U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Klasen (Tinge)

Generatie I

Ia  Klaas ?.
In 1743 zijn Roelof Clasen en Tonnis Clasen, moeders broers, medemombers over de kinderen van Jan Tinge en Luichien Clasen.
In 1751 zijn de gebroeders Roelof en Tonnis Clasen als oom medemombers over de kinderen van mr. Albert Clasen te Donderen.

Gehuwd met ? Tinge?.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luchien Klasen (zie IIa), geboren in Vries?.
2. Roelf Klasen (zie IIb).
3. Albert Klasen (zie IIc).
4. Tonnis Klasen (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Luchien Klasen, geboren in Vries?, dochter van Klaas ? (zie Ia) en ? Tinge?.
Gehuwd (1) met Jan Roelofs Tinge, zoon van Roelof Jans Tinge en Annegien Abels.
Bij de dopen van de kinderen als vader Jan Tinge. Het is niet zeker dat alle hier vermelde kinderen uit dit gezin afkomstig zijn. In 1743 worden alleen Roelof en Annegje vermeld als in leven zijnde kinderen.
Wegens hertrouwen in 1743 van Luichien Clasen, weduwe van Jan Tinge met Jan Alberts te Yde worden mombers aangesteld over de twee (minderjarige) kinderen Roelof en Annechien (namen vermeld in de rekening van 1759). Mombers zijn Willem Tinge te Yde, vaders oom, mr. Hendrik Roelofs, vaders halve neef, Roelof Clasen en Tonnis Clasen, moeders broers. Er zijn goederen mandelig met Willem (Jansen) Tinge, die de helft bezit, grootmoeder Annegien Abels, 1/8 deel, de moeder en de kinderen bezitten 3/8 deel.
Aan de Etstoel wordt toestemming gevraagd voor het afsluiten van een eenkindscontract (Etstoel dl 47, f. 251).
Volgens de momberrekening van 1751 is Willem Tinge overleden en wel in 1747. Jan Roelofs van Donderen wordt hoofdmomber, Jannes Jansen van Winde wordt medemomber in plaats van de overleden Hendrik Roelofs, als naaste verwanten van vaders zijde. De grootmoeder van de pupillen erft voor 1/5 van Willem Tinge. Het 2/5 deel van mr. Roelof Jansen en zijn juffer Jantien Jansen wordt overgenomen door de pupillen.

Gehuwd (2) 1743 in Vries met Jan Alberts Homan, zoon van Albert Geerts en Anna Catharina? Homans.
Jan Alberts van Paterwolde wordt in 1771 failliet verklaard (beschrijving van de grasvellige boedel Etstoel 9-12-1771). De schuldeisers zijn meest afkomstig uit Vries of Anloo. Hieronder is ook (zijn stiefzoon) Roelof Jans Tinge, die dit met Jan Albers en vrouw Lugijn Claassen onder ede moet bevestigen voor de landschrijver. Later maken hij en Klaas Jans Tinge bezwaar omdat sommige goederen aan hen zouden toebehoren.
In 1774 wordt Jan Alberts Tinge vermeld na Jan Thijs, hovenier bij Lemferdinge.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Luichjen Jans Tinge, geboren 1726 in Vries, gedoopt 7-4-1726. Doop: Luichjen, kind van Jan Tinge Roelfs. Dit kan zowel een zoon als een dochter zijn.
2. Roelfje Jans Tinge, geboren 1729 in Yde, gedoopt Vries 27-3-1729. Zowel in het doopboek van Vries: 27-3-1729 Roelfjen, d.v. Jan Tinge, Ide, als in het doopboek van Eelde: 27-3-1729 Roelefje, d.v. Jan Tinge Roelefs en Luigje Claassen, van IJde, carspel Vries.
3. Roelof Jans Tinge (zie IIIa), geboren 1731 in Yde, gedoopt Vries 30-9-1731.
4. Klaas Jans Tinge, geboren 1736 in Yde, gedoopt Vries 8-4-1736. Overleden voor 1743.
5. Annegje Jans Tinge (zie IIIb), geboren 1739 in Yde, gedoopt 14-6-1739.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Anna Catharina Homan, geboren 1744 in Yde, gedoopt Vries 15-3-1744.
7. Klaas Tinge (zie IIIc), geboren 4-6-1746 in Yde, gedoopt Vries 12-6-1746, overleden 27-1-1825 in Vries.
 
IIb  Roelf Klasen, zoon van Klaas ? (zie Ia) en ? Tinge?.
Gehuwd met Derkje Geerts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas Roelfs, geboren 1727 in Vries, gedoopt 23-2-1727. Doop: Claas, z.v. Roelf Claassen.
2. Geert Roelfs Vorenkamp (zie IIId), geboren 1729 in Donderen, gedoopt Vries 27-2-1729.
3. Abel Roelfs, geboren 1731 in Vries, gedoopt 24-6-1731.
Gehuwd 15-11-1761 in Zuidlaren met Arendje Harms, geboren 1732 in Taarlo, gedoopt Vries 3-8-1732, dochter van Harm Kiers.
Huwelijk: Abel Roelofs van Donderen en Arentje Harms van Taarlo. N.B. maand niet vermeld, vermoedelijk november of december.
4. Roelf Roelfs (zie IIIe), geboren 18-11-1734 in Vries, overleden 26-3-1817 in Westervelde, Norg.
5. Teunis Roelfs, geboren 1736 in Donderen, gedoopt Vries 3-6-1736.
6. Tonnis Roelfs Vorenkamp (zie IIIf), geboren 1740 in Donderen, gedoopt Vries 5-6-1740.
7. Jan Roelfs Tinge (zie IIIg), geboren 1742 in Donderen, gedoopt Vries 9-9-1742.
 
IIc  Albert Klasen, zoon van Klaas ? (zie Ia) en ? Tinge?.
In 1756 koopt Egbert Homan van Eelde een zesde part in een erf te Donderen van Albert Claessen Snijder, die deze daarvoor heeft overgenomen van Jacob Lantinge te Wesup en Bastiaan Heinen te Beilen en consorten en betaalt daarvoor in 1757 tweemaal de 40ste penning.
Gehuwd (1) met Annechien Hendriks, dochter van Hendrik Brouwer.
In 1751 worden mombers aangesteld over dochter Aaltien. De mombers zijn mr. Jan Brouwer van Donderen, oom, Jan Hendriks Brouwer, oom en broer van Jan Brouwer en de broers Roelof Clasen en Tonnis Clasen te Donderen, ooms.
Gehuwd (2) 27-8-1751 in Vries met Hillechien Hindriks, geboren 1725 in Winde, gedoopt Vries 4-3-1725, dochter van Hindrik Pieters en Willemtje Does, zie genealogie Bazuin2.
Huwelijk: Albert Clasen en Hillegje Hindriks, beide van Dunderen.
In 1751 hertrouwt Albert Clasens van Donderen met Hillechien Hindriks van Donderen, nu te Peest. Bij het opstellen van de momberovereenkomst wordt zij geassisteerd door haar vader Hindrik Pieters.
In 1767 worden mombers aangesteld wegens het hertrouwen van mr. Albert Clasen van Donderen met Lammechien Hendriks van Donderen. De kinderen zijn Claas, 15 jaar en Hendrik, 11 jaar (Claas niet gevonden in het doopboek). Mombers zijn Doe Hendriks van Peest, Harm Jans van Langelo en Roelof en Tonnis Clasen van Donderen. Er zijn goederen mandeilg met zwager Jan Brouwer en graven op het kerkhof mandelig met de erfgenamen van Evert Luichies.

Gehuwd (3) 24-5-1767 in Vries met Lammechien Hendriks, geboren in Donderen?.
Huwelijk: Albert Klasen en Lammegijn Hendriks van Dunderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje Alberts (zie IIIh), geboren 1741 in Donderen, gedoopt Vries 5-2-1741.
2. Hindrik Alberts, geboren 1743 in Donderen, gedoopt Vries 21-4-1743.
3. Klaas Alberts, geboren 1746 in Donderen, gedoopt Vries 20-3-1746.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Klaas Alberts (zie IIIi), geboren 1752 in Donderen, overleden 20-7-1806 in Eelde.
5. Hindrik Alberts, geboren 1756 in Donderen, gedoopt Vries 4-4-1756.
 
IId  Tonnis Klasen, zoon van Klaas ? (zie Ia) en ? Tinge?.
Kinderen:
1. Annigje Tonnis (zie IIIj), geboren 1726 in Donderen, gedoopt Vries 24-2-1726.
 

Generatie III

IIIa  Roelof Jans Tinge, geboren 1731 in Yde, gedoopt Vries 30-9-1731, zoon van Jan Roelofs Tinge en Luchien Klasen (zie IIa).
Gehuwd 11-7-1790 in Vries met Geessien Alberts, geboren 1763 in Yde, gedoopt Vries 29-1-1763, overleden 10-3-1833 in Donderen, dochter van Albert Wolters en Jantien Jans Koops.
Huwelijk: Roelef Jans van Vries en Geesien Alberts van Yde.
Niet zeker of het deze Roelof Jans Tinge betreft.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Tinge, geboren 1793 in Donderen, gedoopt Vries 7-4-1793. Doopnaam Jan Ting.
2. Roelof Tinge, geboren 1798 in Yde, gedoopt Vries 1-1798.
 
IIIb  Annegje Jans Tinge, geboren 1739 in Yde, gedoopt 14-6-1739, dochter van Jan Roelofs Tinge en Luchien Klasen (zie IIa).
Gehuwd 19-5-1765 in Vries met Jan Pieters, geboren 1739 in Kloosterholt, gedoopt Westerlee 10-5-1739, overleden 25-2-1808 in Vries, zoon van Pieter Jans en Stijntien Willems, hertrouwd 3-8-1783 in Vries met Aaltien Jans Kruims, geboren 1754 in Steenbergen, gedoopt Roden 6-10-1754, overleden 23-2-1818 in Winde, Vries, dochter van Jan Roelofs en Marrechien Jans.
Huwelijk: Jan Pieters van Westerlee en Annegijn Jans van Ide.
In 1783 worden wegens het hertrouwen van Jan Pieters van Winde met Aaltien Jans van Peize mombers aangesteld over de kinderen Luichien 16, Pieter 14, Stijntien 9 en Harmtien 8. De mombers zijn Klaas Jans van Ide, Klaas Jans Tinge van Ide, Engbert Jacobs van Garmerwolde en Jan Stoffers van Westerlee.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luichje Jans, geboren 1768 in Yde, gedoopt Vries 8-2-1768, overleden 24-3-1840 in Westervelde, Norg.
Gehuwd 24-7-1796 in Norg met Jan Johannes Wieland, geboren 19-7-1771 in Loon, Rolde, overleden 6-2-1830 in Westervelde, Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland en Aaltje Jans.
Huwelijk: Jan Wijlant en Luichje Jans, te Westervelde.
2. Pieter Jans Pieters (zie IVa), geboren 1769 in Yde, gedoopt Vries 1-10-1769, overleden 11-5-1853 in Haren.
3. Stijntien Jans, geboren 1774.
4. Harmtien Jans, geboren 1775.
 
IIIc  Klaas Tinge, geboren 4-6-1746 in Yde, gedoopt Vries 12-6-1746, overleden 27-1-1825 in Vries, zoon van Jan Alberts Homan en Luchien Klasen (zie IIa).
Klaas Tinge, overleden Vries 27-1-1825, geboren Vries 4-6-1746, z.v. Jan Homan en Luchien Klaassens.
Doop: Claas, zoon van Jan Albers uit Yde, gedoopt 12-6-1746, in de index kind zonder naam. In het doopboek zijn eerst de namen van twee vaders opgeschreven en vervolgens de namen van de twee kinderen.
De naam Tinge is afkomstig van de eerste echtgenoot van Luchien Klaasen met een zoon Klaas, gedoopt in 8-4-1736 als z.v. Jan Tinge uit Yde. Deze Klaas is voor het hertrouwen van Luchien Klaasen overleden.

Gehuwd 21-5-1769 in Vries met Lammegje Jans.
Huwelijk: Claas Jans en Lammegijn Jans, van Ide.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Tinge, geboren 1770 in Yde, gedoopt Vries 21-7-1770, overleden 1799. Gedoopt als Jan, geboren te Ide, gedoopt op 21-01-1770, zoon van Claas Jansen en Lamgijn Jansen.
Etstoel 37.1 31-10-1799 Gerechtshof der Bataafse Republiek in het departement van de Oude IJssel, betreffende zaken in de Landschap Drenthe.
Verzoek van Hendrik Pieters en zijn dochter Egbertje Hendriks, weduwe van wijlen Jan Tinge, wonende te Vries om stukken te mogen indienen aangaande de zoon en broeder van de verzoekers, Pieter Hendriks, wegens de door hem geheel ongelukkig begane manslag aan deszelves zwager Jan Tinge. Dit verzoek wordt toegestaan.

Gehuwd 29-4-1798 in Vries met Egbertien Hendriks ter Steeg, geboren 1766 in Vries, gedoopt 20-4-1766, overleden 12-5-1840 in Yde, Vries, dochter van Hendrik Pieters ter Steeg en Geezien Jans Atlas, zie genealogie Ter Steeg2, hertrouwd 9-5-1812 in Vries met Hendrik Jans Sissing, geboren 1-3-1781 in Zuidlaren, overleden 26-10-1840 in Yde, Vries, zoon van Jan Sissing en Aaltien Hendriks.
Huwelijk: Jan Klaasens van Ide en Egbertien Hinderiks van Vries.

Etstoel Inv. 37.1 Gerechtshof der Bataafse Republiek in het departement van de Oude IJssel, betreffende zaken in de Landschap Drenthe, 31-10-1799 met vervolgen op 4, 18 en 22-11-1799.
Verzoek van Hendrik Pieters en zijn dochter Egbertje Hendriks, weduwe van wijlen Jan Tinge, wonende te Vries om stukken te mogen indienen aangaande de zoon en broeder van de verzoekers, Pieter Hendriks, wegens de door hem geheel ongelukkig begane manslag aan deszelves zwager Jan Tinge. Dit verzoek wordt toegestaan.
Hierop volgen verslagen van zittingen op 4, 18 en 22 oktober. Het verzoek is om Pieter Hendriks geen straf op te leggen. Een commissie brengt een pre-advies uit. Er wordt voorgesteld een missive te sturen naar de President van het JustitiŽle van het voormalig Gewest Drenthe. Het lijkt erop dat de zaak hiermee is afgedaan.

Hoewel bij het huwelijk van Egbertien ter Steeg in 1812 niet wordt vermeld dat zij weduwe is, lijkt het wel om dezelfde persoon te gaan. Haar broer Pieter trouwt in 1802 en zal toen al in vrijheid zijn gesteld.
2. Luchien Klaassens Tinge (zie IVb), geboren 1774 in Paterswolde, de Duinen, gedoopt Eelde 2-11-1774, overleden 21-4-1825 in Vries.
 
IIId  Geert Roelfs Vorenkamp, geboren 1729 in Donderen, gedoopt Vries 27-2-1729, zoon van Roelf Klasen (zie IIb) en Derkje Geerts.
Gehuwd (1) 22-5-1752 in Vries met Annegje Wolters, geboren 1733 in Norg, gedoopt 5-4-1733, overleden 1754 in Glimmen, dochter van Wolter Joosten en Geesien Geerts.
Huwelijk: Geert Roelfs van Donderen en Annegje Wolters van Ide.
In 1757 worden in Donderen mombers aangesteld over de zoon Wolter, 5 jaar. Mombers zijn Wolter Joesten te Glimmen, grootvader, Albert Tingen, Roelof Clasen, Tonnis Clasen te Donderen.
De lijfstoebehoren van Annegien Wolters zijn bij de scheiding der goederen in 1754 in Glimmen overgedragen ten overstaan van de schulte van Haren.
Het kind zal worden opgevoed door zijn grootvader en grootmoeder (Geesien Geerts ondertekent mede).

Gehuwd (2) 14-8-1757 in Vries met Ennechien Jans, geboren 1724 in Haren, Hoornschedijk, overleden 23-1-1814 in Vries.
Huwelijk: Geert Roelfs van Dunderen en Ennegje Jansen van Vries.
Volgens de momberaanstelling in 1757: Ennigien Jans geboren te Hoornschedijk, nu wonend in Vries.
Bij de doop van dochter Derkje als vader Geert Klasen.
Ennechien Jans bij overlijden 90 jaar, d.v. Jan Westen en Roelofje Harms. Doop niet gevonden.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wolter Geerts, geboren 1753 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 27-5-1753.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Derkje Geerts Vorenkamp (zie IVc), geboren 10-11-1757 in Donderen, gedoopt Vries 30-11-1757, overleden 22-11-1822 in Paterswolde.
3. Roelf Geerts Vorenkamp, geboren 1762 in Donderen, gedoopt Vries 31-1-1762, overleden 2-3-1829 in Groningen.
Gehuwd 2-9-1794 in Groningen met Johanna Nesselaar, geboren 1767 in Groningen, gedoopt 2-7-1767, overleden 1-9-1842 in Groningen, dochter van Johannes Nesselaar en Geertien Willems.
Huwelijk: Roelf Geerts van Vries en Johanna Nesselaar van Groningen, pro qua Willem Nesselaar als broeder.
Johanna gedoopt als d.v. Johannes Nesselder en Geertje Willems, bij overlijden als moeder Geertien Jans de Boer.
4. Egbert Geerts Vorenkamp (zie IVd), geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 29-7-1764, overleden 21-6-1850 in Helpman, Haren.
5. Roelfje Geerts Vorenkamp (zie IVe), geboren 1769 in Yde, gedoopt Vries 27-3-1769, overleden 9-12-1845 in Gasselte.
 
IIIe  Roelf Roelfs, geboren 18-11-1734 in Vries, overleden 26-3-1817 in Westervelde, Norg, zoon van Roelf Klasen (zie IIb) en Derkje Geerts.
Bij overlijden als Roelf Roelfs, z.v. Roelf Klasens en Derkien Geerts, geboren Vries 18-11-1734, niet in het doopboek van Vries.
Zie genealogie Kombrink.

Gehuwd 10-4-1774 in Norg met Hendrikje Jans.
Huwelijk: Roelf Roelfs en Hindrikje Jans, beide van Westervelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Roelfs Vorenkamp (zie IVf), geboren 1778 in Westervelde, gedoopt Norg 26-4-1778, overleden 29-10-1821 in Norg, woonplaats Smilde.
 
IIIf  Tonnis Roelfs Vorenkamp, geboren 1740 in Donderen, gedoopt Vries 5-6-1740, zoon van Roelf Klasen (zie IIb) en Derkje Geerts.
Gehuwd (1) 4-6-1770 in Norg met Aaltje Roelfs.
Huwelijk: Tunnis Roelfs en Aaltje Roelfs, dienstboden te Westervelde, attestatie naar Peize.
Gehuwd (2) 8-5-1777 in Norg met Egbertje Luichies, geboren 1733 in Zeijen, gedoopt Vries 16-8-1733, overleden 8-1-1819 in Norg, dochter van Luigjen Jans en Annegien Jans.
Huwelijk: Tunnis Roelfs en Egbertje Luichijs, beide van Westervelde.
Egbertje Luichies bij overlijden weduwe van Tonnys Vorenkamp.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelf Tonnis Vorenkamp, geboren 15-12-1771 in Norg, overleden 16-1-1840 in Langelo, Norg.
Gehuwd 6-5-1810 in Norg met Jantien Thomas Steen, geboren 28-4-1771 in Anloo, overleden 5-10-1840 in Langelo, Norg, dochter van Thomas Jans Steen en Hendrikje Harms.
Huwelijk: Roelf Teunis jm van Een en Jantjen Thomas jd van Anlo. Zie Inwoners van Langelo, Roelf Tonnis Vorenkamp daar vermeld als Roelf Winters, koopman.
2. Derkje Tonnis Vorenkamp, geboren 11-12-1775 in Norg, overleden 13-12-1844 in Norg.
Gehuwd met Klaas Luigies Jans, geboren 25-1-1748 in Westervelde, overleden 1-7-1828 in Norg, zoon van Luigjen Jans en Annegien Jans.
Bij overlijden van Derkje (Dirkje) Vorenkamp als overleden echtgenoot Klaas Luigies Oenes.
 
IIIg  Jan Roelfs Tinge, geboren 1742 in Donderen, gedoopt Vries 9-9-1742, zoon van Roelf Klasen (zie IIb) en Derkje Geerts.
Doopnaam Jan Tinge.
Gehuwd 29-5-1768 in Vries met Hindrikje Harms.
Huwelijk: Jan Tinge en Hindrikje Harms, beide van Dunderen.
Doop dochter Derkje: d.v. Jan Roelfs Klasen en Hinderkjen Harms te Donderen.
Doop Harm: z.v. Jan Ting Roelofs, geen moeder vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Tinge, geboren 1769 in Donderen, gedoopt Vries 27-3-1769, overleden 16-1-1844 in Zeijen.
2. Derkje Tinge, geboren 1771 in Donderen, gedoopt Vries 17-11-1771.
3. Aaltje Tinge, geboren 1774 in Donderen, gedoopt Vries 28-8-1774.
4. Roelf Tinge, geboren 1778 in Donderen, gedoopt Vries 18-1-1778.
5. Harm Tinge, geboren 1781 in Donderen, gedoopt Vries 25-3-1781.
 
IIIh  Aaltje Alberts, geboren 1741 in Donderen, gedoopt Vries 5-2-1741, dochter van Albert Klasen (zie IIc) en Annechien Hendriks.
Gehuwd 14-10-1764 in Eelde met Hendrik Alberts, geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-11-1738, overleden 1805 in Eelde (tussen 1804 en 1807), zoon van Albert Roelefs en Jantje Hendriks, zie genealogie Smit2.
Huwelijk: Hendrik Alberts en Aaltje Alberts, van Donderen.
In 1767 wordt in Vries de mombereindrekening opgemaakt over Aaltien Alberts, dochter van mr. Albert Clasen van Donderen en Annechien Hendriks i.v.m. het derde huwelijk van Albert Clasen. Aaltien Alberts is dan getrouwd met Hendrik Alberts van Eelde. Er is een erfenis van oom Jan Hendriks Brouwer.
In 1828 koopt Albert Hindriks Smit van zijn broers en de kinderen van zijn zuster? huis 84. De verkopers zijn Albert Hindriks Smid, smitsbaas te Eelde, Roelf Hindriks Smid, schoemaker te Haren, Hinderikus Hindriks Smid, voerman te Haren, Lambert Hindriks Smid, landbouwer te Haren, Annegien Hindriks Smid, overleden 1808 te Peize (huis 84 is gelegen naast de smederij, nummer 83).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Hindriks Smit, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 6-10-1765, overleden 31-10-1855 in Eelde, zie genealogie Smit2.
2. Hendrikus Hendriks, geboren 1767 in Eelde, gedoopt 25-10-1767.
3. Roelef Hindriks Smit, geboren 1769 in Eelde, gedoopt 31-12-1769, overleden 21-11-1851 in Glimmen, Haren, zie genealogie Smit2.
4. Hendricus Hendriks Smit, geboren 1772 in Eelde, gedoopt 5-4-1772, overleden 18-11-1852 in Groningen, wonende te Haren, zie genealogie Smit2.
5. Jan Hendriks, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 4-9-1774.
6. Annegje Hindriks Smit, geboren 1775 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 14-8-1775, overleden 1808 in Peize, begraven 1-4-1808, zie genealogie Smit2.
7. Jan Hendriks Smit, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 2-8-1778, overleden 17-4-1824 in Essen, Haren.
Gehuwd 5-4-1812 in Haren met Margje Klaas Hars, geboren 1770 in Haren, gedoopt 23-12-1770, overleden 30-10-1812 in Essen, Haren, dochter van Klaas Hars en Roelfje Roelofs, eerder getrouwd 8-12-1799 in Haren met Derk Geerts.
Margje Klaas Hars bij tweede huwelijk gescheiden van Derk Geerts.
8. Lammert Hindriks Smit, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 17-12-1780, overleden 15-11-1845 in Haren, zie genealogie Smit2.
 
IIIi  Klaas Alberts, geboren 1752 in Donderen, overleden 20-7-1806 in Eelde, zoon van Albert Klasen (zie IIc) en Hillechien Hindriks.
Doop niet gevonden.
Gehuwd 27-5-1777 in Eelde met Froukien Gerrits Bekkering, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 23-2-1749, overleden 15-7-1813 in Eelde, dochter van Gerrit Jans Bekkering en Aaltien Lucas, zie genealogie Bekkering2.
Huwelijk: Claas Alberts, van Donderen en Frouwke Gerrits.
In 1776 verzoeken Doe Hendriks als hoofdmomber, Harm Jans en Jan Clasen als medemombers over Claas Alberts zoon van Albert Clasen en Hilligje
Hendriks te Donderen de Etstoel om goedkeuring van de publieke verkoop van een keuterij door het gerecht van Vries om daarmee de aankoop van een keuterij en esland te Eelde te betalen die de pupil onlangs met toestemming van zijn voogden heeft aangekocht.
Claas Alberts wordt in het Haardstedenregister van 1784, 1794 en 1804 vermeld als kleermaker, en is daar de opvolger van Gerrit Beckeringh. In 1797 45 jaar, in 1798 50 jaar. Bij overlijden 54 jaar, 1 kind. In 1807 woont wed. Klaas Alberts Snijder in dit huis, tevens eigenares, en in 1812 (nummer 22), hun schoonzoon Aldert Alderts Boeringe. In 1832 is wed. Aldert Alderts Boering eigenares.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegien Klaassens (zie IVg), geboren 1778 in Eelde, gedoopt 5-4-1778, overleden 7-4-1860 in Eelde.
 
IIIj  Annigje Tonnis, geboren 1726 in Donderen, gedoopt Vries 24-2-1726, dochter van Tonnis Klasen (zie IId).
Gehuwd (1) 26-11-1752 in Vries met Jan Arends, geboren in Drouwen?.
Huwelijk: Jan Arends van Drouwen en Annegje Teunis van Dunderen.
In 1765 worden in Donderen mombers aangesteld over zoon Tonnis 10 jaar. De mombers zijn de broers Lambert en Jannes Arents te Drouwen, ooms van de pupil en de broers Tonnis en Roelof Clasen, respectievelijk grootvader en oud-oom van de pupil. Er zijn goederen mandelig met de grootvader Tonnis Clasen.

Gehuwd (2) 12-5-1765 in Vries met Harm Jans, geboren in Zeijen?.
Huwelijk: Harm Jans van Seijen en Annegijn Teunis van Dunderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Teunis Jans, geboren 1755 in Donderen, gedoopt Vries 4-5-1755.
 

Generatie IV

IVa  Pieter Jans Pieters, geboren 1769 in Yde, gedoopt Vries 1-10-1769, overleden 11-5-1853 in Haren, zoon van Jan Pieters en Annegje Jans Tinge (zie IIIb).
Gehuwd 13-10-1799 in Haren met Aaltje Jans Meijer, geboren 1779 in Haren, gedoopt 26-12-1779, overleden 4-3-1849 in Haren, Dilgt, dochter van Jan Egberts Meijer en Fennegien Egberts.
Huwelijk: Peter Jans van Vries en Aaltje Jans.
In 1840 wonen in Haren, Hemmen, Pieter Pieters, 70 jaar, geboren in Yde en Aaltje Meijer, 59 jaar, geboren Dilgt.
Bij overlijden van Pieter Pieters wordt Slochteren opgegeven als geboorteplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fennechien Pieters, geboren 1802 in Haren, gedoopt 7-2-1802, overleden 6-10-1847 in Haren.
Gehuwd (1) 13-3-1824 in Haren met Jannes Gerrits Vedder, geboren 1789 in Dilgt, Haren, gedoopt 25-12-1789, overleden 13-5-1840 in Haren, zoon van Gerrit Harms Vedder en Hinderkien Jans, zie genealogie Vedder.
Gehuwd (2) 10-4-1841 in Haren met Jan Hindriks de Lange, geboren 31-1-1816 in Westdorp, Borger, overleden 15-12-1886 in Annen, Anloo, zoon van Hindrik de Lange en Annechien Jans Dijks, hertrouwd 14-5-1855 in Anloo met Grietien Geerts Klamer, geboren 9-11-1817 in Vries, dochter van Geert Klamer en Trijntje Geerts.
 
IVb  Luchien Klaassens Tinge, geboren 1774 in Paterswolde, de Duinen, gedoopt Eelde 2-11-1774, overleden 21-4-1825 in Vries, dochter van Klaas Tinge (zie IIIc) en Lammegje Jans.
Gehuwd 11-12-1803 in Vries met Roelof Harmens Barteling, geboren 12-4-1775 in Haren, gedoopt 23-4-1775 , overleden 14-7-1850 in Assen, zoon van Harm Bartels en Aaltje Roelofs, zie genealogie Barteling.
Huwelijk: Roelef Harmens, van Haren en Luichien Klaassens, van Eelde.
Roelof Bartels bij overlijden geboren te Haren 12-4-1775, z.v. Harm Bartels en Aaltje Roelfs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Roelofs Barteling, geboren 9-2-1804 in Vries, gedoopt 19-2-1804, overleden 1-2-1880 in Assen.
Gehuwd 2-4-1831 in Zuidlaren met Egbert Stoffers, geboren 2-2-1809 in Eelde, gedoopt 19-2-1809, overleden 12-2-1854 in Assen, zoon van Willem Stoffers en Annegien Klasens, zie genealogie Stoffers.
Aaltje Roelofs Barteling bij huwelijk als Aaltje Roelofs Tinge.
 
IVc  Derkje Geerts Vorenkamp, geboren 10-11-1757 in Donderen, gedoopt Vries 30-11-1757, overleden 22-11-1822 in Paterswolde, dochter van Geert Roelfs Vorenkamp (zie IIId) en Ennechien Jans.
Doop: Derkje, d.v. Geert Klasen van Dunderen.
Gehuwd 9-11-1777 in Eelde met Egbert Lucas Siegers, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt Eelde 24-10-1734, overleden 1800 in Paterswolde (tussen 1798 en 1804), zoon van Lucas Egberts en Wubbegje Roelefs, zie genealogie Siegers2.
Huwelijk: Egbert Lucas en Derkje Geerts, van Donderen.
Naamsaanneming Eelde 1812: wed. Egbert Lucas Siegers op 93 (geen akte) en Lucas Egberts Siegers ongenummerd, vermeld na nummer 100.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Egberts Siegers, geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-7-1778, overleden 10-8-1828 in Paterswolde, zie genealogie Siegers2.
2. Wubbegien Egberts Siegers, geboren 3-3-1784 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-3-1784, overleden 25-12-1859 in Paterswolde, zie genealogie Siegers2.
3. Ennechien Egberts Siegers, geboren 12-11-1788 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-12-1788, overleden 20-11-1835 in Paterswolde.
Gehuwd 20-6-1818 in Eelde met Geert Roelfs Bremer, geboren 1775 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 5-11-1775, overleden 12-4-1846 in Eelde, zoon van Roelf Geerts Breemhaar en Sieuwke Roelfs, zie genealogie Bremer (Breemhaar), eerder getrouwd 22-12-1799 in Roden met Geertien Roelfs Siegers, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-7-1776, overleden 23-12-1816 in Paterswolde, dochter van Roelf Lucas Siegers en Hillegien Hendriks, zie genealogie Siegers2.
4. Geertien Egberts Siegers, geboren 21-5-1792 in Paterswolde, gedoopt 27-5-1792, overleden 17-1-1840 in Paterswolde, zie genealogie Siegers2.
5. Roelf Egberts Siegers, geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-3-1794, overleden 4-9-1826 in Paterswolde.
Gehuwd 8-6-1825 in Eelde met Antje Berends Nijdam, geboren 1791 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-1-1871 in Haren, dochter van Berend Arends Nijdam en Alberdiena Sietses Nijdam, zie genealogie Nijdam.
Roelf Egberts Siegers bij overlijden wonend op nr. 93.
 
IVd  Egbert Geerts Vorenkamp, geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 29-7-1764, overleden 21-6-1850 in Helpman, Haren, zoon van Geert Roelfs Vorenkamp (zie IIId) en Ennechien Jans.
Gehuwd 31-10-1790 in Haren met Harmtien Hindriks van Wolde, geboren 14-6-1766 in Groningen, gedoopt 22-6-1766, overleden 31-3-1838 in Helpman, Haren, dochter van Hindrik Jans van Wolde en Jacobje Abrahams Dunning, zie genealogie ~Hendrik Eitens.
Huwelijk: Egbert Geerds van Donderen en Harmtien Hinderks van Groningen.
Egbert Vorenkamp woont in 1840 als weduwnaar in Helpman met zijn zoon en schoondochter Hendrik Vorenkamp en Jantje Hagedoorn, in 1834 in Zuidlaren getrouwd. De kinderen Ennechien, Derkje, Jacobje en Geert trouwen in Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobje Vorenkamp, geboren 1791 in Haren, gedoopt 15-5-1791, overleden 15-4-1822 in Helpman, Haren.
2. Geert Vorenkamp, geboren 20-7-1792 in Haren, gedoopt 29-7-1792, overleden 12-12-1834 in Eelde.
Gehuwd 9-9-1824 in Haren met Gesina Braams, geboren 1800 in Bonnen, gedoopt Gieten 19-10-1800, overleden 11-3-1860 in Donderen, Vries, dochter van Jan Geerts Braams en Egbertien Hindriks Wijtering, hertrouwd 10-6-1837 in Eelde met Jan Derks Dekker, geboren 28-1-1813 in Peize, overleden 2-9-1891 in Kloosterveen, Smilde, zoon van Derk Barelds Dekker en Annechien Jans Bouwkamp, zie genealogie Bouwkamp.
3. Ennegien Vorenkamp, geboren 1794 in Haren, gedoopt 21-9-1794, overleden 2-6-1825 in Helpman, Haren.
4. Hinderkje Vorenkamp, geboren 1797 in Haren, gedoopt 1-1-1797.
5. Derkje Egberts Vorenkamp, geboren 1799 in Haren, gedoopt 9-8-1799, overleden 18-12-1886 in Helpman, Haren.
6. Hindrik Vorenkamp, geboren 1803 in Helpman, gedoopt Groningen 7-10-1803, overleden 2-11-1869 in Helpman, Haren.
 
IVe  Roelfje Geerts Vorenkamp, geboren 1769 in Yde, gedoopt Vries 27-3-1769, overleden 9-12-1845 in Gasselte, dochter van Geert Roelfs Vorenkamp (zie IIId) en Ennechien Jans.
Gehuwd (1) 12-7-1807 in Vries met Gerrit Binkendorp, geboren 5-11-1742 in Haarlem, overleden 11-12-1817 in Vries, zoon van Derk Binkendorp en Grietje NN.
Huwelijk: Gerriet Derks van Heemstede en Roelfien Geerts van IJde.
Gehuwd (2) 6-5-1820 in Vries met Elte Johannes Bakker, geboren 1784 in Siddeburen, gedoopt 24-10-1784, overleden 25-1-1857 in Gasselte, zoon van Jannes Pieters Bakker en Ida Jans.
Kinderen:
1. Geert Vorenkamp, geboren 3-8-1802 in Vries, overleden 30-8-1889 in Gasselte. Doop: Geert, z.v. Roelfien Geerts.
 
IVf  Jantje Roelfs Vorenkamp, geboren 1778 in Westervelde, gedoopt Norg 26-4-1778, overleden 29-10-1821 in Norg, woonplaats Smilde, dochter van Roelf Roelfs (zie IIIe) en Hendrikje Jans.
Gehuwd 16-5-1820 in Smilde met Hendrik Philipp Kombrink, geboren 1766 in Dissen, Duitsland, gedoopt 1-3-1766, overleden 1827, zoon van Stoffer Kombrink en Griete Arends, eerder getrouwd met Catharina Fokken, geboren 20-12-1769 in Hielten, Duitsland, overleden 22-5-1819 in Smilde, dochter van Harm Fokken en Grietien Wieman.
Hendrik ook als Hendrik Kommering.
Kinderen:
1. Hindrik Jans Vorenkamp, geboren 11-8-1807 in Westervelde, gedoopt Norg 23-8-1807, overleden 12-12-1868 in Peize. Doopnaam Hendrik Jans, z.v. Jantjen Roelfs.
Gehuwd (1) 12-12-1835 in Peize met Jantien Alberts Brink, geboren 22-4-1813 in Peize (tweeling), overleden 3-6-1851 in Peize, dochter van Albert Stevens Brink en Margien Harms Resing.
Gehuwd (2) 24-4-1852 in Peize met Hillechien Fokkens, geboren 25-10-1809 in Roden, gedoopt 5-11-1809, overleden 10-11-1872 in Peize, dochter van Roelf Fokkens Fokkema en Willemtien Willems.
 
IVg  Hillegien Klaassens, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 5-4-1778, overleden 7-4-1860 in Eelde, dochter van Klaas Alberts (zie IIIi) en Froukien Gerrits Bekkering.
Gehuwd 13-5-1804 in Eelde met Aldert Alderts Boering, geboren 19-6-1766 in Peize, overleden 27-12-1818 in Eelde, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Huwelijk: Aldert Alderts, van Peize en Hillegien Klaassens.
Naamsaanneming 1812 (op 21): weduwe Aldert Alderts Boeringe, kind Egberdina 7.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egberdina Boering, geboren 21-6-1805 in Eelde, gedoopt 30-6-1805, overleden 4-10-1886 in Eelde.
Gehuwd 17-3-1827 in Eelde met Gerrit Bitter, geboren 3-4-1805 in Lage, Bentheim, Duitsland, overleden 8-7-1860 in Eelde, zoon van Berend Bitter en Charlotta Frederika Koster.
 

Index
Genealogie Klasen (Tinge)