U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Bakker (2)

Generatie I

Ia  Barelt Conraads, overleden 1724 in Peize, begraven 9-2-1724, zoon van Conraad Gerrits en Roelofje Schuiringe, zie genealogie ~Conraad Gerrits.
Gehuwd 9-12-1714 in Peize met Jantje Ebbinge, overleden 1765 in Peize, begraven 6-11-1765, dochter van Harmen Ebbinge, zie genealogie Ebbinge, eerder getrouwd in Peize met Bareld Schuiringe, overleden 1713 in Peize, zoon van Jan Schuiringe Haange en Ameltien Homan, zie genealogie Schuiringe (2).
Barelt Conraads is schoolmeester van Peize van 1696-1724.
Weduwe Barelt Conraats wordt vermeld in het Haardstedenregister 1742 en 1754, in 1764 en 1774 Conraad Barelts, in 1784 weduwe Conraad Barelts.
In 1732 geven Barelt Ebbinge, Grietje Ebbinge, Jeichje Ebbinge en Jantje Ebbinge, wed. van Barelt Conraads de erfenis aan van Roelofje Ebbinge. Zij was getrouwd met Berent Lohuis tot Groningen. De erfenis, bestaande uit enig vastgoed te Peize bedraagt 1400 gld. Apart geeft Jantje Ebbinge, wed. Barelt Conraads nog op de erfenis van haar zoontje Harmen Barelts van 200 gld.
In 1765 koopt Conraad Barelts de halve behuizing van de erfgenamen van Bareld Schuiringe, die zijn moeder blijkbaar in lijftucht had bezeten.
Op 6-11-1765 wordt wed. Barelt Conraats begraven, in het bekken ruim 13 gld. Frerik Gelmers betalt voor het laken over zijn (schoon)moeder en geeft nog 25 gld aan de diaconie vanwege het testament tussen Jantien Conraats en haar (eerste) man Barelt Schuiringe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koenraad Barelds (zie IIa), overleden 1779 in Peize, 1779, begraven oktober 1779.
2. Harm Barelts, overleden 1732 in Peize.
3. Marchien Barelds (zie IIb), overleden 1781 in Peize, begraven 6-3-1781.
 

Generatie II

IIa  Koenraad Barelds, overleden 1779 in Peize, 1779, begraven oktober 1779, zoon van Barelt Conraads (zie Ia) en Jantje Ebbinge.
Gehuwd 28-6-1744 in Peize met Trientien Ebbinge, geboren 1719 in Peize, overleden 1807 in Peize, begraven 6-4-1807, dochter van Steven Ebbinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Conraet Barelts en Trijntijn Ebbijng, in het bekken 6 gld.
Behalve zoon Steven Ebbinge, die naar zijn grootvader van moeders kant is venoemd, worden de kinderen steeds vermeld met de naam Barelds of na 1812 ook met de naam Bakker.
Trientien Ebbinge is in 1797 79 jaar, weduwe.
In oktober 1779 wordt Konraad Barels begraven, in het bekken ruim 10 gld. Trijntien Ebbinge betaalt voor het laken over haar man Konraad Barels.
Op 6-4-1807 wordt Trientien Ebbinge, wed. Conraat Barels begraven. Steven Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
In 1807 verkoopt Bareld Barelds het huis bij het zogenaamde Kret en gelegen ten westen van de Schipdijk aan Roelof Lunsche. Ook verkopen Bareld Barelds, Steven Ebbinge, en Luink Luinge namens zijn echtgenote Janna Ebbinge gezamenlijk een mat hooiland. De naam Ebbinge zal in het laatste geval wel een verschrijving zijn.
Ook is er op 17-6-1807 de overdracht van een derde portie van het zogenaamde Veldkampbos, dat Trijntien Ebbinge, weduwe Koenraad Barelds kort voor haar overlijden had gekocht van de erfgenamen van Albertien Schuiringe, wed. Barteld Ebbinge. Hierbij treedt Bareld Barelds te Peize op namens hemzelf en de mede-erfgenamen van hun moeder Trijntien Ebbinge (met dank aan Marco Bakker).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Barelds Bakker (zie IIIa), geboren 1747 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 8-2-1808.
2. Jantien Barelds, overleden 1783 in Peize, begraven 26-6-1783. Op 26-6-1783 wordt Jantijn Barelds begraven, in het bekken ruim 11 gld. De erfgenamen van Jantijn Barelds betalen voor het laken over hun zuster.
Op 29-7-1783 geeft Steven Ebbinge de erfenis aan voor zichzelf, broer en zuster van hun overleden zuster Jantijn. De erfenis bedraagt 450 gld.
3. Janna Barelds Bakker (zie IIIb), geboren 14-4-1751 in Peize, overleden 30-7-1833 in Peize.
4. Steven Ebbinge (zie IIIc), geboren 1-11-1753 in Peize, overleden 28-11-1831 in Peize.
 
IIb  Marchien Barelds, overleden 1781 in Peize, begraven 6-3-1781, dochter van Barelt Conraads (zie Ia) en Jantje Ebbinge.
Gehuwd 9-12-1736 in Peize met Frerik Gelmers, overleden 1790 in Peize, begraven 22-1-1790, zoon van Gelmer Gelmers en Jeichien Bavinge, zie genealogie Gelmers.
In 1744 geven Margien Coenraads en Frerik Gelmers noie uxoris en derselver broeder Conraad Barelds de erfenis aan van haar zuster Albert(ien) Coenraads, begroot op 1140 gld.
In 1763 dragen Frerik Gelmers en vrouw Margijn Barelts aan hun zoon de Ette Barelt Gelmers en vrouw Jeigijn Lunsche een halve plaats over, bewoond door Wessel Jans, die zij in 1741 van hun moeder Jantijn Ebbinge, weduwe Barelt Conraats hadden gekregen.
Op 6-3-1781 wordt de vrouw van Freerk Gelmers begraven, in het bekken ruim 9 gld. Er wordt tevens een boete van 6 gld. betaald omdat zij een dag te laat is begraven. In december betaalt Freerk Gelmers voor het laken over zijn vrouw Margin Conraads.
Op 22-1-1790 wordt Freerk Gelmers begraven. Op 15-3-1790 betaalt wed. Gelmers (Jeichien Lunsche) voor het laken over haar (schoon)vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Gelmers, overleden 1780 in Peize, begraven 24-6-1780, zie genealogie Gelmers.
 

Generatie III

IIIa  Bareld Barelds Bakker, geboren 1747 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 8-2-1808, zoon van Koenraad Barelds (zie IIa) en Trientien Ebbinge.
Gehuwd 7-6-1771 in Peize met Zwaantien Roelfs, geboren 18-3-1743 in Peize, overleden 12-3-1820 in Peize, dochter van Roelf Arents en Antje Popkes, zie genealogie ~Arent Geerts.
Huwelijk: Baerelt Baerels en Swaantijn Roelofs.
Barelt Barelts is in 1797 boer, 50 jaar met inwonend de zoons Roelof 26 en Popke 21. In 1774 en 1784 als bakker naast de kerk.
In 1791 geeft Barelt Barelts namens zijn echtgenote Zwaantje Roelfs de erfenis aan van haar zuster Aaltje Roelfs, overleden te Peize 2-12-1790 voor 317 gld. en eveneens 317 gld. als hoofdmomber over de nagelaten kinderen van wijlen Arent Roelfs van Rolde bij Jantje Julsing in echte verwekt. De kinderen zijn Roelf en Hindrikje Arents, zij erven van hun moei (tante) Aaltje Roelfs.
Bareld Barelds is in 1791 medemomber over de kinderen van ette Bareld Gelmers en Jeigien Lunsche.
Op 16-2-1809 richten Coenraad en Roelof Barelds te Peize een verzoek aan de President en Raden van het departementaal gerechtshof van Drenthe om curatoren aan te stellen over hun moeder Zwaantien Roelofs, weduwe Bareld Barelds, omdat zij zich heeft overgegeven aan het onmatig gebruik van sterke drank en de zoons bang zijn dat zij al haar goederen zal verkwisten en tot last zal komen van de diakonie of van haar kinderen. Dit wordt goedgekeurd en als curatoren worden aangesteld Steven Ebbinge als administratieve curator en Luink Luinge, Roelof Ebbinge en Roelof Gelmers als toeziende curatoren. De opgemaakte inventaris bevat het huis met verschillende landerijen waarvan sommige mandelig met anderen, o.a. Popke Martinus en daarnaast ook enige schulden, o.a. 300 gld. aan Roelof Willems van de Holthuizen (bij Roden). De goederen behoren voor de helft aan de kinderen.
Bij de tilbare goederen zijn o.a. enkele zilveren lepels, waarvan één is gemerkt met KB=TE (Koenraad Barelds en Trientien Ebbinge). Daarnaast ook een lepel met AP (Antje Popkes) en één met AC (Albertien Coenraads?), met dank aan Marco Bakker (Schultengerechten Peize, Voogdijzaken, Inv. 251.2, folie 371r).
Zwaantien Roelfs is aanwezig bij het huwelijk van zoon Hermannus in 1813 en geeft toestemming voor het huwelijk. Volgens de overlijdensakte is zij Zwaantje Roelofs Rummerink, dochter van Roelof Rummerink en Antje Popkes, geboren te Peize 18-3-1743, overleden in haar huis nr. 19, oud 76 jaar, nalatende 3 meerderjarige zoons, Popke, Coenraad en Harmannus, aangifte door zoon Harmannus Barelds Bakker en nabuur Jan Jans Gortemaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Barelds Bakker (zie IVa), geboren 1772 in Peize, gedoopt 24-5-1772, overleden 1810 in Peize, begraven 3-1-1810.
2. Popke Barelds Bakker (zie IVb), geboren 20-9-1777 in Peize, gedoopt 21-9-1777, overleden 8-8-1841 in Peize.
3. Koenraad Barelds Bakker (zie IVc), geboren 4-11-1779 in Peize, gedoopt 21-11-1779, overleden 11-2-1864 in Peize.
4. Hermannus Barelds Bakker (zie IVd), geboren 26-2-1785 in Peize, gedoopt 27-2-1785, overleden 8-2-1833 in Peize.
 
IIIb  Janna Barelds Bakker, geboren 14-4-1751 in Peize, overleden 30-7-1833 in Peize, dochter van Koenraad Barelds (zie IIa) en Trientien Ebbinge.
Gehuwd 1785 in Peize met Luink Luinge, geboren 1742 in Peize, overleden 6-10-1810 in Peize, begraven 9-10-1810, zoon van Frerik Luinge en Aaltien Berniers, zie genealogie Luinge (3).
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het diaconieboek voor de ontvangsten voor de armen in 1785.
Luink Luinge is in 1797 56 jaar, boer met 3 kinderen. Janna wordt bij de doop van haar kinderen steeds vermeld als Janna Barelds. Zij wordt alleen bij haar overlijden aangeduid met de naam Bakker.
Nog in 1767 treedt Jan Luinge op als hoofdmomber over Luink Luinge, zoon van F. Luinge bij de aankoop van een halve kamp van (zijn oom) Roelef Luinge van Lieveren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Luinge, geboren 11-1-1786 in Peize, gedoopt 15-1-1786, overleden 8-7-1840 in Foxwolde, Roden, zie genealogie Luinge (3).
2. Trijntien Luinge, geboren 18-10-1787 in Peize, gedoopt 21-10-1787, overleden 1789 in Peize, begraven 9-11-1789. Op 9-11-1789 wordt een kind begraven van Luink Luinge, aanname dat het Trijntien betreft.
3. Hinderkien Luinge, geboren 3-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1871 in Peize, zie genealogie Luinge (3).
4. Koenraad Luinge, geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize, zie genealogie Luinge (3).
 
IIIc  Steven Ebbinge, geboren 1-11-1753 in Peize, overleden 28-11-1831 in Peize, zoon van Koenraad Barelds (zie IIa) en Trientien Ebbinge.
Gehuwd 1785 in Peize met Ameltien Lunsche, geboren 10-2-1760 in Peize, overleden 8-2-1841 in Peize, dochter van Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis, zie genealogie Lunsche (2).
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het diaconieboek voor de ontvangsten voor de armen in 1985.
Steven Ebbinge is in 1797 boer, 45 jaar met 7 kinderen en in hetzelfde huis Trientien Ebbinge 79 jaar, weduwe.
Op 29-1-1803 wordt een kind van Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 9 gld. Op 3-2-1803 wordt nogmaals een kind van Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 7 gld. Op 20-12-1803 betaalt Steven Ebbinge voor het beste laken over zijn dochter. Dat zal de oudste dochter Johanna betreffen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koenraad Ebbinge (zie IVe), geboren 9-7-1786 in Peize, gedoopt 16-7-1786, overleden 23-1-1868 in Peize.
2. Johanna Ebbinge, geboren 11-2-1788 in Peize, gedoopt 17-2-1788, overleden 1803 in Peize begraven 29-1-1803 (of 3-2-1803).
3. Trientien Ebbinge (zie IVf), geboren 30-9-1789 in Peize, gedoopt 4-10-1789, overleden 6-4-1836 in Peize.
4. Alberdina Ebbinge, geboren 25-5-1791 in Peize, gedoopt 29-5-1791, overleden 17-4-1876 in Peize.
Gehuwd 26-6-1816 in Eelde met Barteld Mensing, geboren 25-11-1777 in Peize, gedoopt 30-11-1777, overleden 13-12-1851 in Peize, zoon van Harmannus Mensing en Hillechien Ebbinge, zie genealogie Mensing, eerder getrouwd 27-5-1804 in Peize met Geesien Luinge, geboren 1782 in Peize, gedoopt 22-12-1782, overleden 10-11-1811 in Peize, dochter van Aldert Luinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Luinge (2).
5. Jantien Ebbinge, geboren 23-11-1792 in Peize, gedoopt 25-11-1792, overleden 6-7-1867 in Peize.
6. Albert Ebbinge (zie IVg), geboren 1795 in Peize, gedoopt 24-5-1795, overleden 23-5-1870 in Peize.
7. Jeichien Ebbinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 18-1-1838 in Peize.
Gehuwd 19-5-1832 in Peize met Aldert Alberts Buiringe, geboren 6-3-1791 in Peize, gedoopt 13-3-1791, overleden 30-3-1858 in Peize, zoon van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering), hertrouwd 24-6-1841 in Peize met Grietien Harms Freriks, geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks.
8. Margien Ebbinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 23-12-1798, overleden 1-1-1848 in Peize.
9. Harmanna Ebbinge, geboren 1801 in Peize, gedoopt 22-11-1801, overleden 1803 in Peize, begraven 3-2-1803 (of 29-1-1803).
 

Generatie IV

IVa  Roelof Barelds Bakker, geboren 1772 in Peize, gedoopt 24-5-1772, overleden 1810 in Peize, begraven 3-1-1810, zoon van Bareld Barelds Bakker (zie IIIa) en Zwaantien Roelfs.
Gehuwd 23-4-1809 in Peize met Berentien Harms Freriks, geboren 19-1-1786 in Peize, gedoopt 29-1-1786, overleden 25-9-1873 in Peize, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks, hertrouwd 23-5-1813 in Eelde met Koenraad Ebbinge (zie IVe), geboren 9-7-1786 in Peize, gedoopt 16-7-1786, overleden 23-1-1868 in Peize, zoon van Steven Ebbinge (zie IIIc) en Ameltien Lunsche.
Huwelijk: Roelof Barelts en Berentien Harrems.
Roelof Barelds overleden voor de geboorte van zoon Roelof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Roelofs Bakker, geboren 31-1-1810 in Peize, gedoopt 10-3-1810, overleden 1-4-1893 in Peize.
Gehuwd 18-2-1839 in Peize met Hillegien Mensing, geboren 11-4-1805 in Peize, gedoopt 15-4-1805, overleden 27-4-1852 in Peize, dochter van Barteld Mensing en Geesien Luinge, zie genealogie Mensing.
 
IVb  Popke Barelds Bakker, geboren 20-9-1777 in Peize, gedoopt 21-9-1777, overleden 8-8-1841 in Peize, zoon van Bareld Barelds Bakker (zie IIIa) en Zwaantien Roelfs.
Gehuwd (1) 1-7-1810 in Peize met Hinderkien Jans Talens, geboren 1769 in Peize, overleden 15-12-1812 in Peize, dochter van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts, zie genealogie Talens, eerder getrouwd 1796 in Peize met Lucas van Diepenbrugge, overleden 1803 in Peize, begraven 14-3-1803, zoon van Jeremias van Diepenbrugge en Gesina Anna Ketel, zie genealogie Van Diepenbrugge, eerder getrouwd 10-12-1803 in Peize met Frederik Baving, geboren 1775 in Zuidvelde, gedoopt Norg 25-6-1775, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1809, zoon van Jan Baving en Trijntje Suiverding, zie genealogie Baving.
Huwelijk: Popke Barels en Hinderkien Jans.
Gehuwd (2) 17-2-1836 in Peize met Anna Christina van Groenenberg, geboren 12-4-1780 in Groningen, gedoopt 12-4-1780, overleden 5-9-1853 in Peize, dochter van Arnoldus van Groenenberg en Anna Gesiena Wolthers, zie genealogie Wolthers, eerder getrouwd 26-4-1807 in Rolde met Jan Engberts, geboren 16-11-1778 in Peize, gedoopt 6-12-1778, overleden 18-8-1827 in Peize, zoon van Jan Engberts en Anna Alberts, zie genealogie Engberts (1).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Bareld Bakker, geboren 8-8-1811 in Peize, gedoopt 18-8-1811, overleden 14-10-1898 in Groningen.
Gehuwd 9-4-1836 in Haren met Margien Gelmers, geboren 20-1-1799 in Peize, gedoopt 20-1-1799, overleden 8-10-1888 in Dorkwerd, gem. Hoogkerk, dochter van Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbinge, zie genealogie Gelmers, eerder getrouwd 23-5-1822 in Haren met Hindrik Pathuis, geboren 11-8-1793 in Haren, overleden 21-1-1835 in Haren, zoon van Jan Pathuis en Aaltien Ebbing, zie genealogie Ebbinge (2).
 
IVc  Koenraad Barelds Bakker, geboren 4-11-1779 in Peize, gedoopt 21-11-1779, overleden 11-2-1864 in Peize, zoon van Bareld Barelds Bakker (zie IIIa) en Zwaantien Roelfs.
Gehuwd 6-5-1810 in Peize met Aaltien Jans Hoeks, geboren 30-8-1786 in Eelde, gedoopt 3-9-1786, overleden 29-1-1864 in Peize, dochter van Jan Gerrits Hoeks en Grietje Geerts.
Huwelijk: Koenraat Barels en Aaltien Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Zwaantje Bakker, geboren 10-10-1811 in Peize, gedoopt 20-10-1811, overleden 15-11-1886 in Peize.
Gehuwd 29-8-1833 in Peize met Harm Harms Freriks, geboren 1794 in Peize, gedoopt 26-1-1794, overleden 21-9-1853 in Peize, zoon van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks.
2. Grietje Bakker, geboren 25-11-1813 in Peize, overleden 28-11-1891 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 15-10-1836 in Peize met Kornelis Ensing, geboren 9-8-1809 in Peize, gedoopt 20-8-1809, overleden 22-11-1891 in Kloosterveen, Assen, zoon van Jannes Ensing en Annechien Schuring, zie genealogie Ensing (1).
3. Bareld Bakker, geboren 14-8-1816 in Peize, overleden 20-9-1816 in Peize.
4. Bareld Bakker, geboren 6-3-1818 in Peize, overleden 28-11-1891 in Kloosterveen, Assen.
 
IVd  Hermannus Barelds Bakker, geboren 26-2-1785 in Peize, gedoopt 27-2-1785, overleden 8-2-1833 in Peize, zoon van Bareld Barelds Bakker (zie IIIa) en Zwaantien Roelfs.
Gehuwd 16-5-1813 in Eelde met Jantien Barelds van Peize, geboren 2-1-1794 in Peize, gedoopt 5-1-1794, overleden 7-1-1853 in Peize, dochter van Bareld Hindriks van Peize en Annechien Stevens, zie genealogie Van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Bakker, geboren 18-3-1814 in Peize, overleden 25-3-1891 in Assen.
2. Hindrik Bakker, geboren 18-5-1816 in Peize, overleden 18-2-1889 in Peize.
3. Zwaantien Bakker, geboren 25-10-1818 in Peize, overleden 3-10-1890 in Peize.
4. Annegien Bakker, geboren 28-5-1821 in Peize, overleden 26-10-1905 in Assen.
5. Lammegien Bakker, geboren 14-11-1823 in Peize, overleden 28-5-1845 in Peize.
6. Harm Bakker, geboren 5-3-1826 in Peize, overleden 24-10-1893 in Peize.
7. Koenraad Bakker, geboren 28-10-1828 in Peize, overleden 6-10-1872 in Emmen.
8. Hermannus Bakker, geboren 8-9-1832 in Peize, overleden 7-6-1902 in Zuidlaren.
 
IVe  Koenraad Ebbinge, geboren 9-7-1786 in Peize, gedoopt 16-7-1786, overleden 23-1-1868 in Peize, zoon van Steven Ebbinge (zie IIIc) en Ameltien Lunsche.
Ook de schrijfwijze Coenraad komt voor.
Gehuwd 23-5-1813 in Eelde met Berentien Harms Freriks, geboren 19-1-1786 in Peize, gedoopt 29-1-1786, overleden 25-9-1873 in Peize, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks, eerder getrouwd 23-4-1809 in Peize met Roelof Barelds Bakker (zie IVa), geboren 1772 in Peize, gedoopt 24-5-1772, overleden 1810 in Peize, begraven 3-1-1810, zoon van Bareld Barelds Bakker (zie IIIa) en Zwaantien Roelfs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Ebbinge, geboren 28-4-1814 in Peize, overleden 30-8-1835 in Peize.
2. Annechien Ebbinge, geboren 24-9-1816 in Peize, overleden 19-4-1839 in Peize.
3. Harm Ebbinge, geboren 26-1-1819 in Peize, overleden 21-3-1909 in Peize.
4. Albert Ebbinge, geboren 20-11-1822 in Peize, overleden 1-2-1896 in Peize.
5. Jan Ebbinge, geboren 1-10-1826 in Peize, overleden 1-1-1893 in Winde, Vries.
 
IVf  Trientien Ebbinge, geboren 30-9-1789 in Peize, gedoopt 4-10-1789, overleden 6-4-1836 in Peize, dochter van Steven Ebbinge (zie IIIc) en Ameltien Lunsche.
Gehuwd 13-5-1813 in Eelde met Barteld Ebbinge, geboren 13-5-1788 in Peize, gedoopt 18-5-1788, overleden 8-5-1854 in Peize, zoon van Aldert Ebbinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gesien Ebbinge, geboren 25-4-1822 in Peize, overleden 14-1-1914 in Peize.
 
IVg  Albert Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 24-5-1795, overleden 23-5-1870 in Peize, zoon van Steven Ebbinge (zie IIIc) en Ameltien Lunsche.
Gehuwd (1) 10-5-1834 in Peize met Jeichien Gelmers, geboren 24-10-1805 in Peize, gedoopt 3-11-1805, overleden 2-11-1844 in Peize, dochter van Roelof Gelmers en Bouwina Ebbinge, zie genealogie Gelmers.
Meer kinderen geboren.
Gehuwd (2) 15-9-1849 in Peize met Gesien Ebbinge, geboren 25-4-1822 in Peize, overleden 14-1-1914 in Peize, dochter van Barteld Ebbinge en Trientien Ebbinge (zie IVf), zie genealogie Ebbinge (3), hertrouwd 7-3-1874 in Peize met Willem Luinge Bakker, geboren 2-6-1816 in Peize, overleden 24-3-1888 in Peize, zoon van Hindrik Freerks Bakker en Annechien Luinge, zie genealogie Bakker (1).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Ameltien Ebbinge, geboren 30-1-1836 in Peize, overleden 1-8-1874 in Peize.
 

Index
Genealogie Bakker (2)