U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Buiringe (Buring of Boering)

Generatie I

Ia  Jan Boeringe, overleden 1748 in Peizerhorst, begraven Peize 28-3-1748.
Op 28-3-1748 wordt Jan Burijnge begraven, in het bekken ruim 9 gld. H. Burijnge betaalt voor het laken over zijn vader.
In Huizen van Stand wordt bij Huis Ter Hansouwe op Peizerhorst vermeld:
"In 1741-1742 wordt Jan Buringe als meier op het huis genoemd" en (staatboek van Jan Willinge in 1765) "Ter Hansou de 4de portie...verhuird aan Geertyn Buringe en haar Broeders kinderen". Geertien Boeringe was dus op Ter Hansouwe blijven wonen met haar broer Hindrik, die vermoedelijk voor 1761 is overleden. Egberdina Hindriks Boeringe was toen waarschijnlijk al getrouwd met Aldert Alberts.

Een zeer uitgebreide genealogie, doorlopend tot de jongste generaties, is gepubliceerd door Teunis Boering, oud-wethouder van Eelde en oud-gedeputeerde van Drenthe in zijn boek "Een familie uit het dingspil Noordenveld", Norg 1987, o.a. aanwezig in de bibliotheek van het Drents Archief.
De meeste begraaf- en huwelijksgegevens van Peize en gegevens over de Groninger takken zijn aanvankelijk uit dit boek gehaald en nadien gedeeltelijk gecontroleerd en aangevuld.
Uit de momberaanstelling en inventarisvaststelling bij het hertrouwen van zoon Roelf Buiringe in 1742 wordt melding gemaakt van 4 broers en een zuster:
Egbert Boeringe is voor de helft eigenaar van de veestapel en overige inventaris van de boerderij in Bunne waar zij samen wonen. Hij is evenals broer Hindrik te Peizerhorst medemomber. Bij de schulden is een bedrag van 60 gld. aan de twee broers en een zuster te Peizerhorst en een schuld van 25 gld. aan broer Jan Roeleffs in Groningen. Na het overlijden van Geertien wordt aan de diakonie van Peize een bedrag van 25 gld. uitgekeerd volgens het testament van Dries en Geertien Buiringe. De betalingen worden gedaan door Allert Alberts, de schoonzoon van Hindrik Buiringe.
Kinderen:
1. Roelf Buiringe (zie IIa).
2. Egbert Boeringe (zie IIb).
3. Hindrik Buiringe (zie IIc), overleden 1759 in Peize, begraven 17-8-1759.
4. Geertien Buiringe, overleden 1776 in Peize, begraven 16-1-1776. Op 16-1-1776 wordt Geertien Buiringe begraven. Allert Alberts (getrouwd met Egberdina Hindriks Buiringe) betaalt voor het laken en geeft nog 25 gld. aan de armenkas vanwege het testament van Dries Buiringe en Geertien Buiringe.
5. Dries Buiringe, overleden 1763 in Peize, begraven 8-4-1763. Op 8-4-1763 wordt Dries Buiringh begraven. Allert Alberts (getrouwd met Egberdina Hindriks Buiringe) betaalt voor het laken.
6. Jan Roeleffs Buiring (zie IId).
7. Jantien Boeringh.
Gehuwd 2-12-1732 in Groningen met Pieter Jans, geboren in Noorddijk?.
Huwelijk: Pieter Jans van Noorddijk en Jantien Boeringh, weduwe van Roelof Arents van Donderen, p.q. Jan Boering als broeder.
 

Generatie II

IIa  Roelf Buiringe, zoon van Jan Boeringe (zie Ia).
Gehuwd (1) met Jantien Jannes, dochter van Jannes ?.
In 1742 worden wegens hertrouwen van Roelof Bouringe te Bunne met Gezien Arends mombers aangesteld over de kinderen van Roelof Bouringe en wijlen Jantien Jannes, waarvan een zoon en drie dochters. De mombers zijn Hendrik Geerts Pranninge te Donderen, Hans Jans van Veenhuizen, oom (getrouwd met Egbertje Jannes), Hendrik Bouringe van Peizerhorst, oom en Egbert Bouringe van Bunne, oom. Er zijn goederen mandelig met Egbert Bouringe. Er is o.a. een schuld van 60 gld. aan de zuster en twee broers op Ter Hansau (Peizerhorst) en 25 gld. aan broer Jan Roeloffs te Groningen. De kinderen zullen bij de leeftijd van resp. 18 en 16 jaar ieder ongeveer 60 gld. krijgen. Volgens de momberrekening van 1755 zijn de kinderen Egbertien, Grietien, Jan en Trijntje. Egbertien is getrouwd met Geert Jans van Norg, Jan en Trijntje zijn vanwege hun leeftijd meerderjarig. In 1761 is ook Grietje meerderjarig.
Gehuwd (2) 1742 met Gezien Arends.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Roelofs Boering (zie IIIa), geboren 1725 in (tussen 1724 en 1730).
2. Trijntien Roelofs Buiringe, geboren 1730 in Winde, gedoopt Vries 8-1-1730. Doop: Trijntjen, d.v. Roelf Jansen van Winde.
3. Egbertje Roelfs Boering (zie IIIb), geboren 1732 in Winde, gedoopt Vries 24-2-1732.
4. Grietje Roelfs Buiringe (zie IIIc), geboren 1734 in Winde, gedoopt Vries 16-5-1734.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Hindrik Roelfs Buiringe (zie IIId), geboren 19-12-1743 in Bunne, gedoopt Vries 22-12-1743, overleden 6-3-1824 in Peizerhorst, Peize.
6. Geertje Roelofs Buiringe, geboren 1746 in Bunne, gedoopt Vries 11-12-1746, overleden 31-12-1810 in Bunne, Vries.
Gehuwd 13-5-1787 in Vries met Hindrik Geugies, geboren 1758 in Bunne, gedoopt Vries 27-3-1758, overleden 4-6-1809 in Bunne, zoon van Jan Geugies en Freerkien Harms.
Huwelijk: Hinderik Jans en Geertien Roelefs, beide van Bunne. Op 21-5-1808 maken Hindrik Geugjes en Geertien Roelofs van Bunne een langstlevende testament. Erfgenaam is o.a. halfzuster (van Hindrik Geugies) Jantje Jans, getrouwd met Jacob Boering (kopie van de microfiche slecht leesbaar). Aanname dat het deze Geertje Roelofs betreft. Het is de enige Geertje Roelofs geboren in Bunne.
7. Arend Roelfs Buiringe, geboren 1749 in Bunne, gedoopt Vries 30-11-1749.
8. Jantje Roelfs Buiringe (zie IIIe), geboren 1754 in Bunne, gedoopt Vries 5-5-1754, overleden 22-11-1818 in Witten, Assen.
 
IIb  Egbert Boeringe, zoon van Jan Boeringe (zie Ia).
Gehuwd met Hindrikien Hendriks, dochter van Hindrik Struik.
Egbert Bouringe van Bunne is in 1742 medemomber over de kinderen van Roelf Bouringe als oom.
In 1768 lenen Egbert Bouring en huisvrouw te Bunne 500 gld. van neef Jan Roelofs Bouring te Bunne.
In 1767 leent Egbert Hindriks te Bunne 150 gld. van Jan Struik te Winde om een schuld aan Egbert Bouring en Hindrikje Hindriks af te kunnen lossen.
Zoon Jan is in 1794 medemomber over de kinderen van Hindrik Jans Struik en Annigje Alberts aan vaderszijde. Aanname dat zijn moeder een zuster is van Jan Hindriks Struik.
In 1768 kopen Ette (Sikke Jannes) Swartwolt en Egbert Boeringe een erf te Bunne van de erfgenamen van juffrouw Willinge te Peize (Johanna Wolthers). Het is het huis waar Egbert Boeringe voordien ook woonde met zijn broer Roelf. Er is achteraf onenigheid over de aandelen in het veen die bij het huis horen. In een rechtszaak daarover wordt vermeld dat Egbert Boeringe al meer dan 30 jaar in het huis woont. Henny Swartwolt vermeldt in haar genealogie Swartwolt dat Sikke Jannes zijn gedeelte van het huis verhuurt aan Geesje Arends en haar kinderen, vermoedelijk de weduwe van Roelf Boeringe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Egberts Boering (zie IIIf), geboren 1747 in Bunne, gedoopt Vries 22-1-1747, overleden 21-1-1808 in Bunne, Vries.
 
IIc  Hindrik Buiringe, overleden 1759 in Peize, begraven 17-8-1759, zoon van Jan Boeringe (zie Ia).
Hindrik Bouringe van Peizerhorst is in 1742 medemomber over de kinderen van Roelf Bouringe als oom. Hij is aanwezig bij de vasstelling van de rekening in 1755, maar niet meer in 1761, al wordt hiervan in de akte geen melding gemaakt.
Gehuwd 7-6-1733 in Peize met Annechien Hindriks, overleden 1779 in Peize, begraven november 1779.
Annechien Hendriks wordt bij het overlijden van dochter Jantien vermeld als Annechien Alberts.
Op 17-8-1759 wordt Hinderk Buiring begraven, in het bekken bijna 11 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 7-11-1779 of later in dezelfde maand worden Annegien Hindriks en zoon Hindrik Buiringe begraven. Aldert Alberts betaalt voor het laken over zijn schoonmoeder en zwager.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egberdina Hindriks Buiringe (zie IIIg), overleden 1797 in Peize, begraven 23-10-1797.
2. Jantien Hindriks Buiringe (zie IIIh), geboren 1746, overleden 19-6-1816 in Peize.
3. Hindrik Hindriks Buiringe, overleden 1779 in Peize, begraven november 1779. In 1780 geven Albert (Allert?) Alberts cs de erfenis aan van hun broer Henderik Buuringe.
4. Trijntje Hindriks Buiringe (zie IIIi), overleden 1796 in Peize, begraven 11-3-1796.
 
IId  Jan Roeleffs Buiring, zoon van Jan Boeringe (zie Ia).
Gehuwd (1) 6-9-1730 in Groningen met Wipke Willems, geboren 1709 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 28-8-1709, dochter van Willem Jans en Roelefje Hindriks.
Huwelijk in de A kerk: Jan Jans van Dunderen uijt de Landschap Drenthe en Wipke Willems van de Hoornsedijk, p.q. Willem Jans als vader.
Jan Jans van Vries wordt in 1726 lidmaat te Groningen. Mogelijk iemand anders is Wipke Willems van de Bourtange, die in juni 1728 lidmaat wordt te Groningen.
Uit het boek van Teunis Boering: Willem Buiring treedt bij het huwelijk van Egberdina Jans Buiring op als broer en bij het huwelijk van Jantje Jans Boering als halfbroer. Bij zijn overlijden in mei 1784 wordt vermeld dat hij een voorzoon is van weduwe Boering (Aaltien Hendriks) op de Hoornsedijk. Teunis Boering heeft daarom aangenomen dat zij kinderen zijn uit een eerder huwelijk van Aaltien Hendriks.

Gehuwd (2) 3-12-1743 in Groningen met Aaltje Hendrix, overleden 1796 in Groningen, begraven 11-1796, dochter van Hindrik Egberts en Trijntien? NN.
Huwelijk: Jan Janssen van Dunderen onder Vries en Aeltien Hindriks van Peijse, p.q. Hindrik Egberts als vader.
Bij de dopen van de kinderen wordt als woonplaats vermeld Hoornsedijk. In het uiterste noorden van het deel van de Hoornsedijk dat nog onder Helpman valt, iets ten noorden van de huidige Van Iddekingebrug, ligt in 1832 een boerderij die eigendom is van de erven Jan Buiringh, vermoedelijk de in 1826 overleden zoon Jan. Dit gebied viel evenals Helpman kerkelijk onder Groningen en na de indeling in gemeentes bestuurlijk onder Haren. Op deze plaats boog de Hoornsedijk af van het Hoornsediep en volgde het tracÚ van de huidige Paterswoldseweg tot aan de buitenste gracht van Groningen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelofjen Buiring, geboren 1731 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 28-8-1731. Doop A kerk 28-8-1731: Roelofjen, d.v. Jan Buiren en Wupke Willems an de Horensedijk.
2. Willem Jans Buiring, geboren 1733 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 15-2-1733, overleden 1784 in Groningen, begraven 5-1784. Doop A kerk 15-2-1733: Willem, z.v. Jan Boerum en Wipke Willems op de Hoornsedijk.
Breukdodenboek Groningen 24-5-1784: Willem Boering, voorzoon van de wed. Boering op de Horensche Dijk.
3. Egberdina Jans Buiring, geboren 1735 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 1-5-1735, overleden 1-1-1810 in Groningen. Doop A kerk 1-5-1735: Egberdina, d.v. Jan Buuren en Wipke Willems op de Hoornsedijk.
Gehuwd 9-12-1761 in Groningen met Hieronimus Jans, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 7-11-1728, zoon van Jan Harms en Jantje Jeronimus, zie genealogie ~Jeronimus.
Huwelijk: Hieronymus Jannes van Eelde en Egberdina Jans Buiring, p.q. Willem Buiring als broeder.
Op 17-7-1771 word Jan Buiring gedoopt, z.v. Ironimus Jans en Egberdina Jans in de Schuitem. str.
Egberdina bij overlijden als Egberdijna Jans, wed. Jeronijmus Jans, 77 jaar, gewoond in de Schuitmakersstr, nalatende 5 kinderen uit 1 huwelijk.
4. Roelefien Buiring, geboren 1738 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 27-7-1738. Doop A kerk 27-7-1738: Roelfien, d.v. Jan Beering en Wiekke Willems op de Hoors Dijk.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Trijntje Jans Boering (zie IIIj), geboren 1745 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 27-6-1745.
6. Jantje Jans Boering, geboren 1748 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 28-4-1748, overleden 12-1801 in Groningen. Doop A kerk: Jantien d.v. Jan Boerink en Aaltje Hindrixs E.L. op de Horenschen dijk.
Gehuwd 13-5-1773 in Groningen met Willem Rosing, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 26-1-1744, zoon van Jan Rosing en Janna Engelkes.
7. Hindrikje Jans Buiring, geboren 1751 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 24-1-1751. Doop A kerk: Hindrikje, d.v. Jan Jans en Aaltien Hindriks, Hoornse Dijk.
8. Geertjen Jans Buiring, geboren 1755 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 19-3-1755. Doop A kerk: Geertjen, d.v. Jan Buringh en Aaltjen Hendrix op de Hoornschedijk.
9. Jan Jans Buiring (zie IIIk), geboren 1758 in Groningen, gedoopt 5-11-1758, overleden 4-11-1826 in Haren, Hoornsedijk.
 

Generatie III

IIIa  Jan Roelofs Boering, geboren 1725 in (tussen 1724 en 1730), zoon van Roelf Buiringe (zie IIa) en Jantien Jannes.
Gehuwd 8-5-1768 in Vries met Freerkien Harms, dochter van Harm Geerts en NN NN, eerder getrouwd 19-5-1755 in Vries met Jan Geugies, zoon van Hindrik Geugies en Marchien Jans.
Huwelijk in Vries: Jan Bouringe en Freerkien Harms, beide van Bunne.
Bij de momberaanstelling over de kinderen van wijlen Jan Geugies en Frerikje Harms te Bunne wordt de nieuwe echtgenoot van Frerikje Harms vermeld als Jan Roelofs Boeringe te Bunne.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Jans Boering, geboren 1769 in Bunne, gedoopt Vries 7-5-1769.
2. Jantien Jans Boering (zie IVa), geboren 22-4-1770 in Bunne, gedoopt Vries 29-4-1770, overleden 26-12-1847 in Bunne.
3. Harmtien Jans Boering, geboren 30-1-1772 in Bunne, gedoopt Vries 9-2-1772, overleden 26-1-1856 in Vries.
Gehuwd 30-12-1798 in Vries met Harm Hindriks Hardenberg, geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 2-9-1764, overleden 2-4-1848 in Yde, Vries, zoon van Hindrik Harms en Aaltje Klaas Popken, zie genealogie Hardenberg.
Huwelijk: Harm Hinderiks, van Dunderen en Harmtien Jans, van Bunne.
 
IIIb  Egbertje Roelfs Boering, geboren 1732 in Winde, gedoopt Vries 24-2-1732, dochter van Roelf Buiringe (zie IIa) en Jantien Jannes.
Bij het overlijden van zoon Egbert wordt als moeder vermeld Egbertje Hendriks.
Gehuwd 1-6-1755 in Norg met Geert Jans, geboren in Norg?.
Huwelijk: Geert Jans van Norg en Egbertje Roelofs van Bunne.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Geerts Boering (zie IVb), geboren 1756 in Norg, gedoopt 22-8- 1756, overleden 30-5-1821 in Zuidvelde.
2. Roelf Geerts Boering, geboren 20-5-1758 in Norg, gedoopt 28-5-1758, overleden 14-1-1820 in Zuidvelde.
3. Grietien Geerts Boering, geboren 19-5-1760 in Norg, gedoopt 25-5-1760, overleden 26-2-1840 in Eelde.
4. Hendrik Geerts Boering (zie IVc), geboren 6-11-1763 in Norg, gedoopt 13-11-1763, overleden 7-2-1826 in Norg.
5. Egbert Geerts Boering (zie IVd), geboren 1766 in Norg, gedoopt 8-6-1766, overleden 25-1-1838 in Norg.
6. Jantien Geerts Boering (zie IVe), geboren 19-4-1769 in Norg, gedoopt 23-4-1769, overleden 30-8-1852 in Eelde.
7. Aaltien Geerts Boering (zie IVf), geboren 1774 in Norg, gedoopt 22-5-1774, overleden 29-8-1847 in Eelde.
 
IIIc  Grietje Roelfs Buiringe, geboren 1734 in Winde, gedoopt Vries 16-5-1734, dochter van Roelf Buiringe (zie IIa) en Jantien Jannes.
Gehuwd 23-5-1763 in Vries met Jan Lambers, geboren in Vries?.
Huwelijk: Jan Lambers van Vries en Grietje Roelfs van Bunne.
Doop Lambert: z.v. Jan Lambers en Grietje Roelfs Buiringe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegje Jans, geboren 1764 in Vries, gedoopt 12-2-1764, overleden 20-11-1811 in Vries.
2. Jantje Jans Nuver, geboren 1765 in Vries, gedoopt 8-12-1765, overleden 28-10-1846 in Vries.
3. Lambert Jans Nuver, geboren 15-4-1768 in Assen, overleden 28-9-1853.
Gehuwd 7-5-1797 in Norg met Aaltje Willems Nijland, geboren 6-10-1771 in Rolde, gedoopt 13-10-1771, overleden 3-3-1838 in Assen, dochter van Willem Tonnis Nijland en Zwaantien Gerrits, zie genealogie Nijland.
Huwelijk: Lammert Jans en Aaltje Willems, beide van Norg.
4. Grietje Jans, geboren 1772 in Vries, gedoopt 29-11-1772.
5. Roelf Jans, geboren 1776 in Vries, gedoopt 5-5-1776.
 
IIId  Hindrik Roelfs Buiringe, geboren 19-12-1743 in Bunne, gedoopt Vries 22-12-1743, overleden 6-3-1824 in Peizerhorst, Peize, zoon van Roelf Buiringe (zie IIa) en Gezien Arends.
Doop: Hindrik, z.v. Roelf Buiringe, van Bunne.
Overlijden in Drenlias: Hindrik Buiving, z.v. Roelef Buiving en Gezien Arends, overleden 7-3-1824. Dat moet zijn Buiring, op de zesde maart 1824.

Gehuwd 18-6-1786 in Vries met Albertien Alefs Schut, geboren 1763 in Anloo, gedoopt 31-7-1763, overleden 20-2-1813 in Bunne, Vries, dochter van Alof Hendriks en Jantien Arends Kors.
Huwelijk: Hindrik Roelefs, van Bunne en Albertien Alefs, van Gasteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesien Hindriks Boering, geboren 10-4-1787 in Bunne, gedoopt Vries 15-4-1787, overleden 21-6-1848 in Peize.
Gehuwd 7-7-1816 in Eelde met Jan Jans Horst, geboren 1781 in Peize, gedoopt 16-9-1781, overleden 4-11-1828 in Peize, zoon van Jan Lamberts Horst en Aaltien Hindriks, zie genealogie Horst (Peize).
Kinderen:
Aaltien Horst trouwt in 1860 in Roden met Roelof de Vries.
Albertien van der Horst trouwt in 1850 in Haren met Derk Oddens. Deze Derk Oddens is in 1861 aangever van het overlijden in Glimmen van Hindrik van der Horst, 91 jaar, als neef van de overledene (aangetrouwde oomzegger).
Janna van der Horst trouwt in 1853 in Haren met Jan Poutsma, geboren in Glimmen.
Hinderkien Horsttrouwt in 1869 in Roden met Willem Timmer.
Ziena Horst overlijdt in 1853 in Glimmen.
De enige zoon Hindrik, geboren in 1822, woont in 1850 vermoedelijk in Smilde als dienstknecht. Het bevolkingsregister vermeldt dat hij in 1853 vertrekt naar Peize, maar daar is hij niet teruggevonden. Hij wordt evenmin vermeld in het testament van neef Geert Hindriks Horst (overleden Norg 1892).
2. Jantien Hindriks Boering, geboren 1789 in Bunne, gedoopt Vries 8-3-1789, overleden 11-10-1840 in Peize.
3. Hinderkien Hindriks Boering, geboren 1792 in Bunne, gedoopt Vries 5-2-1792.
4. Roelf Hindriks Boering, geboren 1795 in Bunne, gedoopt Vries 26-4-1795, overleden 29-3-1858 in Terheijl, Roden.
Gehuwd 9-8-1817 in Vries met Henderika Everts van Veen, geboren 25-1-1793 in Assen, gedoopt 27-1-1793, overleden 30-4-1865 in Groningen, dochter van Evert Alberts van Veen en Aaltje Coenraads.
5. Geertien Hendriks Boering, geboren 1798 in Bunne, gedoopt Vries 1-10-1798, overleden 5-2-1866 in Peize.
Gehuwd 30-10-1834 in Peize met Lucas Frens Veninga, geboren 26-12-1794 in Smilde, overleden 14-2-1842 in Peize, zoon van Frens Roelofs en Jantien Lucas, eerder getrouwd 6-10-1822 in Eelde met Gesien Jans de Ruiter, geboren 10-3-1800 in Peize, gedoopt 15-9-1800, overleden 15-4-1832 in Peize, dochter van Jan Reinders de Ruiter en Hillegien Jans Beuving.
6. Annegien Hindriks Boering, geboren 1804 in Bunne, gedoopt Vries 24-6-1804, overleden 15-2-1859 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 18-5-1839 in Haren met Geert Krans, geboren 1798 in Slochteren, gedoopt 19-8-1798, overleden 12-10-1871 in Noordlaren, Haren, zoon van Geert Geerts Krans en Anje Alberts.
 
IIIe  Jantje Roelfs Buiringe, geboren 1754 in Bunne, gedoopt Vries 5-5-1754, overleden 22-11-1818 in Witten, Assen, dochter van Roelf Buiringe (zie IIa) en Gezien Arends.
Gehuwd 28-5-1779 in Rolde met Egbert Lucas, geboren 30-1-1754 in Anloo, overleden 1-12-1818 in Assen, zoon van Lucas Egberts en Margien Egberts.
T. Boering vermeldt huwelijk 5-5-1771 Anloo, maar dat lijkt erg jong voor beiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Egberts, geboren 1780 in Peelo, gedoopt Rolde 14-5-1780, overleden 14-4-1837 in Vredeveld, Assen.
Gehuwd 25-1-1807 in Assen met Hendrikus Meijer, geboren 1774 in Meppel, gedoopt 17-4-1774, overleden 13-11-1831 in Assen, zoon van Hendrik Meijer en Jantien Jacobs Rebbing, eerder getrouwd 16-11-1799 in Assen (afkondiging) met Albertje Roelofs Meertens.
Huwelijk: Hendrikus Hendriks, weduwnaar van Albertje Martens en Marrechien Egberts van Witten.
2. Roelof Egberts Boering, geboren 1781 in Peelo, gedoopt Rolde 28-10-1781, overleden 19-7-1837 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 13-5-1810 in Rolde met Lammegien Jans Daling, geboren 18-12-1778 in Grolloo, gedoopt Rolde 1-1-1779, overleden 4-1-1819 in Witten, Assen, dochter van Jan Gerrits en Jantje Remmelts Daling.
3. Lucas Egberts Boering, geboren 1783 in Peelo, gedoopt Rolde 30-11-1783, overleden 1-5-1848 in Assen. De naam Boering wordt pas later gebruikt.
Gehuwd 29-9-1819 in Assen met Jantje Jans, geboren 1783 in Zuidlaren, gedoopt 18-5-1783, overleden 28-4-1849 in Assen, dochter van Jan Harms en Jacobje Harms.
4. Jan Egberts, geboren 1786 in Peelo, gedoopt Rolde 7-5-1786.
5. Jan Egberts, geboren 1793 in Peelo, gedoopt Rolde 1-9-1793.
 
IIIf  Jan Egberts Boering, geboren 1747 in Bunne, gedoopt Vries 22-1-1747, overleden 21-1-1808 in Bunne, Vries, zoon van Egbert Boeringe (zie IIb) en Hindrikien Hendriks.
Gehuwd 27-5-1798 in Vries met Hillechien Jans Tiessen, geboren 22-4-1774 in Donderen, gedoopt Vries 30-4-1774, overleden 3-4-1863 in Bunne, Vries, dochter van Jan Thijs en Truidje Freriks.
Huwelijk: Jan Boeringe van Bunne en Hillegien Jans van Gasteren.
Bij overlijden Jan Egberts, gehuwd 61 jaar, nalatende 2 kinderen.
Op 28-1-1811 wordt in Bunne geboren Geertruid, dochter van Hillechien Jans, gedoopt Vries 10-3-1811. Zij trouwt als Geertruid Boering op 31-3-1838 in Vries met Hendrik Jans Brink. Bij overlijden 2-2-1887 in Vries als dochter van Jan Boering en Hillechien Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikien Jans Boering (zie IVg), geboren 25-2-1799 in Bunne, gedoopt Vries 3-3-1799, overleden 11-6-1890 in Bunne.
2. Geertien Jans Boering, geboren 1802 in Bunne, gedoopt Vries 1-7-1802, overleden 2-7-1878 in Bunne.
Gehuwd (1) 29-12-1823 in Vries met Pieter Hindriks Buring, geboren 4-8-1795 in Peize, gedoopt 16-8-1795, overleden 16-6-1834 in Bunne, Vries, zoon van Hindrik Alderts Buiringe en Annechien Pieters.
Gehuwd (2) 19-10-1835 in Vries met Anne Roelofs Leekstra, geboren 15-5-1799 in Oosterwolde, gedoopt 26-5-1799, overleden 20-8-1865 in Bunne, Vries, zoon van Roelof Engberts Leekstra en Martjen Annes de Haan.
3. Jantien Jans Boering, geboren 11-3-1808 in Bunne, gedoopt Vries 13-3-1808, overleden 29-8-1888 in Bunne. Doop: Jantien, d.v. Jan Egberts en Hillechien Jans.
 
IIIg  Egberdina Hindriks Buiringe, overleden 1797 in Peize, begraven 23-10-1797, dochter van Hindrik Buiringe (zie IIc) en Annechien Hindriks.
Gehuwd 30-5-1756 in Peize met Aldert Alberts, overleden 1784 in Peize, begraven 30-1-1784, zoon van Albert Hindriks en Annegien Alders.
Huwelijk: Allert Albers en Egbertijn Buiringe, in het bekken 4 gld.
Na weduwe Hindrik Buiringe in 1764 en 1774 wordt in 1784 en 1794 weduwe Allert Alberts vermeld in het Haardstedenregister van Peize, steeds als eerste (Ter Hansouwe) en met 4 paarden.
T. Boering: Aldert Alberts begraven 30-1-1784, Egberdina 23-10-1797.

Op 30-1-1784 wordt Aldert Albers van de Horst begraven, in het bekken ruim 10 gld. Egbertijn Buiring betaalt voor het laken over haar man Aldert Hijnderks (Buirij doorgestreept).
In Huizen van Stand bij Ter Hansouwe: "In 1794 namelijk had de toenmalige meier, de weduwe Allert Alberts, uitstel van betaling aangevraagd omdat zij de huur niet kon voldoen."
Op 23-10-1797 wordt de weduwe van Aldert Alberts begraven, in het bekken ruim 9 gld., Albert Alders betaalt voor het laken over zijn moeder (moet zijn Aldert Alderts).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Alderts Buiringe (zie IVh), overleden 3-5-1796 in Peize, begraven 4-5-1796.
2. Jan Alderts Buiringe (zie IVi), geboren in Peize, overleden 23-11-1808 in Ulrum.
3. Hindrik Alderts Buiringe (zie IVj), geboren 6-5-1764 in Peize, overleden 5-6-1837 in Peize.
4. Aldert Alderts Boering (zie IVk), geboren 19-6-1766 in Peize, overleden 27-12-1818 in Eelde.
5. Wigcher Alderts Buringa (zie IVl), geboren 16-12-1773 in Peize, gedoopt 19-12-1773, overleden 29-3-1837 in Haren.
 
IIIh  Jantien Hindriks Buiringe, geboren 1746, overleden 19-6-1816 in Peize, dochter van Hindrik Buiringe (zie IIc) en Annechien Hindriks.
Gehuwd 19-6-1768 in Peize met Steven Alberts Bakker, overleden 1779 in Peize, begraven november 1779, zoon van Albert Hindriks en Annegien Alders.
Huwelijk: Steven Albers en Jantijn Buiringe.
Steven Alberts wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1774, in 1784 zijn weduwe. In 1754 en 1764 woonde hier Albert Hindriks.
Op 7-11-1779 of later in dezelfde maand wordt Steven Albers begraven. Jantien Buiringe betaalt voor het laken over haar man S. Albers.
Jantien bij overlijden als Jantien Hindriks Boering, echtgenote van Steven Alberts Bakker en weduwe van Hindrik Jans Smit. De laatste moet zijn de overleden echtgenoot van haar dochter.
In de huwelijksakte van kleinzoon Steven Meijer staat dat Steven Alberts Bakker is overleden op of voor 7-11-1779, vermoedelijk de begrafenisdatum.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Stevens (zie IVm), geboren 14-10-1770 in Peize, overleden 12-4-1831 in Donderen, Vries.
 
IIIi  Trijntje Hindriks Buiringe, overleden 1796 in Peize, begraven 11-3-1796, dochter van Hindrik Buiringe (zie IIc) en Annechien Hindriks.
Gehuwd (1) 30-5-1756 in Sauwerd met Sicke Hindriks, geboren in Foxwolde, zoon van Hindrik Jacobs en Annechien Sikkens.
Huwelijk Wetsinge/Sauwerd: Sicco Hindriks van Rhoon en Trijntje Hindriks Boeringa va nEelde beide in 't Landschap Drenthe, getrouwd te Sauwerd.
Huwelijksafkondiging Groningen: Sicke Hindriks van Foxwolde onder Rhoon en Trijntje Hindriks Boeringa van Eelde pro qua Hindrik Roelfs Boeringa als vader. Hiervan attestatie gepasseerd. Met belastinge tot Wetsinge.

Gehuwd (2) 19-6-1763 in Baflo met Aldert Hazelhoff, geboren 1738 in Sappemeer, gedoopt 2-2-1738, overleden 3-5-1783 in Baflo, zoon van Evert Hazelhof en Hester Alles.
Huwelijk: Aldert Haselhof van Sapmeer, schoolmeester te Baflo en Trijntje Hindriks Boeringe van Peise in Drent.
Op 3-4-1763 wordt Aldert Haselhof, schoolmeester en komend van Peize, lidmaat in Baflo.
Uit het boek van T. Boering: "In 1783 is er een diakonieaantekening in Peize: Trijntien Boeringe, wed. van de schoolmeester A. Haselhof van Baflo voor de tijd van 8 jaren om Trijntien Boeringe wed. van de schoolmeester A. Haselhof met haar kinderen te zullen onderhouden, zo onderstand mogte nodig hebben (4 mei 1783)."
Op 11-3-1796 wordt de weduwe van A. Haselof begraven. Op 26-5-1796 betalen de kinderen van A,. Hoselof voor het laken over hun moeder Trijntje Buiring.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Esterdina Anna Hazelhoff, geboren 1764 in Baflo, gedoopt 11-3-1764.
Gehuwd (1) 20-5-1787 in Feerwerd met Gerrit Berends, geboren 1755 in Feerwerd, gedoopt 17-8-1755, zoon van Berend Gerrits en Maijke Coenes.
Huwelijk: Gerrit Berends van Feerwert en Hesterdina A. Hazelhof van Baflo.
Gehuwd (2) 1-1-1798 in Feerwerd met Koene Geerts van der Molen, geboren 1752 in Noordhorn, gedoopt 6-8-1752, overleden 5-1-1821 in Feerwerd, Ezinge, zoon van Geert Louwes en Grietje Koenes, hertrouwd 4-9-1817 in Ezinge met Korneliske Simons, geboren 1770 in Garnwerd, gedoopt 16-9-1770, overleden 13-11-1827 in Feerwerd, Ezinge, dochter van Simon Jans en Korneliske Ludolfs.
Huwelijk: Koene Geerts van Noordhorn en Hesterdina Alderts Haselhof, wed. van Gerrit Berends, van Feerwert.
Koene Geerts van der Molen is schoenmaker.
2. Hindrik Hazelhoff, geboren 1766 in Baflo, gedoopt 29-6-1766, overleden 15-11-1828 in Leeuwarden.
Gehuwd 15-5-1803 in Leeuwarden met Aaltje Pieters Gemser, geboren 10-11-1775 in Leeuwarden, gedoopt 26-11-1775, overleden 22-7-1846 in Leeuwarden, dochter van Pieter Philippus Gemser en Albertina Haijes.
Huwelijk: Hendrik Haselhoff van Birdaard en Aaltje Gemser van Leeuwarden. Ook huwelijksafkondiging in Birdaard, Dantumadeel: Hendrik Hazelhof van Birdaard en Aaltje Gemzers van Leeuwarden, getrouwd te Leeuwarden.
Op 9-9-1804 wordt in Birdaard gedoopt Trijntje, d.v. Hendrik Alderts Hazelhoff en Aaltje Pieters Gemsers, geboren Birdaard 26-8-1804.
Op 10-6-1810 wordt in de kerk van Oenkerk/Giekerk/Wijns gedoopt Alberdina, d.v. Hendrik Alderts Haselhof en Aaltje Pieters Gimzer, geboren 9-5-1810.
Mogelijk is Hendrik dezelfde als Hendrik Hazelhoff, overleden Leeuwarden 15-11-1828, gehuwd, 54 jaar (dat zou te jong zijn).
Aaltje is mogelijk Aaltje Gemser, overleden Leeuwarden 24-7-1846, weduwe, 70 jaar.
3. Annechien Hazelhoff, geboren 1769 in Baflo, gedoopt 27-3-1769, overleden 29-12-1816 in Feerwerd, Ezinge.
Gehuwd 4-12-1796 in Feerwerd met Severijn Bouman, geboren 15-1-1768 in Feerwerd, gedoopt 17-1-1768, overleden 15-7-1823 in Feerwerd, Ezinge, zoon van Hans Bouwman en Grietje Hindriks Cronenberg, hertrouwd 7-9-1817 in Ezinge met Metta Hinderika Swalve, geboren 25-2-1786 in Bunde, Oost-Friesland, overleden 10-9-1847 in Feerwerd, Ezinge, dochter van Gerrit Swalve en Etta Hinderika Meijer.
Huwelijk: Severijn Bouman van Feerwerd en Annigje Alderts Haselhof van Baflo. Ook als Bouwman.
4. Jantje Hazelhoff, geboren 23-1-1776 in Baflo, gedoopt 11-2-1776, overleden 1795 in Peize, begraven 3-5-1795. Op 3-5-1795 wordt in Peize J. Alders begraven. Trijntien Buiring betaalt voor het laken over Jantien Alders.
 
IIIj  Trijntje Jans Boering, geboren 1745 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 27-6-1745, dochter van Jan Roeleffs Buiring (zie IId) en Aaltje Hendrix.
Doop A kerk: Trijntien, d.v. Jan Boereng en Aaltien Hindrix, egt. op de Hoornsedijk.
Gehuwd 29-10-1775 in Boertange met Tonko Tammens, geboren 1748 in Bourtange, gedoopt 22-9-1748, overleden 10-3-1826 in Groningen, zoon van Tonko Tammens en Lukje Remkes.
Huwelijk: Tonke Tammes en Trijntje Jans Buring van den Hoornschen Dijk. Ook afkondiging in Zuidbroek: Tonke Tammes van de Bourtange en Trijntje Jans Buring van de Horensche Dijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lukjen Tammens, geboren 1782 in Groningen, gedoopt 27-9-1782, overleden 24-7-1823 in Groningen.
Gehuwd 13-1-1811 in Groningen met Johannes Borgesius, geboren 1781 in Bellingwolde, gedoopt 27-10-1781, overleden 21-10-1840 in Groningen, zoon van Jacobus Borgesius en Geertje Jans Mulder.
Huwelijk: Johannes Borgesius van Bellingwolde en Lukjen Tammes van Groningen.
Johannes verdronken nabij de Herepoortenboog.
 
IIIk  Jan Jans Buiring, geboren 1758 in Groningen, gedoopt 5-11-1758, overleden 4-11-1826 in Haren, Hoornsedijk, zoon van Jan Roeleffs Buiring (zie IId) en Aaltje Hendrix.
Doop A kerk: Jan, z,v, Jan Buirink en Aaltjen Hendrix op de Hoornsche dijk.
Gehuwd 1-6-1787 in Groningen met Aafjen Jans Kloosterhuis, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 19-9-1760, overleden 22-9-1827 in Haren, Hoornsedijk, dochter van Jan Jans Kloosterhuis en Trijntje Everts.
Bij de dopen van de kinderen wonend in het Klooster/Oude Ebbingestraat.
Aafjen bij overlijden wonend in huis D2.
Lijst van de mannelijke bevolking van Haren 1814:
Jans Buring geboren 11-6-1776 (moet 1796 zijn), landbouwerszoon, wonend Helpman huis D2.
Jan Buring, geboren 4-8-1793, idem, in 1814 als conscript uit de Franse Armee.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Jans Buiring, geboren 1789 in Groningen, gedoopt 28-7-1789, overleden 27-4-1855 in Groningen.
Gehuwd 25-3-1819 in Groningen met Reinder Brongers, geboren 1783 in Thesinge, gedoopt 26-10-1783, overleden 21-4-1860 in Groningen, zoon van Eppe Brongers en Zwaantje Hazelhoff, eerder getrouwd 28-4-1811 in Groningen met Willemke Piebes de Vries, geboren 1780 in Dokkum, overleden 27-10-1817 in Groningen, dochter van Piebe de Vries en Aukje Sipsma.
2. Aaltje Jans Buiring, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 15-5-1791, overleden 16-11-1860 in Groningen.
Gehuwd 8-5-1834 in Groningen met Johan Henrich Momberg, geboren 1799 in Coevorden, gedoopt 15-9-1799, overleden 2-12-1883 in Groningen, zoon van Johan Momberg en Anna Judith Strijdel Streijter, hertrouwd 5-3-1863 in Groningen met Jeltje Steenhuizen, geboren 1800 in Kommerzijl, gedoopt Grijpskerk 28-9-1800, overleden 13-6-1866 in Groningen, dochter van Jelmer Reinderts Steenhuizen en Martje Geerts Sijtsma.
3. Jan Jans Buiring, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 9-8-1793, overleden 5-10-1833 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 22-11-1829 in Groningen met Lisabeth Pieters Jonkman, geboren 1801 in Appingedam, gedoopt 4-3-1801, overleden 7-3-1891 in Sauwerd, Adorp, dochter van Pieter Harms Jonkman en Lammigjen Jans, hertrouwd 17-11-1838 in Haren met Hindrik Jans Oosterhuis, geboren 1792 in Heidenschap, gedoopt Garmerwolde 7-10-1792, overleden 26-12-1848 in Garmerwolde, Ten Boer, zoon van Jan Gerrits Oosterhuis en Jantjen Hindriks, hertrouwd 19-7-1853 in Adorp met Jan Harms de Jonge, geboren 19-8-1816 in Sauwerd, Adorp, overleden 10-8-1893 in Wetsinge, Adorp, zoon van Harm Klaassens de Jonge en Fenje Jans Kuiling.
Bij het derde huwelijk van Lisabeth zijn de verkeerde gegevens gebruikt (genlias): Elizabeth Pieters Jongman, 25 jaar, geboren Appingedam, d.v. Pieter Harms en Grietje Jans Koning. Bij overlijden worden de leeftijd en de ouders wel correct vermeld.
4. Johannes Jans Buiring, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 16-6-1796, overleden 19-12-1870 in Groningen. Doopnaam Jans. Commies griffier.
Gehuwd 28-2-1828 in Groningen met Gezina Neringh, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 17-5-1797, overleden 15-7-1876 in Groningen, dochter van Jan Neringh en Tellina Onnes.
5. Hinderkien Jans Buiring, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 6-1-1799, overleden 25-3-1883 in Groningen.
Gehuwd 24-7-1828 in Groningen met Fokke Eltes Sonies, geboren 24-3-1802 in Groningen, gedoopt 24-3-1802, overleden 16-8-1876 in Groningen, zoon van Elte Bernardus Sonies en Hillechien Jans.
 

Generatie IV

IVa  Jantien Jans Boering, geboren 22-4-1770 in Bunne, gedoopt Vries 29-4-1770, overleden 26-12-1847 in Bunne, dochter van Jan Roelofs Boering (zie IIIa) en Freerkien Harms.
Gehuwd 13-5-1792 in Vries met Jacob Geerts Boering, geboren 25-6-1767 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-6-1767, overleden 13-3-1824 in Bunne, zoon van Geert Hinderikus en Roelfien Hendriks, zie genealogie Oosterhuis.
Huwelijk: Jacob Geerts, van Eelde en Jantien Jansen, van Bunne.
De familienaam Boering komt waarschijnlijk via Jantien Jans Boering, mogelijk ook afkomstig van het erf waar zij wonen omdat de naam al in 1808 wordt vermeld in het langstlevende testament van (halfbroer) Hindrik Geugjes en Geertien Roelofs (Buiringe?), terwijl Jantien daarin wordt aangeduid als Jantien Jans.
T. Boering vermeldt ook de aangifte Collaterale Successie, OSA 1785, van 22-6-1798 wanneer Jacob Boering de erfenis van zijn vrouws oom Geert Harms aangeeft.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Freerkien Jacobs Boering, geboren 1793 in Bunne, gedoopt Vries 17-2-1793.
2. Geert Jacobs Boering, geboren 1800 in Bunne, gedoopt Vries 19-10-1800.
3. Geert Jacobs Boering, geboren 1802 in Bunne, gedoopt Vries 17-10-1802, overleden 28-5-1875 in Bunne.
4. Freerkien Jacobs Boering, geboren 1806 in Bunne, gedoopt Vries 2-10-1806, overleden 27-12-1885 in Bunne, Vries.
Gehuwd 12-5-1832 in Vries met Willem Gerards Arkies, geboren 10-3-1799 in Peize, gedoopt 17-3-1799, overleden 5-4-1893 in Bunne, Vries, zoon van Gerard Willems Arkies en Lammegien Jans Staal.
5. Roelfien Jacobs Boering, geboren 1807 in Bunne, gedoopt Vries 27-12-1807.
 
IVb  Jan Geerts Boering, geboren 1756 in Norg, gedoopt 22-8- 1756, overleden 30-5-1821 in Zuidvelde, zoon van Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (zie IIIb).
Gehuwd 16-5-1790 in Norg met Elisabeth Koenraats, geboren 1756 in Mensingeweer, gedoopt 14-11-1756, dochter van Johan Koenraad Schelhaze en Maria Numda.
Huwelijk: Jan Geerts van Norg en Elisabeth Coenraats te Norg.
Afkondiging in Vries: Jan Geerts van Norg en Elizabeth Konraats, van Vries, attestatie ontvangen.
Zie ook Conradus Schelhaas (Ab Hummel, zie ook kwartierstaat Hummel).
(Johan) Koenraad Schelhaze is afkomstig uit Duitsland en is hovenier op verschillende buitenplaatsen in Groningen en Drenthe, o.a. het Huis Mensinge in Roden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertje Jans Boering, geboren 8-3-1791 in Norg, gedoopt 10-4-1791, overleden 28-3-1868 in Norg.
Gehuwd 3-5-1822 in Leek met Jacob Akes Auwema, geboren 5-3-1800 in Tolbert, gedoopt 16-3-1800, overleden 26-8-1889 in Norg, zoon van Aake Harms Auwema en Jantje Jacobs.
2. Maria Jans Boering, geboren 1793 in Norg, gedoopt 6-1-1793.
3. Maria Jans Boering, geboren 1794 in Norg, gedoopt 4-5-1794, overleden 22-2-1870 in Haren.
Gehuwd 11-5-1820 in Eelde met Berend Stevens Brink, geboren 6-6-1796 in Peize, gedoopt 12-6-1796, overleden 19-4-1850 in Paterswolde, zoon van Steven Thijs Brink en Trientien Luchies.
 
IVc  Hendrik Geerts Boering, geboren 6-11-1763 in Norg, gedoopt 13-11-1763, overleden 7-2-1826 in Norg, zoon van Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (zie IIIb).
Gehuwd met Martien Tonnis, geboren 1776 in Roderwolde, gedoopt 30-6-1776, overleden 21-2-1825 in Norg, dochter van Tonnis Tonnis en Jeichien Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Boering, geboren 7-4-1802 in Norg, gedoopt 11-4-1802, overleden 1802 in Norg. Aantekening bij de doop: kind overleden.
2. Jeigjen Boering (zie Va), geboren 9-11-1803 in Norg, gedoopt 20-11-1803, overleden 24-5-1889 in Eelde.
3. Geert Boering, geboren 1806 in Norg, gedoopt 13-4-1806, overleden 13-11-1866 in Assen.
Gehuwd 6-5-1837 in Eelde met Egbertien Staats, geboren 6-10-1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-10-1811, overleden 22-10-1891 in Loonerveld, Assen, dochter van Harmen Staats en Jantien Roelofs, zie genealogie Staats.
4. Teunis Boering, geboren 1808 in Norg, gedoopt 31-7-1808, overleden 11-4-1873 in Steendijk, Assen.
Gehuwd 13-10-1832 in Eelde met Janna Jans van Rhee, geboren 29-1-1809 in Zuidlaren, gedoopt 5-2-1809, overleden 27-1-1894 in Steendijk, Assen, dochter van Jan Jans van Rhee en Jopkien Jans Hoeks, zie genealogie Hoeks.
5. Jan Boering, geboren 1811 in Norg, gedoopt 3-3-1811.
6. Egbertien Boering, geboren 2-5-1814 in Norg, overleden 19-7-1840 in Eelde.
Gehuwd 9-11-1839 in Eelde met Jan Staats, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 17-7-1803, overleden 22-12-1846 in Paterswolde, zoon van Harmen Staats en Jantien Roelofs, zie genealogie Staats, hertrouwd 4-5-1844 in Eelde met Aaltien Bakker, geboren 1817 in Helpman, Haren, overleden 3-7-1899 in Harkstede, Slochteren, dochter van Jacob Bakker en Helena Eemsing, zie genealogie Bakker2.
7. Roelf Boering, geboren 11-1-1818 in Norg.
8. Hendrik Boering, geboren 12-12-1821 in Norg, overleden 31-5-1822 in Norg.
 
IVd  Egbert Geerts Boering, geboren 1766 in Norg, gedoopt 8-6-1766, overleden 25-1-1838 in Norg, zoon van Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (zie IIIb).
Scheper.
Gehuwd 11-5-1800 in Norg met Jantje Harms, geboren 2-9-1774 in Vries, overleden 28-8-1830 in Norg, dochter van Harm Jans en Albertje Geerts.
Huwelijk: Egbert Geerts van Norg en Jantijn Harms van Bunne. De doop van Jantje Harms is niet gevonden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Boering, geboren 21-9-1801 in Norg, gedoopt 27-9-1801, overleden 17-8-1889 in Peest, Norg.
Gehuwd 15-8-1835 in Norg met Jantje Jans Ottens, geboren 1806 in Peize, gedoopt 2-11-1806, overleden 24-10-1849 in Veenhuizen, Norg, dochter van Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen, zie genealogie Van der Veen.
2. Albertje Boering, geboren 18-6-1803 in Norg, gedoopt 26-6-1803, overleden 13-3-1845 in Norg.
3. Egbertjen Boering, geboren 4-7-1805 in Norg, gedoopt 14-7-1805, overleden 25-1-1878 in Norg.
4. Grietje Boering, geboren 13-9-1807 in Norg, gedoopt januari 1807, overleden 5-11-1809 in Norg, begraven 11-11-1809. Bij overlijden Greetijn, d.v. Egbert Geerts.
5. Jantje Boering, geboren 1809 in Norg, gedoopt 24-6-1809, overleden 11-10-1810 in Norg, begraven 15-10-1810. De papieren index van het begraafregister vermeldt Jantien Egberts, nalatende vader, moeder, een broer en twee zusters, 5 1/4 jaar oud. Het laatste zal moeten zijn 1 1/4 jaar oud.
6. Harm Boering, geboren 7-8-1811 in Norg, gedoopt 18-8-1811, overleden 13-2-1868 in Norg.
7. Jan Boering, geboren 19-6-1814 in Norg, overleden 28-2-1863 in Norg.
8. Jantje Boering, geboren 12-9-1816 in Norg, overleden 11-11-1847 in Veenhuizen, Norg. Bij overlijden dienstmeid.
 
IVe  Jantien Geerts Boering, geboren 19-4-1769 in Norg, gedoopt 23-4-1769, overleden 30-8-1852 in Eelde, dochter van Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (zie IIIb).
Gehuwd met Hindrik Jans Steenbergen, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-11-1764, overleden 22-8-1838 in Eelde, zoon van Jan Hendriks Steenbergen en Marigje Reinders, zie genealogie Steenbergen.
Naamsaanneming Eelde 1812 Hindrik Steenbergen op 156 (Oude Elsborg), kinderen Marchien 6, Egbertien 3, zus Annegien 36.
In 1832 is Hendrik Jans Steenbergen eigenaar van een huis op het Hogeveld bij de weg naar Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Steenbergen, geboren 22-2-1807 in Eelderwolde, op de Elsborg, gedoopt Eelde 1-3-1807, overleden 11-3-1875 in Eelde.
2. Egbertien Steenbergen, geboren 5-5-1810 in Eelderwolde, op de Elsborg, gedoopt 13-5-1810, overleden 21-12-1877 in Eelde.
Gehuwd 6-7-1839 in Eelde met Marianus Hendriks Jacobs, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 21-8-1801, overleden 31-8-1860 in Eelde, zoon van Hendrik Jacobs en Maria Poelman, zie genealogie Jacobs.
 
IVf  Aaltien Geerts Boering, geboren 1774 in Norg, gedoopt 22-5-1774, overleden 29-8-1847 in Eelde, dochter van Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (zie IIIb).
Bij overlijden d.v. Geert Jans Boering en Egbertien Jans.
Gehuwd 13-5-1804 in Eelde met Willem Geerts ter Borgh, geboren 1761 in Roden, gedoopt 1-3-1761, overleden 11-5-1806 in Eelderwolde, zoon van Geert Jans ter Borgh en Jeichien Eitens, zie genealogie Ter Borgh.
Huwelijk: Willem Geerts en Aaltien Geerts, van Suidvelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Willems ter Borgh, geboren 11-3-1805 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 17-3-1805, overleden 24-3-1879 in Yde, Vries.
Gehuwd 30-5-1829 in Eelde met Pietertje Staal, geboren 9-2-1802 in Foxwolde, gedoopt Roden 14-2-1802, overleden 20-8-1873 in Yde, Vries, dochter van Garbrand Jans Staal en Martje Jans Stobbe.
 
IVg  Hendrikien Jans Boering, geboren 25-2-1799 in Bunne, gedoopt Vries 3-3-1799, overleden 11-6-1890 in Bunne, dochter van Jan Egberts Boering (zie IIIf) en Hillechien Jans Tiessen.
Gehuwd 4-12-1821 in Vries met Jan Tinge Noordhof, geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 25-4-1790, overleden 16-8-1847 in Bunne, zoon van Harm Jans Noordhof en Wemeltje Jans Tinge, zie genealogie ~Geert Evers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wemeltien Noordhof, geboren 20-9-1826 in Vries, overleden 23-8-1890 in Donderen.
 
IVh  Albert Alderts Buiringe, overleden 3-5-1796 in Peize, begraven 4-5-1796, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe (zie IIIg).
Gehuwd 7-6-1789 in Peize met Annechien Abels Ebels, geboren 1763 in Bunne, gedoopt Vries 4-11-1763, overleden 22-12-1840 in Peize, dochter van Abel Jans Ebels en Henderkien Timens Odding, zie genealogie Ebels1, hertrouwd 10-5-1801 in Peize met Roelf Luinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809, zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters, zie genealogie Alting (1).
Huwelijk: A. Albers en A. Abels. Huwelijksafkondiging in Vries 4-6-1789: Albert Alderts van Peizerhorst en Annegijn Abels, van Bunne.
Op 25-3-1790 wordt een kind van Albert Alders begraven. Op 4-5-1796 wordt Albert Alders begraven. Wigcher Alderts betaalt voor het laken over zijn broer Albert.
Momberaanstelling in Peize 26-3-1801 over de kinderen Allert 11, Hindrikje 9 en Egberdina 6, als hoofdmomber Hindrik Buiringe, als medemombers Allert Allerts, Jan Abels en Hindrik Abels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aldert Alberts Buiringe, geboren 6-3-1791 in Peize, gedoopt 13-3-1791, overleden 30-3-1858 in Peize.
Gehuwd (1) 19-5-1832 in Peize met Jeichien Ebbinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 18-1-1838 in Peize, dochter van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche.
Gehuwd (2) 24-6-1841 in Peize met Grietien Harms Freriks, geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Alting (1), eerder getrouwd 31-7-1824 in Peize met Koenraad Luinge, geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize, zoon van Luink Luinge en Janna Barelds Bakker.
2. Hinderkien Alberts Buiringe (zie Vb), geboren 3-9-1792 in Peize, gedoopt 9-9-1791, overleden 4-9-1836 in Peize.
3. Abel Alberts Buiringe, geboren 1794 in Peize, gedoopt 27-4-1794, overleden 1794 in Peize, begraven 5-6-1794. Op 5-6-1794 wordt een kind van Albert Alders begraven.
4. Egberdina Alberts Buiringe (zie Vc), geboren 1795 in Peize, gedoopt 31-5-1895, overleden 29-8-1860 in Peize.
 
IVi  Jan Alderts Buiringe, geboren in Peize, overleden 23-11-1808 in Ulrum, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe (zie IIIg).
Gehuwd 2-7-1786 in Ulrum met Grietje Lubberts, geboren 1762 in Hornhuizen, gedoopt 2-5-1762, dochter van Lubbert Jacobs en IJtjen Jans, hertrouwd 23-12-1811 in Baflo met Roelf Johannes Eertman, geboren 1757 in Appingedam, gedoopt 8-6-1757, overleden 26-1-1825 in Baflo, zoon van Johannes Frederik Eertman en Teuitje Roelofs.
Huwelijk: Jan Buiringe van Peize, schoolmeester te Ulrum en Grietje Lubberts van Hornhuizen.
Grietje bij de doop als "Eitje". De doopdatum is ook vermeld bij haar tweede huwelijk. Grietje is bij haar tweede huwelijk renteniersche, wonende te Ulrum en haar aanstaande echtgenoot wagenmaker, wonende te Baflo. Overlijden niet gevonden. Zij is aanwezig bij het tweede huwelijk van zoon Lubbert in 1836.
Mr. Jan Buiringe is in 1801 medemomber over de kinderen van Hindrik Buiringe en Annechien Hindriks te Peize.
Jan Buiringe of Buiringa is schoolmeester in Ulrum, o.a. bij de doop van zijn oudste zoon wordt hij als zodanig vermeld. Bij het huwelijk van zoon Albert wordt hij vermeld als Jan Alderts Buiringe, overleden 23-11-1808 en wordt Grietje Lubberts stelmakersche genoemd, wonende te Baflo.
Aardig is dat de tweelingbroer van Annechien Hindriks, Jan Pieters Bloemhoff, het onderwijzersvak heeft geleerd in Ulrum. Hij is o.a. schoolmeester in Leens en Noordbroek. Egberdina Hindriks Boeringe heeft een zuster Trijntje die is getrouwd met de schoolmeester Aldert Hazelhoff in Baflo.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aldert Jans Buiringe, geboren 10-2-1788 in Ulrum, gedoopt 17-2-1788, overleden 20-8-1820 in Ulrum.
Gehuwd 16-12-1810 in Ulrum met Heilina Tonnis Luininga, geboren 14-4-1794 in Zoutkamp, gedoopt Vierhuizen 27-4-1794, overleden 25-8-1867 in Usquert, dochter van Tonnis Siewerts Luininga en Martje Martens Siersema, hertrouwd 22-1-1822 in Ulrum met Hindrik Everts Noordhuis, geboren 20-5-1765 in Ruinen, gedoopt 26-5-1765, overleden 20-8-1824 in Ulrum, zoon van Hindrik Everts Noordhuis en Lammegje Allerts, hertrouwd 28-4-1827 in Ulrum met Johannes Hansen Dijkstra, geboren 1799 in Houwerzijl, gedoopt Niekerk 17-2-1799, overleden 3-9-1871 in Usquert, zoon van Hans Jeltes Dijkstra en Liefke Jans.
Huwelijk: Aldert J. Buiringe, schoolmeester te Ulrum en Heilina Tonnis Luininga van Zoutkamp.
Aldert Jans Buiringe is evenals zijn vader onderwijzer. De tweede echtgenoot van Heilina, Hindrik Everts Noordhuis is behalve herbergier ook maire, later schout van Ulrum 1812-1823.
2. IJtje Jans Buiringe, geboren 20-3-1790 in Ulrum, gedoopt 26-3-1790, overleden 23-5-1825 in Obergum, Winsum.
Gehuwd 11-6-1814 in Winsum met Albert Jans Wilberts, geboren 7-4-1781 in Weener, Duitsland, overleden 22-4-1824 in Obergum, Winsum, zoon van Jan Wilberts en Rikste Jans.
Albert Jans Wilberts bij overlijden als geboorteplaats Holthuizen, Ost Friesland (Holthusen bij Weener).
3. Lubbert Jans Buiringe, geboren 23-3-1793 in Ulrum, gedoopt 29-3-1793, overleden 1-4-1878 in Baflo. Wagenmaker.
Gehuwd (1) 24-4-1819 in Baflo met Cornelia Jans Barghoorn, geboren 1795 in Uithuizen, gedoopt 21-6-1795, overleden 23-5-1831 in Baflo, dochter van Jan Rubens Barghoorn en Cornelia Leeuwes Wijnema.
Gehuwd (2) 20-8-1836 in Baflo met Henderika Klasens van den Bos, geboren 3-11-1788 in Den Andel, gedoopt 9-11-1788, overleden 26-10-1858 in Baflo, dochter van Klaas Folkerts van den Bos en Trienje Gabriels Jelsema.
4. Egberdina Jans Buiringe, geboren 5-9-1795 in Ulrum, gedoopt 13-9-1795, overleden 26-9-1824 in Ulrum.
Gehuwd 17-4-1824 in Ulrum met Henderikus Hijbes Lantink, geboren 1799 in Bedum, gedoopt 26-10-1799, overleden 20-10-1876 in Aduard, zoon van Hijbe Roelfs Lantink en Jantje Hendriks Jukwert, hertrouwd 22-3-1834 in Aduard met Jantje Jans Lameris, geboren 16-4-1789 in Obergum, gedoopt 19-4-1789, overleden 7-3-1873 in Aduard, dochter van Jan Jans Lameris en Maria Klazen Niewenhuis.
5. Albert Jans Buiringe, geboren 10-12-1796 in Ulrum, gedoopt 18-12-1796, overleden 22-9-1837 in Ulrum. Schoolonderwijzer.
Gehuwd 14-4-1822 in Ulrum met Trijntje Jakobs Boer, geboren 1796 in Warfhuizen, gedoopt 5-6-1796, overleden 15-5-1873 in Leens, dochter van Jakob Jans Boer en Hindriktje Mennes Noorman.
 
IVj  Hindrik Alderts Buiringe, geboren 6-5-1764 in Peize, overleden 5-6-1837 in Peize, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe (zie IIIg).
Gehuwd (1) 7-5-1792 in Peize met Annechien Pieters, geboren 1773 in Peize, gedoopt 5-9-1773 (tweeling), overleden 6-6-1798 in Peize, begraven 8-6-1798, dochter van Pieter Hindriks Bult en Willemtje Jans.
Huwelijk: Hindrik Buiring en Anniggijn Pieters.
Op 1-6-1798 wordt een kind van Hindrik Buiring begraven en op 8-6-1798 zijn vrouw.
Momberaanstelling 9-4-1801 in Peize over de kinderen Egberdina 9, Pieter 6 en Willemtje 4, als hoofdmomber Mr. Jan Pieters Bloemhoff, als medemombers Roelof Jans Gerrits, Mr. Jan Buiringe en Allert Allerts.
Bij de bezittingen is een huis.

Gehuwd (2) 12-5-1801 in Peize met Marchien Geerts Timmer, geboren 5-11-1771 in Eelde, gedoopt 17-11-1771, overleden 10-9-1823 in Peize, dochter van Geert Jans Timmer en Heiltien Douwes, zie genealogie Timmer2.
Huwelijk: H. Buiring? en Margien Geerts (onduidelijk, klein bijgeschreven in de kantlijn).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Egberdina Hindriks Buring, geboren 4-3-1793 in Peize, gedoopt 10-3-1793, overleden 28-3-1857 in Peize.
Gehuwd 10-5-1825 in Roden met Roelf Roelfs Hofman, geboren 1794 in Roderwolde, gedoopt 27-4-1794, overleden 5-11-1879 in Peize, zoon van Roelf Gerrits Hofman en Sjoukje Tjerks.
2. Pieter Hindriks Buring, geboren 4-8-1795 in Peize, gedoopt 16-8-1795, overleden 16-6-1834 in Bunne, Vries.
Gehuwd 29-12-1823 in Vries met Geertien Jans Boering, geboren 1802 in Bunne, gedoopt Vries 1-7-1802, overleden 2-7-1878 in Bunne, dochter van Jan Egberts Boering (zie IIIf) en Hillechien Jans Tiessen, hertrouwd 19-10-1835 in Vries met Anne Roelofs Leekstra, geboren 15-5-1799 in Oosterwolde, gedoopt 26-5-1799, overleden 20-8-1865 in Bunne, Vries, zoon van Roelof Engberts Leekstra en Martjen Annes de Haan.
3. Willemtien Hindriks Buring, geboren 1797 in Peize, gedoopt Peize 17-4-1797, overleden 5-7-1877 in Peize.
Gehuwd 6-5-1820 in Peize met Harm Willems Benink, geboren 17-2-1791 in Zeijen, gedoopt Vries 27-2-1791, overleden 20-6-1867 in Peize, zoon van Willem Harms Bening en Marchien Hindriks Hoeks.
Na 1834 wordt de naam Bening in Peize geschreven als Benink.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Aldert Hendriks Buiring, geboren 1801 in Peize, gedoopt 15-11-1801, overleden 1802 in Peize, begraven 8-5-1802. Op 8-5-1802 wordt een kind van Hindrik Buringe begraven.
5. Hiltien Hindriks Buiring, geboren 1803 in Peize, gedoopt 2-5-1803 (tweeling), overleden 30-12-1844 in Peize. Hiltien bij overlijden als geboortedatum 1-4-1803. De geboortedatum 23-4-1803 van haar tweelingbroer Aldert lijkt betrouwbaarder.
Gehuwd 22-10-1825 in Peize met Jan Leker, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 15-1-0-1799, overleden 13-9-1855 in Peize, zoon van Hillegien Kuiter, hertrouwd 5-12-1850 in Peize met Frerikje Ottes Nuismer, geboren 1799 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde (Leek) 14-7-1799, overleden 14-11-1856 in Peize, dochter van Otto Iskes Nuismer en Jeltje Jans.
6. Aldert Hindriks Buiring, geboren 23-4-1803 in Peize. gedoopt 2-5-1803 (tweeling), overleden 24-11-1827 in Peize.
Gehuwd 12-5-1827 in Peize met Renske Harms Hummel, geboren 1793 in Leek, gedoopt Midwolde 17-8-1793, overleden 31-10-1874 in Eelde, dochter van Harm Jans Hummel en Antje Geerts.
7. Annegien Hendriks Buiring, geboren 1805 in Peize, gedoopt 31-3-1805, overleden 1805 in Peize, begraven 20-5-1805. Op 20-5-1805 wordt een kind van Hindrik Buringe begraven.
8. Geert Hendriks Boering, geboren 13-4-1806 in Peize, gedoopt 20-4-1806, overleden 22-1-1844 in Eelde, Oosterbroek.
Gehuwd 8-5-1830 in Eelde met Roelfien Geerts Bremer, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-6-1806, overleden 13-2-1871 in Eelde, dochter van Geert Roelfs Bremer en Geertien Roelfs Siegers, zie genealogie Bremer (Breemhaar), hertrouwd 9-6-1849 in Eelde met Albert Jansen, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 28-4-1805, overleden 24-3-1881 in Eelde, zoon van Jan Sjaneker Jansen en Jantien Aalderts, zie genealogie Jansen.
In Eelde wordt de naam Buiring meestal geschreven als Boering.
9. Albert Hendriks Buiring, geboren 1808 in Peize, gedoopt 16-10-1808, overleden 30-4-1873 in Peize.
Gehuwd 26-5-1838 in Peize met Johanna Kemkers, geboren 25-1-1815 in Peize, overleden 13-7-1889 in Peize, dochter van Geert Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie genealogie Vorenkamp.
10. Annegien Buiring, geboren 1810 in Peize, gedoopt 13-8-1810, overleden 19-7-1837 in Onnen, Haren.
Gehuwd 21-4-1832 in Haren met Johannes Breeman, geboren 10-1797 in Onnen, Haren, overleden 1-2-1863 in Onnen, Haren, zoon van Hindrik Jans Breeman en Hillechien Jans de Groot.
 
IVk  Aldert Alderts Boering, geboren 19-6-1766 in Peize, overleden 27-12-1818 in Eelde, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe (zie IIIg).
Ook genaamd Alle.
Bij overlijden is Eelde als geboorteplaats vermeld. Dat is waarschijnlijk onjuist.

Gehuwd 13-5-1804 in Eelde met Hillegien Klaassens, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 5-4-1778, overleden 7-4-1860 in Eelde, dochter van Klaas Alberts en Froukien Gerrits Bekkering, zie genealogie ~Klasen (Tinge).
Huwelijk: Aldert Alderts, van Peize en Hillegien Klaassens.
Naamsaanneming 1812 (op 21): weduwe Aldert Alderts Boeringe, kind Egberdina 7.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egberdina Boering, geboren 21-6-1805 in Eelde, gedoopt 30-6-1805, overleden 4-10-1886 in Eelde.
Gehuwd 17-3-1827 in Eelde met Gerrit Bitter, geboren 3-4-1805 in Lage, Bentheim, Duitsland, overleden 8-7-1860 in Eelde, zoon van Berend Bitter en Charlotta Frederika Koster.
 
IVl  Wigcher Alderts Buringa, geboren 16-12-1773 in Peize, gedoopt 19-12-1773, overleden 29-3-1837 in Haren, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe (zie IIIg).
Gehuwd 8-5-1803 in Haren met Grietje Pieters, geboren 1771 in Onnen, gedoopt Haren 16-12-1771, overleden 30-4-1839 in Onnen, dochter van Peter Hindriks en Annechien Lucas.
Wicher Alderts wordt vermeld in de lijst van de mannelijke bevolking van Haren 1814, geboren Peize 16-12-1773, arbeider, wonende te Onnen huis C23, 18 jaar daarvoor van Peize gekomen.
Uit het boek van T. Boering:
Huwelijk: Wigher Alderts van Peijse en Grietje Peters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egberdina Buringa, geboren 16-2-1804 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 27-2-1804, overleden 19-5-1857 in Helpman, Haren.
Gehuwd 25-5-1828 in Haren met Derk Alberts Tuinman, geboren 1799 in Helpman, gedoopt Groningen 23-8-1799, overleden 25-5-1856 in Helpman, Haren, zoon van Albert Geerts Tuinman en Derkje Derks Derksema, zie genealogie Tuinman.
2. Annegien Buringa, geboren 13-10-1805 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 20-10-1805, overleden 29-11-1839 in Haren.
3. Aldert Buringa, geboren 27-10-1807 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 8-11-1807, overleden 7-1-1853 in Haren.
4. Pieter Wigchers Buringa, geboren 5-9-1810 in Haren, gedoopt 16-9-1810, overleden 15-3-1870 in Helpman, Haren.
Gehuwd 9-5-1836 in Haren met Trientien Alberts van Bergen, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-1-1806, overleden 9-12-1879 in Helpman, Haren, dochter van Albert Conraads van Bergen en Mettien Jans Tonnis, zie genealogie Van Bergen.
5. Henderika Buringa, geboren 15-11-1813 in Haren, overleden 5-10-1841 in Harenermolen, Haren.
 
IVm  Annechien Stevens, geboren 14-10-1770 in Peize, overleden 12-4-1831 in Donderen, Vries, dochter van Steven Alberts Bakker en Jantien Hindriks Buiringe (zie IIIh).
Gehuwd (1) 22-11-1789 in Peize met Hendrik Jannes Smit, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 28-6-1762, overleden 1796 in Peize, begraven 14-3-1796, zoon van Jannes Hendriks Smit en Maria Franssen, zie genealogie Smit1.
Huwelijk: Hindrik Jans en Annegien Stevens.
Huwelijksafkondiging in Eelde 8-11-1789: Hendrik Jannes en Annegien Stevens, van Peize.
Op 14-3-1796 wordt in Peize Hindrik Jannes begraven. Op 23-12-1796 betaalt de weduwe van Steven Alberts voor het laken over haar schoonzoon Hindrik Jannes.
In de huwelijksakte 12-5-1831 in Norg van Steven Meijer en Jantje van Norg zijn als ouders van Steven Meijer vermeld wijlen Hindrik Jannes, verstorven te Peize voor of op 14-3-1796 en van wijlen Annechien Stevens, verstorven te Dunderen op 12-4-1831, grootouders van vaderszijde wijlen Jannes Smit verstorven te Eelde voor of op 20-12-1789 en wijlen Maria Fransen mede te Eelde verstorven voor of op 30-12-1771 en van moederszijde wijlen Steven Alberts overleden te Peize voor of op 7-11-1779 en wijlen Jantien Hindriks Bavinge te Peize verstorven op 19-6-1816. De overlijdensgegevens van Jannes Hindriks Smit en Maria Fransen zijn niet betrouwbaar, omdat Jannes Hindriks Smit reeds in juli 1770 hertrouwde en in 1798 nog in leven was. Mogelijk is voor Maria in 1771 een rekening betaald en betreft het bij Jannes zijn tweede echtgenote Trijntje Jans, die voor 1793 moet zijn overleden.
Zie ook de Kwartierstaat Aalders van J.G. Boerema.
Op 20-4-1798 worden in Peize mombers aangesteld over de kinderen Jannes 8, Jantien 6 en Steven 3 jaar wegens het hertrouwen van Annigje Stevens, weduwe Hindrik Jans met Harm Jans. Hoofdmomber is Albert Hindriks, medemombers zijn Frans Jannes te Eelde, Hindrik (Alderts) Buiringe en Frerik Cornelis (Zuideveld). Frerik Cornelis is daartoe verzocht, hij is dus niet verwant maar waarschijnlijk verkozen omdat hij de buurman is van Hindrik Alberts, oom van Annechien Stevens, waar zij dan mogelijk bij inwoont.

Gehuwd (2) 20-5-1798 in Peize met Harm Jans Leffers, geboren 1768 in Bunne of Donderen?, overleden 9-4-1808 in Paterswolde, zoon van Jan Leffers en Harmtien Harms, zie genealogie Leffers.
Huwelijk: Harrem Jans en Anniggin Stevens. Huwelijksafkondiging in Vries 19-5-1798 Harmen Jans, van Winde en Annegien Stevens, van Peize, attestatie ontvangen.
Harm Jan Leffers bij overlijden 40 jaar, 2 kinderen, in 1807 3 inwonende kinderen.
Mogelijk woont Annechien Stevens in 1797 bij haar oom Hindrik Alberts. Deze wordt bij de Gewapende Burgermacht 1797 (of 1798?) vermeld als zijnde 71 jaar, ongehuwd (weduwnaar) met inwonend Harm Jans, 33 jaar, gehuwd met 3 kinderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jannes Hindriks Meijer, geboren 4-9-1790 in Peize, gedoopt 5-9-1790, overleden 18-7-1875 in Norg. Bij huwelijk als ouders Hindrik Jannes Meier en Annegien Stevens.
Gehuwd (1) 10-5-1828 in Norg met Aaltje van Norg, geboren 29-9-1801 in Norg, overleden 4-10-1831 in Norg, dochter van Jacob Hendriks van Norg en Jantje Roeberts.
Gehuwd (2) 18-5-1848 in Norg met Jantien Lodewijks, geboren 1807 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-12-1807, overleden 9-1-1851 in Norg, dochter van Harm Geerts Lodewijks en Lammechien Berends Folkers, zie genealogie Lodewijks.
2. Jantien Hindriks, geboren 3-3-1793 in Peize, gedoopt 10-3-1793, overleden 8-5-1848 in Saaksum, Oldehove.
Gehuwd 5-11-1813 in Zuidhorn met Hindrik Hindriks van Dijk, geboren 11-12-1791 in Zuidhorn, overleden 27-7-1865 in Saaksum, Oldehove, zoon van Geeske Jans.
3. Steven Hindriks Meijer, geboren 1795 in Peize, gedoopt 6-12-1795, overleden 22-10-1867 in Norg.
Gehuwd 12-5-1831 in Norg met Jantje van Norg, geboren 1798 in Norg, gedoopt 11-3-1798, overleden 1-7-1849 in Norg, dochter van Jacob Hendriks van Norg en Jantje Roeberts.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Harmtien Harms Leffers, geboren 1799 in Peize, gedoopt 23-6-1799, overleden 2-10-1846 in Donderen, Vries.
Gehuwd 10-5-1829 in Vries met Feibe Jans de Groot, geboren 1800 in Windeweer, gedoopt 5-10-1800, overleden 8-6-1837 in Donderen, Vries, zoon van Jan Eppes de Groot en Meike Feibes.
5. Anna Harms Leffers, geboren 28-3-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-4-1803, overleden 2-8-1873 in Assen.
Gehuwd 3-5-1835 in Assen met Jannes Bennink, geboren 7-8-1807 in Assen, gedoopt 16-8-1807, overleden 12-7-1839 in Assen, zoon van Jannes Jans Bennink en Marrigjen Jans.
Bij huwelijk Jannes Bennink weduwnaar van Anna Winters.
 

Generatie V

Va  Jeigjen Boering, geboren 9-11-1803 in Norg, gedoopt 20-11-1803, overleden 24-5-1889 in Eelde, dochter van Hendrik Geerts Boering (zie IVc) en Martien Tonnis.
Gehuwd 14-9-1831 in Eelde met Harm Aaldring, geboren 11-2-1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 24-3-1811, overleden 16-8-1873 in Eelde, zoon van Jan Willem Berends Aaldring en Marijke Lammerts, zie genealogie Aaldring.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Neeltje Aaldring, geboren 15-11-1849 in Eelde, overleden 11-5-1931 in Eelde.
 
Vb  Hinderkien Alberts Buiringe, geboren 3-9-1792 in Peize, gedoopt 9-9-1791, overleden 4-9-1836 in Peize, dochter van Albert Alderts Buiringe (zie IVh) en Annechien Abels Ebels.
Gehuwd 30-12-1810 in Peize met Jan Luinge, geboren 22-9-1787 in Peize, gedoopt 30-9-1787, overleden 9-8-1841 in Peize, zoon van Roelf Luinge en Marchien Popkes Mulder, zie genealogie Alting (1).
Huwelijk: Jan Luinge en Hinderkien Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 1-2-1812 in Peize, overleden 7-11-1831 in Peize.
2. Albert Luinge, geboren 28-6-1814 in Peize, overleden 9-2-1884 in Peize.
3. Marcus Luinge, geboren 9-11-1816 in Peize, overleden 26-1-1833 in Peize.
4. Annegien Luinge, geboren 3-11-1818 in Peize, overleden 5-12-1821 in Peize.
5. Margien Luinge, geboren 6-1-1821 in Peize, overleden 9-9-1846 in Assen.
6. Annegien Luinge, geboren 26-12-1823 in Peize, overleden 27-11-1842 in Peize.
7. Egberdina Luinge, geboren 10-11-1825 in Peize, overleden 17-1-1831 in Peize.
 
Vc  Egberdina Alberts Buiringe, geboren 1795 in Peize, gedoopt 31-5-1895, overleden 29-8-1860 in Peize, dochter van Albert Alderts Buiringe (zie IVh) en Annechien Abels Ebels.
Gehuwd 26-6-1821 in Peize met Roelof Brink, geboren 1799 in Peize, gedoopt 3-3-1799, overleden 10-10-1854 in Peize, zoon van Roelof Roelofs Brink en Harmtien Roelofs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Brink, geboren 24-11-1821 in Peize, overleden 11-4-1895 in Eelde.
 

Index
Genealogie Buiringe (Buring of Boering)