U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Jacob Harms

Generatie I

Ia  Harm NN.
Jacob Harms van Oosterbroek (bij Eelde) is in 1770 medemomber van vaderszijde over de kinderen van Pieter Jacobs en Aaltje Jans te Midlaren, waarbij de grootvader Jacob Pieters en diens zoon Harm Jacobs zijn gepasseerd, mogelijk vanwege belangenverstrengeling.
Aanname dat Jacob Harms een broer is van Egbertje Harms. Jacob Harms woont evenals het echtpaar Jacob Pieters en Egbertje Harms op Oosterbroek en is mogelijk de opvolger van Jacob Pieters.
Kinderen:
1. Egbertje Harms (zie IIa).
2. Jacob Harms (zie IIb), overleden 1780 in Oosterbroek (tussen 1776 en 1782).
3. Teunisje Harms (zie IIc).
 

Generatie II

IIa  Egbertje Harms, dochter van Harm NN (zie Ia).
Gehuwd 1733 met Jacob Pieters, overleden 1784 in Midlaren, zie genealogie ~Jacob Pieters, eerder getrouwd met Willemina Aalders, dochter van Aaldert NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Jacobs, geboren 1735 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 30-10-1735, zie genealogie ~Jacob Pieters.
2. Harmen Jacobs, geboren 1738 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 6-4-1738.
3. Harm Jacobs Bos, geboren 1741 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 19-11-1741, overleden 12-9-1815 in Tynaarlo, Vries, zie genealogie ~Jacob Pieters.
 
IIb  Jacob Harms, overleden 1780 in Oosterbroek (tussen 1776 en 1782), zoon van Harm NN (zie Ia).
Gehuwd met Geesje Jannes, overleden 1776 in Oosterbroek.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt Jacob Harmens vermeld met 4 paarden als meier op Oosterbroek, eveneens met 4 paarden in 1754 en 1764, in 1774 met 3 paarden.
Geesje Jannes wordt in het doopboek meestal vermeld als Geesje Jans, behalve bij de doop van zoon Jannes.
Op 17-3-1776 stelt Jacob Harms van het Oosterbroek zijn inventaris op tegenover de mombers van de kinderen van zijn zoon Harm zaliger en vrouwe Rolijna Roelfs wegens het overlijden van zijn vrouw Geesjen Jannes.
Jannes Jacobs koopt in 1786 van zijn zus Marie Jacobs de nalatenschap van hun vader en moeder.
Jacob Harms te Oosterbroek is in 1770 in Zuidlaren medemomber van vaderszijde over de kinderen van wijlen Pieter Jacobs en Aaltje Jans (Popken) te Midlaren. In 1782 wordt hij wegens overlijden vervangen. Mogelijk is hij een broer van de moeder van Pieter Jacobs. Deze heeft een vader Jacob Pieters en een broer Harm Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmen Jacobs (zie IIIa), overleden 1775 in Eelde.
2. Jannes Jacobs (zie IIIb), geboren 1740 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 28-2-1740, overleden 1796 in Eelde? (tussen 1794 en 1797?).
3. Jantje Jacobs, geboren 1744 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 1-3-1744.
4. Hendrikje Jacobs (zie IIIc), geboren 1745 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 30-10-1745.
5. Jantje Jacobs (zie IIId), geboren 1749 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 11-10-1749.
6. Maria Jacobs (zie IIIe), geboren 1754 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 3-11-1754, overleden 1-1-1806 in Yde.
 
IIc  Teunisje Harms, dochter van Harm NN (zie Ia).
Gehuwd met Jan Luichjes, zoon van Luichien Roelofs.
Jan Luigies en Teunisjen Harms, echtelieden te Oudemolen lenen in 1773 een bedrag van 50 gld.
Jan Luichjes te Oudemolen is in 1770 hoofdmomber van vaderszijde over de kinderen van wijlen Pieter Jacobs en Aaltje Jans (Popken) te Midlaren (Pieter Jacobs is een zoon van Jacob Pieters en Egbertje Harms).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luichjen Jans Popken, geboren 1741 in Zeegse, gedoopt Vries 29-1-1741, overleden 14-1-1818 in Yde, Vries.
Gehuwd 8-6-1766 in Vries met Jantien Alberts Popken, geboren 1746 in Zeegse, gedoopt Vries 16-1-1746, overleden 15-8-1817 in Yde, Vries, dochter van Albert Jans Popken en Geertje Arends Kors.
Huwelijk: Luigijn Jans van Oudemolen en Jantje Albers van Zeegse.
In 1777 maakt Klaas Luigjens te Zeegse zijn testament op, waarbij hij Luigje Jans, de oudste zoon van zijn broer benoemt tot universeel erfgenaam (Schultenprotocollen Vries inv. 242).
Jantien bij overlijden 72 jaar, d.v. Albert Popken en Geertje Willems, e.v. Luchien Popken.
Luichjen bij overlijden als Luchien Popken, 78 jaar, z.v. Luchien Roelofs en Jantien Reinders.
2. Jantje Jans, geboren 1742 in Zeegse, gedoopt Vries 2-12-1742.
3. Harm Jans (zie IIIf), geboren 1743 in Zeegse, gedoopt 14-11-1743.
 

Generatie III

IIIa  Harmen Jacobs, overleden 1775 in Eelde, zoon van Jacob Harms (zie IIb) en Geesje Jannes.
Mogelijk geboren in Tynaarlo, z.v. Jacob Harmens, gedoopt Vries 26-2-1736.
Gehuwd (1) met Geesje Douwes, overleden 1759.
Gehuwd (2) 27-5-1759 in Eelde met Rolina Roelofs, geboren 1737 in Haren, gedoopt 11-4-1737, dochter van Roeleff Willems en Gesijna Albers.
Huwelijk: Harmen Jacobs en Rolina Roelefs. Hoewel Jacob, zoon van Harmen Jacobs en Geesje Douwes, pas is gedoopt nadat Harmen Jacobs is getrouwd met Rolina Roelefs, is toch aan te nemen dat het om dezelfde Harmen Jacobs gaat omdat zowel bij Jacob als bij Geesje als woonplaats Oosterbroek wordt opgegeven. Het is ook mogelijk dat er bij de inschrijving een vergissing is gemaakt en de moeder toch Rolina Roelofs is. Er is geen huwelijk gevonden van een Geesje Douwes in Drenthe of Groningen.
Wegens overlijden van Harm Jacobs wordt op 21-9-1775 Jannes Jacobs als hoofdmomber aangesteld over de kinderen Geesjen, Gezijna en Roelfje van Harm Jacobs en de eerder overleden Roelijna Roelfs. Medemombers zijn Jacob Gerrits Hoeks, Roelf Jans Remmelts en Hendrik Roelfs van Haren (Hendrik Roelfs Nijboer is getrouwd met zuster Wilmina Roelfs).
Harmen Jacobs woont dan blijkbaar in een huis van Roelf Beerling (achterstallige huur over 1775), mogelijk het huis nr. 85 volgens de nummering van 1812, dat eerder eigendom is van Evert Beerling en in 1802 door de erfgenamen van Roelof Beerling en Jantien Krijthe wordt verkocht aan Jan Meulman.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Harms, geboren 1759 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 5-4-1760.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Geesje Harms, geboren 1762 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 28-2-1762.
3. Gesina Harms, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-11-1764.
4. Roelfien Harms (zie IVa), geboren 1766 in Eelde, gedoopt 15-6-1766, overleden 16-3-1813 in Paterswolde.
 
IIIb  Jannes Jacobs, geboren 1740 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 28-2-1740, overleden 1796 in Eelde? (tussen 1794 en 1797?), zoon van Jacob Harms (zie IIb) en Geesje Jannes.
Haardstedenregister 1784 in Oosterbroek met 2 paarden.
In 1786 wordt de boedel van Jannes Jacobs van het Oosterbroek onder Eelde grasvellig verklaard. Er is o.a. een huurschuld van 200 gld. aan T. Modderman.
In 1794 mogelijk wonend aan de Kosterijweg bij Johanna Hofman. Het gezin is niet aangetroffen in Eelde in 1797, 1807 of 1812. Volgens huwelijksakte van zoon Jacob Jannes in 1831 in Vries is Jannes Jacobs ongeveer 30 jaar daarvoor in Eelde overleden en zijn ouders Jacob Harms en Geessien Jans ongeveer 40 jaar daarvoor.

Gehuwd 31-8-1783 in Eelde met Grietien Pieters Homan, geboren 1755 in Zuidlaarderveen, gedoopt Zuidlaren 20-7-1755, overleden 10-9-1824 in Bunne, Vries, dochter van Pieter Alberts Homan en Hendrikien Abels.
Huwelijk: Jannes Jacobs en Grietien Pieters, van Donderen.
Grietien Pieters genoemd Grietje Pieters Homan bij het huwelijk van zoon Jakob Jannes in Vries.
Aanname dat Grietien Pieters Homan, overleden in 1824 in Bunne, e.v. NN, geen leeftijd vermeld, dezelfde is als de echtgenote van Jannes Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Jannes, geboren 1783 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 26-10-1783, overleden 29-6-1852 in Taarlo, Vries. Bij overlijden als Jacob Jansen, 86 jaar.
Gehuwd (1) 16-5-1817 in Vries met Jantien Gerrits Kerkveld, geboren 1785 in Vries, gedoopt 4-9-1785, overleden 1-12-1829 in Taarlo, Vries, dochter van Gerrit Berends Kerkveld en Aaltien Berends Polling.
Gehuwd (2) 2-7-1831 in Vries met Annechien Brinks, geboren 10-10-1806 in Vries, overleden 15-10-1874 in Vries, dochter van Aaltien Lucas, zie genealogie Nienhuis, hertrouwd 14-4-1857 in Vries met Willem Jans Abrahams, geboren 13-1-1811 in Bonde, Duitsland, overleden 12-8-1870 in Tynaarlo, Vries, zoon van Dirk Hendriks en Klaasje Abrahams.
Aanname dat Aaltien Lucas uit Eelde de moeder is van Annechien Brinks, omdat zij ook een dochter Jantien Brink heeft. Doop niet gevonden in het doopboek van Vries.
Bij het huwelijk van Annechien Brinks in 1831 in Vries met Jakob Jannes wordt als moeder vermeld Aaltien Lukas Brinks, overleden in Vries, 22-9-1827 en als grootouders Lukas Nijenhuis en Annechien Brinks, beiden overleden in Eelde.
2. Pieter Jannes, geboren 1785 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 6-3-1785.
3. Geessien Jannes, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 14-1-1787, overleden 12-12-1854 in Donderen, Vries.
Gehuwd 22-5-1815 in Vries met Pieter Alberts Homan, geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 4-4-1790, overleden 10-6-1850 in Donderen, Vries, zoon van Albert Pieters Homan en Hillechien Geerts, zie genealogie Oosterhuis.
4. Hinderkien Jannes (zie IVb), geboren 1789 in Eelde, gedoopt 23-8-1789, overleden 15-10-1844 in Peize.
5. Pieter Jannes, geboren 1791 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 5-6-1791.
6. Anna Jannes, geboren 1792 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 7-10-1792.
 
IIIc  Hendrikje Jacobs, geboren 1745 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 30-10-1745, dochter van Jacob Harms (zie IIb) en Geesje Jannes.
Gehuwd 26-12-1774 in Eelde met Jacob Gerrits Hoeks, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 24-2-1745, overleden 4-3-1834 in Peize, zoon van Gerrit Janssen Hoeks en Beeltje Berends, zie genealogie Hoeks, hertrouwd 14-5-1786 in Peize met Roelfje Jans, geboren 1747 in Eext, gedoopt 26-11-1747, overleden 1801 in Peize, begraven 21-10-1801, dochter van Jan Jansen en Trijntje Derks, hertrouwd 27-11-1808 in Peize met Trijntje Jans de Vries, geboren 8-9-1754 in Ooststellingwerf, overleden 4-2-1830 in Peize.
Op 7-4-1786 worden in Peize mombers aangesteld over het dochtertje Geesje, 11 jaar, van Jacob Gerrits Hoeks en Hinderikje Jacobs wegens hertrouwen van Jacob Hoeks met Roelfje Jans van Eexta. De mombers zijn Jannes Jacobs, Hindrik Reinders, Gerrit Hoeks en Jan Gerrits (Hoeks). Bij de bezittingen zijn uitgezaaide rogge, 2 arbeidspaarden, een merrie, een half enter paard, 7 melkbeesten en 3 vaarzen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Jacobs Hoeks, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 16-4-1775.
Gehuwd 19-7-1796 in Peize met Hans Hindrik Everts, geboren 1769 in Niehove, gedoopt 8-1-1769, zoon van Evert Eppens en Antje Hans Hindriks, eerder getrouwd 14-4-1793 in Niehove met Himke Klaassens.
Huwelijk: Hans Hindrik Evers en Gesien Jacops Hoeks.
Huwelijksafkondiging Niehove 8-7-1796: Hans Hindriks Everts van Niehove en Geesjen Jacobs Hoeks van Eelde met attestatie vertrokken.
Kinderen gedoopt in Niehove tussen 1798 en 1810.
Bij de doop van dochter Aafke in mei 1810 wordt vermeld dat zij is geboren in Niehove. Op 19-11-1810 overlijdt Antje, dochter van Hans Hindriks Everts en Hemke Klaassen. Zij woont bij haar vader en stedemoeder te Midwolde in het Westerkwartier. als overlijdensplaats wordt Niehove opgegeven, waar het overlijden ook is ingeschreven.
Groninger Archieven, toegang 626 Borg Nienoord, inv. 1028:
Akte van vergunning van de heer van Nienoord voor Hans Hindriks Everts, molenaar te Midwolde, tot omlegging van de passage van zijn behuizing naar en van de molen, datering 1810 mei 25.
Op 28-8-1812 verschijnt een advertentie in het Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, waarbij mr. Onno Joost Quintus, keizerlijk notaris, bekend maakt dat op verzoek van Harm Ansingh en Ocko Swartwold te Groningen als testamentaire executeurs van de nalatenschap van wijlen mejuffrouw Ella Pannenborg publiek zal worden verkocht op schade en bate van hun debiteuren Hans Hindriks Everts en Geeske Jacobs Hoek, ehelieden, wonende te Midwolde, Canton de Leek, een korenwindmolen met gereedschappen, zeilen enz. benevens het molenaarshuis, alsmede de beklemming van het heem waarop de molen en de behuizing staan, staande en gelegen onder Midwolde, bij het cingel van de Nienoord.
Hierna is dit gezin in Nederland niet teruggevonden. Mogelijk zijn ze verhuisd naar Völlen, ten noorden van Papenburg, Duitsland. Daar trouwt in 1828 zoon Jacob Hans Hinrich Müller, scheepstimmerman. Zuster Aafke Müller is in hetzelfde jaar overleden in Völlenerkönigsfehn (bron: www.luitjens.net).
 
IIId  Jantje Jacobs, geboren 1749 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 11-10-1749, dochter van Jacob Harms (zie IIb) en Geesje Jannes.
Gehuwd 26-4-1778 in Eelde met Hendrik Reinders, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 5-3-1747, overleden 18-3-1819 in Grolloo, Rolde, zoon van Reinder Roelefs en Annegje Janssens, zie genealogie Reinders, hertrouwd 3-12-1786 in Eelde met Annegien Harms, overleden 11-4-1805 in Glimmen, Haren.
Huwelijk: Hendrik Reinders en Jantje Jacobs.
In 1786 bij het huwelijk van Hendrik Reinders met Annegien Harms worden mombers aangesteld over de kinderen Jacob, 6 en Annegijn, 2. Hoofdmomber is Jacob Hoeks tot Peize (getrouwd met zus Hendrikje Jacobs, die ondertussen al is overleden), medemombers zijn Jan Smeenge van Yde (getrouwd met Maria Jacobs), Roelf Reinders van Eelde en Jan Steenbergen van Eelderwolde (getrouwd met Marigje Reinders, ondertekent als Jan Hinderks). Jannes Jacobs is mogelijk overgeslagen vanwege zijn faillissement.
Hindrik Reinders bij overlijden geboren te Eelde 8-9-1743, z.v. Reinder Roelfs en Anniggien Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegje Hendriks, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 11-6-1780.
2. Jacob Hendriks Reinders, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 30-9-1781, overleden 27-4-1847 in Eelde.
Gehuwd (1) 18-3-1821 in Eelde met Jantien Roelofs, geboren 1781 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 2-6-1781, overleden 25-3-1831 in Paterswolde, dochter van Zwaantje Roelfs Drewes, zie genealogie Drewes, eerder getrouwd 23-5-1802 in Eelde met Harmen Staats, geboren 1773 in Eelde, gedoopt 4-4-1773, overleden 5-3-1818 in Paterswolde, zoon van Jan Harmen Staats en Jantje Willems, zie genealogie Staats.
Gehuwd (2) 21-2-1840 in Eelde met Fennegien Luichies Kregel, geboren 1796 in Peize, gedoopt 4-12-1796, overleden 20-2-1870 in Eelde, dochter van Luichien Jans Kregel en Trijntje Roelofs, zie genealogie Van Bergen.
3. Annegien Hendriks, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 24-4-1785.
 
IIIe  Maria Jacobs, geboren 1754 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 3-11-1754, overleden 1-1-1806 in Yde, dochter van Jacob Harms (zie IIb) en Geesje Jannes.
Gehuwd 5-11-1786 in Vries met Jan Roelefs Smeenge, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 1-10-1747, overleden 22-1-1806 in Yde, zoon van Roelf Hindriks Smeenge en Trijntje Mellents, zie genealogie Smeenge1.
Huwelijk: Jan Roelefs en Maria Jacobs, beide van Yde, bij de dopen van de kinderen als Jan Smeenge en Maria Jacobs. Zoon Roelef doopnaam Roelef Smeenge.
Jan Smeenge van Yde is in 1786 medemomber over de kinderen van Hendrik Reinders en Jantje Jacobs in Paterswolde, eedaflegging op 17-11-1786.
In januari 1806 worden mombers aangesteld over de kinderen van Jan Smeenge en Maria Jacobs te Yde, die kort daarvoor zijn overleden. De kinderen zijn Trijntien 23, Jacob 16, Roelof 13 en Geessien 10 jaar oud. De mombers zijn Jacob Hindriks Smeenge te Donderen, neef van vaderszijde, Jacob Harms te Peest, zwager van vaderszijde, Pieter Martens te Eelde, (aangetrouwde) neef van moederszijde en Jan Hindriks te Yde, onverwant. In 1808 zijn er goederen verkocht en schulden afbetaald. In 1810 is Trijntje getrouwd met Jan Lamberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Smeenge, geboren 1787 in Yde, gedoopt Vries 21-1-1787, overleden 21-1-1848 in Balloo, Rolde.
Gehuwd 30-4-1809 in Vries met Jan Lamberts Krabben, geboren 22-2-1787 in Balloo, Rolde, overleden 11-4-1835 in Rolde, zoon van Lambert Arents Krabben en Jantien Jansen Denekamp.
Huwelijk: Jan Lammers van Loon en Trientien Jans van Yde.
2. Jacob Smeenge, geboren 1790 in Yde, gedoopt Vries 11-7-1790, overleden 7-3-1855 in Gieten.
Gehuwd 4-7-1817 in Rolde met Diekien Bates Westerhof, geboren 1777 in Gasteren, gedoopt Anloo 18-5-1777, overleden 17-2-1853 in Anloo, dochter van Bate Jenes Westerhof en Fennigje Jacobs, eerder getrouwd 5-1803 in Norg met Abel Hendriks Ebels, geboren 1764 in Zuidvelde, gedoopt Norg 29-7-1764, overleden 6-12-1815 in Eleveld, Rolde, zoon van Hendrik Ebels en Trientien Derks.
Diekien Bates Westerhof weduwe van Abel Hendriks van Eleveld, kinderen uit dit huwelijk geboren in Roden noemen zich ook Abels of Ebels.
3. Roelof Smeenge, geboren 1792 in Yde, gedoopt Vries 11-11-1792, overleden 23-7-1848 in Vries.
Gehuwd 6-6-1821 in Vries met Annechien Jannes Smit, geboren 1787 in Donderen, gedoopt Vries 12-8-1787, overleden 5-12-1856 in Vries, dochter van Jannes Jansen en Klaartje Jans, zie genealogie ~Geert Evers.
4. Geessien Smeenge, geboren 28-2-1796 in Yde, gedoopt Vries 6-3-1796, overleden 30-10-1853 in Rolde.
Gehuwd 26-4-1828 in Rolde met Jan Geerts Jobing, geboren 1784 in Zuidlaarderveen, gedoopt Zuidlaren 31-10-1784, overleden 11-1-1857 in Zuidlaren, zoon van Geert Lamberts Jobing en Seichien Jacobs Trip.
Jan Geerts Hobing weduwnaar van Mettien Schuring.
 
IIIf  Harm Jans, geboren 1743 in Zeegse, gedoopt 14-11-1743, zoon van Jan Luichjes en Teunisje Harms (zie IIc).
Wegens de hoge leeftijd van Jan Luichies van Oudemolen volgt Harm Jans van Gasteren hem in 1782 op als hoofdmomber over de kinderen van Pieter Jacobs en Aaltje Jans (Popken).
In Gasteren komen in 1794 voor Harm Jans Lugies met 2 paarden en Harm Jans Bos met 4 paarden. De laatste is vermoedelijk de Harm Jans, jongeman, die in 1786 trouwt met Annigje Jans, weduwe van Jan Hindriks, in 1804 weduwe H. Bos met 4 paarden.


Gehuwd 20-5-1771 in Vries met Hindrikje Jans.
Huwelijk: Harm Jans, van Segese en: Jantje Jans, van Suitlaren.
Ook afkondiging in Zuidlaren, Harmen Jans van Vries en Hendrikje Jans van Zuidlaren, attestatie naar Vries, datum huwelijk 12-5-1771 doorgehaald.
Ook is er: huwelijk Zuidlaren 24-5-1772: Harmen Janssen van Oude Moehlen en Jantje Jans van Zuidlaren. Op 30-7-1780 wordt in Vries zoon Jan gedoopt, geboren in Oudemolen. en op 24-11-1782 nogmaals een zoon Jan, gedoopt Anloo 24-11-1782, geboren te Schipborg. Dit moet een ander echtpaar zijn, omdat een maand eerder Luichjen is gedoopt, z.v. Harm Jans en Hindrikje Jans, geboren te Gasteren.
Anloo, overlijdensakte, 26 maart 1856, aktenr. 11
Overledene: Jan Mulder, geboren te Anloo op 24-11-1782; beroep: arbeider; overleden te Eext (Anloo) op 25-03-1856, zoon van Harm Jans en Jantje Jans.
Gehuwd geweest met Jantien Oosting, overleden.
Dochter Willempje is waarschijnlijk vernoemd naar Willemtien Jansen, echtgenote van oom Klaas Luichjes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Harms, geboren 1772 in Zeegse, gedoopt Vries 31-5-1772.
2. Willempje Harms, geboren 1774 in Zeegse, gedoopt Vries 27-3-1774.
3. Jan Harms, geboren 1775 in Oudemolen, gedoopt Vries 22-10-1775.
4. Hindrik Harms, geboren 7-4-1778 in Oudemolen, gedoopt Vries 12-4-1778.
5. Luchjen Harms, geboren 1782 in Gasteren, gedoopt Anloo 13-10-1782.
 

Generatie IV

IVa  Roelfien Harms, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 15-6-1766, overleden 16-3-1813 in Paterswolde, dochter van Harmen Jacobs (zie IIIa) en Rolina Roelofs.
Gehuwd 16-5-1802 in Eelde met Pieter Martens, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 25-11-1754, overleden 21-9-1811 in Eelde, zoon van Marten Peters en Annegje Janssens, zie genealogie Martens, eerder getrouwd 29-4-1792 in Eelde met Lammegien Geerts.
Huwelijk: Pieter Martens en Roelfien Harms.
Pieter Martens is medemomber als neef van moederszijde in 1806 in Vries na het overlijden van Jan Smeenge en Maria Jacobs. Bij zijn overlijden wordt als echtgenote Roelfien Jacobs vermeld.
Naamsaanneming 1812 wed. Pieter Martens, Roelfien Harms Martens, Paterswolde, overleden op 142, kinderen Harm 4, Annegien 9. Deze worden Pieters genoemd bij hun overlijden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Martens, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 11-4-1803, overleden 2-3-1822 in Donderen.
2. Roelina Martens, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 1-9-1805, overleden 12-9-1807 in Eelde.
3. Harm Martens, geboren 1808 in Eelde, gedoopt 18-9-1808, overleden 7-1-1882 in Vries.
 
IVb  Hinderkien Jannes, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 23-8-1789, overleden 15-10-1844 in Peize, dochter van Jannes Jacobs (zie IIIb) en Grietien Pieters Homan.
Gehuwd 11-6-1813 in Eelde met Bernardus Tietema, geboren 6-1-1789 in Peize, gedoopt 18-1-1789, overleden 15-11-1870 in Peize, zoon van Johannes Bernardus Tietema en Hendrikje Stoffers.
Hinderkien Jannes ook vermeld met de naam Stoet.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Tietema, geboren 3-7-1814 in Peize, overleden 6-10-1899 in Peize.
Gehuwd (1) 3-9-1835 in Peize met Jan Koops Alderts, geboren 6-3-1815 in Peize, overleden 28-3-1841 in Peize, zoon van Aldert Jans Alderts en Zwaantje Jans Koops, zie genealogie Winde.
Gehuwd (2) 8-10-1842 in Peize met Jan Kruims, geboren 29-3-1817 in Peize, overleden 12-9-1892 in Peize, zoon van Reinder Kruims en Aaltien Arends Buning, zie genealogie Buning.
 

Index
Genealogie Jacob Harms