U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Coert Pieters

Generatie I

Ia  Coert Pieters.
Coert Pieters wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 vermeld met 2 paarden in Paterswolde na de bewoner van huis 134 (Jan Everts). In 1750 wordt Phijlippus Conraats vermeld als bewoner (meier) van het huis van Coert Pieters (Nieuwe landerijen en huizen, lijst 1750).
Doop Geesje in 1720 in Haren wegens absentie van de pastor loci, d.v. Koert Pieters en Haijke Tonnijs te Paterwolde.
Doop Arent 1725, z.v. Coert Pieters en Heilke Jans.
Doop Geesje 1731, d.v. Curt Pieters en Haike, onecht kind, van het laatste is niet duidelijk waarom.
Omdat de waarschijnlijk oudste kinderen Pieter, Willem en Margien elk een dochter Harmtien/Harmina hebben die waarschijnlijk is vernoemd naar hun moeder, nemen we aan dat zij geen kinderen zijn van Heilke Tonnis, maar van een eerdere echtgenote van Coert Pieters.

Gehuwd (1) met Harmtien NN.
Gehuwd (2) met Heilke Tonnis, overleden 1758 in Groningen.
Verhuur van lijklakens Groningen 10-2-1758: Heike Tonnis, wed. van Koert Peeters, zij heeft gewoond bij Oosterpoortenboge aan het Diep.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Coerts (zie IIa).
2. Willem Coerts Grashuis, overleden 1-5-1785 in Groningen, zie genealogie Grashuis.
3. Margien Coerts (zie IIb), overleden 1773 in Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Tonnis Coerts (zie IIc), geboren 1713.
5. Geesje Coerts, geboren 1720 in Paterswolde, gedoopt Haren 20-10-1720.
6. Arent Coerts, geboren 1725 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-2-1725.
7. Geesje Coerts, geboren 1731 in Paterswolde, gedoopt 7-10-1731.
 

Generatie II

IIa  Pieter Coerts, zoon van Coert Pieters (zie Ia) en Harmtien NN.
Gehuwd 7-4-1737 in Noordlaren met Aaltien Geerts Kruse, geboren 1712 in Noordlaren, gedoopt 20-3-1712, dochter van Geert Geerts Cruse en Jantien Jansen.
Huwelijk: Pieter Coerts van Eelde en Aaltjen Geerts Kruuse van Noordlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Pieters Koerts (zie IIIa), geboren 1739 in Noordlaren, gedoopt 22-3-1739.
2. Harmtien Pieters, geboren 1741 in Noordlaren, gedoopt 26-12-1741.
3. Jantien Pieters, geboren 1743 in Noordlaren, gedoopt 1-1-1744.
4. Hindrikje Pieters, geboren 1746 in Noordlaren, gedoopt 29-6-1746. Aantekening bij de doop: vader is boekhouder.
5. Jan Pieters Koerts (zie IIIb), geboren 1749 in Noordlaren, gedoopt 23-11-1749.
6. Arent Pieters, geboren 1752 in Noordlaren, gedoopt 12-3-1752.
 
IIb  Margien Coerts, overleden 1773 in Groningen, dochter van Coert Pieters (zie Ia) en Harmtien NN.
Gehuwd (1) 25-5-1745 in Groningen met Lambert Arents, overleden 1758 in Groningen, zoon van Arent Geerts en Zwaantje NN, eerder getrouwd 19-11-1731 in Groningen met Hillegien Berends, geboren 1707 in Groningen, buiten de Herepoort, gedoopt 23-8-1707, dochter van Berend Freriks en Grietje Hindriks.
Huwelijk: Lammert Arendts van Eelderwolde onder Eelde en Marchjen Coerts van Paterwolde, pro qua desselfs vader Coert Pieters.
In de kantlijn: Claas Boekhof en Roebert Boshagen hebben het opsigt angenomen over des bruidegoms minderj. dogtertje belovende de bruidegom praesent als vader tot het wijhage? van moeders goed an zijn kint 2 silve ducatons.
Daaronder: Deese gemelte opzigters overleden zijnde heeft Carel Groothuis het opzigt wederom aengenomen.
Verhuur van lijklakens Groningen 5-2-1758: Lammert Arents. Heeft gewoond buiten de Hr. Poort bij de Raadshr. Smidt wed. Haar Borgh. Margien Koerts zijn nagelaten huisvrouw. Laken van de diaconie.
Margijn Courts uit Groningen als weduwe van Lambert Arents is in 1765 mede-erfgenaam van Jacob Arents te Peize (vermoedelijk optredend voor haar kinderen).

Gehuwd (2) 24-5-1771 in Groningen met Willem Jans Keiser, geboren in Balloo, eerder getrouwd 3-4-1735 in Assen met Hilligje Jans.
Huwelijk: Willem Jans Keiser van Ballen (Balloo) onder Rolde in het Landschap Drenthe en Marrigje Coerts, weduwe van Lambert Arents van Paterwolde onder Eelde mede aldaar (in Drenthe), pro qua Willem Coerts als broeder.
Verhuur van lijklakens Groningen 8-12-1773: Maargien Koerts, huisvrouw van Willem Jans Kuser, wonende buiten Oosterpoort.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Arend Lammerts, geboren 1746 in Groningen, gedoopt 15-7-1746.
2. Harmina Lammerts, geboren 1748 in Groningen, gedoopt 8-12-1748.
3. Arend Lammerts, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 23-2-1752.
4. Koenraad Lammerts Grashuis, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 2-3-1756, overleden 6-10-1820 in Groningen. Beroep conducteur.
 
IIc  Tonnis Coerts, geboren 1713, zoon van Coert Pieters (zie Ia) en Heilke Tonnis.
Gehuwd 2-12-1743 in Eelde met Bougje Geerts, geboren 1717 in Haren, gedoopt 3-1-1717, dochter van Geert Jans en Trijntjen Geers.
Huwelijk: Tonnis Cuurts en Bouwje Geerts, van Haren.
Aanname dat Tonnis Coerts een zoon is van Coert Pieters en Heilke Tonnis of Jans.
Opvallend is dat de tweede en derde dochter vernoemd lijken naar de zus en broer van Tonnis Coerts.
Tonnis Koerts van Paterswolde en zijn vrouw Bougien Geerts lenen in 1762 200 gld. van de diakonie van Eelde.
In 1754 wonend in huis nr. 111 met 2 paarden (meier van Postwijk?), daarna voor of na het diakoniehuis in Paterswolde. In 1769 is hij met anderen betrokken bij een illegale slacht bij de Paterwoldse of Groene Dijk (de huidige Meerweg) en geeft in een getuigenverklaring als leeftijd op 56 jaar.
Bij zowel Geesje als Arendina is bij het overlijden opgegeven als moeder Marchien Jans. Deze fouten zijn waarschijnlijk ontstaan doordat Geesje een dochter Marigje heeft en Arendina kort na haar is overleden.
Tonnis Coerts wordt bij zijn kinderen of kleinkinderen meestal aangeduid als Tonnis of Teunis Koers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Tonnis Koerts, geboren 1746 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-3-1746, overleden 9-5-1813 in Groningen.
Gehuwd 13-11-1766 in Groningen met Jacob van Duinen, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 25-9-1744, overleden 3-3-1810 in Groningen, zoon van Sicco Jacobus van Duinen en Jacoba Bloems.
Bij huwelijk in Groningen: p.q. Jan Willems als oom. Ook afkondiging in Eelde 2-11-1766.
Jan Willems is mogelijk Jan Willems Grashuis, eigenlijk een neef, of toch diens vader Willem Coerts Grashuis.
Jacob van Duinen treedt op als zwager bij het huwelijk in Groningen in 1780 van Arendina Tonnis en Arent Roelfs.
Jacob van Duinen bij overlijden man van Trintje Tonnis Koers, 66 jaar, wonende in de Kleine Kromme Elleboog, nalatende 5 kinderen.
Trijntje bij overlijden weduwe van Jacob van Duinen, 68 jaar, geboren te Paterswolde, d.v. Tonnis Koerts en Bougien Geerts. Aangifte door Coenraad van Duinen en Jan Ramaker, van wie Trijntje resp. de moeder en een aangehuwde zuster is.
Bij het huwelijkscontract van zoon Tonnis van Duinen op 12-3-1793 in Groningen treden aan de bruidegomszijde op: Jacob van Duinen, vader, Trijntje Tonnis, moeder en S.J. van Duinen, grootvader.
2. Geesje Tonnis (zie IIIc), geboren 10-1-1748 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-2-1748, overleden 7-9-1818 in Eelde.
3. Arendina Tonnis, geboren 28-1-1750 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1750, overleden 28-9-1818 in Eelde.
Gehuwd 1780 in Groningen met Arent Roelofs, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 11-7-1745, overleden 1795 in Eelde (enige jaren voor 1797), zoon van Roelof Arents en Grietje Franssen, zie genealogie Bekkering1.
Huwelijksafkondiging in Groningen 15-4-1780: Arent Roelfs, van Eelde en Arendina Tonnis, van Paterwolde, pro qua Jacob van Duinen als zwager (getrouwd met Trijntje Tonnis). Hiervan attestatie gepasseerd. Met belastinge te Eelde.
In 1797 doet Geert Everts Kelder namens Arendina Tonnis, weduwe van Arent Roelfs een verzoek "om gelibereert te wesen van de brueke omdat te later tijd na de versterfdagh van haar overleden man de erffenisse welke goederen in lijftucht besit had angegeven".
Zij vraagt dus vrijwaring van boete wegens te late aangifte, zodat Arent Roelfs enige jaren voor 1797 moet zijn overleden.
Bij het overlijden van Arendina Tonnis in 1818 treden als getuigen op bij de aangifte Lambert Roelfs Bekkering als zwager en Harm Eggens als nabuur.
4. Geertje Tonnis, geboren 1752 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-6-1752.
5. Geertje Tonnis, geboren 1754 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-5-1754. Mogelijk:
Breukdodenboek Groningen 11-2-1790: Geertje Grashuis, siekemoeder van 't Diaconiekinderhuis. Idem Verhuur van lijklakens.
6. Hendrikje Tonnis (zie IIId), geboren 1756 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-3-1756, overleden 26-10-1825 in Groningen.
7. Jantien Tonnis (zie IIIe), geboren 1759 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-1-1759, overleden 10-11-1808 in Paterswolde.
8. Conraad Tonnis (zie IIIf), geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-8-1761, overleden 15-10-1844 in Noordlaren, Haren.
 

Generatie III

IIIa  Geert Pieters Koerts, geboren 1739 in Noordlaren, gedoopt 22-3-1739, zoon van Pieter Coerts (zie IIa) en Aaltien Geerts Kruse.
Gehuwd 16-11-1780 in Noordlaren met Aaltje Jans Berends, geboren 1756 in Tynaarlo, gedoopt Vries 30-10-1756, overleden 27-3-1815 in Vries, dochter van Jan Berends en Grietje Jans Jobing.
Huwelijk: Geert Pieters van Noordlaren en Aaltien Jans van Tinaarlo.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltjen Geerts Koerts, geboren 1781 in Noordlaren, gedoopt 7-10-1781, overleden 15-11-1844 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 9-5-1816 in Zuidlaren met Helprig Westerbrink, geboren 31-10-1786 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 5-11-1786, overleden 5-3-1845 in Noordlaren, Haren, zoon van Jacob Westerbrink en Hendrikje Jans.
2. Grietjen Geerts Koerts, geboren 1783 in Noordlaren, gedoopt 25-9-1783.
3. Pieter Geerts Koerts, geboren 1785 in Noordlaren, gedoopt 23-10-1785.
4. Jan Koerts, geboren 1787 in Noordlaren, gedoopt 23-12-1787, overleden 13-1-1846 in Gieterveen, Gieten.
Gehuwd 2-7-1815 in Haren met Aaltje Jans Bos, geboren 1792 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 7-1-1792, overleden 6-1-1873 in Gieten, dochter van Jan Bos en Berendje Egberts.
5. Hendrik Koers, geboren 15-4-1790 in Noordlaren, gedoopt 23-5-1790, overleden 14-12-1848 in Eelde.
Gehuwd 13-5-1829 in Eelde met Jantien Dekker, geboren 28-2-1807 in Eelde, gedoopt 8-3-1807, overleden 16-4-1878 in Eelde, dochter van Adolf Dekker en Fennechien Munninks, zie genealogie Dekker, hertrouwd 4-5-1850 in Eelde met Wilke Bakker, geboren 13-4-1804 in Peize, gedoopt 22-4-1804, overleden 19-8-1879 in Eelde, zoon van Albert Hindriks Bakker en Jantien Wilkens.
Hendrik Koers is in 1832 eigenaar van een huis aan de Westerhorn, tegenover het huis van Johannes Dekker.
6. Arent Geerts Koerts, geboren 1793 in Noordlaren, gedoopt 20-1-1793, overleden 31-8-1881 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 22-12-1821 in Zuidlaren met Egbertien Wolters Arends, geboren 1797 in Bunne, gedoopt Vries 1-1-1798, overleden 3-8-1879 in Midlaren, Zuidlaren, dochter van Wolter Arends en Geertien Jans Oosting.
7. Geert Geerts Koerts, geboren 1795 in Noordlaren, gedoopt 19-7-1795.
8. Roelfjen Geerts Koerts, geboren 1798 in Noordlaren, gedoopt 3-6-1798, overleden 6-9-1885 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 12-5-1830 in Haren met Asse Oosterveld, geboren 1796 in Vries, gedoopt 28-8-1796, overleden 2-2-1854 in Haren, zoon van Otte Asses Oosterveld en Geertien Blok, zie genealogie Blok.
 
IIIb  Jan Pieters Koerts, geboren 1749 in Noordlaren, gedoopt 23-11-1749, zoon van Pieter Coerts (zie IIa) en Aaltien Geerts Kruse.
Gehuwd 15-5-1780 in Noordlaren met Geertien Hansens, geboren 1758 in Noordlaren, gedoopt 4-4-1758, overleden 19-11-1826 in Noordlaren, Haren, dochter van Hans Reints en Egbertien Harmens.
Huwelijk: Jan Pieters en Geertien Hans van Noordlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Jans, geboren 1781 in Noordlaren, gedoopt 15-7-1781.
2. Egbertien Jans Koers, geboren 1783 in Noordlaren, gedoopt 2-8-1783, overleden 30-4-1853 in Zuidlaren.
Gehuwd 12-12-1822 in Haren met Jan Adolfs, geboren 1764 in Haren, gedoopt 19-8-1764, overleden 12-3-1836 in Haren, zoon van Hindrik Jans Adolfs en Fennechien Hindriks Brouwer.
3. Aaltien Jans, geboren 1786 in Noordlaren, gedoopt 19-2-1786.
4. Reint Jans, geboren 1789 in Noordlaren, gedoopt 29-11-1789.
5. Geert Jans Koers, geboren 1792 in Noordlaren, gedoopt 25-12-1792, overleden 22-1-1860 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd (1) 27-6-1827 in Haren met Jantien Berends Kroeze, geboren 1799 in Glimmen, gedoopt Haren 3-11-1799, overleden 18-12-1842 in Noordlaren, dochter van Berend Gerrits Kroeze en Aaltien Roelfs.
Gehuwd (2) 20-4-1844 in Haren met Grietien Mensies, geboren 14-3-1809 in Zuidlaren, gedoopt 19-3-1809, overleden 6-7-1859 in Noordlaren, Haren, dochter van Roelf Jans Mensies en Jantien Willems.
6. Hanna Jans Koers, geboren 1796 in Noordlaren, gedoopt 13-3-1796, overleden 23-5-1851 in Lieveren, Roden. In Roden als Hanna Coer(t)s.
Gehuwd (1) 15-5-1823 in Peize met Pieter Alberts Birze, geboren 1794 in Peize, gedoopt 22-6-1794, overleden 7-12-1841 in Peize, wonende te Roden, zoon van Albert Arnoldus Birze en Janna Pieters Westerhof.
Gehuwd (2) 17-4-1844 in Roden met Geert Jans Kruims, geboren 1795 in Peize, gedoopt 14-6-1795, overleden 12-4-1867 in Roden, zoon van Jan Harm Kruims en Lookien Kemps, eerder getrouwd 8-5-1830 in Roden met Grietien Cornelis Hofsteenge, geboren 14-5-1791 in Lieveren, Roden, overleden 22-7-1837 in Eelde, dochter van Kornelis Jans Kruims en Marrechien Klaassen Hofsteenge.
7. Harm Jans Koers, geboren 1799 in Noordlaren, gedoopt 26-5-1799, overleden 5-6-1835 in Noordlaren, Haren.
 
IIIc  Geesje Tonnis, geboren 10-1-1748 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-2-1748, overleden 7-9-1818 in Eelde, dochter van Tonnis Coerts (zie IIc) en Bougje Geerts.
Kinderen:
1. Marigje Tonnis (zie IVa), geboren 1780 in Eelde, gedoopt 23-7-1780, overleden 11-3-1846 in Eelde.
 
IIId  Hendrikje Tonnis, geboren 1756 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-3-1756, overleden 26-10-1825 in Groningen, dochter van Tonnis Coerts (zie IIc) en Bougje Geerts.
Gehuwd 11-5-1783 in Haren met Albert Wilhelmus van der Tuin, geboren 1750 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-4-1750, overleden 7-10-1818 in Groningen, zoon van Wilhelmus Lammerts Ploiter en Roelefje Berents, zie genealogie Pleiter.
Huwelijk in Haren: Albert Wilhelmus en Hinderkien Tonnijs, beide van Eelde. Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de Herepoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfien Alberts van der Tuin, geboren 1785 in Groningen, gedoopt 10-6-1785.
2. Roelfjen Alberts van der Tuin, geboren 1787 in Groningen, gedoopt 21-3-1787, overleden 7-6-1831 in Groningen.
3. Bougien Alberts van der Tuin, geboren 1789 in Groningen, gedoopt 11-3-1789.
4. Tonnis Alberts van der Tuin, geboren 1790 in Groningen, gedoopt 21-7-1790, overleden 11-10-1837 in Adorp.
Gehuwd 1-4-1815 in Adorp met Vrouke Jans Koning, geboren 1793 in Adorp, gedoopt 15-9-1793, overleden 1-4-1856 in Adorp, dochter van Jan Wijbrands Koning en Antje Hindriks, hertrouwd 20-7-1840 in Adorp met Jacob Roelfs Moes, geboren 4-5-1807 in Hoogemeeden, Aduard, overleden 28-11-1855 in Adorp, zoon van Roelf Jans Moes en Geertje Jurjens.
Van het tweede huwelijk van Vrouke worden verkeerde leeftijden en de verkeerde naam van de moeder vermeld in genlias, hoewel de correcte gegevens duidelijk in de akte staan, zie allegroningers.nl.
5. Bouwgien Alberts van der Tuin, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 3-10-1792, overleden 12-10-1818 in Groningen.
Gehuwd 28-7-1816 in Groningen met Abraham Suiding, geboren 1788 in Groningen, gedoopt 25-7-1788, overleden 17-3-1863 in Groningen, zoon van Hindrik Suiding en Jacomina Mulder, hertrouwd 12-12-1819 in Groningen met Wija Wessels Smit, geboren 18-11-1789 in Oude Pekela, overleden 16-4-1868 in Groningen, dochter van Wessel Hendrik Smit en Hendrikje Klaassens.
Bouwgien meestal als Bouwgien Alberts.
6. Willemtjen Alberts van der Tuin, geboren 1794 in Groningen, gedoopt 28-12-1794, overleden 15-3-1827 in Groningen.
7. Willem Alberts van der Tuin, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 24-3-1797, overleden 6-11-1826 in Groningen.
Gehuwd 20-5-1821 in Groningen met Barbara Suiding, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 4-2-1791, overleden 23-4-1835 in Groningen, dochter van Hindrik Suiding en Jacomina Mulder.
 
IIIe  Jantien Tonnis, geboren 1759 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-1-1759, overleden 10-11-1808 in Paterswolde, dochter van Tonnis Coerts (zie IIc) en Bougje Geerts.
Gehuwd 17-4-1787 in Vries met Geert Ubels, geboren 1751 in Norg, gedoopt 20-5-1751, overleden 11-11-1808 in Paterswolde, zoon van Ubel Egberts en Jeichien Jans, zie genealogie Ubels.
Huwelijk: Geert Uibbels, van Norgh en Jantien Tonnis, van Paterwolde, afkondiging in Eelde: 15-4-1787 Geert Ubels, van Norg en Jantien Tonnijs.
Geert Ubels en Jantien Tonnis zijn een dag na elkaar overleden, resp. 55 en 49 jaar, 5 kinderen. Hun kinderen zijn niet vermeld bij de naamsaanneming Eelde 1812.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichien Ubels, geboren 1788 in Paterswolde, Zandvoort, gedoopt Eelde 9-3-1788, overleden 5-5-1808 in Westervelde. Begraafboek Eelde, overleden 18 jaar oud.
2. Tonnijs Ubels, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-7-1789, overleden 5-1-1854 in Norg.
Gehuwd (1) 22-4-1815 in Norg met Grietje Everts, geboren 1786 in Norg, gedoopt 5-2-1786, overleden 10-4-1824 in Norg, dochter van Evert Jans en Jantje Abels.
Gehuwd (2) 17-9-1825 in Norg met Jantien Jans Schuiling, geboren 30-10-1791 in Peelo, overleden 15-2-1847 in Norg, dochter van Jan Hindriks Schuiling en Mettien Reinders.
3. Bougien Ubels, geboren 1791 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-2-1791, overleden 30-4-1872 in Paterswolde, zie genealogie Ubels.
4. Mettien Ubels, geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-8-1793.
5. Ubel Geerts Ubels, geboren 15-11-1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-11-1795, overleden 29-7-1830 in Paterswolde. In het doopboek als Abel, z.v. Geert Abels en Jantien Tonnijs.
Gehuwd 24-12-1821 in Eelde met Grietien van der Veen, geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-2-1800, overleden 7-11-1837 in Paterswolde, dochter van Eite Hindriks van der Veen en Egbertien Jans Tonnis, zie genealogie Van der Veen.
6. Geert Ubels, geboren 16-1-1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-1-1798, overleden 24-1-1855 in Paterswolde.
Gehuwd 5-6-1819 in Eelde met Grietien Alberts van Bergen, geboren 1796 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-8-1796, overleden 20-2-1848 in Paterswolde, dochter van Albert Conraads van Bergen en Mettien Jans Tonnis, zie genealogie Van Bergen.
7. Mettien Ubels, geboren 28-1-1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-1-1802, overleden 10-2-1869 in Peize.
Gehuwd 6-5-1826 in Peize met Berend Harms Tuinman, geboren 10-7-1802 in Peize, gedoopt 11-7-1802, overleden 22-7-1847 in Peize, zoon van Harm Geerts Tuinman en Janna Berends Schuurman, zie genealogie Tuinman.
8. Gerard Ubels, geboren 1804 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-7-1804, overleden 28-2-1807 in Paterswolde. Bij overlijden als Gerrit Geerts, twee en half jaar.
 
IIIf  Conraad Tonnis, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-8-1761, overleden 15-10-1844 in Noordlaren, Haren, zoon van Tonnis Coerts (zie IIc) en Bougje Geerts.
Gehuwd 15-12-1784 in Noordlaren met Grietje Berends, geboren 1759 in Noordlaren, gedoopt 15-6-1759, overleden 26-1-1823 in Haren, dochter van Berend Hindriks en Hindrikje Jakobs.
Huwelijk: Coenraadt Tunnis van Paterwolde en Grietjen Berents alhier.
Conraad Tonnis van Noordlaren verkoopt in 1794 een huis en hof te Paterswolde aan Pieter Pot van Eelde voor 300 gld. Dit zal het huis zijn waar Tonnis Coerts in 1764, 1774 en 1784 woont. Het huis is gelegen aan de Hoofdweg in Paterswolde op de hoek met de Bahler-Boermalaan noordzijde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bouwchien Koenraads Koers, geboren 1785 in Noordlaren, gedoopt 22-5-1785, overleden 15-8-1862 in Noordlaren, Haren.
2. Berend Koenraads (zie IVb), geboren 3-11-1788 in Noordlaren, gedoopt 30-11-1788, overleden 12-2-1862 in Eelde.
3. Hendrikje Coenraads, geboren 1792 in Noordlaren, gedoopt 18-3-1792, overleden 25-6-1864 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 16-4-1815 in Haren met Hendrik Alberts Pluis, geboren 1778 in Zuidlaren, gedoopt 25-1-1778, overleden 12-12-1856 in Noordlaren, Haren, zoon van Albert Geerts en Albertje Alberts.
Hendrik Alberts Pluis komt in 1814 terug uit de Franse Armee.
Bij de doop van zuster Albertje in 1785 is de vader overleden en treedt Hendrik Pluis op als getuige. In het Haardstedenregister van Zuidlaren komt Hindrik Pluis voor in 1784 en 1794. Of deze identiek is met Hendrik Jans Remmelts in Eelde, daar in het Haardstedenregister voorkomend in 1764 en 1774 en soms ook Pluis genoemd, is niet duidelijk.
4. Teunissien Koenraads, geboren 1797 in Noordlaren, gedoopt 26-2-1797.
5. Willemtje Koenraads Koers, geboren 7-7-1802 in Noordlaren, gedoopt 11-7-1802, overleden 22-5-1856 in Noordlaren, Haren.
 

Generatie IV

IVa  Marigje Tonnis, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 23-7-1780, overleden 11-3-1846 in Eelde, dochter van Geesje Tonnis (zie IIIc).
Gehuwd 12-5-1805 in Eelde met Geert Klazens Tolner, geboren 1779 in Donderen, gedoopt Vries 7-11-1779, overleden 1-9-1852 in Anloo, zoon van Klaas Arends Tolner en Geertruid Geerts Bazuin, zie genealogie Tolner.
Huwelijk: Geert Arends, van Vries en Marchien Tonnijs.
Bij overlijden als Geert Tolner, geboren Vries 10-5-1769, z.v. Klaas Tolner en Geertruida NN, weduwnaar van Marchien Arends.
Bij de naamsaanneming Eelde 1812 wonend op 41.
In 1818 aangifte van het overlijden van schoonmoeder Geezien Tonnis op 41, nalatende een dochter Marchien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas Tolner, geboren 1806 in Eelde, gedoopt 20-7-1806, overleden 1-12-1826 in Kampen. Overlijdensakte in Eelde (elders overleden), z.v. Geert Klasens Tolner en Marchien Tonnis Koers. Overleden in Hospitaal te Kampen als fuselier.
2. Geezien Tolner, geboren 1808 in Eelde, gedoopt 16-10-1808, overleden 16-12-1883 in Eelde.
Gehuwd 4-5-1833 in Eelde met Albert Bonder, geboren 11-10-1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-10-1810, overleden 3-6-1847 in Paterswolde, zoon van Jan Alberts Bonder en Fennegien Jans Grashuis, zie genealogie Bonder.
3. Geertruid Tolner, geboren 11-3-1811 in Eelde, gedoopt 31-3-1811, overleden 27-12-1840 in Eelde.
4. Tonnis Tolner, geboren 4-10-1813 in Eelde, overleden 29-1-1872 in Eelde.
Gehuwd 20-5-1837 in Eelde met Janna Meijering, geboren 25-7-1816 in Vries, overleden 23-8-1901 in Eelde, dochter van Derk Harmens Meijering en Fennechien Ubels Siegers, zie genealogie Siegers4.
5. Hillegien Tolner, geboren 15-9-1816 in Eelde, overleden 15-9-1857 in Paterswolde.
Gehuwd 18-4-1840 in Eelde met Diele Jacobus Biemold, geboren 25-7-1815 in Roden, overleden 4-1-1894 in Eelde, zoon van Egbert Willems Biemold en Grietien Dieles, zie genealogie Biemold.
6. Arend Tolner, geboren 10-12-1819 in Eelde, overleden 3-10-1889 in Eelde.
 
IVb  Berend Koenraads, geboren 3-11-1788 in Noordlaren, gedoopt 30-11-1788, overleden 12-2-1862 in Eelde, zoon van Conraad Tonnis (zie IIIf) en Grietje Berends.
Bij overlijden z.v. Koenraad Teunis Koers en Grietje Berends.
Gehuwd 15-8-1829 in Haren met Fokkien Willems Eissing, geboren 22-4-1785 in Onnen, gedoopt Haren 24-4-1785, overleden 5-8-1861 in Eelde, dochter van Willem Eissing en Engelina Willems Takens, zie genealogie Takens, eerder getrouwd 7-6-1812 in Haren met Lukas Hindriks Oosterveld, geboren 1774 in Haren, gedoopt 27-11-1774, overleden 31-8-1825 in Engelbert, Noorddijk, zoon van Hendrik Lukas Oosterveld en Geesje Jans Beerling.
Huwelijk: Beerent Conraats en Fockien Willems Eijsing, weduwe van Luikas Jans Oosterveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Koenraads, geboren 17-9-1829 in Haren, overleden 4-1-1904 in Eelde.
 

Index
Genealogie Coert Pieters