U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Wolter Huberts

Generatie I

Ia  Wolter Huberts, zoon van Hubert NN.
Gehuwd met Trijntje ?.
Aangenomen dat Marigje, Engel en Hubert kinderen zijn van Wolter Huberts en Trijntje omdat zij ieder een zoon Wolter Huberts hebben en een dochter Trijntje hebben.
Wolter Huibers staat in het Haardstedenregister van Eelde 1744 met 2 paarden, in 1754 opgevolgd door Albert Cornelis Olthof. Dit huis, nummer 56 in 1812, staat aan de Westerhorn, aan de oostzijde van de Hoppenkampsweg.
Ook aangenomen dat Jan Roelefs Wolters een zoon is omdat Gerrit Roelofs en Hubert Wolters in 1749 medemombers zijn over zijn kinderen (verzoek aan de Etstoel van hoofdmomber Albert Cornelis om ouderlijke goederen te mogen verkopen of verdelen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Engel Wolters (zie IIa).
2. Jan Roelefs Wolters (zie IIb), overleden 1776 in Eelde (tussen 1774 en 1778).
3. Hubert Wolters (zie IIc).
4. Marigje Wolters (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Engel Wolters, dochter van Wolter Huberts (zie Ia) en Trijntje ?.
Gehuwd met Willem Geerts Dekker.
Bij de dopen van de kinderen als Willem Geerts of Willem Dekker en Engel Wolters of Engel Huberts.
Mogelijk is ook Peter, gedoopt 28-4-1726 als zoon van Geurt Barbier en Engel een zoon van dit echtpaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Willems, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 7-5-1724.
2. ? Willems, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 14-5-1725. Zoon van Willem (Decker) en Engeltje Wolters, gedoopt door ds. Spies van Hasselte, geen naam vermeld. De naam Decker is hier onduidelijk vanwege een kras. Op 15-7-1725 volgt nogmaals de inschrijving van de doop van een zoon van Willem Deckers.
3. Trijntje Willems, geboren 1727 in Eelde, gedoopt 28-9-1727.
4. Wolter Huberts Willems, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 6-3-1729. Gedoopt Wolter Huberts, zoon van Willem Dekker en Engel Huberts.
5. Trijntje Willems, geboren 1730 in Eelde, gedoopt 3-12-1730.
6. Hendrikje Willems, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 18-12-1732.
7. Geert Willems, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 15-7-1732.
 
IIb  Jan Roelefs Wolters, overleden 1776 in Eelde (tussen 1774 en 1778), zoon van Wolter Huberts (zie Ia) en Trijntje ?.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt Jan Roelfs vermeld als meier op Lenverding (Lemferdinge), keuter, in 1754 als Jan Roelefs Wolters, in 1764 zijn schoonzoon Jochum Jansz (Westerhof). Mogelijk ook in 1774 als Jan Roelfs op 67 voordat hier Jochem Jans Westerhof vanaf 1784 wordt vermeld. In 1778 bij de verkoop van het huis van Lucas Morsing gelegen aan de Hoofdweg worden weduwe Jan Roelfs en consorten als zuiderburen (eigenaren) vermeld. Jan Roelefs is dus voor 1778 overleden.
Bij het overlijden van dochter Marchien Jans Roelofs: d.v. Jan Roelofs en Annegje Kriets. Doop: Marigje, d.v. Jan Roelefs en Annegje, woonplaats de Duinen (naast Lemferdinge).
Aanname dat dezelfde Jan Roelfs Wolters is getrouwd met Roelefje Cnellis Olthof en met Annegje Kriets, omdat bij het overlijden van Wolter Jans Gortmaker wordt vermeld dat zijn ouders in Paterswolde hebben gewoond en hoveniers zijn. Dit past bij de andere Jan Roelefs Wolters. Ook heeft Marigje Jans een zoon Wolter en een zoon Cornellis, mogelijk vernoemd naar haar halfbroers.
Waarschijnlijk niet: Jan Wolters en Jacobje Lucas, getrouwd in 1744 met kinderen in het doopboek van Jan Wolters en Jacobje Lucas. Jacobje Lucas is waarschijnlijk een zuster van Eite Lucas op 66 of 67. In 1749 wordt een kind geboren bij de Hooiweg (in 1745 nog in Paterswolde, in 1757 en 1764 weer in Paterswolde). Jan Roelfs wordt in 1774 met 2 paarden vermeld na Eite Lucas. Schoonzoon Jochem Jans Westerhof wordt vanaf 1784 vermeld op 67.
Er is ook een Jan Roelofs op de Schelfhorst in 1744, in 1754 Jan Wolthers. De tweede vermelding is gelijktijdig met de vermelding van Jan Roelefs Wolters bij Lemferdinge en moet dus een andere persoon betreffen.

Gehuwd (1) met Roelefje Cnellis Olthof, dochter van Cornelis Alberts Olthof, zie genealogie Olthof.
Gehuwd (2) met Annegje Kriets.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cnelles Jans, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 1-2-1728.
2. Wolter Jans Gortmaker (zie IIIa), geboren 1733 in Eelde, gedoopt 3-5-1733, overleden 9-5-1813 in Eelde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Marigje Jans Roelfs (zie IIIb), geboren 1743 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 15-12-1743, overleden 13-3-1828 in Eelde.
 
IIc  Hubert Wolters, zoon van Wolter Huberts (zie Ia) en Trijntje ?.
Huibert Wolters in het Haardstedenregister van Eelde 1744 voor Florris Cluiving, meier van de Heer Trip. In 1812 woont hier Hindrik Harms Rutgers (nummer 71).
Gehuwd met Geertje Karstens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Huberts, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 16-12-1731.
2. Kars Huberts (zie IIIc), geboren 1735 in Eelde, gedoopt 17-4-1735.
3. Wolter Huberts, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 21-1-1742. Doopnaam Wolter Huberts.
 
IId  Marigje Wolters, dochter van Wolter Huberts (zie Ia) en Trijntje ?.
Gehuwd 11-5-1738 in Eelde met Gerrit Roelefs, zie genealogie Koopman.
Huwelijk: Gerrit Roelofs, van Velthuizen en Marigje Wolters.
Doop Wolter: z.v. Gerrit Schoenmaker en Marigje Wolters, doop Wolter Huberts: z.v. Gerrit Strafeling en Marigje Wolters doop Albertina: d.v. Gerrit van der Straten en Marigje Wolters. De naam Strateling/van der Straten verwijst mogelijk naar het bestrate gedeelte van de Hoofdweg tussen de Kosterijweg en de Westerhorn, ook "de Straat" genoemd.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 als Gerrit Roelofs, schoenmaker, genoemd voor Lucas Morssing en meijer van Mevrouw Nijsing Eelde.
In 1758 koopt zijn zwager Jan Roelefs Wolters het huis van Arendina Nijsingh, maar gaat er niet zelf wonen. Gerrit Roelofs woont hier nog in 1784.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Gerrits Koopman, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 5-5-1739, overleden 4-12-1824 in Paterswolde, zie genealogie Koopman.
2. Wolter Gerrits, geboren 1740 in Eelde, gedoopt 25-9-1740.
3. Trientien Gerrits, geboren 1741 in Eelde, gedoopt 24-12-1741, overleden 10-2-1815 in Haren.
Gehuwd 11-5-1783 in Haren met Sikke Lucas, geboren 1746 in Roden, gedoopt 4-12-1746, overleden 12-12-1811 in Haren, zoon van Lucas Everts en Margarita Eissen.
Huwelijk: Sikke Lucas van Roon en Trientje Gerrits van Eelde.
Sikke Luikas bij overlijden 65 jaar, echtgenoot van Trijntje Gerarts. Trijntje Gerrits bij overlijden 72 jaar, weduwe van Sikko Lukas.
4. Geesje Gerrits, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 4-3-1744.
5. Alberdina Gerrits, geboren 1746 in Eelde, gedoopt 17-4-1796, overleden 23-10-1828 in Haren, zie genealogie Koopman.
6. Wolter Huberts Gerrits, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 16-10-1756.
 

Generatie III

IIIa  Wolter Jans Gortmaker, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 3-5-1733, overleden 9-5-1813 in Eelde, zoon van Jan Roelefs Wolters (zie IIb) en Roelefje Cnellis Olthof.
Overlijden: Wolter Jans, 81 jaar, z.v. Jan Roelfs Wolters en Roeltien Olthof op nummer 40. Ouders hovenier, overleden in Paterswolde. Doop: Wolter, z.v. Jan Roelefs en Roelefje Cnellis.
Gehuwd 9-6-1754 in Eelde met Geertruid Steringa, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 30-9-1731, dochter van Jan Roelofs Steringa en Catarina Winters, zie genealogie Steringa.
Huwelijk: Wolter Janssen en Geertruid Steringa. Ook afkondiging in Groningen: Wolter Jans en Gertruida Steringa, beide van Eelde, pro qua Willem Decker als daer toe versogt.
In 1753 verkoopt Geertruid Steringa haar ouderlijk huis, bij boedelscheiding verkregen, aan Wolter Jans tot Groningen voor 1500 gld. Albert Cornelis Oldhof betaalt namens haar de 40ste penning.
Naamsaanneming Eelde 1812: Wolter Jans Gortmaker en zoon Jan Roelfs 52, beiden overleden voor de nummerbijschrijving. Schoonzoon Pieter Bolhuis woont dan op 40 (Hoofdweg oostzijde, halverwege Kosterijweg en Stoffer Holtjerweg). Hier woont weduwnaar Wolter Jans (Gortmaker) in 1807 met twee inwonende kinderen en 1 kleinkind, dit zijn dus Jan Roelefs en Catharina met haar echtgenoot Pieter Bolhuis en zoon Wolter. De dubbele woning op 41 is eveneens eigendom van Wolter Jans en in 1832 van Pieter Bolhuis. Jan Jans Gortmaker op 42 is niet direct verwant.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelefs Wolters Gortmaker, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 21-3-1756.
2. Jan Roelefs Wolters Gortmaker, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 30-9-1759.
3. Jan Roelefs Wolters Gortmaker, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 2-8-1761, overleden 31-8-1813 in Eelde. Bij overlijden is opgegeven als leeftijd 60 jaar, bij de naamsaanneming in 1812: 52 jaar.
4. Catharina Wolters Gortmaker (zie IVa), geboren 1766 in Eelde, gedoopt 24-8-1766, overleden 13-1-1809 in Eelde.
 
IIIb  Marigje Jans Roelfs, geboren 1743 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 15-12-1743, overleden 13-3-1828 in Eelde, dochter van Jan Roelefs Wolters (zie IIb) en Annegje Kriets.
Gehuwd 3-12-1763 in Eelde met Jochem Jans Westerhof, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 1-9-1726, overleden 1810 in Eelde, zoon van Jan Harms en Marigje Jans, zie genealogie Westerhof.
Huwelijk: Jochem Jans en Harmgje Jans. De naam Harmgje is mogelijk door de opsteller van het schaduwarchief verkeerd gelezen en moet zijn Marigje.
De dopen van de dochters Marchien en Annegien zijn niet vermeld in het doopboek van Eelde.
Naamsaanneming 1812 op 67: wed. Jogchem Jans Westerhof, Wolter Jogchum met kinderen en Arend Harms Siegers (getrouwd met Annegien Jochems).
N.B. Er is ook Jochem Jans Kalkoven in Paterswolde, getrouwd met Harmtje Egberts, o.a. zoon Jan geboren 1743.
Bij het overlijden van zowel dochter Marchien als dochter Annechien is als moeder vermeld Marchien Roelfs. Dit is waarschijnlijk dezelfde als Marigje Jans Roelfs. Als geboorteplaats is vermeld Eelde. Van Jochem Jans en Marigje Jans worden pas kinderen in het doopboek bijgeschreven vanaf 1769. De dopen zijn ook niet gevonden in andere plaatsen in Drenthe of Groningen.
Doop Jan Roelefs (doopnaam), z.v. Jochem Harms en Marigje Jans.
In het Haardstedenregister wordt Jochem Jans in 1764 vermeld bij Lemferdinge, in plaats van zijn schoonvader, en vanaf 1784 in Eelde, in 1798 72 jaar, 7 kinderen en in 1812 weduwe Jogchem Jans Westerhof op 67, aan de Hooiweg tussen Brouwerijweg en Wieldraaiersteeg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Jochems Westerhof, geboren 10-11-1764 in Eelde?, overleden 17-11-1840 in Paterswolde, zie genealogie Westerhof.
2. Annegien Jochems Westerhof, geboren 6-3-1766 in Eelde?, overleden 29-1-1845 in Eelde.
Gehuwd 4-6-1809 in Eelde met Arend Harms Siegers, geboren 1759 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-9-1759, overleden 6-5-1822 in Eelde, zoon van Harmen Jans Siegers en Grietje Arents, zie genealogie Siegers3.
3. Jan Roelefs Jochems Westerhof, geboren 1769 in Eelde, gedoopt 20-8-1769, overleden 5-2-1807 in Eelde. Bij overlijden 37 en een half jaar, ongehuwd.
4. Jan Harms Jochems Westerhof, geboren 1772 in Eelde, gedoopt 9-2-1772, overleden 12-4-1840 in Paterswolde. Doopnaam Jan Harms. In 1798 knecht bij Henderikus Deodatus.
5. Wolter Jochems Westerhof, geboren 1-4-1774 in Eelde, gedoopt 3-4-1774, overleden 26-8-1855 in Eelde, zie genealogie Westerhof.
6. Lutgertje Jochems Westerhof, geboren 27-12-1776 in Eelde, gedoopt 28-12-1776, overleden 5-9-1823 in Eelde.
Gehuwd 19-12-1815 in Eelde met Geert Bouwkamp, geboren 11-6-1784 in Eelde, gedoopt 13-6-1784, overleden 22-4-1821 in Eelde, zoon van Pieter Hendriks Bouwkamp en Tonnisje Geerts Kremer, zie genealogie Bouwkamp.
Op 19-1-1820 wordt een akte van echtscheiding getekend voor notaris Tonckens te Westervelde, waarbij Pieter Bouwkamp en Marchien Jans respectievelijk aan hun zoon Geert Bouwkamp en dochter Lutgertien Jochems Westerhof toestemming geven een echtscheiding aan te gaan. Er vindt dan tevens scheiding van goederen plaats. Er is geen scheidingsakte bekend bij de Burgerlijke Stand. Bij het spoedig nadien overlijden van Geert Bouwkamp en Lutgertje Westerhof worden geen echtgenoten vermeld.
7. Cornellis Jochems Westerhof, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 9-5-1784.
8. Geertien Jochems Westerhof, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 26-3-1786, overleden 14-1-1807 in Eelde. Op 14-1-1807 is in Eelde overleden Geertien Jochems, ongehuwd, geen leeftijd vermeld.
 
IIIc  Kars Huberts, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 17-4-1735, zoon van Hubert Wolters (zie IIc) en Geertje Karstens.
Gehuwd 20-5-1766 in Groningen met Lupke Jans.
Huwelijk: Kars Huibers van Eelde in Drenthe en Lupke Jans van Zuidbroek, pro qua Hendrik Jans als neef.
In 1768 en in 1769 worden in Groningen zoons Hubert/Huibert gedoopt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Morkien Kars Huiberts, geboren 1770 in Groningen, gedoopt 14-9-1770, overleden 20-3-1819 in Groningen. Doop: Mortking, z.v. Kars Stubert en Lipge Jans, blijkbaar door de schrijver van het doopboek al verkeerd overgeschreven.
Gehuwd 24-5-1796 in Groningen met Doede Jans Cremer, geboren 1768 in Groningen, overleden 15-10-1826 in Groningen, zoon van Jan Doedes Cremer en Geertien Douwes Ridder.
Huwelijk Martinikerk: Doede Jans Cremer en Morkjen Carssens Hubers beide van Groningen pro qua (voor haar) Jan Doedes Cremer als daartoe gevolmagtigt. In de kantlijn: Hiervan attestatie afgegeven d.d. 4 juli 1799.
De ouders van Doede Jans Cremer zijn doopsgezind.
De zoons Jan en Karst wonen later in Friesland (Dokkum, Oostdongeradeel).
 

Generatie IV

IVa  Catharina Wolters Gortmaker, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 24-8-1766, overleden 13-1-1809 in Eelde, dochter van Wolter Jans Gortmaker (zie IIIa) en Geertruid Steringa.
Gehuwd 16-7-1797 in Eelde met Pieter Bolhuis, geboren 1772 in Zuidlaren, 16-2-1772, overleden 28-1-1836 in Eelde, zoon van Jan Pieters Bolhuis en Willemtien Jans Tiddens, zie genealogie Bolhuis, hertrouwd 22-5-1817 in Eelde met Ida Meulman, geboren 1788 in Eelde, gedoopt 31-8-1788, overleden 28-2-1838 in Eelde, dochter van Jan Meulman en Aaltje Bolhuis, zie genealogie Meulman.
Katarina Wolters bij overlijden, 43 jaar, 1 kind.
Naamsaanneming 1812 (op 40): kind Wolter 13.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wolter Bolhuis, geboren 1799 in Eelde, gedoopt 25-8-1799, overleden 3-9-1875 in Eelde.
 

Index
Genealogie Wolter Huberts