-4-1767, overleden 6-5-1788 en Aldert Lunsche, geboren 27-7-1769 en overleden 17-3-1788. Een bron voor deze en andere data van dit gezin is niet gegeven, een aantal data zijn mogelijk ontleend aan oude familiegegevens uit particuliere bron.
Op 9-9-1794 wordt A. Lunsche begraven, in het bekken ruim 23 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 5-12-1798 wordt de weduwe van A. Luinsche begraven, in het bekken ruim 38 gld. Roelof Luinsche betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ameltien Lunsche (zie VIIa), geboren 10-2-1760 in Peize, overleden 8-2-1841 in Peize.
2. Roelof Lunsche (zie VIIb), geboren 9-6-1762 in Peize, overleden 12-12-1833 in Peize.
3. Jantien Lunsche (zie VIIc), geboren 23-5-1764 in Peize, overleden 16-4-1829 in Haren.
4. Abel Lunsche, geboren 3-4-1767 in Peize, overleden 1788 in Peize, begraven 6-5-1788. Op 6-5-1788 wordt Abel Lunsche begraven, in het bekken ruim 18 gld.
5. Aldert Lunsche, geboren 27-7-1769 in Peize, overleden 1788 in Peize, begraven 17-3-1788. Op 17-3-1788 wordt Aldert Lunsche begraven, in het bekken ruim 18 gld.
6. Jeichien Lunsche, geboren 1771 in Peize, gedoopt 15-12-1771, overleden 1787 in Peize, begraven 19-10-1787. Op 19-10-1787 wordt de dochter van Albert Lunsche begraven, in het bekken het hoge bedrag van ruim 15 gld. Aanname dat het Jeichien betreft.
7. Jacob Lunsche (zie VIId), geboren 4-5-1773 in Peize, gedoopt 9-5-1773, overleden 2-4-1849 in Peize.
8. Albert Lunsche (zie VIIe), geboren 1775 in Peize, gedoopt 25-6-1775, overleden 6-11-1848 in Peize.
 
VIb  Jeichien Lunsche, overleden 1791 in Peize, begraven 10-8-1791, dochter van Roelof Lunsche (zie Vb) en Jeichien Ebbinge.
Drents Archief, archief Popkes:
11 Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791

Gehuwd 10-1-1762 in Peize met Bareld Gelmers, overleden 1780 in Peize, begraven 24-6-1780, zoon van Frerik Gelmers en Marchien Barelds, zie genealogie Gelmers.
Op 24-6-1780 wordt Ette B. Gelmers begraven, in het bekken ruim 16 gld. Frerik Gelmers betaalt voor het laken over zijn zoon de Ette B. Gelmers.
Op 10-8-1791 wordt de weduwe van Ette Barelt Gelmers, J. Lunsche begraven. Op 11-8-1791 worden in Peize mombers aangesteld omdat Jeijgijn Lunsche, weduwe van de Ette B. Gelmers is overleden. Er zijn vijf kinderen, Margijn getrouwd met J.H. Baving in het Peizerwold, Gelmer meerderjarig, Roelof, in oktober 1791 21 jaar, Jedina 18 jaar en Frederika 14 jaar. De mombers zijn A. Lunsche, J.H. Baving, Barelt Barelts en Reinder Luinge.
Bij de vaste goederen is het ouderlijk huis van de Gelmers (op de plaats van het oude gemeentehuis), de plaats Nie Weeren (Nieuwe Weering), een plaatsje bewoond door Joost Wessels en een huis bij het kerkhof.
De navolgende momberrekeningen voor de jongste drie kinderen worden per kind afzonderlijk opgesteld, wat extra schrijfwerk betekent.
Bij de inkomsten zijn ook per kind 1/15 deel van de huuropbrengst van het huis waar de kinderen van Eite Roelfs wonen. Dit betreft het huis van Roelof Lunsche, koster en schoolmeester op de hoek van de Groningerweg westzijde en Roderweg noordzijde.
Op 15-12-1798 is de eindrekening over Frederika Gelmers. Zij is dan getrouwd met de burger Lankhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gelmer Gelmers, geboren 1762 in Peize, overleden 7-12-1807 in Peize, begraven 14-12-1807, zie genealogie Gelmers.
2. Marchien Gelmers, geboren 1767 in Peize, overleden 15-12-1812 in Wehe, Leens, zie genealogie Gelmers.
3. Roelof Gelmers, geboren 28-10-1770 in Peize, overleden 24-1-1829 in Peize, zie genealogie Gelmers.
4. Jeddina Gelmers, geboren 4-3-1773 in Peize, gedoopt 8-8-1773, overleden 21-3-1854 in Peize, zie genealogie Gelmers.
5. Frederika Gelmers, geboren 24-1-1778 in Peize, gedoopt 1-2-1778, overleden 3-10-1810 in Groningen, zie genealogie Gelmers.
 

Generatie VII

VIIa  Ameltien Lunsche, geboren 10-2-1760 in Peize, overleden 8-2-1841 in Peize, dochter van Albert Schuring Lunsche (zie VIa) en Johanna Bolhuis.
Gehuwd 1785 in Peize met Steven Ebbinge, geboren 1-11-1753 in Peize, overleden 28-11-1831 in Peize, zoon van Koenraad Barelds en Trientien Ebbinge, zie genealogie Bakker (2).
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het diaconieboek voor de ontvangsten voor de armen in 1985.
Steven Ebbinge is in 1797 boer, 45 jaar met 7 kinderen en in hetzelfde huis Trientien Ebbinge 79 jaar, weduwe.
Op 29-1-1803 wordt een kind van Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 9 gld. Op 3-2-1803 wordt nogmaals een kind van Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 7 gld. Op 20-12-1803 betaalt Steven Ebbinge voor het beste laken over zijn dochter. Dat zal de oudste dochter Johanna betreffen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koenraad Ebbinge, geboren 9-7-1786 in Peize, gedoopt 16-7-1786, overleden 23-1-1868 in Peize, zie genealogie Bakker (2).
2. Johanna Ebbinge, geboren 11-2-1788 in Peize, gedoopt 17-2-1788, overleden 1803 in Peize begraven 29-1-1803 (of 3-2-1803).
3. Trientien Ebbinge, geboren 30-9-1789 in Peize, gedoopt 4-10-1789, overleden 6-4-1836 in Peize, zie genealogie Bakker (2).
4. Alberdina Ebbinge, geboren 25-5-1791 in Peize, gedoopt 29-5-1791, overleden 17-4-1876 in Peize.
Gehuwd 26-6-1816 in Eelde met Barteld Mensing, geboren 25-11-1777 in Peize, gedoopt 30-11-1777, overleden 13-12-1851 in Peize, zoon van Harmannus Mensing en Hillechien Ebbinge, zie genealogie Mensing, eerder getrouwd 27-5-1804 in Peize met Geesien Luinge, geboren 1782 in Peize, gedoopt 22-12-1782, overleden 10-11-1811 in Peize, dochter van Aldert Luinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Luinge (2).
5. Jantien Ebbinge, geboren 23-11-1792 in Peize, gedoopt 25-11-1792, overleden 6-7-1867 in Peize.
6. Albert Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 24-5-1795, overleden 23-5-1870 in Peize, zie genealogie Bakker (2).
7. Jeichien Ebbinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 18-1-1838 in Peize.
Gehuwd 19-5-1832 in Peize met Aldert Alberts Buiringe, geboren 6-3-1791 in Peize, gedoopt 13-3-1791, overleden 30-3-1858 in Peize, zoon van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering), hertrouwd 24-6-1841 in Peize met Grietien Harms Freriks, geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks.
8. Margien Ebbinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 23-12-1798, overleden 1-1-1848 in Peize.
9. Harmanna Ebbinge, geboren 1801 in Peize, gedoopt 22-11-1801, overleden 1803 in Peize, begraven 3-2-1803 (of 29-1-1803).
 
VIIb  Roelof Lunsche, geboren 9-6-1762 in Peize, overleden 12-12-1833 in Peize, zoon van Albert Schuring Lunsche (zie VIa) en Johanna Bolhuis.
Gehuwd 22-5-1808 in Peize met Janna Luinge, geboren 11-2-1788 in Peize, gedoopt 17-2-1788, overleden 30-8-1871 in Peize, dochter van Aldert Luinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Roelf Lunsche en Janna Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Lunsche, geboren 27-1-1810 in Peize, gedoopt 3-2-1810, overleden 27-4-1840 in Peize.
2. Aldert Lunsche, geboren 21-6-1812 in Peize, overleden 24-6-1812 in Peize.
3. Jantien Lunsche (zie VIIIa), geboren 29-7-1813 in Peize, overleden 30-6-1842 in Peize.
4. Johanna Lunsche, geboren 18-6-1816 in Peize, overleden 27-4-1840 in Peize.
5. Aldert Lunsche, geboren 9-11-1819 in Peize, overleden 24-2-1890 in Peize.
 
VIIc  Jantien Lunsche, geboren 23-5-1764 in Peize, overleden 16-4-1829 in Haren, dochter van Albert Schuring Lunsche (zie VIa) en Johanna Bolhuis.
Jantien Lunsche wordt vermeld als mede-erfgenaam van (tante) Marchien Lunsche in 1807.
Gehuwd 27-5-1788 in Haren met Cornelis Bolhuis, geboren 1742 in Haren, gedoopt 18-11-1742, overleden 2-3-1819 in Haren, zoon van Luitien Bolhuis en Marchien Cornelis Buirma.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luitje Bolhuis (zie VIIIb), geboren 1789 in Haren, gedoopt 22-3-1789.
 
VIId  Jacob Lunsche, geboren 4-5-1773 in Peize, gedoopt 9-5-1773, overleden 2-4-1849 in Peize, zoon van Albert Schuring Lunsche (zie VIa) en Johanna Bolhuis.
Gehuwd 9-5-1802 in Peize met Hinderkien Barelds Dekker, geboren 24-9-1776 in Peize, gedoopt 29-9-1776, overleden 8-4-1863 in Peize, dochter van Bareld Derks Dekker en Harmtien Alberts, zie genealogie Dekker (1).
Huwelijk: Jacob Lunsche (met zijn bruid).
Op 3-11-1804, op 19-7-1809 en op 4-8-1809 worden kinderen van Jacob Lunsche begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Lunsche, geboren 14-12-1802 in Peize, gedoopt 26-12-1802, overleden 26-2-1885 in Peize.
2. Bareld Lunsche, geboren 13-10-1806 in Peize, gedoopt 19-10-1806, overleden 8-1-1900 in Peize.
Gehuwd 26-6-1830 in Peize met Jantien Mensing, geboren 27-4-1807 in Peize, gedoopt 3-5-1807, overleden 14-3-1875 in Peize, dochter van Barteld Mensing en Geesien Luinge, zie genealogie Mensing.
3. Johanna Lunsche (zie VIIIc), geboren 25-6-1812 in Peize, overleden 8-12-1834 in Peize.
 
VIIe  Albert Lunsche, geboren 1775 in Peize, gedoopt 25-6-1775, overleden 6-11-1848 in Peize, zoon van Albert Schuring Lunsche (zie VIa) en Johanna Bolhuis.
Gehuwd 3-6-1804 in Peize met Margaretha Luinge, geboren 1784 in Peize, gedoopt 7-11-1784, overleden 16-3-1816 in Peize, dochter van Aldert Luinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Albert Lunsche en Margreta Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Lunsche, geboren 21-4-1805 in Peize, gedoopt 28-4-1805, overleden 20-1-1849 in Peize.
2. Jantje Lunsche, geboren 1808 in Peize, gedoopt 20-3-1808, overleden 18-2-1866 in Peize.
3. Aldert Lunsche, geboren 1810 in Peize, gedoopt 28-7-1810, overleden 6-3-1812 in Peize.
4. Alberdina Lunsche, geboren 23-2-1813 in Peize, overleden 25-4-1867 in Peize.
5. Aldert Lunsche, geboren 11-3-1816 in Peize, overleden 16-6-1838 in Peize.
 

Generatie VIII

VIIIa  Jantien Lunsche, geboren 29-7-1813 in Peize, overleden 30-6-1842 in Peize, dochter van Roelof Lunsche (zie VIIb) en Janna Luinge.
Gehuwd 31-5-1839 in Peize met Bareld Luinge, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize, zoon van Jan Luinge en Jeddina Gelmers, zie genealogie Luinge (1), hertrouwd 23-5-1844 in Peize met Geesien Ensing, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 21-3-1878 in Winschoten (akte Peize, elders overleden), dochter van Jannes Ensing en Lipkien Kleises, zie genealogie Ensing (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 22-6-1841 in Peize, overleden 7-7-1866 in Peize. Roelof Luinge woont in 1850 bij zijn grootmoeder Janna Luinge.
 
VIIIb  Luitje Bolhuis, geboren 1789 in Haren, gedoopt 22-3-1789, zoon van Cornelis Bolhuis en Jantien Lunsche (zie VIIc).
Gehuwd met Maria Lucretia Rummering.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Bolhuis, geboren 5-2-1813 in Haren, overleden 8-4-1884 in Haren.
Gehuwd 8-10-1838 in Haren met Roelof Abels, geboren 1800 in Eelde, gedoopt 27-4-1800, overleden 29-5-1878 in Haren, zoon van Abel Roelofs Abels en Jantje Hartlief, eerder getrouwd 5-5-1827 in Eelde met Geessien Albertus, geboren 10-3-1808 in Haren, gedoopt te Haren, overleden 10-9-1837 in Haren, dochter van Hendrik Albertus en Marchien Roelofs Koopman.
2. Lukas Bolhuis, geboren 1822 in Haren, overleden 12-9-1911 in Haren.
 
VIIIc  Johanna Lunsche, geboren 25-6-1812 in Peize, overleden 8-12-1834 in Peize, dochter van Jacob Lunsche (zie VIId) en Hinderkien Barelds Dekker.
Gehuwd 13-6-1833 in Peize met Abel Luinge, geboren 25-3-1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling), overleden 25-5-1875 in Peize, zoon van Roelf Luinge en Annechien Abels Ebels, zie genealogie Luinge (4).
Johanna bij de geboorte van de tweeling overleden. Abel Luinge woont in 1848 met zijn zoon Roelof bij zijn halfzuster Egberdina Buiringe en haar echtgenoot Roelof Brink op Ter Hansouwe (volkstelling 1848, Ap van der Kaap).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 12-6-1914 in Peize.
2. Johanna Luinge, geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 19-7-1837 in Peize.
 

Index
Genealogie Lunsche (2)