U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Ebbinge (2)

Generatie I

Ia  Barelt Ebbinge, geboren 1580, overleden 1638 in Peize.
Gehuwd met Grete Jansen.
Barelt Ebbinge is in 1630 eigenaar van een vol erf te Peize en heeft een gezin bestaande uit 5 inwonende personen. In de grondschattingslijst wordt hij vermeld na de molen, bij het Impost op het gemaal is zijn naam tussengeschreven voor Johan Gelmers, wat mogelijk overeenkomt met de plaats van twee huizen aan de Hoofdstraat zuidzijde, oostelijk van de Kerkstraat. In 1646 worden respectievelijk Jan Ebbinge en Grietien Gelmers vermeld.
Op 10-12-1639 wordt aan de Etstoel toestemming gevraagd voor de verkoop van land door de weduwe van Barelt Ebbinge te Peize en haar vier minderjarige kinderen.
In 1640 verkopen de kinderen van zalige Barelt Ebbinge en Grete Jansen een stuk land aan Otto Spols en Barber Willems. Jacob Land legt als momber van de kinderen de stok (Collectie Harms, ch. 12).
In de Grondschatting 1641-1654, bij het Register van Hoppelanden 1651 wordt in het overzicht bij Steven Willems vermeld dat hij huurt van Ebbing Ebbing van Onnen, van Jelis Jelis en Jan Ebbinge, van Reinder en Hindrik Barelts en van Reinder en Hindrik Ebbinge. De laatsten zijn blijkbaar identiek.
Het is niet zeker dat de hier vermelde personen kinderen zijn van dit echtpaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ebbinge (zie IIa), geboren 1610.
2. Albertien Ebbinge (zie IIb), geboren 1615.
3. Reinder Ebbinge, geboren 1620.
4. Hindrik Ebbinge, geboren 1620, overleden 1660 in Peize (voor 1672).
Gehuwd met Jantien NN.
Jantien, weduwe Hindrik Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1672, mogelijk op de plaats die in 1742 eigendom is van Ette (Jan) Ebbinge en consorten, in 1646 eigendom van Barteld Willems.
Jantien kan ook de Jantien Ebbinge zijn, die in 1699 wordt begraven en waarvoor Frerik Ebbinge betaalt voor het laken.
 

Generatie II

IIa  Jan Ebbinge, geboren 1610, zoon van Barelt Ebbinge (zie Ia) en Grete Jansen.
Jan Ebbinge is in 1640 een van de erfburen die als keurnoot optreden bij een verkoping in Peize van een stuk land door Ebbink Ebbinge en zijn echtgenote Albertien Ebbinge aan Otto Spols en Barber Willems (collectie Harms).
Gehuwd met NN NN.
Het huis waar Willem Tinge in 1742 in woont en dat in 1745 eigendom is van Allert Ebbinge kinderen, is in 1646 eigendom van Jan Ebbinge, mogelijk heeft hier in 1672 Frerik Ebbinge gewoond.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Ebbinge (zie IIIa), geboren 1640, overleden 1675 in Peize (tussen 1674 en 1677).
 
IIb  Albertien Ebbinge, geboren 1615, dochter van Barelt Ebbinge (zie Ia) en Grete Jansen.
Gehuwd met Ebbing Ebbinge, geboren 1610.
In 1640 verkopen Ebbing Ebbinge en Albertien Ebbinge een stuk land in Peize aan Otto Spols en Barber Willems (Collectie Harms).
In de Grondschatting Peize 1641-1654 wordt Ebbing Ebbinge genoemd als eigenaar van landerijen, maar woont in 1654 in Onnen.
(Hans Homan Free:) Archief Selwerd dd. 22-5-1685, waarin genoemd Ebbing Jans x Albertien, met als zonen Jan, Hindrik en Grietje. De laatste gehuwd (voor 1680) met Albert ten Oever. Het gaat over een erf te Onnen, waar Grietje haar aandeel van wil hebben.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ebbinge, geboren 1645 in Onnen?.
2. Hendrik Ebbinge (zie IIIb), geboren 1650, overleden in Onnen?.
3. Grietje Ebbinge, geboren 1655 in Onnen?.
 

Generatie III

IIIa  Frerik Ebbinge, geboren 1640, overleden 1675 in Peize (tussen 1674 en 1677), zoon van Jan Ebbinge (zie IIa) en NN NN.
Gehuwd met Aaltien Wolters, overleden 1707 in Peize, begraven 18-10-1707, dochter van Hindrik Wolters en Jantje Suinge, zie genealogie Wolthers.
Op 18-10-1707 wordt Aaltien Ebbinge begraven, in het bekken 11 gld. 3 st. 12 p. Op 27-11-1707 betaalt Aldert Ebbinge voor het laken over zijn moeder Altien Ebbinge.
Aaltien Wolters, weduwe Frerik Ebbinge wordt genoemd in de rekening van de Etstoel van 20-11-1677.
In 1684 eist Aaltien Wolters, weduwe Frerick Ebbinge 7 ducatons van Frerick Luinge, die de moeder van de eiser zou hebben geleend aan de moeder van de verweerder.
Frerik Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1672 met 4 paarden, in 1691-1694 zijn weduwe. Hij woont mogelijk op de plaats waar in 1646 Jan Ebbinge woont en in 1742 Willem Tinge, die getrouwd is met Hillechien Bavinge, daarvoor getrouwd met Allert Ebbinge.
Frerik Ebbinge is Ette voor het Noordenveld 1669-1674. Vermoedelijk is hij dat geworden als opvolger van zijn zwager Roelof Wolters, die het laatst Ette is in 1668.
In een lijst van personen die moeten worden ingelicht over het overlijden van gedeputeerd Warmolt Lunsingh in 1708 (Nieuwe DrentseVolksalmanak 1939, p. 56 e.v.) namens zijn zoon Focco Lunsingh wordt o.a. vermeld "d'E Albert Schuiring op de Hansouw". Hij zal daar dus hebben gewoond als opvolger van Gerrit Roelofs, de eerste echtgenoot van Jeichien Ebbinge.
Ook worden vermeld d'Wed. Schultinne Wolters (Henderika Kiers ten Berge, halfzuster van Aaltien Wolters), N(eef) Allert Ebbinge, N(icht) Abeltien Ebbinge op de Horst, getrouwd aan Lucas Reijnders Lunsingh, N(eef) Wolters tot Bunne, N(eef) Schults Wolters tot Vries (de laatste twee zoons van Roelof Wolters, broer van Aaltien Wolters).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichien Ebbinge (zie IVa).
2. Hindrik Ebbinge (zie IVb), overleden 1702 in Peize, begraven 18-5-1702.
3. Allert Ebbinge (zie IVc), overleden 1724 in Peize, begraven 24-2-1724.
4. Abeltien Ebbinge, overleden 1746 in Siddeburen. Op 22-9-1746 betaalt dominee Helperi 10 gld. zoals aan de armenkas van Peize is vermaakt volgens het testament tussen hem en zijn vrouw Abeltien Ebbinge.
Op een openbare verkoping op 21-11-1754 verkopen de erfgenamen van juffrouw Abeltijn Ebbinge van Zitbuiren verschillende goederen.
Als erfgenamen worden genoemd de meester Roelef Lunsche, Bartelt Ebbinge, Conraat Barelts (niet genoemd in de eerste aktes), de Hr. Hemsink nom. uxoris (in een van de aktes wordt genoemd juffr. Allerdina Ebbinge), Hinderik Ebbinge, Jan Buirema, mede caverende voor zijn broeder Harm Buirema, Gerrit Elevelt, mede caverende voor zijn broer Frerik Elevelt, en de weduwe Hartchers (Gesien Ebbinge, getrouwd geweest met Otto Lunsche, Roelof Luinge en Jacobus Hartgers). Waarschijnlijk zijn hierbij niet alle erfgenamen genoemd, aangezien er ook niet genoemde broers en zusters zijn van de hier vermelde personen.

Gehuwd (1) 16-11-1704 in Peize met Lucas Lunsche, overleden 1710 in Peize (voor 1712), zoon van Jan Reinders Lunsche en Aaffien Abbringe, zie genealogie Lunsche (1).
Gehuwd (2) 1-10-1719 in Siddeburen met Helperus Helperi, geboren 1681 in Farmsum, overleden 20-9-1754 in Siddeburen, zoon van Helperus Helperi en Aechtje Luitjens Groenewolt, eerder getrouwd 17-8-1710 in Beerta (afkondiging) met Hillechien Wibbes, geboren 1689 in Winschoten, gedoopt 22-11-1689, dochter van Wibbe Dreeuwes en Griete Frericks.
Huwelijk: Ben ick Helperus Helperi pastor tot Siddeburen met mijn bruit Abeltijn Ebbings weduwe Lunsche van Peijse door de Eerw. godsal. en welgel. Heer D. Vleck pastor tot Hel(lu)m in den Egstant bevestigt.
5. Jan Ebbinge, overleden 1707 in Peize, begraven 1-2-1707. Bij de begravenis van Jan Ebbinge wordt 7 gld. 8 st. 4 p. in het bekken gedaan. De weduwe van Frerik Ebbinge betaalt 1 gld. voor het laken over haar zoon Jan Ebbinge.
 
IIIb  Hendrik Ebbinge, geboren 1650, overleden in Onnen?, zoon van Ebbing Ebbinge en Albertien Ebbinge (zie IIb).
Gehuwd 5-5-1683 met Grietje Munting.
In 1696 geeft Hendrik Ebbinge tot Onnen de erfenis aan van zijn broeder (is zwager) Luigjen Muntinck tot Onnen, bestaande uit een halve plaats te Loon, geschat op 1500 gld., een vierde plaats tegens de wed. Kieft te Tynaarlo, geschat op 500 gld. en nog enig goed in Midlaren, tesamen 2150 gld. min 500 gld. schulden en heeft daarvan de 30ste penning betaald.
In 1715 koopt de weduwe van de Ette Jan Harders te Anreep een plaats gelegen te Loon van Hendrik Ebbinge te Onnen voor 2200 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ebbing Ebbens (zie IVd), geboren 1690.
 

Generatie IV

IVa  Jeichien Ebbinge, dochter van Frerik Ebbinge (zie IIIa) en Aaltien Wolters.
Dat Jeichien Ebbinge de moeder is van de hier vermelde kinderen blijkt uit het feit dat kinderen van Jantien Gerrits, Jan en Harm Burema en kinderen van Jesina Gerrits, Gerrit en Frerik Eleveld evenals Grietien en Roelof Lunsche in 1754 erven van Abeltien Ebbinge. R. Lunsche en consorten erven in 1739 van Hendrikje Gerrits.
Hendrikje Gerrits getrouwd met Bartelt Allers wordt vermeld als dochter van Jeichien Ebbinge bij een proces in 1773 tussen Janna Lunsche en haar oom Roelof Lunsche over de erfenis van Allert Bavinge. Bartelt Allers heeft het huwelijkscontract van Grietien Lunsche en Jan Lunsche in 1715 getekend.

Gehuwd (1) 1680 in Peize met Gerrit Roelofs, overleden 1692 in Peize, begraven 3-6-1692, zoon van Roelof NN, zie genealogie ~Gerrit Roelofs, eerder getrouwd 1677 in Peize met Grietje Schuiringe, dochter van Jan Schuiringe Haange en Ameltien Homan, zie genealogie Schuiringe (2).
Gerrit Roelofs wordt in 1672 vermeld in het Haardstedenregister van Peize bij Ter Hansouw (op de Ransouw), eveneens in 1691, in 1693 zijn weduwe. Bij de begrafenis wordt 7 gld. 12 st. 7 d. in het bekken gedaan.
Gehuwd (2) 26-11-1693 in Peize met Albert Schuringe Lunsche, overleden 1710 in Peize (voor 1715), zoon van Allert Lunsche en Grietien Schuiringe, zie genealogie Lunsche (2).
Huwelijk: Allert Schuiringe en Jegijen Ebbinge, in het bekken 6 gld. 6 st.
De Genealogie Lunsche vermeldt een overlijdensdatum van Jeichien Ebbinge van 9-5-1715, maar dat moet een vergissing zijn.
Bij het begraven van (zoon) Allert Lunsche (geschreven als Luijnsche) wordt 9 gld. 3 st. en 4 p. in het bekken gedaan. Op 2-5-1716 betaalt de weduwe van Albert Schuiringe (geschreven als Schuijrge) 1 gld. voor het laken.
Omdat het huwelijkscontract in 1715 van dochter Grietien Lunsche met Jan Lunsche wordt ondertekend door Jeichien Ebbinge als moeder en wettige voogdesse, zie hieronder, moet Albert Schuiringe Lunsche toen al zijn overleden, mogelijk in 1713 of 1714, die jaren ontbreken bij de ontvangstenboeken van de diaconie (waarin ontvangsten bij begrafenissen) en is de in 1716 begraven Allert Lunsche waarschijnlijk een zoon, al is het bedrag in het bekken nogal hoog. Daarentegen valt het bedrag voor het laken in de lagere categorieen, ook wordt in het proces van 1773 gesproken over minderjarige zoons in 1715, dus in meervoud.
Veel over deze familie is bekend door de rechtszaak in 1773 over de erfenis van Allert Bavinge, zoon van Jan Bavinge en Abeltien Lunsche. De rechtszaak wordt gevoerd door Janna Lunsche, dochter van Grietien Lunsche tegen haar oom Roelof Lunsche. Behalve dat hierbij de andere verwanten die inmiddels zijn overleden worden vermeld, komt ook het huwelijkscontract van 1715 van dochter Grietien Lunsche en Jan Lunsche dat het recht van representatie van Janna Lunsche als plaatsvervangster van haar moeder moet regelen uitgebreid aan de orde. Van belang is wie getekend hebben en in welke hoedanigheid.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantien Gerrits, overleden 1747 in Peize, begraven 18-4-1747, zie genealogie ~Gerrit Roelofs.
2. Jesina Gerrits, overleden 1749 in Peize, begraven 20-11-1749, zie genealogie ~Gerrit Roelofs.
3. Hendrikje Gerrits, overleden 1739 in Peize, begraven 7-4-1739.
Gehuwd 5-4-1708 in Peize met Bartelt Allers, overleden 1733 in Peize, zoon van Allert Bartels, zie genealogie ~Allert Bartels.
Op 22-3- 1709 wordt een kind van Bartelt Allerts begraven.
In 1712 betaalt Hindrikkien Gerrits 25 gld. die Jan Bartels aan de armen had beloofd. Zij betaalt ook 1 gld. 8 st. voor het laken. In 1712 geeft Bartolt Allers de erfenis aan van zijn oom Jan Bartols, bestaande uit enige vaste goederen, begroot op 1050 gld. Ook Roelof Hendriks en Jacob Willems te Roden erven 900 gld. van hun oom namens hun echtgenoten.
Bartelt Allers treedt op als boekhouder van de diaconie van Peize in 1715.
In 1733 geven Jacob Willems en Ebbe Gerrebrands te Roden de erfenis aan van Bartelt Allerts te Peize, bedragende 1400 gld. Zijn weduwe Hendrikje Gerrits behoudt de lijftucht en betaalt de 40-ste penning.
Bij de begrafenis van wed. Barteld Allers wordt 8 gld. 5 d. in het bekken gedaan.
In 1739 erven R. Lunsche te Peize en consorten 1200 gld. van wijlen Bartelt Allers weduwe.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Grietien Lunsche, geboren 1694 in Peize, overleden 1768 in Peize, begraven 7-1-1768, zie genealogie Lunsche (2).
5. Allert Lunsche, overleden 1716 in Peize, begraven 17-4-1716.
6. Frederick Lunsche, overleden 1703 in Peize, begraven 18-8-1703.
7. Roelof Lunsche, geboren 1703 in Peize, overleden 3-1-1781 in Peize, begraven 4-1-1781, zie genealogie Lunsche (2).
 
IVb  Hindrik Ebbinge, overleden 1702 in Peize, begraven 18-5-1702, zoon van Frerik Ebbinge (zie IIIa) en Aaltien Wolters.
Jannes Wolthers en Steven Ebbinge treden in 1740 op als mombers over de kinderen van Roelof Luinge en Gesien Ebbinge. Bij het derde huwelijk van Gesien Ebbinge met Jacobus Hartgers zijn ze resp. neef en zwager.
Aangezien Steven Ebbinge ook al optrad als zwager bij het tweede huwelijk van Gesien Ebbinge in 1715, komt de familierelatie niet voort uit het huwelijk van Grietje Lunsche met Steven Ebbinge in 1739. Grietje Lunsche was in 1715 getrouwd met Jan (Reinders) Lunsche.
Jannes Wolters is vermoedelijk de Jannes Wolters van Peize, die in 1715 in Groningen trouwt met Medina Papinck van Groningen, kinderen Hermannus, Margareta en Harmanus. Jannes Wolters hertrouwt in 1722 met Geesjen Busch van Groningen en in 1733 met Geertjen Roelofs van Peize, waarvoor dan optreedt haar zwager Jan Tonnis. Geertjen Roelofs overlijdt in 1752 (breukdodenboek Groningen). Jannes Wolters hertrouwt in het jaar daarop met Geeske Klein van Vries, weduwe van Pieter Nijenhuis. Jannes Wolters overlijdt tenslotte vermoedelijk in 1765 als conventuaal van het Pelstergasthuis. Hij is vermoedelijk een zoon van Wolter Reinders en Margaretha Snetlage.

Gehuwd 1684 in Peize (tussen 1682 en 1685) met Roelofjen Hiddinge, overleden 1713 in Peize (tussen 1711 en 1715), dochter van Jan Hiddinge en Jantien Schuiringe.
Bij het begraven van Hindrik Ebbinge in het bekken 12 gld. 9 st. 5 p.
Op 10-12-1702 betaalt Roelfien Hiddinge 5 gld, rente over 1701, in december 1700 betaalde Hindrik Ebbinge hetzelfde bedrag.
Aangifte Collaterale Successie 1706 (OSA 1785):
Roelofjen Hiddinge, weduwe van Hendrik Ebbinge te Peize geeft het overlijden aan van haar dochter Trijntien. De andere kinderen erven vanwege vaders goed 250 gld. Dit bedrag wordt nog in hetzelfde jaar verhoogd met 50 gld.
De laatste rentebetaling door Roelofje Hiddinge is in 1711. De jaren 1713 en 1714 ontbreken in het diaconieboek. In 1715 betaalt Allert Ebbinge als hoofdmomber over Jesina Ebbinge 4 jaar rente. In 1718 betaalt Jesina de rente, verschenen op 4 december, wat overeenkomt met de eerdere datum.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntien Ebbinge, overleden 1706 in Peize.
2. Jantien Ebbinge (zie Va), overleden in Peize voor 1754, mogelijk begraven 19-6-1737.
3. Gesien Ebbinge (zie Vb), overleden 1760 in Peize (na 1754).
4. Jesina Ebbinge, geboren in Peize.
Gehuwd (1) 19-5-1723 in Groningen met Jannes Hogenberg, eerder getrouwd 22-10-1721 in Groningen met Wendina Martini.
Huwelijk: Jannes Hoghenbergh, van Groningen en Jesina Ebbinge, van Peize, p.q. Jacobus Hartgers als zwager.
O.a. in 1718 betaalt Jesina Ebbinge rente over een kapitaal van 100 gld., in 1723 doet Steven Ebbinge dit namens J. Hogenberg (Hervormde Kerk Peize inv. 59).
In 1727 betaalt Jannes Hogenbergs tot Groningen de 50ste penning over 1100 gld. vanwege de verkoop van de vaste goederen te Peize van zijn vrouw Gesina Ebbinge.

Gehuwd (2) 15-8-1741 in Groningen met Luitien Allies Haverkam.
Huwelijk: Luitien Allies Haverkam van Delfzijl, ruiter in de Compagnie van de Overste M.H. Appius en Jesijna Ebbinge, wed. Jannes Hogenbarg, van Peise, pro qua Hindrik Boss? als neef.
 
IVc  Allert Ebbinge, overleden 1724 in Peize, begraven 24-2-1724, zoon van Frerik Ebbinge (zie IIIa) en Aaltien Wolters.
Capitain F. Ebbinge, Alina Ebbinge getrouwd met Barteld Ebbinge en Allerdina Ebbinge getrouwd met Dubbelt Hemsing zijn kinderen van Allert Ebbinge en met Grietien Lunsche mede-erfgenamen van Johanna Wolters, weduwe Lucas Willinge blijkens een erfeniskwestie voor de Etstoel in 1767, waarbij Albert Bosch uit Ulrum voor zijn vrouw Roelina Luinge, dochter van Roelof Luinge en Gesien Ebbinge procedeert.
Allert Ebbinge heeft het huwelijkscontract in 1715 van Roelof Luinge en Gesien Ebbinge getekend. Hij was hoofdmomber over Jesina Ebbinge. Ook Jan Lunsche, eerste echtgenoot van Grietien Lunsche heeft getekend. Grietien Lunsche is een volle nicht van Gesien Ebbinge. Roelina Luinge zou tevens erven via haar vaders kant.

Gehuwd 8-1-1719 in Peize met Hillegien Bavinge, overleden 1742 in Peize (voor 1744, mogelijk al voor 1742), dochter van Frerik Bavinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Baving, hertrouwd 8-11-1733 in Peize met Willem Tinge.
In de Ned. Leeuw 1910 worden de geslachten Wubben, Ebbinge en Ebbinge Wubben behandeld, met de nadruk op de laatste. Hierin worden als ouders van Allert en Abeltien Ebbinge vermeld Freerk Ebbinge, Ette en Aaltje Wolters. Dit lijkt speculatief, maar is waarschijnlijk wel juist gezien de tot nu toe bekende feiten. Er wordt ook nog een dochter Aaltje genoemd van Allert Ebbinge en Hillegien Baving, die ongehuwd is overleden. Zij overleed waarschijnlijk kort na haar huwelijk.
Na het overlijden van Allert Ebbinge in 1724 betaalt Doe Bavinge voor het laken over zijn zwager Allert Ebbinge (Hervormde Kerk Peize inv. 59). Aanname dat het hier de echtgenoot van zijn zuster betreft en niet zijn schoonzoon, zoals ook wel wordt bedoeld met het woord zwager.
In 1742 vragen Roelof Lunsche, hoofdmomber, dominus Helperi tot Siddeburen, Bartelt Bavinge en Gelmer Gelmers tot Peize als medemombaren over de nagelaten kinderen van wijlen Allert Ebbinge en Hillegien Bavinge toestemming van de Etstoel om enige vaste goederen te mogen verkopen (Roelof Lunsche, schoolmeester, is een zoon van Jeichien Ebbinge, Helperus Helperi is getrouwd met Abeltien Ebbinge, Gelmer Gelmers is getrouwd met Jeichien Bavinge).
Aanname dat deze Hillegien Bavinge is getrouwd met Willem Tinge. Willem Tinge woont in 1742 alleen, in een huis dat in 1646 behoorde aan Jan Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Ebbinge, overleden 1746 in Noordbroek?. Op 11-12-1746 betaalt schulte Wolters van Vries namens de erfgenamen de 30ste penning over 210 gld. waarop de nalatenschap van Aaltijn Ebbinge is begroot. Aanname dat het deze Aaltje Ebbinge betreft.
Gehuwd 19-9-1745 in Noordbroek (afkondiging) met Hilbrand Jans, geboren 1719 in Beerta, gedoopt 3-9-1719, zoon van Frerik Wessels en Albertjen Hilbrants.
Huwelijksafkondiging: Hilbrant Jans van Noortbroek en Aeltjen Ebbinge van Peijse.
Noordbroek huwelijkscontract RA Vy van 14 oktober 1745 :
Hilbrant Jans en Aeltjen Ebbinge
voor de bruidegom: Frerik Wessels x Maria Alberts, volle vader en stiefmoeder, Jan Harmens en Geertruid Scholtens, angetr. oom en volle meuij, Jan Hilbrants, halve oom, Albert Jans en Grietje Hilbrants, angetr. halve
oom en halve meuij.
voor de bruid: juffer Allardijna Ebbinge, volle suster, Bartholt Ebbinge, swager, Bartholt Bavinck en Trijntjen Ebbinge, volle oom+mombaar en meuij, d'eerw. heer Helperus Helperi, predikant tot Siddebuiren en Abeltjen Ebbinge, angetr oom+mede voogt en volle meuij, Frerik Gelmers en Margien Barelts, neeff en nigt, Lucretia Jans, nigt, Aephke Alberts, halve nigt.
getuigen: mr. Jakobus Rosevelt en Harke Hindriks.
N.B. Lucretia is een dochter van Jan Harms en Geertruid Wessels of Schultens (gedoopt Noordbroek 17-3-1726) en dus een nicht van de bruidegom, Aephke Alberts is een dochter van Albert Jans en Grietje Hilbrants (gedoopt Noordbroek 22-3-1726) en dus een halve nicht van de bruidegom!
2. Frerik Ebbinge (zie Vc), geboren 26-12-1720 in Peize, overleden 12-9-1789 in Goes.
3. Alina Ebbinge (zie Vd), overleden 1779 in Peize, begraven 30-9-1779.
4. Allerdina Ebbinge (zie Ve), overleden 1787 in Peize, begraven 13-1-1787.
 
IVd  Ebbing Ebbens, geboren 1690, zoon van Hendrik Ebbinge (zie IIIb) en Grietje Munting.
Gehuwd 29-11-1722 in Haren met Aaltje Abbring.
Huwelijk: Egbing Egbens van Onnen en Aaltjen Abberink van Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Ebbing, geboren 1729 in Haren, gedoopt 30-6-1729.
2. Grietje Ebbing, geboren 1730 in Onnen, gedoopt Haren 27-8-1730.
Gehuwd 9-5-1756 in Haren met Wolther Paping.
Huwelijk: Wolther Paping van Haren en Grietjen Ebbing van Onnen.
3. Hindrik Ebbing (zie Vf), geboren 1733 in Onnen, gedoopt Haren 1-11-1733, overleden 26-11-1812 in Onnen.
 

Generatie V

Va  Jantien Ebbinge, overleden in Peize voor 1754, mogelijk begraven 19-6-1737, dochter van Hindrik Ebbinge (zie IVb) en Roelofjen Hiddinge.
Gehuwd 25-11-1708 in Peize met Steven Ebbinge, geboren 1680, overleden 1750 in Peize, begraven 30-6-1750, zoon van Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems, zie genealogie Ebbinge (3).
Op 25-11-1708 trouwt Steven Ebbinge (naam van de bruid niet vermeld), in het bekken 6 gld.
Op 4-1-1718 worden de beide kinderen van Steven Ebbinge, Trijntien en Hinnerkien begraven.
Op 27-12-1735 betaalt Steven Ebbinge voor het laken over zijn moeder. Dit is waarschijnlijk Hillechien Willems, weduwe van Bartelt Ebbinge, die op 28-3-1735 is begraven.
Op 19-6-1737 wordt de vrouw van Steven Ebbinge begraven, in het bekken 5 gld. 17 st. 3 d. Op 11-8-1737 betaalt Steven Ebbinge voor het beste laken over zijn vrouw.
Omdat hier geen naam wordt vermeld, kan het ook de Steven Ebbinge betreffen die in 1739 hertrouwt met Grietien Lunsche op de Horst. Eventueel zou het om dezelfde Steven Ebbinge kunnen gaan, maar omdat in 1742 beide Steven Ebbinges worden vermeld in het Haardstedenregister is het waarschijnlijker dat het twee verschillende personen betreft. Ook betaalt in 1734 de meid van Steven Ebbinge rente aan de boekhouder van de armenkas, Steven Ebbinge, ook hier dus twee verschillende personen.
Op 30-6-1750 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 11 gld. Bartelt Ebbinge betaalt voor het beste laken over Steven Ebbinge.
Conraad Barelts (getrouwd met dochter Trijntien Ebbinge), Hindrik Ebbinge en Bareld Ebbinge worden in 1754 genoemd bij de erfgenamen van Abeltien Ebbinge (aangifte Collaterale Successie en Vrijwillige Verkopen).
Steven Ebbinge wordt in het Haardstedenregister van Peize vermeld in 1742 waar vanaf 1754 Hindrik Ebbinge op dezelfde plaats wordt vermeld met 3 paarden, in 1691-1694 Hindrik Ebbinge met 4 paarden, in 1672 Jan Hiddenge.
In het Register van Nieuwe Huizen wordt Jan Hiddinge vermeld als eigenaar in 1646 en Steven Ebbinge in 1742 met daarbij de omschrijving dat het huis is verbrand en de kamer versmolten in Ette Ebbinges nieuwe timmerage. Hiermee wordt bedoeld dat dit deel van de grondschatting is overgegaan naar de Ette Jan Ebbinge. Dit zou er op kunnen wijzen dat Steven Ebbinge ook uit deze ettenfamilie voortkomt.
Mogelijk nog een dochter is Helena Ebbenge:
Op 15-7-1759 zijn Albert Bosch en Rolina Luinge aanwezig als getuigen bij de doop van Albertus en Rolina, zoon en dochter (tweeling) van Heije Heisema en Helena Ebbenge in de Lutherse kerk te Amsterdam. Rolina Luinge is een dochter van Gesien Ebbinge, zuster van Jantien Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntien Ebbinge, overleden 1718 in Peize, begraven 4-1-1718.
2. Hinderkien Ebbinge, overleden 1718 in Peize, begraven 4-1-1718.
3. Trientien Ebbinge, geboren 1719 in Peize, overleden 1807 in Peize, begraven 6-4-1807, zie genealogie Ebbinge (3).
4. Hindrik Ebbinge, geboren 1720, overleden 1774 in Peize, begraven februari 1774, zie genealogie Ebbinge (3).
5. Barteld Ebbinge, overleden 1783 in Peize, begraven 3-1-1783, zie genealogie Ebbinge (3).
 
Vb  Gesien Ebbinge, overleden 1760 in Peize (na 1754), dochter van Hindrik Ebbinge (zie IVb) en Roelofjen Hiddinge.
Gehuwd (1) 1710 in Peize met Otto Lunsche, overleden 1712 in Peizerhorst, zoon van Reinder Lunsche en Maartien Ottens, zie genealogie Lunsche (1).
Gehuwd (2) 14-9-1715 in Peize met Roelof Luinge, overleden 1720 in Groningen, zoon van Roelof Luinge en Arentien Roelofs, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijksafkondiging in Groningen 24-8-1715: Roelf Luininck, van Peize en Gesijn Ebbinck, wed. Otto Luns, van Peize, p.q. Steven Ebbink als swager, attestatie afgegeven.
Bij het hertrouwen van Gesien Ebbinge in 1722 is Jannes Wolters getuige als neef en tekenen Allert Luinge en Steven Ebbinge het huwelijkscontract als voormond en voogden van de kinderen en als zwagers van de bruid.
In 1737 bepaalt de Etstoel de betaling van verschillende crediteuren uit de boedel van Gesien Ebbinge, weduwe Hartgers. Er zijn posten voor begrafeniskosten e.d., vermoedelijk is dit voor Jacobus Hartgers, in 1742 wordt weduwe Hartgers, oude vrouw alleen wonend vermeld in het Haardstedenregister van Peize. Ook zijn er posten voor huur e.d. De mombers over de kinderen van wijlen Roelof Luinge en de debetrice hebben reeds in 1719 afstand gedaan van afkooppenningen op voorwaarde dat Reinder en Ette Lucas Baving, die in 1716 geld hebben geleend, hen daarop verder niet zullen aanspreken.
In 1740 verzoeken Jannes Wolthers en Steven Ebbinge, mombers over de voorkinderen van Gesien Ebbinge, weduwe Hartgers bij wijlen Roelof Luinge Brouwer in Groningen aan de Etstoel om goedkeuring van de scheiding van de goederen tussen hun pupil Roelof Luinge en Albert Bosch te Groningen namens zijn echtgenote Roelina Luinge, gedaan in 1739.
In 1767 wordt een rechtszaak aangespannen door Albert Bosch te Ulrum, echtgenote van Roelina Luinge, over de erfenis van Johanna Wolters, zie bij de ouders van Roelof Luinge.

Gehuwd (3) 10-3-1722 in Groningen met Jacobus Hartgers, geboren 1695 in Coevorden, gedoopt 26-6-1695, overleden 1735 in Peize, begraven 23-11-1735, zoon van Harm Hartgers en Maria Schitls.
Huwelijk: Jacobus Hartgers, van Coevorden en Geesjen Ebbinge, wed. Roelef Luijning, van Peize. Jacobus Hartgers met toestemming van zijn moeder en Gesien Ebbinge p.q. Jannes Wolthers als neef.
Huwelijkscontract in Rechterlijke Archieven Stad Groningen III ij 19-2-1722 tussen Jacobus Hartgers en Gesina Ebbinge, weduwe van Roelf Luinge. Aan de zijde van de bruidegom treedt op Jannes Visser als zwager, aan de zijde van de bruid treden op haar zuster Jantijn Ebbinge en Allert Luinge en Steeven Ebbinge als voormond en voogden (over de kinderen) en als zwagers.
In Groningen komen nog een iets oudere Catrina en Hilligje Hartgers voor, dochters van Harm Egberts Hartgers uit Veendam en Pekela.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Roelfien Luinge, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 10-7-1716.
2. Roelina Luinge, geboren 1717 in Groningen. gedoopt 15-8-1717, overleden 18-11-1784 in Ulrum. Registratie: 06-06-1738, Groningen
Bruidegom Albert Busch Vader Thij Busch
Moeder Jantjen Cocks


Bruid Roelijna Luing Vader Roelef Luing
Moeder Gesijna Ebbing


Bruidegoms zijde Jantjen Cocks weduwe Thij Busch, moeder

Bruidegoms zijde Hindrik Busch, broeder

Bruids zijde Gesijna Ebbing weduwe Hartgers, moeder

Bruids zijde Jannes Wolters, voormond

Bruids zijde Steven Ebbing, oom en voogt over de bruid

Gehuwd 4-7-1738 in Groningen met Albert Bosch, geboren 1713 in Groningen, gedoopt 28-9-1713, zoon van Thij Hindriks Bosch en Jantjen Cocks.
Huwelijk: Albert Bosch van Groningen en Roelina Luinigs van Groningen, p.q. Jannes Wolters als voormond. In juni 1737 wordt Roelefjen Luinge van Peize lidmaat van de kerk in Groningen.
Huwelijkscontract Groningen 6-6-1738:
Albert Busch, z.v. Thij Busch en Jantjen Cocks en Roelijna Luing, d.v. Roelef Luing en Gesijna Ebbing.
Aan de zijde van de bruidegom: Jantjen Cocks, weduwe Thij Busch als moeder en Hindrik Busch als broeder.
Aan de zijde van de bruid Gesijna Ebbing, weduwe Hartgers als moeder, Jannes Wolters als voormond en Steven Ebbing als oom en voogd over de bruid (getrouwd met Jantien Ebbinge).
De ouders van Albert Bosch trouwen in 1698 in Groningen als Theije Hindricks van Eelde en Jantijn Cocks van Groningen, p.q. Albert Cock als broeder.
Op 15-7-1759 zijn Albert Bosch en Rolina Luinge aanwezig als getuigen bij de doop van Albertus en Rolina, zoon en dochter (tweeling) van Heije Heisema en Helena Ebbenge in de Lutherse kerk te Amsterdam. Helena Ebbenge is mogelijk een dochter van Steven Ebbinge en Jantien Ebbinge en zou dan een nicht zijn van Rolina Luinge.
Register van Overledenen Ulrum 1784: den 18 November is gestorven Roelina Luininge, weduwe van Albert Bos. Begraafboek: Den 23 dito is begraven Roelijna Ebbinge, wedw. van wijlen Albert Bosch. Laat na verscheiden kinder.
3. Roelof Luinge, geboren 1719 in Groningen, gedoopt 17-3-1719.
4. Roelof Luinge, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 11-4-1720.
Kinderen uit het derde huwelijk:
5. Harmen Hindrik Hartgers, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 19-2-1723.
6. Maria Hartgers, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 11-9-1725.
7. Catrina Hartgers, geboren 1728 in Groningen, gedoopt 7-3-1728.
8. Hilligjen Hartgers, geboren 1730 in Groningen, gedoopt 8-9-1730.
 
Vc  Frerik Ebbinge, geboren 26-12-1720 in Peize, overleden 12-9-1789 in Goes, zoon van Allert Ebbinge (zie IVc) en Hillegien Bavinge.
Gehuwd 22-12-1750 in Bergen op Zoom met Jacoba van Overstraten, overleden 22-3-1756 in Breda, dochter van Engelbertus van Overstraten en Adriana Vervoort.
In februari 1784 worden Adriana Henrica Ebbinge van Peize en Hillegonda Ebbinge van Peize lidmaat in Groningen (uit Lijst van Drentse Lidmaten te Groningen, H. M. Luning).
Archief Luinge:
Akte van verkoop door mr. P. Hofstede te Assen als gemachtigde van G.J. Crol van Heemsen namens zijn vrouw H. Ebbinge en C. Wubben namens zijn vrouw A.H. Ebbinge van den Hardenberg als erfgenamen van de majoor F. Ebbinge aan Reinder Luinge van twee akkers in de Norling op de Peizer es en een daarbij gelegen bosje, 1800
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegonda Ebbinge, geboren 26-9-1751 in Vries, gedoopt 10-10-1751, overleden 2-9-1821 in Staphorst, begraven te Rouveen.
Gehuwd 1790 in Emmelenkamp (Emlichheim, Duitsland) met Gerrit Jan Crull, overleden 9-4-1850 in Staphorst, begraven te Rouveen, zoon van Jan Crull en Anna Theodora Cramerus.
Gerrit Jan Crull is scholte te Hardenberg, later ontvanger der directe belastingen in Staphorst. Bij waarschijnlijk zijn broer Hendrik Crull, geboren ongeveer 1757 in Ulsen, worden bij overlijden in 1831 in Meppel als ouders vermeld Gerrit Crull en Anna Theodora Cremerus.
2. Adriana Henrica Ebbinge (zie VIa), geboren 13-11-1753 in Doornik, BelgiŽ, overleden 27-1-1831 in Rouveen, Staphorst.
3. Jacobus Allard Ebbinge, geboren 20-3-1756 in Breda, overleden 1772 in Peize, begraven 12-8-1772. De genealogie Ebbinge Wubben vermeldt als overlijdensdatum en plaats 26-9-1812 Peize(?).
Op 12-8-1772 wordt kapitein Ebbinges zoon Jakobus Allert Ebbinge begraven. De vrouw van Barteld Ebbinge betaalt voor het laken over Jakobus Allerd Ebbinge.
 
Vd  Alina Ebbinge, overleden 1779 in Peize, begraven 30-9-1779, dochter van Allert Ebbinge (zie IVc) en Hillegien Bavinge.
Gehuwd 26-7-1744 in Peize met Barteld Ebbinge, overleden 1783 in Peize, begraven 3-1-1783, zoon van Steven Ebbinge en Jantien Ebbinge (zie Va), zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Bartelt Ebbinge en Alijna Ebbinge, in het bekken 5 gld.
Barteld Ebbinge wordt in 1764 en 1774 vermeld in het haardstedenregister van Peize waar in 1784 A. en J. Ebbinge wonen en in 1797 Allert Ebbinge op nummer 66.
In 1770 koopt Bartelt Ebbinge Stevenzoon hooiland van Margien Ebbinge, weduwe van Gerrit Buirema.
Op 30-9-1779 wordt Alijna Ebbinge begraven, in het bekken ruim 13 gld. B. Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vrouw Alijna Ebbinge.
In december 1782 vraagt Bartelt Ebbinge te Peize aan de Etstoel dat zijn zoons Steven, bijna 24 en Jan, ongeveer 21 jaar zelfstandig mogen handelen na zijn spoedige dood. Als broer wordt vermeld Capitein Fredrik Ebbinge, dit moet zijn zwager.
Op 3-1-1783 wordt Bartelt Ebbinge begraven, in het bekken ruim 14 gld. Jan Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vader B. Ebbinge.
Als moeder van Hillechien en Jan Ebbinge wordt bij overlijden in genlias vermeld Mijne, maar dit moet gelezen worden als Alijna.
Barteld Ebbinge wordt in de genealogie Ebbinge Wubben een neef genoemd van Alina, maar zijn ouders worden niet vermeld (in De Ned. Leeuw 1910).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Ebbinge, geboren 27-8-1747 in Peize, overleden 5-11-1826 in Peize, zie genealogie Ebbinge (3).
2. Aldert Ebbinge, geboren 1752 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 19-3-1808, zie genealogie Ebbinge (3).
3. Steven Ebbinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1789 in Peize, begraven 28-8-1789.
Gehuwd 6-7-1788 in Peize met Janna Margaretha Luinge, geboren 12-1759 in Peize, overleden 11-3-1831 in Peize, dochter van Roelf Allerts Luinge en Janna Lunsche, zie genealogie Luinge (2), hertrouwd 1797 in Peize met Geert Jans Rabbens, geboren 8-9-1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-9-1762, overleden 30-1-1840 in Peize, zoon van Jan Rabbens en Grietje Geerts.
Huwelijk: Steven Ebbing en Janna Margrita Luinge.
Op 28-8-1789 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 15 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken en geeft nog een gouden rijder ter waarde van 14 gld. aan de armen.
In 1789 geeft Janna Lunsche, weduwe R. Luinge, namens haar dochter M. J. Luinge de erfenis aan van haar man Steven Ebbinge, overleden 20-8-1789, waarvan zij de lijftocht krijgt. De erfgenamen zijn de broers en zuster, Allerd Ebbinge, Jan Ebbinge en Hermannus Mensink wegens zijn vrouw Hillegijn Ebbinge.
In 1791 worden ook het ouderlijk huis en landerijen aan haar overgedragen, dat Steven Ebbinge eerder van zijn broers en zuster had gekocht.
4. Jan Ebbinge, geboren 21-2-1762 in Peize, overleden 5-11-1833 in Peize, zie genealogie Ebbinge (3).
5. Lummechien Ebbinge, overleden 1772 in Peize, begraven 12-8-1772. Op 12-8-1772 worden Bartelt Ebbinges dochter Lummegijn en kapitein Ebbinges zoon Jakobus Allert Ebbinge begraven. De vrouw van Bartelt Ebbinge betaalt voor beide lakens.
 
Ve  Allerdina Ebbinge, overleden 1787 in Peize, begraven 13-1-1787, dochter van Allert Ebbinge (zie IVc) en Hillegien Bavinge.
Gehuwd 5-10-1755 in Peize met Dubbelt Hemsing, zoon van Johannes Hemsing en Roelina Willinge, zie genealogie Hemsing, hertrouwd 2-5-1790 in Zuidhorn (afkondiging) met Eltje Jans, geboren 1728 in Grijpskerk, gedoopt 7-11-1728, dochter van Jan Thomas en Antie NN.
Huwelijk: H. D. Hiemsiengh en J. A. Dijna Ebbenge, in het bekken 20 gld.
Op 13-1-1787 wordt de vrouw van de heer D. Hemsing in de kerk begraven. De opbrengst bij de collecte voor de diaconie bedraagt ruim 21 gld. Op 26-1-1787 betaalt de heer D. Hemsing voor het laken over zijn vrouw Alderdina Ebbinge.
In 1757 kopen de heer D. Hemsink en vrouw Allerdina Ebbinge een huis in Peize (gelegen op de hoek Brinkweg en Molenweg westzijde). D. Hemsink wordt in 1764 en 1774 vermeld in het Haardstedenregister van Peize. In 1784 woont D. Hemsing in het huis aan de Kerkstraat waar eerder wed. dominee Hemsink woont.
Bij het hertrouwen van zoon Allert in 1826 wordt Dubbeld Hemsing vermeld als landbouwer.
In 1790 verkopen o.a. J. van der Scheer, boekhandelaar te Coevorden en A. Hemsink, koopman te Groningen verschillende stukken land die in 1792 worden overgedragen, o.a. aan hun schoonvader en vader D. Hemsink, die dan woont in Groningerland.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Hemsing, geboren 1756 in Peize, overleden 13-2-1814 in Den Ham, Aduard, zie genealogie Hemsing.
2. Allert Hemsing, geboren 9-9-1759 in Peize, overleden 11-4-1838 in Groningen, zie genealogie Hemsing.
3. Rolina Hemsing, geboren 1765 in Peize (omstreeks 1765), zie genealogie Hemsing.
4. Freerk Hemsing, geboren 1769 in Peize, overleden 28-9-1833 in Grootegast, zie genealogie Hemsing.
 
Vf  Hindrik Ebbing, geboren 1733 in Onnen, gedoopt Haren 1-11-1733, overleden 26-11-1812 in Onnen, zoon van Ebbing Ebbens (zie IVd) en Aaltje Abbring.
Gehuwd met Harmtien Geerts Hoiting, geboren 1735 in Noordlaren, gedoopt 18-9-1735, overleden 3-7-1813 in Vierhuizen, Onnen, dochter van Geert Jans Hoiting en Hindrikje Houwing.
Meer kinderen, zie kwartierstaat Dilling, Hans Homan Free.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Ebbing (zie VIb), geboren 1760 in Onnen, gedoopt Haren 11-2-1760, overleden 27-7-1843 in Haren.
2. Hindrikje Ebbing, geboren 1761 in Haren, gedoopt 4-10-1761, overleden 22-11-1846 in Zuidlaren.
Gehuwd 14-6-1787 in Zuidlaren met Egbert Jans Buiter, geboren 26-11-1754 in Zuidlaren, overleden 15-5-1827 in Zuidlaren, zoon van Jan Buiter en Grietjen Schuiling.
Huwelijk: Egbert Buiter en Hendrikjen Ebbinge te Onnen.
3. Grietien Ebbing (zie VIc), geboren 10-10-1763 in Onnen, gedoopt Haren 11-3-1764, overleden 19-9-1844 in Peize.
4. Jantjen Ebbing, geboren 1766 in Haren, gedoopt 19-1-1766.
5. Egberdina Ebbinge (zie VId), geboren 1767 in Onnen, gedoopt Haren 22-11-1767, overleden 1808 in Peize, begraven 11-1-1808.
6. Ebbing Ebbing, geboren 1770 in Onnen, gedoopt Haren 15-4-1770, overleden 31-7-1834 in Dilgt, Haren.
7. Geertruid Ebbing (zie VIe), geboren 1773 in Haren, gedoopt 28-2-1773, overleden 21-6-1821 in Eelde.
8. Annechien Ebbing, geboren 1776 in Haren, gedoopt 11-2-1776.
9. Annechien Ebbing, geboren 1777 in Haren, gedoopt 3-8-1777, overleden 8-8-1845 in Taarlo, Vries.
Gehuwd 28-11-1799 in Vries met Hendrik Baving, geboren 2-6-1767 in Taarlo, gedoopt Vries 8-6-1767, overleden 27-7-1844 in Taarlo, Vries, zoon van Willem Baving en Aaltje Harders.
Huwelijk: Hinderik Baving, jm. van Tarelo en Annigje Ebbing, jd. van Onnen.
 

Generatie VI

VIa  Adriana Henrica Ebbinge, geboren 13-11-1753 in Doornik, BelgiŽ, overleden 27-1-1831 in Rouveen, Staphorst, dochter van Frerik Ebbinge (zie Vc) en Jacoba van Overstraten.
Gehuwd 23-8-1789 in Groningen met Christoffer Wubben, geboren 12-7-1748 in Esens, Oost-Friesland, overleden 18-3-1804 in Heemse bij Hardenberg, zoon van Johann Friedrich Wubben en Helena Hayen.
Huwelijk: Christopher Wubben, chirurgijn major in het eerste bataillon van het Regiment Orange Stad en Lande en Drenthe, van Ezens in Oostfriesland (Esens ten noorden van Aurich) en Adriana Henrika Ebbinge van Doornik pro qua de apothecar Gosewinus Acker als daar toe versogt.
Gegevens van de familie Ebbinge Wubben en hun voorouders uit De Nederlandse Leeuw 1910, k. 148-150 en 185-188.
Christoffer Wubben is van 1779-1798 chirurgijn-majoor bij het Regiment Oranje, Stad en Lande en Drenthe, na 1798 med. dr. te Hardenberg en begraven in de kerk van Heemse. Heemse is nu een wijk van Hardenberg, gelegen ten westen van de Vecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frederik Allard Ebbinge Wubben (zie VIIa), geboren 13-7-1791 in Deventer, overleden 26-6-1874 in Staphorst, begraven te Rouveen.
 
VIb  Aaltien Ebbing, geboren 1760 in Onnen, gedoopt Haren 11-2-1760, overleden 27-7-1843 in Haren, dochter van Hindrik Ebbing (zie Vf) en Harmtien Geerts Hoiting.
Gehuwd 9-5-1784 in Haren met Jan Pathuis, geboren 1762 in Haren, gedoopt 1-8-1762, overleden 25-7-1824 in Haren, zoon van Jan Pathuis en Jantjen Baving.
Huwelijk: Jan Pathuis en Aaltien Ebbinge.
Meer kinderen.

Huwelijkscontract: 16-04-1784, Selwerd en Sappemeer, beleden te Haren
Bruidegom Jan Pathuis
Vader wijlen Jan Pathuis
Moeder Jantien Baving

Bruid Aaltijn Ebbing
Vader Hindrik Ebbing
Moeder Harremtijn Hoijting

Bruidegoms zijde Roelof Vos, aangetrouwde zwager, getrouwd met Grietijn Pathuis
Bruidegoms zijde Grietijn Pathuis, zuster
Bruidegoms zijde Bastiaan Baving, oom
Bruidegoms zijde Jan Kroonma, neef
Bruidegoms zijde Aaltijn Hindriks Aswee, aangetrouwde nicht, getrouwd met Jan Kroonma
Bruidegoms zijde Jan Kroonma, neef
Bruidegoms zijde Roelof Kroonma, neef
Bruidegoms zijde Hindrik Smit, halve neef
Bruids zijde Hindrik Ebbing, vader
Bruids zijde Harremtijn Hoijting, moeder
Bruids zijde Ebbing Ebbings, broeder
Bruids zijde Hinderkijn Ebbing, zuster
Bruids zijde Grietijn Ebbing, zuster
Bruids zijde Jantijn Ebbing, zuster
Bruids zijde Egberdijna Ebbing, zuster
Bruids zijde Geertruit Ebbing, zuster
Bruids zijde Wolter Papink, aangetrouwde oom
Bruids zijde Jannes Hoijting, oom
Bruids zijde Aaltijn Roelefs, aangetrouwde moei, getrouwd met Jannes Hoijting
Bruids zijde Annegijn Hoijting, moei
Bruids zijde Lammegijn Hoijting, moei
Bruids zijde Roelef Hoving, aangetrouwde oom, getrouwd met Hinderkijn Westerbrink
Bruids zijde Hinderkijn Westerbrink, moeije, wede. van Hindrik Hoijting en getrouwd met Roelef Hoving
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Pathuis (zie VIIb), geboren 1785 in Haren, gedoopt 3-4-1785, overleden 7-7-1838 in Onnen, Haren.
2. Hindrik Pathuis, geboren 11-8-1793 in Haren, overleden 21-1-1835 in Haren.
Gehuwd 23-5-1822 in Haren met Margien Gelmers, geboren 20-1-1799 in Peize, gedoopt 20-1-1799, overleden 8-10-1888 in Dorkwerd, gem. Hoogkerk, dochter van Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbinge (zie VId), zie genealogie Gelmers, hertrouwd 9-4-1836 in Haren met Bareld Bakker, geboren 8-8-1811 in Peize, gedoopt 18-8-1811, overleden 14-10-1898 in Groningen, zoon van Popke Barelds Bakker en Hinderkien Jans Talens, zie genealogie Bakker (2).
 
VIc  Grietien Ebbing, geboren 10-10-1763 in Onnen, gedoopt Haren 11-3-1764, overleden 19-9-1844 in Peize, dochter van Hindrik Ebbing (zie Vf) en Harmtien Geerts Hoiting.
Gehuwd 22-5-1791 in Peize met Jan Ebbinge, geboren 21-2-1762 in Peize, overleden 5-11-1833 in Peize, zoon van Barteld Ebbinge en Alina Ebbinge (zie Vd), zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Jan Ebbinge en Greetijn Ebbinge.
Op 3-12-1795 wordt een kind van Jan Ebbing begraven, in het bekken ruim 3 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barteld Ebbinge, geboren 19-2-1792 in Peize, gedoopt 26-2-1792, overleden 28-12-1868 in Peize.
2. Harmtien Ebbinge, geboren 1794 in Peize, gedoopt 23-2-1794.
3. Hindrik Ebbinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 8-6-1798, overleden 15-8-1865 in Peize.
Gehuwd 3-7-1829 in Peize met Jeichien Freriks Wilkens, geboren 1809 in Peize, gedoopt 8-1-1809, overleden 1-2-1858 in Peize, dochter van Frerik Wilkens en Aaltien Harms Lamberts, zie genealogie Wilkens.
 
VId  Egberdina Ebbinge, geboren 1767 in Onnen, gedoopt Haren 22-11-1767, overleden 1808 in Peize, begraven 11-1-1808, dochter van Hindrik Ebbing (zie Vf) en Harmtien Geerts Hoiting.
Gehuwd 2-12-1792 in Peize met Gelmer Gelmers, geboren 1762 in Peize, overleden 7-12-1807 in Peize, begraven 14-12-1807, zoon van Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche, zie genealogie Gelmers.
Huwelijk: Gelmer Gelmers en Egbertdijna Ebbinge.
Overlijdensdata uit kwartierstaat Dilling, Hans Homan Free.
Op 14-12-1807 wordt Gelmer Gelmers begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken. Op 11-1-1808 wordt Dina Ebbinge, weduwe van Gelmer Gelmers begraven.
Gelmer Gelmers in 1797 35 jaar met 2 kinderen op waarschijnlijk de plaats Nieuwe Weering, waarvan in 1832 de erven Gelmer Gelmers eigenaar zijn.
In 1742 is de plaats eigendom van de Heer Harringa, die deze in 1734 heeft gekocht van Willem Barelts en Roelfien Luinge (zie Genealogie Luinge).
Op 16-1-1808 worden na het overlijden van Gelmer Gelmers en Egbertien Ebbinge te Peizerwold mombers aangesteld over hun kinderen Jeigjen 15, Harmanna 12, Margien 9 en Barelina 2 jaar. Hoofdmomber is Roelof Gelmers, volle oom van vaderszijde, medemombers zijn Jan Luinge van Peize, aangehuwde oom van vaderszijde, Ebbing Ebbinge van Onnen, volle oom en Jan Ebbinge van Peize, aangehuwde oom, beiden van moederszijde.
Bij de goederen is een boerenerf met landerijen met als meier Albert Arnoldus Birze voor een huur van 85 gld. per jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichien Gelmers, geboren 1794 in Peize, overleden 19-1-1849 in Dilgt, Haren. Doop niet gevonden in Peize.
Gehuwd 28-5-1815 in Haren met Antonij van Hemmen, geboren 1792 in Haren, gedoopt 18-11-1792, overleden 29-4-1871 in Dilgt, Haren, zoon van Jan Antonie van Hemmen en Derkje Egberts Abbring.
2. Hindrik Gelmers, geboren 1795 in Peize, gedoopt 15-3-1795, overleden 1795 in Peize, begraven 28-3-1795. Op 28-3-1795 wordt een kind van Gelmer Gelmers begraven, in het bekken ruim 3 gld.
3. Harmanna Gelmers, geboren 29-1-1797 in Peize, gedoopt 29-1-1797, overleden 20-12-1859 in Peize, zie genealogie Gelmers.
4. Margien Gelmers, geboren 20-1-1799 in Peize, gedoopt 20-1-1799, overleden 8-10-1888 in Dorkwerd, gem. Hoogkerk.
Gehuwd (1) 23-5-1822 in Haren met Hindrik Pathuis, geboren 11-8-1793 in Haren, overleden 21-1-1835 in Haren, zoon van Jan Pathuis en Aaltien Ebbing (zie VIb).
Gehuwd (2) 9-4-1836 in Haren met Bareld Bakker, geboren 8-8-1811 in Peize, gedoopt 18-8-1811, overleden 14-10-1898 in Groningen, zoon van Popke Barelds Bakker en Hinderkien Jans Talens, zie genealogie Bakker (2).
5. Jantien Gelmers, geboren 1801 in Peize, gedoopt 9-11-1801, overleden 1802 in Peize, begraven 10-5-1802. Op 10-5-1802 wordt een kind van Gelmer Gelmers begraven, in het bekken ruim 4 gld.
6. Jantien Gelmers, geboren 1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804.
7. Bareldina Gelmers, geboren 14-3-1806 in Peize, gedoopt 16-3-1806, overleden 13-12-1874 in Peize, zie genealogie Gelmers.
 
VIe  Geertruid Ebbing, geboren 1773 in Haren, gedoopt 28-2-1773, overleden 21-6-1821 in Eelde, dochter van Hindrik Ebbing (zie Vf) en Harmtien Geerts Hoiting.
Gehuwd 15-6-1798 in Eelde met Jan Jans Ebels, geboren 1766 in Bunne, gedoopt Vries 12-1-1766, overleden 15-2-1838 in Eelde, zoon van Jan Jans Ebels en Elizabeth Tiemens Odding.
Huwelijk: Jan Ebels, van Bunne en Geertruid Ebbing, van Onnen.
Huwelijkscontract 18-5-1798 te Onnen, getuigen:
Zijn kant: Lijsbeth Tijmes, moeder; Frerikje Ebels, zuster; Cornelis Steringa, aangetrouwde broer; Arent Tijmes, volle oom; Jan Eebels, volle neef; Annegijn Ebels, volle nicht.
Haar kant: Hindrik Ebbinge en Harmtje Geerts Hoiting, vader en moeder; Jan Pathuis en Aaltje Ebbinge als zwager en volle zuster; Jan Ebbinge, zwager; Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbinge, zwager en zuster; Ebbing Ebbinge, broer; Annegijn Ebbinge, zuster; Annegijn Geerts Hoiting, moei; Jan Hoitinge, oom; Jans Hoiting, oom; Harm Ramaker en Lammegien Hoiting, aangetrouwde oom en moei; Barlig?? Hoving en Hindrikijn Westerbrink als aangetr. oom een moei; Tonnis van Steidum en Jantje Paping als aangetrouwde oom en volle nicht; Willem Assies en Hindrikje Hoiting als aangetrouwde neef en volle nicht (uit kwartierstaat Dilling, Hans Homan Free).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ebels, geboren 11-3-1801 in Eelde, gedoopt 15-3-1801, overleden 29-10-1878 in Eelde.
Gehuwd 5-5-1826 in Eelde met Marchien Ebels, geboren 2-12-1808 in Bunne, gedoopt Vries 11-12-1808, overleden 3-4-1881 in Eelde, dochter van Hendrik Abels Ebels en Berentien Jans Struik.
 

Generatie VII

VIIa  Frederik Allard Ebbinge Wubben, geboren 13-7-1791 in Deventer, overleden 26-6-1874 in Staphorst, begraven te Rouveen, zoon van Christoffer Wubben en Adriana Henrica Ebbinge (zie VIa).
In 1810 benoemd tot verwalter-scholtus, in 1811 maire en van 1813-1852 burgemeester van Staphorst. In 1845 verkozen tot lid van de Provinciale Staten.

Gehuwd 14-11-1828 in Ulrum met Johanna Margaretha Cornelia de Groot, geboren 1-5-1799 in Leer, Duitsland, overleden 7-8-1892 in Haren, Groningen, begraven te Rouveen, dochter van Cornelius Philippus de Groot en Anna Geertruida Hofstede.
Ook: Margaretha Johanna Cornelia de Groot.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Christoffer Adriaan Hendrik Ebbinge Wubben, geboren 10-5-1831 in Staphorst, overleden 24-12-1899 in Den Haag.
2. Gerrit Jan Hillegondus Ebbinge Wubben, geboren 11-2-1834 in Staphorst, overleden 11-5-1908 in Roden.
3. Ignatia Jacoba Maria Ebbinge Wubben, geboren 18-12-1835 in Staphorst, overleden 6-9-1837 in Staphorst, begraven te Rouveen.
4. Cornelis Philippus Ebbinge Wubben, geboren 22-5-1837 in Staphorst, overleden 29-11-1904 in Hoogeveen.
5. Jacobus Allard Ebbinge Wubben, geboren 28-7-1839 in Staphorst, overleden 16-2-1915 in Assen.
6. Ignatia Jacoba Maria Ebbinge Wubben, geboren 28-12-1841 in Staphorst. Gehuwd met Scato Lohman, notaris in Haren.
 
VIIb  Jantien Pathuis, geboren 1785 in Haren, gedoopt 3-4-1785, overleden 7-7-1838 in Onnen, Haren, dochter van Jan Pathuis en Aaltien Ebbing (zie VIb).
Gehuwd 13-12-1812 in Haren met Hendrik Berends Hoeks, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 12-2-1775, overleden 3-1-1842 in Onnen, Haren, zoon van Berend Gerrits Hoeks en Maria Willems.
Hendrik Berends Hoeks woont in 1817 als landbouwer op Oosterbroek bij de aangifte van het overlijden van zoon Jan, anderhalf jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Hoeks, geboren 16-2-1813 in Onnen, Haren, overleden 9-2-1846 in Haren.
Gehuwd 26-9-1838 in Haren met Dekker Dekker, geboren 6-2-1817 in Eelde, overleden 25-4-1871 in Onnen, Haren, zoon van Alef Dekker en Hinderkien Hendriks ter Steeg, hertrouwd 27-3-1847 in Haren met Hinderkien Grashuis, geboren 11-12-1826 in Paterswolde, overleden 13-2-1903 in Onnen, Haren, dochter van Willem Jans Grashuis en Lammegien Lammerts Pleiter.
 

Index
Genealogie Ebbinge (2)