U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Cornelis Jans

Generatie I

Ia  Cornelis Jans.
Het is niet zeker dat (deze) Cornelis Jans ook de vader is van Jan Cornelis en Elzien Cornelis. Zij zullen in elk geval niet Aaltje Alberts als moeder hebben. Aangenomen dat Albert het eerste kind is van Cornelis Jans en Aaltje Alberts en dat Cornelis Jans al een zoon Jan heeft.
De weduwe van Cornelis Jans, Aaltje, wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 en 1754 vermeld na respectievelijk Wolter Huibers en A.C. Olthof en voor respectievelijk. Harm Sijgers en wed. Jacob Sijgers.
In 1766 wordt een schuldverklaring aan A.C. Olthof ingeschreven, opgesteld in 1763 van 150 gld. De schuldverklaring is van Aaltien Alberts, wed. Cornelis Jansen met haar 3 zwagers (is schoonzoons) Jacob Berents wegens Roelfijn Cornelis, Lambert Ottens wegens Grietijn Cornelis en Geert Jansen wegens Jantien Cornelis en haar dochter Marija Cornelis.
Ook in 1766 betaalt Maria Cornelis de 40ste penning over 90 gld. die zij met haar twee zusters in handen heeft gekregen van haar zwager Jacob Berents bij de koop van een huis.

Gehuwd met Aaltje Alberts.
Kinderen:
1. Elzien Cornelis (zie IIa).
2. Jan Cornelis (zie IIb), overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764).
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Albert Cornelis, geboren 1727 in Eelde, gedoopt 25-5-1727.
4. Roelefje Cornelis (zie IIc), geboren 1729 in Eelde, gedoopt 30-10-1729.
5. Grietje Cornelis (zie IId), geboren 1732 in Eelde, Westerhorn, 23-3-1732, overleden 12-10-1810 in Roden, De Zulte.
6. Jantje Cornelis (zie IIe), geboren 1735 in Eelde, gedoopt 29-5-1735.
7. Maria Kornelis Westerbrink, geboren 21-6-1737 in Eelde, overleden 24-9-1824 in Eelde. Naamsaanneming 1812 op 68 weduwe Roelf Geerts, Westenbrink.
Ook in 1807 weduwe Roelf Geerts, tevens eigenares, winkelier, geen inwonende kinderen. In 1812 woont hier ook Cornelis Geerts Pluis, die in 1832 eigenaar is.
Bij haar overlijden als Maria Kornelis Westerbrink, d.v. Kornelis Willems en Aaltje Alberts, e.v. Roelf Geerts, weduwe, getuigen Kornelis Geerts Pluis, neef en winkelier en Hilbrant Hilbrants, ontvanger en nabuur. Niet gevonden in het doopboek, maar wel vermeld als dochter in 1766 wanneer zij met haar moeder Aaltje Alberts en zwagers een schuldverklaring tekent.
De naam Westerbrink past bij de woonplaats van Aaltje Alberts, wed. Cornelis Jans in 1744 aan het eind van het bewoonde gedeelte van de Westerhorn.
Kornelis Geerts Pluis woont in 1812 ook op nr. 68 en is eigenaar in 1832.

Gehuwd (1) 18-6-1775 in Eelde met Eite Lucas, overleden 1780 in Eelde, zoon van Lucas Berents en Jantien Eitens, zie genealogie ~Lucas Berents, eerder getrouwd 6-5-1742 in Eelde met Jantje Lucas, overleden 1769 in Eelde, dochter van Lucas Conraads en Albertien Tjebbels.
Huwelijk: Eite Lucas en Maria Cnellis.
Gehuwd (2) 21-4-1782 in Eelde met Roelof Geerts, overleden 24-12-1796 in Eelde.
Huwelijk: Roelof Geerts en Maria Cornelis, weduwe van Eite Lucas. Aangifte overlijden van Roelof Geerts door Marie Cornelis.
 

Generatie II

IIa  Elzien Cornelis, dochter van Cornelis Jans (zie Ia).
Gehuwd met Harm Jans Rutgers, geboren in Veldhuizen? (Graafschap Bentheim), zie genealogie Rutgers.
Bij de doop van zoon Kornelis (Cnellis) is vermeld: afk. van Veldhuisen.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt vermeld Harm Rotgers, "keuter een peerd en voor ons verklaart dat hij niet meer snideren wilde als in zijn eijgen goedt". Hij wordt daarna steeds vermeld met 2 paarden, tot hij in 1794 wordt opgevolgd door zoon Berend. Het huis is gelegen aan de westzijde van de Kosterijweg.
In het doopboek steeds als Harmen Rotgers, bij het overlijden van zoon Kornelis vermeld als Harm Jans Rutgers.
Elzien Cornelis is mogelijk een zuster van Jan Cornelis op 54. Beiden hebben een dochter Annegje. Andries en Cornelis Harms worden in 1786 momber over de kinderen van Annegje Jans.
Harm Rotgers van Eelde wordt in 1749 in Vries medemomber over Geesje Alberts, dochter van mr. Albert Berends en wijlen Hendrikje Hendriks te Vries, vermoedelijk als familielid van de vader. Albert Berends gaat dan hertrouwen met Fennechien Jans van Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kornelis Harms Rutgers, geboren 10-2-1731 in Eelde, gedoopt 18-3-1731, overleden 9-1-1817 in Paterswolde, zie genealogie Rutgers.
2. Jan Harms, geboren 1732, overleden 22-10-1809 in Groningen. In 1793 worden een aantal schuldbekentenissen ingeschreven van Jan Cornelis Harms en Rebekka Derks, waaronder aan Jan Harms in Groningen uit 1778 en Huibert Harms in Groningen uit 1776-1788, dit zijn mogelijk broers.
Gehuwd 23-5-1759 in Groningen met Christina Cuiman, geboren 1729 in Groningen, gedoopt 3-12-1729, dochter van Clamer Christiaans Cuiman en Ebeltje Bartels.
Huwelijk: Jan Harms van Eelde en Christina Cumans van Groningen, pro qua Martinus Preij als zwager. Aanname dat deze Jan Harms een zoon is van Harm Jans Rutgers.
Jan Harrems bij overlijden 77 jaar, echtgenoot van Cristina Cuieman, wonend in de Sleemenderstraat.
3. Hubert Harms, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 30-9-1736, overleden 22-8-1821 in Groningen, zie genealogie Rutgers.
4. Andries Harms Rutgers, geboren 1741 in Eelde, gedoopt 9-4-1741, overleden 6-12-1812 in Eelde, zie genealogie Rutgers.
5. Hindrik Harms Rutgers, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 30-12-1742, overleden 10-9-1820 in Groningen, zie genealogie Rutgers.
6. Jan Kornelis Harms Bazuin, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 24-2-1747, overleden 1800 in Paterswolde (tussen 1798 en 1804), zie genealogie Rutgers.
7. Annegje Harms Rutgers, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 2-4-1749. Als moeder staat vermeld in het doopboek Cnellisje Jans, maar dit is w.s. een fout.
8. Berend Harms Rutgers, geboren 1750 in Eelde, gedoopt 25-12-1750.
9. Berend Harms Rutgers, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 21-5-1752.
10. Berend Harms Rutgers, geboren 16-4-1755 in Eelde, gedoopt 20-4-1755, overleden 13-3-1829 in Eelde, zie genealogie Rutgers.
 
IIb  Jan Cornelis, overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764), zoon van Cornelis Jans (zie Ia).
Gehuwd 13-5-1742 in Eelde met Aaltje Roelefs, overleden 1785 in Eelde, dochter van Roelef Berents en Etje Lauwes, zie genealogie ~Roelef Berents.
Huwelijk: Jan Cnellis en Aaltje Roelefs.
Jan Cornelis woont in 1754 in huis 54 (Westerhorn), waarvan hij waarschijnlijk in 1744 ook eigenaar was, toen bewoond door Harm Lambers, timmerman, meier van Jan Cornelis. In 1764, 1774 en 1784 wordt weduwe Jan Cornelis vermeld (in 1774 bovendien als wever). In 1786 wordt Aaltje Roelefs niet genoemd bij het vaststellen van mombers over de kinderen van haar dochter Annegien Jans en is zij waarschijnlijk overleden.
In 1807 is het huis eigendom van Cornelis Harms (Rutgers).
Een andere Jan Cornelis (Olthof) woont in 1754 op 63 en is overleden voor 1764. Hij is getrouwd met Catarina Janssen, die hertrouwt met Roelef Geerts (momberrekening in 1770).
In de momberinventaris opgemaakt na het overlijden van Geesjen Abels, weduwe van Berend Steringa t.b.v. van hun dochter Geertruid Steringa worden zowel obligaties vermeld van wed. Jan Olthof, nu Roelf Geerts, als van wed. Jan Cornelis.
Aannemende dat Aaltje Roelefs de laatstgenoemde weduwe is.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegje Jans (zie IIIa), geboren 1743 in Eelde, gedoopt 10-2-1743, overleden 1786 in Eelde.
 
IIc  Roelefje Cornelis, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 30-10-1729, dochter van Cornelis Jans (zie Ia) en Aaltje Alberts.
Gehuwd met Jacob Berends Holthuis, geboren 1737 in Een, gedoopt Norg 3-11-1737, overleden 28-1-1823 in Eelde, zoon van Berend Jacobs Holthuis en Mettien Eitens, zie genealogie Holthuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Jacobs Holthuis, geboren 1762 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 26-7-1762, overleden 17-5-1793 in Eelde. Het overlijden van Berend Jacobs is aangegeven door broer Cornelis Jacobs.
Mogelijke huwelijken: Eelde 11-5-1788, Berend Jacobs, van Roden en Geesjen Harms, van Groningen en Eelde 8-5-1791, Berend Jacobs en Geertien Berends. Er zijn geen kinderen uit deze huwelijken gedoopt in Eelde. Geertien Berends is dan mogelijk Geertien Berends Arends, d.v. Berend Arends en Berentje Hendriks, geboren Paterswolde, gedoopt 12-10-1758, overleden 15-1-1829 in Yde, echtgenoot eerder overleden.
2. Cornelis Jacobs Holthuis, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 20-10-1765, overleden 22-10-1835 in Eelderwolde, zie genealogie Holthuis.
 
IId  Grietje Cornelis, geboren 1732 in Eelde, Westerhorn, 23-3-1732, overleden 12-10-1810 in Roden, De Zulte, dochter van Cornelis Jans (zie Ia) en Aaltje Alberts.
Gehuwd 16-11-1760 in Eelde met Lambert Ottens, geboren 1732 in Zulte, gedoopt Roden 27-4-1732, overleden 24-11-1807 in Roden, zoon van Otto Jans en Jantien Jans, eerder getrouwd met Grietien Willems, dochter van Willem Jansen Winde en Henderickien Alberts, zie genealogie Winde.
Huwelijk: Lammert Ottens, van Roden en Grietje Cnellis. Bij overlijden Lambert Ottens man van Grietjen Cornelis, 76 jaar en bijna 10 maanden, Grietje Cornelis bij overlijden weduwe van Lambert Otten, ruim 78 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Lamberts Kroon (zie IIIb), geboren 1761 in Roden, gedoopt 1-11-1761, overleden 26-2-1829 in Terheijl (Roden).
2. Jantien Lamberts Kroon (zie IIIc), geboren 1763 in Roden, gedoopt 28-8-1763, overleden 1-7-1833 in Zulte, Roden.
3. Jan Lamberts Kroon, geboren 1765 in Roden, gedoopt 28-4-1765.
4. Harm Lamberts Kroon, geboren 1768 in Roden, gedoopt 4-9-1768, overleden 23-9-1847 in Zulte, Roden.
Gehuwd 3-3-1793 in Oostwold met Jantje Cornelis, geboren 11-11-1765 in Breede (bij Warffum), gedoopt 17-11-1765, overleden 18-7-1840 in Roden, dochter van Cornelius Derks en Anje Jans.
Huwelijk: Harm Lammerts van Roden en Jantje Cornellis van Breede, met attestatie van Breede en Roden.
Huwelijkafkondiging Roden 10-2-1793: Harm Lammerts en Jantje Cornelis, beide van Oostwold, getrouwd te Oostwold.
Jantje Cornelis heeft een dochter Anje, gedoopt 21-3-1790 in Breede, overleden 1-5-1860 in Roden als Anje Harms Kroon, geboren te Middelstum 19-2-1789, d.v. Jantje Kornelis Hoeksema, weduwe van Jan Alberts de Boer.
5. Aaltien Lamberts Kroon, geboren 1770 in Roden, gedoopt 8-4-1770.
 
IIe  Jantje Cornelis, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 29-5-1735, dochter van Cornelis Jans (zie Ia) en Aaltje Alberts.
Gehuwd 24-10-1762 in Eelde met Geert Jans Remmels, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 21-5-1725, overleden 1792, zoon van Jan Hindricks Remmels en Luigje Lammerts, zie genealogie Remmels, eerder getrouwd 4-6-1747 in Zuidlaren met Aaltje Rabbens, geboren 1720 in Annen, gedoopt Anloo 25-8-1720, overleden 1761 in Eelde, dochter van Rabbe Aalderts en Grietje Janssen, zie genealogie Rabbens.
Huwelijk: Geert Jans en Jantje Cnellis. Zoon Kornelis Geerts Pluis woont in 1812 met zijn tante Maria Cornelis Westerbrink op 68, waar Geert Jans Remmelts in 1784 heeft gewoond.
In 1792 worden mombers aangesteld over de kinderen Rabbe 8 en Cornelies wegens overlijden van Geert Jans Remmelts. Jantien Cornelies was reeds overleden. De leeftijd 8 van zoon Rabbe moet mogelijk zijn 18 en dit zou dan dezelfde zijn als Aalbe Geerts in het doopboek. Mombers zijn Berent Gerrits Hoeks en Jacob Gerrits Hoeks (broers van Jan Gerrits Hoeks, getrouwd met dochter Grietje Geerts uit het eerste huwelijk) en Roelf Geerts en Jacob Berents (Holthuis) getrouwd met resp. Maria en Roelefje Cornelis.
Bij de bezittingen is een huis en hof te Eelde en bij de schulden een obligatie aan Roelof Geerts van 400 gld (schuldverklaring in 1785). Voorts achterstallige? slagtpagt aan de wed. Harm Coops over de jaren 1784-1789 en 1791-1792. Op 24-1-1793 wordt het huis en hof in een publieke verkoping verkocht aan Albert Jans te Paterswolde voor 430 gld. Dit betreft waarschijnlijk huis 76 aan de Hooiweg, waar Albert Jans Elders later woont.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Geerts, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 30-10-1763.
2. Aaltje Geerts, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 13-10-1765.
3. Cnellis Geerts, geboren 1768 in Eelde, gedoopt 11-9-1768.
4. Aaltje Geerts, geboren 1771 in Eelde, gedoopt 26-8-1771.
5. Rabbe Geerts Pluis, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 20-2-1774, overleden 25-9-1825 in Groningen, zie genealogie Remmels.
6. Kornelis Geerts Pluis, geboren 2-1-1778 in Eelde, gedoopt 18-1-1778, overleden 8-8-1848 in Eelde. Bij overlijden z.v. Gerrit Pluis en Jantien NN, e.v. Jeltje Martens.
Naamsaanneming 1812 op 68, geen kinderen vermeld. In 1832 eigenaar.

Gehuwd 9-5-1813 in Eelde met Jeltje Martens Alles, geboren 1786 in Haren, gedoopt 29-10-1786, overleden 29-10-1848 in Eelde, dochter van Marten Alles en Annechien Jans, zie genealogie Soldaat.
 

Generatie III

IIIa  Annegje Jans, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 10-2-1743, overleden 1786 in Eelde, dochter van Jan Cornelis (zie IIb) en Aaltje Roelefs.
Gehuwd 19-2-1769 in Eelde met Harmen Hendriks, geboren in Veldhuizen?, zie genealogie Leest.
Huwelijk: Harm Hendriks, van Veldhuizen en Annegje Jans.
Op 21-10-1786 worden mombers aangesteld over de kinderen Aoaltien, Jan en Hendrik (of Jan Hendriks) van Harm Hindriks en Annegien Jans Cornelis vanwege het overlijden van Annegien Jans en omdat Harm Hindriks "innocent of genoegzaam buiten kennisse" is. Mombers zijn Andries Harms, Mr. Lucas Roelfs van Haren, Cornelis Harms en Jan Louwes van Anloo. Bij de bezittingen hoort een huis en hof te Eelde en enige akkers. Er is een schuld van 475 gld. aan vrouw Groenwolt en van 150 gld. aan Andries Harms. Waarschijnlijk mede vanwege deze schulden is het huis in hetzelfde jaar in een publieke verkoping verkocht aan Cornelis Harms voor 1416 gld. Cornelis Harms bezit in 1807 het vroegere huis van Jan Cornelis aan de Westerhorn zodat aan te nemen is dat het om dit huis gaat. De moeder van Annegien Jans moet dan kort daarvoor zijn overleden omdat zij in 1784 nog wordt vermeld als hoofdbewoonster.
In 1793 wordt Lucas Roelfs van Haren wegens overlijden vervangen door Harm Jans van Norg. In de aansluitende momberrekening wordt melding gemaakt van het overlijden van Aaltien. Alleen Hindrik is dan nog in leven.
De mombers Andries en Cornelis Harms (Rutgers) zijn neven van Annegje Jans van vaderszijde. Lucas Roelfs en Jan Louwes zijn resp. oom en neef van Annegje Jans van moederszijde.
Het is niet duidelijk wie met Harm Jans van Norg wordt bedoeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Harms, geboren 1770 in Eelde, gedoopt 10-6-1770, overleden 19-6-1793 in Eelde. Aangifte overlijden (collaterale successie) door hoofdmombaar Andries Harms.
2. Jan Harms, geboren 1772 in Eelde, gedoopt 20-12-1772.
3. Hendrik Harms, geboren 1777 in Eelde, gedoopt 27-4-1777.
4. Hindrik Harms Leest, geboren 1779 in Eelde, gedoopt 17-10-1779, overleden 6-1-1837 in Eelde. In 1814 is Hindrik Harms Leest. schoemaker 33 jaar, getuige als nabuur bij het overlijden van Jan Meulman op 62, bij de naamsaanneming in 1812 vermeld als Hindrik zonder familienaam, wonend op nummer 63. Hij is hier de opvolger van de eerder overleden Roelf Koenraads van Bergen, ook schoenmaker op 63 en is al in 1798 knecht op dezelfde plaats van schoenmaker Jan Hindriks.
Gehuwd 13-6-1824 in Eelde met Avien Huizing, geboren 23-1-1787 in Peize, gedoopt 28-1-1787, overleden 1-12-1835 in Eelde, dochter van Roelof Berends Huizing en Aaltien Everts.
 
IIIb  Cornelis Lamberts Kroon, geboren 1761 in Roden, gedoopt 1-11-1761, overleden 26-2-1829 in Terheijl (Roden), zoon van Lambert Ottens en Grietje Cornelis (zie IId).
Gehuwd (1) 2-6-1793 in Vries met Annechien Alberts Wolters, geboren 1761 in Yde, gedoopt Vries 29-11-1761, overleden 26-6-1827 in Roden, dochter van Albert Wolters en Jantien Jans Koops.
Huwelijk: Knellis Lammerts van Rhoden en Annegien Alberts van IJde.
Annechien bij overlijden 66 jaar, geboren te Vries, dochter van Albert Wolters en Jantien Willems.
Meer kinderen geboren.

Gehuwd (2) 24-5-1828 in Roden met Jantje Harms, geboren 1777 in Roden, gedoopt 9-11-1777, overleden 27-9-1842 in Terheijl, Roden, dochter van Harm Roelofs en Geertje Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Lambert Cornelis Kroon, geboren 26-9-1794 in Roden, gedoopt 5-10-1794, overleden 20-4-1849 in Roden.
Gehuwd 19-6-1824 in Roden met Aaltien Nienhuis, geboren 1797 in Eelde, gedoopt 2-7-1797, overleden 26-6-1841 in Roden, dochter van Lucas Jans Nienhuis en Anna Koops, zie genealogie Nienhuis.
Aaltien Nienhuis bij overlijden d.v. Lucas Nijnuis en Anna Nijsingh (is Anna Koops, d.v. Nijsje Koops).
 
IIIc  Jantien Lamberts Kroon, geboren 1763 in Roden, gedoopt 28-8-1763, overleden 1-7-1833 in Zulte, Roden, dochter van Lambert Ottens en Grietje Cornelis (zie IId).
Gehuwd 10-2-1788 in Roden met Pieter Roelfs Arends, geboren 1754 in Roden, gedoopt 1-12-1754, overleden 9-11-1836 in Eelde, zoon van Roelf Arends en Jantien Pieters.
Huwelijk: Pieter Roelfs en Jantje Lammerts, beide van Roden.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfien Pieters Arends, geboren 26-10-1795 in Roden, gedoopt 1-11-1795, overleden 10-12-1886 in Eelde.
Gehuwd 12-11-1817 in Eelde met Evert Holthuis, geboren 20-9-1791 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-9-1791, overleden 14-2-1866 in Eelde, zoon van Hindrik Berends Holthuis en Annegje Everts Beerling, zie genealogie Holthuis.
 

Index
Genealogie Cornelis Jans