U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Ebbinge (3)

Generatie I

Ia  Bartelt Ebbinge, geboren 1580.
Gehuwd met Jeije NN.
In 1630 wordt Bartelt Ebbinge vermeld in Peize met een vol erf en 7 inwonende personen (Grondschatting en Impost op het Gemaal). Hij wordt vermeld na Hindrik en Barelt Schuiringe, ieder eveneens met een vol erf en voor Wolter Dries.
Drents Archief 0289 Ebbinge, inv. 1: akte van ruiling tussen jonker Evert Lewe en Bartolt Ebbinge en zijn vrouw Jeije te Peize, 1632.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Ebbinge (zie IIa), geboren 1615, overleden 1680 in Peize (tussen 1672 en 1691).
 

Generatie II

IIa  Steven Ebbinge, geboren 1615, overleden 1680 in Peize (tussen 1672 en 1691), zoon van Bartelt Ebbinge (zie Ia) en Jeije NN.
Steven Ebbinge treedt in 1643 en in 1653 op als erfbuur bij verkopingen in Peize (Collectie Harms, ch. 14 en 18).
Mogelijk is hij dezelfde als Steven Ebbinge, Ette voor het Noordenveld 1667-1669.
Steven Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1672 met 4 paarden na Albert Allershof, in 1691 weduwe Steven Ebbinge na de schulte (Wolter Allerts).

Gehuwd met Lummechjen Wolters, overleden 1701 in Peize, begraven 28-9-1701.
Bij de Goedschatting 1695 (OSA 1110) wordt wed. Steven Ebbinge vermeld met de zoon Jacob, daaronder Wolter Ebbinge.
In 1698 voert Barelt Schuiringe namens zijn echtgenote Abeltjen Ebbinge een aantal processen tegen de erfgenamen van Wolter Ebbinge. Dit zijn Bartelt Ebbinge, Willem Willems namens zijn echtgenote Jeigjen Ebbinge en Marchjen Ebbinge, weduwe van Frerick Luinge en haar kinderen.
Op 28-9-1701 wordt Lummechien Ebbinge begraven, in het bekken 8 gld. 2 st. 4 d. Op 23-11-1701 betalen de erfgenamen voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Ebbinge (zie IIIa), overleden 1719 in Peize, begraven 7-9-1719.
2. Wolter Ebbinge, overleden 1694 in Peize, begraven 23-10-1694. Bij de begrafenis wordt in het bekken 5 gld. 12 st. 3 d. gedaan voor de armen (diaconieboek Peize). Op 17-2-1695 lossen de erfgenamen een obligatie af van 200 gld., met 30 gld. voor 3 jaar achterstallige rente (diaconieboek Peize inv. 58).
Gehuwd met Geesje Luinge, overleden 1670 in Peize, eerder getrouwd met Jan Schuiringe, overleden 1665 in Peize (na 1664, maar ruim voor 1671), zoon van Albert Schuiringe, zie genealogie Schuiringe (3).
3. Jeigjen Ebbinge, overleden 1733 in Peize.
Gehuwd 27-5-1688 in Peize met Willem Willems, overleden 1733 in Peize.
Op 19-12-1733 betaalt Willem Jansens voor de lakens over Willem Willems en Jeigien Ebbinge.
4. Abeltjen Ebbinge.
Gehuwd 1676 in Peize (of eerder) met Barelt Schuiringe, geboren 1645 in Groningen, gedoopt 19-6-1645, overleden 1704 in Peize, zoon van Jan Schuiringe en Geertruid Harmens, zie genealogie Schuiringe (2), eerder getrouwd 19-5-1666 in Groningen (afkondiging) met Marchien Ebbinge, geboren 1645, dochter van Barelt Ebbinge en Jansje Wichers Schuiringe, zie genealogie Ebbinge.
Omstreeks juli/augustus 1704 worden Bareld Schuiring en de vrouw van Jacob Ebbinge begraven.
Abeltien Ebbinge betaalt in november 1704 voor het laken over het lijk van Barelt Schuiringe.
Ook: Op 13-3-1704 wordt Barelt Schuiringe Albertien begraven. Op 12-1-1705 betaalt Jacob Ebbinge voor het laken over Barelt Schuiringe Albertien. Vermoedelijk betreft het hier de vrouw van Bareld Schuiringe Prijs, zie Schuiringe (3).
5. Bartelt Ebbinge (zie IIIb), overleden 1723 in Peize, begraven 27-12-1723.
6. Jacob Ebbinge (zie IIIc), overleden 1712 in Peize, begraven 10-2-1712.
 

Generatie III

IIIa  Marchien Ebbinge, overleden 1719 in Peize, begraven 7-9-1719, dochter van Steven Ebbinge (zie IIa) en Lummechjen Wolters.
Gehuwd met Frerik Luinge, overleden 1696 in Peize, begraven 19-3-1696, zie genealogie Luinge (3).
In 1695 is er een (vervolg)proces voor de etstoel van Frerik Luinge namens zijn echtgenote Marechjen Ebbinge tegen haar moeder Lummechjen Wolters, weduwe van Steven Ebbinge en haar zoons Bartelt en Jacob Ebbinge over de uitbetaling met betrekking tot de afkoop van de dochter(s). Er is geld ontvangen uit de erfenis van Albert Bartels en na het overlijden van de echtgenote van Wolter Ebbinge. Er was overeengekomen dat 1400 gld. zou worden uitbetaald, waarvan de helft in termijnen zou worden uitgekeerd na het overlijden van de moeder Lummechjen Wolters, zoals Barelt Schuiringe, getrouwd met Abeltjen Ebbinge in 1676 heeft bedongen. Van de overige 700 gld. zou 100 daalders worden betaald in mei 1696 en verder in termijnen.
De uitspraak is dat i.p.v. 1400 gld. Frerik Luinge namens zijn echtgenote uit de vaderlijke en moederlijke goederen 1200 gld. krijgt, te betalen in termijnen zoals eerder afgesproken.
In 1698 voert Barelt Schuiringe namens zijn echtgenote Abeltje Ebbinge processen tegen de broers en zusters van Wolter Ebbinge over diens erfenis, o.a. tegen Marchien Ebbinge, weduwe van Frerick Luinge en haar kinderen.
Op 7-9-1719 wordt de weduwe van Freeck Luinge begraven. Luink Luinges meid komt het geld betalen voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge, overleden 1728 in Peize (tussen 1726 en 1730), zie genealogie Luinge (3).
2. Trijntien Luinge, zie genealogie Luinge (3).
 
IIIb  Bartelt Ebbinge, overleden 1723 in Peize, begraven 27-12-1723, zoon van Steven Ebbinge (zie IIa) en Lummechjen Wolters.
Gehuwd met Hillechien Willems, overleden 1735 in Peize, begraven 28-3-1735, dochter van Willem Willems en Grietien Lunsche, zie genealogie Lunsche (2).
Bartolt Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 met 2 paarden.
Op 7-3-1720 betaalt Hillechien, vrouw van Bartolt Ebbinge voor het laken over de weduwe Van der Donk.
Op 27-12-1723 betaalt Jan Ebbinge voor het laken over zijn vader Bartelt Ebbinge. Aanname dat deze Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems zijn ouders zijn.
Op 28-3-1735 wordt de weduwe van Bartelt Ebbinge, Hillechien Willems begraven. Op 27-12-1735 betaalt Steven Ebbinge voor het beste laken over zijn moeder.
Ook aanname dat Steven Ebbinge getrouwd met Jantien Ebbinge een zoon is. Bij de verdeling van de Hiddingeslag wordt in 1708 genoemd Barteld Ebbinge (en consorten), in 1746 als opvolgers mevrouw Ketels de helfte, Steven Ebbinge, Jan Ebbinge en Barteld Ebbinge andere helfte (mogelijk is bedoeld Barteld Bavinge).
De zoons, respectievelijk schoonzoons van Steven en Jan worden in 1757 genoemd als erfgenamen van Trijntien Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Ebbinge (zie IVa), geboren 1680, overleden 1750 in Peize, begraven 30-6-1750.
2. Jan Ebbinge (zie IVb), geboren 1690, overleden 1756 in Peize, begraven 15-6-1759.
3. Trijntien Ebbinge, geboren 1700, overleden 1757 in Peize, begraven 23-8-1757.
Gehuwd 15-6-1727 in Peize met Bartelt Bavinge, overleden 1762 in Peize, begraven 4-11-1762, zoon van Frerik Bavinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Baving.
Huwelijk: Bartel Bavenge en Trijntijn Ebbinge.
Bartholt Bavinck en Trijntjen Ebbinge zijn bij het huwelijk van Aaltien Ebbinge met Hilbrant Jans (Noordbroek 1745) volle oom en mombaar en meuij (tante) van de bruid, terwijl Allardijna Ebbinge een volle zuster is. Zij zijn beiden dochters van Hillegien Bavinge, die dus een zuster is van Bartelt Bavinge.
Op 23-8-1757 wordt Trijntin Ebbinge, vrouw van Bartelt Bavin begraven, in het bekken 7 gld. 2 st.
Op 28-10-1757 verkopen Bartelt Bavinge enerzijds en de erfgenamen van Trijntien Ebbinge anderzijds een huis in het Noordeinde van Peize aan Barelt Roelfs en vrouw Jantien Luinge, grenzend ten oosten aan de Oosterweg, ten zuiden aan Juffrouw Willinge en vrouw Verhaegen, ten westen de steeg en noorden Jan Freriks.
De erfgenamen van Trijntien Ebbinge zijn Hindrik Ebbinge, Bartelt Ebbinge Lzoon (Szoon?), Conraat Barelts, Bartelt Ebbinge Jzoon en Roelef Luinge Noord.
Op 9-2-1760 betalen Hindrik Ebbinge van Peize en verdere erfgenamen van wijlen hun moei (tante) Trijntien Ebbinge, voor een jaar of twee overleden, de 30ste penning over 600 gld. waarop de boedel is begroot.
In 1760 betaalt Zacharias Wigbolts 12 gld. 7 st. 8 p. (over het bedrag) waarvoor hij op de mijning van Bartelt Baving in 1757 huis en hof had getrokken. Barelt Roelofs betaalt eveneens 12 gld. 3 st. vanwege de 40ste penning over 486 gld. waarvoor hij een huis en hof te Peize uitde hand heeft gekocht van Zacharias Wigbolts.
Op 4-11-1762 wordt Bartelt Bavinge begraven, in het bekken 10 gld. 4 st.
In 1763 betaalt Roelof Luinge Noort de 30ste penning van 1800 gld. waarop de gezamenlijke erfgenamen van Barteld Bavinge deze erfenis hebben begroot.
 
IIIc  Jacob Ebbinge, overleden 1712 in Peize, begraven 10-2-1712, zoon van Steven Ebbinge (zie IIa) en Lummechjen Wolters.
Nadat hij eerder boekhouder was van de armenkas, leent Jacob Ebbinge in januari 1705 een grote som geld van de armenkas, waarvoor een stokleggingsbrief wordt opgemaakt en waarover hij jaarlijks 25 gld. rente verschuldigd is.
Drents Archief, Archief Luinge toegang 0629, inv. 1:
Verklaring door de mombers over Barteld, Willem Willems, Frerik en Roelof Luinge, nagelaten kinderen van Jacop Ebbinge, dat Jacop in 1711 aan Egbert Jans, Mulder te Peize, en zijn vrouw Grietyn Martinus een staakhoop hoppeland gelegen achter Wemelmoejenhof (te Peize) verkocht heeft en dat zij de kooppenningen ontvangen hebben, 1713.
Dit moet zijn: "de momberen over de nagelaten kinderen van Jacop Ebbinge als Barteld Ebbinge, Willem Willems, Frerik Ebbinge ende Roelef Luinge Noord". De laatste vier zijn dus de mombers en niet de kinderen.
Drents Archief, Archief Mensinge, toegang 0616, inv. 1703:
Akte van overdracht door de kinderen van wijlen Jacob Ebbinge aan Justus de Coninck van enig hoppeland en twee mat hooiland op de Nieuwe Weerden onder Peize. Datering 1713.
Op 10-1-1716 lossen de E. Barelt Ebbinge en Freek Ebbinge als mombers over de kinderen van salige Jacob Ebbinge een schuld af van 500 gld met 105 gld. deels achterstallige rente (Hervormde Gemeente Peize inv. 59)

Gehuwd 14-2-1697 in Peize met Marchien Schuiringe, geboren 1667 in Peize, overleden 1704 in Peize, begraven juli/augustus 1704, dochter van Barelt Schuiringe en Marchien Ebbinge, zie genealogie Schuiringe (2).
Jacob Ebbinge is boekhouder van de armenkas in 1704. 16-11-1704: Ontfangen van mij selven 1 gld. vant laken over lick van zijn vrou Marchien Schuiringe.
Aanname dat Jeichien Ebbinge getrouwd met Roelof Lunsche en Marchien Ebbinge getrouwd met Gerrit Buirema kinderen zijn. De zoon en schoonzoon van Jeichien Ebbinge zijn medemombers over de kinderen van Gerrit Buirema en Marchien Ebbinge. Marchien Ebbinge heeft een oudste zoon Jacob. Mogelijk is er nog een zoon Jasper geweest die jong is overleden.
Mogelijk is ook Steven Ebbinge, getrouwd met Grietien Lunsche een zoon.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven Ebbinge, overleden 1756 in Peizerhorst, begraven Peize 27-1-1756.
Gehuwd (1) 29-6-1721 in Peize met Hillechien Roelofs.
Gehuwd (2) 16-12-1739 in Peize met Grietien Lunsche, geboren 1694 in Peize, overleden 1768 in Peize, begraven 7-1-1768, dochter van Albert Schuringe Lunsche en Jeichien Ebbinge, zie genealogie Lunsche (2), eerder getrouwd 3-2-1716 in Peize met Jan Reinders Lunsche, overleden 1735 in Peizerhorst (ongeveer 1735), zoon van Reinder Lunsche en Maartien Ottens, zie genealogie Lunsche (1).
Volgens de rechtszaak in 1773 is Grietien Lunsche ten tijde van haar huwelijk met Steven Ebbinge 46 jaar oud. Beiden hebben al een kind uit een eerder huwelijk.
Uit De Familie Lunsche door H. M. Luning, Drents Genealogisch Jaarboek 1995:
"Het tweede huwelijk van Grietien Lunsche met Steven Ebbinge bleek geen gelukkige keuze. Ook met het bezit ging het bergafwaarts. In 1745 verkochten ze twee staak hopland ten zuiden van hun huis en hof en een jaar later het zogenaamde legestuk met de veentjes en in 1748 het hardewaar. In 1741 eisten Cornelis en Harmen Schuringe een bedrag van f.25.- van Steven Ebbinge wegens tien mud hop. Ook in 1745 was er iets dergelijks aan de hand. Nu ging het om f.72.-, welk bedrag de rente was over acht jaar van 200 car.gld. kooppenningen van twee staak hopland. In 1747 deed Grietje Lunsche een beroep op Drost en vierentwintig Etten om voogden over haar boedel aan te stellen. De oorzaak was dat haar man door verkwisting en dwaze koopmanschappen de boedel zodanig verminderde en met schuld bezwaarde, dat er nog nauwelijks iets voor haar over bleef om van te leven. In 1750 is het zover dat Steven Ebbinge zich sinds enige tijd zodanig tegenover haar heeft gedragen, dat ze niet langer met hem in gemeenschap wil leven. Zij eist de scheiding en tevens de verdeling van de goederen die hun nog zijn overgebleven.
Steven Ebbinge werd voorgeworpen zich alleen met zeer nadelige hoppekoopmanschap te hebben bezig gehouden, daarbij grote verteringen gemaakt, gaande de ene herberg uit en de andere in en zodoende voortdurend dronken. Ook had hij anderen op zijn kosten dronken gemaakt en droeg hij niet de minste zorg voor de huishouding. Tot nu toe was er voor een bedrag van f. 2800.- door gegaan. De scheiding werd uitgesproken.
De goederen van Grietje Lunsche werden in 1750 gerechtelijk verkocht om de boedel te zuiveren, zoals werd opgemerkt. Een en ander vond plaats bij openbare uitmijning. Gerrit Buirema en Margijn Ebbinge kochten het huis en de schuur op de Middelhorst te Peize met de onderhorige landerijen."

Op 27-1-1756 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken 1 gld. 3 st. Op 24-6-1756 betaalt Roelf Luinge voor het laken over Steven Ebbinge. Vermoedelijk doet hij dat namens zijn schoonmoeder Grietien Lunsche.
2. Jeichien Ebbinge (zie IVc), overleden 1782 in Peize, begraven 26-3-1782.
3. Margien Ebbinge (zie IVd), overleden 1773 in Peize, begraven 10-1773.
 

Generatie IV

IVa  Steven Ebbinge, geboren 1680, overleden 1750 in Peize, begraven 30-6-1750, zoon van Bartelt Ebbinge (zie IIIb) en Hillechien Willems.
Gehuwd 25-11-1708 in Peize met Jantien Ebbinge, overleden in Peize voor 1754, mogelijk begraven 19-6-1737, dochter van Hindrik Ebbinge en Roelofjen Hiddinge, zie genealogie Ebbinge (2).
Op 25-11-1708 trouwt Steven Ebbinge (naam van de bruid niet vermeld), in het bekken 6 gld.
Op 4-1-1718 worden de beide kinderen van Steven Ebbinge, Trijntien en Hinnerkien begraven.
Op 27-12-1735 betaalt Steven Ebbinge voor het laken over zijn moeder. Dit is waarschijnlijk Hillechien Willems, weduwe van Bartelt Ebbinge, die op 28-3-1735 is begraven.
Op 19-6-1737 wordt de vrouw van Steven Ebbinge begraven, in het bekken 5 gld. 17 st. 3 d. Op 11-8-1737 betaalt Steven Ebbinge voor het beste laken over zijn vrouw.
Omdat hier geen naam wordt vermeld, kan het ook de Steven Ebbinge betreffen die in 1739 hertrouwt met Grietien Lunsche op de Horst. Eventueel zou het om dezelfde Steven Ebbinge kunnen gaan, maar omdat in 1742 beide Steven Ebbinges worden vermeld in het Haardstedenregister is het waarschijnlijker dat het twee verschillende personen betreft. Ook betaalt in 1734 de meid van Steven Ebbinge rente aan de boekhouder van de armenkas, Steven Ebbinge, ook hier dus twee verschillende personen.
Op 30-6-1750 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 11 gld. Bartelt Ebbinge betaalt voor het beste laken over Steven Ebbinge.
Conraad Barelts (getrouwd met dochter Trijntien Ebbinge), Hindrik Ebbinge en Bareld Ebbinge worden in 1754 genoemd bij de erfgenamen van Abeltien Ebbinge (aangifte Collaterale Successie en Vrijwillige Verkopen).
Steven Ebbinge wordt in het Haardstedenregister van Peize vermeld in 1742 waar vanaf 1754 Hindrik Ebbinge op dezelfde plaats wordt vermeld met 3 paarden, in 1691-1694 Hindrik Ebbinge met 4 paarden, in 1672 Jan Hiddenge.
In het Register van Nieuwe Huizen wordt Jan Hiddinge vermeld als eigenaar in 1646 en Steven Ebbinge in 1742 met daarbij de omschrijving dat het huis is verbrand en de kamer versmolten in Ette Ebbinges nieuwe timmerage. Hiermee wordt bedoeld dat dit deel van de grondschatting is overgegaan naar de Ette Jan Ebbinge. Dit zou er op kunnen wijzen dat Steven Ebbinge ook uit deze ettenfamilie voortkomt.
Mogelijk nog een dochter is Helena Ebbenge:
Op 15-7-1759 zijn Albert Bosch en Rolina Luinge aanwezig als getuigen bij de doop van Albertus en Rolina, zoon en dochter (tweeling) van Heije Heisema en Helena Ebbenge in de Lutherse kerk te Amsterdam. Rolina Luinge is een dochter van Gesien Ebbinge, zuster van Jantien Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntien Ebbinge, overleden 1718 in Peize, begraven 4-1-1718.
2. Hinderkien Ebbinge, overleden 1718 in Peize, begraven 4-1-1718.
3. Trientien Ebbinge (zie Va), geboren 1719 in Peize, overleden 1807 in Peize, begraven 6-4-1807.
4. Hindrik Ebbinge (zie Vb), geboren 1720, overleden 1774 in Peize, begraven februari 1774.
5. Barteld Ebbinge (zie Vc), overleden 1783 in Peize, begraven 3-1-1783.
 
IVb  Jan Ebbinge, geboren 1690, overleden 1756 in Peize, begraven 15-6-1759, zoon van Bartelt Ebbinge (zie IIIb) en Hillechien Willems.
Gehuwd 2-3-1727 in Peize met Jeigien Luinge, overleden 1755 in Peize, begraven 25-4-1755, dochter van Jan Luinge en Jacobjen Baving, zie genealogie Luinge (4), eerder getrouwd 18-10-1721 in Peize met Lucas Peling, overleden 1723 in Peize, begraven 15-2-1723, zoon van Roelof Peling en Geessien Baving, zie genealogie Baving.
Uit Drents Archief, Collectie Ebbinge:
3 Akte van verkoop door Popke Datema van Sandbuir en zijn vrouw Trijntyn Luinge aan Jeigyn Luinge, weduwe Lucas Pelinge en nu gehuwd met Jan Ebbinge, van "het Gorigjen" bij de Driestal (onder Peize), 1727
5 Akte van verkoop door Jacob Luinge, "pot- en pijpbakker" te Groningen, aan Jan Ebbinge en zijn vrouw Jeigyn Luinge van 6 zwaden hooiland, gelegen in ít Wold (onder Peize), 1735
Aanname dat zij de ouders zijn van Hillina Ebbinge.
Liberale Gift 1747 Peize: Jan Ebbinge "voor hem en wegens sijn vrou als lijftogtenaersche van Lucas Pelinge en als hooftmomber over Allert Luinge kinder".
Op 25-4-1755 wordt de vrouw van Jan Ebbinge begraven, in het bekken 8 gld. Op 30-8-1755 betaalt Bartelt Ebbinge voor het beste laken over het lijk van zijn moeder. Op 15-6-1759 wordt Jan Ebbinge begraven, in het bekken 14 gld. Bartelt Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillina Ebbinge (zie Vd).
2. Bartelt Ebbinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803. Bartelt Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize van 1764 tot 1794 als opvolger van Jan Ebbinge. In 1797 is hij oud-boer, 70 jaar, gehuwd, geen kinderen. Hij is vermoedelijk de Bartelt Ebbinge die hoofdmomber is over de minderjarige kinderen van Roelof Luinge en Hillina Ebbinge. In 1807 is Reinder Luinge, zoon van Roelof Luinge en Hillina Ebbinge eigenaar.
Gehuwd 27-11-1757 in Peize met Albertien Schuiringe, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803, dochter van Barteld Schuiringe Prijs en Jeigien Swiers, zie genealogie Schuiringe (2).
Huwelijk: Bartelt Ebbinge en Albertijn, in het bekken 6 gld.
In 1799 schenkt Albertien Schuiringe, geassisteerd door Jan Harms en na door haar echtgenoot Barteld Ebbinge te zijn ontslagen van de voogdij (als gehuwde vrouw), hooiland aan Roelof Fridsigers en zijn vrouw uit erkentelijkheid en wegens bijzondere diensten aan haar gedaan. Albertien tekent met een kruis, Jan Harms als Jan Harms Claassens en ook B. Ebbinge tekent.
Op 19-11-1803 worden Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe begraven, in het bekken ruim 11 gld. Op 16-3-1805 betaalt Roelf Luinge voor de beide lakens over Bartelt Ebbinge en zijn vrouw.
In 1805 verkopen de erfgenamen van Albertien Schuiringe, weduwe van Bartelt Ebbinge verschillende goederen. Deze erfgenamen zijn Zwier Geerts van Buitenpost en Antien Geerts, weduwe van Andries Abels van Collum. Zij zijn kinderen van Geert Swiers en Eelkjen Jans, in 1741 getrouwd in Augsbuurt. Swier Geerts neemt de naam Kleistra aan.
Uit een proces over de erfenis gevoerd door Swier Koenes te Roden valt af te leiden dat zijn moeder Margien Swiers een zuster was van Jeigien Swiers (DA 0616 Mensinge inv. 139 Stukken betreffende een proces tussen Zwier en Antje Geerts te Kollum en Zwier Koenes te Roden over de verdeling van de boedel van Albertje Schuiring te Peize, datering 1806, 1807).
 
IVc  Jeichien Ebbinge, overleden 1782 in Peize, begraven 26-3-1782, dochter van Jacob Ebbinge (zie IIIc) en Marchien Schuiringe.
Gehuwd 10-2-1726 in Peize met Roelof Lunsche, geboren 1703 in Peize, overleden 3-1-1781 in Peize, begraven 4-1-1781, zoon van Albert Schuringe Lunsche en Jeichien Ebbinge, zie genealogie Lunsche (2).
Roelof Lunsche is koster en schoolmeester in Peize, o.a. in 1742. Volgens de rechtszaak in 1773 over de erfenis van Allert Bavinge was hij 12 jaar ten tijde van het huwellijk in 1715 van zijn zuster Grietien Lunsche.
In 1749 schenkt Annigje Lunsche, weduwe van Reinder Wolthers al haar goederen aan de kinderen van de meester Roelef Lunsche en Jeigijn Ebbinge, namelijk Margijn, Albert, Hillegijn en Jeigijn Lunsche.
Op 4-1-1781 wordt Roelof Lunsche begraven, in het bekken ruim 14 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 26-3-1782 wordt Jeigien Ebbinge, wed. van Roelf Lunsche begraven, in het bekken ruim 13 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Lunsche, overleden 23-7-1807 in Peize, begraven 28-7-1807. Memorie van Successie: Marchien Lunsche is overleden op 23-7-1807 te Peize. De aangevers zijn Steven Ebbinge en Roelof Gelmers te Peize en de erfgenamen zijn Roelof, Jacob, Albert, Ameltien en Jantien Lunsche en Gelmer, Roelof, Marchien, Jedina en Frederika Gelmers, allen broeders en zusters kinderen, verwant in de derde graad.
Bij de bezittingen zijn een huis in Peizerwold, nr. 151 en een huis aan de Westerweg in Peize, nr. 120 en verschillende landerijen waar Marchien Lunsche aandelen in bezit.
2. Albert Schuring Lunsche, geboren 1739, overleden 8-9-1794 in Peize, begraven 9-9-1794, zie genealogie Lunsche (2).
3. Hillechien Lunsche, overleden 19-6-1788 in Peize, begraven 24-6-1788. In 1788 geeft Albert Lunsche voor zichzelf, zijn zusters Margijn Lunsche en Jeigien Lunsche, weduwe van de Ette B. Gelmers, alle te Peize, de erfenis aan van hun zuster Hillegje Lunsche, overleden Peize 19-6-1788. Het vaste goed wordt geschat op 2642 gld.
4. Jeichien Lunsche, overleden 1791 in Peize, begraven 10-8-1791, zie genealogie Lunsche (2).
 
IVd  Margien Ebbinge, overleden 1773 in Peize, begraven 10-1773, dochter van Jacob Ebbinge (zie IIIc) en Marchien Schuiringe.
Gehuwd 23-5-1744 in Peize met Gerrit Buirema, overleden 1767 in Peize, begraven 24-11-1767, zoon van Jasper Buirema en Jantien Gerrits, zie genealogie Buirema.
Huwelijk: Gerrit Roelfs Buirma en Margin Ebbinge, in het bekken 5 gld. Gerrit Buirema is dus vernoemd naar zijn grootvader Gerrit Roelofs.
Op 24-11-1767 wordt Gerrit Buirma begraven. In juli 1770 betaalt Margien Ebbinge voor het beste laken over haar man.
In oktober 1773 wordt Margien Ebbinge begraven. Jan Buirma betaalt voor het laken over Margien Ebbinge, wed. Gerrit Buirma.
Overlijdensdata gedeeltelijk uit genealogie Jaspers Jaspers (Chris Boerema).
Deze vermeldt als overlijdensdatum voor Gerrit Boerema december 1763. Echter Gerrit Buirema wordt in het Haardstedenregister Peize 1764 nog vermeld in het noorden van Peize, zie hieronder.
Familie Lunsche (DGJ 1995): "De goederen van Grietje Lunsche werden in 1750 gerechtelijk verkocht om de boedel te zuiveren, zoals werd opgemerkt. Een en ander vond plaats bij openbare uitmijning. Gerrit Buirema en Margijn Ebbinge kochten het huis en de schuur op de Middelhorst te Peize met de onderhorige landerijen."
In 1764 wordt van huis geruild met Wilke Pieters en Jeichien Buirema, die kort daarvoor een huis in het noordeinde van Peize hebben gekocht.
In 1769 verkoopt Marchien Ebbinge, weduwe Gerrit Buirema met toestemming van de Etstoel verschillende landerijen.
Op 29-10-1773 worden mombers aangesteld omdat Margijn Ebbinge, weduwe van Gerrit Buirema is overleden. Hoofdmomber is Jan Buirema, medemombers zijn Harm Buirema, A. Lunsche en de Ette (Bareld) Gelmers. Er zijn 8 kinderen, waarvan de namen en de geboortedata worden vermeld.
Het huis wordt verkocht aan de schulte Jan Willinge (schultengerechten Peize inv. 248, p. 258).
In de eindrekening van 14-3-1787 wordt vermeld dat Hindrikje is overleden toen ze bij de schulte van Beilen in dienst was. Op 24-11-1786 "met onse peerd en wagen na Beilen geweest doen Hinderikje is overleden". Op 1-12 wordt Reinder Lucas betaald voor het halen van Hinderikje kiste van Beilen.
De pupillen zijn nu meerderjarig en bedanken de mombers. Roelef Koobs tekent voor "mijn vrouw Hillegijn en voor Jantijn Buirma". Verder tekenen A. Lunsche en Harm Burema (als mombers) en Steven Burema en Anna Burema. De laatste is waarschijnlijk Anna van Teilinga, weduwe van Jacob Gerrits Buirma. In de rekening is sprake van geld aan Jeijgje gedaan, maar zij komt niet voor bij de ondertekenaars.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Gerrits Buirema, geboren 3-3-1745 in Peize, overleden 1782, zie genealogie Buirema.
2. Frerik Gerrits Buirema, geboren 25-12-1747 in Peize, overleden 29-10-1816 in Groningen. Bij overlijden als Freerk Buirema, 69 jaar, geboren te Groningen, echtgenoot van Harmke Klasen, geen ouders vermeld.
Gehuwd 16-6-1796 in Groningen met Harmke Klaassen, geboren 1743 in Hoogezand, overleden 10-1-1823 in Groningen.
3. Steven Gerrits Buirema, geboren 5-12-1749 in Peize, overleden 1800 in Groningen, zie genealogie Buirema.
4. Jantien Gerrits Buirema, geboren 1-2-1751 in Peize, overleden 24-9-1835 in Paterswolde, zie genealogie Buirema.
5. Hillegien Buirema, geboren 20-12-1753 in Peize, overleden 14-11-1826 in Groningen, zie genealogie Buirema.
6. Jeigien Gerrits Buirema, geboren 20-4-1759 in Peize, overleden 24-11-1827 in Groningen.
Gehuwd (1) 7-2-1802 in Groningen met Egbert Roelfs.
Huwelijk: Egbert Roelfs en Jeigien Gerrits Buirma.
Gehuwd (2) 9-2-1804 in Groningen (afkondiging) met Hindrik Luitjes Bos, geboren 1765 in Wildervank, overleden 24-12-1826 in Groningen, zoon van Hindrik Hindriks Bos en Elsien Jacobs.
Huwelijksafkondiging: Hindrik Hindriks van de Wildervank en Jeichien Burema van Peize, ingevolge aantekening van de schoolmeester A.H. Staal, met permissie van de presiderende burgemeester voor twee proclamaties op een dag, attestatie gegeven 19-2-1804.
Jeigien bij overlijden als Jijtje Gerrits, 65 jaar, geboren te Peize, dochter van Gerrit Boerma en Margje Gerrits, weduwe van Hendrik Luitjes Bos.
7. Margien Gerrits Buirema, geboren 7-12-1761 in Peize, overleden 1778 in Peize, begraven augustus 1778. In augustus 1778 wordt Margijn Buirma begraven. Jan Buirma, die dan ook boekhouder is van de diaconie, betaalt als voormomber voor het laken.
In de momberrekening van 1779 is sprake van medicijnen en zalf voor Margijn en een wond die zij heeft. Ook wordt brandewijn gekocht. In 1778 zijn er begrafeniskosten voor Margijn.
8. Hinderkje Gerrits Buirema, geboren 4-3-1764 in Peize, overleden 11-1786 in Beilen, begraven te Peize.
 

Generatie V

Va  Trientien Ebbinge, geboren 1719 in Peize, overleden 1807 in Peize, begraven 6-4-1807, dochter van Steven Ebbinge (zie IVa) en Jantien Ebbinge.
11 Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791.
Gehuwd 28-6-1744 in Peize met Koenraad Barelds, overleden 1779 in Peize, 1779, begraven oktober 1779, zoon van Barelt Conraads en Jantje Ebbinge, zie genealogie Bakker (2).
Huwelijk: Conraet Barelts en Trijntijn Ebbijng, in het bekken 6 gld.
Behalve zoon Steven Ebbinge, die naar zijn grootvader van moeders kant is venoemd, worden de kinderen steeds vermeld met de naam Barelds of na 1812 ook met de naam Bakker.
Trientien Ebbinge is in 1797 79 jaar, weduwe.
In oktober 1779 wordt Konraad Barels begraven, in het bekken ruim 10 gld. Trijntien Ebbinge betaalt voor het laken over haar man Konraad Barels.
Op 6-4-1807 wordt Trientien Ebbinge, wed. Conraat Barels begraven. Steven Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
In 1807 verkoopt Bareld Barelds het huis bij het zogenaamde Kret en gelegen ten westen van de Schipdijk aan Roelof Lunsche. Ook verkopen Bareld Barelds, Steven Ebbinge, en Luink Luinge namens zijn echtgenote Janna Ebbinge gezamenlijk een mat hooiland. De naam Ebbinge zal in het laatste geval wel een verschrijving zijn.
Ook is er op 17-6-1807 de overdracht van een derde portie van het zogenaamde Veldkampbos, dat Trijntien Ebbinge, weduwe Koenraad Barelds kort voor haar overlijden had gekocht van de erfgenamen van Albertien Schuiringe, wed. Barteld Ebbinge. Hierbij treedt Bareld Barelds te Peize op namens hemzelf en de mede-erfgenamen van hun moeder Trijntien Ebbinge (met dank aan Marco Bakker).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Barelds Bakker, geboren 1747 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 8-2-1808, zie genealogie Bakker (2).
2. Jantien Barelds, overleden 1783 in Peize, begraven 26-6-1783. Op 26-6-1783 wordt Jantijn Barelds begraven, in het bekken ruim 11 gld. De erfgenamen van Jantijn Barelds betalen voor het laken over hun zuster.
Op 29-7-1783 geeft Steven Ebbinge de erfenis aan voor zichzelf, broer en zuster van hun overleden zuster Jantijn. De erfenis bedraagt 450 gld.
3. Janna Barelds Bakker, geboren 14-4-1751 in Peize, overleden 30-7-1833 in Peize, zie genealogie Bakker (2).
4. Steven Ebbinge, geboren 1-11-1753 in Peize, overleden 28-11-1831 in Peize, zie genealogie Bakker (2).
 
Vb  Hindrik Ebbinge, geboren 1720, overleden 1774 in Peize, begraven februari 1774, zoon van Steven Ebbinge (zie IVa) en Jantien Ebbinge.
Gehuwd 17-6-1753 in Peize met Margaretha Wolters, geboren 1721, overleden 1804 in Peize, begraven 18-2-1804, dochter van Roelof Wolters en Marchien Willems, zie genealogie Wolthers, eerder getrouwd 20-7-1748 in Peize met Hindrik Berniers, overleden 1751 in Peize, zoon van Bernier Everts en Grietien Hindriks Hoogstrate, zie genealogie ~Bernier Everts.
Huwelijk: Hindrik Ebbinge en Margrieta Wolters, in het bekken 6 gld.
In februari 1774 wordt Hindrik Ebbinge begraven, in het bekken ruim 13 gld. Margreta Wolthers betaalt voor het laken over haar man Hindrik Ebbinge.
Margaretha Wolters is in 1797 weduwe, boerin, 76 jaar met bij haar wonend Roelof Ebbinge 40 jaar met 2 kinderen. Zij is een zuster van o.a. Annechien Wolters, getrouwd met Jan Luinge. In 1801 is Roelof Ebbinge medemomber over de kinderen van Roelof Luinge, z.v. Jan Luinge en Annechien Wolters. Ook erven de kinderen van zuster Grietje Wolters.
Op 18-2-1804 wordt de weduwe van Hindrik Ebbinge, Margareta Wolters begraven, in het bekken ruim 15 gld. R. Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Ebbinge (zie VIa), geboren 3-3-1754 in Peize, overleden 11-10-1826 in Peize.
2. Roelf Ebbinge (zie VIb), geboren 1759 in Peize, overleden 13-10-1815 in Peize.
3. Margien Ebbinge (zie VIc), geboren 9-9-1762 in Peize, overleden 25-2-1838 in Peize.
 
Vc  Barteld Ebbinge, overleden 1783 in Peize, begraven 3-1-1783, zoon van Steven Ebbinge (zie IVa) en Jantien Ebbinge.
Gehuwd 26-7-1744 in Peize met Alina Ebbinge, overleden 1779 in Peize, begraven 30-9-1779, dochter van Allert Ebbinge en Hillegien Bavinge, zie genealogie Ebbinge (2).
Huwelijk: Bartelt Ebbinge en Alijna Ebbinge, in het bekken 5 gld.
Barteld Ebbinge wordt in 1764 en 1774 vermeld in het haardstedenregister van Peize waar in 1784 A. en J. Ebbinge wonen en in 1797 Allert Ebbinge op nummer 66.
In 1770 koopt Bartelt Ebbinge Stevenzoon hooiland van Margien Ebbinge, weduwe van Gerrit Buirema.
Op 30-9-1779 wordt Alijna Ebbinge begraven, in het bekken ruim 13 gld. B. Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vrouw Alijna Ebbinge.
In december 1782 vraagt Bartelt Ebbinge te Peize aan de Etstoel dat zijn zoons Steven, bijna 24 en Jan, ongeveer 21 jaar zelfstandig mogen handelen na zijn spoedige dood. Als broer wordt vermeld Capitein Fredrik Ebbinge, dit moet zijn zwager.
Op 3-1-1783 wordt Bartelt Ebbinge begraven, in het bekken ruim 14 gld. Jan Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vader B. Ebbinge.
Als moeder van Hillechien en Jan Ebbinge wordt bij overlijden in genlias vermeld Mijne, maar dit moet gelezen worden als Alijna.
Barteld Ebbinge wordt in de genealogie Ebbinge Wubben een neef genoemd van Alina, maar zijn ouders worden niet vermeld (in De Ned. Leeuw 1910).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Ebbinge (zie VId), geboren 27-8-1747 in Peize, overleden 5-11-1826 in Peize.
2. Aldert Ebbinge (zie VIe), geboren 1752 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 19-3-1808.
3. Steven Ebbinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1789 in Peize, begraven 28-8-1789.
Gehuwd 6-7-1788 in Peize met Janna Margaretha Luinge, geboren 12-1759 in Peize, overleden 11-3-1831 in Peize, dochter van Roelf Allerts Luinge en Janna Lunsche, zie genealogie Luinge (2), hertrouwd 1797 in Peize met Geert Jans Rabbens, geboren 8-9-1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-9-1762, overleden 30-1-1840 in Peize, zoon van Jan Rabbens en Grietje Geerts.
Huwelijk: Steven Ebbing en Janna Margrita Luinge.
Op 28-8-1789 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 15 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken en geeft nog een gouden rijder ter waarde van 14 gld. aan de armen.
In 1789 geeft Janna Lunsche, weduwe R. Luinge, namens haar dochter M. J. Luinge de erfenis aan van haar man Steven Ebbinge, overleden 20-8-1789, waarvan zij de lijftocht krijgt. De erfgenamen zijn de broers en zuster, Allerd Ebbinge, Jan Ebbinge en Hermannus Mensink wegens zijn vrouw Hillegijn Ebbinge.
In 1791 worden ook het ouderlijk huis en landerijen aan haar overgedragen, dat Steven Ebbinge eerder van zijn broers en zuster had gekocht.
4. Jan Ebbinge (zie VIf), geboren 21-2-1762 in Peize, overleden 5-11-1833 in Peize.
5. Lummechien Ebbinge, overleden 1772 in Peize, begraven 12-8-1772. Op 12-8-1772 worden Bartelt Ebbinges dochter Lummegijn en kapitein Ebbinges zoon Jakobus Allert Ebbinge begraven. De vrouw van Bartelt Ebbinge betaalt voor beide lakens.
 
Vd  Hillina Ebbinge, dochter van Jan Ebbinge (zie IVb) en Jeigien Luinge.
Gehuwd 8-5-1757 in Peize met Roelef Luinge, geboren 1730 in Peize (1730 of later), overleden 1788 in Peize, zoon van Reinder Luinge en Jantien Gelmers, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Roelf Lunge en Helijna Ebbinge, in het bekken 6 gld. 11 st.
Op 19-4-1788 worden in Peize wegens het overlijden van Roelef Luinge N(oord), weduwnaar van Hillina Ebbinge mombers aangesteld over de nog onmondige zoons Reinder, die in november 1788 23 jaar wordt en Jan, die in oktober 1788 18 jaar wordt. Hoofdmomber is B. Ebbinge en medemombers zijn F. Gelmers, Jan Luinge en Hindrik Alberts. Uit de opsomming van de bezittingen blijkt dat de mombers Barteld Ebbinge en Frerik Gelmers ooms zijn van de pupillen.
Dochter Jantje is getrouwd met de meester Cornelis Steringa, dochter Jeigijn is getrouwd met Hermannus Hillebrants en dochter Jacomina is thans de bruid van R. Luinge, die tekent als Roelef Luinge. Er zijn vele goederen mandelig met o.a. Ebbinges. Op 12-2-1789 wordt aangetekend dat Jan Luinge AZ (Allertszoon?) in het voorjaar van 1788 medemomber is geworden en dat de drie zwagers van de pupillen waaronder R. Luinge, zoon van opgemelde medemomber een afkoop of scheiding van de ouderlijke vaste goederen wensen en omdat een schoonvader hierbij niet kan fungeren wordt alleen voor dit geval Roelof Ebbinge in zijn plaats als momber gevraagd.
Jan Luinge is dus Jan Luinge, zoon van Allert Luinge en Aaltien Luinge en getrouwd met Geessien Luinge. De vader van Geessien Luinge, Roelof Luinge en Aaltien Luinge zijn vermoedelijk broer en zus van Jeigien Luinge, de moeder van Hillina Ebbinge.
Frerik Gelmers, vermoedelijk de vader van ette Bareld Gelmers zal een broer zijn van Jantien Gelmers, de moeder van Roelof Luinge Noord en is dan eigenlijk oud-oom van de pupillen.
In 1789 is Reinder getrouwd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Luinge, geboren in Peize, zie genealogie Luinge (1).
2. Jeigjen Luinge, geboren in Peize, zie genealogie Luinge (1).
3. Jacomina Luinge, geboren 1763 in Peize, overleden 15-3-1814 in Peize.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Roelof Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 4-11-1806 in Peize, begraven 13-11-1806, zoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Roelof Luinge en Jakomina Luinge.
In 1797 is Roelof Luinge 43 jaar, gehuwd zonder kinderen.
Bij het overlijden van Roelof Luinge in Peizerwold is Jacomina Luinge zijn huisvrouw en krijgt zij de lijftucht, de erfgenamen zijn Allert Luinge, volle broer en Barteld, Jan en Allert Ebbinge, kinderen van een volle zuster (Aaltien Luinge).
De weduwe van Roelf Luinge betaalt 30 gld. wegens testament aan de armen.
De boerderij wordt daarna verhuurd aan Jannes Ensing. In 1812 woont Jacomina als weduwe Roelf Luinge in huis nr. 153, evenals Jannes Ensing. Willem Luinge woont iets zuidelijker op 154. In 1832 is Barteld Ebbinge eigenaar van de middelste van de drie boerderijen aan het Achterstewold en is Willem Luinge zijn zuiderbuurman.
4. Reinder Luinge, geboren 23-11-1765 in Peize, overleden 12-1-1831 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
5. Jan Luinge, geboren 8-10-1770 in Peize, overleden 9-2-1842 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
 

Generatie VI

VIa  Jantien Ebbinge, geboren 3-3-1754 in Peize, overleden 11-10-1826 in Peize, dochter van Hindrik Ebbinge (zie Vb) en Margaretha Wolters.
Gehuwd 7-1777 in Peize met Aldert Luinge, geboren 2-8-1748 in Peize, overleden 20-4-1819 in Peize, zoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Allert Luinge en Jantijn Ebbinge.
In 1797 is Allert Luinge 51 jaar, castelain, gehuwd met 3 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 14-8-1778 in Peize, gedoopt 16-8-1778, overleden 1782 in Peize, begraven 13-6-1782. Op 13-6-1782 wordt a. Luinges zoon Jan begraven, in het bekken ruim 5 gld. Op 20-12-1782 betaalt A. Luinge voor het beste laken over zijn zoontje Jan.
2. Hindrik Luinge, geboren 1780 in Peize, gedoopt 13-8-1780, overleden 1786 in Peize. Op 4-7-1786 wordt een kind van A. Luinge begraven, in het bekken bijna 7 gld. Op 22-12-1786 betaalt A. Luinge voor het laken over zijn zoon Hindrik Luinge.
3. Geesien Luinge, geboren 1782 in Peize, gedoopt 22-12-1782, overleden 10-11-1811 in Peize, zie genealogie Luinge (2).
4. Margaretha Luinge, geboren 1784 in Peize, gedoopt 7-11-1784, overleden 16-3-1816 in Peize, zie genealogie Luinge (2).
5. Janna Luinge, geboren 11-2-1788 in Peize, gedoopt 17-2-1788, overleden 30-8-1871 in Peize, zie genealogie Luinge (2).
6. Jan Luinge, geboren 5-3-1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 6-10-1840 in Peize, zie genealogie Luinge (2).
 
VIb  Roelf Ebbinge, geboren 1759 in Peize, overleden 13-10-1815 in Peize, zoon van Hindrik Ebbinge (zie Vb) en Margaretha Wolters.
Gehuwd 19-4-1795 in Peize met Annechien Buiting, geboren 1768 in Westdorp, gedoopt Borger 19-6-1768, overleden 23-4-1813 in Peize, dochter van Albert Buiting en Willemtien Garminge.
Huwelijk: Roelf Ebbinge en Anniggijn Buiter.
Op 5-1-1803 wordt een kind van Roelf Ebbinge begraven, in het bekken ruim 4 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Roelofs Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 15-11-1795, overleden 27-9-1874 in Peize.
Gehuwd 7-5-1835 in Sappemeer met Metje Haze, geboren 1805 in Noordbroek, gedoopt 20-1-1805, overleden 17-7-1842 in Peize, dochter van Lammert Berends Haze en Frouke Hindriks Prins.
2. Albert Ebbinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 25-3-1798.
3. Margaretha Ebbinge (zie VIIa), geboren 1801 in Peize, gedoopt 1-2-1801, overleden 10-2-1841 in Peize.
4. Arend Garminge Ebbinge, geboren 18-5-1803 in Peize, gedoopt 29-5-1803, overleden 16-6-1885 in Roderwolde, Roden. Doopnaam Arent Garminge.
Gehuwd 5-6-1834 in Rolde met Aaltje Warmelts, geboren 28-12-1805 in Rolde, gedoopt 1-1-1806, overleden 13-11-1874 in Peize, dochter van Lucas Warmelts en Hillechien Lucas Dolfing.
5. Willemtien Ebbinge, geboren 15-11-1805 in Peize, gedoopt 1-12-1805, overleden 24-6-1881 in Peize.
6. Alberdina Ebbinge, geboren 1809 in Peize, gedoopt 3-12-1809, overleden 15-5-1889 in Ooststellingwerf.
Gehuwd 11-5-1833 in Dalen met Rijkent Steunebrink, geboren 15-11-1801 in Steenwijk, overleden 10-5-1861 in Ooststellingwerf, zoon van Klaas Steunebrink en Hilligje Rijkens.
Rijkent Steunebrink is molenaar in Dalen, daarna in Makkum bij Beilen.
 
VIc  Margien Ebbinge, geboren 9-9-1762 in Peize, overleden 25-2-1838 in Peize, dochter van Hindrik Ebbinge (zie Vb) en Margaretha Wolters.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Jan Hindriks Bakker, geboren 18-6-1758 in Peize, overleden 10-4-1821 in Peize, zoon van Hindrik Alberts Bakker en Albertien Jans Freriks, zie genealogie Bakker (1).
Huwelijk: Jan Hindriks en Margien Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Jans Bakker, geboren 16-1-1791 in Peize, gedoopt 23-1-1791, overleden 1791 in Peize, begraven 23-3-1791. Op 23-3-1791 wordt een kind van Jan Hindriks begraven, in het bekken ruim 4 gld. Aanname dat het deze Hindrik betreft.
2. Hindrik Jans Bakker, geboren 1797 in Peize, gedoopt 12-3-1797, overleden 1802 in Peize, begraven 27-12-1802. Op 27-12-1802 wordt een kind van J. Hindriks Bakker begraven, in het bekken ruim 6 gld. Op 20-12-1803 betaalt Jan Hinderks Bakker voor het beste laken over zijn zoon.
3. Henderikus Jans Bakker, geboren 1-5-1802 in Peize, gedoopt 9-5-1802, overleden 10-4-1872 in Eelderwolde.
Gehuwd 29-5-1823 in Peize met Aaltien Ensing, geboren 3-11-1797 in Peize, gedoopt 17-4-1797, overleden 20-8-1866 in Paterswolde, dochter van Jannes Ensing en Lipkien Kleises, zie genealogie Ensing (1).
 
VId  Hillechien Ebbinge, geboren 27-8-1747 in Peize, overleden 5-11-1826 in Peize, dochter van Barteld Ebbinge (zie Vc) en Alina Ebbinge.
Gehuwd 21-5-1775 in Peize met Harmannus Mensing, geboren 1741 in Peize?, overleden 1802 in Peize, begraven 6-3-1802, zoon van Hindrik Mensing en Elynna van Hagen, zie genealogie Mensing.
Huwelijk: Harmans Mensinge en Hillegin Ebbinge, in het bekken 10 gld. 10 st.
Zie ook genealogie Mensingh.
In 1797 in Peize H. Mensing 56 jaar, castelein, gehuwd met 4 kinderen, waaronder Bartelt 21 en Hindrik 19, boerezoons, in 1804 weduwe H. Mensing. Al vanaf 1742 wordt Hindrik Mensing vermeld op dezelfde plaats als brouwer en herbergier, in 1784 zijn weduwe. Het overlijdensjaar van Harmannus is vermeld bij het huwelijk van dochter Elina.
Op 14-10-1788 wordt een kind van H. Mensing begraven. Op 6-3-1802 wordt Harmannus Mensing begraven, in het bekken ruim 24 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elina Mensing, geboren 1776 in Peize, gedoopt 8-4-1776, overleden 1789 in Peize, begraven 11-3-1789. Op 11-3-1789 wordt Elina Mensing begraven, haar vader H. Mensing betaalt voor het laken.
2. Barteld Mensing, geboren 25-11-1777 in Peize, gedoopt 30-11-1777, overleden 13-12-1851 in Peize, zie genealogie Mensing.
3. Hindrik Mensing, geboren 10-5-1780 in Peize, gedoopt 15-5-1780, overleden 7-12-1841 in Peize, zie genealogie Mensing.
4. Alina Mensing, geboren 14-4-1785 in Peize, gedoopt Peize 24-4-1785, overleden 25-3-1826 in Peize.
5. Jan Mensing, geboren 21-6-1788 in Peize, gedoopt 29-6-1788.
6. Elina Mensing, geboren 3-9-1790 in Peize, gedoopt 12-9-1790, overleden 16-12-1865 in Peize, zie genealogie Mensing.
 
VIe  Aldert Ebbinge, geboren 1752 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 19-3-1808, zoon van Barteld Ebbinge (zie Vc) en Alina Ebbinge.
Gehuwd 12-8-1787 in Peize met Aaltien Luinge, overleden 1798 in Peize, begraven 18-8-1798, dochter van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Allert Ebbinge en Aeltin Luinge.
Allert Ebbinge is in 1797 boer, 45 jaar en weduwnaar met 3 kinderen, in 1807 boer met 3 inwonende kinderen en 3 werkboden.
Op 18-8-1798 wordt de vrouw van Aldert Ebbinge begraven, in het bekken ruim 21 gld. Aldert Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Op 19-3-1808 wordt Aldert Ebbinge begraven. Hij is op dat moment boekhouder van de armenkas van de diaconie.
Op 26-3-1808 worden mombers aangesteld omdat Aldert Ebbinge en Aaltien Luinge beiden zijn overleden. De kinderen zijn Bartelt 20, Jan 15 en Aldert 10 jaar. Hoofdmomber is Bartelt Mensing, volle neef van de pupillen van vaderszijde, medemombers zijn Jan Ebbinge, oom van de pupillen van vaderszijde, Aldert Luinge, oom van moederszijde en Albert Lunsche, aangetrouwde neef van moederszijde.
Bij de bezittingen is huis nr. 67 (68 in 1813) met ongeveer 27 mudde kampland, 34 matten groenland, 15 mudde bouwland, 5 mudde bos en 5 mudde veld en veen. Voorts een keuterij nr. 68, bewoond door Koop Stevens, een keuterij nr. 22, bewoond door Hindrik Meijer, 1/4 van huis 62, bewoond door Abraham Alberts, 1/4 van een huis te Zuidvelde bewoond door wed. Geert Martens. De tilbaren zijn gedeeltelijk publiek verkocht voor 1874 gld. Daarnaast zijn er diverse uitstaande geldleningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barteld Ebbinge (zie VIIb), geboren 13-5-1788 in Peize, gedoopt 18-5-1788, overleden 8-5-1854 in Peize.
2. Jan Ebbinge (zie VIIc), geboren 1-8-1792 in Peize, gedoopt 5-8-1792, overleden 23-9-1871 in Peize.
3. Aldert Ebbinge, geboren 9-1-1797 in Peize, gedoopt 15-1-1797, overleden 14-3-1868 in Peize.
Gehuwd 23-7-1822 in Peize met Catharina Roelofs Mulder, geboren 1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 26-9-1876 in Peize, dochter van Roelf Popkes Mulder en Froukien Harms, zie genealogie Mulder.
 
VIf  Jan Ebbinge, geboren 21-2-1762 in Peize, overleden 5-11-1833 in Peize, zoon van Barteld Ebbinge (zie Vc) en Alina Ebbinge.
Jan Ebbinge is in 1797 boekweitenmaalder, 37 jaar met 2 kinderen. hij woont vanaf 1794 in een huis dat in 1784 nog werd bewoond door Tjamme van Hoorn, doende het boekweiten malen. De weduwe van Tjamme van Hoorn verkocht in 1787 zijn huis voor 650 gld. aan Steven Ebbinge, vermoedelijk de broer van Jan Ebbinge.
Gehuwd 22-5-1791 in Peize met Grietien Ebbing, geboren 10-10-1763 in Onnen, gedoopt Haren 11-3-1764, overleden 19-9-1844 in Peize, dochter van Hindrik Ebbing en Harmtien Geerts Hoiting, zie genealogie Ebbinge (2).
Huwelijk: Jan Ebbinge en Greetijn Ebbinge.
Op 3-12-1795 wordt een kind van Jan Ebbing begraven, in het bekken ruim 3 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barteld Ebbinge, geboren 19-2-1792 in Peize, gedoopt 26-2-1792, overleden 28-12-1868 in Peize.
2. Harmtien Ebbinge, geboren 1794 in Peize, gedoopt 23-2-1794.
3. Hindrik Ebbinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 8-6-1798, overleden 15-8-1865 in Peize.
Gehuwd 3-7-1829 in Peize met Jeichien Freriks Wilkens, geboren 1809 in Peize, gedoopt 8-1-1809, overleden 1-2-1858 in Peize, dochter van Frerik Wilkens en Aaltien Harms Lamberts, zie genealogie Wilkens.
 

Generatie VII

VIIa  Margaretha Ebbinge, geboren 1801 in Peize, gedoopt 1-2-1801, overleden 10-2-1841 in Peize, dochter van Roelf Ebbinge (zie VIb) en Annechien Buiting.
Gehuwd 22-5-1828 in Peize met Jan Harms Freriks, geboren 29-1-1791 in Peize, gedoopt 6-2-1791, overleden 9-5-1839 in Peize, zoon van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Freriks, geboren 23-1-1829 in Peize, overleden 4-10-1911 in Peize.
 
VIIb  Barteld Ebbinge, geboren 13-5-1788 in Peize, gedoopt 18-5-1788, overleden 8-5-1854 in Peize, zoon van Aldert Ebbinge (zie VIe) en Aaltien Luinge.
Gehuwd 13-5-1813 in Eelde met Trientien Ebbinge, geboren 30-9-1789 in Peize, gedoopt 4-10-1789, overleden 6-4-1836 in Peize, dochter van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, zie genealogie Bakker (2).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gesien Ebbinge, geboren 25-4-1822 in Peize, overleden 14-1-1914 in Peize.
 
VIIc  Jan Ebbinge, geboren 1-8-1792 in Peize, gedoopt 5-8-1792, overleden 23-9-1871 in Peize, zoon van Aldert Ebbinge (zie VIe) en Aaltien Luinge.
Gehuwd 3-5-1815 in Eelde met Harmanna Gelmers, geboren 29-1-1797 in Peize, gedoopt 29-1-1797, overleden 20-12-1859 in Peize, dochter van Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbinge, zie genealogie Gelmers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ebbinge, geboren 23-11-1824 in Peize, overleden 16-3-1864 in Peize.
2. Gelmer Ebbinge, geboren 1-2-1827 in Peize, overleden 4-4-1872 in Peize.
 

Index
Genealogie Ebbinge (3)