U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Jan Evers

Generatie I

Ia  Jan Evers.
Eerder was Jan Evers uit Paterswolde met zijn nakomelingen gerangschikt onder de naam Grashuis, de naam die de kinderen van zijn kleinzoon Jan Gerrits in 1812 aannemen. Het blijkt echter dat de oorsprong van de naam Grashuis loopt via Harmina Willems, de moeder van Jan Gerrits. Haar halfbroer Arend Willems Grashuis gebruikt deze naam al bij zijn huwelijk in 1771 en haar vader Willem Coerts gebruikt de naam Grashuis vanaf ongeveer 1780. Willem Coerts is een zoon van Coert Pieters en is eveneens afkomstig uit Paterswolde, zie genealogie ~Coert Pieters.

Mogelijk een broer is Pieter Everts, die als Pieter Everts van Eelde op 10-10-1730 in Groningen trouwt met Johanna Jans, weduwe Pieter Folkers, van Groningen.

Jan Evers wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1742 en 1754 vermeld als wever in Paterswolde, daarna naast elkaar zoon Pieter Jans Wever of Pander en zoon Gerrit Jans Wever, in 1812 de schoonzoon van Pieter Jans, Jan Harms Woldendorp op nummer 134 en de kleinzoon van Gerrit Jans, Gerrit Jans Grashuis op 135. Deze huizen zijn gelegen op de hoek van de Hoofdweg en de Duinstraat noordzijde.
In 1752 koopt Jan Everts wever van Paterwolde "een mudde land in de camp agter zijn huis" van mevr. wed. Nijsing tot Paterwolde, 40ste penning betaald door zoon Gerrit.
O.a. volgens een vernieuwde obligatie in 1766 zijn Gerrit Jans en Pieter Jans, beiden wever te Paterswolde, broers.

Gehuwd met Roelefje Gerrits.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Swaantje Jans, geboren 1722 in Paterswolde, gedoopt Haren 11-10-1722. Gedoopt in Haren wegens ziekte van de pastor loci, Swaantje, d.v. Jan Evers en Roeleffijn Gerrijts van Paterwolde.
2. Swaantje Jans (zie IIa), geboren 1723 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-11-1723, overleden 1784 in Eelde (of kort daarvoor).
3. Gerrit Jans (zie IIb), geboren 1725 in Eelde, gedoopt november 1725.
4. Annegje Jans, geboren 1728 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-10-1728.
5. Pieter Jans Wever (zie IIc), geboren 1731 in Paterswolde, gedoopt 23-9-1731.
6. Evert Jans (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Swaantje Jans, geboren 1723 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-11-1723, overleden 1784 in Eelde (of kort daarvoor), dochter van Jan Evers (zie Ia) en Roelefje Gerrits.
Gehuwd 23-4-1758 in Eelde met Wilke Jans, overleden 1784 in Eelde (of kort daarvoor), zoon van Jan Wilkes en Aaltien Jans.
Huwelijk: Wilke Janssen en Zwaantje Jans. In 1764 en 1774 wonend in huis 50 aan de Kosterijweg.
Op 17-4-1784 worden mombers aangesteld over dochter Grietijn, 22 jaar, wegens overlijden van Wilke Jans en Swaantien Jans.
Hoofdmomber is Gerrijt Jans, medemombers zijn Pieter Jans, Wilke Pieters en Tonnis Geerts. Bij de eerste drie wordt vermeld dat zij volle ooms en neven zijn. Bij de nagelaten goederen zijn enige obligaties van in totaal fl 940.
In de rekening van 1789 zijn uitgaven van ong. 200 gld. timmerwerk en een bijdrage in een doodskist en graf van Jan Pieters, die bij de inventaris al werd genoemd als beheerder van liggend geld.
Uit de namen van de eerste twee mombers Gerrit Jans en Pieter Jans wordt aannemelijk dat zij en Swaantje Jans de kinderen zijn van Jan Evers in Paterswolde.
Ook in 1784 is er een rechtszaak tussen de diaconie van Eelde en Gerrit Jans te Paterwolde als hoofdmomber over Grietje Wilkes. De diaconie maakt aanspraak op de erfenis van Jan Pieters vanwege hun alumni Gerrit Jans en Roelofje Jans, die voor de helft erfgenamen zijn van Jan Pieters. Deze heeft in 1784 zijn testament opgemaakt en Grietje Wilkes en Albert Jacobs, minderjarige zoon van Jacob Siegers bevoordeeld, maar de vraag is of dit testament rechtsgeldig is opgemaakt. Er zijn alleen tilbare goederen nagelaten. De eis wordt afgewezen.
Het is onduidelijk wie deze Jan Pieters, Gerrit Jans en Roelofje Jans zijn en hoe de familierelaties zijn. Voor de laatsten komen alleen in aanmerking Gerrit en Roelofje Jans Bekkering, de laatste getrouwd met Okke Geerts. Van beiden zijn kinderen gedoopt rond 1750. Okke Geerts komt het laatst voor in het Haardstedenregister van Eelde van 1764. Hij wordt dan ondersteund door de diaconie en woont in Paterswolde. Hun dochters trouwen in Roderwolde.
Jan Pieters is mogelijk Jan Pieters van Roden, die in 1769 in Eelde trouwt met Stijntje Gossen. Jan Pieters woont in 1784 in een huis aan de Hooiweg in Eelde. Stijntje Gossen woont in 1784 in het diaconiehuis in Paterswolde. In 1794 woont daar wed. Jan Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Wilkes (zie IIIa), geboren 1762 in Eelde, gedoopt 3-10-1762, overleden 1791 in Eelde.
 
IIb  Gerrit Jans, geboren 1725 in Eelde, gedoopt november 1725, zoon van Jan Evers (zie Ia) en Roelefje Gerrits.
Gehuwd 19-5-1754 in Eelde met Harmina Willems, geboren 1731 in Vlagtwedde, gedoopt 6-5-1731, overleden 21-7-1808 in Paterswolde, dochter van Willem Coerts Grashuis en Wupke Jans, zie genealogie Grashuis.
Huwelijk: Gerrit Janssen en Harmina Willems, van Groningen. Ook afkondiging in Groningen 11-5-1754: Gerrit Jans van Paterwolde onder Eelde in 't Landschap Drenthe en Harmina Willems van Groningen, pro qua Willem Coerts als vader. Hiervan attestatie gepasseerd naar Eelde.
In 1797 Gerrit Jans, keuter, 70 jaar en zoon Jan Gerrits, 41 jaar, timmerman. In 1807 wed. Gerrit Jans met 1 inwonend kleinkind.
Harmina Willems is in 1808 in Paterswolde overleden, 76 jaar, gehuwd, geen kinderen (bedoeld zal hier zijn geen overlevende kinderen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Gerrits Grashuis, geboren 1755, overleden 7-7-1806 in Paterswolde, zie genealogie Grashuis.
 
IIc  Pieter Jans Wever, geboren 1731 in Paterswolde, gedoopt 23-9-1731, zoon van Jan Evers (zie Ia) en Roelefje Gerrits.
Gehuwd 9-5-1762 in Eelde met Trijntje Hendriks, geboren 1721 in Vries, gedoopt 14-9-1721, dochter van Hindrik Jacobs en Grietje Berents.
Huwelijk: Pieter Jans en Trijntje Hendriks, van Vries.
Pieter Jans wordt in het Haardstedenregister 1804 en de Cohieren van Vaste Goederen 1807 Pieter Jans Pander genoemd. Hij staat in het Haardstedenregister van 1764 en 1774 als wever, als opvolger van zijn vader Jan Everts, die ook wever is. In 1784 en 1804 staat hij alleen als keuter, in 1794 met zwager (schoonzoon) en ambt. In 1807 is hij met zijn zoon eigenaar.
De vader van Trijntje, Hindrik Jacobs, wonend in Bunne, draagt in 1775 zijn goederen over aan zijn zoons Berend en Jan om door hen te worden onderhouden. Dochter Trijntje getrouwd met Pieter Jans van Paterswolde krijgt 40 gld (Schultengerechten Vries inv. 242). Er is ook een lening van Hindrik Jacobs en Grietje Berents, ingeschreven in 1759.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Pieters, geboren 1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-12-1762.
2. Grietje Pieters (zie IIIb), geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 20-10-1764, overleden 8-11-1830 in Paterswolde.
 
IId  Evert Jans, zoon van Jan Evers (zie Ia) en Roelefje Gerrits.
Gehuwd 4-5-1760 in Eelde met Geesje Reinders, geboren 1730 in Eelde, gedoopt 22-3-1730, dochter van Reinder Roelefs en Annegje Janssens, zie genealogie Reinders.
Huwelijk: Evert Jans en Geesje Reinders. Aanname dat Evert een zoon is van Jan Evers en Geesje een dochter van Reinder Roelefs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Everts van der Schaaf, geboren 1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1762, overleden 20-4-1825 in Leek.
Gehuwd (1) 17-8-1788 in Niekerk, Oldekerk, Faan (afkondiging) met Boukje Fokkes, geboren in Doezum?.
Huwelijksafkondiging Niekerk, Oldekerk, Faan: Jan Evers van Paterwolde en Boukje Fokkes van Dousum. Ook afkondiging in Tolbert: Jan Everts van Paterwolde en Boukjen Fokkes van Doesum, met attestatie vertrokken.
In Middelstum wordt in 1790 dochter Geesijn gedoopt.
Vervolgens in Midwolde de kinderen Aukje, Margjen en Foppe.

Gehuwd (2) 17-10-1802 in Midwolde, Leek (afkondiging) met Aaltje Wietses, geboren 1767 in Midwolde (Leek), gedoopt 23-8-1767, overleden 28-9-1841 in Leek, dochter van Wietze Bouwes en Aafke Meints, eerder getrouwd 13-1-1788 in Midwolde (Leek, afkondiging) met Jouke Simons, overleden 1794 in Leek, begraven Midwolde 14-2-1794.
Huwelijk: Jan Everts en Aaltjen Wijtses van Leek, den 17, 24 en 31 okt. geproclameert en vervolgens getrout.
Aaltje Wietses is bij overlijden 75 jaar, geen ouders vermeld.
In Leek worden geboren: Wijtske, Joukje, Sijmen. Jan Everts van der Schaaf is in 1812 51 jaar en timmerrman.
 

Generatie III

IIIa  Grietien Wilkes, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 3-10-1762, overleden 1791 in Eelde, dochter van Wilke Jans en Swaantje Jans (zie IIa).
Gehuwd 26-4-1789 in Eelde met Berend Hendriks Kuiper, geboren 1762 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-1-1762, overleden 12-9-1827 in Groningen, zoon van Hendrik†Berends Biemold en Jantje Wessels, zie genealogie Biemold, hertrouwd 1792 met Maria Pauwels, geboren 1769 in Engelbert, gedoopt 4-5-1769, overleden 6-12-1830 in Groningen, dochter van Pauwel Alberts en Jantje Jannes.
Eind 1791 verkoopt Berent Hendriks, dan wonend aan de Hoornschedijk, voor zich zelf en zijn minderjarig zoontje zijn (op)nieuw getimmerde huis en hof aan Jan Hendriks Steenbergen van Eelderwolde voor 700 gld. Dit betreft huis 50 aan de Kosterijweg.
Berend Biemold is 52 jaar, arbeider te Groningen bij het huwelijk van zoon Hindrik in 1813.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Berends Biemold, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 28-8-1791, overleden 6-9-1855 in Eelde.
Gehuwd (1) 26-6-1813 in Eelde met Jantien Geerts Kregel, geboren 1782 in Peize, gedoopt 1-1-1783, overleden 14-11-1816 in Peize, dochter van Geert Jans Kregel en Margien Koops Snijder, zie genealogie Winde.
Gehuwd (2) 3-2-1822 in Hoogeveen met Beertien Remkes, geboren 4-10-1789 in Hoogeveen, overleden 16-3-1866 in Hoogeveen, dochter van Remke Jans en Geesje Willems.
 
IIIb  Grietje Pieters, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 20-10-1764, overleden 8-11-1830 in Paterswolde, dochter van Pieter Jans Wever (zie IIc) en Trijntje Hendriks.
Gehuwd 14-10-1792 in Eelde met Jan Harms Woldendorp, geboren 1765 in Langelo, gedoopt Norg 5-5-1765, overleden 19-2-1808 in Paterswolde, zoon van Harm Jans en Marchien Hindriks, zie genealogie Woldendorp.
Huwelijk: Jan Harms, van Langelo en Grietjen Pieters.
Jan Harms bij overlijden 38 jaar, 5 kinderen.
Aanname dat Jan Harms Woldendorp de in 1765 in Langelo geboren zoon is van Harm Jans en Marchien Hindriks. Marchien Hindriks heeft een broer Doe Hindriks.
De herkomst van de naam Woldendorp is niet duidelijk. Er zou een verband kunnen zijn met Jan Harms Woldendorp die omstreeks 1690 voorkomt in de DTB-boeken van Groningen, maar een relatie is niet gevonden.

In 1812 woont weduwe Jan Harms, Grietje Pieters, in Paterswolde op 134, kinderen Harm 18 (in Donderen), Pieter 14 (in Winde), Douwe 13 (Oosterbroek), Hendrik 9, Trientien 19 (Eelde). In 1807 woont hier Jan Harms als wever en pander. Eigenaars zijn dan zijn schoonvader Pieter Jans Pander en zoon. Pieter Jans (Pander) woont daarvoor sinds 1764 op deze plaats. Op de kadasterkaart van 1832 staat weduwe Jan Harms Woldendorp als eigenares van een huis aan het begin van de Duinstraat noordzijde, naast of achter het huis op de hoek met de Hoofdweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trientien Woldendorp, geboren 25-8-1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-9-1793, overleden 27-2-1873 in Eelde. In 1829 woont Trijntje Jans Woldendorp 30, geboren Paterswolde, als werkbode bij Reinder Cluiving Hoenderken aan de Hoornschedijk 24, nog juist in Haren (het latere hotel Twee ProvinciŽn op de hoek van de Paterswoldse Groningerweg en de Meerweg).
Gehuwd 21-5-1836 in Eelde met Lukas Enting, geboren 20-3-1791 in Rolde, gedoopt 27-3-1791, overleden 12-11-1871 in Eelde, zoon van Jan Lucas Enting en Hillechien Stevens, zie genealogie Enting, eerder getrouwd 11-5-1822 in Eelde met Rebekka Bazuin, geboren 23-10-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-10-1803, overleden 19-3-1834 in Paterswolde, dochter van Derk Jans Bazuin en Jacobjen Hindriks Uges, zie genealogie Bazuin1.
2. Harm Woldendorp, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-6-1795, overleden 16-12-1869 in Paterswolde.
Gehuwd 19-5-1827 in Anloo met Jantien Harms Bonder, geboren 1-7-1804 in Roden, Vogelzang, gedoopt 8-7-1804, overleden 12-9-1875 in Kloosterveen, Assen, dochter van Harm Derks Bonder en Geertien Luchies Hulshof, zie genealogie Bonder.
3. Pieter Woldendorp, geboren 17-11-1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-12-1797, overleden 19-3-1863 in Zeijen, Vries.
Gehuwd 17-5-1826 in Vries met Jakobjen Jans Bebing, geboren 4-3-1792 in Eelde, gedoopt 11-3-1792, overleden 12-12-1861 in Zeijen, Vries, dochter van Jan Harms en Lammegien Thijs Bebing.
4. Doewe Woldendorp, geboren 2-2-1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-2-1800, overleden 18-4-1864 in Paterswolde. Ook genoemd Doede of Douwe.
In 1850 op nr. 153.

Gehuwd 3-6-1829 in Eelde met Aaltien Hofstee, geboren 1801 in Eelde, bij de Meulen, gedoopt 1-11-1801, overleden 12-4-1846 in Paterswolde, dochter van Jan Hofstee en Jantien Hendriks Hulsebosch, zie genealogie Hofstee1.
5. Hindrik Woldendorp, geboren 8-3-1804 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-3-1804, overleden 11-12-1857 in Eelde.
Gehuwd 3-6-1829 in Eelde met Everdina Heithuis, geboren 21-1-1808 in Engelbert, gedoopt 7-2-1808, overleden 3-12-1886 in Gasselterboerveenschemond, dochter van Geert Heithuis en Aaltien Everts Olthof.
Sommige kinderen trouwen in Anloo of Gieten. In 1829 wonen Hindrik Wollendorp en Everdina Heithuis, dan 23 jaar, geboren in Engelbert, aan de Hoornschedijk (Haren) op nummer 9.
Aan de Hoornschedijk 23 wonen dan: weduwe Aaltien Everts Olthoff 56, geboren Hoogezand, het echtpaar Adolf Heithuis 29 geboren Westerbroek en Annechien van Bergen 26 geboren Paterswolde, en Aaltien Heithuis 40 geboren Hoornschedijk en Nicolaas Heithuis 15 geboren Harkstede, beiden ongehuwd.
Bij het overlijden van Everdina Heithuis geboorteplaats Noorddijk.
 

Index
Genealogie Jan Evers