U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Lucas Berents

Generatie I

Ia  Lucas Berents.
Gehuwd met Jantien Eitens.
Jantien Eitens, wed. Lucas Beerents te Eelde, verkoopt in 1755 haar huis aan haar zoon Eite Lucas.
Doop Berent: z.v. Lucas Berents en Jantje Eibers. Doop Jacobje: d.v. Lucas Berents en Jantje Eedans. Er is nog een Lucas Berents, getrouwd met Grietje Derks met kinderen geboren tussen 1725 en 1740. Dit moet een andere Lucas zijn, want Jantien Eitens is in 1755 nog in leven (zie Eite Lucas).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Lucas (zie IIa).
2. Annechien Lucas (zie IIb).
3. Eite Lucas, overleden 1780 in Eelde.
Gehuwd (1) 6-5-1742 in Eelde met Jantje Lucas, overleden 1769 in Eelde, dochter van Lucas Conraads en Albertien Tjebbels.
Eite Lucas wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 vermeld als gortmaker met 3 paarden, meier van Secretaris Nijsing. Dit is nog het huis aan de westzijde van de Hooiweg, tussen Brouwersteeg en Wieldraaiersteeg. Van 1754 tot 1774 met nering en 2 paarden in het huis van zijn ouders aan de Brouwersteeg.
In 1769 doet Eite Lucas aangifte van de 30ste penning wegens het overlijden van zijn vrouw Jantje Lucas. De aanwinsten en tilbare goederen die zijn vrouw aan hem heeft vermaakt worden begroot op 1100 gld, de erfachtige goederen waarvan hij de lijftucht krijgt, op 400 gld.
In 1780 geven de erfgenamen van Eite Lucas aan "gekogt van wijlen Jantien Lucas de gemelde Eite Lucas van zijn vrouwe in lijfdienst beseten heeft" voor 1071 gld. De erfgenamen van Eite Lucas verkopen in hetzelfde jaar huis en hof aan Jacob Lamberts Vedder voor 1010 gld. Ook verkopen zij een stuk land, het Oude Hof genaamd, aan Jan Hartelief voor 201 gld.
De erfgenamen van Eite Lucas zijn de vrouw van Jan Alberts, Hendrikje Hendriks (Vorenkamp) getrouwd met Andries Alles, Albertje Conraads getrouwd met Jacob Vedder (vermoedelijk via haar moeder Jantje Lucas), Jacobje Lucas, weduwe van Jan Wolters in Noord-Sleen en Lucas en Aaltien Hendriks (Vorenkamp) te Eelde en Paterswolde. De erfgenamen van Jantien Lucas zijn Conraad Lucas te Eelde, Jan Cornelis en Jannes Reinders te Peize (resp. zoon en schoonzoon van Annegien Lucas). Conraad Lucas was tevens getrouwd met een zuster van Eite Lucas, Jantje Lucas die inmiddels moet zijn overleden, want alleen de dochter Albertje erft van Eite Lucas.
Tenslotte ook in 1780 geeft Maria Cornelis, weduwe van Eite Lucas een bedrag van 600 gld. aan, dat zij geŽrfd heeft van haar man.
In 1783 vindt de aangifte van de 40ste penning (Vrijwillige Verkopen) plaats, waarbij de erfgenamen van Eite Lucas de vaste goederen van wijlen Jantje Lucas zoals hij in lijftucht heeft bezeten, voor 1071 gld.
Deze erfgenamen verkopen vervolgens de vaste goederen van Eite Lucas, bestaande uit 14 percelen, aan verschillende (hier niet vermelde) personen voor in totaal 3251 gld.

Gehuwd (2) 18-6-1775 in Eelde met Maria Kornelis Westerbrink, geboren 21-6-1737 in Eelde, overleden 24-9-1824 in Eelde, dochter van Cornelis Jans en Aaltje Alberts, zie genealogie ~Cornelis Jans, hertrouwd 21-4-1782 in Eelde met Roelof Geerts, overleden 24-12-1796 in Eelde.
Huwelijk: Eite Lucas en Maria Cnellis.
4. Jacobje Lucas (zie IIc), geboren 1723 in Eelde, gedoopt 19-12-1723.
5. Berend Lucas, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 1-12-1726.
6. Aaltje Lucas (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Jantje Lucas, dochter van Lucas Berents (zie Ia) en Jantien Eitens.
Gehuwd 9-11-1749 in Eelde met Conraad Lucas, overleden 1792 in Peize, begraven 7-6-1792, zoon van Lucas Conraads en Albertien Tjebbels.
Huwelijk: Conraad Lucas, van Peize en Jantje Lucas.
Albertje Conraads is in 1781 mede-erfgename van Eite Lucas. Dit moet zijn via haar moeder Jantje Lucas, die dan al moet zijn overleden. Conraad Lucas is erfgenaam van de overleden echtgenote van Eite Lucas, ook Jantje Lucas geheten.
Conraad Lucas komt in het Haardstedenregister van Eelde alleen voor in 1754. Daarna kan hij bij zijn zwager Eite Lucas hebben gewoond en mogelijk daarna bij zijn schoonzoon Jacob Vedder op dezelfde plaats. Ook mogelijk is dat hij eerder naar Peize is teruggekeerd en daaar bij zijn zwager Cornelis Jansen heeft gewoond. In het Haardstedenregister van Peize komt hij niet voor. Konraat Luikas wordt op 7-6-1792 in Peize begraven, in het bekken het bescheiden bedrag van 1 gld. 10 st. Op 27-1-1793 betalen de erfgenamen van Conraat Pijper voor het beste laken. Hiermee zal Conraad Lucas zijn bedoeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertje Conraads (zie IIIa), geboren 1751 in Eelde, gedoopt 1-8-1751.
 
IIb  Annechien Lucas, dochter van Lucas Berents (zie Ia) en Jantien Eitens.
Gehuwd 4-5-1741 in Eelde met Hendrik†Willems Vorenkamp, zie genealogie Vorenkamp.
Huwelijk: Hendrik Willems en Annegje Lucas.
Bij het overlijden van Aaltien Hendriks Vorenkamp: d.v. Hindrik Vorenkamp en Annechien Gortmaker, geboren Eelde 12-10-1751. Aanname dat Annechien Lucas een zuster is van Eite Lucas, gortemaker in 1744. De kinderen Aaltien en Lucas erven van Eite Lucas in 1781. Bij het overlijden van Lukas Hindriks Vorenkamp: z.v. Hindrik Vorenkamp en Annechien Lucas, geboren Eelde 2-2-1742.
Ook bij andere leden van de familie is het geboortejaar te vroeg opgegeven.
De naam Vorenkamp komt niet voor bij de naamsaanneming Eelde 1812.
Hendrik Willems mogelijk in 1744 als meier van Lucas Beerents vermeld in Eelde voor Eite Lucas, gortemaker.
Hendrik Willems wordt in 1754 en 1764 in Paterswolde vermeld met resp. 3 en 2 paarden na weduwe Westpalm (Nijborg).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Hendriks Vorenkamp, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 8-4-1742. Mogelijk de Geesje Hendriks, in 1777 getrouwd met Mattijs Jan Blok, van Groningen. Zij is in elk geval voor 1781 overleden.
2. Lucas Hendriks Vorenkamp, geboren 1745 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-2-1745, overleden 1-3-1819 in Eelde.
Gehuwd 27-5-1768 in Eelde met Grietje Jans, geboren in Hoogezand?.
Mogelijk huwelijk (niet zeker) Lucas Hendriks en Grietje Jans, van Hoogezand. Er zijn geen kinderen vermeld van Lucas Hendriks in het doopboek van Eelde.
Gewapende Burgermacht 1797: Lukas Hindriks Vorenkamp als keuter, 51 jaar, gehuwd, vermeld voor Berend Jans, klompmaker.
In 1804 als Lucas Hindriks Vorenkamp tussen wed. Jan Cornelis Harms (Bazuin) en Hindrik Berends Klomp (Aaldring). In 1774, 1784 en 1794 op dezelfde plaats als Lucas Hindriks. Daarvoor Hendrik Jans.
Bij overlijden wonend op nr. 18, aangifte door diakens (het huis van zijn zwager Lammert Roelfs Bekkering).
3. Jantje Hendriks Vorenkamp, geboren 1748 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-4-1748, zie genealogie Vorenkamp.
4. Aaltje Hendriks Vorenkamp, geboren 1751 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-11-1751.
5. Aaltien†Hendriks Vorenkamp, geboren 1753 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-1-1753, overleden 12-1-1821 in Eelde, zie genealogie Vorenkamp.
6. Hendrikje Hendriks Vorenkamp, geboren 1755 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-9-1755, overleden in Hoornschedijk?, zie genealogie Vorenkamp.
7. Willem Hendriks Vorenkamp, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1761.
 
IIc  Jacobje Lucas, geboren 1723 in Eelde, gedoopt 19-12-1723, dochter van Lucas Berents (zie Ia) en Jantien Eitens.
Gehuwd 2-5-1744 in Eelde met Jan Wolters, zoon van Wolter Janssens en Geesje Roelefs.
Huwelijk: Jan Wolters en Jacobje Lucas. Jacobje Lucas hoort in 1780/1781 bij de erfgenamen van Eite Lucas en woont dan in Noord-Sleen als weduwe Jan Wolters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Jans, geboren 1745 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1745.
2. Lucas Jans, geboren 1749 in Eelde, bij de Hooijweg, gedoopt 20-7-1749.
Gehuwd 18-7-1779 in Beilen met Geesje Berents Kremers, geboren in NoordSleen?.
Huwelijk: Lucas Jansen van Swigteler en Geesjen Berends Cremers van Zweelo. Ook afkondiging in Zweeloo.
Lucas Janssen en Geesje Berents Kremers lenen 400 gld. van de predikant J. Havinga met Jacobje Lucas te Noord-Sleen als borg (Zweeloo, kopie ingeschreven in Vrijwillige Rechtspraak Eelde 1781).
3. Jantje Jans, geboren 1753 in Eelde, gedoopt 12-8-1753.
4. Wolter Jans, geboren 1757 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-7-1757.
5. Wolter Jans, geboren 1767 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-8-1767.
Gehuwd 19-11-1793 in Groningen met Aaltje Gosses Dobbenga, geboren 1766 in Groningen, gedoopt 4-3-1766, overleden 25-1-1848 in Helpman, Haren, dochter van Gosse Rieneken Dobbenga en Jantje Berends, hertrouwd 16-12-1809 in Groningen (afkondiging) met Jan Arends Oddens, geboren 1754 in Yde, Vries, overleden 11-9-1826 in Groningen, zoon van Arent Odding en Geertien Jans, zie genealogie Odding.
Huwelijk: Wolter Jans van Eelde en Aaltje Gosses van Groningen, pro qua Gosse Rieneken als vader.
Aanname dat het deze Wolter Jans betreft. zijn gelijknamige neef Wolter Jans (Eleveld) trouwt in 1805 met Antje Berends (Antonie) van Peize.
 
IId  Aaltje Lucas, dochter van Lucas Berents (zie Ia) en Jantien Eitens.
Gehuwd 6-5-1742 in Eelde met Jan Bazuin, geboren 1705 in Zeijen, zoon van Jan Hendriks Besuide en Eltien Hessels, zie genealogie Bazuin2, hertrouwd 10-5-1747 in Groningen met Hendrikje Derks, geboren 1708 in Helpman, gedoopt Groningen 9-12-1708, dochter van Derk Geerts en Jantje Eppens.
Huwelijk: Jan Bazu van Seijen en Aaltje Lucas.
Bij de liberale gift Eelde 1747 is Eite Lucas hoofdmomber over het minderjarige dochtertje van Jan Bezuiden (Jan Bazuin).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eltien Jans Bazuin, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 3-2-1743, zie genealogie Bazuin2.
2. Jantje Jans, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 16-5-1745.
 

Generatie III

IIIa  Albertje Conraads, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 1-8-1751, dochter van Conraad Lucas en Jantje Lucas (zie IIa).
Gehuwd 6-10-1776 in Vries met Jacob Lamberts Vedder, geboren 10-3-1743 in Yde, gedoopt Vries 17-3-1743, overleden 14-12-1819 in Yde, Vries, zoon van Lambert Jacobs Vedder en Hinderkien Jannes, zie genealogie Vedder.
Huwelijk in Vries: Jacob Lammers van Yde en Albertje Conraads van Eelde met attestatie van Eelde.
Bij de doop van zoon Lammert worden als ouders vermeld Jan Lammerts en Albertjen Coenraads te Harendermolen. Bij de doop van dochter Jantien als ouders Jacob Vedder en Aaltien Koenraads te Glimmen. Albertje Coenraads, huisvrouw van Jacob Vetter wordt vermeld in een lidmatenlijst van 1777 van Noordlaren (wonend in Glimmen) met de toevoeging: vertrokken naar Eelde.
Bij het overlijden van Jacob Vedder in 1819 treden op als getuigen Lambert Vedder, zoon en Klaas Homan, zwager (getrouwd met zuster Marchien Lamberts Vedder). Ook aangenomen dat Albertje Conraads dezelfde is als degene die in 1751 in Eelde gedoopt is als dochter van Conraad Lucas en Aaltje Lucas (geen andere dopen).
Jacob Lamberts Vedder koopt in 1780 een huis en hof in Eelde van de erfgenamen van Eite Lucas.
Jacob Vedder staat in het Haardstedenregister van Eelde 1784 en 1794 na wed. Hilbrants en/of weduwe Arent Jacobs (Siegers), respectievelijk overeenkomend met huis 64 en 65 in 1812. Hij woont in 1798 als arbeider in huis 65 bij bakker Hindrik Meier. In 1804 en 1807 wordt hij niet genoemd, maar wel bij de naamsaanneming in 1812 op 66 evenals Menne Bos, hoewel Jacob Vedder achteraan de lijst wordt vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Vedder, geboren 1777 in Harenermolen, gedoopt Noordlaren 10-8-1777, overleden 18-1-1848 in Vries.
2. Jantien Jacobs Vedder, geboren 1779 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 27-6-1779.
 

Index
Genealogie Lucas Berents